Programi prekogranične i teritorijalne suradnje

mrrfeu.hr

Programi prekogranične i teritorijalne suradnje

Programi prekogranične i

teritorijalne suradnje

Sheraton, Zagreb, 15. – 16. listopada 2012.

Ksenija Slivar, MRREUF

Kristijan Ležaić, MRREUF

Suzana Derk, ARR


IPA Programi prekogranične suradnje s državama

članicama EU

- IPA Program jadranske prekogranične suradnje (Adriatic)

- IPA Program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska

- IPA Program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska


Upravljačka struktura programa

Upravljačko tijelo (engl. Managing Authority)

‣ odgovorno za upravljanje i provedbu programa

Tijelo za ovjeravanje (engl. Certifying Authority)

‣odgovorno za ispravno ovjeravanje troškova korisnika i

autorizaciju plaćanja

Revizijsko tijelo (engl. Audit Authority)

‣Odgovorno za funkcioniranje sustava upravljanja i kontrole


Upravljačka struktura programa

Zajednički nadzorni odbor (engl. Joint Monitoring Committee)

‣niz zadataka i odgovornosti s ciljem procjenjivanja učinkovitosti

i kvalitete provedbe Programa

‣sastavljen od predstavnika centralne i regionalne/lokalne vlasti

iz zemalja sudionica Programa

Zajedničko tehničko tajništvo (engl. Joint Technical Secretariat)

‣tehničko-administrativna struktura zadužena za pružanje

potpore Upravljačkom tijelu, Zajedničkom nadzornom odboru,

Tijelu za ovjeravanje i Revizijskom tijelu


IPA Program Jadranska prekogranična suradnja

(Adriatic)


Budžet Programa (2007-2013)

IPA sredstva 245 611 916 eura (85%)

Nacionalno sufinanciranje 43 343 280 eura (15%)

Ukupno

288 955 196 eura


Dosadašnji Pozivi Programa

• 1. poziv na dostavu projektnih prijedloga

‣ objavljen je u srpnju 2009. g. (75.000.000 € )

‣ pristigla 282 projektna prijedloga

‣ ugovorena 33 projekta od čega u 27 hrvatski partneri

‣ 13.160.112 € za aktivnosti hrvatskih projektnih partnera

(11.186.000 € IPA bespovratnih sredstava)


Dosadašnji Pozivi Programa

• 2. poziv na dostavu projektnih

‣ od 3. kolovoza do 2. studenog 2011. g.

‣ IPA sredstva 69.684.615 €

‣ pristiglo 240 projektnih prijedloga

‣ pred ugovaranjem 32 projekta od čega u 30 hrvatski

partneri

‣ 15.333.225 € za aktivnosti hrvatskih projektnih partnera


Primjer

Projekt METRIS Plus - Jačanje potencijala istraživanja i inovacija

jadranskog prekograničnog područja u zajedničkim istraživačkim

inicijativama pod vodstvom Metris istraživačkog centra

Cilj projekta je jačanje kapaciteta u sektoru eko-inovacija te

podupiranje inicijativa koje razvijaju eko tehnologije u sustavima

pročišćavanja otpadnih voda.

Budžet:

IDA – 886.327,00 eura

Istarska županija – 133.372,00 eura


METRIS Plus - Projektni partneri:

‣ IDA,

‣ Istarska županija,

Primjer

‣ Regionalna razvojna agencija Regije Marche - SVIM,

‣ Univerzitetni razvojni centar in inkubator Primorske – UIP

(SLO),

‣ Sarajevska Regionalna razvojna agencija - ALMA MONS (BiH)i

‣ Regionalna agencija za razvoj malih i srednjih poduzeća (SRB).


