PRAVIDLA PRO SOUTĚŽE PONY ( 8. vydání FEI ... - Pony komise ČJF

ponyeuweb.cz

PRAVIDLA PRO SOUTĚŽE PONY ( 8. vydání FEI ... - Pony komise ČJF

1. Kontrola podkov (čisté, tloušťka adekvátní pro soutěž, atd.) Ano Ne

2. Kontrola kopyt (zdravé, adekvátní tloušťka pro soutěž) Ano Ne

3. Kontrola kohoutku (žádné známky zásahu) Ano Ne

4. Pony je v kondici soutěžit Ano Ne

Pokud ne, uveďte podrobnosti:

…………………………………………………………………………………………….....

Poznámky/pozorování: ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………...

C. Měření

1. Byl k dispozici vhodný prostor na měření Ano Ne

2. Byla k dispozici vhodné měřící zařízení Ano Ne

3. Mohl si pony před měřením odpočinout Ano Ne

4. Zvykal si pony dostatečně na přiložení měřící tyče před soutěží Ano Ne

5. Měří se dnes pony poprvé Ano Ne

Pokud ne, uveďte podrobnosti …………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...

5. Byl pony postaven při měření s předníma nohama vedle sebe a kolmo, špičky předních nohou byly

v jedné linii, váha spočívala na zadních nohách a posun zadních nohou od linie nebyl více než 15

cm Ano Ne

6. Měl pony hlavu v přirozené vztyčené poloze Ano Ne

7. Bylo měření provedeno v nejvyšším místě kohoutku (tj. ihned nad páteřním koncem 5. hrudního

obratle), které by se mělo v případě nutnosti před každým měřením najít hmatem

Ano Ne

8. Bude tento pony měřen dnes znovu Ano Ne

Pokud ano, uveďte podrobnosti: ………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

9. Naměřená výška: ………………Datum: ……………… Podpis: ……………………

10. Poznámky/pozorování: ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Příloha D

Veterinární prohlídky, kontroly, atd.

Skoky – příloha XI Pravidel pro skokové závody

Drezura – příloha I Pravidel pro drezurní závody

Všestrannost – článek 519 Pravidel pro všestrannou způsobilost s výjimkou, že druhá prohlídka pony

bude druhý den po první prohlídce

- 40 -

More magazines by this user
Similar magazines