PRAVIDLA PRO SOUTĚŽE PONY ( 8. vydání FEI ... - Pony komise ČJF

ponyeuweb.cz

PRAVIDLA PRO SOUTĚŽE PONY ( 8. vydání FEI ... - Pony komise ČJF

SPB 100+5 100-115 90-105 150-200 9-11 300-350 6,3-7,7 9-10,6

STPS 90+5 90-100 80-90 100 10-12 275-300 6,2-7,3 9-10

STPA 100+5 100-110 90-100 100-150 10-12 300-325 6,4-7,4 9,2-10,3

STPB 110+5 110-125 100-115 150-200 10-12 300-350 6,5-7,8 9,3-10,8

TPS 100+5 100-110 90-95 150 11-13 275-300 6,3-7,4 9-10

TPA 110+5 110-120 100-110 150-200 11-13 300-325 6,5-7,5 9,3-10,5

TPB 120+5 120-140 110-125 200-250 11-13 300-350 7-8 9,3-11

TTPS 110+5 110-120 95-100 150-200 11-13 275-300 6,10-7,4 9-10

TTPA 120+5 120-140 110-120 200-250 11-13 300-325 6,3-7,5 9,3-10,7

TTPB 130+5 140-160 120-145 250-300 11-13 300-350 6,5-8 9,2-11,5

Ve kterémkoliv rozeskakování mohou být překážky zvýšeny nebo rozšířeny (nebo obojí)

maximálně o 10 cm.

Předepsaný počet kombinací

Parkur st.ZP – pokud má 8 skoků -jeden dvojskok na dva cvalové skoky

Parkur st.ZLP - jeden dvojskok na dva cvalové skoky

Parkur st.LP – dva dvojskoky nebo jeden trojskok

Parkur st.SP a vyšší – dvě kombinace ( libovolné ) - dvojskoky, trojskoky

Tento počet kombinací musí být dodržen, aby byl parkur považován za klasický a splňoval všechny

předpoklady i možný zápočet do kvalifikací včetně handicapu

- 42 -

More magazines by this user
Similar magazines