Poziv za strateške projekte

• Pozivi za sva tri prioriteta usmjereni na 8 strateških tema

• 90.860.776 EUR za sva tri prioriteta:

‣ P.1: € 12.500.000,00

‣ P. 2: € 45.360.776,00

‣ P. 3: € 33.000.000,00


Poziv za strateške projekte

• Otvoren od 3. rujna do 2. studenog 2012.g (14.00 sati)

• Predlaganje i odabir projekata kroz dva koraka:

1. korak: „Project Concept Note”

2. korak: „Project Full Application”


Broj partnera:

‣ Najmanje 6 zemalja

Poziv za strateške projekte

Minimalni uvjeti projekta

‣ Min. 6 partnera, a preporučeni maksimum 18 partnera

Budžet:

‣ Min. vrijednost projekta: 5.000.000 eura

‣ Max. vrijednost projekta: 12.500.000 eura

‣ Min. budžet po partneru: 150.000 eura

‣ Max. Budžet po partneru: 40% od ukupne vrijednosti projekta

Trajanje:

‣ Min. 24 mjeseca, a najdulje do 31 ožujka 2012.g.


Poziv za strateške projekte

Korisnici

‣ osnovani u jednoj od programskih zemalja,

‣ imaju pravnu osobnost

Npr. nacionalne, regionalne i lokalne vlasti i dr. javna tijela,

privatne udruge, neprofitne organizacije, zaklade, istraživački

centri, mali i srednji poduzetnici, sveučilišta, razvojne agencije


IPA program prekogranične suradnje

Slovenija - Hrvatska


Budžet Programa (2007-2013)

IPA sredstva 42.703.502 eura (85%)

Nacionalno sufinanciranje 7.535.913 eura (15%)

Ukupno

50.239.415 eura


Korisnici

‣ Regionalna i lokalna tijela javne vlasti;

‣ Javna tijela i releventna javna tijela kao što su: (fondovi, institucije,

agencije) osnovana odlukom države ili općine, razvojno-istraživačke

institucije, institucije za obrazovanje i obuku, zdravstvene

institucije, institucije za zaštitu prirodne i kulturne baštine, lokalne i

regionalne agencije za razvoj itd.;

‣ Nevladine organizacije, kao što su udruge i zaklade;

‣ Gospodarske, poljoprivredne, obrtničke i industrijske komore,

grupacije registrirane, kao neprofitne pravne osobe;

‣ Pravne osobe utemeljene privatnim pravom (društva) s neprofitnim

statusom i svrhom djelovanja, na primjer lokalne i regionalne

agencije za razvoj registrirane kao tvrtke, lokalne turističke

organizacije, organizacije za obuku itd.


Dosadašnji Pozivi Programa

• 1. poziv na dostavu projektnih prijedloga

‣ Vrijednost poziva 14,150.000 EUR

‣ Pristiglo 112 projektnih prijedloga

‣ ugovoreno 21 projekt

‣ sudjeluje 124 partnera :

‣ 58 hrvatskih (6 vodećih)

‣ 66 slovenska


Dosadašnji Pozivi Programa

• 2. poziv na dostavu projektnih prijedloga

‣ Vrijednost poziva 11,900.115 EUR

‣ Pristiglo 181 projektnih prijedloga

‣ ugovoreno je 24 projekata

‣ sudjeluje 137 partnera:

‣ 71 hrvatskih (9 vodećih)

‣ 66 slovenskih

• 3. poziv objavljen u prvoj polovici 2012.g.

– POSLJEDNJI POZIV

‣ Vrijednost poziva 10,817.946 EUR

‣ Pristiglo 228 projekata

‣ Evaluacija u tijeku


Primjer

Projekt Marijanski hodočasnički put

Ciljevi projekta - Uspostavljanje prekograničnog Marijanskog

hodočasničkog puta, koji će povezivati marijanska hodočasnička

središta i druga marijanska svetišta u projektnom području,

trasirani i označeni prekogranični Marijanski hodočasnički put za

pješake, pločama označeni kulturni objekti na putu, postavljanje

obavijesnih ploča na glavnim točkama puta, uređena odmorišta

uz put, i ostale vezane radnje. Interneta stranica projekta,

zajednička robna marka, planirane i izvedene prekogranične

mjere oglašavanja i trženja, sastavljanje zajedničkih

prekograničnih turističkih paketa itd.


