PRAVIDLA PRO SOUTĚŽE PONY ( 8. vydání FEI ... - Pony komise ČJF

ponyeuweb.cz

PRAVIDLA PRO SOUTĚŽE PONY ( 8. vydání FEI ... - Pony komise ČJF

Dodatek II - FEI DREZURNÍ ÚLOHA PONY DRUŽSTVA

Soutěž: ……………………......... Datum: ……………… Rozhodčí: …………………………..…… Funkce:

Čas 5´30´´ (pouze pro informaci)

Místo Cvik Koe Povinné cviky Poznámky

1. A

X

2. C

R

Vjezd shromážděným cvalem

Stát - nehybnost - pozdrav

Shromážděným klusem vchod

Na pravou ruku

Kruh 8m

Vjezd, nehybnost.

Přechod ze cvalu do zastavení a ze

zastavení do klusu.

Rovnováha. Pravidelnost. Ohnutí.

3. RP Dovnitř plec vpravo Úhel ohnutí a pravidelnost.

Shromáždění.

4. PL

LR

5. M

H

Půl kruhu vpravo 10m

Poloviční překrok vpravo

Obrat vlevo

Na levou ruku

Rovnováha, pravidelnost a ohnutí.

Správná poloha a plynulost

polovičního překroku.

Rovnováha a ohnutí.

Kvalita klusu.

6. S Kruh 8m Rovnováha. Pravidelnost. Ohnutí.

7. SV Dovnitř plec vlevo Úhel ohnutí a pravidelnost.

Shromáždění.

8. VL

LS

9. MXK

K

Půl kruhu vlevo 10m

Poloviční překrok vlevo

Změnit směr ve středním klusu

Shromážděný klus

Rovnováha, pravidelnost a ohnutí.

Správná poloha a plynulost

polovičního překroku.

Prodloužení a pravidelnost kroků.

Prodloužení rámce. Přechody.

10. A Stát - 5 kroků zpět

a ihned shromážděný klus

Nehybnost, rovnováha, správnost a

pravidelnost couvání, přechody.

11. FXH

H

Změnit směr v prodlouženém klusu

Shromážděný klus

Prodloužení a pravidelnost kroků.

Prodloužení rámce. Přechody.

12. Přechody v F a H Zřetelný rozdíl a plynulost.

13. C

Před M

M

14. Před H

H

Střední krok

Shromážděný krok

Poloviční pirueta vpravo

Pokračovat středním krokem do H

Shromážděný krok

Poloviční pirueta vlevo

Pokračovat středním krokem do M

Pravidelnost a aktivita.

Ohnutí a rozměr poloviční piruety.

Pravidelnost a aktivita.

Ohnutí a rozměr poloviční piruety.

15. Střední krok od C do přechodu

v prodloužený krok v M

Pravidelnost a prostornost kroků.

Prodloužení rámce. Přechod.

16. MV Změnit směr v prodlouženém kroku 2 Prodloužení a pravidelnost kroků.

Prodloužení rámce. Přechod.

17. V

Před K

18. FM

M

CA

Střední krok

Shromážděný cval vlevo

Střední cval

Shromážděný cval

Vlnovka o 6ti obloucích

1,3,4,6 na správné noze,

2,5 kontracval

jednoduchá změna cvalu v X

Pravidelnost střední chůze.

Plynulost a kvalita přechodu a

shromážděného cvalu.

Pravidelnost a prostornost kroků.

Přímost a prodloužení rámce.

Přechody

19. Cval vlevo (včetně kontracvalu) Rovnováha a plynulost změn směru.

- 24 -

More magazines by this user
Similar magazines