Tarbetaimede kasutamine kujunduses.pdf

rapina.ee

Tarbetaimede kasutamine kujunduses.pdf

E- kursus

Tarbetaimede kasutamine

kujunduses

Maht 40 ak. tundi

Kadri Maikov, Kristiina Päss


E-kursuse sihtrühm

• Kursus on mõeldud moodulit Aianduse alused

läbivale õpilasele täiendkursuseks.


E‐kursuse eesmärgid

• E‐kursus on koostatud t dti taimmaterjali t jliühe olulise li valdkonna

vähese kasutamisoskuse tõttu aiakujunduses.

Tarbetaimedena käsitletakse antud e‐kursuses levinud

koduaias kasvatatavaid köögivilju, maitsetaimi, ravimtaimi,

põgusalt ka viljapuid ja marjakultuure.

• Eesmärkideks on õpilase tähelepanu juhtida tarbetaimede

välimusele, lõhnale, omavahelisele sobivusele ning neid

taimi lähemalt tundma õppida aiakujundamise praktikas

ette tulevate t käeliste ülesannete läbi töötamisega.

• Eesmärgiks on pakkuda mahukas levinud tarbetaimede

nimistu koos lühikirjeldustega liikide kujunduslike

omapärade kohta, mis võiks toimida andmebaasina.


E‐kursuse sisu

• Juhend

Kujundamine:

Kõrgpeenrad

• Taimed

Sissejuhatus

Dekoratiivsed Kuhipeenrad

• Partnerid

köögiviljad

• Kujundamine Ilutaimed tarbeaias

• Mõisted Ronitaimed ja

pinnakatjad tarbeaias

• Ülesanded

Järgnevus

Puud ja põõsad Teed ja rajad

• Allikad

tarbeaias

Terrassid ja rõdud

Ti Teisaldatavad ldt d

istutusanumad

Korrapärased peenrad

Mustrid ja värvid

Hekid tarbeaias

peenral

Niisked ja varjulised Lõhnav tarbeaed

peenrad

Aksentelemendid

Kuivad ja

päikesepaistelised

Looduslikus stiilis aed

peenrad

Rohelised ruumid

Suured peenrad

Maitsetaimed tarbeaias


Õppetöö

• Õppetöö seisneb iseseisvalt teksti läbi töötamises

ja jooksvalt kontrollülesannete täitmises ning

seejärel harjutusülesannete sooritamises.

• Ülesannete selgitatud nimistu on loogilises

eelnevalt loetud materjalile põhinevas järjekorras

ning kulmineerub lõpetava projektülesandega.

Viimane laetakse e‐kursuse blogi vormis

keskkonda ülesse kui motiveeriv näide järgmistele

õpilastele.


Oskused kursuse lõpuks

• Õpilane oskab lugu pidada tarbetaimest kui

aia olulisest elemedist (ka iluaias).

• Pöörab tähelepanu mitmekülgsetele

ruumikasutusvõimalustele.

• Suudab lahendada ka väga väikese aiaruumi

nii, et olemas on praktilised toidutaimed kui

ka esteetiline puhkekeskkond.


TÄNAN TÄHELEPANU EEST!

More magazines by this user
Similar magazines