PRAVIDLA PRO SOUTĚŽE PONY ( 8. vydání FEI ... - Pony komise ČJF

ponyeuweb.cz

PRAVIDLA PRO SOUTĚŽE PONY ( 8. vydání FEI ... - Pony komise ČJF

Příloha A

Dodatek I - FEI DREZURNÍ ÚLOHA pony ÚVODNÍ

Soutěž: ……………………......... Datum: ……………… Rozhodčí: …………………………..…… Funkce:

Čas 6´ (pouze pro informaci)

Místo Cvik Koe Povinné cviky Poznámky

1. A

X

2. C

MXK

K

Vjezd shromážděným cvalem

Stát - nehybnost - pozdrav

Shromážděným klusem vchod

Na pravou ruku

Změnit směr ve středním klusu

Shromážděný klus

Vjezd, nehybnost.

Přechod ze cvalu do zastavení a ze

zastavení do klusu.

Prodloužení a pravidelnost kroků.

Rovnováha.

Přechody.

3. FB Dovnitř plec vlevo Úhel ohnutí a pravidelnost.

4. B Kruh 8m Rovnováha, ohnutí a pravidelnost.

5. BG

C

6. HXF

F

Poloviční překrok vlevo

Na levou ruku

Změnit směr v prodlouženém klusu

Shromážděný klus

Správné postavení, pravidelnost a

plynulost polovičního překroku.

Prodloužení a pravidelnost kroků.

Prodloužení rámce. Přechody.

7. Přechody v H a F Zřetelný rozdíl a plynulost.

8. A Stát - 4 kroky zpět

a ihned shromážděný klus

Nehybnost, couvání a přechody.

9. KE Dovnitř plec vpravo Úhel ohnutí a pravidelnost.

10. E Kruh 8m Rovnováha, ohnutí a pravidelnost.

11. EG

C

12. Mezi C & M

M

Mezi G & H

Poloviční překrok vpravo

Na pravou ruku

Střední krok

Obrat vpravo

Shromážděný krok

Poloviční pirueta vpravo

Pokračovat středním krokem

Správné postavení, pravidelnost a

plynulost polovičního překroku.

Rovnováha. Shromáždění.

Pravidelnost a aktivita.

Ohnutí a rozměr poloviční piruety.

13. Mezi G & M Shromážděný krok

Poloviční pirueta vlevo

Pokračovat středním krokem do H

14. Střední krok od změny mezi

C a M do H

Pravidelnost a aktivita.

Ohnutí a rozměr poloviční piruety.

Pravidelnost a prostornost.

Přechody.

15. HSXP Změnit směr v prodlouženém kroku 2 Prodloužení a pravidelnost kroků.

Prodloužení rámce. Přechod.

16. PFA Střední krok Pravidelnost a prostornost.

17. A Shromážděný cval vpravo Plynulost přechodu. Shromáždění.

18. V Kruh 8m Rovnováha, ohnutí a pravidelnost.

19. E

X

B

Obrat vpravo

Jednoduchá změna cvalu

Na levou ruku

Správnost a plynulost přechodů.

20. R Kruh 8m Rovnováha, ohnutí a pravidelnost.

21. HP

P

Změnit směr, střední cval

Shromážděný cval

Pravidelnost, prostornost a

prodloužení rámce.

Jasné vymezení a plynulost přechodů.

22. PFA Kontracval Pravidelnost, přímost, rovnováha a

správné postavení.

- 22 -

More magazines by this user
Similar magazines