Eesti Maaviljeluse Instituut Ida-Kitseherne ja ... - bioenergybaltic

bioenergybaltic.ee

Eesti Maaviljeluse Instituut Ida-Kitseherne ja ... - bioenergybaltic

Eesti Maaviljeluse Instituut

Ida-Kitseherne ja lutserni

tehnoloogiliste kaartide

koostamine

Uno Tamm, Taavi Võsa, Heli Meripõld

Usaldusväärsus läbi aastakümnete


Eesmärk

Selgitada kulude struktuur

Määrata operatsioonide hulk

Koostada arvutusalgoritm kulude

selgitamiseks

Erinevaks kasutusotstarbeks

• Otsepõletamiseks kuiva massi saamiseks

• Rohelise massi saamiseks söödaks/biogaasi

toormeks

• Kombineeritud kasutamine

Usaldusväärsus läbi aastakümnete


Rajamine

Operatsioonid

• Eelneva taimiku hävitamine

• Mullaharimine

• Külv

Hooldamine

• Taimekaitse

• Väetamine

Saagikoristus

Kultuuri viljelelmise lõpetamine

Usaldusväärsus läbi aastakümnete


Viljelusviisid

Viljelusviis

Kuivaine

saak t/ha

Toiteväärtus

ME MJ/kg

Energiat

GJ/ha

Korilusviljelus

1,5-2,0

6-8

12

Maheviljelus

3,0-4,0

8-10

30

Tavaviljelus

5,0-6,0

8-11

52

Intensiivviljelus

Usaldusväärsus läbi 6,0-10,0 aastakümnete

9-11

80


L

Hariliku lutserni KA saak t/ha

16

14

12

10

8

6

4

3. niide

2. niide

1. niide

2

0

0 -

2000

PK 0 -

2001

PK 0 -

2002

PK 0 -

2003

PK

Usaldusväärsus läbi aastakümnete


Näitajad

Masinagregaadi

• Koosseis

• Tootlikkus

• Töötunni maksumus

Masinakulud

Seemnete, väetiste jm. materjalide

• Kulunorm

• Ühiku hind

• Maksumus

Operatsiooni kogumaksumus

Usaldusväärsus läbi aastakümnete


Näidis

Usaldusväärsus läbi aastakümnete


Ettepanekuid,

arvamusi...

Usaldusväärsus läbi aastakümnete

More magazines by this user
Similar magazines