pobierz - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania

wseiz.pl

pobierz - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania

18-19. 10. 2011

KRAKÓW

Ogólnopolska

Konferencja

Naukowa

KOMUNIKACJA WIZUALNA

W DZIENNIKARSTWIE, REKLAMIE

I PUBLIC RELATIONS

Obrady plenarne

Sala: 0.101

POWITANIE GOŚCI: PROF. DR HAB. TERESA SASINSKA-KLAS,

DR HAB. MARIA MAGOSKA

PROF. UJ DR HAB. BOGUSŁAW NIERENBERG

Prowadzenie:

14.15 – 14.30

14.30 – 14.45

14.45 – 15.00

15.00 – 15.15

15.15 - 15-30

15.30 - 15.45

15.45 – 16.15

Prowadzenie:

16.45 – 17.00

17.00 - 17.15

17.15 - 17.30

17.30 – 17.45

17.45 – 18.00

18.00 – 18.15

18.15 – 18.45

Otwarcie konferencji przez

Dziekana Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Uniwersytetu Jagiellońskiego

prof. UJ dr hab. Jacka Ostaszewskiego

godzina 13.45, w sali 0.101

PROF. DR HAB. JANUSZ ADAMOWSKI

ZAPRO

SZENIE

PROF. DR HAB. MARYLA HOPFINGER, Czy obraz wypiera słowo

PROF. DR HAB. JACEK SOBCZAK, Prawo do wizerunku.

KS. PROF. DR HAB. LEON DYCZEWSKI, Obraz w przekazie medialnym.

PROF. DR HAB. WIESŁAW GODZIC, Nowe role w komunikacji dziennikarskiej:

zabawny ekspert, dojrzały celebryta i szybko mówiący/ myślący

prezenter.

DR HAB. MARIA MAGOSKA, Socjologia wizualna czy fotografia

społeczeństwa

DR KARINA STASIUK–KRAJEWSKA, Wizualizacje tożsamości (dziennikarstwo

i Public Relations).

DYSKUSJA

16.15 – 16.45 Przerwa na kawę

PROF. DR HAB. WIKTOR PEPLIŃSKI

PROF. DR HAB. TOMASZ GOBAN-KLAS, Opowieść o dwóch murach.

PROF. DR HAB. KRZYSZTOF STĘPNIK, "Kinetyka". Fotografia i rysunek

w prasie polskiej sprzed stulecia.

PROF. DR HAB. ANDRZEJ KOZIEŁ, Publicystyka w prasie: karykatura,

rysunek satyryczny, fotomontaż

PROF. DR HAB. JERZY SNOPEK, Sport jako medium komunikacji wizualnej.

PROF. DR HAB. MACIEJ KAWKA, Komunikowanie wizualne

w perspektywie językoznawczej.

PROF. DR HAB. AGNIESZKA OGONOWSKA, Reprezentacje Innego w polskich

kampaniach.

DYSKUSJA

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Instytut Kultury

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Instytut Sztuk Audiowizualnych

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Instytut Badań Literackich

Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Tygodnik „ANGORA”

Grupa Telekomunikacja Polska S.A.

Reni Art Pracownia Reklamy

Towarzystwo Studiów Dziennikarskich

zapraszają

na Ogólnopolską Konferencję Naukową

pod honorowym patronatem

Dziekana Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

prof. UJ dr hab. Jacka Ostaszewskiego


19. 10. 2011

KOMUNIKACJA WIZUALNA W DZIENNIKARSTWIE

Prowadzenie:

8.00 – 8.15

8.15 – 8.30

8.30 – 8.45

8.45 – 9.00

9.00 – 9.15

9.15 – 9.30

9.30 - 9.45

9.45 – 10.00

10.00 – 10.15

10.15 - 10.30

Prowadzenie:

10.45 – 11.00

11.00 – 11.15

11.15 – 11.30

11.30 – 11.45

11.45 – 12.00

12.00 – 12.30

Prowadzenie:

8.00 – 8.15

8.15 – 8.30

8.30 – 8.45

8.45 – 9.00

9.00 - 9.15

9.15 – 9.30

9.30 – 9.45

9.45 – 10.00

10.00 – 10.30

SALA: 3.111 CZĘŚĆ I: MEDIA ELEKTRONICZNE

PROF. DR HAB. TOMASZ MIELCZAREK

PROF. DR HAB. JACEK DĄBAŁA, Aksjologiczne konsekwencje w komunikacji wizualnej.

