rozpis - Pony komise ČJF

ponyeuweb.cz

rozpis - Pony komise ČJF

JK Chotěbuz o.s.

Zemědělská 421

4

21, 735 61 Chotěbuz mail: jkchotebuz@seznam.cz

MH 279

http://www.stajuluka.cz

PRÁZDNINOVÁ CENA STÁJE U LUKA

STYL ŠAMPIONÁT 2012

718H1

1. Základní údaje:

1.1. Pořadatel: JK Chotěbuz o.s. MH0279

1.2. Datum konání: středa 18.7. 2012

1.3. Místo konání: Jezdecký areál „Stáje u Luka“ Chotěbuz

1.4. Kolbiště: pískové s geotextilií 60x70 m

1.5. Opracoviště: pískové s geotextilií 24x70 m, pískové 30x40 m

1.6. Funkcionáři závodu: ředitel: Hana Poledníková

hlavní rozhodčí: Pavel Hirka G0030

rozhodčí: Friedrich Rudolf Hagendorn (D),

Josef Hrabálek G0140

zpracování výsledků: Jaroslav Konečný

technický delegát: Radim Klapetek H0055

stavitel parkúru: Jana Holá H0749

dozor na opracovišti: Jana Čížková H2002

2. Technické údaje

2.1. Předpisy: PJS, STP Česká jezdecká federace (ČJF) a ustanovení tohoto rozpisu.

2.2. SOUTĚŽE:

2.2.1. Pony handicap„ZP“ – Styl šampionát 2012

11. kvalifikace STYL ŠAMPIONÁTU 2012 pro jezdce 8 – 12 let na pony S a A. Hodnocení dle čl. 298.1.1.

Věcné ceny v celkové hodnotě 500 Kč, floty dle PJS. Startovné 300 Kč

SOUTĚŽ OTEVŘENA PRO VŠECHNY JEZDCE NA PONY

2.2.2. Pony handicap ZLP - Styl šampionát 2012

11. kvalifikace STYL ŠAMPIONÁTU 2012 pro jezdce 8 – 12 let na pony S a A. Hodnocení dle čl. 298.1.1.

Věcné ceny v celkové hodnotě 500 Kč, floty dle PJS. Startovné 300 Kč

SOUTĚŽ OTEVŘENA PRO VŠECHNY JEZDCE NA PONY

2.2.3. Skoková soutěž ZLPB - Styl šampionát 2012

11. kvalifikace STYL ŠAMPIONÁTU 2012 pro jezdce 13 – 16 let na pony B. Hodnocení dle čl. 298.1.1.

Věcné ceny v celkové hodnotě 500 Kč, floty dle PJS. Startovné 300 Kč

SOUTĚŽ OTEVŘENA PRO VŠECHNY JEZDCE NA PONY

2.2.4. Skoková soutěž LPB - Styl šampionát 2012

11. kvalifikace STYL ŠAMPIONÁTU 2012 pro jezdce 13 – 16 let na pony B. Hodnocení dle čl. 298.1.1.

Věcné ceny v celkové hodnotě 500 Kč, floty dle PJS. Startovné 300 Kč

2.2.5. Skoková soutěž ZPB - Styl šampionát 2012

11. kvalifikace STYL ŠAMPIONÁTU 2012 pro jezdce 8 – 12 let na pony B. Hodnocení dle čl. 298.1.1.

Věcné ceny v celkové hodnotě 500 Kč, floty dle PJS. Startovné 300 Kč

2.2.6. Skoková soutěž ZLPB - Styl šampionát 2012

11. kvalifikace STYL ŠAMPIONÁTU 2012 pro jezdce 8 – 12 let na pony B. Hodnocení dle čl. 298.1.1.

Věcné ceny v celkové hodnotě 500 Kč, floty dle PJS. Startovné 300 Kč


2.2.7. Skoková soutěž ZM - Styl šampionát 2012

11. kvalifikace STYL ŠAMPIONÁTU 2012 pro děti 12 - 14 let na velkých koních. Hodnocení dle čl. 298.1.1.

Věcné ceny v celkové hodnotě 500 Kč, floty dle PJS. Startovné 300 Kč

2.2.8. Skoková soutěž Z - Styl šampionát 2012

11. kvalifikace STYL ŠAMPIONÁTU 2012 pro děti 12 - 14 let na velkých koních. Hodnocení dle čl. 298.1.1.

Věcné ceny v celkové hodnotě 500 Kč, floty dle PJS. Startovné 300 Kč

2.2.9. Skoková soutěž Z - Styl šampionát 2012

11. kvalifikace STYL ŠAMPIONÁTU 2012 pro juniory 14 - 18 let na velkých koních. Hodnocení dle čl.

298.1.1.

Věcné ceny v celkové hodnotě 500 Kč, floty dle PJS. Startovné 300 Kč

SOUTĚŽ OTEVŘENA PRO VŠECHNY JEZDCE

2.2.10. Skoková soutěž ZL - Styl šampionát 2012

11. kvalifikace STYL ŠAMPIONÁTU 2012 pro juniory 14 - 18 let na velkých koních. Hodnocení dle čl.

298.1.1.

Věcné ceny v celkové hodnotě 500 Kč, floty dle PJS. Startovné 300 Kč

SOUTĚŽ OTEVŘENA PRO VŠECHNY JEZDCE

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě malého počtu přihlášených jezdců provést sloučení soutěží

s nejbližší kategorií nebo její zrušení.

3. Předběžný časový program:

Středa 18.7.2012

od 7,00 do 8,00 hod. prezentace soutěží na místě nebo telefonicky

tel.: 602726752 nebo 739 700 679

od 9,00 skokové soutěže postupně dle počtu přihlášených

4. Všeobecné údaje:

4.1. Jmenovité přihlášky se všemi údaji a kontaktním telefonem zasílejte poštou na

adresu: JK Chotěbuz o.s., Zemědělská 421, 735 61 Chotěbuz; mailem:

jkchotebuz@seznam.cz, sms: 602 726 752

4.2. Uzávěrka přihlášek: 12.7.2012

4.3. Stížnosti a námitky v souladu s PJS.

4.4. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka.

5. Veterinární předpisy:

5.1. Vedoucí transportu předloží před vyložením koní průkazy koní v souladu s § 23 odst. 4 zákona č.

154/2000 Sb., s uvedením, že kůň byl vakcinován dle vakcinačního schématu 2012.

6. Ostatní ustanovení

6.1. Lékařskou službu zajistí pořadatel.

6.2. Veterinární služby zajišťuje pořadatel proti úhradě za provedené úkony.

6.3. Při opracování koní je třeba dbát dodržování provozního řádu a na vlastní bezpečnost.

6.4. Ustájení a ubytování zajišťuje pořadatel v omezeném množství – nutno objednat předem.

Vyhlášení výsledků a dekorování proběhne ihned po skončení jednotlivých soutěží.

Pořadatel neodpovídá za případné úrazy koní a jezdců.

Upozorňujeme jezdce na nutnost označit svého koně před startem startovním číslem!

Za JK Chotěbuz, o.s.

Hana Poledníková

Tajemnice

Schváleno OV ČJF v Ostravě dne 2.7.2012

More magazines by this user
Similar magazines