Primjer

Projekt Marijanski hodočasnički put

Budžet:

Ukupni budžet projekta: 703.836,96 €

IPA alokacija: 591.126,35 €

Projektni partneri: Turistička zajednica općine Marija Bistrica,

Turistička zajednica Sjeverno Zagorje, Turistička zajednica

Krapinsko-zagorske županije, Turistička zajednica Grada Krapine,

Javna ustanova „Park prirode Medvednica“, Grad Sv. Ivan Zelina,

Zavod RISO, Zavod za razvoj i unapređivanje infrastrukture te

socijalnog okoliša, Razvojna agencija Kozjansko


IPA program prekogranične suradnje

Mađarska - Hrvatska


IPA program prekogranične suradnje

Mađarska - Hrvatska


Budžet programa (2007 – 2011)

IPA sredstva 35.542.216 eura (85%)

Nacionalno sufinanciranje 9.199.162 eura (15%)

Ukupno

44.741.378 eura


Korisnici

• Županijska (samo-) uprava i županijske ustanove

• Lokalna (samo-) uprava i ustanove lokalne (samo-) uprave

• Udruženja lokane samouprave i njihove institucije

• Razvojne agencije

• Nevladine neprofitne organizacije

• Ustanove za zaštitu voda

• Ustanove za zaštitu okoliša

• Uprave nacionalnih parkova i zaštićenih prirodnih područja

• Turističke zajednice

• Sveučilišta, veleučilišta i njihove neprofitne organizacije

• Obrazovne organizacije i učilišta i njihove neprofitne

organizacije

• Zavodi za zapošljavanje

• Komore


Dosadašnji Pozivi Programa

• 1. poziv na dostavu projektnih prijedloga (2009.g.)

‣ Vrijednost poziva 12.311.357 EUR

‣ Pristiglo 67 projektnih prijedloga

‣ ugovoreno je 42 projekata

‣ sudjeluje 74 hrvatska partnera - 6.035.356 EUR


Dosadašnji Pozivi Programa

• 2. poziv na dostavu projektnih prijedloga (2010.g.)

‣ Vrijednost poziva 13.900.000 EUR

‣ Pristiglo 94 projektnih prijedloga

‣ ugovoreno je 60 projekata

‣ sudjeluje 84 hrvatska partnera – 6.805.589 EUR

• 3. poziv na dostavu projektnih prijedloga (2011./12.g.)

- POSLJEDNJI POZIV

‣ Vrijednost poziva 21.036.735 EUR

‣ Pristiglo 94 projektnih prijedloga

‣ Evaluacija u tijeku


Projekt MURA WWTP

Primjer

Izgradnja i rekonstrukcija otpadnih voda u Podturenu i

Tótszerdahely s ciljem zaštite i razvoja krajolika rijeke Mure,

stvaranju održivijeg i prirodno vrijednog okoliša u području

prekogranične suradnje. Projektom će se lokalnom stanovništvu

osigurati bolja kvaliteta površinskih i podzemnih voda rijeke

Mure, kvalitetniji zdravstveni uvjeti življenja, otvaranje novih

radnih mjesta i razvijanje i unaprjeđenje krajolika, zaštićenog

područja NATURA 2000.


Primjer

Projekt MURA WWTP

Ukupni budžet projekta: 3 082 298,65 €

Partneri:

Međimurske vode d.o.o. Čakovec

Općina Tótszerdahely


Transnacionalni Programi suradnje

• Transnacionalni Program Jugoistočna Europa

South East Europe (SEE)

• Transnacionalni Program Mediteran

Mediterranean (MED)


Transnacionalni Program Jugoistočna

Europa (SEE)

16 država:

Albanija, Austrija,

BIH, Crna Gora,

Bugarska, Rumunjska,

Makedonija,

Grčka,

Hrvatska, Mađarska,

Srbija,

Slovačka, Slovenija,

Moldavija

i regije Italije,

Ukrajina(ne cijelim

teritorijem)


Prioriteti Programa

I. Olakšavanje inovacija i poduzetništva

II. Zaštita i poboljšanje okoliša

III. Poboljšanje pristupačnosti

IV. Razvoj transnacionalne sinergije za održivi razvoj

područja

V. Tehnička pomoć


Natječaji (1)

• Prvi natječaj otvoren 05.05.2008. - 13.06.2008.

• Unutar 1. natječaja odobrena su 42 projekta, a među njima hrvatski

partneri se nalaze u njih 23.

