Máš umělecké střevo? - Národní galerie v Praze

ngprague.cz

Máš umělecké střevo? - Národní galerie v Praze

Informace o 4. ročníku

soutěže pro studenty

středních škol a gymnázií

„Máš umělecké střevo?“

2012/2013


Christian Ruben, Kolumbus objevuje břehy

Ameriky, 1846, plátno, olej, 145 x 190 cm

Vážená kolegyně, Vážený kolego,

nabízíme Vám a Vašim studentům účast ve 4. ročníku celorepublikové soutěže „Máš umělecké střevo?“, kterou letos pořádají Moravská galerie

v Brně, Národní galerie v Praze, Centrum současného umění DOX, Mezinárodní centrum pro současné umění MeetFactory.

Pro koho?

Soutěž je určena žákům středních škol a gymnázií od 14 do 19 let se zájmem o výtvarné umění. Předchozí zkušenosti v oblasti umění

nejsou třeba. Skupiny studentů mohou mít libovolný počet (doporučujeme max. 10).

O čem?

Inspirací pro téma letošního ročníku soutěže je obraz Christiana Rubena „Kolumbus objevuje břehy Ameriky“ z roku 1846.

(Obraz je součástí Sbírky umění 19. století Národní galerie).

Odtud pochází i netradiční název letošního ročníku „Kolumbovo vejce“.

Proč právě tento obraz?

Rubenův obraz „Kolumbus objevuje břehy Ameriky“ má v sobě řadu přesahů a umožňuje rozdílné interpretace. „Kolumbovo vejce“

je ustálené slovní spojení označující geniální nápad, který později může zopakovat prakticky každý. Název odkazuje k postavě

Kryštofa Kolumba, který je ústřední postavou díla.

Studenti dostanou možnost se skrze interaktivní programy v zúčastněných institucích nebo prostřednictvím zaslaných

podkladů blíže seznámit s námětem obrazu i způsobem a okolnostmi jeho zpracování. Účelem ale zdaleka není jen

dívat se do minulosti. Interpretace obrazu spojená s tématy, jako je objevování něčeho nového, hrdinství,

popřípadě politika nebo gender, povede studenty ke zkoumání těchto témat skrze aktuální projevy

současného umění a nakonec k vlastnímu uměleckému projektu, který se k inspiračnímu obrazu

může vztahovat rozličnými způsoby (tvůrčí rozvíjení tématu, podobné téma v novém médiu,

nové době…).


Co je cílem?

Chceme nabídnout studentům možnost / příležitost:

uplatnit své tvůrčí schopnosti při interpretaci všeobecně známé historické události

sdílet své názory a diskutovat o nich

pracovat na delším projektu, který nějak změní / obohatí jejich dosavadní způsob přemýšlení

přiblížit a přepracovat tradiční obraz nezvyklými, a hlavně současnými způsoby uměleckého vyjadřování

proměnit zjednodušenou informaci z testů a učebnic ve skutečně živé téma hodné k zamyšlení.

poznat současné umění jako partnera pro objevování nových souvislostí, pro přemýšlení o člověku a o světě

Hlavolam – skládačka

Kolumbovo vejce

Soutěžní zadání

Vytvořte výtvarné dílo, které se bude jmenovat „Kolumbus objevuje břehy Ameriky“.

Reagujte na dílo Christiana Rubena a Vaše dílo poté s jeho obrazem porovnejte v písemné podobě.

Vaše dílo by mělo mít s obrazem alespoň jednu viditelnou souvislost (tedy ne pouze název), která diváka povede k porovnání obou děl.

Je na Vás, zda jako východisko vezmete skutečnou historickou událost, nebo se tato událost nějak nově odehraje v současnosti.

Pro zpracování si vyberte z těchto uměleckých zpracování: výtvarná instalace, video, fotografie, text, objekt, performance.

Odkud začít?

Jako součást přípravy na soutěž nabízíme žákům speciální vzdělávací programy v pořadatelských institucích: v Moravské galerii v Brně,

Centru současného umění DOX (Praha), Národní galerii v Praze a pražské MeetFactory. Cílem těchto programů je motivovat a připravit skupiny

na tvorbu vlastního uměleckého projektu.

Východiskem je podrobné prozkoumání obrazu – situace, jednotlivé postavy, děj nebo emoce. V tom Vám pomůže návštěva kterékoliv z účastnických

galerií. Diskutujte o tom, jak obrazu rozumíte, co je na něm podle Vás vlastně namalované. V čem je zpracování historické, proč by

téma Kolumba objevujícího břehy Ameriky takhle dnes nikdo nezpracoval? Jak by toto téma autor uchopil dnes v době rozvinutých technologií

a prolínání výtvarných, hudebních, divadelních prostředků? Najděte si různá zpracování tématu – další obrazy, filmy, knihy… Hledejte

souvislosti, které jsou pro Vás překvapivé, zajímavé. Vytvořte si na téma vlastní názor a zformulujte otázky, které Vás dovedou

k vlastní realizaci.

Podrobnější podklady pro zpracování soutěžních projektů Vám zašleme v polovině září.


Kdy?

Celá akce probíhá v období od října 2012 do května 2013. Skupiny se mohou přihlašovat do 15. listopadu 2012

na e-mailu kabatnikova@ngprague.cz.

Nejzazší termín pro zaslání zpracovaných skupinových projektů (díla, fotodokumentace, texty aj.) je 28. 2. 2013.

Na jaře 2013 proběhne slavnostní prezentace nejlepších studentských projektů v Moravské galerii v Brně.

Jak do toho?

Doporučujeme projekt zapracovat do plánu humanitních předmětů (ŠVP) a využít ho jako realizaci cílů průřezových témat

(D, MEDV, Aj, MUV, VEG, Z…). Rádi Vám poradíme, jak na to.

Kontaktní adresa:

Michaela Kabátníková, Národní galerie v Praze

telefon: 224 301 007

email: kabatnikova@ngprague.cz

Eva Strouhalová, Moravská galerie v Brně

telefon: 532 169 146

e-mail: eva.strouhalova@moravska-galerie.cz

ÚČAST V SOUTĚŽI JE ZDARMA!

Těšíme se na Vaše reakce a na shledání v galerii!

Realizační tým: Ondřej Horák, Karina Kottová, Michaela Kabátníková,Oldřich Bystřický,

Monika Sybolová, Eva Strouhalová a Daniela Valešová


Národní galerie v Praze

Staroměstské nám. 12,

110 15 Praha 1

Moravská galerie

v Brně

Husova 18, 662 26 Brno

Centrum současného umění DOX

Poupětova 1,

Praha 7

Mezinárodní centrum

pro současné umění

MeetFactory

Ke Sklárně 3213/15,

150 00 Praha 5

Aktuální informace sledujte na:

Facebook: Máš umělecké střevo?

www.facebook.com/umeleckestrevo

www.ngprague.cz

www.moravska-galerie.cz

www.dox.cz

Reakce z předchozích ročníků:

Článek o vyhlášení vítězů 3. ročníku:

http://www.artalk.cz/2012/05/25/tz-vyhlaseni-vysledku-tretiho-rocniku-souteze-mas-umelecke-strevo/

„Vytvoř si svou galerii“ - článek o 2. ročníku soutěže „Máš umělecké střevo?“ ve Veletržním paláci:

http://www.artalk.cz/2011/07/20/tz-mas-umelecke-strevo/

Reportáž o GASK tour – první ročník soutěže v Kutné hoře 2009

http://www.youtube.com/watch?v=65RII07z6T0

More magazines by this user
Similar magazines