01.04.2015 Views

visit ŁÓDZKIE. Oferty turystyczne / Holiday Ideas / Reiseangebote

Oferty turystyczne dotyczące województwa łódzkiego proponowane przez łódzkie biura podróży i instytucje.

Oferty turystyczne dotyczące województwa łódzkiego proponowane przez łódzkie biura podróży i instytucje.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>visit</strong> <strong>ŁÓDZKIE</strong><br />

<strong>Oferty</strong> <strong>turystyczne</strong> / <strong>Holiday</strong> ideas / <strong>Reiseangebote</strong>


2014 rokiem Jana Karskiego<br />

„Tak naprawdę ja mentalnie stąd nie wyjechałem. Bez tamtej Łodzi pewnie nie<br />

byłoby dzisiejszego Karskiego. Łapię się często na tym, że bez tej Łodzi też mi<br />

jakoś w Waszyngtonie nieswojo. Sięgam wtedy po „Kwiaty polskie””.<br />

"In fact, I have never left this place mentally. I would not be the same Jan Karski as I am today<br />

without that Łódź . Without Łódź, I often feel awkward while in Washington. That is when I reach<br />

for „Kwiaty polskie”" [Polish Flowers by Julian Tuwim].<br />

"Tatsächlich bin ich von hier geistig nie weggefahren. Ohne damaliges Łódź gäbe es wahrscheinlich<br />

den heutigen Jan Karski nicht. Oft ertappe ich mich dabei, dass ich mich ohne dieses Łódź in<br />

Washington irgendwie unbehaglich fühle. Dann greife ich nach „Kwiaty polskie”"<br />

[Polnische Blumen von Julian Tuwim].<br />

<strong>visit</strong> <strong>ŁÓDZKIE</strong><br />

<strong>Oferty</strong> <strong>turystyczne</strong> / <strong>Holiday</strong> ideas / <strong>Reiseangebote</strong>


Wydawca / Publisher / Herausgeber:<br />

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego<br />

Ul. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź<br />

tel. (+48) 42 663 77 33, faks: (+48) 42 662 09 72<br />

e-mail: biuro@rotwl.pl www.rotwl.pl<br />

Redakcja / Edited by / Redaktion:<br />

Marek Lawin mlawin@rotwl.pl<br />

Połączenia lotnicze z lotniska im. W. S. Reymonta w Łodzi<br />

Flights to/from the W. S. Reymont Airport in Łódź<br />

Flugverbindungen aus dem Władysław-Reymont-Flughafen in Lodz<br />

Teksty / Texts by /Texte:<br />

Damian Gienerowicz, Monika Jakubowska, Ewelina Kołodziejczyk, Barbara Ladżyńska, Marek Lawin, Piotr Prusinowski<br />

Korekta / Proof-reading / Sprachliche Korrektur:<br />

Grażyna Kubicka<br />

Projekt i opracowanie graficzne, fotoedycja, skład, prepres / Graphic design, photo editing, DTP, prepress /<br />

Grafikdesign und grafische Bearbeitung, Fotobearbeitung, Desktoppublishing, Prepress:<br />

Piotr Dolata<br />

Fotografie / Photos by / Fotos:<br />

Krzysztof Beta, Stefan Brajter, Piotr Dolata, Tomasz Koralewski, Marek Lawin, Agnieszka Leszczyńska, Janusz Molenda, Jacek Poremba (Bajkowa Polska), Jacek Przybył,<br />

Zbigniew Rogacki, Darek Śmigielski, Janusz Tatarkiewicz, Michał Tajchert, M. Wszołek, Archiwum: Apsys Manufaktura, CIT w Piotrkowie Trybunalskim, Fashion Philosophy<br />

Fashion Week Poland, Hotel andel’s, Dinopark w Kołacinku, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Skansen Rzeki Pilicy i Nadpilicza, Termy Uniejów,<br />

Urząd Marszałkowski w Łodzi, Urząd Miasta Łodzi, ZOO Safari Borysew<br />

Liverpool<br />

Dublin<br />

East Midlands<br />

Londyn<br />

Łódź<br />

Region Łódzki / Łódź Region / Lodzer Region<br />

Druk / Print / Druck:<br />

Drukarnia Profesjadruk<br />

Monachium<br />

Tłumaczenie / Translation / Übersetzung:<br />

Biuro Tłumaczeń Translateria<br />

Niniejszym dziękujemy członkom Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego oraz innym naszym partnerom za wkład i zaangażowanie w opracowanie<br />

Katalogu Ofert Turystycznych Łodzi i Regionu Łódzkiego.<br />

We would like to express our thanks to the Members of the Regional Tourist Organisation of the Łódź Voivodeship and to our other partners for their contribution and<br />

engagement in preparation of the Tourist Offer of Łódź and the Łódź Voivodeship – Catalogue.<br />

Hiermit bedanken wir uns bei den Mitgliedern der Regionalen Organisation für Touristik der Woiwodschaft Łódź und unseren anderen Partnern für ihren Beitrag und das<br />

Engagement für die Entwicklung des Katalog der touristischen Angebote aus Lodz und aus der Region Lodz.<br />

Burgas<br />

ISBN 978-83-61001-25-6<br />

Palma de Mallorca<br />

Korfu<br />

Loty regularne / regular flights / Linienflüge<br />

Loty czarterowe / charter flights / Charterflüge<br />

(stan na dzień / as for / Wie am – 31.01.2013 r.)<br />

www.lotnisko.lodz.pl<br />

Monastyr<br />

Zakynthos<br />

Kos<br />

Chania Rodos<br />

Heraklion<br />

Antalya<br />

Sharm el sheik<br />

Hurgada


Certyfikowane<br />

Produkty<br />

Turystyczne<br />

Województwa<br />

Łódzkiego<br />

Certified Tourism<br />

Products of Łódź<br />

Voivodeship<br />

Zertifizierte<br />

Touristenprodukte<br />

der Woiwodschaft<br />

Łódź<br />

17<br />

Wieruszów<br />

<br />

Galewice<br />

Błaszki<br />

Warta<br />

Złoczew<br />

13<br />

2<br />

Wieluń<br />

16<br />

Sieradz<br />

Certyfikowane punkty informacji <strong>turystyczne</strong>j<br />

Certified Tourist Information Points<br />

Zertifizierte Tourismus-Informationsstellen<br />

<br />

Kłodawa<br />

Uniejów<br />

<br />

24<br />

24<br />

Borysew<br />

18<br />

Działoszyn<br />

Poddębice<br />

32<br />

<br />

Gajewniki<br />

Zduńska<br />

Wola<br />

Pajęczno<br />

<br />

Krośniewice<br />

Łęczyca<br />

Kutno<br />

Ozorków<br />

Bełchatów<br />

Piątek<br />

Kamieńsk<br />

Żychlin<br />

Głowno<br />

Dmosin<br />

Stryków<br />

Żytno<br />

Kołacinek<br />

Łowicz<br />

Aleksandrów Ł.<br />

14, 19, 20, 21, 29, 30<br />

Łódź<br />

Konstantynów Ł. 1 3, 4, 6, 8, 10<br />

Łask<br />

24<br />

Zelów<br />

Pabianice<br />

<br />

22<br />

24<br />

Radomsko<br />

Tuszyn<br />

<br />

Piotrków Tryb.<br />

28<br />

<br />

<br />

25<br />

<br />

34<br />

Ujazd<br />

11<br />

Sulejów<br />

Ręczno<br />

12<br />

9<br />

Przedbórz<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

26<br />

Stara Wieś<br />

Skierniewice<br />

Spała<br />

Tomaszów<br />

Mazowiecki<br />

23<br />

15<br />

Ossa<br />

Biała Rawska<br />

Rawa Mazowiecka<br />

7<br />

5<br />

27<br />

Konewka<br />

<br />

<br />

Inowłódz<br />

Opoczno<br />

31<br />

<br />

Drzewica<br />

Laureaci ogólnopolskich i regionalnych konkursów na „Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat Polskiej Organizacji<br />

Turystycznej (POT) i Regionalnej Organizacji Turystycznej (ROTWŁ)” w latach 2004–2012<br />

Laureates of the All-Poland and Regional Competition for “The Best Tourist Product – Certificate of the Polish Tourist Organisation<br />

(POT) and the Regional Tourist Organisation of the Łódź Voivodeship (ROTWŁ)” in 2004–2012<br />

Preisträger des Gesamtpolnischen und Regionalen Wettbewerbs „Das Beste Touristische Produkt – Zertifikat der Polnischen<br />

Tourismusorganisation (POT) und der Regionalen Touristischen Organisation der Woiwodschaft Lodz (ROTWŁ)” in Jahren 2004–2012<br />

