INFORMAČNÍ BULETIN - Antidopingový výbor ČR

antidoping.cz

INFORMAČNÍ BULETIN - Antidopingový výbor ČR

INFORMAČNÍ BULLETIN

ANTIDOPINGOVÉHO VÝBORU ČESKÉ REPUBLIKY

(ADV ČR)

ZÁŘÍ 2006

ADMINISTRATIVNÍ A SPRÁVNÍ OBLAST

‣ Antidopingová úmluva UNESCO

Text úmluvy s předkládací zprávou byl projednán na schůzích výborů pro

vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a výboru pro zdravotnictví

a sociální politiku Senátu PČR dne 4.10.2006. S Úmluvou byl vysloven

souhlas a doporučena její ratifikace prezidentem republiky.

‣ Zákon o dostupnosti dopingových látek

Dne 12.9.2006 se uskutečnila 1.schůzka mezirezortní komise, která

schválila postup zpracování zákona a upřesnila způsob součinnosti

jednotlivých rezortů. Dne 25.9.2006 zasedala pracovní skupina pro vlastní

sepsání zákona, která projednala postup přípravy a harmonogram

předkládání návrhu ke schvalování až po konečné znění pro vládu ČR.

‣ Novela zákona č.115/2001 Sb. o podpoře sportu

Návrh novely byl předložen novému vedení skupiny v MŠMT a rovněž

k připomínkám legisl.odboru ČSTV. Bylo doporučeno, aby návrh byl znovu

projednán ve skupině expertů jmenované řed.odboru 50 MŠMT 19.10.2006.

S přípravou novely zák.č.115/2001 Sb. bylo rovněž seznámeno

Všesportovní kolegium, které k návrhu řešení nemělo připomínek.

‣ Certifikace QMS ISO 9001

ADV ČR úspěšně zakončil certifikační proces CSQ-CERT u České

společnosti pro jakost a získal CERTIFIKÁT QMS ČSN EN ISO 9001:2001

pro Management dopingové kontroly sportovců v souladu s Kodexem

WADA a Management udělování terapeutických výjimek v souladu

s Kodexem WADA. Získáním certifikátu splňuje ADV ČR uznání statutu

Národní antidopingové organizace pro testování a udělování terapeutických

výjimek pro Světovou antidopingovou agenturu WADA.

PREVENCE A VÝCHOVA

‣ Konference“Optimální působení tělesné zátěže výživy“ v Hradci

Králové

Za ADV ČR se sekce „Problematika dopingu“ této konference zúčastnila

I.Rudová

‣ Schůzka Českého olympijského výboru (ČOV) s novináři

ADV ČR se aktivně zúčastnil schůzky se zástupci předních českých médií,

pořádané ČOV, kde byl prezentován současný stav dopingové

problematiky z hlediska legislativy, kontroly a prevence.

více na www.olympic.cz


INFORMAČNÍ BULLETIN

ANTIDOPINGOVÉHO VÝBORU ČESKÉ REPUBLIKY

(ADV ČR)

ZÁŘÍ 2006

KONTROLNÍ ČINNOST

STATISTIKA DOPINGOVÝCH KONTROL LEDEN – ZÁŘÍ 2006

SOUTĚŽ MIMO SOUTĚŽ CELKEM

SPORT VZORKŮ VZORKŮ VZORKŮ

aerobik 4 0 4

atletika 89 45 134

badminton 6 0 6

basketbal 24 9 33

biatlon 22 15 37

boby 2 5 7

box 10 3 13

cyklistika 47 5 52

florbal 12 0 12

fotbal 36 8 44

futsal 4 0 4

házená 24 6 30

hokej 24 8 32

hokejbal 4 0 4

inline hokej 4 0 4

judo 10 8 18

kanoe-rychlost 16 20 36

kanoe-slalom 0 5 5

korfbal 3 0 3

krasobruslení 4 0 4

kulturistika 35 12 47

lyžování 63 35 98

mod.gymnastika 4 2 6

mod.pětiboj 4 4 8

naturkulturistika 10 13 23

orient.běh 15 0 15

plavání 40 23 63

poz.hokej 8 0 8

přetláčení rukou 5 0 5

rychlobruslení 0 2 2

sáně 5 2 7

silový trojboj 48 3 51

skiboby 5 0 5

snowboard 6 1 7

sport.gymnast. 13 9 22

squash 4 0 4

stol.tenis 10 0 10

střelba 6 0 6

šachy 3 0 3

šerm 5 4 9

taekwondo 4 2 6

tenis 12 1 13

triatlon 14 8 22

veslování 25 20 45

volejbal 28 8 36

vzpírání 17 16 33

zápas 39 7 46

zdrav.postižení 0 1 1

CELKEM KONTROL 773 310 1083


INFORMAČNÍ BULLETIN

ANTIDOPINGOVÉHO VÝBORU ČESKÉ REPUBLIKY

(ADV ČR)

