PRAVIDLA PRO SOUTĚŽE PONY ( 8. vydání FEI ... - Pony komise ČJF

ponyeuweb.cz

PRAVIDLA PRO SOUTĚŽE PONY ( 8. vydání FEI ... - Pony komise ČJF

delegát zahraniční. Alespoň prezident sboru rozhodčích by měl být mezinárodní nebo oficiální

mezinárodní rozhodčí.

Organizátoři musí jmenovat veterináře ze seznamu veterinářů FEI a doktora do funkce

oficiálního veterináře a oficiálního doktora závodů.

11. Odvolací komise

Složení odvolací komise a jmenování prezidenta a členů komise se musí shodovat s požadavky

uvedenými ve Všeobecných pravidlech.

12. Veterinární komise

Složení veterinární komise a jmenování prezidenta a členů komise se musí shodovat

s požadavky uvedenými ve Veterinárních pravidlech (článek 1008.).

13. Ceny a suvenýry

Přidělení cen a suvenýrů se musí shodovat s požadavky v článku 3107.

14. Různé

Ve všech případech nepopsaných v předchozích pravidlech rozhodne sbor rozhodčích ( pod

vedením Všeobecných pravidel a pravidel pro Všestrannost ) tak, aby byla zajištěna spravedlivá

klasifikace pro mistrovství.

KAPITOLA

Článek 3138

VIII – Spřežení

Specifikace

Specifikace pro disciplínu spřežení pro pony jsou řízeny Pravidly pro spřežení.

- 21 -

More magazines by this user
Similar magazines