Złoty Certyfikat POT / Golden Certificate of<br />

POT / Das Goldene Zertifikat POT<br />

1 Manufaktura Łódzka – w Królestwie Izraela Poznańskiego<br />

/ Manufaktura in Łódź – in the Kingdom<br />

of Izrael Poznański / Manufaktura Lodz – im Königreich<br />

von Izrael Poznański<br />

CERTYFIKAT POT / POT CERTYFICATE /<br />

POT-ZERTIFIKATE<br />

2 Uniejów – pierwsze w Polsce uzdrowisko termalne<br />

/ Uniejów – the first thermal resort in Poland / Uniejów<br />

– das erste Thermalheilbad in Polen<br />

3 Explorers Festival – światowe indywidualności<br />

/ Explorers Festival – international adventurers /<br />

Explorers Festival – Welt der Individualität<br />

4 Wędrowny Festiwal „Kolory Polski” Filharmonii<br />

Łódzkiej im. Artura Rubinsteina / “Colours of Poland”<br />

– the Touring Festival of Łódź Philharmonic /<br />

Wanderfestival "Kolory Polski" (Deutsch: Farben Polens)<br />

der Arthur Rubinstein Philharmonie Lodz<br />

5 Spalski Jarmark Antyków i Rękodzieła Ludowego<br />

/ Spała Fair of Antiques and Folk Handicraft / Jahrmarkt<br />

von Antiquitäten und Handwerk in Spała<br />

6 Manufaktura Łódzka – w Królestwie Izraela Poznańskiego<br />

/ Manufaktura in Łódź – in the Kingdom<br />

of Izrael Poznański / Manufaktura Lodz – im Königreich<br />

von Izrael Poznański<br />

7 Trasa Turystyczna „Bunkier w Konewce” / „Bunker<br />

in Konewka” Tourist Trail / Touristische Route "Bunker<br />

in Konewka"<br />

8 Ulica Piotrkowska Letni Salon Łodzi / Piotrkowska<br />

Street – the Summertime Salon of Łódź / Die Piotrkowska-Straße<br />

– Sommersalon von Lodz<br />

9 Skansen Rzeki Pilicy „Muzeum bez kapci” / Pilica<br />

River Open Air Museum – “No-slippers museum” /<br />

Dreilichtmuseum von der Pilica „Muzeum bez kapci"<br />

(deutsch: Museum ohne Hausschuhe)<br />

10 Festiwal Łódź Cztery Kultury / Łódź of Fur Cultures<br />

Festival / Festival Lodz der vier Kulturen<br />

WYRÓŻNIENIE / AWARD / AUSZEICHNUNG<br />

11 Park Rozrywki Kołacinek / Kołacinek Entertainment<br />

Park / Unterhaltungspark Kołacinek<br />

CERTYFIKAT ROTWŁ / ROTWŁ CERTIFICATE /<br />

ROTWŁ-ZERTIFIKATE<br />

12 Park Edukacyjno-Rozrywkowy MIKROKOSMOS /<br />

MIKROKOSMOS Park of Education and Entertainment<br />

/ Bildungs – und Unterhaltungspark MIKRO-<br />

KOSMOS<br />

13 Nadwarciański Szlak Bursztynowy / Warta River<br />

Amber Route / Nadwarciański Bernsteinstraße<br />

14 Dzień na dworze polskim / Day in the Polish manor<br />

house / Ein Tag auf dem polnischen Hof<br />

15 Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw<br />

/ Skierniewice Fair of Flowers, Fruit and Vegetables<br />

/ Skierniewice Festival von Blumen, Obst und<br />

Gemüse<br />

16 Kompleks Termalno-Basenowy „Termy Uniejów” /<br />

Complex of thermal and swimming pools in Uniejów<br />

/ Thermalbad „Termy Uniejów“<br />

17 Wieruszowski powiat z mapą i kompasem / Wieruszów<br />

poviat with a map and a compass / Landkreis<br />

Wieruszów mit Landkarte und Kompass<br />

18 Zoo Safari Borysew / Zoo Safari Borysew / Streichelzoo<br />

Borysew<br />

19 Noc naturystów na Fali / Naturist night at Fala /<br />

Nacht der FKKler in Fala-Schwimmbad<br />

20 Muzeum Bajki SE-MA-FOR / SE-MA-FOR Museum<br />

of Animation / Märchenmuseum SE-MA-FOR<br />

21 Centralne Muzeum Włókiennictwa / Central Museum<br />

of Textiles / Zentrales Textilmuseum<br />

22 Ośrodek Sportu i Rekreacji „Góra Kamieńsk” /<br />

“Kamieńsk Mountain” Centre of Sports and Leisure /<br />

Sport- und Freizeitzentrum „Kamieńsk-Berg”<br />

23 Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki Dojo<br />

– Stara Wieś / Japanese Martial Arts and Sports<br />

Centre Dojo – Stara Wieś / Zentrum für Japanischen<br />

Sport und Kampfsport Dojo – Stara Wieś<br />

24 Centralny Łuk Turystyczny / Central Tourist Arch /<br />

Zentrale Tourismus-Initiative ŁUK<br />

25 Park Rozrywki Kołacinek / Kołacinek Park of Entertainment<br />

/ Unterhaltungspark Kołacinek<br />

WYRÓŻNIENIE ROTWŁ / ROTWŁ AWARD / ROTWŁ-<br />

AUSZEICHNUNGEN<br />

26 Tomaszowska Okrąglica / Okrąglica – the tourist<br />

loop of Tomaszów Mazowiecki / Tomaszowska<br />

Okrąglica – eine touristische Attraktion<br />

27 Parowozownia Skierniewice – żywe muzeum<br />

starej kolei / Skierniewice Roundhouse – a live museum<br />

of old railway / Lokschuppen Skierniewice -<br />

ein lebendiges Museum der alten Eisenbahn<br />

28 Teatr Animagia / Animagia Theatre / Animagia-<br />

Theater<br />

29 Katalog oferty przyjazdowej „Łódź i region łódzki”<br />

/ “Łódź and the Łódź Region” catalogue for <strong>visit</strong>ors<br />

/ Angebotskatalog für touristische Besucher<br />

von "Lodz und Region Lodz"<br />

30 System Informacji Turystycznej „Odkoduj Łódź” /<br />

„Decode Łódź” System of Tourist Information / System<br />

für Tourismus-Information "Odkoduj Łódź"<br />

31 Hotel Ossa**** Congres & Spa / Hotel Ossa****<br />

Congres & Spa / 4-Sterne-Hotel Ossa Congres & Spa<br />

32 Festiwal Jeździecki w Gajewnikach / Horseriding<br />

Festival in Gajewniki / Reitfestival in Gajewniki<br />

33 Park Kulturowy Miasto Tkaczy w Zgierzu / “Town<br />

of Weavers” Culture Park in Zgierz / Kulturpark Stadt<br />

der Weber in Zgierz<br />

WYRÓŻNIENIE INTERNAUTÓW (nowa kategoria od<br />

2012 r.) / INTERNET USERS' AWARD (new category since<br />

2012) / AUSZEICHNUNGEN von Internetsurfern vergeben<br />

(neue Kategorie ab 2012)<br />

34 Park Edukacyjno-Rozrywkowy MIKROKOSMOS /<br />

MIKROKOSMOS Park of Education and Entertainment<br />

/ Bildungs- und Unterhaltungspark MIKRO-<br />

KOSMOS


serdecznie<br />

zapraszamy<br />

do odwiedzenia naszego regionu.<br />

z każdego zakątka naszego kraju<br />

i europy można tu swobodnie dojechać!<br />

w strykowie, nieopodal łodzi,<br />

krzyżują się dwie autostrady: A1<br />

i A2, łączące wschód z zachodem<br />

Polski oraz północ<br />

z południem.<br />

Uniejów<br />

Zagroda młynarska / Windmills Museum / Mühlenhof Museum<br />

Urokliwy i zróżnicowany krajobraz<br />

ziemi łódzkiej oferuje atrakcje,<br />

które zadowolą najbardziej wymagających<br />

turystów. Pragnący ciszy<br />

i ukojenia na łonie natury znajdą ją w parkach<br />

krajobrazowych i rezerwatach przyrody<br />

oraz w dolinach Warty i Pilicy. Walory<br />

przyrodnicze i atrakcje obszarów chronionych<br />

zaciekawią każdego, kto lubi wypoczywać<br />

na łonie natury. Turyści znajdą tu:<br />

- najczystsze rzeki w Polsce (Rawka, Grabia,<br />

Widawka) o wyjątkowych walorach<br />

krajobrazowych;<br />

- wspaniałe przełomy rzeczne Warty,<br />

spokojne wody Zbiornika Jeziorsko<br />

i Zalewu Sulejowskiego, stwarzające<br />

doskonałe warunki do uprawiania kajakarstwa<br />

i windserfingu;<br />

- najdalej na północ w Polsce położone<br />

wywierzysko krasowe w rezerwacie<br />

Niebieskie Źródła oraz krasowe jaskinie<br />

na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego;<br />

- pofałdowane pagórki w Parku Krajobrazowym<br />

Wzniesień Łódzkich, utworzone<br />

przez lądolód, z których rozciąga<br />

się wspaniała panorama okolic Łodzi<br />

(prawie 300 m n.p.m.);<br />

- rozległe Lasy Spalskie z doskonałym<br />

mikroklimatem i pobliskim rezerwatem<br />

żubrów „Książ” w Smardzewicach;<br />

- największe w Polsce arboretum w Rogowie.<br />

Oprócz podlegającej szczególnej ochronie<br />

natury, na terenie parków krajobrazowych<br />

znajdują się interesujące obiekty<br />

pozaprzyrodnicze, takie jak: dwór ziemiański<br />

w Byszewach, skansen w Nagawkach,<br />

pracownia garncarska rodziny Konopczyńskich<br />

w Bolimowie, romańskie kościoły<br />

w Strońsku i Inowłodzu, pozostałości po<br />

bataliach z okresu I i II wojny światowej<br />

(cmentarze wojskowe i kwatery wojenne,<br />

poniemieckie bunkry kolejowe).<br />

Inowłódz<br />

kościół romański / romanesque church / romanischen kirche<br />

Za sprawą centralnego położenia na<br />

styku kilku krain etnograficznych i historycznych:<br />

Mazowsza, ziemi sieradzkiej,<br />

łęczyckiej, opoczyńskiej i Księstwa Łowickiego<br />

nasz region – ziemia łódzka –<br />

jest zasobny w zróżnicowane i ciekawe<br />

obiekty <strong>turystyczne</strong>. Zwiedzanie ziemi<br />

łódzkiej z pewnością potrafi zainspirować,<br />

dostarczyć interesujących informacji, ale<br />

6 7


także rozrywki i przyjemności. Tym, którzy<br />

mogą mieć trudności z wyborem,<br />

polecamy najbardziej atrakcyjne miejsca:<br />

wizytę w największej budowli romańskiej<br />

w Polsce – archikolegiacie w Tumie,<br />

odwiedzenie jednego z najstarszych<br />

w Polsce opactw cysterskich w Sulejowie-Podklasztorzu,<br />

romańskiego kościoła<br />

pw. św. Idziego w Inowłodzu, zamków<br />

w Oporowie, Łęczycy i Piotrkowie Trybunalskim,<br />

dawnych rezydencji w Nieborowie<br />

i Walewicach, zabytkowych dworów<br />

szlacheckich w Ożarowie i Tubądzinie,<br />

a także licznych drewnianych kościołów:<br />

w Grębieniu, Boguszycach, Łodzi-Mileszkach<br />

oraz skansenów w Maurzycach, Sromowie,<br />

Łodzi, Tomaszowie Mazowieckim<br />

czy Lipcach Reymontowskich.<br />

Interesujące dziedzictwo historyczne<br />

i etnograficzne województwa łódzkiego,<br />

lokalne tradycje, zwyczaje i obrzędy kultywowane<br />

są poprzez działalność zespołów<br />

folklorystycznych, kapel śpiewaczych i artystów<br />

ludowych. Wciąż żywe są tradycje<br />

Łowicz<br />

Łódź<br />

tkactwa, hafciarstwa i wycinankarstwa.<br />

Nadal tworzą ludowi rzeźbiarze, kowale<br />

i garncarze.<br />

Rodziny z dziećmi za cel swych podróży<br />

wybrać mogą: wioskę indiańską „Tatanka”<br />

w Solcy Małej, gdzie można zobaczyć,<br />

jak żyli rdzenni mieszkańcy Ameryki<br />

Północnej, zoo safari w Borysewie z egzotycznymi<br />

afrykańskimi zwierzętami,<br />

plenerową ekspozycję entomologiczną<br />

„Mikrokosmos” w Ujeździe (z olbrzymimi<br />

modelami owadów), największą w Polsce<br />

salę zabaw dla dzieci „Kinderplaneta”<br />

w łódzkiej Manufakturze, Muzeum<br />

Animacji „Se-ma-for”, ogród zoologiczny<br />

i największy w Polsce ogród botaniczny<br />

w Łodzi. Zwłaszcza w sezonie letnim nie<br />

można zrezygnować z przejażdżki najdłuższą<br />

w kraju czynną kolejką wąskotorową<br />

Rogów – Rawa – Biała.<br />

Na miłośników aktywnego wypoczynku<br />

czeka na ziemi łódzkiej rozbudowana sieć<br />

szlaków pieszych, rowerowych i konnych.<br />

Turystów i sportowców zaprasza Spała, znany<br />

śródleśny kurort i ośrodek przygotowań<br />

olimpijskich, sportowo zagospodarowana<br />

góra Kamieńsk, oferująca wyciągi i trasy zjazdowe<br />

dla narciarzy zimą, a dla rowerzystów<br />

latem. Doświadczeni „kolarze” zdobywać<br />

mogą bardziej wymagające szlaki w Parku<br />

Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich (szlak<br />

czarny) i wokół zbiornika sulejowskiego (szlak<br />

im. Goliata) oraz w powiecie wieruszowskim,<br />

gdzie przygotowano również infrastrukturę<br />

do biegów orienteeringowych. Rekordową<br />

w Europie długość, ponad 2500 km, ma sieć<br />

szlaków konnych w województwie.<br />

Wyjątkowo interesująca jest Łódź,<br />

stolica regionu. To miasto, które da się<br />

pokochać, w którym historia ośrodka<br />

wielokulturowego i wielkoprzemysłowego<br />

miesza się z nowoczesnością. Żywą<br />

lekcję historii dawnej i najnowszej odbyć<br />

można w łódzkich muzeach: Włókiennictwa,<br />

Fabryki, Kinematografii, Miasta Łodzi,<br />

Kanału “Dętka” czy Tradycji Niepodległościowych.<br />

Muzeum Sztuki i MS 2 to<br />

placówki muzealne o międzynarodowej<br />

renomie, posiadające jeden z największych<br />

w Europie zbiorów sztuki współczesnej<br />

i awangardowej. Świadectwem<br />

przemysłowego rodowodu miasta pozostają<br />

XIX-wieczne zabytki architektury:<br />

zrewitalizowana fabryka Izraela Poznańskiego<br />

(centrum handlowo-rozrywkowe<br />

„Manufaktura”), zespół rezydencjonalno-fabryczny<br />

„Księży Młyn”, zachowany<br />

Łódź – Manufaktura<br />

niemal w niezmienionym kształcie kompleks<br />

dawnej fabryki i osiedla robotniczego,<br />

należących do największego w Łodzi<br />

i Królestwie Polskim fabrykanta Karola<br />

Scheiblera, czy znana na całym świecie<br />

ulica Piotrkowska, absolutnie wyjątkowy<br />

deptak i wizytówka Łodzi.<br />

Wzdłuż Piotrkowskiej wznoszą się<br />

eklektyczne i secesyjne kamienice, monumentalne<br />

pałace dawnych fabrykantów<br />

i reprezentacyjne gmachy użyteczności<br />

publicznej. Warto przysiąść chwilę na ławeczce<br />

obok zadumanego poety Juliana<br />

Tuwima lub na kufrze u boku Władysława<br />

Reymonta. By znaleźć inne pomniki spośród<br />

wielu na Piotrkowskiej, trzeba do Łodzi<br />

przyjechać… Strudzonego zwiedzaniem<br />

turystę na nogi postawi degustacja<br />

piwa nalewanego z beczki, warzonego<br />

w łódzkim browarze, ryba po żydowsku<br />

czy knedle od Scheiblerów w jednym<br />

z setek łódzkich pubów i restauracji. Warto<br />

odkryć niepowtarzalny klimat wnętrz<br />

lub odpocząć w cieniu ogródka przed<br />

lokalem. Spacer można rozpocząć na placu<br />

Wolności, gdzie naprzeciwko pomnika<br />

Tadeusza Kościuszki można wstąpić do<br />

Muzeum Farmacji, Archeologicznego<br />

i Etnograficznego, albo też zejść do podziemi<br />

jedynego w swym rodzaju Muzeum<br />

Kanału „Dętka”.<br />

Wielokulturowa Łódź to miasto o kosmopolitycznym<br />

rodowodzie i wiekowych<br />

tradycjach tolerancji. W jego tkance<br />

Dbałość o turystę, zróżnicowana baza noclegowa<br />

i gastronomiczna powodują, że gość z pewnością<br />

zapamięta region łódzki jako interesujący i wart<br />

powtórnych odwiedzin.<br />

Serdecznie zapraszamy!<br />

Ulica Piotrkowska / Piotrkowska street / Piotrkowska-Straße<br />

Łódź<br />

odcisnęły swój ślad cztery narodowości:<br />

Polacy, Niemcy, Żydzi i Rosjanie. Świadectwem<br />

współistnienia tych nacji są kościoły<br />

katolickie i protestanckie, cerkwie prawosławne,<br />

a także jeden z największych<br />

cmentarzy żydowskich w Europie.<br />

8 9


Feel more<br />

than welcome to <strong>visit</strong> our Region.<br />

The distance from any corner<br />

of the country or the continent is<br />

equally short! It is not a coincidence<br />

that two motorways (A1 and A2),<br />

which connect the east and the<br />

west of Poland and its north<br />

and south, cross in Stryków,<br />

near Łódź.<br />

A<br />

picturesque and varied landscape<br />

of the Łódź Region offers numerous<br />

attractions which will<br />

surely satisfy even the most demanding<br />

tourists. Those who silence and peace<br />

with nature will find it in our landscape<br />

parks and nature reserves, or in the<br />

valleys of the Pilica and Warta rivers.<br />

The natural phenomena and numerous<br />

attractions of these protected areas<br />

which are waiting for tourists include:<br />

- the cleanest rivers in Poland (Rawka,<br />

Grabia, Widawka), with picturesque<br />

views around them;<br />

- the incredible gorges of the Warta river,<br />

and quiet waters of the Jeziorsko and<br />

Sulejowski Reservoirs, perfect for canoeing<br />

and windsurfing;<br />

Uniejów<br />

Kompleks termalno-basenowy / Thermal Swimming Pools / Thermalschwimbader<br />

- the furthest northern karst spring in Poland<br />

in the Blue Springs nature reserve<br />

and karst caves in the Załęcze Landscape<br />

Park;<br />

- the undulating area of the Łódź Hills<br />

Landscape Park, formed by the continental<br />

glacier, with amazing panoramas<br />

of Łódź and its surroundings which you<br />

can admire from as high as 300 metres<br />

above mean sea level;<br />

- the large forests of Spała, with their<br />

excellent microclimate and the “Książ”<br />

aurochs’ reserve in Smardzewice;<br />

- the largest arboretum in Poland in Rogów.<br />

Apart from the specially protected natural<br />

phenomena, our landscape parks<br />

offer numerous other attractions, such as<br />

a landed gentry manor house in Byszewy,<br />

an open air museum in Nagawki, a pottery<br />

workshop of the Konopczyński family<br />

in Bolimów, Romanesque churches in<br />

Strońsk and Inowłódz, relics of the battles<br />

of World War I and II (military cemeteries<br />

and other burial grounds, German train<br />

bunkers).<br />

Thanks to its central location on the<br />

border of a few ethnographic and historic<br />

regions (Masovia, Sieradz Land, Łęczyca<br />

Land, Opoczno Land and the Łowicz<br />

Duchy), our Łódź Region is rich in various<br />

interesting tourist attraction. Those who<br />

find it difficult to choose something from<br />

this abundance should opt for the tested<br />

and proven tourist hits: the largest Roma-<br />

10 11


Łódź<br />

nesque building in Poland, the archcollegiate<br />

church in Tum, one of the oldest<br />

Polish Cistercian abbeys in Sulejów-Podklasztorze,<br />

Romanesque St. Giles church in<br />

Inowłódz, castles in Oporów, Łęczyca and<br />

Piotrków Trybunalski, former residences in<br />

Nieborów and Walewice, old gentry manors<br />

in Ożarów and Tubądzin, numerous<br />

wooden churches: in Grębień, Boguszyce,<br />

Łódź-Mileszki, and open-air museums in<br />

Maurzyce, Sromów, Łódź, Tomaszów Mazowiecki<br />

and Lipce Reymontowskie.<br />

The rich historic and ethnographic<br />

heritage of the Łódź voivodeship, and<br />

cultivation of local traditions, habits and<br />

rituals is still visible in the activity of folk<br />

bands, singers’ bands and folk artists. The<br />

traditions of weaving, embroidery and<br />

paper-cuts are more than alive, and so is<br />

folk sculpture, black-smithing and pottery<br />

making.<br />

Families with children will surely enjoy<br />

a trip to the Tatanka Indian Village in Solca<br />

Mała, where they will see how the Native<br />

Americans used to live, Zoosafari in Borysewo<br />

with exotic African animals, the<br />

“Microcosmos” open air entomological<br />

exhibition in Ujazd, with huge models of<br />

insects (even a few hundred times larger<br />

than in reality), the largest children amusement<br />

centre in Poland – Kinderplaneta<br />

at Manufaktura in Łódź, the „Se-Ma-For”<br />

Animation Museum, the Zoo, and the<br />

largest Polish Botanical Garden in Łódź.<br />

Moreover, a ride along the longest narrow<br />

gauge railway line in Poland, Rogów<br />

– Rawa – Biała, will definitely be a treat,<br />

especially in the summertime.<br />

Enthusiasts of active leisure are offered<br />

a wide network of walking, cycling<br />

and horseback riding routes of the Łódź<br />

Region. Tourists and sports people are<br />

welcome to Spała, a well-known forest<br />

resort and the Opympic preparation centre,<br />

a well-prepared Kamieńsk Mountain<br />

which offers ski lifts and slopes for skiers<br />

in the winter and for cyclists in the summer.<br />

Experienced cyclists will find some<br />

Synagoga / Synagogue / Synagoge<br />

Piotrków Trybunalski<br />

challenging routes in the Łódź Hills Landscape<br />

Park (black trail), around the Sulejowskie<br />

Lake (Goliat’s trail), and in the Wieruszów<br />

poviat, where the area has also<br />

been prepared for orienteering events.<br />

The horseback riding routes of the Łódź<br />

voivodeship have a total length of over<br />

2500 km, which is a European record!<br />

The capital of the Region, Łódź, is<br />

a special and fascinating place. It is a<br />

town with which you can easily fall in<br />

love, and in which the history of old<br />

factories intermingles with modernity.<br />

Get yourself a lesson in history, both<br />

ancient and modern, in one of the great<br />

museums of Łódź, e.g. in the Central<br />

Museum of Textiles, the Museum of the<br />

Factory, the Museum of Cinematography,<br />

the Museum of the City of Łódź, the „Dętka”<br />

Canal Museum, or in the Museum of<br />

the Tradition of Independence. The two<br />

branches of the Museum of Art (MS and<br />

MS 2 ) are the internationally renowned institutions<br />

which have one of the greatest<br />

Łódź – Pałac Poznańskiego<br />

Łódź – Poznański’s Palace / Łódź – Poznanski-Palast<br />

collections of modern and avant-garde<br />

art in Europe. The industrial roots of the<br />

town are preserved in the 19th-century<br />

architecture: the revitalised Izrael Poznański’s<br />

factory („Manufaktura” centre of<br />

shopping and entertainment), the „Księży<br />

Młyn” factory and residential complex<br />

(with the former factory and workers’ housing<br />

estate that used to belong to the<br />

largest factory owner of Łódź and the<br />

whole Kingdom of Poland, Karol Scheibler),<br />

and the internationally famous<br />

Piotrkowska street, an unusually long pedestrian<br />

street and a showcase of Łódź.<br />

Dino Park Kołacinek<br />

Along Piotrkowska street, there are<br />

numerous eclectic and Art-Nouveau tenement<br />

houses, monumental palaces of<br />

19th-century industrialists and magnificent<br />

edifices of public institutions. When<br />

in Łódź, do not forget to sit on Julian Tuwim’s<br />

Bench, and spend a while contemplating<br />

the town with this great poet, and<br />

take a rest on Władysław Reymont’s travelling<br />

chest. There are many more such<br />

figures waiting for you along Piotrkowska<br />

street, just come and see... And when you<br />

get tired of sightseeing, make sure you<br />

taste the draught beer from our local<br />

brewery, Jewish-style fish ar Scheiblers’<br />

potato dumplings (knedle) in one of hundreds<br />

of pubs and restaurants of Łódź.<br />

Pay attention to their interiors, as they are<br />

sometimes really fascinating, you can also<br />

choose to rest in one of numerous cafe/<br />

beer gardens. You can start your walk at<br />

Plac Wolności, where apart from the Tadeusz<br />

Kościuszko statue, there is a Museum<br />

of Pharmacy, the Museum of Archaeology<br />

and Ethnography, and the underground<br />

„Dętka” Canal Museum which reflects<br />

the advancement of the 19th-century<br />

technology. Multicultural Łódź is a city<br />

of cosmopolitan origin and centuriesold<br />

tradition of tolerance. Four cultures<br />

have left their marks in the urban tissue<br />

of Łódź: Polish, German, Jewish and Russian.<br />

Their coexistence has been reflected<br />

in the coexistence of their religious symbols<br />

– Orthodox churches, Cathedral and<br />

numerous other Catholic and Protestant<br />

churches, and one of the largest Jewish<br />

cemeteries in Europe.<br />

Our region is well prepared to welcome tourists<br />

and it has a diversified database of accommodation<br />

and gastronomic services. You will definitely<br />

remember the Łódź Region as a place worth<br />

<strong>visit</strong>ing and we hope you will come back<br />

here soon.<br />

13


kreise Sieradz, Łęczyca, Opoczno und das<br />

Fürstentum Łowicz begegnet, ist unsere<br />

Region Lodz sehr reich an abwechslungsreichen<br />

und interessanten Sehenswürdigkeiten.<br />

Denjenigen, denen es nicht einfach ist,<br />

sich in einer Fülle der Sehenswürdigkeiten<br />

für etwas zu entscheiden, empfehlen<br />

wir die besten touristische Attraktionen:<br />

Besuch des größten romanischen<br />

Gebäudes in Polen – Stiftskirche in Tum,<br />

Besuch einer der ältesten in Polen Zisterzienserabteien<br />

in Sulejów-Podklasztorze,<br />

Besuch einer romanischen Saint-Gilles-<br />

Kirche in Inowłódz, der Burgen in Oporów,<br />

Łęczyca und Piotrków Trybunalski, alten<br />

Herrenhäuser in Nieborów und Walewice,<br />

historischen Gutshöfe in Ożarów und<br />

Tubądzin, sowie zahlreichen Holzkirchen:<br />

in Grębień, Boguszyce, Lodz-Mileszki und<br />

Freilichtmuseen in Maurzyce, Sromów,<br />

Lodz, Tomaszów Mazowiecki oder Lipce<br />

Reymontowskie.<br />

Eine interessante historische und ethnographische<br />

Erbe der Region Lodz, die<br />

die regionalen Traditionen, Bräuche und<br />

Sitten sorgfältig pflegt, zeichnet sich durch<br />

eine aktive Tätigkeit der Volksmusikgruppen,<br />

Gesanggruppen und Volkskünstler<br />

aus. Die Traditionen der Weberei, Stickerei<br />

und Scherenschnitte werden immer noch<br />

gepflegt. Immer noch schaffen hier Volksbildhauer,<br />

-schmiede und –töpfer.<br />

Familien mit Kindern können als Ziel<br />

ihrer Reise Folgendes wählen: Indianerwir<br />

laden<br />

Sie herzlich in die Region ein, die<br />

in gleicher Entfernung von jeder<br />

abgelegenen Gegend unseres Landes<br />

und Kontinentes liegt. Hier in<br />

Stryków, in der Nähe von Lodz, kreuzen<br />

sich zwei Autobahnen: A1 und<br />

A2 und dadurch verbinden sie<br />

Osten mit Westen und Norden<br />

mit Süden Polens.<br />

Łódzki Szlak Konny im. majora Henryka Dobrzańskiego„Hubala” /<br />

The major Henryk “Hubal” Dobrzański Łódź Horse Trail / Der Lodzer Major Henryk Dobrzański „Hubal” Reitweg<br />

Die reizvolle und abwechslungsreiche<br />

Landschaft von Lodz bietet<br />

eine Reihe von Attraktionen,<br />

die auch den anspruchsvollsten Touristen<br />

gerecht werden. Diejenigen, die Ruhe und<br />

Trost in der Natur suchen, finden das in<br />

Landschaftsparks und Naturschutzgebieten<br />

sowie in den Tälern von der Warthe<br />

und Pilica. Vorzüge der Natur sowie zahlreiche<br />

Attraktionen von Schutzgebieten<br />

werden für jede Person interessant, die<br />

eine Erholung in der Natur vorzieht. Die<br />

Touristen finden hier:<br />

- Die saubersten Flüsse in Polen (Rawka,<br />

Grabia, Widawka) von außergewöhnlicher<br />

natürlicher Schönheit;<br />

- fantastische Durchbrüche der Warthe,<br />

ruhige Wasser von Jeziorsko- und Sulejowski-Stausee,<br />

die ausgezeichnete<br />

Bedingungen zum Kanufahren und<br />

Windsurfen bilden;<br />

- Die am weitesten im Norden Polens gelegene<br />

Karstquelle im Naturschutzgebiet<br />

Blaue Quellen und Załęczański-Landschaftspark<br />

mit seinen Karsthöhlen;<br />

- Sanfte Hügel von Landschaftspark der Lodzer<br />

Erhebungen, die vom Gletscher geschaffen<br />

wurden bezaubern mit erstaunlichen<br />

Landschaften in der Nähe von Lodz,<br />

sie erheben sich in einer Höhe von fast 300<br />

Metern über dem Meeresspiegel;<br />

- ausgedehnte Spała-Wälder mit einem<br />

perfekten Mikroklima und nahgelegenen<br />

Bison-Schutzgebiet „Książ“ in Smardzewice;<br />

Boguszyce<br />

Drewniany kościół / wooden church / Holzkirche<br />

sko und Inowłódz, Erinnerungsstücke<br />

nach den Schlachten aus dem Ersten und<br />

Zweiten Weltkrieg (Militärfriedhöfe und<br />

Kriegsquartiere, alte deutsche Eisenbahnbunker).<br />

Dank seiner zentralen Lage, wo sich<br />

eine Reihe von ethnographischen und<br />

historischen Gebieten: Masowien, Land-<br />

- Das Polens größte Arboretum in Rogów.<br />

Zusätzlich zu den besonders geschützten<br />

natürlichen Werten bieten Landschaftsparks<br />

andere zahlreiche nicht mit Natur<br />

verbundene Attraktionen, wie Gutshof in<br />

Byszewy, Freilichtmuseum in Nagawki,<br />

Töpferwerkstatt der Familie Konopczyński<br />

in Bolimów, romanische Kirchen in Stroń-<br />

14 15


dorf “Tatanka” in Solca Mała, wo Sie sehen<br />

können, wie die Eingeborenen in Nordamerika<br />

lebten, Streichelzoo in Borysew<br />

mit exotischen afrikanischen Tieren, eine<br />

entomologische Freilichtausstellung “Mikrokosmos”<br />

in Ujazd mit Modellen von<br />

riesig großen Insekten, mehrere hundert<br />

Male größeren als in der Wirklichkeit, Kinderspielparadies<br />

“Kinderplaneta” in Manufaktura<br />

in Lodz, Museum für Animation<br />

“Se-ma-for”, Zoo-Garten und der größte<br />

botanische Garten in Polen in Lodz. Besonders<br />

im Sommer, aber nicht nur, muss<br />

man sich eine Tour mit der Schmalspurbahn<br />

Rogów – Rawa – Biała gönnen, die<br />

am längsten im ganzen Land und weiter<br />

im Betrieb ist.<br />

Gajewniki<br />

Auf die Liebhaber der aktiven Erholung<br />

wartet ein dichtes Netz von Wander-, Radund<br />

Pferdewegen in der Region Lodz.<br />

Spała, ein berühmter Ferienort, Zentrum<br />

der Olympia-Vorbereitungen mitten im<br />

Wald gelegen, lädt Touristen und Sportler<br />

ein. Skigebiet Kamieńsk bietet im Winter<br />

Skipisten und –lifte für Skifahrer und im<br />

Sommer Wege für Radfahrer. Erfahrene<br />

„Radfahrer“ finden anspruchsvolle Radwege<br />

im Landschaftspark der Lodzer Erhebungen<br />

(schwarz markierte Radwege)<br />

und um Sulejowski-Stausee herum (Goliat-Route)<br />

sowie in Powiat Wieruszowski<br />

(Deutsch: Landkreis Wieruszów), wo die<br />

Infrastruktur für Orientierungslaufen vorbereitet<br />

wurde. In der Woiwodschaft gibt<br />

es Europas längstes Netz von Pferdewegen<br />

– über 2500 km!<br />

Ein einzigartiger und interessanter Ort<br />

ist die Hauptstadt der Region - Lodz. Es<br />

ist eine Stadt, die sich lieben lässt, in der<br />

sich die Geschichte der alten Fabriken<br />

mit der Moderne vermischt. Einen lebendigen<br />

Geschichtsunterricht, sowohl der<br />

alten als auch der neuesten Geschichte,<br />

kann man in Lodzer Museen abhalten:<br />

Textilmuseum, Museum der Fabrik, Museum<br />

für Kinematographie, Historisches<br />

Museum der Stadt, Museum vom Kanal<br />

„Dętka“, Museum der Unabhängigkeitstradition.<br />

Kunstmuseen MS und MS 2 sind<br />

international renommierte Museen mit<br />

einer der größten europäischen Sammlung<br />

zeitgenössischer Kunst und Avantgarde.<br />

Zeugnis der industriellen Herkunft<br />

der Stadt sind Baudenkmäler aus dem<br />

19. Jh.: revitalisierte Fabrik von Izrael<br />

Poznański (Handels- und Unterhaltungszentrum<br />

„Manufaktura”), der ehemalige<br />

Fabrik-Komplex mit Fabrikgebäuden und<br />

Residenz des Fabrikanten Karl Scheibler<br />

mit der in Lodz und in dem ganzen Königreich<br />

Polen größten Siedlung der Arbeiterhäuser.<br />

Dieser Komplex ist bis heute<br />

fast unverändert erhalten. Man sollte<br />

hier auch die weltberühmte Piotrkowska-Straße<br />

erwähnen – sie ist eine lange<br />

Promenade und gleichzeitig eine ungewöhnliche<br />

Visitenkarte von Lodz.<br />

Die Piotrkowska-Straße entlang erheben<br />

sich eklektische und Jugendstilbauten,<br />

monumentale Paläste der alten Fabrikanten<br />

und beeindruckende öffentliche<br />

Gebäude. Es lohnt sich, sich auf eines der<br />

Denkmäler „Bänkchen von Tuwim“, neben<br />

den nachdenklichen Poeten oder auf die<br />

Truhe neben Reymont zu setzen, wenn<br />

Sie in Lodz ankommen. Um andere der<br />

zahlreichen Denkmäler von “Pietryna” zu<br />

finden, müssen Sie unbedingt Lodz besuchen.<br />

Ein von der Besichtigung ermüdeter<br />

Tourist kann ein Glas Fassbier aus der<br />

Brauerei Lodz, Fische nach der jüdischen<br />

Łęczyca<br />

Art oder Knödel von Familie Scheibler in<br />

zahlreichen Kneipen oder Restaurants<br />

probieren. Es gibt eine Vielfalt der interessanten<br />

Inneren von diesen Lokalen<br />

zu entdecken, Sie können sich auch im<br />

Schatten von einem Garten, direkt vor<br />

dem Lokal, erholen. Ihren Spaziergang<br />

können Sie auf dem Wolność-Platz beginnen,<br />

wo es außer Tadeusz Kosciuszko-Denkmal<br />

ein Apothekenmuseum,<br />

Museum für Archäologie und Ethnografie<br />

zu besichtigen gibt. Sie können sonst in<br />

das einzige Museum seiner Art, Museum<br />

von Kanal „Detka” hinuntergehen, das den<br />

Gipfel der Errungenschaften des 19. Jhs.<br />

zeigt.<br />

Lodz ist eine multikulturelle Stadt mit<br />

einer kosmopolitischen Herkunft und<br />

Rogów–Rawa–Biała – Kolej wąskotorowa / Narrow Gauge Railway / Schmalspurbahnstrecke<br />

uralten Tradition der Toleranz, eine Stadt,<br />

in deren Gewebe, wie Stigmatisierung,<br />

ihre Spuren vier Nationalitäten: Polen,<br />

Deutsche, Juden und Russen hinterlassen<br />

haben. Ein Beweis dieser Koexistenz sind<br />

die orthodoxen Kirchen, die Kathedrale<br />

und viele katholische und protestantische<br />

Kirchen, sowie einer der größten<br />

jüdischen Friedhöfe in Europa.<br />

Das touristische Angebot mit vielfältigen Übernachtungs- und Verpflegungsmöglichkeiten<br />

verursacht, dass die Region Lodz sich einem Gast als ein Ort<br />

einprägt, den man gern besucht und wohin man gern zurückkehrt.<br />

Sie sind herzlich willkommen!<br />

16 17


Stacja Radegast<br />

29<br />

38<br />

44<br />

26<br />

29<br />

38<br />

41 44<br />

47<br />

Cmentarz żydowski<br />

SPIS TREŚCI / List of contents / Inhaltsverzeichnis<br />

Getto żydowskie<br />

20<br />

47<br />

Wydział Tkanin i Ubioru ASP<br />

20<br />

pierwsza randka z Łodzią<br />

First date with Łódź<br />

Das erste Rendezvous mit Lodz<br />

44<br />

Łódź – mozaika czterech kultur<br />

Łódź – the mosaic of 4 cultures<br />

Łódź – Mosaik der 4 Kulturen<br />

59<br />

Park Piłsudskiego<br />

<strong>Oferty</strong><br />

z Łodzi<br />

26<br />

Tourism <strong>Ideas</strong> of Łódź<br />

Touristische Angebote<br />

aus Lodz<br />

44<br />

Cmentarz Stary<br />

23 56<br />

35<br />

53 56 59<br />

23 32 47<br />

Muzeum<br />

Fabryki<br />

Muzeum<br />

Sztuki ms 2 Manufaktura<br />

20 23 29 32<br />

35 38 41 44<br />

47 50 53 56<br />

59<br />

Ulica Gdańska<br />

20 38 44 59<br />

Stare Miasto<br />

23 29 32 38 44 50 56 59<br />

Muzeum Miasta Łodzi<br />

41<br />

44<br />

Muzeum Kanału „Dętka”<br />

56 59<br />

47 50 53<br />

20 26 32 35 38<br />

Ulica Piotrkowska<br />

Synagoga Reichera<br />

Cerkiew katedralna<br />

35<br />

41<br />

26 41 44 47<br />

Archikatedra katolicka<br />

Park Ocalałych<br />

29 38 44<br />

26 44<br />

32 41 50 53 56 59<br />

Muzeum Kinematografii<br />

Beczki<br />

Grohmana<br />

23<br />

38<br />

Muzeum Animacji<br />

SE-MA-FOR<br />

„Filmówka”<br />

32<br />

50<br />

32 59<br />

Księży Młyn<br />

20 35 41 44<br />

47 53 56 59<br />

23<br />

26<br />

47<br />

50<br />

Łódź – Tiegel der Kulturen<br />

29 Łódzkie judaica<br />

53<br />

Łódź judaica<br />

Lodzer Judaica<br />

32<br />

35<br />

38<br />

41<br />

WySPAny Poznański<br />

Poznański’s SPAce<br />

EntSPAnnung bei Poznański<br />

Łódzki tygiel kulturalny<br />

Łódź Melting Pot of Cultures<br />

W filmowym kadrze bajkowej Łodzi<br />

A film shoot of animated Łódź<br />

In der Filmaufnahme von dem fabelhaften Lodz<br />

Włókiennicze potęgi XIX-wiecznej Łodzi<br />

Textile empires of the 19th-century Łódź<br />

Textilmächte von Łódź im 19. Jahrhundert<br />

W cieniu menory i macew – żydowska Łódź<br />

In the light of the Menorah and in the shade of matzevas<br />

– Jewish culture in Łódź<br />

Im Schatten der Menora und Mazewa – das jüdische Łódź<br />

Fortece królestwa perkalików<br />

Fortresses of the Percale Kingdom<br />

56<br />

59<br />

Włókiennictwo bez tajemnic<br />

Secrets of textile industry<br />

Textilindustrie ohne Geheimnisse<br />

Hollyłódź – miasto jak z filmu!<br />

HollyŁódź – the city of film!<br />

HollyŁódź – Stadt wie aus einem Film!<br />

Łódź, czyli polski Manchester<br />

– perła architektury przemysłowej<br />

Łódź as the Polish Manchester – the gem<br />

of industrial architecture<br />

Lodz, also das Polnische Manchester – die Perle<br />

der Industrie-Architektur<br />

Popołudniowe wycieczki<br />

na każdy dzień tygodnia<br />

Afternoon trips for every day of the week<br />

Nachmittagsausflüge für jeden Wochentag<br />

Rowerem przez Łódź<br />

Łódź bike tour<br />

Mit dem Rad durch Łódź<br />

26<br />

44<br />

Kościół ewangelicki<br />

pw. św. Mateusza<br />

Muzeum Włókiennictwa (Biała Fabryka L. Geyera)<br />

i Skansen Łódzkiej Architektury Drewnianej<br />

20 35 41<br />

47<br />

53<br />

56<br />

Festungen des Königreiches von Perkal


2<br />

dni / days / tage<br />

central point<br />

Pierwsza<br />

randka<br />

z Łodzią<br />

First date with Łódź<br />

Das erste Rendesvouz<br />

mit Lodz<br />

[Dzień pierwszy] Przyjazd<br />

do Łodzi, zakwaterowanie w hotelu, zwiedzanie<br />

miasta z przewodnikiem.<br />

Poznanie pięciu głównych centrów<br />

rozwoju historycznego miasta:<br />

- Stare Miasto, Rewir Żydowski, getto<br />

- Nowe Miasto , zbudowane przez<br />

osadników z Niemiec, ulica Piotrkowska<br />

– oś rozwoju miasta.<br />

- „Imperium Poznańskiego” , najbogatszego<br />

przemysłowca pochodzenia<br />

żydowskiego, obecnie kompleks rozrywkowo-handlowy<br />

„Manufaktura”<br />

(30 ha, największa po Warszawie zrewitalizowana<br />

powierzchnia w Polsce).<br />

- „Biała Fabryka Geyera” – początek<br />

rozwoju przemysłowego Łodzi, katedra,<br />

pałace bogatych przemysłowców.<br />

- „Imperium Scheiblera” , „króla bawełny”,<br />

najbogatszego przemysłowca<br />

w Łodzi pochodzenia niemieckiego.<br />

To swoiste „miasto w mieście” obejmowało<br />

5 km 2 powierzchni, z pięknymi<br />

pałacami, nowoczesnymi fabrykami<br />

i osiedlami dla robotników<br />

Obiad w centrum miasta, czas wolny, kolacja,<br />

nocleg.<br />

[Dzień drugi] Śniadanie i wykwaterowanie<br />

z hotelu<br />

[1. Day] Arrival in Łódź, check-in<br />

at the hotel, guided tour of the city:<br />

5 main centres of the historic development<br />

of Łódź:<br />

- Old Town, Jewish district, ghetto<br />

- New Town – built by the German<br />

settlers, Piotrkowska street – the<br />

axis of town development<br />

- Poznański’s Empire , which used to<br />

belong to the richest Jewish industrialist,<br />

at present the Manufaktura centre<br />

for shopping and entertainment is located<br />

(30 ha – the largest, after Warsaw,<br />

revitalisation project in Poland)<br />

<br />

- Geyer’s White Factory – beginning<br />

of the industrial development of Łódź,<br />

the Cathedral and palaces of rich factory<br />

owners.<br />

- Scheibler’s Empire – which belonged<br />

to the „cotton king”, the largest<br />

industrialist of German origin in Łódź.<br />

It is a town within a town, an area of<br />

5 km 2 with beautiful palaces, modern factories<br />

and housing estates for workers.<br />

Lunch in the city centre, free time, supper,<br />

night at the hotel.<br />

[2. Day] Breakfast and check-out from<br />

the hotel<br />

[1. Tag] Ankunft in Lodz, Unterbringung<br />

im Hotel, Besichtigung der<br />

Stadt mit Führung:<br />

Sie lernen die 5 wichtigsten Zentren<br />

von der historischen Entwicklung der<br />

Stadt kennen:<br />

- Altstadt, jüdischer Teil, Ghetto<br />

- Neustadt – von Siedlern aus<br />

Deutschland gebaut, Piotrkowska-<br />

Straße – Entwicklungsachse der<br />

Stadt<br />

- „Poznanski-Imperium” , Besitz des<br />

reichsten Industriellen jüdischer Abstammung,<br />

heute ein Handels-und<br />

Unterhaltungskomplex „Manufaktura”<br />

(30 Hektar – nach Warschau das größte<br />

revitalisierte Gebiet in Polen)<br />

- „Weiße Fabrik von Geyer” – Anfang<br />

der industriellen Entwicklung von<br />

Lodz, Kathedrale, die Paläste der reichen<br />

Industriellen<br />

- „Scheibler-Imperium” – „des Baumwollkönigs”<br />

– des reichsten Industriellen<br />

der Stadt deutscher Abstammung.<br />

Diese Art von „Stadt in der Stadt” umfasste<br />

5 km 2 mit schönen Palästen, modernen<br />

Fabriken und Siedlungen für Arbeiter.<br />

Mittagessen im Zentrum der Stadt,<br />

Freizeit, Abendessen, Übernachtung.<br />

[2. Tag] Frühstück und Check-out aus<br />

dem Hotel<br />

<br />

20<br />

21


1. hostel „Molo”; 2. Grand Hotel<br />

1. “Molo” hostel; 2. Grand Hotel<br />

1. “Molo” hostel; 2. Grand Hotel<br />

możliwość zorganizowania czasu wolnego<br />

possible organisation of free time<br />

Freizeitprogramm auf Wunsch möglich<br />

Central Point Bogusław Szubert<br />

Narutowicza 86<br />

90-139 Łódź<br />

www.lodzkie.travel<br />

przewodnik<br />

guide<br />

Führung<br />

(+48) 506 057 671<br />

boguslaw.szubert@gmail.com<br />

—› str. 111–113<br />

<br />

<br />

pełne wyżywienie<br />

full board<br />

Vollpension<br />

<br />

dni / days / tage<br />

grupa fabricum<br />

wyspany<br />

Poznański<br />

Poznański’s space<br />

Entspannung<br />

bei Poznański<br />

22 23<br />

2<br />

<br />

[Dzień pierwszy] Zapraszamy<br />

do Andel’s Hotel Łódź, luksusowego<br />

hotelu w centrum Łodzi, w kompleksie<br />

Manufaktura. W ramach noclegu korzystać<br />

można z basenu, siłowni oraz sauny.<br />

Dodatkową atrakcją tego dnia są zabiegi<br />

pielęgnacyjne w hotelowym centrum spa<br />

skySPAce , .<br />

Wieczór proponujemy spędzić w pobliskiej<br />

kręgielni Grakula.<br />

[Dzień drugi] Manufaktura to unikatowy<br />

kompleks kulturalno-rozrywkowo-handlowy,<br />

powstały na terenie jednej<br />

z największych fabryk w mieście, wybudowanej<br />

przez Izraela Poznańskiego.<br />

Zapraszamy na spacer śladami przedstawicieli<br />

znanego rodu łódzkich fabrykantów,<br />

przeplatany opowieściami o sztuce<br />

i technice. Wycieczka obejmuje wizyty w:<br />

- interaktywnym Muzeum Fabryki ,<br />

prezentującym historię dawnych zakładów<br />

Poznańskiego, połączoną z prezentacją<br />

stuletnich krosien;<br />

- Pałacu Poznańskiego – najbardziej<br />

reprezentacyjnej rezydencji fabrykanckiej<br />

w Polsce, obecnie Muzeum Miasta<br />

Łodzi;<br />

- Muzeum Sztuki (oddział MS 2 ) prezentującym<br />

unikatową na skalę światową<br />

kolekcję sztuki XX i XXI wieku;<br />

* Opcjonalnie – Muzeum Kanału „Dętka”<br />

– nietypowa trasa, przebiegająca pod<br />

placem Wolności.


