Modely konkurentných systémov Formálne metódy tvorby softvéru

ii.fmph.uniba.sk

Modely konkurentných systémov Formálne metódy tvorby softvéru

CCS, synatx

Zátvorkovanie - konvencia: silnejšie viažu reštrikcia, premenovanie,

prefix, paralelná kompozícia a sumácia

R + a.P|b.Q \ L znamená R + ((a.P))|(b.(Q \ L)))

Monožina CCS procesov - uzavrené CCS termy (budeme ju značit

CCS).

Uzáverový operátor je µX .

Príklad:

a.X , b.X |b.Nil - otvorené termy

µXa.X , µX (b.X |b.Nil) uzavrené termy - t.j. procesy

µYa.X - otvorený term

Damas Gruska

Modely konkurentných systémov

More magazines by this user
Similar magazines