PRAVIDLA PRO SOUTĚŽE PONY ( 8. vydání FEI ... - Pony komise ČJF

ponyeuweb.cz

PRAVIDLA PRO SOUTĚŽE PONY ( 8. vydání FEI ... - Pony komise ČJF

ČJF Drezurní úloha P - 3 P 3 / 2002

Obdélník 20x40 m

Informativní čas: 3 min 30 sek

místo cvik ko řídící myšlenky,hodnocení body

1. A Vjezd pracovním klusem rovnost vjezdu, přechod do a

X Stát, pozdrav ze zastavení, ohnutí v obratu,

Pracovním klusem vchod

pravidelnost

C Na pravou ruku

2. B Kruh ( 8 m ) ohnutí, přesnost

3. A Stát, nehybnost 4 sek., pokra- zastavení, nehybnost,

čovat středním krokem

přechody, pravidelnost

K-B Změnit směr

B Pracovní klus

4. E Kruh ( 8 m ) ohnutí, přesnost

5. A Pracovní cval, velký kruh, 1x kolem vskok do cvalu, ohnutí

A Přímo pravidelnost

6. F-M Cval prodloužit prodloužení a zkrácení

M Pracovní cval rámce, rovnost, přechody

C Pracovní klus

7. H-F Změnit směr, prodloužit kroky přechody, prodloužení,

F Pracovní klus pravidelnost

8. A Pracovní cval, velký kruh, 1x kolem vskok do cvalu, ohnutí

A Přímo pravidelnost

9. K-H Cval prodloužit prodloužení a zkrácení

H Pracovní cval rámce, rovnost, přechody

C Pracovní klus

10. M-K Změnit směr, prodloužit kroky přechody, prodloužení,

K Pracovní klus pravidelnost

11. A Ze středu ohnutí v obratu,rovnost,

X Stát, pozdrav přechod, zastavení

Odjezd volným krokem v A

Souhrnné známky P3/2002

1.Chody uvolněnost,pravidelnost,čistota 2

2.Kmih chuť kupředu,pružnost došlapů,

pružnost hřbetu,angažovanost zádě 2

3.Poddajnost pozornost a důvěra,soulad,

lehkost a živost pohybů,

lehkost předních nohou 2

4.Držení a sed správnost a účinnost pomůcek

jezdce 2

Maximální dosažitelný počet bodů = 190 bodů

Penalizace za omyly: 1.omyl 2body

(odečítá se) 2.omyl 4body

3.omyl vyloučení

- 45 -

More magazines by this user
Similar magazines