[1. Day] We would like to invite<br />

you to andel’s Hotel Łódź, located in the<br />

city centre, in the Manufaktura complex.<br />

Apart from accommodation, guests of<br />

the hotel are welcome to use the swimming<br />

pool, the gym and the sauna. Special<br />

beauty and care packages offered by<br />

the skySPAce , hotel spa will be an<br />

additional attraction of this day.<br />

For the evening, we suggest a game at<br />

the nearby Grakula bowling alley.<br />

<br />

[1. Tag] Wir laden Sie zu andel’s<br />

Hotel Łódź ein, das im Zentrum der Stadt,<br />

in Komplex Manufaktura gelegen ist. Im<br />

Rahmen der Übernachtung benutzen<br />

Sie Schwimmbad, Fitnessstudio und<br />

Sauna. Eine weitere Attraktion sind Pflegebehandlungen<br />

im Wellneszentrum spa<br />

skySPAce , im Hotel.<br />

Wir schlagen vor, den Abend in einem<br />

örtlichen Kegelbahn Grakula zu<br />

verbringen.<br />

[2. Tag] Manufaktura ist ein einzigartiger<br />

Einkaufs- und Unterhaltungskomplex,<br />

der auf dem Gebiet einer der wichtigsten<br />

Fabriken der Stadt, die von Izrael<br />

Poznański gebaut wurde, entstanden ist.<br />

Während des Ausflugs besuchen Sie:<br />

- Das interaktive Museum der Fabrik ,<br />

das Geschichte der ehemaligen<br />

Poznański-Fabrik und 100 Jahre alte<br />

Webestühle darstellt;<br />

- Poznański-Palast – die repräsentativste<br />

Fabrikantenresidenz in Polen mit<br />

dem Historischen Museum der Stadt;<br />

- Kunstmuseum (Abteilung MS 2 ) mit<br />

einer in der ganzen Welt einzigartigen<br />

Kunstsammlung des 20. und 21. Jhs.<br />

* Als Option Besuch in – Muzeum Kanału<br />

Dętka (Deutsch: Museum von Kanal<br />

Dętka) – eine ungewöhnliche unterirdische<br />

Strecke unter Wolności-Platz.<br />

[2. Day] Manufaktura is a unique centre<br />

of shopping, leisure and culture which is<br />

located in what used to be one of the largest<br />

factories of Łódź erected by industrialist<br />

Izrael Poznański. Let us take a walk and follow<br />

the traces of one of the greatest families<br />

of industrial Łódź and listen to the stories<br />

about art and technology. We will <strong>visit</strong>:<br />

- interactive Museum of the Factory ,<br />

in which we will learn about the history<br />

of Poznański’s industrial empire and<br />

see 100-year-old looms;<br />

- Poznański’s Palace – the most elegant<br />

and impressive industrialist’s residence<br />

in Poland, where the Museum of<br />

the City of Łódź is located these days;<br />

- Museum of Art (MS 2 building) with<br />

a great collection of 20th- and 21tst<br />

century art, one of the most important<br />

collections in the world.<br />

* optionally – Dętka Canal Museum –<br />

underground walk under Plac Wolności.<br />

<br />

<br />

<br />

andel's Hotel Łódź<br />

www.andelslodz.com<br />

przewodnik<br />

guide<br />

Führung<br />

GRUPA FABRICUM Anna Mokrosińska<br />

Drewnowska 58<br />

91-002 Łódź<br />

śniadanie (hotel)<br />

breakfast (hotel)<br />

Frühstück (hotel)<br />

przewodnicy muzealni<br />

museum guides<br />

Museumführungen<br />

hotelowe usługi w cenie noclegu (basen, siłownia, sauna)<br />

hotel services included in the accommodation price (swimming pool, gym, sauna)<br />

Hoteldienstleistungen im Übernachtungspreis inbegriffen<br />

(Schwimmbad, Fitnessstudio, Sauna)<br />

<br />

www.lodzkie.travel<br />

24 25<br />

(+48) 42 636 28 25<br />

biuro@fabricum.pl<br />

www.fabricum.pl<br />

—› str. 111–113<br />

lunch (restauracja na terenie Manufaktury)<br />

lunch (one of the restaurants at Manufaktura)<br />

Lunch (Restaurant auf dem Gebiet von Manufaktura)<br />

wstępy do odwiedzanych obiektów<br />

entry tickets to the <strong>visit</strong>ed sites<br />

Eintrittskarten für besuchte Objekte<br />

voucher na zabiegi w hotelowym spa<br />

voucher for spa treatment in the hotel spa<br />

Voucher für Behandlungen im Hotel-Wellnessbereich


1<br />

dzień / day / tag<br />

pttk łódź<br />

Łódzki tygiel<br />

kulturalny<br />

Łódź Melting Pot of Cultures<br />

Łódź – Tiegel der Kulturen<br />

Łódź to miasto, którego losy splecione<br />

są z kulturą czterech narodowości:<br />

polskiej, żydowskiej, niemieckiej<br />

i rosyjskiej. Każda z nich pozostawiła<br />

ślad w strukturze miasta – świątynie, rezydencje,<br />

fabryki... Zapraszamy do niezwykłej<br />

wędrówki ulicami Łodzi w poszukiwaniu<br />

śladów historii, zapisanej<br />

w różnych językach. Odwiedzimy cmentarz<br />

żydowski, jeden z największych<br />

kirkutów w Europie, a także bajecznie<br />

kolorową cerkiew katedralną pw. św.<br />

Aleksandra Newskiego z końca XIX<br />

wieku, przykład architektury wzorowanej<br />

na bizantyjskiej.<br />

Przykładami tradycyjnej łódzkiej tolerancji<br />

jest wspaniały wielowyznaniowy<br />

Cmentarz Stary z nagrobkami<br />

najznamienitszych łodzian z XIX i XX<br />

w., jak również sąsiadujące ze sobą katedry:<br />

katolicka – miejsce objawień<br />

św. Faustyny Kowalskiej, i ewangelicka<br />

, słynąca ze wspaniałych organów<br />

koncertowych. Wycieczkę uzupełni<br />

spacer ulicą Piotrkowską. Przy<br />

tym najdłuższym w Europie trakcie<br />

handlowym znajdują się najwspanialsze<br />

kamienice, wytworne restauracje,<br />

sklepy i butiki, tak samo jak w wieku XIX.<br />

Ważnym punktem wycieczki może być<br />

posiłek w restauracji, serwującej przysmaki<br />

kuchni narodowości, budujących<br />

potęgę Łodzi.<br />

Łódź is a town whose history is<br />

closely linked to the culture of four nations:<br />

Polish, Jewish, German and Russian.<br />

Each of them has left its trace in the<br />

urban structure – temples, residences,<br />

factories... Join us for an amazing walk<br />

along the streets of Łódź during which<br />

we will search for the traces of its history<br />

written down in four different languages.<br />

We will <strong>visit</strong> the Jewish Cemetery,<br />

one of the largest necropolises of this<br />

kind in Europe, and the amazingly col-<br />

<br />

Lodz ist eine Stadt, deren Schicksal<br />

untrennbar mit der Kultur der vier Nationen:<br />

polnischen, jüdischen, deutschen<br />

und russischen gebunden war. Jede von<br />

ihnen hat eine Spur in der Struktur der<br />

Stadt hinterlassen – Tempel, Residenzen,<br />

ourful Orthodox Alexander Nevsky<br />

Cathedral Church , a great example<br />

of late 19th-century design modelled on<br />

Byzantine architecture.<br />

There are also examples of traditional<br />

tolerance of Łódź citizens, such as the<br />

multi-faith Old Cemetery with<br />

the tombs of the most prominent citizens<br />

of the 19th- and 20th-century Łódź,<br />

and two neighbouring cathedral churches:<br />

the Catholic cathedral basilica<br />

, where St. Faustina experienced her<br />

<br />

Fabriken... Genießen Sie die unglaubliche<br />

Reise durch die Straßen von Łódź nach<br />

Spuren seiner Geschichte in verschiedenen<br />

Sprachen aufgezeichnet. Auf den<br />

Spuren besuchen Sie den jüdischen<br />

Friedhof, einen der größten jüdischen<br />

visions, and the Evangelical-Augsburg<br />

church famous for its great organ.<br />

We will also take a walk along Piotrkowska<br />

street, the largest trading route<br />

in Europe with the greatest tenement<br />

houses of Łódź, where luxurious restaurants<br />

and shops have been located since<br />

the 19th century. A meal in one of the<br />

restaurants serving regional cuisine of<br />

the nationalities which have built the<br />

power of Łódź may become an important<br />

part of our trip.<br />

<br />

Friedhöfe in Europa und märchenhaft<br />

bunte orthodoxe St. Alexander-Newski-Kathedrale<br />

– ein fantastisches<br />

Beispiel der Architektur, die die byzantinische<br />

Architektur aus dem Ende des 19.<br />

Jhs. nachahmt.<br />

26<br />

<br />

27


transport: bus/autokar<br />

transport: bus/coach<br />

Verkehrsmittel: Reisebus oder Bus<br />

bilety wstępu do zwiedzanych obiektów<br />

entry tickets to the <strong>visit</strong>ed sites<br />

Eintrittskarten für: besuchte Objekte<br />

tylko obiad<br />

only lunch<br />

nur Mittagessen<br />

<br />

Beispiele von der Lodzer traditionellen<br />

multireligiösen Toleranz ist der wunderbare<br />

Alte Friedhof mit Grabsteinen der<br />

prominentesten Bürger von Lodz im 19. und<br />

20. Jh. sowie den benachbarten Kathedralen:<br />

einer katholischen – Ort der Offenbarungen<br />

von der Hl. Faustina Kowalska und einer<br />

evangelischen , die für ihre wunderschönen<br />

Orgelkonzerte berühmt ist. Die<br />

Tour ergänzt ein Besuch in der Piotrkowska-<br />

Straße – an dieser längsten Einkaufsstraße in<br />

Europa befinden sich die prächtigsten historischen<br />

Stadthäuser, wo die größte Vielfalt<br />

an Restaurants, Geschäften und Boutiquen<br />

- sowohl im 19. Jh. als auch heute ihren Sitz<br />

hat. Ein wichtiger Punkt der Reise kann eine<br />

Mahlzeit in einem Restaurant mit regionaler<br />

Küche der Nationen sein, die die Macht von<br />

Lodz gebaut haben.<br />

pilot/przewodnik<br />

guide<br />

Reiseleitung/Führung<br />

2<br />

dni / days / tage<br />

grupa fabricum<br />

Łódzkie<br />

judaica<br />

[Dzień pierwszy] Przyjazd<br />

do miasta, transfer z lotniska/dworca<br />

do Andel’s Hotel Łódź, znajdującego się<br />

w centrum Łodzi, w kompleksie Manufaktura.<br />

W ramach noclegu korzystać można<br />

z basenu, siłowni oraz sauny. Dodatkową<br />

atrakcją tego dnia są zabiegi pielęgnacyjne<br />

w hotelowym centrum spa skySPAce.<br />

Wieczorem można zjeść kolację w restauracji<br />

Anatewka.<br />

[Dzień drugi] Zapraszamy na parogodzinną<br />

wycieczkę śladami żydowskiej<br />

społeczności w Łodzi, liczącej przed wojną<br />

ponad 200 tys. osób. Trasa zwiedzania<br />

obejmuje:<br />

- Pałac Izraela Poznańskiego, najbardziej<br />

reprezentacyjną rezydencję fabrykancką<br />

w Polsce;<br />

- Cmentarz Żydowski , miejsce<br />

spoczynku wielu znanych i wybitnych<br />

łodzian. Cmentarz należy do największych<br />

nekropolii żydowskich w Europie;<br />

- Stację Radegast , skąd w czasie<br />

okupacji hitlerowskiej zabierano Żydów<br />

z Litzmannstadt Getto do obozów<br />

zagłady. Dziś stoi tu memoriał, upamiętniający<br />

ofiary hitlerowskiego ludobójstwa.<br />

Łódzki Oddział PTTK<br />

im. Jana Czeraszkiewicza<br />

Wigury 12a<br />

90-301 Łódź<br />

(+48) 42 636 15 09<br />

(+48) 42 636 87 64<br />

pttk.lodz@wp.pl<br />

lodz.pttk.pl<br />

—› str. 111–113<br />

Łódź judaica<br />

Lodzer Judaica<br />

* Opcjonalnie – wizyta w synagodze<br />

W. Reichera, przy ul. Rewolucji 1905 r. To jedyna<br />

synagoga w mieście, która przetrwała<br />

okres II wojny światowej.<br />

www.lodzkie.travel<br />

28 29


[1. Day] Arrival in Łódź, transfer<br />

from the airport/station to andel’s<br />

Hotel Łódź located in the city centre, in<br />

the Manufaktura complex. Apart from<br />

accommodation, guests of the hotel are<br />

welcome to use the swimming pool, the<br />

gym and the sauna. Special beauty and<br />

care packages offered by the skySPAce<br />

hotel spa will be an additional attraction<br />

of this day.<br />

In the evening, we will have dinner in<br />

the Anatewka restaurant.<br />

[2. Day] Let us spend a few hours following<br />

the traces of the Jewish community<br />

in Łódź, which consisted of more than 200<br />

thousand people before World War II. We<br />

will <strong>visit</strong>:<br />

- Poznański’s Palace – the most elegant<br />

and impressive industrialist’s<br />

residence in Poland.<br />

- Jewish Cemetery in Łódź,<br />

where many prominent and famous citizens<br />

have been buried. It is one of the<br />

largest Jewish necropolises in Europe.<br />

- Radegast Station , from which the<br />

people of Litzmannstadt Ghetto were<br />

taken to extermination camps during<br />

World War II. Today, it is a memorial site<br />

devoted to the victims of Nazi genocide.<br />

* optionally – a <strong>visit</strong> to W. Reicher’s synagogue<br />

at Rewolucji 1905 r. street. It is<br />

the only synagogue in Łódź which survived<br />

World War II.<br />

[1. Tag] Ankunft in die Stadt,<br />

Transfer vom Flughafen/Bahnhof zum<br />

andel’s Hotel Łódź, das im Zentrum der<br />

Stadt, in Komplex Manufaktura gelegen ist.<br />

Im Rahmen der Übernachtung benutzen<br />

Sie Schwimmbad, Fitnessstudio und Sauna.<br />

Eine weitere Attraktion sind Pflegebehandlungen<br />

im Wellneszentrum spa skySPAce<br />

im Hotel.<br />

Am Abend laden wir Sie zum Abendessen<br />

in Anatewka-Restaurant ein.<br />

[2. Tag] Wir laden Sie ein, an einer ein<br />

paar Stunden langen Tour auf den Spuren<br />

der jüdischen Gemeinde in Lodz, die vor<br />

dem Krieg mehr als 200 Tausend Personen<br />

zählte, teilzunehmen. Während der<br />

Besichtigungstour besuchen Sie:<br />

<br />

- Palast von Izrael Poznanski , die repräsentativste<br />

Fabrikantenresidenz in Polen.<br />

- Jüdischen Friedhof in Lodz,<br />

die letzte Ruhestätte der vielen berühmten<br />

und hervorragenden Einwohner<br />

von Lodz. Der Friedhof ist einer der<br />

größten jüdischen Friedhöfe in Europa.<br />

- Bahnhof Radegast während des<br />

Zweiten Weltkriegs war das ein Ort,<br />

woher Bewohner von Litzmannstadt<br />

Ghetto in Todeslager gebracht wurden.<br />

Heute gibt es hier ein Denkmal für<br />

die Opfer des NS-Völkermords.<br />

* Optional – ein Besuch in der W. Reicher-Synagoge<br />

an ul. Rewolucji 1905 r.,<br />

sie ist das einzige derartige aus der Zeit<br />

vor dem Zweiten Weltkrieg erhaltene<br />

Gebäude in der Stadt.<br />

<br />

andel's Hotel Łódź<br />

www.andelslodz.com<br />

przewodnik<br />

guide<br />

Führung<br />

wstępy do odwiedzanych obiektów<br />

entry tickets to the <strong>visit</strong>ed sites<br />

Eintrittskarten für besuchte Objekte<br />

śniadanie (hotel)<br />

breakfast (hotel)<br />

Frühstück (hotel)<br />

kolacja 1. dnia (restauracja żydowska Anatewka)<br />

supper on the 1st day (Jewish restaurant Anatewka)<br />

Abendessen am 1. Tag (jüdisches Restaurant Anatewka)<br />

przewodnicy muzealni<br />

museum guides<br />

Museumführungen<br />

hotelowe usługi w cenie noclegu (basen, siłownia, sauna)<br />

hotel services included in the accommodation price (swimming pool, gym, sauna)<br />

Hoteldienstleistungen im Übernachtungspreis inbegriffen (Schwimmbad, Fitnessstudio, Sauna)<br />

voucher na zabiegi w hotelowym spa<br />

voucher for spa treatment in the hotel spa<br />

Voucher für Behandlungen im Hotel-Wellnessbereich<br />

transport (opcje: van do 5 os., bus do 23 os. lub autokar do 45 os.)<br />

transport (options: van up to 5 seats, bus up to 23 seats, coach up to 45 seats)<br />

Verkehrsmittel (zur Wahl: Van bis 5 Pers., Bus bis 23 Pers. oder Reisebus bis 45 Pers.)<br />

GRUPA FABRICUM Anna Mokrosińska<br />

Drewnowska 58<br />

91-002 Łódź<br />

www.lodzkie.travel<br />

30 31<br />

(+48) 42 636 28 25<br />

biuro@fabricum.pl<br />

www.fabricum.pl<br />

—› str. 111–113


Muzeum Kinematografii ulokowane<br />

zostało w XIX-wiecznym pałacu<br />

największego łódzkiego fabrykanta Karola<br />

Scheiblera. Obiekt stanowi integralną<br />

część kompleksu pofabrycznego Księży<br />

Młyn. Wystawa muzealna pozwala nie<br />

tylko poznać historię kinematografii ,<br />

ale także podziwiać zabytkowe wnętrza<br />

pałacowe. Najciekawszym eksponatem<br />

jest oryginalny fotoplastykon z pracowni<br />

Augusta Fuhrmanna.<br />

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa,<br />

Telewizyjna i Teatralna, założona w 1948<br />

roku, stanowi centrum edukacji polskich<br />

kadr filmowych.<br />

Ulica Piotrkowska z Aleją Gwiazd. Swoje<br />

gwiazdy na chodniku sławy mają tu najsłynniejsi<br />

polscy aktorzy, reżyserzy i operatorzy<br />

filmowi.<br />

Muzeum Animacji w studiu<br />

filmowym Se-Ma-For, prezentuje<br />

zwiedzającym tajemnice sztuki animacji.<br />

Trzon ekspozycji stanowią lalki i dekoracje<br />

z filmów, wyprodukowanych przez studio<br />

filmowe Se-Ma-For.<br />

Manufaktura – kompleks handloworozrywkowy,<br />

powstały w dawnej fabryce<br />

I.K. Poznańskiego. Pałac fabrykanta stanowił<br />

niejednokrotnie również tło dla produkcji<br />

filmowych.<br />

Podczas wycieczki będziemy mieli okazję<br />

napotkać pomniki, przedstawiające postacie<br />

z bajek wyprodukowanych w Łodzi:<br />

misia Uszatka, koty Filemona i Bonifacego.<br />

<br />

32<br />

1<br />

dzień / day / tag<br />

konsorcjum<br />

W filmowym<br />

kadrze<br />

bajkowej Łodzi<br />

A film shoot of animated Łódź<br />

In der Filmaufnahme von dem<br />

fabelhaften Lodz<br />

Museum of Cinematography, located<br />

in the 19th-century palace of the<br />

greatest factory owner in Łódź, Karol<br />

Scheibler. The building is an integral part<br />

of the post-industrial complex called<br />

“Księży Młyn”. The museum exhibition<br />

presents the history of cinematography<br />

, <strong>visit</strong>ors are also shown the great<br />

palace interiors. The original photoplasticon<br />

from August Fuhrmann’s studio is<br />

the most interesting exhibit.<br />

National Higher School of Film, Television<br />

and Theatre, established in 1948, has<br />

been a centre of education for Polish film<br />

experts for more than half a century now.<br />

Piotrkowska street with its Walk of<br />

Fame. The most popular Polish actors, directors<br />

and cinematographers have their<br />

stars here.<br />

Se-Ma-For Museum of Tale <br />

, in the SE-MA-FOR film studio, whose<br />

aim is to teach the <strong>visit</strong>ors a bit about the<br />

art of animation. The main exhibits include<br />

dolls and scenic design elements from the<br />

films produced by the SE-MA-FOR.<br />

Manufaktura – a shopping and leisure<br />

centre which is located in the post-industrial<br />

complex of factories that used to belong<br />

to the I.K. Poznański. The factories and the<br />

industrialist’s palace have often been used<br />

as a set for various film productions.<br />

During the trip, we will stop by statues<br />

of characters from the cartoons produced<br />

in Łódź: Uszatek Teddy Bear, and Filemon<br />

and Bonifacy cats.<br />

33<br />

Museum für Kinematographie<br />

befindet sich in einem Palast aus dem 19.<br />

Jh., der dem größten Lodzer Fabrikanten<br />

Karl Scheibler gehörte.<br />

Das Gebäude ist ein integraler Bestandteil<br />

des ehemaligen Fabrik-Komplexes<br />

„Księży Młyn”. Eine Museumsausstellung<br />

ermöglicht Ihnen nicht nur die Geschichte<br />

von Kinematographie kennen zu<br />

<br />

lernen sondern auch die Palasträume zu<br />

bewundern. Das interessanteste Exponat<br />

ist ein historisches Kaiserpanorama aus<br />

der Werkstatt von August Fuhrmann.<br />

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa,<br />

Telewizyjna i Teatralna (Deutsch: Staatliche<br />

Hochschule für Film, Fernsehen<br />

und Theater) wurde 1948 gegründet


und seit über einem halben Jahrhundert<br />

ist sie ein Bildungszentrum für polnische<br />

Filmbranche.<br />

Ulica Piotrkowska mit Aleja Gwiazd<br />

(Deutsch: Allee der Stars). Ihre Sterne<br />

haben hier die berühmtesten polnischen<br />

Schauspieler, Regisseure und Kameraleute.<br />

<br />

Märchenmuseum in Filmstudio Sema-for<br />

, dessen Ziel ist, den<br />

Besuchern die Kunst der Animation näher<br />

zu bringen. Der Kern der Ausstellung sind die<br />

Puppen und Dekorationen der Filme, die von<br />

Filmstudio SE-MA-FOR produziert wurden.<br />

Manufaktura - Einkaufs-und Unterhaltungs-Komplex<br />

war ursprünglich das Gelände<br />

der Textilfabrik von I.K. Poznański.<br />

Palast des Fabrikanten war oft Drehort für<br />

diese Produktionen.<br />

Während des ganzen Ausfluges werden<br />

wir die Möglichkeit haben, Denkmäler<br />

von Gestalten der in Lodz produzierten<br />

Märchen: Miś Uszatek (Uszatek-Bär), Katzen<br />

Filemon und Bonifacy zu besuchen.<br />

1<br />

dzień / day / tag<br />

konsorcjum<br />

Włókiennicze<br />

potęgi<br />

XIX-wiecznej<br />

Łodzi<br />

<br />

<br />

Textile empires of the 19-century łódź<br />

Textilmächte von Łódź<br />

im 19. Jahrhundert<br />

transport autokarem lub busem<br />

coach or bus transport<br />

Verkehrsmittel: Reisebus oder Bus<br />

tylko obiad<br />

only lunch<br />

nur Mittagessen<br />

przewodnik<br />

guide<br />

Führung<br />

bilety wstępu do zwiedzanych obiektów: Muzeum Kinematografii, Muzeum Bajki i Muzeum Miasta Łodzi<br />

entry tickets to the <strong>visit</strong>ed sites: Museum of Cinematography, Museum of Tales, Museum of the City of Łódź<br />

Eintrittskarten für: Museum für Kinematographie, Märchenmuseum, Historisches Museum der Stadt<br />

Trade & Travel Company Sp. z o. o.<br />

Piotrkowska 92<br />

90-103 Łódź<br />

(+48) 42 639 80 47<br />

(+48) 42 639 80 48<br />

biuro@konsorcjum.com.pl<br />

www.poland.konsorcjum.com.pl<br />

—› str. 111–113<br />

www.lodzkie.travel<br />

34<br />

<br />

35


Księży Młyn – zespół pofabryczny<br />

najbogatszego łódzkiego fabrykanta<br />

Karola Scheiblera, z zachowanym pałacem<br />

, domami robotniczymi i największą<br />

łódzką przędzalnią.<br />

Beczki Grohmana – dawna brama<br />

wjazdowa do kompleksu fabrycznego<br />

Ludwika Grohmana – symbol Łodzi przemysłowej.<br />

Biała Fabryka Geyera, w której obecnie<br />

mieści się unikatowe Centralne Muzeum<br />

Włókiennictwa, wraz ze Skansenem<br />

Miejskiej Architektury Drewnianej.<br />

Ulica Piotrkowska z zachowanymi kamienicami<br />

z XIX wieku, Galerią Sławnych<br />

Łodzian i Aleją Gwiazd.<br />

Przejazd ul. Gdańską, przy której znajduje<br />

się willa Kindermanna , uważana<br />

za najpiękniejszy łódzki zabytek<br />

secesyjny, Akademia Muzyczna w dawnym<br />

pałacu Karola Poznańskiego <br />

oraz Muzeum Sztuki w pałacu Maurycego<br />

Poznańskiego.<br />

Manufaktura – kompleks handloworozrywkowy,<br />

powstały w zespole pofabrycznym<br />

I.K. Poznańskiego. Wizyta w Muzeum<br />

Fabryki , które wprowadza odwiedzającego<br />

w tajniki XIX-wiecznego przemysłu<br />

włókienniczego oraz daje możliwość<br />

posłuchania huku zabytkowych krosien.<br />

<br />

<br />

Księży Młyn – a post-industrial<br />

complex which used to belong to the<br />

richest factory owner in the 19th-century<br />

Łódź, Karol Scheibler. It includes a palace<br />

, workers’ houses and the largest<br />

weaving mill in Łódź.<br />

Grohman’s Barrels – a former entrance<br />

gate to Ludwik Grohman’s factory complex,<br />

a symbol of industrial Łódź.<br />

Geyer’s White Factory, which now<br />

houses the unique Central Museum of<br />

Textiles and the Open-air Museum of<br />

Łódź Wooden Architecture.<br />

Piotrkowska street with 19th-century<br />

tenement houses, the Gallery of Famous<br />

Citizens of Łódź, and the Walk of Fame.<br />

A ride along Gdańska street, where Kindermann’s<br />

Villa – the most beautiful<br />

Art Noveau building in Łódź – is located.<br />

There is also the Academy of Music in<br />

Karol Poznański’s palace and the<br />

Museum of Art in Maurycy Poznański’s<br />

palace.<br />

Manufaktura – a shopping and leisure<br />

centre which is located in the postindustrial<br />

complex of factories that used<br />

to belong to the I.K. Poznański. A <strong>visit</strong> to<br />

the Museum of the Factory in which<br />

we will learn about the secrets of the<br />

19th-century textile industry and listen to<br />

the noise of old looms.<br />

transport autokarem lub busem<br />

coach or bus transport<br />

Verkehrsmittel: Reisebus oder Bus<br />

Księży Młyn – Komplex von Fabrikgebäuden<br />

des größten Lodzer Fabrikanten<br />

– Karl Scheibler mit dem erhaltenen<br />

Palast , Fabrikhäusern und der größten<br />

Lodzer Spinnerei.<br />

Beczki Grohmana – das ehemalige<br />

Eingangstor zum Fabrik-Komplex von<br />

Ludwik Grohman – ein Symbol vom industriellen<br />

Łódź.<br />

Weiße Fabrik von Ludwig Geyer - heute<br />

das einzigartige Zentrales Textilmuseum<br />

und Freilichtmuseum für Stadtlichte<br />

Holzarchitektur.<br />

Piotrkowska-Straße mit erhaltenen<br />

Stadthäusern aus dem 19. Jh., mit Galerie<br />

der berühmten Lodzer und Allee der<br />

Stars.<br />

obiad<br />

lunch<br />

Mittagessen<br />

bilety wstępu do zwiedzanych obiektów: Centralne Muzeum Włókiennictwa, Muzeum Fabryki<br />

entry tickets to the <strong>visit</strong>ed sites: Central Museum of Textiles, Museum of the Factory<br />

Eintrittskarten für: Zentrales Textilmuseum, Museum der Fabrik<br />

Trade & Travel Company Sp. z o. o.<br />

Piotrkowska 92<br />

90-103 Łódź<br />

www.lodzkie.travel<br />

36 37<br />

<br />

<br />

(+48) 42 639 80 47<br />

(+48) 42 639 80 48<br />

biuro@konsorcjum.com.pl<br />

www.poland.konsorcjum.com.pl<br />

—› str. 111–113<br />

Eine Fahrt die Gdańska-Straße entlang,<br />

wo sich die Villa von Kindermann befindet.<br />

Dieses Gebäude gilt als das<br />

schönste historische Jugendstilgebäude.<br />

In dem ehemaligen Palast von Karol<br />

Poznański gibt es eine Musikhochschule<br />

und Kunstmuseum im Palast von<br />

Maurycy Poznański.<br />

Manufaktura – Einkaufs-und Unterhaltungs-Komplex<br />

war ursprünglich das<br />

Gelände der Textilfabrik von I.K. Poznański.<br />

Der Besuch im Museum der Fabrik ,<br />

das die Besucher in die Geheimnisse der<br />

Textilindustrie im 19. Jh. einführt und gibt<br />

die Möglichkeit, den Lärm der historischen<br />

Webstühle zu hören.<br />

przewodnik<br />

guide<br />

Führung


1<br />

dzień / day / tag<br />

konsorcjum<br />

W cieniu<br />

menory i macew<br />

żydowska Łódź<br />

In the light of the menorah<br />

and in the shade of matzevas<br />

Jewish culture in Łódź<br />

Im Schatten der Menora<br />

und Mazewa<br />

das jüdische Łódź<br />

Cmentarz Żydowski – należy do<br />

największych nekropolii żydowskich<br />

w Europie, stanowi miejsce spoczynku<br />

ponad 230 tysięcy Żydów .<br />

Stacja Radegast – miejsce wywozu<br />

Żydów do obozów zagłady, dziś obiekt<br />

poświęcony pamięci ofiar Litzmannstadt<br />

Getto .<br />

Park Ocalałych – stanowiący pomnik<br />

zwycięstwa życia nad śmiercią, miejsce<br />

upamiętniające osoby, które przeżyły<br />

łódzkie getto, oraz pomnik Polaków Ratujących<br />

Żydów.<br />

Stare Miasto z zachowanymi śladami<br />

getta Litzmannstadt oraz pomnikiem Dekalogu.<br />

Synagoga Reichera – jedyna łódzka<br />

synagoga, która przetrwała II wojnę światową<br />

.<br />

Ulica Piotrkowska z XIX-wiecznymi kamienicami,<br />

Galerią Sławnych Łodzian <br />

i Aleją Gwiazd.<br />

Manufaktura – kompleks handlowo-rozrywkowy,<br />

powstały na terenie pofabrycznym<br />

największego żydowskiego przemysłowca<br />

– I.K. Poznańskiego. W pałacu<br />

fabrykanta mieści się Muzeum Miasta Łodzi<br />

z pamiątkami po sławnych mieszkańcach<br />

miasta: m. in. Janie Karskim, Arturze<br />

Rubinsteinie, Julianie Tuwimie, Aleksandrze<br />

Tansmanie .<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Jewish Cemetery – one of the<br />

largest Jewish necropolises in Europe.<br />

More than 230 thousand Jews have<br />

been buried here .<br />

Radegast Station – the place from<br />

which Jews were taken to extermination<br />

camps. Today, this site is devoted<br />

to the memory of the victims of Litzmannstadt<br />

Ghetto .<br />

Survivors’ Park, which is a symbol of<br />

the victory of life over death. The park is<br />

devoted to the memory of those who<br />

survived the ghetto in Łódź. There is a<br />

Monument Honouring Poles who saved<br />

Jews during WWII in the park.<br />

Old Town with the remnants of Litzmannstadt<br />

ghetto and the Decalogue<br />

Memorial.<br />

Reicher Synagogue – the only synagogue<br />

which survived World War II .<br />

Piotrkowska street with 19th-century<br />

tenement houses, the Gallery of Famous<br />

Citizens of Łódź , and the Walk of<br />

Fame.<br />

Manufaktura – a shopping and leisure<br />

centre which is located in the postindustrial<br />

complex which used to belong<br />

to the greatest Jewish factory owner, I.K.<br />

Poznański. His palace houses the Museum<br />

of the City of Łódź with exhibits and<br />

memorabilia related to famous citizens:<br />

Artur Rubinstein, Julian Tuwim, Aleksander<br />

Tansman .<br />

38<br />

39


Jüdischer Friedhof – einer der<br />

größten jüdischen Friedhöfe in Europa,<br />

eine Ruhestätte von mehr als 230 Tausend<br />

Juden .<br />

Bahnhof Radegast – der Ort, woher<br />

Juden in die Todeslager gebracht wurden,<br />

heute ist er eine Gedenkstätte, die<br />

den Opfern von Litzmannstadt-Ghetto<br />

gewidmet wurde .<br />

Park der Überlebenden ist ein Denkmal<br />

von dem Sieg des Lebens über den<br />

Tod, ein Ort, der an diejenigen erinnert, die<br />

Lodzer Ghetto überlebt haben. Er ist ein<br />

Denkmal von Polen, die Juden gerettet haben<br />

(Pomnik Polaków Ratujących Żydów).<br />

Altstadt mit den Spuren für Litzmannstadt-Ghetto<br />

und Dekalogdenkmal.<br />

transport autokarem lub busem<br />

coach or bus transport<br />

Verkehrsmittel: Reisebus oder Bus<br />

Reicher-Synagoge – die einzige Synagoge,<br />

die aus der Zeit vor dem Zweiten<br />

Weltkrieg stammt .<br />

Piotrkowska-Straße mit erhaltenen<br />

Stadthäusern aus dem 19. Jh., mit Galerie<br />

der berühmten Lodzer und Allee der<br />

Stars.<br />

Manufaktura – Einkaufs-und Unterhaltungs-Komplex<br />

war ursprünglich das Gelände<br />

der Textilfabrik von dem größten jüdischen<br />

Industriellen – I.K. Poznański. Sein<br />

Palast ist heute Sitz von dem Historischen<br />

Museum der Stadt, das die Andenken an<br />

die berühmten Bewohner der Stadt: Arthur<br />

Rubinstein, Julian Tuwim, Alexander<br />

Tansman beherbergt .<br />

obiad<br />

lunch<br />

Mittagessen<br />

bilety wstępu do zwiedzanych obiektów: Cmentarz Żydowski, Muzeum Miasta Łodzi<br />

entry tickets to the <strong>visit</strong>ed sites: Jewish Cemetery, Museum of the City of Łódź<br />

