Modely konkurentných systémov Formálne metódy tvorby softvéru

ii.fmph.uniba.sk

Modely konkurentných systémov Formálne metódy tvorby softvéru

CCS, operačná sémantika

Značkovaný prechodový systém

Množina stavov - množina procesov CCS

Množina značiek - Act

Ostáva definovať množinu →⊆ CCS × Act × CCS

Damas Gruska

Modely konkurentných systémov

More magazines by this user
Similar magazines