Izvješće o radu Koordinacije za gospodarstvo i investicije Vlade RH ...

mrrfeu.hr

Izvješće o radu Koordinacije za gospodarstvo i investicije Vlade RH ...

Radni tim XI

Problematika Uključena društva/ institucije Zaključak / Trenutni status

Definiranje aktivnosti i mjera za

pokretanje tržišta nekretnina

- analiza trenutnog stanja na tržištu

nekretnina i postojećih mjera koje

pozitivno/negativno utječu na trenutno

stanje

- definiranje svih potencijalnih mjera

za oživljavanje tržišta nekretnina i

utvrđivanje razine primjenjivosti

- definiranje programa mjera s

procjenom učinaka i pokretanje

postupaka za njihovu primjenu

Radni tim XII

Ministarstvo financija

Ministarstvo graditeljstva i prostornog

uređenja

DUUDI

Državna geodetska uprava

Porezna uprava

- MGIPU je izradilo programe POS i POS PLUS od kojih se

očekuju prvi značajniji pozitivni učinci na tržištu nekretnina

- u tijeku izrada prijedloga svih drugih mogućih mjera nakon

čega će se izraditi ocjena provedivosti svake pojedine mjere te

kvantifikacija očekivanih učinaka

Problematika Uključena društva/ institucije Zaključak / Trenutni status

Definiranje dodatka ugovora o radu

za predsjednike i članove uprava

javnih društava

- analiza i definiranje ključnih

čimbenika uspjeha i pokazatelja učinka

svakog pojedinog društva

- definirati pokazatelje koji će

odražavati uspješnost rada uprave, u

skladu s odgovornostima i ovlastima

- povezati ostvarene učinke sa

sustavom nagrađivanja

CEI

Javna društva / ustanove

- u tijeku individualni sastanci s upravama javnih društava i

analiza sadašnjih sustava praćenja uspješnosti

- CEI će nakon uvida u postojeće kriterije ocjenjivanja rada

uprave (ukoliko postoje) i mogućnosti kontrolinga (sustava

praćenja poslovanja i izvješćivanja) izraditi nove prijedloge

kriterija ili potvrditi postojeće, u suradnji s resorsnim

ministarstvima, nadzornim odborima i upravnim vijećima

More magazines by this user
Similar magazines