Eintrittskarten für: Jüdischer Friedhof, Historisches Museum der Stadt<br />

Trade & Travel Company Sp. z o. o.<br />

Piotrkowska 92<br />

90-103 Łódź<br />

www.lodzkie.travel<br />

(+48) 42 639 80 47<br />

(+48) 42 639 80 48<br />

biuro@konsorcjum.com.pl<br />

www.poland.konsorcjum.com.pl<br />

—› str. 111–113<br />

40<br />

<br />

przewodnik<br />

guide<br />

Führung<br />

1<br />

dzień / day / tag<br />

logostour<br />

Fortece<br />

Królestwa<br />

Perkalików<br />

Fortresses of the Percale Kingdom<br />

Festungen des Königreiches<br />

von Perkal<br />

41<br />

<br />

Spotkanie z przewodnikiem. Przejazd<br />

na Księży Młyn. Spacer po XIX -wiecznej<br />

dzielnicy przemysłowej, na terenie<br />

której najpotężniejszy łódzki fabrykant<br />

stworzył niezwykły zespół fabryczno-rezydencjonalny.<br />

Wizyta w pałacu Karola<br />

Scheiblera, mieszczącym w oryginalnych<br />

wnętrzach Muzeum Kinematografii.<br />

Krótki postój przy symbolu miasta,<br />

słynnej bramie, nazywanej Beczkami<br />

Grohmana . Następnie zwiedzanie<br />

neogotyckiej archikatedry oraz wizyta<br />

na terenie Białej Fabryki , należącej<br />

do najstarszych obiektów przemysłowych<br />

w mieście. Spacer najsłynniejszą<br />

ulicą Łodzi – Piotrkowską, przy której<br />

stoją wspaniałe eklektyczne kamienice<br />

i pałace oraz pomniki znanych łodzian<br />

(Ławeczka Tuwima, Fortepian Artura Rubinsteina).<br />

Zwiedzanie kompleksu fabrycznorezydencjonalnego<br />

Izraela Poznańskiego,<br />

który dziś nosi nazwę Manufaktura<br />

i pełni funkcje handlowo-rozrywkowe.<br />

W XIX-wiecznej przędzalni mieści<br />

się obecnie elegancki hotel, a wnętrza<br />

największego łódzkiego pałacu fabrykanckiego<br />

udostępnione są do zwiedzania<br />

.<br />

Na zakończenie wizyta na cmentarzu<br />

żydowskim, należącym do największych<br />

w Europie, który zaskakuje i zachwyca<br />

odwiedzających niezwykłą architekturą<br />

nagrobków, często odbiegających od żydowskiej<br />

tradycji.


Meeting with the guide. Transfer<br />

to Księży Młyn. Walking tour of<br />

the 19th-century industrial district,<br />

where the most powerful industrialist<br />

of Łódź built his complex of factories<br />

and residential buildings. Visit to Karol<br />

Scheibler’s palace, whose original in-<br />

<br />

<br />

Treffen mit Reiseführer. Fahrt nach<br />

Księży Młyn. Spaziergang durch das Industriegebiet<br />

aus dem 19. Jh., wo der<br />

mächtigste Lodzer Fabrikant einen bemerkenswerten<br />

Fabrik – und Residenzkomplex<br />

geschaffen hat. Ein Besuch im<br />

Palast von Karl Scheibler, wo sich Museum<br />

für Kinematographie in dem ursprünglichen<br />

Interieur befindet. Ein kurzer Aufenthalt<br />

an dem Wahrzeichen der Stadt – dem<br />

berühmten Tor, das Grohmans Fässer <br />

genannt wird.<br />

Dann besuchen Sie die neugotische<br />

Kathedrale und die Weiße Fabrik , die<br />

eines der ältesten industriellen Gebäude<br />

der Stadt ist. Danach gehen Sie die beteriors<br />

house the Museum of Cinematography.<br />

A short stop by the symbol<br />

of Łódź, the famous gate called Grohman’s<br />

Barrels . Visit to the Neo-<br />

Gothic Archcathedral church and the<br />

White Factory , which is one of the<br />

oldest industrial sites in town. A walk<br />

along the most popular street in Łódź,<br />

Piotrkowska street, where there are<br />

magnificent eclectic tenement houses<br />

and palaces, as well as monuments of<br />

famous citizens (Tuwim’s Bench, Rubinstein’s<br />

Piano). Tour of the industrial and<br />

residential complex which used to<br />

belong to Izrael Poznański. Today, it is<br />

a centre of shopping and leisure called<br />

Manufaktura .<br />

<br />

rühmteste Straße von Lodz – Piotrkowska-Straße<br />

spazieren, an der wunderbare<br />

eklektische Stadthäuser und Paläste sowie<br />

Denkmäler der berühmten Lodz-Bewohner<br />

(Bänkchen von Tuwim oder Flügel<br />

von A. Rubinstein) zu bewundern sind.<br />

Nachher besichtigen Sie Fabrik- und Residenzkomplex<br />

von Izrael Poznański,<br />

der heute Manufaktura genannt<br />

wird und als ein Einkaufs-und Unterhaltungszentrum<br />

dient .<br />

In der Spinnerei aus dem 19. Jh. gibt es<br />

heute ein elegantes Hotel und das Innere<br />

des Palastes von dem größten Lodzer<br />

Fabrikanten kann man besichtigen. Am<br />

Ende besuchen Sie den jüdischen Friedhof<br />

- einen der größten in Europa, der die<br />

Besucher mit einer einzigartigen Architektur<br />

von Gräbern, die oft von der jüdischen<br />

Tradition abweichen, überrascht<br />

und begeistert.<br />

autokar lub zabytkowy trambus<br />

coach or an old-style trambus<br />

Reisebus oder historischer Tram-Bus<br />

The 19th-century spinning mill houses<br />

an elegant hotel and the interiors of the<br />

largest industrialist’s palace in Łódź are<br />

BT ZNP LOGOSTOUR Sp. z o. o.<br />

open for <strong>visit</strong>ors. We will end our tour at<br />

Oddział Łódzki<br />

the Jewish Cemetery – one of the largest<br />

Piotrkowska 137/139<br />

in Europe. It surprises and impresses its<br />

90-434 Łódź<br />

<strong>visit</strong>ors with unusual tombstones, often<br />

unusual in terms of Jewish tradition.<br />

www.lodzkie.travel<br />

42 43<br />

przewodnik<br />

guide<br />

Führung<br />

(+48) 42 636 21 12<br />

(+48) 42 636 28 08<br />

lodz@logostour.pl<br />

www.logostour.pl<br />

—› str. 111–113<br />

bilety wstępu<br />

entry tickets<br />

Eintrittskarten


[Dzień pierwszy] Księży<br />

Młyn – zespół pofabryczny fabrykanta<br />

Karola Scheiblera, składający się z budynków<br />

fabrycznych, osiedla robotniczego,<br />

budynku straży pożarnej oraz dwóch rezydencji<br />

fabrykanckich.<br />

Świątynie wielonarodowej Łodzi – łódzka<br />

archikatedra pw. św. Stanisława Kostki<br />

, ewangelicki kościół św. Mateusza,<br />

słynący ze wspaniałej akustyki, synagoga<br />

Reicherta – jedyna zachowana sprzed II<br />

wojny światowej, cerkiew katedralna pw.<br />

św. Aleksandra Newskiego .<br />

Ulica Piotrkowska z zachowanymi kamienicami<br />

z XIX wieku, Galerią Sławnych<br />

Łodzian i Aleją Gwiazd.<br />

[Dzień drugi] Cmentarz Żydowski<br />

– jedna z największych nekropolii żydowskich<br />

w Europie.<br />

Stacja Radegast – stacja kolejowa,<br />

z której wywożono Żydów do obozów zagłady;<br />

dziś miejsce pamięci poświęcone<br />

ofiarom Litzmannstadt Getto.<br />

Stare Miasto z zachowanymi śladami<br />

getta.<br />

Manufaktura – centrum handlowo-rozrywkowe,<br />

powstałe w kompleksie pofabrycznym<br />

I.K. Poznańskiego. W pałacu fabrykanta<br />

mieści się Muzeum Miasta Łodzi<br />

z pamiątkami po sławnych mieszkańcach<br />

miasta.<br />

Cmentarz Stary – trójwyznaniowa<br />

nekropolia z zabytkowymi mauzoleami<br />

i pomnikami nagrobnymi fabrykantów<br />

oraz ludzi nauki i kultury.<br />

konsorcjum<br />

Łódź – mozaika<br />

czterech<br />

kultur<br />

44<br />

2<br />

dni / days / tage<br />

Łódź – the mosaic of 4 cultures<br />

Łódź – Mosaik der<br />

4 Kulturen!<br />

<br />

[1. Day] Księży Młyn – a postindustrial<br />

complex which used to belong<br />

to the richest factory owner in the 19thcentury<br />

Łódź. It comprises factory buildings,<br />

a housing estate for workers, a fire<br />

station and two industrialists’ residences.<br />

Temples of multinational Łódź – Łódź<br />

Archcathedral Basilica of St. Stanislaus<br />

Kostka , Evangelical-Augsburg church<br />

of St. Matthew, famous for its great acoustic<br />

features, and the Reichert synagogue<br />

– the only synagogue in town which survived<br />

World War II, Orthodox Alexander<br />

Nevsky Cathedral Church .<br />

Piotrkowska street with 19th-century<br />

tenement houses, the Gallery of Famous<br />

Citizens of Łódź, and the Walk of Fame.<br />

[2. Day] Jewish Cemetery – one of<br />

the largest Jewish necropolises in Europe.<br />

[1. Tag] Księży Młyn ursprünglich<br />

eine Fabrikanlage von dem größten<br />

Lodzer Fabrikanten, die aus Fabrikgebäuden,<br />

Arbeiterwohnhäusern, Feuerwehr und<br />

zwei Residenzen der Fabrikanten bestand.<br />

Die Tempel von dem multinationalen<br />

Łódź – Lodzer Hl. Stanisław Kostka<br />

, die evangelische St. Matheus<br />

Kirche, die für ihre hervorragende<br />

Akustik bekannt ist, Reichert-Synagoge<br />

– die einzige erhaltene aus der Zeit vor<br />

dem 2. Weltkrieg, die orthodoxe Alexander-Newski-Kathedrale<br />

.<br />

45<br />

Radegast Station – the place from which<br />

Jews were taken to extermination camps.<br />

Today, this site is devoted to the memory of<br />

the victims of Litzmannstadt Ghetto.<br />

Old Town with the remnants of Litzmannstadt<br />

ghetto and the Decalogue<br />

Memorial.<br />

Manufaktura – a shopping and leisure<br />

centre which is located in the<br />

post-industrial complex which used to<br />

belong to the greatest Jewish factory<br />

owner, I.K. Poznański. His palace houses<br />

the Museum of the City of Łódź, with<br />

exhibits and memorabilia related to famous<br />

citizens.<br />

Old Cemetery – a symbol of<br />

three religions and nationalities with<br />

old mausoleums and monuments of<br />

industrialists and prominent people of<br />

science and culture.


Piotrkowska-Straße mit erhaltenen<br />

Stadthäusern aus dem 19. Jh., mit und Allee<br />

der Stars.<br />

<br />

[2. Tag] Jüdischer Friedhof – einer<br />

der größten jüdischen Friedhöfe in Europa.<br />

Bahnhof Radegast – ein Bahnhof, woher<br />

Juden in die Todeslager geführt wurden, heute<br />

ist er eine Gedenkstätte, die den Opfern<br />

von Litzmannstadt-Ghetto gewidmet wurde.<br />

Manufaktura – Einkaufs-und Unterhaltungs-Komplex<br />

war ursprünglich das Gelände<br />

der Textilfabrik von dem größten<br />

jüdischen Industriellen – I.K. Poznański.<br />

Sein Palast ist heute Sitz von dem Historischen<br />

Museum der Stadt, das die Andenken<br />

an die berühmten Bewohner der<br />

Stadt beherbergt.<br />

<br />

Alter Friedhof – ein Symbol der<br />

drei Religionen und Nationalitäten mit<br />

historischen Mausoleen und Denkmälern<br />

von Fabrikanten und Männern der Wissenschaft<br />

und Kultur.<br />

2<br />

dni / days / tage<br />

hotel **/***<br />

hotel **/***<br />

2-/3-Sterne-Hotel<br />

transport autokarem<br />

coach or bus transport<br />

Verkehrsmittel: Reisebus oder Bus<br />

2 śniadania, 2 obiady, 1 kolacja<br />

2 breakfasts, 2 lunches, 1 supper<br />

2 Frühstücke, 2 Mittagessen, 1 Abendessen<br />

logostour<br />

przewodnik<br />

guide<br />

Führung<br />

Trade & Travel Company Sp. z o. o.<br />

Piotrkowska 92<br />

90-103 Łódź<br />

bilety wstępu do zwiedzanych obiektów: Cmentarz Żydowski, Muzeum Miasta Łodzi<br />

entry tickets to the <strong>visit</strong>ed sites: Jewish Cemetery, Museum of the City of Łódź<br />

Eintrittskarten für: Jüdischer Friedhof, Historisches Museum der Stadt<br />

(+48) 42 639 80 47<br />

(+48) 42 639 80 48<br />

biuro@konsorcjum.com.pl<br />

www.poland.konsorcjum.com.pl<br />

—› str. 111–113<br />

Włókiennictwo<br />

bez tajemnic<br />

Secrets of textile industry<br />

Textilindustrie ohne<br />

Geheimnisse<br />

www.lodzkie.travel<br />

46 47


[Dzień pierwszy] • Spacer<br />

po terenie XIX-wiecznego kompleksu fabryczno-rezydencjonalnego<br />

na Księżym<br />

Młynie. • Zwiedzanie Centralnego Muzeum<br />

Włókiennictwa , mieszczącego<br />

się w jednym z najstarszych budynków<br />

fabrycznych Łodzi, gdzie prezentowane<br />

są zabytkowe maszyny włókiennicze oraz<br />

bogata kolekcja tkanin artystycznych. •<br />

Wizyta na Wydziale Włókienniczym Politechniki<br />

Łódzkiej, która słynie z Instytutu<br />

Architektury Tekstyliów. • Zwiedzanie<br />

Manufaktury, dawnego XIX-wiecznego<br />

kompleksu fabrycznego, dziś olbrzymiego<br />

centrum handlowo-rozrywkowego. • Wizyta<br />

w Muzeum Fabryki, gdzie można zapoznać<br />

się z procesem powstawania tkanin.<br />

• Zwiedzanie zabytkowych wnętrz pałacu<br />

I. Poznańskiego, jednego z największych<br />

łódzkich przedsiębiorców włókienniczych.<br />

• Na zakończenie wizyta na Wydziale Tkaniny<br />

i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych. •<br />

Ponadto w programie spacer fragmentem<br />

ulicy Piotrkowskiej, wizyta w archikatedrze<br />

oraz na cmentarzu żydowskim, jednym<br />

z największych w Europie.<br />

[Dzień drugi] • Udział w Fashion<br />

Week Poland , na który składa<br />

się wiele wydarzeń z dziedziny mody. Obok<br />

pokazów mody i wystaw organizowane są<br />

stoiska z ofertą firm odzieżowych i indywidualnych<br />

projektantów. Odbywają się szkolenia<br />

i seminaria oraz konkursy dla młodych<br />

projektantów.<br />

<br />

<br />

[1. Day] • Walking tour in the<br />

19th-century factory and residential complex<br />

of Księży Młyn. • Visit to the Central<br />

Museum of Textiles , located in one of<br />

the oldest factory buildings in Łódź, where<br />

old weaving machines are presented<br />

along with an extensive collection of artistic<br />

fabrics. • Visit to the Faculty of Material<br />

Technologies and Textile Design of the<br />

Technical University of Łódź, famous for<br />

its Institute of Textile Architecture. • Tour of<br />

Manufaktura, which in the 19th century<br />

used to be a huge factory complex, and<br />

today it is a centre for shopping and entertainment.<br />

• Visit to the Museum of the Factory,<br />

where we will learn about the manufacturing<br />

process of textiles. • We will also<br />

<strong>visit</strong> the historic interiors of I. Poznański’s<br />

Palace, a former residence of one of the<br />

greatest textile manufacturers in Łódź. • At<br />

the end, we will <strong>visit</strong> the Faculty of Textiles<br />

Art and Fashion Design of the Academy of<br />

Fine Arts. • Moreover, we will walk along<br />

the Piotrkowska street, <strong>visit</strong> the Archcathedral<br />

and one of the greatest Jewish necropolises<br />

in Europe – Jewish Cemetery.<br />

[2. Day] • Participation in Fashion<br />

Week Poland , a great fashion<br />

event. There are fashion shows and<br />

exhibitions, as well as stands of clothes’<br />

manufacturers and individual designers.<br />

Moreover, training classes and seminars<br />

are organised along with competitions<br />

for young designers.<br />

[1. Tag] • Spaziergang durch den<br />

Fabrik – und Residenzkomplex in Księży<br />

Młyn. • Besichtigung von Zentrales Textilmuseum<br />

, das sich in einem der ältesten<br />

Fabrikgebäude von Lodz befindet,<br />

wo es historische Textilmaschinen und<br />

eine reiche Sammlung der textilen Kunst<br />

gibt. • Sie besuchen die Fakultät Textil an<br />

der Technischen Hochschule Lodz, die<br />

für das Institut für Textile Architektur<br />

berühmt ist. • Besichtigung von Manufaktura,<br />

einem ehemaligen Fabrikkomplex<br />

aus dem 19. Jh., jetzt ist das ein riesiges<br />

Einkaufs-und Unterhaltungszentrum. • Ein<br />

Besuch im Museum der Fabrik, wo Sie<br />

den Prozess der Herstellung von Stoffen<br />

sehen können. • Besichtigung der historischen<br />

Innenräume des Palastes von I.<br />

Poznański, einem der größten Textilunternehmer<br />

in Lodz. • Am Ende ein Besuch<br />

an der Fakultät für Mode und Textil an der<br />

Kunstakademie. • Darüber hinaus bieten<br />

wir Ihnen im Programm einen Spaziergang<br />

eine Strecke von der Piotrkowska-<br />

Straße entlang, einen Besuch in der Kathedrale<br />

und dem jüdischen Friedhof,<br />

einem der größten in Europa, an.<br />

[2. Tag] • Die Teilnahme an Fashion<br />

Week Poland , die aus einer<br />

Reihe von Veranstaltungen aus dem<br />

Bereich der Mode besteht. Neben Modenschauen<br />

und Ausstellungen wird es<br />

Stände mit Kleidung von Unternehmen<br />

und einzelnen Designern geben. Die Veranstaltung<br />

wird durch Schulungen und<br />

Seminare und Wettbewerbe für junge<br />

Designer ergänzt.<br />

Pełna oferta jest dostępna wyłącznie podczas Festiwalu / full offer is available only during the Festival / das volle<br />

Angebot ist nur während des Festivals zugänglich.<br />

zakwaterowanie<br />

accomodation<br />

Unterkunft<br />

autokar lub zabytkowy trambus<br />

coach or an old-style trambus<br />

Reisebus oder historischer Tram-Bus<br />

bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i na Fashion Week Poland<br />

entry tickets to the <strong>visit</strong>ed sites and fashion Week Poland<br />