PROF. DR HAB. MAREK UHMA, Strona wizualna telewizyjnego przekazu sportowego.

DR JUSTYNA JANUS-KONARSKA, Obraz telewizyjny jako strategia nadawcza dyskursu.

MGR MAGDALENA WINIARSKA, Kronika filmowa jako przykład retoryki dziennikarskiej. Analiza Polskiej Kroniki Filmowej

i Les Actualités Françaises.

DR JÓZEF KLOCH, Między słowem i tekstem a obrazem: Dlaczego Kościół zainteresował się serwisem YouTube

DR KATARZYNA BERNAT, Logo i strona internetowa, jako wizualna forma prezentacji radia.

DR MONIKA WAWER, Kreacja we współczesnym reportażu telewizyjnym - między faktem i fikcją.

MGR KINGA DUSZYK, Wideoklip jako komunikat medialny. Wartość estetyczna i funkcja.

MGR KRZYSZTOF FLASIŃSKI, iPad firmy Apple. Przykłady polskich i zagranicznych aplikacji mediów masowych

dostępnych w serwisie App Stare.

DYSKUSJA

10.30 - 10.45 Przerwa na kawę

SALA: 3.111 CZĘŚĆ II: FOTOGRAFIA DZIENNIKARSKA

PROF. DR HAB. KRZYSZTOF STĘPNIK

DR JOANNA SZYLKO–KWAS, Fotograficzny przegląd tygodnia – rola fotografii w tygodnikach opinii.

DR MAGDALENA MATEJA, Fotograficzne gatunki dziennikarskie jako narzędzie komunikowania politycznego.

MGR JOANNA SZEGDA, Funkcje fotografii w przekazywaniu kultury w mediach obywatelskich.

DR MAŁGORZATA KOLANKOWSKA, Ocalić od zapomnienia, czyli zdjęcia jako dokument i dowód zbrodni.

LIC. URSZULA KUŹNIK, Percepcja fotografii dziennikarskiej w polskich tygodnikach opiniotwórczych.

DYSKUSJA

SALA 1. 120 CZĘŚĆ III: SZATA GRAFICZNA GAZETY:

PROF. DR HAB. MACIEJ KAWKA

DR KRZYSZTOF GROŃ, Wizualizacja informacji w prasie, Internecie, TV. Dziennikarstwo, a design.

DR PAULINA OLECHOWSKA, Wizualizacja treści na przykładzie „czołówek” wybranych dzienników z całego świata.

DR PAWEŁ PŁANETA, Infografika w mediach: między przejrzystą informacją a jałową estetyzacją.

DR TOMASZ PIEKOT, Wizualność na usługach ideologii.

MGR MARCIN KRZANICKI, Patrzysz czy czytasz O symbiozie słów i obrazu.

MGR ELŻBIETA WOŹNIAK-ŁOJCZUK, Słowo versus obraz, czyli o wizualnej płaszczyźnie komunikatów prasowych.

DR ZBIGNIEW LATAŁA, Obraz cyfrowy jako źródło informacji i kreacji.

DR MAŁGORZATA KURUC, Grafizacja i wizualizacja w korespondencji elektronicznej.

DYSKUSJA

10.30 - 10.45 Przerwa na kawę

SALA 1. 120

Część IV:

Prawo

19. 10. 2011

Prowadzenie:

8.15 – 8.30

8.30 – 8.45

8.45 – 9.00

9.00 – 9.15

9.15 – 9.30

9.30 – 9.45

9.45 - 10.00

10.45 – 11.00

11.00 – 11.15

11.15 – 11.30

12.00 - 12.30

Prowadzenie:

9.00 – 9.15

9.15 – 9.30

9.30 – 9.45

9.45 – 10.00

10.00 – 10.15

10.15 - 10.30

10.45 - 11.00

11.00 – 11.15

11.15 – 11.30

11.30 – 11.45

11.45 – 12.00

12.00 – 12.45

SALA: 1. 121

PROF. DR HAB. KRYSTYNA DOKTOROWICZ

KOMUNIKACJA WIZUALNA W REKLAMIE I PUBLIC RELATIONS

Sala: 0.101

CZĘŚĆ I:

DR HAB. MAŁGORZATA LISOWSKA-MAGDZIARZ, Czy obraz może perswadować Semantyczne, syntaktyczne

i pragmatyczne warunki perswazyjności obrazu w przekazach medialnych.

