GIS igale ametnikule

ell.ee

GIS igale ametnikule

GIS igale ametnikule

RANEL SUURNA

AlphaGIS


Sisukord

• Sissejuhatus

GIS kohalikus omavalitsuses

• Esri GIS lahendused

• Esri ELA ehk korporatiivlitsentsi leping

• Küsimused-vastused


AlphaGIS põhitegevusalad

• Põhitegevusalad

– Esri tarkvara ja hooldusteenuse müük

– Esri tarkvara tehniline tugi ja koolitus

– Teiste tarkvaratoodete (AED-SICAD, ITT, DHI,

Data East, Safe Software jt) müük ja tugi

– Trimble GPS-seadmete ja tarkvara müük

– Konsultatsiooni- ja tarkvaraarendusteenused


Kasutajaid: kohalikud omavalitsused

Juuru Vallavalitsus

Harku vald

Tallinna Linnaplaneerimise Amet

Pärsti vald

Orissaare vald

Kiviõli linn


Kasutajaid: kohalikud omavalitsused

Võru Maavalitsus

Käina vald

Tori vald

Keila vald

Pärnu Maavalitsus

Hiiu Maavalitsus


Kasutajaid kartograafia ja

keskkonna valdkondades

Maa-ametamet

Keskkonnateabe Keskus

Keskkonnaamet

EMHI

Eesti Geoloogiakeskus

Eesti Keskkonnauuringute Keskus

Eesti Kaardikeskus


GIS kohalikus omavalitsuses


Kohalik omavalitsus ja selle

ülesanded

• Kohaliku omavalitsuse pandud ülesandeid reguleerib

väga suur hulk erinevaid õigusakte;

• KOV ja tema asutused vajavad kaalutletud otsuste

tegemiseks asjakohast, täpset ja kaasaegset infot

oma territooriumi kohta;

• Infot peab koguma ja sisestama seal kus see tekib

ning see peab olema kättesaadav algallikast;

• Andmete kogumisel, haldamisel ja uuendamisel on

vajalik saavutada maksimaalne efektiivsus, et ära

kasutada parimal viisil riigi, KOV’i ja erasektori

investeeringuid.


Ülesanded ja väljakutsed

• Info on raskesti kasutatav ning mitte kõigile otsustajatele

kättesaadav – lahendus: universaalne GIS-tarkvara võimaldab

koguda ja hallata metaandmeid (info andmete kohta), et info

oleks ka teistele arusaadavam ning kombineerida oma

kaardiandmeid erinevates formaatides teistest andmeallikatest

pärinevate andmetega ja veebiteenustega (WMS jm) ja levitada

kasutajatele andmeid vajalikul moel

• Koosvõime ja infovahetus erinevate rakenduste ja teenuste

vahel – lahendus: avatud standarditel põhinev tarkvara

võimaldab integreerida GIS-ga (kaardiga) registreid, statistilisi ja

muid andmeid, mida algselt ei hoita GIS-i kujul

• Kvalifitseeritud personali puudus – lahendus: GISkoolituspartner,

kes on abiks tarkvara juurutamisel ja töötajate

koolitamisel


Ülesanded ja väljakutsed

• Efektiivsus ja kulude kokkuhoid

• Järjest suuremad kvaliteedinõuded avalikule

teenusele, teenusstandardid

• Uute ja ajakohaste tehnoloogiate kasutuselevõtt


Ülesanded ja väljakutsed GIS-ile

• Toetada erinevaid infosüsteeme ning kohaliku

omavalitsuse igapäevaseid tööprotsesse

• Võimaldada senistest investeeringutest GIStehnoloogiasse

ja rakendustesse enam kasu saada

nii ametnikel oma igapäevatöös kui ka tavakodanikel

• Standardiseerida kohalikus omavalitsuses

kasutatavaid geoandmekogusid ja erinevaid

ruumiandmeid töötlevaid infosüsteeme

• Edendada partnerlust teiste sama valdkonna

asutuste vahel ning koostööd riigi ja erasektoriga


GIS-tehnoloogia suudab kaasaegses KOV-infosüsteemis geoandmed lihtsasti

kättesaadavaks teha laiale hulgale andmeid vajavatele kasutajatele ja otsustajatele,

kes kasutavad, integreerivad ja töötlevad vastavat materjali tõstmaks plaanimise,

juhtimise ja opereerimise töö tulemuslikkust.

Väljavõtete tegemine

Päringud ja analüüsid

Visualiseerimine

Andmete haldamine

(geo)andmebaasis

Arutelu

GPS-mõõdistamine,

Andmete kogumine

Andmete kaardistamine

Andmete tellimine

Edasised

toimingud

Otsuste

langetamine


Esri ELA ehk korporatiivlitsentsi

leping


• Üks litsentsitasu

– Leping kolmeks aastaks

ELA leping

Põhielemendid

– Iga-aastased aastased maksed

– Piiramatu kasutus litsentsidele nii

omavalitsuses kui ka sellele 100%

kuuluvates instantsides

(tehnovõrkude ettevõtted jt)