Eintrittskarten für besuchte Objekte und Fashion Week Poland<br />

BT ZNP LOGOSTOUR Sp. z o. o.<br />

Oddział Łódzki<br />

Piotrkowska 137/139<br />

90-434 Łódź<br />

(+48) 42 636 21 12<br />

(+48) 42 636 28 08<br />

lodz@logostour.pl<br />

www.logostour.pl<br />

—› str. 111–113<br />

www.lodzkie.travel<br />

48 49<br />

przewodnik<br />

guide<br />

Führung


1<br />

dzień / day / tag<br />

pttk łódź<br />

HollyŁódź<br />

– miasto jak<br />

z filmu!<br />

HollyŁódź – the city of film!<br />

HollyŁódź – Stadt wie<br />

aus einem Film!<br />

Łódź to miasto, które zagrało<br />

w ponad 150 filmach. W Łodzi kształciła<br />

się cała plejada gwiazd polskiego kina.<br />

Wychowankami działającej z górą 50 lat<br />

szkoły filmowej, zwanej „filmówką” są<br />

m.in. Andrzej Wajda, Roman Polański czy<br />

Krzysztof Kieślowski.<br />

Zapraszamy na spacer ulicami Łodzi<br />

filmowej. Rozpoczynamy go w jedynym<br />

w Polsce Muzeum Kinematografii<br />

. Kolejnym punktem jest wizyta<br />

w filmówce – możliwość zwiedzenia studiów<br />

nagrań, ale także zrobienia pamiątkowego<br />

zdjęcia na słynnych schodach,<br />

na których odpoczywali najsłynniejsi<br />

twórcy polskiego kina. Najmłodszych,<br />

ale także ich opiekunów, zainteresuje<br />

Muzeum Animacji Se-Ma-For, prezentujące<br />

zbiory, związane z filmami animowanymi<br />

– od „Przygód misia Uszatka” po<br />

<br />

<br />

najnowszą polską produkcję oscarową<br />

„Piotrusia i wilka”. Kolejny punkt to spacer<br />

ulicą Piotrkowską . Na reprezentacyjnej<br />

ulicy miasta znajduje się iście hoolywodzka<br />

aleja gwiazd kina. XIX-wieczna<br />

zabudowa Pietryny bardzo często stanowiła<br />

tło filmów, kręconych w Łodzi.<br />

Zakończenie wycieczki na terenie Manufaktury<br />

– niegdyś imperium Izraela<br />

Poznańskiego, jednego z największych<br />

łódzkich fabrykantów. Tu znajduje się<br />

największy w Łodzi pałac przemysłowca<br />

(a w nim Muzeum Miasta Łodzi z jedyną<br />

w Łodzi statuetką Oscara ) i spacer po<br />

terenie zrewitalizowanego kompleksu<br />

pofabrycznego z końca XIX w. Przed rewitalizacją<br />

budynki stanowiły naturalną<br />

scenografię do najsłynniejszego filmu<br />

o Łodzi „Ziemia obiecana” w reżyserii<br />

Andrzeja Wajdy.<br />

Łódź is the town which starred in<br />

more than 150 films! It is also the cradle<br />

of talent of a significant group of Polish<br />

film stars. The over 50-year-old Film<br />

School has educated such artists as Andrzej<br />

Wajda, Roman Polański and Krzysztof<br />

Kieślowski.<br />

Take a walk along the streets of film<br />

Łódź – we will start in the only Museum<br />

of Cinematography in Poland.<br />

Then, we will <strong>visit</strong> the Film School, perhaps<br />

peep into the studios or take a picture<br />

at the famous stairs, where the most<br />

popular film artists used to relax between<br />

classes. The youngest participants of our<br />

trip (but probably not only them) will<br />

surely find the Se-Ma-For Museum of<br />

Animation interesting. It presents a collection<br />

of exhibits related to animated<br />

films, from old „Uszatek Teddy Bear”, to<br />

the latest Oscar-winning „Peter and the<br />

Wolf”. We will continue our walk along<br />

Piotrkowska street with its Hollywood-like<br />

Walk of Fame. The 19th-century<br />

architecture of Piotrkowska street<br />

has often been shown in the films shot<br />

in Łódź. We will finish our trip at Manufaktura<br />

– the former empire of Izrael<br />

Poznański, one of the greatest factory<br />

owners in the 19th-century Łódź. Here,<br />

we will see the largest of industrialists’<br />

palaces in Łódź (with the Museum of<br />

the City of Łódź, in which the only Oscar<br />

statuette in the city is presented )<br />

and we will take a tour of the revitalised<br />

complex of late 19th-century factories,<br />

which was a scenery in Andrzej Wajda’s<br />

„Promised Land”, the most famous film<br />

about Łódź.<br />

50<br />

<br />

51


Łódź ist eine Stadt, die in über 150<br />

Filmen gespielt hat. Es ist auch der Geburtsort<br />

von einer Reihe von Sternen der<br />

polnischen Kinos. Schüler der seit mehr<br />

als 50 Jahren tätigen Filmschule, die im<br />

Volksmund als „Filmówka” bekannt ist,<br />

sind: Andrzej Wajda, Roman Polanski<br />

und Krzysztof Kieslowski.<br />

Wir laden Sie ein, einen Spaziergang<br />

durch die Straßen von Łódź der Filme zu<br />

machen – wir beginnen ihn dem einzigen<br />

polnischen Museum für Kinematographie<br />

. Ein weiterer Punkt ist der<br />

Besuch in „Filmówka” – die Möglichkeit,<br />

Aufnahmestudios zu besuchen und auch<br />

ein Erinnerungsfoto, auf der berühmten<br />

Treppe, wo früher die hier studierenden<br />

berühmtesten Künstler des polnischen<br />

Kinos ruhten, zu machen. Für die Kleinen<br />

und ihre Betreuer wird Museum für<br />

transport: bus/autokar<br />

transport: bus/coach<br />

Verkehrsmittel: Reisebus oder Bus<br />

bilety wstępu do zwiedzanych obiektów<br />

entry tickets to the <strong>visit</strong>ed sites<br />

Eintrittskarten für: besuchte Orte<br />

Łódzki Oddział PTTK<br />

im. Jana Czeraszkiewicza<br />

Wigury 12a<br />

90-301 Łódź<br />

tylko obiad<br />

only lunch<br />

nur Mittagessen<br />

(+48) 42 636 15 09<br />

(+48) 42 636 87 64<br />

pttk.lodz@wp.pl<br />

lodz.pttk.pl<br />

—› str. 111–113<br />

<br />

Animation Se-Ma-For interessant sein.<br />

Es präsentiert Sammlungen von animierten<br />

Filmen - von „Uszatek-Bär” bis auf die<br />

neueste polnische Oscar-Produktion „Peter<br />

und der Wolf”. Ein weiterer Punkt ist<br />

ein Spaziergang die Piotrkowska-Straße<br />

entlang – in der repräsentativen Straße<br />

der Stadt wurde wie in Hollywood eine<br />

Allee der Stars gebildet. Die aus dem 19.<br />

Jh. stammenden Gebäude von Pietryna<br />

waren oft zu Drehort von vielen Filmen.<br />

Die Tour endet in Manufaktura – einem<br />

ehemaligen Imperium von Izrael<br />

Poznanski - einem der größten Lodzer<br />

Fabrikanten. Hier u.a. der größte Palast<br />

des Fabrikanten (heute Sitz vom Museum<br />

der Stadt Lodz mit der einzigen in<br />

der Stadt Oscar-Statuette ) und ein<br />

Spaziergang um den revitalisierten Komplex<br />

herum, wo es im 19. Jh. eine Fabrik<br />

gab. Alles zusammen bildete hier eine<br />

natürliche Szenographie für den berühmtesten<br />

Film über Lodz „Das gelobte<br />

Land“ von Andrzej Wajda.<br />

pilot/przewodnik<br />

guide<br />

Reiseleitung/Führung<br />

1<br />

dzień / day / tag<br />

pttk łódź<br />

Łódź, czyli polski<br />

Manchester<br />

perła architektury<br />

przemysłowej<br />

Łódź as the Polish Manchester<br />

– the gem of industrial architecture<br />

Łódź, das Polnische Manchester<br />

die Perle der Industrie-<br />

-Architektur<br />

Historia Łodzi przemysłowej zaczęła<br />

się w 1820 roku. W czasie kolejnych 100<br />

lat jej rozwój osiągnął rozmiary nieporównywalne<br />

z żadnym innym miastem w Europie.<br />

Pamiątką okresu świetności miasta<br />

są wspaniałe kompleksy fabryczne, rezydencje<br />

fabrykanckie i liczne obiekty publiczne,<br />

stanowiące fundacje ich właścicieli.<br />

Zaczynamy wędrówkę w Księżym<br />

Młynie , swoistym mieście w mieście,<br />

założeniu fabryczno-reprezentacyjnomieszkalnym,<br />

należącym do największego<br />

z łódzkich fabrykantów Karola Scheiblera.<br />

To wzorowy przykład układu urbanistycznego,<br />

obejmującego budynki fabryczne,<br />

domy robotnicze, infrastrukturę socjalną<br />

i rezydencję właściciela (w pałacu zlokalizowano<br />

jedyne w Polsce Muzeum Kinematografii).<br />

Kolejną atrakcją jest ulica<br />

Piotrkowska , która zaprasza na pieszy<br />

spacer po najdłuższym trakcie handlowym<br />

w Europie. Właśnie tu zbudowano<br />

najwspanialsze kamienice w mieście, tu<br />

znajdują się wytworne restauracje, sklepy<br />

i butiki. Zwiedzanie kończymy w rejonie<br />

kompleksu rozrywkowo-handlowo-kulturalnego<br />

Manufaktura spacerem po<br />

zrewitalizowanych obiektach fabrycznych<br />

z przełomu XIX i XX wieku. Dopełnieniem<br />

niech będzie wizyta w jednym z muzeów<br />

Łodzi przemysłowej – Centralnym<br />

Muzeum Włókiennictwa lub Muzeum<br />

Fabryki .<br />

www.lodzkie.travel<br />

52<br />

53


The history of industrial Łódź<br />

started in 1820. Over the following<br />

century, it developed much faster and<br />

to a larger extent than any other European<br />

city. Magnificent factory complexes,<br />

industrialists’ residences and<br />

numerous social facilities funded by<br />

their owners still remind us about the<br />

<br />

heyday of Łódź. We will start our trip<br />

in a “town within a town”, namely the<br />

Księży Młyn factory and housing<br />

estate which belonged to the greatest<br />

industrialist of Łódź, Karol Scheibler.<br />

It is a model example of an urban layout<br />

which comprises factory buildings,<br />

workers’ houses, social facilities<br />

and the owner’s residence (the palace<br />

houses the only Museum of Cinematography<br />

in Poland!) Then, we will move<br />

on to Piotrkowska street and take<br />

a walk along this largest trading route<br />

in Europe, where the greatest tenement<br />

houses of Łódź are located, with elegant<br />

restaurants and shops. We will finish<br />

our trip at the Manufaktura centre<br />

of shopping, leisure and culture, where<br />

Die Geschichte von dem industriellen<br />

Lodz hat 1820 angefangen. Während<br />

der nächsten 100 Jahre hat sich die Stadt<br />

so schnell wie keine andere Stadt in Europa<br />

entwickelt. An die Blütezeit der Stadt erinnern<br />

große Fabrik-Komplexe, Residenzen<br />

der Fabrikanten und zahlreiche öffentliche<br />

Gebäude, die von ihren Inhabern gestiftet<br />

wurden. Wir fangen unsere Wanderung<br />

in einer Art der Stadt in der Stadt an – in<br />

Księży Młyn , einem Komplex, der aus<br />

Fabrik- und Wohn- sowie repräsentativen<br />

Gebäuden besteht und dem größten Lodzer<br />

Fabrikanten, Karl Scheibler, gehörte.<br />

Dies ist ein exemplarisches Beispiel der<br />

<br />

städtischen Planung einschließlich Fabrikhallen,<br />

Häuser für Arbeiter, sozialer Infrastruktur<br />

und der Residenz des Eigentümers<br />

(in dem Palast wurde das einzige Museum<br />

für Kinematographie in Polen gegründet!).<br />

Eine weitere Attraktion ist die Piotrkowska-Straße<br />

, die einen Spaziergang die<br />

längste Einkaufsstraße Europas entlang<br />

bietet. Hier befinden sich die prächtigsten<br />

historischen Stadthäuser, in denen es feine<br />

Restaurants, Läden und Butiken gibt. Die<br />

Besichtigung enden Sie in der Nähe von<br />

Manufaktura , einem Einkaufs- und<br />

Unterhaltungskomplex, wo Sie einen Spaziergang<br />

um die revitalisierte Fabrikanlage<br />

aus dem späten 19. und frühen 20. Jh. Zum<br />

Schluss besuchen Sie eins der Museen vom<br />

industriellen Lodz – Das Zentrale Textilmuseum<br />

oder Museum der Fabrik .<br />

transport: bus/autokar<br />

transport: bus/coach<br />

Verkehrsmittel: Reisebus oder Bus<br />

bilety wstępu do zwiedzanych obiektów<br />

entry tickets to the <strong>visit</strong>ed sites<br />

Eintrittskarten für: besuchte Orte<br />

we will see the revitalised factory buildings<br />

from the turn of the 19th and 20th<br />

im. Jana Czeraszkiewicza<br />

Łódzki Oddział PTTK<br />

cent. To make the tour of industrial Łódź<br />

Wigury 12a<br />

complete, we will also <strong>visit</strong> the Central<br />

90-301 Łódź<br />

Museum of Textiles or the Museum of<br />

the Factory .<br />

www.lodzkie.travel<br />

54 55<br />

tylko obiad<br />

only lunch<br />

nur Mittagessen<br />

(+48) 42 636 15 09<br />

(+48) 42 636 87 64<br />

pttk.lodz@wp.pl<br />

lodz.pttk.pl<br />

—› str. 111–113<br />

pilot/przewodnik<br />

guide<br />

Reiseleitung/Führung


Poniedziałek<br />

• Księży Młyn<br />

• Ulica Piotrkowska<br />

• Manufaktura<br />

Wtorek<br />

• Księży Młyn<br />

• Manufaktura<br />

• Muzeum Fabryki<br />

• Ulica Piotrkowska<br />

Czwartek<br />

• Muzeum Kinematografii<br />

• Skansen Łódzkiej<br />

Architektury Drewnianej <br />

• Muzeum Fabryki<br />

• Ulica Piotrkowska<br />

Środa i Sobota<br />

• Muzeum Miasta Łodzi<br />

• Manufaktura<br />

• Muzeum Fabryki<br />

• Ulica Piotrkowska<br />

Piątek<br />

• Muzeum Sztuki oddział MS 2<br />

• Manufaktura<br />

• Muzeum Fabryki<br />

Niedziela<br />

• Ulica Piotrkowska<br />

• Manufaktura<br />

• Muzeum Miasta Łodzi<br />

• Muzeum Fabryki<br />

1<br />

dzień / day / tag<br />

grupa fabricum<br />

Popołudniowe<br />

wycieczki<br />

na każdy dzień<br />

tygodnia<br />

Afternoon trips for every day of the week<br />

Nachmittagsausflüge für<br />

jeden Wochentag<br />

Księży Młyn , dawna dzielnica fabrycznomieszkalna.<br />

Zwiedzanie z zewnątrz domów<br />

robotniczych, szkoły dla dzieci robotników,<br />

willi Herbsta, budynku straży pożarnej z zabytkową<br />

pompą, dawnej przędzalni.<br />

Ulica Piotrkowska, fragment od ławeczki<br />

Tuwima do pasażu Rubinsteina.<br />

Manufaktura, dawny kompleks fabryczny<br />

I. K. Poznańskiego.<br />

Monday<br />

• Księży Młyn (Priest’s Mill complex)<br />

• Piotrkowska Street<br />

• Manufaktura<br />

Tuesday<br />

• Księży Młyn (Priest’s Mill complex)<br />

• Manufaktura<br />

• Museum of the Factory<br />

• Piotrkowska Street<br />

<br />

Thursday<br />

• Film Museum<br />

• Open-Air Museum of the Łódź<br />

Wooden Architecture <br />

• Museum of the Factory<br />

• Piotrkowska Street<br />

Wednesday and Saturday<br />

• Museum of the City of Łódź<br />

• Manufaktura<br />

• Museum of the Factory<br />

• Piotrkowska Street<br />

Friday<br />

• MS 2 Museum of Art<br />

• Manufaktura<br />

• Museum of the Factory<br />

Sunday<br />

• Piotrkowska Street<br />

• Manufaktura<br />

• Museum of the City of Łódź<br />

• Museum of the Factory<br />

<br />

Muzeum Fabryki, historia włókienniczego<br />

imperium I.K. Poznańskiego, demonstracja<br />

pracy ponadstuletnich krosien.<br />

Muzeum Kinematografii, dawny pałac<br />

Karola Scheiblera.<br />

Muzeum Miasta Łodzi, pałac Izraela Poznańskiego.<br />

Wizyta w Muzeum Sztuki, świat łódzkiej<br />

sztuki awangardowej.<br />

Księży Młyn (Priest’s Mill) is an old factory<br />

and housing complex. Participants of<br />

the trip will <strong>visit</strong> houses of factory workers,<br />

a school for their children, Edward Herbst’s<br />

Villa, a fire station with an old pump,<br />

a former spinning mill, and other places<br />

of interest in this area.<br />

Piotrkowska Street – the most famous<br />

fragment from Julian Tuwim’s Bench to<br />

Artur Rubinstein’s Monument.<br />

Manufaktura – a former factory complex<br />

which belonged to I. K. Poznański.<br />

Museum of the Factory – history of the textile<br />

empire of I.K. Poznański, demonstration of<br />

work of over hundred-year old looms.<br />

Film Museum – a former Karol Scheibler’s<br />

Palace.<br />

Museum of the City of Łódź – Izrael Poznański’s<br />

palace.<br />

Visit to the Museum of Art – the world of<br />

Łódź avant-garde art.<br />

<br />

56<br />

57


Montag<br />

• Księży Młyn (Mühle Pfaffendorf )<br />

• Piotrkowska-Straße<br />

• „Manufaktura“<br />

Dienstag<br />

• Księży Młyn (Mühle Pfaffendorf )<br />

• „Manufaktura”<br />

• Museum der Fabrik<br />

• Piotrkowska-Straße<br />

Donnerstag<br />

• Museum der Kinematographie<br />

• Freilichtmuseum der Holzarchitektur<br />

in Łódź <br />

• Museum der Fabrik<br />

• Piotrkowska-Straße<br />

Mittwoch und Samstag<br />

• Museum der Stadt Łódź<br />

• „Manufaktura“ & Museum der Fabrik<br />

• Piotrkowska-Straße<br />

Freitag<br />

• Kunstmuseum Abteilung MS 2<br />

• „Manufaktura“<br />

• Museum der Fabrik<br />

Sonntag<br />

• Piotrkowska-Straße<br />

• „Manufaktura“<br />

• Museum der Stadt Łódź<br />

• Museum der Fabrik<br />

Księży Młyn (Mühle Pfaffendorf ) ehemalige<br />

Arbeiter- und Residenzsiedlung.<br />

Besichtigung vom Außen u.a. von Arbeiterhäusern,<br />

dem Schulgebäude für Arbeiterkinder,<br />

der Villa des Fabrikanten Herbst,<br />

dem Feuerwehrgebäude mit historischer<br />

Pumpe, ehemaliger Spinnerei.<br />

Piotrkowska- Straße repräsentatives Fragment<br />

von Tuwim-Bank bis Rubinstein-Passage.<br />

„Manufaktura“ ehemaliger Fabrikkomplex<br />

von I. K. Poznański.<br />

Museum der Fabrik Geschichte des Textilimperiums<br />

von I.K. Poznański, Präsentation<br />

der Arbeit des über hundertjährigen<br />

Webstuhles.<br />

Museum der Kinematographie ehemaliger<br />

Karol- Scheibler-Palast.<br />

Museum der Stadt Łódź – Izrael Poznański-Palast.<br />

Besuch im Kunstmuseum die Welt avantgardistischer<br />

Kunst von Łódź.<br />

1<br />

dzień / day / tag<br />

grupa fabricum<br />

Rowerem<br />

przez Łódź<br />

Łódź bike tour<br />

Mit dem Rad<br />

durch Łódź<br />

Wycieczka zaczyna się w Manufakturze<br />

, dawnej fabryce włókienniczej<br />

Izraela Poznańskiego. Zwiedzający odwiedzą<br />

Muzeum Fabryki , gdzie poznają<br />

historię fabrycznej Łodzi i drugiej co do<br />

wielkości fabryki w mieście. Doskonale<br />

zachowane XIX-wieczne krosna na moment<br />

dadzą odczuć klimat dawnej Łodzi,<br />

a wizyta w Muzeum Miasta Łodzi, czyli<br />

dawnym pałacu właściciela fabryki,<br />

pozwoli poznać historię tej rodziny, a także<br />

wielu innych zasłużonych łodzian.<br />

przewodnik<br />

guide<br />

Führung<br />

przewodnicy muzealni<br />

museum guides<br />

Museumführungen<br />

wstępy do zwiedzanych obiektów<br />

admission fees to <strong>visit</strong>ed places<br />

Eintritt in die Objekte<br />

seans w kinie Wytwórnia (rezerwacje z tygodniowym wyprzedzeniem) www.kinowytwórnia.pl<br />