• Relativno ograničena sredstva za RH; 400.000,00 € na godišnjoj

razini za 2007., 2008 i 2009. godinu.

• 9 projekata je financirano iz hrvatskih IPA sredstava iz alokacija za

2007. i 2008. godinu u ukupnom iznosu 883.700,00€ eura.

• Spomenutih 9 projekata ugovoreno je u zadnjem kvartalu 2009. i

prvom kvartalu 2010.


Projekti sa 1. poziva

Applicant

Project title

EU CONTRIBUTION

(IPA)

Co-financing by

grant beneficiary

TOTAL ELIGIBLE

COST

Inland Navigation

Development Centre Ltd.

NELI

128.458,80 22.669,20 151.128,00

AZRRI - Agency for rural

development of Istria Ltd

Agency for Inland

Waterways

Croatian Waters Legal

Entity for Water

Management

Ministry of the Sea,

Transport and

Infrastructure

Meteorological and

Hydrological Service

AZRRI - Agency for rural

development of Istria Ltd

TECH FOOD 64.706,25 11.418,75 76.125,00

NEWADA 100.884,80 17.803,20 118.688,00

DANUBE FLOODRISK 119.000,00 21.000,00 140.000,00

SEETAC 28.555,40 14.064,60 42.620,00

DMCSEE 61.913,32 10.925,88 72.839,20

EU WATER 55.250,00 9.750,00 65.000,00

Regional Development

Agency of Slavonia and

Baranja

City of Zagreb – City

Bureau for legal affairs

and city property

DATOURWAY

PROMISE

99.705,00 17.595,00 117.300,00

85.000,00 15.000,00 100.000,00

743.473,57 140.226,63 883.700,20


• Drugi natječaj bio je otvoren 23. studenog 2009. i zatvoren je

21.12.2009. godine.

• Hrvatska sredstva u natječaju iznose 360.000 eura iz alokacije za

2009.

• U okviru drugog natječaja odobrena su 4 projekta sa hrvatskim

partnerima, no ugovorena su samo 3 projekta

• Treći natječaj bio je otvoren od 03.10.2011. do 18.11.2011.

• Prelaskom na sustav tzv„shared managementa “, alokacije za sve

IPA države su objedinjene, te je ukupna alokacija za treći poziv

iznosila 8 milijuna Eeura.

• Odobreno je 5 projekata

Natječaji (2)


Projekti sa 2. poziva

Applicant

Project title

EU CONTRIBUTION

(IPA)

Co-financing by

grant

beneficiary

TOTAL

ELIGIBLE COST

Croatian Post and Electronic

Communications Agency

SEE DIGI TV 119.815,97 21.144,00 140.959,97

University of Zagreb, Faculty of

Humanities and Social

Sciences

SAGITTARIUS 84.941,86 14.989,74 99.931,60

Town of Labin ATRIUM 54.562,18 10.750,46 65.312,64

259.320,01 46.884,20 306.204,21


• Četvrti natječaj bio je otvoren od 10.10.2011 do 28.11.2011.

• Ovo je ujedno i posljednji natječaj u okviru SEE programa!

• Prelaskom na shared management, alokacije za sve IPA države su

objedinjene, te je ukupna alokacija za četvrti poziv iznosila 8, 5

milijuna eura.

• Hrvatski partneri sudjelovat će u 24 projekta

• Ne postojanje predfinanciranja

Natječaji (3)

• Ugovaranje se očekuje uskoro, po potpisu Financijskog sporazuma

2010. -2013.


Način provedbe

PRIJE PRELASKA NA SHARED

MANAGEMENT

•IPA partneri dobivali su predfinanciranje

od ugovarateljnog tijela (predfinanciranje

+ interim plaćanja ovisno o iznosu granta i

finanlnog plaćanja)

•Predfinanciranje plaćeno direkto od

ugovarateljnog tijela 45 dana nakon

zahtjeva za plaćanjem

•IPA dokumenti (Application Form, budget

template, reports) slijedili su standardne

IPA procedure

NAKON PRELASKA NA SHARED

MANAGEMENT

•Povrat sredstava tek po verifikaciji

troškova (FLC) – 100 % verifikacija

troškova – izdavanje Deklaracije o

prihvatljivosti troškova . (svaki partner

posebno)

•Ne postoji mogućnost predfinanciranja,

IPA sredstva biti će isplaćena nakon

odobrenja troškova i uplaćena od strane

vodećeg partnera

• Jedan Aplikacijski obrazac , pravila za

provedbu slijede programska pravila i

dokumente


Budućnost Programa Jugoistočna

Europa

• Implementacija projekata trajati će maksimalno do 31.12.2015.

