tehnoloogiakaardi

rapina.ee

tehnoloogiakaardi

must sostar

KANDVA …musta sõstra… ISTANDIKU TEHNOLOOGIAKAART 2013. AASTAKS ..Räpina AK Õppemajandile ...

LÄHTEANDMED

Reavahe m 3,6 Vaja On

Taimede vahe reas 0,7 Mulla lõimis ls2

m

Ühe taime

kasvupind m2

2,7 2,4-2,8

Lehtede N-

sisaldus%

Taimi reas 235 P-sisaldus mullas

Rea pikkus m 175 K-sisaldus mullas

Ridu 23 Mulla pH

Ridade kogupikkus 4025

m

Istandiku laius m 82,8

Kasulik pind m2 14490 KIRJANDUS

Kasulik pind ha 1,45 P: Puuviljandus Tln., 1983

Taimi istandikus 5405 PÜ: Puuviljanduse ülesanded. Tln., 1988

Rajamisaeg 2003k 10. aasta -

M: Musta sõstra kasvatus. Tartu, 2008

kandev istandik

Saak põõsalt kg

1,2 PM: Puuviljad ja marjad Eestis 2010. Tln.

(PM:125)

Saak t/ha 4,5 MA: Maasikas aias ja köögis. Tln., 2000

Kogusaak kg 6486 JK Isiklikud kogemused (initsiaalid)

Kogusaak t 6,5 6,486

Lehekülg 1


must sostar

Töö nimetus Aeg Nõuded tööle Masin Tööjõudlus

ühik Töö Töö-

Materjali nimetus Kulunorm

Ühik Kulu Märkused

maht kulu

1. UMBROHUTÕRJE

Kuu / dek tunnis tunde ..:lk….

Kultiveerimine 04/3 Sügavus ..... cm T 25 0,4 ha 1,4 4 Diislikütus 2,3 l/h 8

Kultiveerimine 05/2 Sügavus ..... cm T 25 0,4 ha 1,4 4 Diislikütus 2,3 l/h 8

Kultiveerimine 06/1 Sügavus ..... cm T 25 0,4 ha 1,4 4 Diislikütus 2,3 l/h 8

Randaalimine БДН-

1,3A

08/1 Kaugus istutusreast

T 25 0,25 ha 1,4 6 Diislikütus 2,9 l/h 17

....

cm

Kultiveerimine 08/2 Sügavus ..... cm T 25 0,4 ha 1,4 4 Diislikütus 2,3 l/h 8

Kultiveerimine 09/1 Sügavus ..... cm T 25 0,4 ha 1,4 4 Diislikütus 2,3 l/h 8

Kultiveerimine 09/3 Sügavus ..... cm T 25 0,4 ha 1,4 4 Diislikütus 2,3 l/h 8

Keemiline

umbrohutõrje

Puhmikumbrohtude

väljakaevamine

2. VÄETAMINE

05/3 0,3 m laiune riba Ratasprits

0,04 ha 0,2 6 Roundup 3 l/ha 1 3,6m reavahest

mõlemal pool

töödeldakse

põõsarida

0,6m seega 1/6

pinnast

08/1 50 m 4025,0 81

Väetise külv 04/3 N-50 kg/ha (P: ja

0,1 ha 0,7 7 Amm.nitraat - 147 kg/ha 107 3,6 m reavahest

M:); 0,9 m laiune

34%N (PÜ:)

väetatakse 1,8

riba mõlemal

m seega ½

pool põõsarida

pinnast

Kirjandus

(lühendid

lähteandmetes)

P:282; M:57

PÜ:35

5. LÕIKAMINE

Harvendamine 11/3-12/2 Põõsale 7 1-4

14 tk 5405,0 386 M:64

aastast oksa (M:)

Okste väljavedu 12/2 Põõsalt 2 kg oksi Weide 300 m 4025,0 13 Diislikütus 2,5 l/h 34

mann

1250

Okste põletamine 12/2 500 kg 8050,0 16

Lehekülg 2


must sostar

7. SAAGI

KORISTAMINE

Kuu / dek tunnis tunde

..:lk….

(h)

Marjade laadimine 07/2-07/3 1 laadija 1 Tun 20,0 20

d

Töö nimetus Aeg Nõuded tööle Masin Tööjõudlus

ühik Töö Töö-

Materjali nimetus Kulunorm

Ühik Kulu Märkused

maht kulu

Otsekulud TÖÖ-

MATERJALIDE

Hind EUR Materjalid EUR

KULU

KULU

Töötunde h 3820 Bens.E95 l ? #VALUE!

Tunnitasu EUR ? Diislikütus l 225 ? #VALUE!

1 ha kohta

Kirjandus

(lühendid

lähteandmetes)

Marjade korjamine 07/2-07/3 15-20 kg/päevas

2 kg 6486,0 3243 Minikaste kogu

kasti mahub 8 M:69; MA:128

(M:)

saagile 6486 kg : 8

kg marju (MA:);

kg = 811. Taara

tühja kasti mass

mass 811 x 1,2 kg

1,2 kg

= 973 kg

Taara ja marjade

vedu jahutusruumi

(temp. 6 C)

OTSEKULUD

kokku

07/2-07/3 300 m

Weckm 1 Tun 20,0 20 Diislikütus 0,9 l/h 18 Marjad 6,5 t +

kaugusele, enne ann /

d

kastid 1 t = 7,5 t

lõunat ja õhtut 10 New

päeva kestel Holland

Kokku

EUR

Amm.nitraat kg 107 ? #VALUE!

Roundup l 1 ? #VALUE!

#VALUE! ### #VALUE!

TULUD kokku #VALUE! TOODANG

Marjad Marjad kg 6486 ? #VALUE!

Kasum/kahjum

Lehekülg 3

More magazines by this user
Similar magazines