PRAVIDLA PRO SOUTĚŽE PONY ( 8. vydání FEI ... - Pony komise ČJF

ponyeuweb.cz

PRAVIDLA PRO SOUTĚŽE PONY ( 8. vydání FEI ... - Pony komise ČJF

Článek 3132

Definice a úrovně

Mezinárodní všestrannost pro pony je rozlišena svou úrovní. Úroveň je určena počtem hvězdiček.

Úrovně hvězdiček pro všestrannost pony jsou:

Jednohvězdičkové: úvod do všestrannosti pony pro závodníky a pony.

Dvouhvězdičkové: (úroveň evropského mistrovství pony) pro závodníky a pony se zkušenostmi.

Závody CCIP se skládají ze tří částí: drezurní zkouška, terénní zkouška a skoková zkouška. Terénní

zkouška se skládá jen ze dvou fází: fáze A: klusovka a fáze D: Cross-country

Mistrovství musí být závod jednotlivců a družstev.

( ■ včetně národních úprav uvedených v příloze H)

Článek 3133

Váha

Žádné omezení (článek 3112.).

Článek 3134

Úbor

Drezura: článek 3128.

Terénní zkouška: článek 522., jsou povoleny dlouhé jezdecké kalhoty, tupé kovové ostruhy nesmí být

delší než 1,5 cm ( ■pro národní soutěže – čl. 522.3.). Ochrana zad je povinná ( ■ ochranná vesta a

zdravotní průkaz jsou povinné).

Skoky: článek 3119.

Článek 3135

Postroje

Drezura: článek 3129

Skoky: článek 3121

Terénní zkouška – Cross -country

1. Typ postrojů je volitelný s výjimkou jakéhokoliv typu klapek, které jsou zakázány. Jsou povoleny

pouze průběžný nebo irský martingal. Otěže musí být spojeny s udidlem. Gag je povolen.

Hakamore není povoleno ( ■pro národní soutěže je povolen pouze průběžný martingal, gag

není povolen). Z bezpečnostních důvodů třmen a třmenový řemen musí volně viset

z třmenového zámku a z vnější strany bočnice. Nesmí být žádné další omezení nebo dodatky

dalšího druhu.

Stejná pravidla pro postroje platí pro opracoviště i pro závodiště.

2. Kontrola postrojů:

Jmenovaný komisař musí zkontrolovat postroj každého pony před vstupem na kolbiště nebo

před zahájením zkoušky nebo fáze D terénní zkoušky.

V drezurní zkoušce musí být kontrola udidla provedena s maximální opatrností. Pokud o to

závodník požádá, může být udidlo zkontrolováno ihned po skončení zkoušky. Jestliže není

shledáno udidlo dostatečně volné, může být soutěžící vyloučen.

Článek 3136

Soutěže

1. Drezurní zkouška – jedno a dvou hvězdičkové

Stejná pravidla platí pro jedno i dvouhvězdičkové závody.

Drezurní zkouška všestrannosti pro dvouhvězdičkové a jednohvězdičkové pony jsou k dispozici

na www.horsesport.org FEI.

2. Terénní zkouška – dvouhvězdičkové

- 18 -

More magazines by this user
Similar magazines