Soode ökoloogiline tähendus kaitsekorraldaja ja loomaökoloogi ...

eoy.ee

Soode ökoloogiline tähendus kaitsekorraldaja ja loomaökoloogi ...

Soode ökoloogilise tähenduse sügavamaks

mõistmiseks soovitavad infoallikad

Valk, , U. (koostaja

aja).

1988. Eesti sood. Valgus, Tallinn.

Brooks, S., Stoneman, , R.,1997. Conserving Bogs. The Management Handbook. – The

Stationary Office Limited, Edinburgh.

Paal, J., Ilomets, M., Fremstad, E., Moen, A., Børset, E., Kuusemets, V., Truus, L.,

Leibak, E. 1999. Eesti märgalade inventeerimine - Eesti Loodusfoto, Tartu.

Global Action Plan for Peatlands (GAPP) 1999 Tõlge “Soode säästliku kasutamise ja

kaitsekorralduse globaalne tegevuskava”: httph

ttp://www.soo.ee/bib/GAPP_ee.pdf

Guideline for Global Action on Peatlands (GGAP) 2002

http://www.ramsar.org/key_viii_17_e.pdf

Hans Joosten H. & Clarke, , D. 2002. Wise Use Of Mires And Peatlands. . Background and

Principles including A Framework for Decision-making

making. – International Mire

Conservation Group and International Peat Society, Täistekst:

http://www.mirewiseuse.com/

Bragg, O., Lindsay, R.(eds

ds.) 2003. Strategy and Action Plan for Mire and Peatland

Conservation in Central Europe. - Wetlands International, Wageningen. Täistekst:

http://www.wetlands.org/pubs&/CEPP.htm

Charman, D. 2002. Peatlands and Environmental Change. – Wiley and Sons Ltd.

Eesti soid käsitleva kirjanduse bibliograafia on-line andmebaas: http://www.soo.ee

More magazines by this user
Similar magazines