DR MAŁGORZATA STĘPNIK, Siła obrazu - estetyka reklamy a fenomen popularności street artu.

DR MAGDALENA HODALSKA, Wizerunki Lady Diany i Jana Pawła II – ikony, symulakry, znaki na sprzedaż.

DR WOJCIECH FURMAN, Artysta, celebryta czy błazen Wizerunki Adama Darskiego

MGR BARBARA KLIMEK, Erotyzm w reklamie wizualnej.

LIC. EWELINA SZCZĘSNA, Transgresja jako sposób komunikacji w reklamie wizualnej.

MGR MARTA SKIERNIEWSKA, Ergonomia w przekazie reklamowym.

10.30 - 10.45 Przerwa na kawę

DR ROBERT PYSZ, Komunikacja wizualna jako strategia promocji literatury w Internecie.

DR ANITA FRANKOWIAK, Identyfikacja wizualna w kampaniach promocyjno- informacyjnych polskiej dyplomacji

kulturalnej na przykładzie wybranych działań Instytutu Adama Mickiewicza.

MGR AGNIESZKA CAŁEK, Rola komunikacji wizualnej w budowaniu marki konwergentnej

na przykładzie "Wiedźmina”.

DYSKUSJA

PROF. DR HAB. TOMASZ GOBAN-KLAS

Część II:

MGR PIOTR GŁOWACKI, Znaki Jean'a Baudrillard'a

DR AGNIESZKA KAMPKA, Symbole władzy w przekazie medialnym.

DR JAROSŁAW FLIS, Medialne wizualizacje wyników wyborów - objaśnienie czy zaciemnienie problemu

DR ARTUR TRUDZIK, Konferencje prasowe partii politycznych – potrzeba rzetelnej informacji społeczeństwa,

czy rywalizacja wizerunkowa

DR RAFAŁ ILNICKI, Techniki utrwalania wizerunku w komunikacji wizualnej. Przemysły pamięci jako podstawa

Public Relations.

Prof. UJ dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Nowa wersja Mercedesa Klasy A w ocenie Polaków (rok 2011)

10.30 - 10.45 Przerwa na kawę

DR MONIKA PRZYBYSZ, Komunikacja werbalna i komunikacja wizualna w kryzysowym social media relations.

MGR MAŁGORZATA LICHA, Komunikacja wizualna w kampanii społecznej WYPOMPOWANI.

MGR ANETA PAWŁOWSKA, Komunikacja wizualna w promocji miast.

LIC. WIKTOR MARCHUT, Czy firma z korzeniami w PRL-u potrafi kreować swój wizerunek we współczesnym

świecie marketingu

DR ANNA ŚLÓSARZ, Franczyzowość internetowych witryn na temat szkolenia psów

(Polska, Niemcy, Rosja, Australia).

DYSKUSJA

Prowadzenie:

10.45 – 11.00

11.00 - 11.15

11.15 – 11.30

11.30 – 11.45

11.45 – 12.30

PROF. DR HAB. EWA NOWIŃSKA

DR WITOLD SOBCZAK, Wolność słowa a wizerunek

DR BOGDAN FISCHER, Prawo do wizerunku osoby i miejsca.

MGR ANNA AUGUSTYN–ZAKRZEWSKA, Wykorzystanie fotografii na stronach internetowych.

DR KSENIA KAKAREKO, Prawo do wizerunku w białoruskim prawie prasowym.

DYSKUSJA

12.45

PODSUMOWANIE KONFERENCJI :

SALA: 0.101

PROF. UJ DR HAB. KAZIMIERZ WOLNY-ZMORZYŃSKI I DR KRZYSZTOF GROŃ