– Kõigi ELA lepingu litsentside

hooldusteenus, tasuta

versiooniuuendused


ELA eelised

• Võimalus paindlikult laiendada GIStarkvara

kasutust

• Tarkvaralitsentside madalam hind ühiku

kohta

• Tarkvaralitsentside hooldusteenus

• Väiksemad administreerimise kulud

• Annab kindluse, et tarkvaralitsentse on

alati piisavalt ning nende

juurdesoetamine ei mõjuta eelarvet

• Tagab alati kõige ajakohasemad

tarkvaraversioonid ning operatiivse

tehnilise toe ja konsultatsiooni

• Ülemaailmne kasutajaskond


ELA sisaldab

ArcGIS Desktop baastarkvara:

• ArcInfo

• ArcEditor

• ArcView

ArcGIS Desktop laiendused

– Spatial Analyst

– 3D Analyst

– Publisher

– Network Analyst

– Geostatistical Analyst

– ArcScan

– Maplex

– Job Tracking Extension

ArcGIS Server tooted:

• ArcGIS Server Advanced Enterprise

ArcGIS Server laiendused

– Spatial Analyst

– Network Analyst

– 3D Analyst

Muud tooted – ArcIMS, ArcGIS Runtime Deployments

ArcGIS Engine Runtime laiendused: 3D Analyst, Spatial Analyst,

GeoDatabase Update, Network Analyst, ArcSchematics, Maplex

Esri

Developer Network - EDN

• 1 aastatellimus

Esri

rahvusvaheline konverents USA-s

• 2 tasuta pääset

“Esri

päevad” konverents Tallinnas

• 2 tasuta pääset


ArcGIS

Desktop

Server

Mobiil

terviklik integreeritud süsteem

Online

Mobiil-GIS

ArcGIS

Explorer

• ArcReader

• ArcView

• ArcEditor

• ArcInfo

• ArcGIS Engine

• Workgroup

• Enterprise

• ArcGIS Mobile

• ArcPad

• Content

• Resource

Centers

• APIs

Veeb

Desktop

GIS

Online

GIS

Server

GIS

geograafilise teabe loomiseks, levitamiseks ja kasutamiseks


DESKTOP ArcGIS

ArcInfo

ArcEditor

ArcView

ArcReader

Geograafilise teabe loomine ja rakendamine

• Analüüs

• Tipptasemel

• geotöötlus

• Koostamine

• Andmehaldus

• Kaardistamine

• Kasutamine

• Vaatamine

Laiendused

• Sisaldab

enamkasutatavaid

laiendusi


Eestikeelne ArcGIS

Eestikeelne ArcGIS

ArcGIS Desktop tarkvaratoodete (ArcView, ArcEditor ja ArcInfo +

laiendused) puhul on võimalik kasutada eestikeelset lokaliseeritud

kasutajaliidest, mis on samaväärse funktsionaalsusega kui

standardne inglisekeelne versioon.


ArcGIS tootepere

Mobiilne GIS

ArcPad

Mobiilsed seadmed

Vabavara

ArcGIS Explorer

Veebibrauser

ArcInfo

ArcEditor

ArcView

ArcReader

Võrk

ArcGIS laiendused

Jäätmeregister

Detailplaneeringute register

Teeregister

...

Töökoha

(desktop) GIS

KOV-GIS for

ArcGIS

registritarkvara

ArcGIS Engine

Server GIS

ArcGIS Server

Programmeerimis-

komponendid

(ArcGIS

Engine)

Geoandmebaas


KOV-GIS for ArcGIS

Terviklik geoinfosüsteemi lahendus andmete kaardistamiseks, haldamiseks, visualiseerimiseks ja analüüsiks

Detailplaneeringute register

desktop GIS tarkvara

ArcView, ArcEditor või ArcInfo

Jäätmeregister Teederegister


SERVER ArcGIS

Advanced

Standard

Funktsionaalsuse tasemed

Basic

Enterprise

Võimsuse tasemed

Workgroup

• Analüüs

• Mobiilirakendus

• Kaardistamine

• 3D visualiseerimine

• Andme-

• haldus

• SQL Server

• Oracle

• DB2

• Informix

• PostgreSQL

• SQL Server

Express

Laiendused

• Sisaldab

enamkasutatavaid

laiendusi


Veebipõhised GIS-lahendused

Harku valla planeeringute kaardirakendus


ArcGIS

HOOLDUSTEENUS

Tarkvara-

uuendused

Tehniline

tugi

Aitab kasutajatel olla produktiivsemad

• Alati kasutatav

uusim versioon

• Hoolduspaketid

• Telefon

• E-post

• Veeb

• Foorumid


KOOLITUS ArcGIS

Koolitus

Kasutaja-

konverentsid

Aitavad kasutajatel olla kompententsemad

• Soodushind

kursustele

registreerumisel

• 2 tasuta pääset Esri

päevadele

• 2 tasuta pääset

rahvusvahelisele Esri

kasutajakonverentsile


“Praktiline GIS omavalitsuses”

4. märts 2011

AlphaGIS OÜ ja konsultatsiooniettevõtte Dereevos

OÜ ühise koostööna korraldatav praktilise

suunitlusega GIS-alane koolitus, kus tutvutakse

ruumiandmete loomise ja haldamise võimalustega

ning näidatakse töövahendeid, kuidas lahendada

igapäevaseid geograafilise teabega seonduvaid

küsimusi.

Täpsem info:

http://www.alphagis.ee/koolitus


Tänan tähelepanu eest!

AlphaGIS

Telefon: 656 4228

Faks: 656 4230

e-post: Ranel.Suurna@alphagis.ee

http://www.alphagis.ee

More magazines by this user
Similar magazines