Modele danych

twiki.fotogrametria.agh.edu.pl

Modele danych

Zależność pomiędzy światem

realnym a GIS’em

Słabość modelu dyskretnego

Sposób przedstawiania

• świat realny w GIS’ie musi być przedstawione przez:

• obiekty np. liniowe (oś rzeki)

• szereg pikseli

• użytkownicy determinują sposób przedstawienie danych

znajdujących się w systemie (np. skala)

More magazines by this user
Similar magazines