film at Kino Wytwórnia (booking a week in advance)<br />

Filmvorstellung im Kino „Wytwórnia“ (Reservierung eine Woche vorher)<br />

GRUPA FABRICUM Anna Mokrosińska<br />

Drewnowska 58<br />

91-002 Łódź<br />

www.lodzkie.travel<br />

(+48) 42 636 28 25<br />

biuro@fabricum.pl<br />

www.fabricum.pl<br />

—› str. 111–113<br />

58<br />

59<br />

<br />

Kolejnym miejscem będzie Stary Rynek,<br />

serce Starego Miast. Tętniący życiem<br />

rynek, z synagogą i katolickim kościołem,<br />

obrazuje współistnienie kultur i tradycji.<br />

Następnie droga wiedzie do zielonych terenów<br />

Łodzi. Park Piłsudskiego to ulubione<br />

miejsce wypoczynku mieszkańców Łodzi,<br />

nazywane często parkiem Na Zdrowiu.<br />

Z parku Piłsudskiego trasa wiedzie do<br />

kolejnego parku, gdzie na gości czeka<br />

kawa lub herbata w „rowerowym klimacie”.<br />

Następnym punktem jest Księży Młyn,<br />

gdzie znajdował się największy kompleks


fabryczny w mieście, należący do Karola<br />

Scheiblera, niemieckiego fabrykanta.<br />

Trasa zaczyna się od pałacu właściciela,<br />

gdzie dziś swoją siedzibę ma Muzeum<br />

Kinematografii.<br />

Kolejno trasa wiedzie przez osiedle<br />

robotnicze. To unikatowy w skali Polski<br />

i Europy robotniczy kompleks mieszkalny,<br />

który pozwala zrozumieć warunki życia<br />

The trip starts at Manufaktura ,<br />

a former factory of textiles which used to<br />

belong to Izrael Poznański. Participants of<br />

the trip will <strong>visit</strong> the Museum of the Factory<br />

, where they will learn about the<br />

history of post-industrial Łódź and the second<br />

largest production facility in the city.<br />

<br />

robotników w XIX-wiecznej Łodzi. Trasa<br />

wiedzie przez tereny fabryczno-rezydencjonalne<br />

do Państwowej Wyższej Szkoły<br />

Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej.<br />

Ostatnim punktem wycieczki rowerowej<br />

jest ulica Piotrkowska , reprezentacyjna<br />

ulica miasta zarówno dawniej, jak<br />

i dziś.<br />

The perfectly maintained 19th-century<br />

looms will revive the atmosphere of old<br />

Łódź. In the Museum of the City of Łódź,<br />

located in the palace which belonged<br />

to the owner of this factory, the history of<br />

his family and of other distinguished citizens<br />

of Łódź is presented to <strong>visit</strong>ors.<br />

<br />

The next stop is the Old Market Square<br />

(Stary Rynek), the heart of the Old<br />

Town. Surrounded by a synagogue and a<br />

Catholic church, this lively market square<br />

reflects the coexistence of cultures and<br />

traditions.<br />

The next stop of the bike tour is Księży<br />

Młyn (Priest’s Mill), the former largest<br />

factory in Łódź. It belonged to Karol Scheibler,<br />

a German factory owner.<br />

The tour of Księży Młyn begins with the<br />

owner’s palace, which today houses the<br />

Film Museum.<br />

The next stop is the housing estate for<br />

factory workers. It is a unique residential<br />

complex which reflects the living conditions<br />

of factory workers in the 19thcentury<br />

Łódź. The tour will then lead through<br />

the factory and residential areas to<br />

the Łódź Film School.<br />

The last stop is Piotrkowska street ,<br />

the most famous passage in the city, both<br />

in the past and now.<br />

Der Ausflug beginnt in „Manufaktura“<br />

, ehemaliger Textilfabrik von<br />

Izrael Poznański. XIX Die Besucher besichtigen<br />

das Museum der Fabrik , wo sie<br />

die Geschichte von Fabrik-Łódź und zweitgrößter<br />

Fabrik in der Stadt kennen lernen.<br />

Perfekt erhaltene Webstuhle aus dem<br />

19. Jahrhundert erlauben für eine Weile<br />

die Stimmung der ehemaligen Stadt zu<br />

erleben und der Besuch im Museum der<br />

Stadt Łódź also ehemaligem Palast <br />

des Fabrikeigentümers zeigt die Geschichte<br />

dieser Familie sowie zahlreicher anderer<br />

verdienter Bewohner von Łódź .<br />

Weitere Station ist Alter Markt (Stary<br />

Rynek), das Herz der Pulsierender Markt,<br />

umgeben von Synagoge und katholischer<br />

Kirche stellt hier die Koexistenz der<br />

Kulturen und Traditionen dar.<br />

przewodnik<br />

guide<br />

Führung<br />

kawiarnia rowerowa „Pan Rowerski”<br />

Bike-Café “Pan Rowerski”<br />

Fahrrad-Café "Pan Rowerski"<br />

GRUPA FABRICUM Anna Mokrosińska<br />

Drewnowska 58<br />

91-002 Łódź<br />

Dann führt der Weg zu den Grünflächen<br />

von Łódź. Piłsudski-Park ist einer<br />

der bekanntesten Erholungsorte, oft als<br />

„Gesundheit” („Zdrowie”) bezeichnet.<br />

Aus dem Piłsudski-Park führt die Route<br />

zum folgenden Park, wo auf die Gäste Kaffee<br />

oder Tee in „Fahrrad-Klima“ wartet.<br />

przewodnicy muzealni<br />

museum guides<br />

Museumführungen<br />

koszt wypożyczenia rowerów<br />

bicycle rental rates<br />

Kosten der Fahrradausleihe<br />

(+48) 42 636 28 25<br />

biuro@fabricum.pl<br />

www.fabricum.pl<br />

—› str. 111–113<br />

<br />

Die nächste Haltestelle ist Księży<br />

Młyn (Mühle Pfaffendorf ), die ehemalige<br />

größte Fabrik in der Stadt, welche zum Karol<br />

Scheibler, dem deutschen Fabrikanten<br />

gehörte. Die Route beginnt beim Palast<br />

des Eigentümers, wo seinen Sitz das Museum<br />

der Kinematographie hat.<br />

Die nächste Route führt durch Arbeitersiedlung.<br />

Das ist ein in ganz Polen<br />

und Europa einzigartiger Gebäudekomplex,<br />

der die Lebensverhältnisse der<br />

Arbeiter in Łódź im 19. Jahrhundert zu<br />

verstehen erlaubt. Der Weg führt durch<br />

Arbeiter- und Residenzgebiete zur Filmhochschule<br />

in Łódź.<br />

Der letzte Punkt der Route ist Piotrkowska-Straße<br />

, die repräsentativste Straße<br />

der Stadt sowohl früher als auch heute.<br />

wstępy do zwiedzanych obiektów<br />

admission fees to <strong>visit</strong>ed places<br />

Eintritt in die Objekte<br />

www.lodzkie.travel<br />

60 61


Kłodawa<br />

69<br />

Krośniewice<br />

Kutno<br />

Oporów<br />

SPIS TREŚCI / List of contents / Inhaltsverzeichnis<br />

<strong>Oferty</strong><br />

Płock<br />

Poznań<br />

Wieruszów<br />

Wieluń<br />

z Regionu<br />

Tourism <strong>Ideas</strong><br />

of the Łódź Region<br />

90<br />

Sieradz<br />

Touristische Angebote<br />

aus der Region Lodz<br />

Uniejów<br />

75<br />

Zduńska<br />

Wola<br />

Pajęczno<br />

Świnice Warckie<br />

Głogowiec<br />

Besiekiery<br />

Poddębice<br />

105<br />

Borysew<br />

84<br />

Rzepiszew<br />

64<br />

Solca Mała<br />

Łask<br />

Łęczyca<br />

Tum<br />

72<br />

99<br />

108<br />

Zgierz<br />

Pabianice<br />

Bełchatów<br />

Piątek<br />

Łódź<br />

Radomsko<br />

87<br />

93<br />

Walewice<br />

Brzeziny<br />

Piotrków Trybunalski<br />

78<br />

Maurzyce<br />

Łowicz<br />

81<br />

Lipce Reymontowskie<br />

Rogów<br />

96<br />

Skierniewice<br />

Rawa Mazowiecka<br />

Głuchów<br />

Tomaszów Maz.<br />

Spała<br />

Inowłódz<br />

Sulejów<br />

Sromów<br />

Arkadia<br />

Nieborów<br />

Jeżów<br />

Bolimów<br />

66<br />

102<br />

Żarnów<br />

Opoczno<br />

Warszawa<br />

Derdy<br />

Biała Rawska<br />

Bałtów<br />

64 Dzień na dworze polskim<br />

87<br />

Day in a Polish manor house<br />

Ein Tag auf dem polnischen Hof<br />

66 Pociąg do zabytków<br />

90<br />

Take a historic train, see the historic sites!<br />

Zug zu Sehenswürdigkeiten<br />

69 Między niebem a piekłem<br />

93<br />

Between heaven and hell<br />

Zwischen dem Himmel und der Hölle<br />

72 Indiańskim szlakiem<br />

96<br />

Indian Trail<br />

Indianerpfad entlang<br />

75 W podziemnym królestwie diabła Boruty<br />

99<br />

The underground kingdom of devil Boruta<br />

In dem unterirdischen Königreich von Teufel Boruta<br />

84<br />

Szlakiem św. siostry Faustyny Kowalskiej<br />

Following the traces of Saint Faustina<br />

Auf dem Pfad der Hl. Schwester Faustina Kowalska<br />

108<br />

Zamki i pałace ziemi łódzkiej<br />

Castles and Palaces of the Łódź Region<br />

Schlösser und Paläste der Region Lodz<br />

Weekend w regionie łódzkim<br />

Weekend in the Łódź Region<br />

Wochenende in der Region Lodz<br />

Polska ze wschodu na zachód<br />

Poland from the east to the west<br />

Polen vom Osten nach Westen<br />

Kolej rogowska i arboretum<br />

Historic railway and the Arboretum<br />

Historische Bahn und Arboretum<br />

Indiańska dawka przygody<br />

Indian adventure with a night in TIPI<br />

Indianer Abenteuer mit Übernachtung in Tipi-Zelten<br />

78 Wyprawa z nurtem Pilicy<br />

102 Obóz młodzieżowy w Spale<br />

Down the Pilica river<br />

Youth Camp in Spała<br />

Tour den Fluss Pilica entlang<br />

Jugendcamp in Spała<br />

81 Łowickie wycinanki i wesele Boryny<br />

105 Niezapomniana lekcja przyrody<br />

Łowicz-style cutouts and Boryna’s wedding reception<br />

w zoo safari Borysew<br />

Łowiczer Scherenschnitte und Hochzeit von Boryna<br />

Unforgettable biology lesson at ZOO Safari Borysew<br />

Unvergessliche Biologiestunde im ZOO Safari Borysew<br />

Zielona szkoła w środku Polski<br />

Outdoor school in the heart of Poland<br />

Grüne Schule in der Mitte Polens<br />

63


1<br />

dzień / day / tag<br />

central point<br />

Dzień<br />

na dworze<br />

polskim<br />

Day in a Polish manor house<br />

Ein Tag auf dem<br />

polnischen Hof<br />

Tradycyjna uczta w oryginalnie zachowanym<br />

dworku polskim z I poł. XIXw.<br />

Oferta obejmuje pięć atrakcji:<br />

1. Bogaty komentarz etnograficzny kustosza<br />

Muzeum Archeologicznego<br />

i Etnograficznego w Łodzi na temat<br />

zwyczajów ziemiańskich.<br />

2. Jedzenie i napoje alkoholowe (miody<br />

pitne, nalewki, piwa) – wyłącznie z listy<br />

produktów tradycyjnych i regionalnych<br />

Ministerstwa Rolnictwa, bez<br />

ograniczeń, zgodnie z polską gościnnością.<br />

3. Oprawa muzyczna w wykonaniu artystów<br />

filharmoników.<br />

4. Imprezy towarzyszące – kulig, przejażdżka<br />

karetą i bryczkami.<br />

5. Obdarowanie gości prezentami oraz<br />

możliwość zakupu tradycyjnych produktów<br />

i pamiątek regionalnych.<br />

A traditional feast in the original<br />

Polish manor house from the early<br />

19th century.<br />

Five attractions are included:<br />

1. Extensive ethnographic commentary<br />

by the curator of the Museum of Archaeology<br />

and Ethnography in Łódź,<br />

about the traditions and habits of landed<br />

gentry.<br />

2. Food and liquors (meads, fruit cordials,<br />

beers) – only from the of traditional<br />

and regional products prepared by<br />

the Ministry of Agriculture, no limitations,<br />

in accordance with the Polish<br />

principle of hospitality.<br />

3. Music provided by philharmonic artists.<br />

4. Additional events – sleigh ride, ride in<br />

a horse-drawn carriage and britzkas.<br />

5. Guests will receive gifts and will have<br />

an opportunity to buy traditional products<br />

and souvenirs.<br />

Das traditionelle Fest in einem<br />

ursprünglichen polnischen Herrenhaus<br />

aus der ersten Hälfte des 19. Jhs.<br />

Das Angebot umfasst fünf Attraktionen:<br />

1. Einen reichen ethnographischen Kommentar<br />

von dem Kustos des Museums<br />

für Archäologie und Ethnographie in<br />

Lodz über die Gewohnheiten der Grundbesitzer.<br />

2. Lebensmittel und alkoholische Getränke<br />

(Honigwein, Liköre, Bier) – ausschließlich<br />

aus der Liste der traditionellen und regionalen<br />

Produkten von Ministerium für<br />

Landwirtschaft, ohne Einschränkung,<br />

nach der polnischen Gastfreundschaft.<br />

3. Das reiche musikalische Angebot von<br />

Künstlern der Philharmonie gespielt.<br />

4. Begleitende Veranstaltungen – Schlitten-<br />

und Kutschenfahrten.<br />

5. Besucherbescheren und die Gelegenheit,<br />

Geschenke und traditionelle regionale<br />

Produkte und Souvenirs zu kaufen.<br />

transport: autokar<br />

transport: coach<br />

Verkehrsmittel: Reisebus<br />

obiad i kolacja<br />

lunch and supper<br />

Mittagessen<br />

und Abendessen<br />

przewodnik<br />

guide<br />

Führung<br />

ubezpieczenie<br />

insurance<br />

Versicherung<br />

64<br />

Central Point Bogusław Szubert<br />

Narutowicza 86<br />

90-139 Łódź<br />

www.lodzkie.travel<br />

(+48) 506 057 671<br />

boguslaw.szubert@gmail.com<br />

centralpoint.wlodzi.com<br />

—› str. 111–113<br />

65


Wąskotorowa linia kolejowa Rogów<br />

– Rawa – Biała ma długość 49 km i jest najdłuższą<br />

czynną zabytkową koleją wąskotorową<br />

w Polsce .<br />

Zapraszamy do podróży w czasie<br />

i przestrzeni!<br />

Zabytkowa kolejka, wybudowana<br />

w 1915 roku, prowadzi ruch rozkładowy<br />

w każdą niedzielę (sezon: kwiecień–<br />

wrzesień) oraz pociągi dla grup zorganizowanych<br />

w dowolnym dniu tygodnia<br />

(na zamówienie). Na stacji wąskotorowej<br />

w Rogowie zgromadzono przeszło<br />

100 zabytkowych, wąskotorowych<br />

wagonów, lokomotyw i innych pojazdów.<br />

Wzdłuż trasy kolei znajdują się historyczne<br />

obiekty, związane z dziejami krainy, przez<br />

którą przebiega szlak wąskotorówki. Zachęcamy<br />

do zapoznania się z tą historią!<br />

Pociąg do Zabytków<br />

Zachęcamy do skorzystania z kompleksowej<br />

oferty podróży historyczną koleją<br />

wąskotorową, połączonej ze zwiedzaniem<br />

okolicznych zabytków. W ramach<br />

wycieczki zapewniamy:<br />

1. przejazd składem wąskotorowym do<br />

Rawy Mazowieckiej (60 km w obie<br />

strony), w ramach którego na stacjach<br />

i przystankach zwiedza się:<br />

- późnobarokowy kościół w Głuchowie ,<br />

- renesansowy, drewniany kościół w Boguszycach<br />

,<br />

fundacja polskich<br />

kolei wąskotorowych<br />

Pociąg<br />

do zabytków<br />

66<br />

1<br />

dzień / day / tag<br />

Take a historic train,<br />

see the historic sites!<br />

Zug zu<br />

Sehenswürdigkeiten<br />

<br />

- ruiny zamku książąt mazowieckich<br />

w Rawie Mazowieckiej .<br />

2. ognisko na stacji w Jeżowie lub Rogowie.<br />

Szacowany czas wycieczki – 7,5 godz.<br />

Rogów – Rawa – Biała Narrow<br />

Gauge Railway line is 49 kilometres long<br />

and it is the longest operational historic<br />

narrow gauge railway route in Poland .<br />

Join us for a journey in time and space!<br />

Built in 1915, the railway line works according<br />

to the schedule on Sunday (season:<br />

April–September). Upon order, journeys<br />

for organised groups are available<br />

on any day of the week. Visitors to the<br />

narrow gauge railway station in Rogów<br />

will see more than 100 historic<br />

narrow gauge train carriages, locomotives<br />

and other vehicles. There are numerous<br />

historic sites along the route. They are<br />

related to the history of the region. Learn<br />

more about it!<br />

67<br />

<br />

<br />

Take a historic train, see the historic sites!<br />

Join us for a historic narrow gauge<br />

railway day trip and sightseeing, which<br />

includes:<br />

1. narrow gauge train ride to Rawa Mazowiecka<br />

(60 km both ways), during which<br />

we will stop and <strong>visit</strong> the following sites:<br />

- late-Baroque church in Głuchów <br />

- wooden Renaissance church in Boguszyce<br />

,<br />

- ruins of the castle of Mazovian Dukes<br />

in Rawa Mazowiecka .<br />

2. bonfire in Jeżów or Rogów<br />

Estimated time of the event – 7:30 h


Die 49 km lange Schmalspurbahnstrecke<br />

Rogów – Rawa – Biala ist die<br />

längste historische Schmalspurbahn in<br />

Betrieb in Polen .<br />

Wir laden Sie ein, durch Zeit und<br />

Raum zu reisen!<br />

Die historische, 1915 erbaute Bahn läuft<br />

nach dem Fahrplan jeden Sonntag (Saison:<br />

April–September) und an jedem Wochentag<br />

(auf Anfrage) bietet Zugfahrten<br />

für organisierte Reisegruppen an. An der<br />

Station der Schmalspurbahn in Rogów<br />

wurden mehr als 100 Stück der historischen<br />

Schmalspurbahnwagen, -lokomotiven<br />

und anderen Fahrzeuge gesammelt.<br />

Die Bahnstrecke entlang gibt es eine<br />

Reihe von historischen Gebäuden, die mit<br />

Geschichte dieser Region verbunden sind.<br />

Lernen Sie diese Geschichte kennen!<br />

<br />

Zug zu Sehenswürdigkeiten<br />

Benutzen Sie das umfangreiche Angebot<br />

und reisen Sie mit der historischen<br />

Schmalspurbahn. Diese Reise ist mit Besichtigung<br />

der umliegenden historischen<br />

Orte verbunden. Während der Fahrt mit<br />

der Schmalspurbahn nach Rawa Mazowiecka<br />

(60 km hin und zurück) besichtigen<br />

Sie an Stationen und Haltestellen:<br />

- eine spätbarocke Kirche in Głuchów ,<br />

- eine Holzkirche in Renaissancestil in<br />

Boguszyce ,<br />

- Ruinen einer Burg der Fürsten von Masowien<br />

in Rawa Mazowiecka ,<br />

- Lagerfeuer in Jeżów oder Rogów.<br />

Geschätzte Zeit – 7:30 Std.<br />

1<br />

dzień / day / tag<br />

Harctur<br />

Między niebem<br />

a piekłem<br />

Between heaven and hell<br />

Zwishen dem Himmel<br />

und der Hölle<br />

<br />

<br />

Fundacja Polskich Kolei<br />

Wąskotorowych<br />

Dworcowa 37<br />

95-063 Rogów<br />

(+48) 46 874 80 23<br />

biuro@kolejrogowska.pl<br />

www.kolejrogowska.pl<br />

—› str. 111–113<br />

www.lodzkie.travel<br />

68<br />

<br />

69


Wyjazd z Łodzi – godz. 8 00<br />

i przejazd do Tumu (1 godz.)<br />

Archikolegiata pw. NMP i św. Aleksego<br />

w Tumie należy do najciekawszych<br />

i najbardziej znanych obiektów<br />

w Polsce. To największa romańska budowla<br />

w kraju. Najmłodszych zainteresuje<br />

ślad diabelskich pazurów, odciśnięty na<br />

południowej wieży kolegiaty.<br />

<br />

Łęczyca – zamek – główna siedziba<br />

Boruty, od lochów po wieżę (1 godz.)<br />

Zamek Królewski jest siedzibą muzeum,<br />

które posiada znaczącą w Polsce<br />

kolekcję rzeźby demonologicznej oraz<br />

prezentuje wystawę etnograficzną.<br />

Kopalnia Soli w Kłodawie (2,5 godz.)<br />

Program zwiedzania kłodawskiej podziemnej<br />

trasy <strong>turystyczne</strong>j: zjazd windą na<br />

poziom 600 m pod powierzchnią ziemi<br />

(100 sekund niezapomnianych wrażeń),<br />

przejście wyrobiskami korytarzowymi do<br />

podziemnej kaplicy św. Kingi, zwiedzanie<br />

wyeksploatowanych komór solnych.<br />

Termy Uniejów (2 godz.) Uniejowska<br />

solanka termalna znajduje zastosowanie<br />

przy leczeniu wielu chorób, ma<br />

również działanie relaksujące. Z niecki<br />

pływackiej można korzystać okrągły rok.<br />

Dostępne są hydromasaże i zjeżdżalnie.<br />

Powrót do Łodzi ok. godz. 20 00<br />

<br />

Abreise aus Lodz – 8 00 und die<br />

Fahrt nach Tum (1 Stunde)<br />

Stiftskirche der Heiligen Jungfrau<br />

Maria und des Heiligen Alexius in Tum<br />

gehört zu den interessantesten derartigen<br />

Gebäuden in Polen. Es ist das größte<br />

romanische Gebäude des Landes. Für die<br />

Kleinen sind die Abdrucke der teuflischen<br />

Klauen an den Wänden vom Südturm der<br />

Stiftskirche interessant.<br />

Łęczyca – Burg – Hauptsitz von Teufel<br />

Boruta, vom Keller bis auf den Turm (1 Std.)<br />

Königsschloss ist Sitz des Museums, in<br />

dem eines der in Polen größten Sammlungen<br />

von Skulpturen zum Thema Dämonologie<br />

und eine ethnographische Ausstellung<br />

zu besichtigen sind.<br />

Salzbergwerk in Kłodawa (2,5 Std.)<br />

– Besichtigungsprogramm von der Unterirdischen<br />

Touristischen Tour in Kłodawa,<br />

Fahrt mit dem Aufzug in eine Tiefe von 600<br />

Metern (unvergessliche 100 Sekunden) und<br />

ein Gang durch Abbauhohlräume in die unterirdische<br />

St Kinga-Kapelle, Besichtigung<br />

von Salzhöhlen.<br />

Termy Uniejów (2 Std.). – Thermalsolbad<br />

von Uniejów wird in der Behandlung<br />

vieler Krankheiten angewendet, es<br />

hat auch eine entspannende Wirkung. Das<br />

Schwimmbecken kann das ganze Jahr über<br />

benutzt werden. Es gibt Wassermassagen<br />

und Wasserrutschen.<br />

<br />

Rückkehr nach Lodz um etwa 20 00<br />

Departure from Łódź at 8 00<br />

and transfer to Tum (1h)<br />

Archcollegiate church devoted<br />

to Holy Mary and Saint Alexius in<br />

Tum is one of the most interesting<br />

and popular places of this kind in<br />

Poland. It is the largest Polish Romanesque<br />

building. The youngest <strong>visit</strong>ors<br />

will surely be fascinated by the imprint<br />

of devil’s claws on the wall of the southern<br />

church tower.<br />

Łęczyca – the castle – headquarters<br />

of devil Boruta, from dungeons to<br />

the tower top (1h)<br />

Royal Castle is the seat of the Museum<br />

which has one of the largest Polish collection<br />

of devil sculptures and an ethnographic<br />

exhibition.<br />

<br />

Salt Mine in Kłodawa (2,5h) – the<br />

underground tourist trail which offers such<br />

attractions as a lift ride down to 600 metres<br />

underground and a passage via miners’<br />

headings to an underground chapel<br />

devoted to St. Kinga of Poland. Visiting old<br />

salt chambers.<br />

Uniejów Thermal Pools (2 h)<br />

The thermal brine in Uniejów is used in<br />

treatment of many diseases, it also helps<br />

to relax. The swimming pool is available<br />

all year round, there are also water massage<br />

spots and slides.<br />

transport: autokar<br />

transport: coach<br />

Verkehrsmittel: Reisebus<br />

ubezpieczenie (suma 2500 PLN)<br />

summary (sum: PLN 2500)<br />

Versicherung (bis 2500 PLN)<br />

HARCTUR Sp. z o. o.<br />

Piotrkowska 99<br />

90-425 Łódź<br />

Return to Łódź at about 8 p.m.<br />

www.lodzkie.travel<br />

70 71<br />

obiad na trasie – Zajazd „Katmar”<br />

lunch on the way: "Katmar" inn<br />

unterwers Mittagessen – Gasthof "Katmar"<br />

bilety wstępu do zwiedzanych obiektów<br />

entry tickets to the <strong>visit</strong>ed sites<br />

Eintrittskarten für: besichtigte Objekte<br />

(+48) 42 687 12 78<br />

(+48) 42 630 80 03<br />

biuro@harctur.pl<br />

www.harctur.pl<br />

—› str. 111–113<br />

pilot/przewodnik<br />

guide<br />

Reiseleitung/Führung


1<br />

dzień / day / tag<br />

tatanka<br />

Indiańskim<br />

szlakiem<br />

Indian trail<br />

<br />

5) rzut na bizonie rogi<br />

6) zabawa: gdzie jest grzechotnik<br />

7) wyścigi żółwi<br />

8) strzelanie z dmuchawki<br />

9) malowanie twarzy<br />

10) kręciołki<br />

11) połów rybek<br />

12) walka na równoważni czejeńskiej <br />

13) legenda z towarzyszeniem indiańskiego<br />

fletu<br />

14) nauka pieśni i tańców indiańskich<br />

15) ognisko i pieczenie kiełbasek<br />

16) warsztaty, w których dzieci biorą aktywny<br />

udział (do wyboru):<br />

- rękodzielnicze – dzieci samodzielnie<br />

wykonują ozdoby i amulety<br />

- muzyczne – dzieci mają możliwość<br />

grania na indiańskich instrumentach<br />

oraz uczą się tańców, naśladując animatorów<br />

- przyrodnicze – dzieci dowiadują się<br />

o roli zwierząt w kulturach Indian,<br />

dotykają skór i piór rzadkich ptaków<br />

i zwierząt, poznają też żywe zwierzęta<br />

w minizoo, konie rasy Appaloosa i psy<br />

alaskan malamute.<br />

Indianerpflad<br />

entlang<br />

Wioska indiańska „Tatanka” to miejsce,<br />

gdzie dzieci poprzez zabawę nabywają<br />

wiedzę o tajemniczym i kolorowym<br />

świecie Indian Ameryki Północnej .<br />

Pięciogodzinny pakiet warsztatowo-rozrywkowy<br />

w wiosce indiańskiej „Tatanka”<br />

przeznaczony jest dla grup zorganizowanych<br />

ze szkół i przedszkoli, kolonii, półkolonii<br />

i obejmuje:<br />

1) zwiedzanie wioski i muzeum z przewodnikiem<br />

<br />

2) indiański tor przeszkód<br />

3) strzelanie z łuku <br />

4) rzut włócznią i rzutkami do celu<br />

“Tatanka“ Indian village is a place<br />

where children learn about the mysterious<br />

and colourful world on Native Americans<br />

via various fun activities .<br />

A 5-hour “Learn and Play” package in<br />

the “Tatanka“ Indian village is addressed<br />

to organised groups from schools, kindergartens,<br />

summer camps and day camps.<br />

It comprises:<br />

1) guided tour of the village and the<br />

museum <br />

2) Indian obstacle course<br />

3) Bow shooting <br />

4) Spear and dart throwing<br />

5) Targeting the bison horns<br />

6) Rattlesnake search<br />

7) Turtle race<br />

8) Blowgun shooting<br />

9) Face painting<br />

10) Spin fun<br />

11) Fishing<br />

12) Cheyenne balance beam challenge <br />

13) Legend with a tune of the Native<br />

American flute<br />

14) Lessons of Indian songs and dances<br />

15) Roasting sausages<br />

16) Workshops with active participation<br />

of children (choose one option):<br />

- handicraft – children make their own<br />

decorations and amulets<br />

- music – children play Indian instruments<br />

and learn from our entertainers<br />

how to dance Native American<br />

dances<br />

- nature – children learn about the role<br />

of animals in Indian cultures, touch<br />

the feathers and skins of rare birds<br />

and animals, they also meet animals<br />

<br />

in the mini zoo, e.g. Appaloosa horses<br />

and Alaskan Malamute dogs.<br />

72<br />

<br />

73


Tatanka-Indianerdorf ist ein Ort, wo<br />

Kinder durch Spielen Kenntnisse über die<br />

geheimnisvolle, farbenprächtige Welt der<br />

Indianer Nordamerikas erwerben .<br />

Das Programm, das etwa 5 Stunden<br />

lang dauert, umfasst Workshop und<br />

Unterhaltung im Indianerdorf Tatanka.<br />

Es wird für Gruppen aus Schulen und<br />

Kindergärten, Camps und Ferienhorten<br />

angeboten. Im Programm:<br />

<br />

przewidywany wiek uczestników – od 4 lat<br />

predicted age of participants – minimum 4 years of age<br />

Alter der Teilnehmer – ab 4 Jahren<br />

1) Dorf- und Museumsbesichtigung mit<br />

Führung <br />

2) Indianer-Hindernisstrecke<br />

3) Bogenschießen <br />

4) Speerwerfen und Darts spielen<br />

5) Zielwerfen mit Ringen auf Bisonhörner<br />

6) Spiel – wo ist die Klapperschlange<br />

7) Schildkröten-Wettlauf<br />

8) Blasrohrschießen<br />

9) Gesichtsschminken<br />

10) Drehscheiben<br />

11) Angeln<br />

12) Kämpfen auf dem Cheyenne-Schwebebalken<br />

<br />

13) Legende bei Begleitung einer Indianer-Flöte<br />

14) Indianer-Lieder und – Tänze lernen<br />

15) Lagerfeuer und über dem Feuer<br />

Wurst braten<br />

16) Workshops, an denen Kinder aktiv teilnehmen<br />

(zur Wahl):<br />

<br />

- handwerk – Kinder basteln selbst<br />

Schmuck und Amulette<br />

- musik – Kinder haben die Möglichkeit,<br />

Indianer – Instrumente zu spielen<br />

und lernen Indianer-Tänze mit Animateuren<br />

- naturwissenschaft – Kinder erfahren<br />

viel über die Rolle der Tiere in den Indianer-Kulturen,<br />

berühren Fell und Federn<br />

von seltenen Vögeln und Tieren,<br />

lernen lebende Tiere in einem Streichelzoo<br />

kennen, Appaloosa-Pferde<br />

und Hunde Alaskan Malamute.<br />

cena 5-godzinnego pakietu z kiełbaskami – 40 zł od osoby<br />

price of a 5-hour package with saisages – PLN 40 per person<br />

preis von einem 5-Stunden-Paket mit Wurst – 40 PLN pro Person<br />

2<br />

dni / days / tage<br />

konsorcjum<br />

W podziemnym<br />

królestwie<br />

diabła Boruty<br />

Tatanka<br />

Solca Mała 22<br />

95-035 Ozorków<br />

(+48) 504 184 207<br />

jarektatanka@indianie.pl<br />

wioskaindianska.eu<br />

—› str. 111–113<br />

The underground kingdom of devil Boruta<br />

In dem unterirdischen Königreich<br />

von Teufel Boruta<br />

www.lodzkie.travel<br />

74<br />

<br />

75


[Dzień pierwszy] Romańska<br />

kolegiata w Tumie , w której budowie,<br />

zgodnie z legendą, brał udział<br />

diabeł Boruta, jest największą romańską<br />

świątynią w Polsce.<br />

Łęczyca – gotycki zamek z kolekcją<br />

rzeźb diabła Boruty . W okresie letnim<br />

można wczuć się tu w atmosferę średniowiecznych<br />

turniejów rycerskich .<br />

Zespół pałacowo-parkowy w Krośniewicach<br />

z najstarszym w Polsce pomnikiem<br />

Józefa Poniatowskiego.<br />

Kopalnia soli Kłodawa z podziemną<br />

trasą turystyczną, której atrakcją jest między<br />

innymi zjazd windą na głębokość 600<br />

metrów oraz przejście do podziemnej kaplicy<br />

św. Kingi.<br />

[Dzień drugi] Uniejów z XIVwiecznym<br />

zamkiem obronnym oraz zabytkową<br />

kolegiatą.<br />

Na koniec wypoczynek w termalnobasenowym<br />

kompleksie, ulokowanym<br />

u podnóża gotyckiego zamku, który wykorzystuje<br />

wydobywane tu wody termalne<br />

o temperaturze 68 °C.<br />

[1. Day] Romanesque Collegiate<br />

church in Tum , which is the largest Romanesque<br />

temple in Poland. Legend has it<br />

that devil Boruta participated in building it.<br />

Łęczyca – a Gothic castle with a collection<br />

of sculptures of devil Boruta . In<br />

the summertime, it offers the atmosphere<br />

of medieval knight tournaments .<br />

A park and palace in Krośniewice<br />

with the oldest monument of Józef<br />

Poniatowski in Poland.<br />

Kłodawa Salt Mine with an underground<br />

tourist trail which offer such attractions<br />

as a lift ride down to 600 metres<br />

underground and a passage to an underground<br />

chapel devoted to St. Kinga of<br />

Poland.<br />

[2. Day] Uniejów with its 14th-century<br />

fortified castle and an old collegiate<br />

church.<br />

At the end, we will take a rest in a complex<br />

of hot baths and swimming pools<br />

built on the basis of thermal waters (68 °C).<br />

It is located at the foot of the Gothic castle.<br />

<br />

<br />

[1. Tag] Romanische Stiftskirche<br />

in Tum , an deren Aufbau, der Legende<br />

nach, der Teufel Boruta teilnahm,<br />

ist die größte romanische Kirche in Polen.<br />

Łęczyca – eine gotische Burg mit<br />

einer Sammlung von Skulpturen von<br />

Teufel Boruta . Im Sommer herrscht<br />

hier die Atmosphäre der mittelalterlichen<br />

Ritterturniere .<br />

Park-Gutshof-Komplex in Krośniewice<br />

mit dem ältesten in Polen<br />

Denkmal von Józef Poniatowski<br />

Salzbergwerk Kłodawa mit der unterirdischen<br />

touristischen Tour, wo die<br />

Hauptattraktionen eine Fahrt mit dem<br />

Aufzug in eine Tiefe von 600 Metern<br />

hinab und ein Gang in die unterirdische<br />

St Kinga-Kapelle sind.<br />

[2. Tag] Uniejów mit einer Burg<br />

aus dem 14. Jh. und der historischen<br />

Stiftskirche.<br />

Zum Schluss bieten wir Erholung<br />

in einem Thermal-Schwimmbad-<br />

Komplex, der sich am Fuß der gotischen<br />

Burg befindet. Dieser Komplex<br />

schöpft Thermalwasser mit einer Temperatur<br />

von 68 °C.<br />

hotel **/***<br />

hotel **/**<br />

2-/3-Sterne-hotel<br />

pilot/przewodnik<br />

guide<br />

Reiseleitung/Führung<br />

Trade & Travel Company Sp. z o. o.<br />

Piotrkowska 92<br />

90-103 Łódź<br />

2 śniadania, 2 obiady, 1 kolacja<br />

2 breakfasts. 2 lunches, 1 supper<br />

2 Frühstücke, 2 Mittagessen, 1 Abendessen<br />

www.lodzkie.travel<br />

76 77<br />

<br />

transport autokarem lub busem<br />

coach or bus transport<br />

Verkehrsmittel: Reisebus oder Bus<br />

bilety wstępu do: Muzeum w Łęczycy, Kopalnia Soli w Kłodawie, Termy Uniejów<br />

entry tickets to: Museum in Łęczyca, Salt Mine in Kłodawa, Uniejów Thermal Pools<br />

Eintrittskarten für: Museum in Łęczyca, Salzbergwerk in Kłodawa, Thermalbald Uniejów<br />

(+48) 42 639 80 47<br />

(+48) 42 639 80 48<br />

biuro@konsorcjum.com.pl<br />

www.poland.konsorcjum.com.pl<br />

—› str. 111–113


Piotrków Trybunalski – wizyta<br />

w stolicy polskiego parlamentaryzmu<br />

: Stare Miasto z zachowanym średniowiecznym<br />

układem miejskim oraz zamkiem<br />

królewskim.<br />

Sulejów – ośrodek wypoczynkowy nad<br />

Zalewem Sulejowskim. Historyczną atrakcją<br />

jest romańskie opactwo cysterskie<br />

Podklasztorze , uważane za jedno<br />

z najlepiej zachowanych cysterskich zało-<br />

1<br />

dzień / day / tag<br />

konsorcjum<br />

Wyprawa<br />

z nurtem<br />

Pilicy<br />

prezydentów II Rzeczypospolitej, żeliwny<br />

pomnik żubra oraz drewniany kościółek<br />

w stylu zakopiańskim z początku<br />

XX wieku.<br />

Tomaszów Mazowiecki z unikatowym rezerwatem<br />

przyrody „Niebieskie Źródła” ,<br />

chroniącym wywierzyska krasowe o intensywnej<br />

ciemnoszmaragdowej barwie.<br />

Skansen Rzeki Pilicy i Nadpilicza ,<br />

w którym zapoznamy się z historią młynarstwa<br />

wodnego, a także zobaczymy<br />

zabytkowy niemiecki ciągnik artyleryjski.<br />

<br />

<br />

żeń obronnych w Europie.<br />

Żarnów z XII-wiecznym kościołem<br />

św. Mikołaja oraz pozostałościami grodu<br />

kasztelańskiego „Szwedzka Góra”.<br />

Inowłódz z unikatowym romańskim<br />

kościołem obronnym z XI wieku .<br />

Spała – centrum polskiego łowiectwa,<br />

usytuowane na terenie dawnej Puszczy<br />

Pilickiej, znajdują się tu letnia rezydencja<br />

<br />

78<br />

Down the Pilica river<br />

Tour den Fluss Pilica<br />

entlang<br />

Piotrków Trybunalski – a <strong>visit</strong> to<br />

the capital of Polish parliamentarism :<br />

Old Town with a medieval urban layout<br />

and a royal castle.<br />

Sulejów – a leisure spot located at the<br />

Sulejowski Lake. Its main attraction is the<br />

Podklasztorze Romanesque Cistercian<br />

Abbey , which is considered to be one<br />

of the best preserved Cistercian fortifications<br />

in Europe.<br />

<br />

79<br />

Żarnów with its 12th-century St. Nicholas’<br />

church and the remnants of the<br />

“Szwedzka Góra” settlement.<br />

Inowłódz with its unique fortified 11thcentury<br />

Romanesque church .<br />

Spała – the centre of Polish hunting<br />

located in the former Pilica Forest, a summer<br />

residence of the Presidents of interwar<br />

Poland, with a cast iron statue of an<br />

aurochs and a wooden Zakopanestyle<br />

church from the beginning of the<br />

20th century.<br />

Tomaszów Mazowiecki and a unique<br />

Blue Springs nature reserve , with<br />

karst springs of a beautiful intensive blue<br />

and emerald colour.<br />

Pilica River Open-Air Museum , in<br />

which we will learn about the history of<br />

watermills and see an old German artillery<br />

tractor.


Piotrków Trybunalski – ein Besuch in<br />

der Hauptstadt vom polnischen Parlamentarismus<br />

: Altstadt mit einem erhaltenen<br />

mittelalterlichen Stadtgrundriss und dem<br />

königlichen Schloss.<br />

<br />

Sulejów – eine Urlaubsanlage ist am<br />

Sulejowski-Stausee gelegen, wo die<br />

Hauptattraktion das romanische Zisterzienserkloster<br />

Podklasztorze ist, der als<br />

<br />

einer der am besten erhaltenen derartigen<br />

Verteidigungsanlagen in Europa gilt.<br />

Żarnów mit der St.-Nikolaus-Kirche aus<br />

dem 12. Jh. und den Burgruinen von einer<br />

Kastellburg „Szwedzka Góra” (Deutsch:<br />

Schwedischer Berg).<br />

Inowłódz mit der einzigartigen romanischen<br />

Verteidigungskirche aus dem 11. Jh .<br />

Spała – Zentrum der polnischen Jägerei,<br />

das sich auf dem Gebiet der ehemaligen<br />

Pilicka-Urwald befand, die Sommerresidenz<br />

der Präsidenten der Zweiten<br />

Republik, wo eine gusseiserne Statue<br />

eines Bisons und eine hölzerne Kirche<br />

im Zakopane-Stil aus dem frühen 20. Jh.<br />

zu Attraktionen gehören.<br />

Tomaszów Mazowiecki mit einem<br />

einzigartigen Naturschutzgebiet Niebieskie<br />

Źródła (Deutsch: Blaue Quellen),<br />

wo die Karstquellen mit einer intensiven<br />

blauen und smaragdgrünen Farbe geschützt<br />

werden.<br />

Freilichtmuseum am Fluss Pilica und<br />

seinen anliegenden Gebieten , wo Sie<br />

u.a. Geschichte von Wassermühlen kennen<br />

lernen und eine historische deutsche<br />

Artillerie-Zugmaschine sehen können.<br />

2<br />

dni / days / tage<br />

konsorcjum<br />

Łowickie<br />

wycinanki<br />

i wesele Boryny<br />

Łowicz-style cutouts<br />

and Boryna's wedding reception<br />

Łowiczer Scherenschnitte<br />

und Hochzeit von Boryna<br />

przewodnik<br />

guide<br />

Führung<br />

obiad<br />

lunch<br />

Mittagessen<br />

bilety wstępu do zwiedzanych obiektów: Skansen Rzeki Pilicy<br />

entry tickets to the <strong>visit</strong>ed sites: Pilica River Open-Air Museum<br />

