Views
5 years ago

KOMPLET KATALOG 26.09.2012 10... - Attos Novi Sad

KOMPLET KATALOG 26.09.2012 10... - Attos Novi Sad

KOMPLET KATALOG 26.09.2012 10... - Attos Novi

Termostat kapilarni, regulacioni 10.10.024 KT-165 85/23 Termostat kapilarni, regulacioni 10.10.016 KT-165 AOA www.attos.rs Tmax = 85 º C Dužina osovine: 23 mm Dužina kapilare: 650 mm 16 (4) A, 250 V ~ Metalflex, Slovenija Termostat kapilarni, regulacioni 10.10.023 KT-165 77/15 Tmax = 77 º C Dužina osovine: 15 mm Dužina kapilare: 650 mm 16 (4) A, 250 V ~ Metalflex, Slovenija Opseg = 25 ÷ 75 º C Dužina osovine: 23 mm Dužina kapilare: 650 mm 16 (4) A, 250 V ~ Metalflex, Slovenija Termostat kapilarni, regulacioni 10.10.027 KT-165 90/15 Tmax = 90 º C Dužina osovine: 15 mm Dužina kapilare: 650 mm 16 (4) A, 250 V ~ Metalflex, Slovenija Termostat kapilarni, regulacioni 10.10.015 KT-165 AOJ Opseg = 25 ÷ 6 5 º C Dužina osovine: 23 mm Dužina kapilare: 650 mm 16 (4) A, 250 V ~ Metalflex, Slovenija T e r m o s t a t i - 8 - Termostat kapilarni, regulacioni 10.10.029 NT-122 AAA Opseg = 10 ÷ 85 º C Dužina osovine: 23 mm Dužina kapilare: 650 mm 16 A, 40 0 V ~ Tecasa, Španija Termostat kapilarni, regulacioni 10.10.031 NT-112 EM/4 Opseg = 30 ÷ 75 º C Dužina osovine: 23 mm Dužina kapilare: 650 mm 16 A, 40 0 V ~ Tecasa, Španija Termostat kapilarni, regulacioni 10.10.017 NT-1A2 AOA Opseg = 7 ÷ 75 º C Dužina osovine: 23 mm Dužina kapilare: 650 mm 16 A, 40 0 V ~ Tecasa, Španija Termostat kapilarni, regulacioni 10.10.028 NT-112 AOI NT-112 EM / 2 Opseg = 30 ÷ 77 º C Dužina osovine: 16 mm Dužina kapilare: 650 mm 16 A, 40 0 V ~ Tecasa, Španija Termostat kapilarni, regulacioni 10.10.030 NT-112 EM/1 Opseg: 30 ÷ 85 º C Dužina osovine: 16 mm Dužina kapilare: 650 mm 16 A, 40 0 V ~ Tecasa, Španija ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900

Katalog SAPELI 2009 KOMPLET FINAL.indd - Silva
Skinite novi katalog Weitzel proizvoda! - Macan PT doo
Oprema za kotlove PDF - Attos Novi Sad
Grejne ploče - Attos
Novi Sad, 10 - Liga socijaldemokrata Vojvodine
Vežba 10 - Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad
Katalog za 2006 novi format.p65 - Hrvatska akademija znanosti i ...