PRAVIDLA PRO SOUTĚŽE PONY ( 8. vydání FEI ... - Pony komise ČJF

ponyeuweb.cz

PRAVIDLA PRO SOUTĚŽE PONY ( 8. vydání FEI ... - Pony komise ČJF

23. A

L

Ze středu

Kruh vpravo 8m

Rovnováha. Pravidelnost. Ohnutí.

24. X Jednoduchá změna cvalu 2 Správnost a plynulost přechodů.

25. I Kruh vlevo 8m Rovnováha. Pravidelnost. Ohnutí.

26. G

C

27. M

RK

K

Jednoduchá změna cvalu

Na pravou ruku

Shromážděný klus

Změnit směr v prodlouženém klusu

Shromážděný klus

2 Správnost a plynulost přechodů.

Prodloužení rámce a kroků.

Pravidelnost.

Přechody.

28. Přechody v R a K Čistota a přesnost přechodů

29. A

X

Ze středu

Stát - nehybnost - pozdrav

Opustit obdélník v A krokem

na dlouhé otěži

Přímost.

Přechod. Nehybnost.

Celkem

Společná známka

1. Chody (volnost a pravidelnost) 10 2

2. Kmih (pohyb vpřed, pružnost

kroků, pružnost hřbetu a aktivita

zádě)

3. Poslušnost (pozornost a důvěra,

harmonie, lehkost a klid pohybů,

přijetí přilnutí a lehkost předku

koně)

4. Sed jezdce, správnost a účinnost

pomůcek

10 2

10 2

10 2

Celkem 380

Odečteno

Penalizace za chyby a omyly

1.omyl – 2 body

2.omyl – 4 body

3.omyl – vyloučení

Celkem

- 27 -

More magazines by this user
Similar magazines