• Oformljen TASK FORCE 2014.-2020.

• Moguća promjena geografskog područja te podjela na dva programa

• Nužna podjela iskustva prijašnjih korisnika sa potencijalnim

korisnicima

• Nastavak i kapitalizacija rezulatata od dosada ostvarenih projekata

• Kontinuirano stvaranje sinergija i networkinga između bivših,

sadašnjih i budućih korinsika na transnacionalnom nivou


Transnacionalni Program Mediteran

(MED)

9 država članica:

Cipar, Francuska

(regije), Grčka,

Italija, Malta,

Portugal (regije),

Slovenija,

Španjolska (regije),

Velika Britanija

(Gibraltar);

IPA korisnice:

Albanija, Bosna i

Hercegovina, Crna

Gora i Hrvatska


Prioriteti Programa

I. JAČANJE INOVACIJSKIH KARAKTERA

II. ZAŠTITA OKOLIŠA I PROMICANJE ODRŽIVOG

TERITORIJALNOG RAZVOJA

III. POVEĆANJE POKRETLJIVOSTI I TERITORIJALNE

PRISTUPAČNOSTI

IV. PROMICANJE POLICENTRIČNOG I INTEGRIRANOG

RAZVOJA PODRUČJA MEDITERANA


Natječaji

• 1. poziv: ugovorena 3 projekta iz RH u iznosu od 151.963 eura (IPA

alokacije za 2007. i 2008.);

• 2. poziv: ugovorena 3 projekta iz RH u iznosu od 133.195 eura (IPA

alokacija za 2009.);

• U sklopu programa otvorena su bila i dva strateška te dva ciljana

natječaja (transport te energetska učinkovitost i inovacije). Ugovaranje

se očekuje po potpisu Financijskog sporazuma

• prelazak na „shared management”: alokacije 2010./2013 za sve IPA

države korisnice su spojene (Hrvatska, BIH, Crna Gora i Albanija) u

ukupnom iznosu od 5.400.000 eura.


Ugovoreni projekti

1st call for proposals 2007., 2008

Acronym of the Project Croatian Partner Priority IPA grant

PROTECT Istria County 2 79.800EUR

COASTANCE DUNEA Development Agency 2 48.940 EUR

FORET MODELE Istria County 4 45.900 EUR

2nd call for proposals 2009

IRH-Med Hrovje Pozar Energy Institute 1 54.730,31 EUR

Ecomovel

Northwest Croatian Wood industry

Cluster

1 66.515,90 EUR

ENERMED Hrovje Pozar Energy Institute 2 124.100

EUR


Poziv za kapitalizaciju projekata (1)

• Specifičan poziv u usporedbi sa klasičnim, strateškim, i ciljanim

pozivima, te najvjerojatnije posljednji poziv u okviru programa MED u

financijskoj perspektivi 2007.-2013.

• Otvoren je od 23.07. – 31.10.2012.

• Cilj poziva je kapitalizacija rezultata već odobrenih i završenih

projekata u sklopu prijašnjih poziva

• Otvoreni su svi prioriteti programa

• Mogućnost predfinaciranja od 10 %

• Traži se proaktivnost od strane IPA partnera

• Naći poveznice između „projektne ideje” i već završenih projekata


Poziv za kapitalizaciju projekata (2)

• Vodeći partner mora biti iz države članica EU, IPA države na mogu biti

vodeći partneri

• Vodeći partner mora biti sadašnji ili bivši korisnik projekta u okviru

programa MED

• Minimalan broj partnera je 5, dok je preporučeni broj partnera 15

• Maksimalno trajanje projekta je 18 mjeseci (završetak projekta

najkasnije 30.06. 2015.)