ZÁŘÍ 2006

‣ Antidopingová vyšetřovací komise (AVK)

AVK řešila v září tyto případy:

Lubomír Krhut, nar. 14.4.1980, kulturistika, porušil antidopingová pravidla -

čl. 2.6.1 Směrnice.

Dne 26.4.2006 obdržel Antidopingový výbor ČR oznámení okresního ředitelství

PČR ve Vsetíně o prokázaném držení zakázaných látek (steroidy,

antiestrogeny, beta-2agonisté) tímto sportovcem.

Vladimír Nídl, nar. 3.11.1989, vzpírání, porušil antidopingová pravidla -

čl. 2.1 Směrnice. Dne 1.4.2006 se jmenovaný sportovec podrobil dopingové

kontrole při 1. kole 1. ligy juniorů ve vzpírání v Bohumíně.

Ve vzorku V.Nídla byl nalezen zakázaný karboxy THC (metabolit marihuany) >

15 ng/ml moče.

Ondřej Mlaka, nar. 21.1.1982, kulturistika, porušil antidopingová pravidla -

čl. 2.1 Směrnice. Dne 22.4.2006 se jmenovaný sportovec podrobil dopingové

kontrole při MČR v kulturistice mužů v Lysé nad Labem. Ve vzorku O.Mlaky

byly nalezeny tyto zakázané látky: dehydrochlormethyltestosteron, clenbuterol,

a testosteron (T/E 10,2).

Vlastimil Kalaš, nar. 23.1.1979, kulturistika, porušil antidopingová pravidla -

čl. 2.1 Směrnice. Dne 22.4.2006 se jmenovaný sportovec podrobil dopingové

kontrole při MČR v kulturistice mužů v Lysé nad Labem.

Ve vzorku V.Kalaše byly nalezeny tyto zakázané látky: oxandrolon,

drostanolon, efedrin > 10 μg/ml, a testosteron (T/E 17.7).

Michal Kvapil, nar. 27.8.1975, kulturistika, porušil antidopingová pravidla -

čl. 2.1 Směrnice. Dne 15.4.2006 se jmenovaný sportovec podrobil dopingové

kontrole při Mistrovství Čech v kulturistice v Praze.

Ve vzorku M.Kvapila byly nalezeny tyto zakázané látky: metandienon,

oxandrolon, methyltestosteron, oxymesteron, hydrochlorothiazid, amilorid,

boldenon, stanozolol, a testosteron (T/E 220).

Lukáš Theuser, nar. 10.7.1981, silový trojboj, porušil antidopingová pravidla

- čl. 2.1 Směrnice. Dne 15.4.2006 se jmenovaný sportovec podrobil dopingové

kontrole při MČR v silovém trojboji v Nymburku.

Ve vzorku L.Theusera byly nalezeny tyto zakázané látky: metabolit

metandienonu, a testosteron (T/E > 4).

Daniel Dvořák, nar. 22.02.1976, silový trojboj, porušil antidopingová

pravidla - čl. 2.3 Směrnice. Dne 9.9.2006 se jmenovaný sportovec podrobil

dopingové kontrole při Open Air Arena Cupu v benchpressu v Novém Boru.

D.Dvořák odmítl poskytnout opakovaný vzorek moči


INFORMAČNÍ BULLETIN

ANTIDOPINGOVÉHO VÝBORU ČESKÉ REPUBLIKY

(ADV ČR)

‣ Rozhodčí komise ČOV:

ZÁŘÍ 2006

Rozhodčí komise ČOV vyhověla odvolání Antidopingového výboru ČR proti

rozhodnutí Disciplinární komise Českého atletického svazu, kterým byl

závodník Lukáš Milo zproštěn viny porušení antidopingových pravidel.

Za porušení antidopingového pravidla podle čl. 2.5 Směrnice pro kontrolu a

postih dopingu ve sportu v České republice byl Lukáši Milovi odvolacím

orgánem udělen zákaz činnosti na dobu 2(dvou) roků.

za ADV ČR: PhDr.Jaroslav Nekola, ředitel

More magazines by this user
Similar magazines