Eintrittskarten für: Freilichtmuseum am Fluss Pilica<br />

Trade & Travel Company Sp. z o. o.<br />

Piotrkowska 92<br />

90-103 Łódź<br />

www.lodzkie.travel<br />

(+48) 42 639 80 47<br />

(+48) 42 639 80 48<br />

biuro@konsorcjum.com.pl<br />

www.poland.konsorcjum.com.pl<br />

—› str. 111–113<br />

80<br />

transport autokarem lub busem<br />

coach or bus transport<br />

Verkehrsmittel: Reisebus oder Bus<br />

[Dzień pierwszy] Łowicz –<br />

dawna stolica Księstwa Łowickiego, którego<br />

mieszkańcy nazywani byli Księżakami.<br />

Spacer po Starym Mieście i słynnym<br />

trójkątnym rynku oraz wizyta w bazylice<br />

katedralnej, która stanowi miejsce spoczynku<br />

aż 12 prymasów Polski.<br />

Skansen w Maurzycach , prezentujący<br />

dawną zabudowę oraz życie i tradycje<br />

wsi łowickiej.<br />

Sromów – Muzeum Ludowe z kolekcją<br />

ruchomych rzeźb, strojów ludowych,<br />

sprzętów gospodarstwa domowego<br />

oraz pojazdów konnych. Wśród<br />

<br />

81


eksponatów można podziwiać słynne<br />

łowickie wycinanki.<br />

Bolimów – rodzinna pracownia ceramiczna<br />

, która kultywuje garncarskie<br />

tradycje regionu. Zapoznamy się tu z metodami<br />

wyrobu ceramiki.<br />

[Dzień drugi] Pałac w Nieborowie,<br />

należący niegdyś do rodziny Radziwiłłów,<br />

stanowi przykład wyjątkowo pięknej polskiej<br />

rezydencji magnackiej. Nieopodal<br />

znajduje się park romantyczny w Arkadii.<br />

Lipce Reymontowskie kojarzone są<br />

przede wszystkim z powieścią „Chłopi”<br />

Władysława Reymonta. Działa tu muzeum<br />

jego imienia .<br />

Rogów – przejazd słynną, wąskotorową<br />

koleją rogowską lub wizyta w największym<br />

w Polsce arboretum.<br />

<br />

<br />

<br />

[1. Tag] Łowicz – die ehemalige<br />

Hauptstadt von Herzogtum Łowicz,<br />

dessen Bewohner „Księżacy Łowiccy“<br />

(eine ethnische Gruppe im Landkreis von<br />

Łowicz) genannt wurden. Ein Spaziergang<br />

durch die Altstadt und den berühmten<br />

dreieckförmigen Markt und ein Besuch<br />

in der Basilika, die die letzte Ruhestätte<br />

von 12 polnischen Primassen ist.<br />

Lowitscher Ethnographischer Park in<br />

Maurzyce , der alte Gebäude sowie<br />

Leben und Traditionen eines Łowiczer<br />

Dorfes darstellt.<br />

Sromów – ein von einer Familie geführtes<br />

Volksmuseum mit einer Sammlung<br />

von beweglichen Skulpturen, Volkstrachten,<br />

Haushaltsgeräten und Pferdefuhrwerken.<br />

Unter den Exponaten haben Besucher<br />

die Möglichkeit, die berühmten Łowiczer<br />

Scherenschnitte zu sehen.<br />

Bolimów – eine Keramikwerkstatt ,<br />

sie wird von einer Familie geführt, die<br />

Töpfertraditionen der Region pflegt. Sie<br />

lernen hier Töpferei kennen.<br />

[2. Tag] Palast in Nieborów, der einst<br />

der Familie Radziwiłł gehörte, ist eines der<br />

schönsten Beispiele der polnischen aristokratischen<br />

Residenzen. In der Nähe gibt<br />

es einen romantischen Park in Arkadia.<br />

Lipce Reymontowskie – es ist ein Ort,<br />

der vor allem mit dem Roman „Chłopi“<br />

(Deutsch: „Bauern“) assoziiert wird. Es gibt<br />

hier Władysław Reymont-Museum .<br />

Rogów – „Rogów - eine Reise mit der<br />

berühmten Kolej Rogowska (Deutsch:<br />

Rogów Schmalspurbahn) oder Besuch in<br />

dem größten polnischen Arboretum.<br />

[1. Day] Łowicz – former capital<br />

of the Duchy of Łowicz, whose inhabitants<br />

were called “Księżacy” (Duke’s<br />

people). A walk in the Old Town and the<br />

famous triangular market square and a<br />

<strong>visit</strong> to the Cathedral Basilica, where 12<br />

primates of Poland are buried.<br />

Łowicz Ethnographic Park in Maurzyce<br />

, in which old households and<br />

the life and traditions of the Łowicz region<br />

villages are presented.<br />

Sromów – a family-owned Folk Museum<br />

with a collection of mobile sculp-<br />

tures, folk dresses, domestic appliances<br />

and horse-drawn carriages. Exhibits also<br />

include famous Łowicz cutouts.<br />

Bolimów – a family ceramic workshop<br />

which continues pottery traditions<br />

of the region. Here, we will learn<br />

about the ceramic forming techniques.<br />

[2. Day] The Palace in Nieborów,<br />

which used to belong to the Radziwiłł family,<br />

is one of the most beautiful examples<br />

of residences of Polish magnates. Nearby,<br />

there is also a romantic park of Arkadia.<br />

Lipce Reymontowskie, most often<br />

associated with Władysław Reymont’s<br />

novel “The Peasants”. There is a Museum<br />

devoted to this author in the village .<br />

Rogów – a ride along the famous, narrow<br />

gauge Rogów Railway or a <strong>visit</strong> to<br />

the largest Arboretum in Poland.<br />

hotel **/***<br />

hotel **/**<br />

2-/3-Sterne-hotel<br />

przewodnik<br />

guide<br />

Führung<br />

Trade & Travel Company Sp. z o. o.<br />

Piotrkowska 92<br />

90-103 Łódź<br />

2 śniadania, 2 obiady, 1 kolacja<br />

2 breakfasts. 2 lunches, 1 supper<br />

2 Frühstücke, 2 Mittagessen, 1 Abendessen<br />

www.lodzkie.travel<br />

82 83<br />

bilety wstępu do wszystkich zwiedzanych obiektów<br />

entry tickets to all the <strong>visit</strong>ed sites<br />

Eintrittskarten für: besuchte Objekte<br />

(+48) 42 639 80 47<br />

(+48) 42 639 80 48<br />

biuro@konsorcjum.com.pl<br />

www.poland.konsorcjum.com.pl<br />

—› str. 111–113<br />

transport autokarem lub busem<br />

coach or bus transport<br />

Verkehrsmittel: Reisebus oder Bus


3<br />

dni / days / tage<br />

central point<br />

Szlakiem<br />

św. siostry<br />

Faustyny<br />

Kowalskiej<br />

[Dzień pierwszy] Łódź –<br />

miejsce pracy i objawień. Zwiedzanie miejsc<br />

związanych z życiem świętej: ul. Abramowskiego,<br />

park „Wenecja”, katedra łódzka.<br />

Zwiedzanie najciekawszych zabytków Łodzi:<br />

Księży Młyn, Pałac Poznańskiego, Manufaktura.<br />

Po zwiedzaniu Łodzi obiad, a następnie<br />

wyjazd do Głogowca , miejsca urodzenia<br />

św. Faustyny, i Świnic Warckich ,<br />

miejsca chrztu świętej. Prelekcja oraz koronka<br />

do Miłosierdzia Bożego.<br />

Przejazd do Płocka, zakwaterowanie<br />

u sióstr, kolacja, prelekcja i modlitwy, nocleg.<br />

[Dzień drugi] Msza w klasztorze sióstr<br />

MBM w Płocku, śniadanie, przejazd do klasztoru<br />

w Białej. Zwiedzanie Płocka – katedra,<br />

zamek książęcy, deptak na ulicy Tumskiej.<br />

Wyjazd w kierunku Warszawy. Przyjazd do<br />

Walendowa. W 1934 r. siostra Faustyna przyjechała<br />

tutaj, aby odprawić rekolekcje. Msza<br />

święta, prelekcja, spacer medytacyjny, wyjazd<br />

do Derdów. W 1936 roku siostra Faustyna<br />

<br />

przyjechała do Derdów, gdzie pełniła obowiązki<br />

przygotowującej posiłki. Pobyt w Derdach,<br />

wyjazd do hotelu, kolacja, nocleg.<br />

[Dzień trzeci] Śniadanie, wykwaterowanie,<br />

przejazd do Warszawy – zwiedzanie<br />

miasta, m.in. Starego Miasta , Pałacu<br />

Prezydenckiego, Łazienek, odwiedzenie<br />

grobu ks. Jerzego Popiełuszki. Pobyt na ul.<br />

Żytniej, obiad, prelekcje, modlitwy, koronka<br />

do Miłosierdzia Bożego, prelekcja księdza. Powrót<br />

na miejsce zbiórki.<br />

Following the traces of Saint Faustina<br />

Auf dem Pfad der Hl. Schwester<br />

Faustina Kowalska<br />

[1. Day] Łódź – place of work and<br />

visions. Visiting the sites related to Saint<br />

Faustina’s life: ul. Abramowskiego, “Wenecja”<br />

park, Łódź Cathedral church. Visiting<br />

the most interesting sights of Łódź: Księży<br />

Młyn, Poznański’s Palace, Manufaktura.<br />

[2. Day] Holy mass in the Congregation<br />

of the Sisters of Our Lady of Mercy<br />

in Płock, breakfast, transfer to the congregation<br />

in Biała. Tour of Płock – Cathedral,<br />

Castle, Tumska street walk. Departure in<br />

the direction of Warsaw. Arrival in Walendów.<br />

In 1934, Sister Faustina came here<br />

for a retreat. Holy mass, lecture, meditational<br />

walk, departure to Derdy. In 1936,<br />

Sister Faustina came to Derdy, where her<br />

task was to prepare meals. Stay in Derdy,<br />

departure to the hotel, supper, night.<br />

<br />

After sightseeing: lunch and departure to<br />

Głogowiec – Faustina’s birthplace, and<br />

Świnice Warckie – place of her christening.<br />

Lecture and the Chaplet of Divine Mercy.<br />

Transfer to Płock, accommodation at<br />

the nurses’, lecture and prayers, night.<br />

[3. Day] Breakfast, check-out, transfer<br />

to Warsaw and a tour of the city,<br />

incl. the Old Town , Presidential<br />

Palace, Łazienki Park, grave of father<br />

Jerzy Popiełuszko. Stay at Żytnia<br />

street, lunch, lectures, prayers, Chaplet<br />

of Divine Mercy, priest’s speech. Return<br />

to the coach.<br />

<br />

84<br />

85


[1. Tag] Lodz – Ort der Arbeit<br />

und Offenbarungen. Besuch der Orte mit<br />

dem Leben der Heiligen verbunden: Abramowski-Straße,<br />

Park „Wenecja” (Deutsch:<br />

Venedig-Park), Lodzer Kathedrale.<br />

Besichtigung der interessantesten Sehenswürdigkeiten<br />

in Lodz, Księży Młyn,<br />

Poznański-Palast, Manufaktura.<br />

Nach Besichtigung der Stadt Mittagessen<br />

und dann eine Reise nach Głogowiec<br />

– Geburtsort und Świnice Warckie <br />

– Taufort der Heiligen. Vortrag und Barmherzigkeitsrosenkranz.<br />

Fahrt nach Płock, Unterkunft bei den<br />

Klosterfrauen, Abendessen, Vortrag und<br />

Gebete, Übernachtung.<br />

[2. Tag] Messe im Kloster von<br />

Schwestern der Muttergottes von der<br />

Barmherzigkeit in Płock, Frühstück,<br />

Fahrt zum Kloster in Biała. Besichtigung<br />

von Płock – Kathedrale, die fürstliche<br />

Burg, Spaziergang die Tumska-Straße<br />

entlang. Reise nach Warschau. Ankunft<br />

in Walendów. 1934 kam Schwester<br />

Faustina hierher, um Exerzitien abzuhalten.<br />

Heilige Messe, Vortrag, Meditation<br />

im Gehen, Reise nach Derdy. 1936 kam<br />

Schwester Faustina in Derdy an, wo sie<br />

bei Zubereitung von Speisen arbeitete.<br />

Aufenthalt in Derdy, Reise zum Hotel,<br />

Abendessen und Übernachtung.<br />

[3. Tag] Frühstück, Check-out aus<br />

dem Hotel, Fahrt nach Warschau – Besichtigung<br />

der Stadt: u.a. Altstadt , Präsidentenpalast,<br />

Łazienki-Park (Deutsch:<br />

Park der Bäder), das Grab von Priester<br />

Jerzy Popiełuszko. Aufenthalt in der<br />

Żytnia-Straße. Mittagessen, Vorträge, Gebet,<br />

Barmherzigkeitsrosenkranz, Vortrag<br />

von einem Priester. Rückkehr zum Treffpunkt.<br />

1. Klasztor Sióst MBM w Płocku; 2. Klasztor Sióstr MBM w Derdach lub hotel<br />

1. Congregation of the Sisters of Our Lady of Mercy in Płock; 2. Congregation of the Sisters of Our Lady of Mercy in Derdy or a hotel<br />

1. Kloster von Schwestern der Muttergottes von der Barmherzigkeit in Płock; 2. Kloster von Schwestern der Muttergottes<br />

von der Barmherzigkeit in Derdy oder Hotel<br />

1<br />

dzień / day / tag<br />

konsorcjum<br />

Zamki i pałace<br />

ziemi łódzkiej<br />

Castles and Palaces of the Łódź Region<br />

Schlösser und Paläste<br />

der Region Lodz<br />

Romańska kolegiata w Tumie ,<br />

w budowie której, zgodnie z legendą, pomagał<br />

diabeł Boruta.<br />

Łęczyca – gotycki zamek z kolekcją<br />

rzeźb diabła Boruty.<br />

Zespół pałacowo-parkowy w Krośniewicach,<br />

gdzie stoi najstarszy w Polsce<br />

pomnik Józefa Poniatowskiego.<br />

Oporów z jednym z najlepiej zachowanych<br />

zamków gotyckich w Polsce.<br />

Kompleks parkowo-zamkowy został<br />

wzniesiony w XV wieku z inicjatywy arcybiskupa<br />

Władysława Oporowskiego.<br />

Obecnie mieści się tu Muzeum Zamkowe.<br />

pilot/przewodnik<br />

guide<br />

Reiseleitung/Führung<br />

transport – autokar<br />

transport – coach<br />

Verkehrsmittel – Reisebus<br />

pełne wyżywienie<br />

full board<br />

Vollpension<br />

<br />

ubezpieczenie<br />

summary<br />

Versicherung<br />

Central Point Bogusław Szubert<br />

Narutowicza 86<br />

90-139 Łódź<br />

msza święta, modlitwy<br />

holy mass, prayers<br />

heilige Messe, Gebete<br />

(+48) 506 057 671<br />

boguslaw.szubert@gmail.com<br />

centralpoint.wlodzi.com<br />

—› str. 111–113<br />

Pałac w Nieborowie ,<br />

należący niegdyś do rodziny Radziwiłłów,<br />

oraz park romantyczny w Arkadii .<br />

XVIII-wieczny kompleks pałacowy<br />

w Walewicach słynie ze stadniny koni<br />

rasy angloarabskiej oraz romantycznej historii<br />

miłosnej dawnej właścicielki. W XIX<br />

wieku pałac należał do Marii Walewskiej,<br />

kochanki Napoleona Bonaparte.<br />

www.lodzkie.travel<br />

86<br />

87


Die romanische stiftskirche in<br />

Tum , an deren Bau laut einer Legende<br />

Teufel Boruta teilnahm.<br />

Łęczyca – das gotische Schloss mit<br />

einer Sammlung der Skulpturen von Teufel<br />

Boruta.<br />

Park-Palast-Komplex in Krośniewice<br />

mit dem ältesten in Polen Denkmal von<br />

Józef Poniatowski.<br />

Oporów mit einem der am besten erhaltenen<br />

gotischen Schlösser in Polen.<br />

Der Park-Schloss-Komplex wurde im<br />

15. Jh. dank der Initiative von Erzbischof<br />

Władysław Oporowski erbaut. Heute beherbergt<br />

es das Schlossmuseum.<br />

Der Palast in Nieborów <br />

, der einst der Familie Radziwiłł gehörte<br />

und der romantische Park in Arkadia .<br />

Der Palast-Komplex aus dem 18. Jh.<br />

in Walewice ist für ein Gestüt mit Anglo-Arabern<br />

und seine berühmte Eigentümerin<br />

bekannt. Im 19. Jh. gehörte der<br />

Palast zu Maria Walewska – Mätresse von<br />

Napoleon Bonaparte.<br />

pilot/przewodnik<br />

guide<br />

Reiseleitung/Führung<br />

transport autokarem lub busem<br />

coach or bus transport<br />

Verkehrsmittel: Reisebus oder Bus<br />

<br />

Romanesque collegiate church in<br />

Tum . Legend has it that devil Boruta<br />

participated in building it.<br />

Łęczyca – a Gothic castle with a collection<br />

of sculptures of devil Boruta.<br />

A park and palace complex in Krośniewice<br />

with the oldest monument of<br />

Józef Poniatowski in Poland.<br />

Oporów, with one of the best preserved<br />

Gothic castles in Poland. The<br />

park and palace complex was built in the<br />

15th century upon the initiative of archbishop<br />

Władysław Oporowski. Nowadays, it<br />

houses the Castle Museum.<br />

The Palace in Nieborów <br />

, which used to belong to the Radziwiłł<br />

<br />

family and a romantic park of Arkadia .<br />

The 18th-century palace complex in<br />

Walewice is known for its stud of Anglo-Arabian<br />

horses and its famous owner<br />

(in the 19th century, the palace belonged<br />

to Maria Walewska, a mistress of Napoleon<br />

Bonaparte.<br />

bilety wstępu do zwiedzanych obiektów: Muzeum w Łęczycy, Muzeum Zamkowe w Oporowie, pałac w Nieborowie<br />

entry tickets to all the <strong>visit</strong>ed sites: Museum in Łęczyca, Castle Museum in Oporów, palace in Nieborów<br />

Eintrittskarten für besuchte Objekte: Museum in Łęczyca, Schlossmuseum in Oporów, Palast in Nieborów<br />

Trade & Travel Company Sp. z o. o.<br />

Piotrkowska 92<br />

90-103 Łódź<br />

www.lodzkie.travel<br />

88 89<br />

(+48) 42 639 80 47<br />

(+48) 42 639 80 48<br />

biuro@konsorcjum.com.pl<br />

www.poland.konsorcjum.com.pl<br />

—› str. 111–113


4<br />

dni/ days / tage<br />

wilejka<br />

Weekend<br />

w regionie<br />

łódzkim<br />

Weekend in the Łódź Region<br />

Wochenende<br />

in der Region Lodz<br />

[Dzień pierwszy] Przyjazd<br />

do Łodzi. Zakwaterowanie w hotelu,<br />

obiadokolacja. Wieczorny spacer po ulicy<br />

Piotrkowskiej, nocleg w hotelu.<br />

[Dzień drugi] Po śniadaniu zwiedzanie<br />

miasta: Księży Młyn, Muzeum Miasta<br />

Łodzi w pałacu Izraela Poznańskiego<br />

(z ekspozycją poświęconą Arturowi Rubinsteinowi),<br />

Biała Fabryka (Centralne<br />

Muzeum Włókiennictwa), willa Edwarda<br />

Herbsta. Spacer ulicą Piotrkowską, czas<br />

wolny w centrum handlowo-rozrywkowo-kulturalnym<br />

„Manufaktura”. Obiadokolacja<br />

i nocleg.<br />

[Dzień trzeci] Po śniadaniu wyjazd<br />

do Łęczycy, zwiedzanie gotyckiego<br />

zamku oraz muzeum. Przejazd do Tumu<br />

– zwiedzanie kolegiaty wzniesionej w XII<br />

wieku, cennego zabytku architektury<br />

romańskiej . Przejazd do Uniejowa,<br />

zwiedzanie zamku wniesionego<br />

w XIV w. nad brzegiem Warty. Spacer po<br />

zamkowym parku, pobyt w uniejowskich<br />

termach (ok. 2 godzin). Powrót do Łodzi,<br />

czas wolny, przejazd do hotelu, obiadokolacja,<br />

nocleg.<br />

[Dzień czwarty] Po śniadaniu wykwaterowanie<br />

z hotelu. Powrót do domu.<br />

[1. Day] Arrival in Łódź. Checkin<br />

at the hotel, dinner. Evening walk along<br />

Piotrkowska street, night at the hotel.<br />

[2. Day] Breakfast, and a tour of the<br />

town: (Księży Młyn; Museum of Łódź in<br />

Izrael Poznański’s Palace, with an exhibition<br />

devoted to Artur Rubinstein; White<br />

Factory – the Central Museum of Textiles;<br />

Edwarda Herbst’s Villa. Walk along<br />

Piotrkowska street, free time at the Manufaktura<br />

centre of shopping, leisure and<br />

culture. Dinner, night at the hotel.<br />

[3. Day] Breakfast. Departure to Łęczyca,<br />

<strong>visit</strong>ing the Gothic castle and the<br />

museum. Tum - <strong>visit</strong>ing the collegiate<br />

church erected in the 12th century, one<br />

of the most precious examples of Romanesque<br />

architecture in Poland . Uniejów<br />

– <strong>visit</strong>ing the castle erected at<br />

the Warta river in the 14th century, leisure<br />

in the hot baths of Uniejów (about<br />

2 hrs). Return to Łódź, free time, return to<br />

the hotel, dinner, night at the hotel.<br />

<br />

90<br />

<br />

91<br />

[4. Day] Breakfast, check-out, return<br />

home.


[1. Tag] Ankunft in Lodz. Unterbringung<br />

im Hotel, warmes Abendessen.<br />

Abendspaziergang die Piotrkowska-<br />

Straße entlang, Übernachtung im Hotel.<br />

<br />

[2. Tag] Stadtbesichtigung nach dem<br />

Frühstück (Księży Młyn, das Historische<br />

Museum der Stadt im Palast von Izrael<br />

Poznański mit einer Ausstellung über<br />

Artur Rubinstein, Weiße Fabrik – Textilmuseum;<br />

Villa von Edward Herbst. Spa-<br />

ziergang die Piotrkowska-Straße entlang,<br />

freie Zeit im Handels-, Unterhaltungs- und<br />

Kulturkomplex „Manufaktura”. Warmes<br />

Abendessen und Übernachtung.<br />

[3. Tag] Nach dem Frühstück die Fahrt<br />

nach Łęczyca, Besichtigung von der gotischen<br />

Burg mit einem Museum. Ankunft<br />

in Tum – Besichtigung der im 12. Jh. erbauten<br />

Stiftskirche, eines der wertvollsten<br />

Denkmäler der romanischen Architektur<br />

in Polen . Die Fahrt nach Uniejów, Besichtigung<br />

des im 14. Jh. erbauten Schlosses<br />

an der Warthe. Spaziergang<br />

durch den Schlosspark, Aufenthalt in<br />

Thermalbad Uniejów (ca. 2 Stunden<br />

lang). Rückkehr nach Lodz, freie Zeit, Ankunft<br />

in Hotel, warmes Abendessen und<br />

Übernachtung.<br />

[4. Tag] Nach dem Frühstück Checkout<br />

aus dem Hotel. Rückkehr nach Hause.<br />

<br />

4<br />

dni/ days / tage<br />

wilejka<br />

Łódź – Warszawa – Poznań<br />

[Dzień pierwszy]<br />

- Przyjazd do Łodzi i nocleg.<br />

- Śniadanie i odjazd do Warszawy.<br />

- Zwiedzanie miasta: Starego Miasta<br />

i Rynku, placu Zamkowego z kolumną<br />

Zygmunta, Traktu Królewskiego,<br />

łączącego trzy królewskie rezydencje (Zamek<br />

Królewski, pałac Na Wodzie z parkiem<br />

Łazienkowskim oraz pałac w Wilanowie<br />

), Pałacu Kultury i Nauki.<br />

- Czas wolny.<br />

- Powrót do Łodzi, obiadokolacja i nocleg.<br />

hotel **/*** wg życzenia grupy<br />

hotel **/**, as the group requests<br />

2-/3-Sterne-hotel nach dem Wunsch der Reisegruppe<br />

Agencja Turystyczna WILEJKA<br />

Piotrkowska 20<br />

90-269 Łódź<br />

www.lodzkie.travel<br />

śniadanie + obiadokolacja<br />

breakfast + dinner<br />

Frühstück + warmes Abendessen<br />

oferta nie zawiera transportu autokarem oraz biletów wstępu do zwiedzanych obiektów<br />

coach transport and entry tickets to the <strong>visit</strong>ed sites are not included<br />

Das Angebot enthält Reise mit dem Bus und Eintrittskarten zu den besuchten Objekten nicht<br />

(+48) 42 630 68 00<br />

(+48) 42 630 60 70<br />

wilejka@wilejka.pl<br />

www.wilejka.pl<br />

—› str. 111–113<br />

92<br />

pilot/przewodnik<br />

guide<br />

Reiseleitung/Führung<br />

Polska<br />

ze wschodu<br />

na zachód<br />

Poland from the east to the west<br />

Polen vom Osten<br />

nach Westen<br />

93<br />

<br />

<br />

[Dzień drugi]<br />

- Śniadanie.<br />

- Zwiedzanie miasta: Księży Młyn, Muzeum<br />

Miasta Łodzi w pałacu Izraela Poznańskiego<br />

(z ekspozycją poświęconą<br />

Arturowi Rubinsteinowi), Biała Fabryka<br />

(Centralne Muzeum Włókiennictwa),<br />

willa Edwarda Herbsta.<br />

- Spacer po ulicy Piotrkowskiej.


- Czas wolny w centrum handlowo-rozrywkowo-kulturalnym<br />

„Manufaktura”.<br />

- Obiadokolacja i nocleg.<br />

[Dzień trzeci]<br />

- Śniadanie.<br />

- Wyjazd do Poznania, stolicy Wielkopolski.<br />

- Zwiedzanie miasta: Rynku Starego Miasta<br />

z renesansowym ratuszem,<br />

Łódź – Warsaw – Poznań<br />

katedry z X wieku, biblioteki Raczyńskich,<br />

Muzeum Instrumentów Muzycznych.<br />

- Czas wolny.<br />

- Powrót do Łodzi, obiadokolacja i nocleg.<br />

[Dzień czwarty]<br />

- Śniadanie i powrót do domu.<br />

[1. Day]<br />

- arrival in Łódź, night at a hotel;<br />

- breakfast and departure to Warsaw;<br />

- <strong>visit</strong>ing Warsaw: (Old Town with<br />

the Market Square, Castle Square with<br />

the Sigismund’s Column; Royal Route<br />

which connects three royal residences:<br />

Royal Castle, Water Palace with Łazienki<br />

Park, and Wilanów Palace ;<br />

Palace of Culture and Science)<br />

- free time<br />

- return to Łódź, dinner, night at a hotel.<br />

[2. Day]<br />

- breakfast;<br />

- <strong>visit</strong>ing Łódź: (Księży Młyn; Museum<br />

of the City of Łódź in Izrael Poznań-<br />

<br />

<br />

ski’s Palace, with an exhibition devoted<br />

to Artur Rubinstein; White Factory<br />

– Central Museum of Textiles;<br />

Edward Herbst’s Villa.<br />

- walk along Piotrkowska street,<br />

- free time at the Manufaktura centre of<br />

shopping, leisure and culture.<br />

- dinner, night at the hotel.<br />

[3. Day]<br />

- breakfast;<br />

- departure to Poznań – the capital of<br />

Greater Poland<br />

- tour of the town: (Old Town Market<br />

Square with a Renaissance town<br />

hall ; 10th-century Cathedral church;<br />

Raczyński Library, Museum of Musical<br />

Instruments).<br />

- free time<br />

- return to Łódź, dinner, night at the hotel.<br />

[4. Day]<br />

- breakfast and return home<br />

Lodz – Warschau – Posen<br />

[1. Tag]<br />

- Ankunft in Lodz und Übernachtung<br />

- Frühstück und die Fahrt nach Warschau<br />

- Stadtbesichtigung (Altstadt mit<br />

Markt, Schlossplatz mit der Sigismundssäule,<br />

Königsweg, der drei königliche<br />

Residenzen verbindet: Königsschloss,<br />

Łazienki-Palast (Deutsch: „Palast auf<br />

dem Wasser“) Łazienki-Park (Deutsch:<br />

Park der Bäder) und Wilanów-Palast<br />

; Kultur- und Wissenschaftspalast.<br />

- Freie Zeit<br />

- Rückkehr nach Lodz, warmes Mittagessen<br />

und Übernachtung<br />

hotel **/*** wg życzenia grupy<br />

hotel **/**, as the group requests<br />

2-/3-Sterne-hotel nach dem Wunsch der Reisegruppe<br />

Agencja Turystyczna WILEJKA<br />

Piotrkowska 20<br />

90-269 Łódź<br />

[2. Tag]<br />

- Frühstück<br />

- Stadtbesichtigung: (Księży Młyn, Historisches<br />

Museum der Stadt im<br />

Palast von Izrael Poznański mit einer<br />

Ausstellung über Artur Rubinstein, Weiße<br />

Fabrik – Textilmuseum; Villa von<br />

Edward Herbst<br />

- Spaziergang die Piotrkowska-Straße<br />

entlang<br />

- freie Zeit im Handels-, Unterhaltungsund<br />

Kulturkomplex „Manufaktura”.<br />

- Warmes Abendessen und Übernachtung<br />

[3. Tag]<br />

- Frühstück<br />

- Fahrt nach Poznań (Deutsch: Posen) –<br />

Hauptstadt von Großpolen<br />

www.lodzkie.travel<br />

94 95<br />

śniadanie + obiadokolacja<br />

breakfast + dinner<br />

Frühstück + warmes Abendessen<br />

- Stadtbesichtigung (Altstadtmarkt mit<br />

dem Renaissance-Rathaus , Kathedrale<br />

aus dem 10. Jh., Raczyński-Bibliothek,<br />

Museum für Musikinstrumente).<br />

- Freie Zeit<br />

- Rückkehr nach Lodz, warmes Mittagessen<br />

und Übernachtung<br />

[4. Tag]<br />

- Frühstück und Rückkehr nach Hause<br />

oferta nie zawiera transportu autokarem oraz biletów wstępu do zwiedzanych obiektów<br />

coach transport and entry tickets to the <strong>visit</strong>ed sites are not included<br />

Das Angebot enthält Reise mit dem Bus und Eintrittskarten zu den besuchten Objekten nicht<br />