• Stopa financiranja od strane programa je 85 % maksimalno (15 %

pokriva krajnji korisnik)

• IPA partneri ne moraju nužno imati iskustva u provedbi EU projekata

• Ukupan raspoloživi iznos za sve IPA države iznosi 727.000 EUR

• Minimalan preporučeni budžet za IPA partnere je 50.000 EUR (+ 15

% sufinanciranja)

• Sve dodatne informacije na http://www.programmemed.eu/en/theproject-life/appel.html


Hvala na pozornosti!

Ksenija Slivar

ksenija.slivar@mrrfeu.hr

01/6438 259

www.mrrfeu.hr

Kristijan Ležaić

kristijan.lezaic@mrrfeu.hr

01/ 6391 971

www.mrrfeu.hr


IPA IIB

IPA prekogranični programi suradnje sa zemljama

nečlanicama (2007-2013):

• Prekogranični program Hrvatska – Bosna i

Hercegovina

• Prekogranični program Hrvatska – Srbija

• Prekogranični program Hrvatska – Crna Gora


Upravljačka struktura


Ugovorna tijela

UGOVORNA

TIJELA

ARR RH

Agencija za regionalni razvoj RH je

tijelo odgovorno za provedbu

programa

(IPA – komponenta II) uključujući

potpisivanje ugovora i plaćanja.

DEU

Delegacija EU u BIH/ Srbiji/Crnoj Gori

je tijelo odgovorno za provedbu

programa uključujući potpisivanje

ugovora sa grant korisnicima i

plaćanja.

51


Opći ciljevi programa

• osnivanje prekograničnih mreža i partnerstava; poticanje

zajedničkih prekograničnih aktivnosti na područjima

gospodarstvo, zaštitila okoliša te socijalna kohezija

programskog područja.

• izgradnja kapaciteta lokalnih, regionalnih i nacionalnih

institucija za upravljanje programima EU upravljanje

budućim prekograničnim programima u okviru

strukturnih fondova EU.

• poboljšanje kvalitete života prekograničnih lokalnih

zajednica


Specifičnosti programa

• zajednički projekti i obavezno prekogranično

partnerstvo - jedna prijava - dva prijavitelja

• načelo funkcionalnog vodećeg partnera

• prihvatljiva i pridružena područja – definirana u

Uputama za prijavitelje za svaki program

• odvojeno financiranje – jedna aplikacija dva

ugovora

• načelo pretfinanciranja - 80% po potpisu Ugovora


Korisnici

• Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

(JRLS); javne ustanove (fondovi, institucije, agencije) koje

osniva država ili jedinice lokalne i područne (regionalne)

samouprave u području istraživanja i razvoja, odgoja i

obrazovanja, zdravstvene skrbi, zaštite prirode i kulturne

baštine i turizma

• Privatni instituti koje osnivaju trgovačka društva radi

zadovoljenja potreba od općeg interesa ako rade na

neprofitnoj osnovi;

• Nevladine organizacije


Korisnici

• Gospodarske komore, poljoprivredni, obrtnički i

industrijski klasteri registrirani kao neprofitne pravne

osobe

• Poljoprivredne udruge i zadruge

VAŽNO:

• Prihvatljivost prijavitelja i partnera UVIJEK pogledati u

natječajnoj dokumentaciji (Guidelines for Applicants –

Upute za prijavitelje) za svaki program


HR-BIH


Prioriteti i mjere

PRIORITET 1: Stvaranje zajedničkog gospodarskog/ekonomskog

prostora


Status

Prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga:

• IPA financijska sredstva za 2007. i 2008. godinu u

ukupnom iznosu od 3.600,000 EUR (za Hrvatsku

raspoloživo 1.800,000 EUR)

• Od 103 pristigle prijave ugovoreno sveukupno 14

projekata (1.796,639,96 EUR) stopa

ugovaranja 99,82 %


Status

Drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga:

• IPA financijska sredstva za 2009, 2010 i 2011

godinu u ukupnom iznosu od 5.400,000 EUR

• Zatvoren natječaj: 5.9.2011-5.12.2011


Status

Drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga:

• Ugovaranje u tijeku


HR-SER


Prioriteti i mjere

PRIORITET 1: Održivi socio-ekonomski razvoj


Status

Prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga:

