Soode ökoloogiline tähendus kaitsekorraldaja ja loomaökoloogi ...

eoy.ee

Soode ökoloogiline tähendus kaitsekorraldaja ja loomaökoloogi ...

Soode põhilised funktsioonid

Produktsiooni funktsioonid

energia, puhas vee kvaliteet, toit, turvas jne

Kandvad funktsioonid

elupaigad, veevaru, süsinikuvaru jne

Regulatoorsed funktsioonid

süsinikuringe, veeringe, kliima, ökosüsteemide

tomimine maastikus jne

Mittemateriaalsed funtsioonid

puhkus, teadmised, ilu, ajalugu ja kultuuripärand jne

More magazines by this user
Similar magazines