Views
3 years ago

Udžbenik (pdf format) - Medioteka

Udžbenik (pdf format) - Medioteka

Igrajmo se u pijesku. U

Igrajmo se u pijesku. U pijesku oblikuj brežuljak. Oblikuj veću uzvisinu – goru. Oblikuj nizinu. Oblikuj strmu uzvisinu. Oblikuj zaobljenu uzvisinu. NASTAJANJE ZEMLJOPISNE KARTE – ZEMLJOVIDA Istražimo Cijelu zemlju na zemljovidu vidim Promatrajmo i upoznajmo Reljef Zemljine površine Sve neravnine na Zemlji – udubine, nizine i uzvisine – zovemo reljef. To su svi oblici na Zemljinoj površini. Karta prema satelitskom snimku Hrvatske Visina i oblik uzvisine Promotri dijelove uzvisine. Pročitaj što piše o njezinim dijelovima pa napiši odgovarajuće nazive na prazne crte: vrh, podnožje, blaga padina (padina), strma padina (strmina). vrh blaga padina podnožje strma padina crnogorična šuma mješovita šuma goleti listopadna šuma nizina Po čemu se razlikuju mjesta različitih visina 34 znd3.indb 34 7/8/2007 5:28:30 PM

Kako prikazati koliko je pojedini dio uzvisine visok Posluži se krumpirom, ali ne u kuhinji. 1. Odreži dio krumpira ili glinamola tako da dobiješ ravnu površinu. 2. Postavi ga na ravno odrezan dio. 3. Nareži četiri jednako debele ploške tako da je donja najveća, a gornja najmanja po širini. 4. Na vrh zabodi pribadaču ili čačkalicu. 5. Svaku plošku osuši krpom. 6. Najdonju plošku stavi na oblik uzvisine. 7. Ocrtaj je pridržavajući plošku pribadačom. 8. Zatim je makni, a isto ponovi sa sve manjim ploškama. Svaka od tih crta označava jednu visinu uzvisine. 9. Smeđom bojom oboji ploške krumpira ili glinamola. Otisni najprije najnižu, zatim onu veće visine i tako redom – do najviše. Oblik uzvisine promatra se iz zraka. Doznajemo ga iz tlocrta uzvisine. Pomoću tonova smeđe boje očitavamo visinu uzvisina. Svako mjesto veće visine obojeno je tamnijim tonom smeđe boje. Crte koje spajaju mjesta iste visine zovu se visinske crte. visinske crte Nastanak zemljovida Promotri fotografi je. Što vidiš iz zraka Zamisli da putuješ balonom ili zrakoplovom poput Maje i Tina. S veće visine Maja i Tin vide veću površinu. Mjesta između slojnica možemo prikazati određenom bojom. Ponovimo Što je reljef Što je zemljovid 35 znd3.indb 35 7/8/2007 5:28:32 PM

pdf format - Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja
S police za knjige - Medioteka
Preuzmite izveštaj za 2008. (PDF format) - Telenor
Otvori PDF - Europska poduzetnička mreža Hrvatske
humanitarna pomoć donjoneretvanskim seljacima
pdf-Format - Carpi Tuning