• IPA financijska sredstva za 2007. i 2008. godinu u

ukupnom iznosu od 3.240,000 EUR (za Hrvatsku

raspoloživo 1.440,000 EUR)

• Od 101 pristigle prijave ugovoreno sveukupno 11

projekata (1.439.930,01 EUR) stopa

ugovaranja 100,00 %


Status

Drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga:

• IPA financijska sredstva za 2008, 2009, 2010 i

2011 godinu u ukupnom iznosu od 5.350,165 EUR

• Zatvoren natječaj: 18.8.2011-15.11.2011


Status

Drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga:


Status

Drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga:

Ugovaranje u tijeku:

• do sada ugovoreno 4 projekta u sveukupnom

iznosu od 548.537,22 EUR (IPA + sufinanciranje) -

provedba započela


HR-MNE


Prioriteti i mjere

PRIORITET 1: Stvaranje pogodnih prirodnih i socio-ekonomskih uvjeta u

programskom području poboljšanjem suradnje u zajednički odabranim sektorima

i međususjedskih odnosa u prihvatljivim područjima


Status

Prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga:

• IPA financijska sredstva za 2007. i 2008. godinu u

ukupnom iznosu od 1.620,000 EUR (za Hrvatsku

raspoloživo 720.000 EUR)

• Ugovoreno sveukupno 5 projekata (716.631,11

EUR) stopa ugovaranja 99,97 %


Primjer

„Poslovna suradnja i usavršavanje vještina u službi

razvoja avanturističkog turizma„

Korisnici: Hrvatska gorska služba spašavanja

(partner: Udruga Sunce) i Centar za inicijative iz

oblasti održivog turizma (partner UNDP CG)

Trajanje: 18 mjeseci

Vrijednost ugovora: sveukupno 387.257,10 € /

Grant 322.609,49 € (83,31%), hrvatski korisnik: Total

– 153.067,16 € (grant 125.683,44 € -82,11%)


Rezultati:

Primjer

• Poboljšano zajedničko planiranje i poslovna

suradnja u turizmu

• Kvalitetnije znanje, infrastruktura i tehnički

kapaciteti turističke destinacije

• Poboljšana prepoznatljivost prekogranične regije


Odrađene aktivnosti:

Primjer

• nabavljena oprema za GSS CG i HR – 55.000 €

• niz treninga održano (pružanje prve pomoći (ITLS),

trening za GIS (Georaphical Information Systems), trening

za spašavanje iz brzih voda (SWR), trening za spašavanje

u zimskim uvjetima,trening za spašavanje iz spilja,treninzi

za vodiče (kajakarenje, planinarenje, aktivni turizam,

zaštita prirode)

• Održana zajednička pokazna vježba spašavanja i potpisan

Memorandum o suradnji između HGSS-a i CGSS-a u

Dubrovniku, 29.06.2012.


Primjer


Status

Drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga:

• IPA financijska sredstva za 2009, 2010 i 2011 godinu

u ukupnom iznosu od 2.430,000 EUR

• Zatvoren natječaj: 05.12.2011-05.03.2012


Status

Drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga:

• Ugovaranje u tijeku


Najave i savjeti

Treći poziv za dostavu projektnih prijedloga: tijekom

2013. godine

• Redovito pratiti programske stranice sva tri

programa i ARR-a (Annual Work Programme)

• Prisustvovati radionicama (info dani- odmah nakon

objave natječaja, Partner Search Forum, PCM

radionice, radionice za neuspješne prijavitelje


Najave i savjeti

• Uvijek i jedino uvijek ispunjavati natječajnu

dokumentaciju koja je objavljena na stranicama

Ugovornog tijela/programskim stranicama/MRREUF

• Dobro proučiti glavni natječajni dokument: Upute

za prijavitelje

• Planirati partnerstvo i projektnu ideju unaprijed

• Ne zaboraviti neprofitni karakter

• Ne odustati


www.arr.hr

Kontakti

www.cbc-cro-bih.net

www.croatia-serbia.com

www.cbccro-mne.org

H V A L A N A P A Ž N J I

More magazines by this user
Similar magazines