„Produkty najwyższej jakości w przemyśle mięsnym” WIOSNA 2011

masarski.com.pl

„Produkty najwyższej jakości w przemyśle mięsnym” WIOSNA 2011

aktualności

na przetwory mięsne PN-A-82007 dopuszczała

zawartość tłuszczu do 35%.

Analizując otrzymane wyniki stwierdzono

również stosunkowo niskie zawartości fosforanów

dodanych w badanych próbkach wędlin.

Dla kiełbas zawartości fosforanów dodanych

oznaczonych jako P 2

O 5

kształtowały się od

0,10-3,40 g/kg, przy wartości średniej 1,20 g/

kg. Należy podkreślić, iż na 60 próbek kiełbas

poddanych analizie chemicznej w 16 nie wykryto

fosforanów dodanych. Wyniki uzyskane

dla produktów blokowych oscylowały pomiędzy

0,10-3,40 g/kg, przy wartości średniej

1,22 g/kg w gotowym wyrobie. Zgodnie z obowiązującymi

przepisami, maksymalna dopuszczalna

zawartość fosforanów dodanych w przeliczeniu

na P 2

O 5

w gotowym produkcie wynosi

5 g/kg.

Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono

niezgodność z wymaganiami norm dla

5 próbek mięsa i wędlin:

• kiełbasa homogenizowana wg PN - A -

82007, w której stwierdzono zawyżoną zawartość

skrobi,

• kiełbasa grubo rozdrobniona wg PN - A -

82007, w której stwierdzono zaniżoną zawartość

białka oraz zawyżoną zawartość

skrobi,

• kiełbasa średnio rozdrobniona wg PN - A -

82007, w której stwierdzono zaniżoną zawartość

białka,

• produkt blokowy średnio rozdrobniony wg

PN - A - 82007, w którym stwierdzono zaniżoną

zawartość białka,

• element drobiowy - filet z udźca z kurczaka,

w którym stwierdzono zawyżoną wartość

pH w stosunku do tej deklarowanej przez

producenta w normie zakładowej

Wyniki konkursu

Wymagania konkursowe spełniło 150 próbek

wędlin z 35 Zakładów Mięsnych i Drobiarskich.

Wszyscy producenci zostali wyróżnieni

dyplomami „za najwyższą jakość produktu”

WIOSNA 2011.

Następujące Zakłady Mięsne zostały dodatkowo

nagrodzone:

• Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ufundował

puchar za zwycięstwo w XXXV KON-

KURSIE „Produkty najwyższej jakości

w przemyśle mięsnym” WIOSNA 2011 dla:

Zakładu Masarskiego JÓZEF KAROL-

CZAK w Topoli Szlacheckiej.

• Dyrektor Oddziału Technologii Mięsa

i Tłuszczu IBPRS ufundował puchar „za

wyróżniającą się liczbę nagrodzonych wędlin”

w XXXV KONKURSIE „Produkty

najwyższej jakości w przemyśle mięsnym”

WIOSNA 2011 dla: Lidl Polska Sklepy Spożywcze

Sp. z o.o. Sp. k. w Jankowicach.

• Specjalny dyplom za najwyżej ocenione

produkty deklarowane przez producenta

jako produkty typu żywność wygodna

otrzyma: Zakład Przetwórstwa Mięsnego

"DWORECKI" Sp. J. w Golejewie za zupę

fasolową i zupę grochową.

• Specjalne wyróżnienie za uzyskanie bardzo

wysokich not w ocenie sensorycznej

zgłoszonych produktów typu żywność wygodna

otrzymują: Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski

Ernestyn Janeta w Lubomii za

oscypek drobiowy i pieczeń z indyka oraz

13

More magazines by this user
Similar magazines