Views
3 years ago

plánované legislatívne iniciatívy v obchodnom práve 2012-2016

plánované legislatívne iniciatívy v obchodnom práve 2012-2016

plánované legislatívne iniciatívy v obchodnom práve

PLÁNOVANÉ LEGISLATÍVNE INICIATÍVY V OBCHODNOM PRÁVE 2012-2016 Anna Kovaľová odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva sekcia legislatívy Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky PREHĽAD • záväzky SR plynúce z členstva v EU • Akčný plán boja proti daňovým podvodom • Plán legislatívnych úloh vlády SR 2012 • Plán legislatívnych úloh vlády SR 2013 • Rámcový plán legislatívnych úloh vlády SR na 6. volebné obdobie 1

Zásada NE BIS IN IDEM v práve EU
Vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike - Justičná akadémia
Trestné právo hmotné
Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti civilného práva
DEDIČSKÉ PRÁVO V SR
Vybrané problémy družstevního práva České republiky v ...
plánovací kalendář pro 1. pololetí ve školním roce 2012/2013
Dedičské právo v SR - prezentácia
Vyhodnotenie akčného plánu FPV UKF v Nitre za rok 2012 - Fakulta ...
Nová právní úprava spotřebitelských úvěrů v EU a její transpozice ...
Výberová bibliografia k téme seminára "Právny styk s cudzinou v ...
Spotrebiteľské zmluvy v aplikačnej praxi - Justičná akadémia
Tematický plán pro rok 2013 - Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Plán práce školy šl.r. 2012-2013 - MŠ Dénešova
Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2012 (PDF) - Šarišské ...
Plán práce na rok 2011 - 2012 - 2. ZŠ Holešov
Plán práce na rok 2012 - 2013 - 2. ZŠ Holešov
Plán práce školy2006 - Základná škola Gašpara Haina v Levoči
CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE V ŠD CHRAST - ZŠ Chrast
Výzkum a trendy v územním/prostorovém plánování ve střední Evropě.
vedecké práce doktorandov 2012 - Slovenská Akadémia Vied v ...
Sociálne služby v samospráve 2012 - Bernolákovo
Sociálne služby v samospráve 2012 - Bernolákovo
Přehled jakosti pitné vody v síti za rok 2012 a plán kontrol na 2013
Verejné zdravie v práve Európskej únie po Lisabonskej zmluve
Plán kynologických akcí po ádaných v roce 2012 - Klub chovatelů ...
Témy bakalárskych prác v akademickom roku 2011/2012 pre ...
Témy dizertačných prác pre akademický rok 2012/2013 v študijnom ...