(+48) 42 630 68 00<br />

(+48) 42 630 60 70<br />

wilejka@wilejka.pl<br />

www.wilejka.pl<br />

—› str. 111–113<br />

<br />

pilot/przewodnik<br />

guide<br />

Reiseleitung/Führung


Kolej wąskotorowa Rogów – Rawa<br />

– Biała ma 49 km długości i jest najdłuższą<br />

czynną zabytkową koleją wąskotorową<br />

w Polsce . Zapraszamy do podróży<br />

w czasie i przestrzeni!<br />

Rogów – Rawa – Biała Narrow<br />

Gauge Railway track is 49 kilometres long<br />

and it is the longest operational historic<br />

narrow gauge railway route in Poland .<br />

Join us for a journey in time and space!<br />

1<br />

dzień / day / tag<br />

fundacja polskich<br />

kolei wąskotorowych<br />

Kolej rogowska<br />

i arboretum<br />

Historic railway and the Arboretum<br />

Historische Bahn<br />

und Arboretum<br />

Wybudowana w 1915 roku kolejka prowadzi<br />

ruch rozkładowy w każdą niedzielę<br />

oraz pociągi dla grup zorganizowanych<br />

w dowolnym dniu tygodnia (na zamówienie).<br />

Na stacji wąskotorowej w Rogowie<br />

zgromadzono przeszło 100 zabytkowych,<br />

wagonów, lokomotyw i innych pojazdów.<br />

Kolejną, znaną atrakcją Rogowa jest<br />

arboretum i alpinarium. Park, założony<br />

w 1925 r., posiada najcenniejsze i różnorodne<br />

gatunki oraz odmiany drzew i krzewów<br />

.<br />

Zabytkowa kolej i arboretum<br />

Zachęcamy do skorzystania z kompleksowej<br />

oferty. Zapewniamy fascynującą podróż<br />

zabytkową wąskotorówką, a także:<br />

• zwiedzanie ekspozycji muzealnej kolei<br />

wąskotorowej Rogów – Rawa – Biała<br />

na stacji w Rogowie ,<br />

• przejazd pociągiem wąskotorowym do<br />

Jeżowa (14 km w obie strony) ,<br />

• ognisko,<br />

• przejazdy drezynami ręcznymi,<br />

• zwiedzanie rogowskiego arboretum<br />

i alpinarium.<br />

Szacowany czas pobytu – 6,5 godz.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Built in 1915, the railway line works according<br />

to the schedule on Sunday. Upon order,<br />

journeys for organised groups are available<br />

on any day of the week. Visitors to the narrow<br />

gauge railway station in Rogów will see<br />

more than 100 historic narrow gauge train<br />

carriages, locomotives and other vehicles.<br />

Rogów is also famous for its Arboretum<br />

and Alpinarium. Established in 1925, the<br />

park belongs to the most precious places<br />

of this kind in Europe, as it has a very extensive<br />

collection of tree and bush species<br />

.<br />

Historic railway and the arboretum<br />

Join us for a historic narrow gauge railway<br />

day trip, which includes:<br />

• <strong>visit</strong>ing the museum exhibition of the<br />

Rogów – Rawa – Biała Narrow Gauge<br />

Railway at the Rogów station ;<br />

• narrow gauge train ride to Jeżów (14<br />

km both ways) ;<br />

• bonfire;<br />

• rides in hand-operated trolleys;<br />

• tour of the Rogów Arboretum and Alpinarium<br />

Estimated time of the event – 6,5 h<br />

96<br />

<br />

97


Die 49 km lange Schmalspurbahnstrecke<br />

Rogów – Rawa – Biala ist<br />

die längste historische Schmalspurbahn<br />

in Betrieb in Polen . Wir laden Sie ein,<br />

durch Zeit und Raum zu reisen!<br />

Fundacja Polskich Kolei<br />

Wąskotorowych<br />

Dworcowa 37<br />

95-063 Rogów<br />

<br />

Die historische, 1915 erbaute Bahn<br />

läuft nach dem Fahrplan jeden Sonntag<br />

und bietet an jedem Wochentag (auf Anfrage)<br />

Zugfahrten für organisierte Reisegruppen<br />

an. An der Station der Schmalspurbahn<br />

in Rogów wurden mehr als<br />

100 Stück der historischen Schmalspurbahnwagen,<br />

-lokomotiven und anderen<br />

Fahrzeuge gesammelt. Eine weitere<br />

berühmte Attraktion von Rogów sind<br />

Arboretum und Alpinum. Der 1925 gegründete<br />

Park gehört zu Gärten Europas,<br />

die die wertvollsten, reichsten an Arten<br />

und Sorten Bäume und Sträucher besitzen<br />

.<br />

Die historische Bahn und Arboretum<br />

(+48) 46 874 80 23<br />

biuro@kolejrogowska.pl<br />

www.kolejrogowska.pl<br />

—› str. 111–113<br />

Wir laden Sie ein, das umfangreiche<br />

Angebot des Aufenthalts in dem historischen<br />

Schmalspurbahnzug in Anspruch<br />

zu nehmen, Im Angebot:<br />

• Besichtigung von der Museumsausstellung<br />

der Schmalspurbahn Rogów-Rawa-<br />

Biała auf der Station in Rogów ;<br />

• Zugfahrt mit der Schmalspurbahn nach<br />

Jeżów (14 km hin und zurück) ;<br />

• Lagerfeuer;<br />

• Fahrten mit Handdraisinen;<br />

• Besichtigung von Arboretum und Alpinum<br />

in Rogów<br />

Geschätzte Zeit – 6,5 Std.<br />

1<br />

dzień / day / tag<br />

tatanka<br />

Indiańska<br />

dawka przygody<br />

z noclegiem w tipi<br />

Indian adventure<br />

with a night in Tipi<br />

Indianer Abenteuer<br />

mit Übernachtung<br />

in Tipi-Zelten<br />

Można nas znaleźć niedaleko<br />

Łęczycy, gdzie spełniają się dziecięce<br />

fantazje. W miejscu tym każdy ma możliwość<br />

podróży w czasie i przeniesienia się<br />

w wyobraźni do tajemniczego i kolorowego<br />

świata Indian Ameryki Północnej.<br />

W tym pięknym miejscu, oprócz kilkunastu<br />

indiańskich tipi, można zobaczyć<br />

jedyną w Polsce indiańską ziemiankę,<br />

muzeum z bogatą kolekcją replik indiańskiego<br />

rękodzieła, grobowce oraz saunę.<br />

Opowieści przewodników, należących<br />

do Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian, zabiorą<br />

turystę w podróż życia i pozwolą<br />

doświadczyć niezapomnianych wrażeń.<br />

Wszyscy będą mieli możliwość poszerzenia<br />

swojej wiedzy, a także sprawdzenia<br />

się w różnych indiańskich konkurencjach<br />

oraz życia pod tipi. Jest to połączenie<br />

edukacji z aktywnym wypoczynkiem<br />

i dobrą zabawą na łonie natury .<br />

Niezwykłe przeżycia czekają uczestników<br />

podczas indiańskiej wyprawy. Z wymalowanymi<br />

twarzami łatwiej pokonać<br />

przeszkody i upolować coś, strzelając<br />

z łuku.<br />

Turyści odwiedzający wioskę będą<br />

mieli okazję obserwować zwierzęta<br />

z Ameryki Północnej (między innymi<br />

szopy, skunksy i pieski preriowe) oraz<br />

poznać indiańskie psy zaprzęgowe rasy<br />

alaskan malamute.<br />

www.lodzkie.travel<br />

98<br />

99


W pakiecie noclegowym, oprócz zwiedzania<br />

wioski i muzeum z przewodnikiem,<br />

który przybliży życie i zwyczaje Indian,<br />

proponujemy:<br />

- indiański tor przeszkód<br />

- strzelanie z łuku <br />

- rzut włócznią i rzutkami do celu<br />

- rzut na bizonie rogi<br />

<br />

Visit us near Łęczyca, where childhood<br />

fantasies come true. Start a journey in<br />

time and enter the mysterious and colourful<br />

world of Native Americans.<br />

Apart from several tipis, this beautiful<br />

place offers the only Indian pit house in<br />

Poland, a museum with a rich collection<br />

of replicas of Native American handicraft,<br />

tombs and a sauna. The stories told by tourist<br />

guides (members of the Polish American<br />

Indian Friends’ Association) will take<br />

- malowanie twarzy<br />

- połów rybek<br />

- walkę na równoważni czejeńskiej<br />

- naukę pieśni i tańców indiańskich <br />

- plac zabaw<br />

- labirynt w kukurydzy<br />

- jazdę konną (indiański koń Appaloosa)<br />

you on a breathtaking journey and let you<br />

live an unforgettable adventure. Everybody<br />

has an opportunity to expand their<br />

knowledge, check their skills in various Indian<br />

contests, and experience life in a tipi. It<br />

is a great combination of education, active<br />

leisure and fun in great surroundings .<br />

Participants of an Indian expedition will<br />

surely have incredible time.<br />

When your face is painted, every challenge<br />

seems easier, whether you need to overcome<br />

numerous obstacles or shoot a bow.<br />

Visitors to the village will have an opportunity<br />

to see the animals of North<br />

America (including raccoons, skunks and<br />

prairie dogs) and meet Alaskan Malamutes,<br />

i.e. Indian sled dogs.<br />

Apart from a guided tour of the village<br />

and the museum which will teach you<br />

about the life and habits of Indians, the<br />

accommodation package includes:<br />

- Indian obstacle course<br />

- Bow shooting<br />

- Spear and dart throwing<br />

- Targeting the bison horns<br />

DODATKOWE ATRAKCJE<br />

• Indiańska sauna<br />

• Pokaz tradycyjnych tańców indiańskich<br />

• Oferta nie dotyczy wycieczek zorganizowanych<br />

• Cena pakietu noclegowego:<br />

- 150 zł dorośli<br />

- 75 zł dzieci do lat 15<br />

• Tipi pomieści 6-osobową rodzinę<br />

- Rattlesnake search<br />

- Turtle race<br />

- Blowgun shooting<br />

- Face painting<br />

- Spin fun<br />

- Fishing<br />

- Cheyenne balance beam challenge<br />

- Legend with a tune of the Native American<br />

flute<br />

- Lessons of Indian songs and dances <br />

- Roasting sausages<br />

- Mini zoo<br />

- Playground<br />

- Gift shop<br />

- Horse riding (Indian Appaloosa horse)<br />

- Participation in feeding the animals.<br />

ADDITIONAL ATTRACTIONS<br />

• Indian sauna<br />

• Traditional Indian dance show<br />

• This offer is not addressed to organised<br />

groups<br />

• Accommodation package price:<br />

- PLN 150 adults<br />

- PLN 75 children up to 15 years of age.<br />

• Tipi will be suitable for a six-person<br />

family<br />

Sie können uns in der Nähe von Łęczyca<br />

finden, wo unsere Kinderträume in<br />

Erfüllung gehen. In diesem Ort hat jeder<br />

eine Möglichkeit, eine Zeitreise zu unternehmen<br />

und in seiner Phantasie die geheimnisvolle<br />

und bunte Welt der Indianer<br />

Nordamerikas zu besuchen.<br />

In diesem schönen Ort können Sie<br />

neben einigen Tipi-Zelten die einzige<br />

in Polen Indianer Erdhütte sehen – das<br />

Museum mit einer der reichsten Sammlung<br />

von Repliken des Indianerkunsthandwerks,<br />

Gräbern oder einer Sauna. Erzählungen<br />

der Führer, die zu Polskiego Ruchu<br />

Przyjaciół Indian (Deutsch: Polnische Bewegung<br />

der Freunde von Indianern) nehmen<br />

einen Besucher auf eine Reise seines<br />

Lebens mit und erlauben Unvergessliches<br />

zu erleben. Jeder wird hier die Möglichkeit<br />

haben, ihr Wissen zu erweitern und<br />

sich in einer Vielzahl von Indianerwettbewerben<br />

zu überprüfen sowie Leben in<br />

einem Tipi kennen zu lernen. Es ist eine<br />

Kombination von Ausbildung und aktiver<br />

Erholung mit Spaß in der Natur .<br />

Tolle Erlebnisse warten auf die Teilnehmer<br />

während einer Indianer-Reise.<br />

Tatanka<br />

Solca Mała 22<br />

95-035 Ozorków<br />

Mit bemalten Gesichtern ist es einfacher,<br />

zahlreiche Hindernisse zu überwinden und<br />

Bogen zu schießen, um etwas zu jagen.<br />

Touristen, die das Dorf besuchen, haben<br />

die Möglichkeit, Tiere aus Nordamerika (inkl.<br />

Waschbären, Stinktiere und Präriehunde) zu<br />

beobachten und indianische Schlittenhunde<br />

Alaskan Malamute zu treffen.<br />

Neben der Dorf- und Museumsbesichtigung<br />

mit einem Führer, der Ihnen<br />

das Leben und die Bräuche der Indianer<br />

näher bringt, bieten wir Ihnen zusätzlich<br />

im Übernachtungspaket Folgendes:<br />

- Indianer-Hindernisstrecke<br />

- Bogenschießen <br />

- Speerwerfen und Darts spielen<br />

www.lodzkie.travel<br />

100 101<br />

<br />

(+48) 504 184 207<br />

jarektatanka@indianie.pl<br />

wioskaindianska.eu<br />

—› str. 111–113<br />

- Zielwerfen mit Ringen auf Bisonhörner<br />

- Spiel - wo ist die Klapperschlange<br />

- Schildkröten-Wettlauf<br />

- Blasrohrschießen<br />

- Gesichtsschminken<br />

- Drehscheiben<br />

- Angeln<br />

- Kämpfen auf dem Cheyenne-Schwebebalken<br />

- Legende bei Begleitung einer Indianer-<br />

Flöte<br />

- Indianer-Lieder und -Tänze lernen <br />

- Wurst am Feuer braten<br />

- Streichelzoo<br />

- Spielplatz<br />

- Maislabyrinth<br />

- Souvenir-Shop<br />

- Appaloosa-Pferde reiten<br />

- Teilnahme an Füttern von Tieren<br />

zusätzliche Attraktionen<br />

• Indianer-Sauna<br />

• Show der traditionellen Indianer-Tänze<br />

• Das Angebot gilt nicht für organisierte<br />

Gruppen<br />

• Preis von dem Übernachtungspaket:<br />

- 150 Zl Erwachsene<br />

- 75 Zl Kinder unter 15 Jahren<br />

• Ein Tipi – maximale Belegung 6 Personen


Program pobytu:<br />

- Wycieczka do Bałtowskiego Parku<br />

Jurajskiego: zwiedzanie JuraParku –<br />

spływ tratwami rzeką Kamienną lub<br />

wizyta w parku rozrywki w Bałtowie.<br />

- Wycieczka autokarowa do rezerwatu „Niebieskie<br />

Źródła”, zwiedzanie Skansenu<br />

Rzeki Pilicy, kompleksu bunkrów „Konewka”,<br />

zabawa w kręgielni, wstęp na basen.<br />

- Zajęcia na basenie Centralnego Ośrodka<br />

Sportu oraz wizyta w Edukacyjnym<br />

Centrum Pożarnictwa.<br />

- Zwiedzanie podziemnej trasy <strong>turystyczne</strong>j<br />

„Groty Nagórzyckie”.<br />

- „Z adrenaliną w tle” – wizyta w Parku<br />

Adrenalina w Spale .<br />

<br />

- Wizyta na pirackim statku, piracka przygoda,<br />

zabawy w wodzie.<br />

- U alchemika – dzień zagadek, czarów,<br />

magii.<br />

- Festiwal talentów.<br />

- Zaczarowany las – wyprawa po kwiat<br />

paproci.<br />

- Indiańska wioska – jak zbudować wigwam,<br />

wybór wodza wioski.<br />

- Kosmiczna ekspedycja – kosmiczne gry<br />

i zabawy, kosmiczna moda, kosmiczna<br />

dyskoteka.<br />

- Bajkowy dzień (prezentacja bajek).<br />

- Podwodny świat – morska bitwa, gry<br />

i zabawy „Co drzemie na dnie oceanu”.<br />

- Dzień w dżungli – wycieczka do lasu,<br />

wybór mistrza lasu.<br />

- Dzień dobrego humoru – konkurs na<br />

najzabawniejsze historyjki.<br />

- Dzień sportu na wesoło.<br />

Oraz zajęcia plastyczne, wycieczki piesze,<br />

gry, konkursy, ogniska, dyskoteki.<br />

Harctur<br />

Obóz<br />

młodzieżowy<br />

w Spale<br />

Youth Camp in Spała<br />

Jugendcamp<br />

in Spała<br />

Itinerary:<br />

- Trip to the Bałtów Jurrasic Park: tour of<br />

the JuraPark – rafting down the Kamienna<br />

river or a <strong>visit</strong> to the Bałtów Park of<br />

Entertainment.<br />

- Coach excursion to the Blue Springs<br />

nature reserve, <strong>visit</strong> to the Pilica River<br />

Open-Air Museum, “Konewka” bunker<br />

complex, bowling alley, swimming pool.<br />

- Classes at the swimming pool of the<br />

Olympic Sports Centre and a <strong>visit</strong><br />

to the Educational Centre of Firefirefigting.<br />

- A tour along the Underground Tourist<br />

Trail of Nagórzyce Caves<br />

- Adrenaline shot – <strong>visit</strong> to the Adrenalina<br />

Park in Spała ,<br />

- Visit to a pirates’ ship – pirate adventure<br />

– water entertainment,<br />

- At the Alchemist’s – a day of riddles, magic<br />

and mystery.<br />

- Festival of Talents<br />

- Magic Forest – expedition in search of<br />

the magical fern flower<br />

- Indian Village – how to build a wigwam,<br />

election of the Chief,<br />

- Cosmic Expedition – cosmic games and<br />

fun, cosmic fashion, cosmic disco.<br />

- Fairy Tale Day (presentation of tales)<br />

- Underwater World – sea battle, “What the<br />

bottom of the ocean hides” – games.<br />

- Jungle Day – trip to the forest, election<br />

of the Forest Master,<br />

- Good humour day – contest for the funniest<br />

anecdotes<br />

- Funny sports day<br />

Plus art classes, walks, games, contests,<br />

bonfires and discos.<br />

<br />

102<br />

103


Programm des Aufenthalts:<br />

- Reise in Bałtowski Park Jurajski<br />

(Deutsch: Dinopark in Bałtów): Besichtigung<br />

von Dinopark – Floßfahrten auf<br />

dem Fluss Kamienna oder Besuch in<br />

einem Unterhaltungspark in Bałtów<br />

- Busreise zum Naturschutzgebiet<br />

Niebieskie Źródła (Deutsch: Blaue<br />

Quellen), Besichtigung von Freilichtmuseum<br />

am Fluss Pilica, Bunkern in<br />

Konewka, Spaß auf der Kegelbahn,<br />

Besuch im Schwimmbad<br />

- Aktivitäten im Schwimmbad in Centralny<br />

Ośrodek Sportu (Deutsch:<br />

Sportzentrum) und Besuch in Edukacyjne<br />

Centrum Pożarnictwa (Deutsch:<br />

Bildungszentrum für Feuerwehr)<br />

- Besichtigung der Unterirdischen Touristischen<br />

Route „Groty Nagórzyckie”<br />

- „Mit Adrenalin im Hintergrund“ Besuch<br />

in Park Adrenalina in Spała ,<br />

- Besuch auf dem Piratenschiff – Piratenabenteuer<br />

– Spaß im Wasser,<br />

- Bei einem Alchemisten – Tag von Rätseln,<br />

Zaubersprüchen, Magie.<br />

- Festival der Talente<br />

- Zauberwald – eine Expedition auf der<br />

Suche nach der Farnblüte<br />

- Indianerdorf – wie baut man einen Wigwam,<br />

die Wahl eines Dorfvorstehers,<br />

- Weltraumexpedition – Weltraumspiele,<br />

Weltraum-Mode, Weltraum-Disco<br />

- Tag der Märchen (Präsentation von<br />

Märchen)<br />

- Unterwasserwelt – Seeschlacht, Spiele<br />

„Was schlummert am Grund des Ozeans”<br />

- Ein Tag im Dschungel – eine Waldreise,<br />

die Wahl des Waldmeisters,<br />

- Tag der guten Laune – Wettbewerb der<br />

lustigsten Geschichten“<br />

- Fröhlicher Sporttag<br />

Außerdem Kunstunterricht, Wanderungen,<br />

Spiele, Wettbewerbe, Grillfeste, Discos.<br />

1<br />

dzień / day / tag<br />

zoo safari borysew<br />

Niezapomniana<br />

lekcja przyrody<br />

w ZOO Safari Borysew<br />

Unforgettable biology lesson<br />

at ZOO Safari Borysew<br />

Ośrodek Wypoczynkowy „Miś”<br />

www.fwp.pl/spala_mis.html<br />

transport: autokar lub bus z Łodzi, Warszawy i Piotrkowa Tryb.<br />

transport: bus or coach from Łódź, Warsaw and Piotrków Trybunalski<br />

Verkehrsmittel: Reisebus oder Bus von Lodz, Warschau und Piotrków Trybunalski<br />

Unvergessliche Biologiestunde<br />

im ZOO Safari Borysew<br />

całodobowe 3 posiłki + podwieczorek; pierwszy dzień: obiad, podwieczorek, kolacja; ostatni dzień: śniadanie, obiad<br />

full board, 3 meals + dessert; first day: lunch, dessert, supper; last day: breakfast, lunch<br />

Vollpension 3 Mahlzeiten + Nachtisch; Erster Tag: Mittagessen, Nachtisch, Abendessen; Letzter Tag: Frühstück, Mittagessen<br />

opieka pedagogiczna (kierownik i wychowawcy z uprawnieniami MEN)<br />

supervisor (camp head and pedagogues with certificates from the Ministry of Education)<br />

Pädagogische Betreuung (Campleiter und Betreuer mit Genehmigung von Bildungsministerium)<br />

ubezpieczenie (suma 5000 PLN)<br />

insurance (sum: PLN 5000)<br />

Versicherung (bis 5000 PLN)<br />

HARCTUR Sp. z o. o.<br />

Piotrkowska 99<br />

90-425 Łódź<br />

www.lodzkie.travel<br />

(+48) 42 687 12 78<br />

(+48) 42 630 80 03<br />

biuro@harctur.pl<br />

www.harctur.pl<br />

—› str. 111–113<br />

104<br />

105


Zoo Safari Borysew to wyjątkowe<br />

miejsce, gdzie można stanąć oko w oko<br />

z egzotycznymi zwierzętami, pochodzącymi<br />

ze wszystkich kontynentów świata.<br />

Borysewskie safari proponuje interesującą<br />

formę poznawania świata poprzez „Niezapomniane<br />

lekcje przyrody”. Pięciogodzinny<br />

pakiet obejmuje:<br />

1. Zwiedzanie ogrodu kolorową zookolejką<br />

z przewodnikiem.<br />

2. Zabawę w magicznej krainie wyzwań –<br />

Figlarni – znajdującej się w kompleksie<br />

namiotów sferycznych.<br />

3. Wejście do minizoo, stworzonego z myślą<br />

o najmłodszych, gdzie można karmić<br />

zwierzęta oraz jeździć na kucykach.<br />

4. Zajęcia edukacyjne, prowadzone przez<br />

pedagogów w profesjonalnie wyposażonej<br />

salce edukacyjnej, kończące<br />

się pokazem eksponatów oraz żywych<br />

zwierząt. Proponujemy ciekawe tematy<br />

zajęć lekcyjnych dla dzieci w wieku<br />

przedszkolnym, dla uczniów młodszych<br />

i starszych klas szkół podstawowych<br />

oraz dla gimnazjalistów i uczniów<br />

szkół średnich.<br />

5. Smaczny, domowy posiłek w oszklonym<br />

grill-barze z widokiem na zoo safari<br />

lub ognisko w plenerze.<br />

Niezwykle ciekawą, wartą zobaczenia<br />

atrakcją w Zoo Safari Borysew jest pokazowe<br />

karmienie zwierząt (lwów, tygrysów,<br />

foki, kajmanów, małp, tapira, surykatek),<br />

odbywające się przy zwiedzających.<br />

ZOO Safari Borysew is a unique<br />

place, where you can stand face to face with<br />

exotic animals from all the continents of the<br />

world. The <strong>visit</strong>ors are offered an interesting<br />

form of learning via “Unforgettable biology<br />

lessons.” A five-hour class includes:<br />

1. Guided tour of the zoo in a colourful<br />

ZooTrain,<br />

2. Fun time in the magic land of challenges<br />

– Figlarnia Playground – located in<br />

the complex of spherical tents,<br />

3. Entry to the Mini ZOO, where the youngest<br />

<strong>visit</strong>ors can feed animals and ride ponies,<br />

4. Classes led by qualified teachers in<br />

a professionally equipped educational<br />

room. The classes end with a presentation<br />

of exhibits and living animals. We<br />

offer interesting subjects of classes for<br />

pre-schoolers and students of primary<br />

and secondary schools.<br />

5. Tasty home-like meal in the glasswalled<br />

Grill Bar, which overviews ZOO<br />

Safari or an open-air bonfire.<br />

Zoo Safari Borysew offers a special attraction,<br />

i.e. animal feeding. Lions, tigers,<br />

seals, caimans, monkeys, tapirs and meerkats<br />

are fed in the presence of <strong>visit</strong>ors.<br />

Der ZOO Safari Borysew ist ein<br />

außergewöhnlicher Ort, wo man von Angesicht<br />

zu Angesicht exotischen Tieren<br />

aus allen Kontinenten der Welt begegnen<br />

kann. Safari Borysew schlägt interessante<br />

Form der Welterkundung durch „Unvergessliche<br />

Biologiestunden” vor. Das fünfstündige<br />

Paket umfasst:<br />

1. Besichtigung des Gartens mit der bunten<br />

Zoo-Kleinbahn und mit der Führung,<br />

przewidywany wiek uczestników: 3–18 lat<br />

expected age of participants: 3–18<br />

vorgesehenes Alter der Teilnehmer: 3 – 18 Jahre<br />

ZOO Safari Borysew<br />

Borysew 25<br />

99-200 Poddębice<br />

2. Spiel im magischen Reich der Herausforderungen<br />

– „Spaßland“ – das sich<br />

im Komplex der sphärischen Zelte<br />

befindet.<br />

3. Besuch im Mini-ZOO – der für die<br />

Jüngsten geschaffen wurde, wo man<br />

die dort wohnenden Tiere füttern und<br />

auf Ponys reiten kann.<br />

4. Bildungsunterricht geführt von Pädagogen<br />

in professionell ausgestattetem<br />

Unterrichtsraum, beendet mit der<br />

Demonstration von Exponaten und<br />

lebenden Tieren. Wir schlagen interessante<br />

Unterrichtsthemen für Kinder im<br />

Vorschulalter, für Schüler jüngerer und<br />

älterer Klassen der Grundschule sowie<br />

für Gymnasiumschüler und Schüler der<br />

Oberschule vor.<br />

5. Leckere, häusliche Mahlzeit im verglasten<br />

Grill Bar mit Blick auf den ZOO Safari oder<br />

das Lagerfeuer unter freiem Himmel.<br />

www.lodzkie.travel<br />

106 107<br />

(+48) 43 678 47 48<br />

790 70 30 30<br />

biuro@zoosafari.com.pl<br />

www.zoosafari.com.pl<br />

—› str. 111–113<br />

Sehr interessante und sehenswerte Attraktion<br />

im Zoo Safari Borysew sind Vorführfütterungen<br />

der Tiere (Löwe, Tiger,<br />

Seehunde, Kaimane, Affen, Tapire und Surikaten),<br />

die in Anwesenheit der Besucher<br />

stattfinden.<br />

domowy posiłek w oszklonym Grill Barze<br />

lub ognisko w plenerze<br />

home-like meal in the glass-walled Grill Bar<br />

häusliche Mahlzeit in dem verglasten Grill Bar<br />

oder das Lagerfeuer unter freiem Himmel


5<br />

dni/ days / tage<br />

centralny łuk<br />

turystyczny<br />

Zielona szkoła<br />

w środku Polski<br />

Outdoor school in the heart of Poland<br />

[Dzień pierwszy] Przyjazd,<br />

ognisko lub dyskoteka powitalna.<br />

Możliwość zwiedzania Muzeum na<br />

Zamku w Oporowie oraz Muzeum Dunin-Borkowskiego<br />

w Krośniewicach, Geometryczny<br />

Środek Polski w Piątku .<br />

[Dzień drugi] Zwiedzanie Archikolegiaty<br />

w Tumie – perły architektury romańskiej<br />

oraz nowopowstałego Skansenu<br />

w Tumie. Najmłodszych zainteresuje<br />

ślad diabelskich pazurów odciśnięty na<br />

południowej wieży kolegiaty.<br />

Muzeum na Zamku w Łęczycy z największą<br />

kolekcją demoniczną w Polsce<br />

<br />

oraz lekcją muzealną (np. Życie w średniowiecznym<br />

zamku), i zabawami plebejskimi(strzelanie<br />

z łuku, rzut włócznią i narty<br />

wieloosobowe) zwiedzanie starówki, wizyta<br />

w nieczynnym Zakładzie Karnym.<br />

[Dzień trzeci] Podróż do wnętrza<br />

ziemi – najgłębsza trasa turystyczna<br />

w czynnej Kopalni Soli w Kłodawie,<br />

Zamek w Besiekierach , „Blade twarze”<br />

w tipi – Wioska Indiańska Tatanka<br />

w Solcy Małej (w programie wycieczki<br />

oprócz zwiedzania wioski i muzeum<br />

z przewodnikiem, proponujemy miedzy<br />

innymi: Indiański tor przeszkód, strzelanie<br />

z dmuchawki, malowanie twarzy, walka<br />

na równoważni czejeńskiej, nauka pieśni<br />

i tańców indiańskich.<br />

[Dzień czwarty] Zwiedzanie Uniejowa,<br />

lekcja (Tajemniczy świat wiatraków<br />

lub Abecadło o chlebie). Odpoczynek<br />

na basenie „termy Uniejów”. Wieczorem<br />

dyskoteka lub ognisko.<br />

[Dzień piąty] Wyjazd.<br />

Grüne Schule in der<br />

Mitte Polens<br />

[1. Day] Arrival, a fire or a welcome<br />

disco.<br />

Possible <strong>visit</strong> in the Museum in the<br />

Oporów Castle and the Dunin-Borkowski<br />

Museum in Krośniewice, Geometric<br />

Centre of Poland in Piątek .<br />

<br />

[2. Day] Visit to the Collegiate church<br />

in Tum – the gem of Romanesque architecture,<br />

and a tour of the newly established<br />

open-air museum in Tum. The<br />

youngest <strong>visit</strong>ors will surely be attracted<br />

to the trace of devil’s paw imprinted on<br />

wall of the southern tower of the church.<br />

The Castle Museum in Łęczyca with<br />

the largest collection of devil-related<br />

exhibits, the museum lesson (e.g. Life in<br />

a medieval castle) and games and tournaments<br />

(archery, spear throwing and team<br />

skis), tour of the old town, and a <strong>visit</strong> to<br />

a former prison.<br />

[3. Day] Journey to the heart of the<br />

Earth – the deepest underground tourist<br />

route in the still operating Kłodawa Salt<br />

Mine, the castle in Besiekiery , “Pale<br />

faces” in a tipi – Tatanka Indian Village<br />

in Solca Mała (apart from a guided tour<br />

of the village and the museum, we offer<br />

such attractions as an Indian obstacle<br />

course, blowgun shooting, face painting,<br />

Cheyenne balance beam challenge, Indian<br />

songs and dances<br />

[4. Day] A tour of Uniejów, an educational<br />

meeting (The secret world of windmills<br />

or The ABCs of bread) leisure<br />

time in the Uniejów complex of thermal<br />

pools. Evening disco or fire<br />

[5. Day] Departure<br />

<br />

108<br />

109


[1. Tag] Ankunft, Willkommenslagerfeuer<br />

oder -diskothek.<br />

Die Möglichkeit das Museum am Schloss<br />

in Oporów oder das Dunin-Borkowski-<br />

Museum in Krośniewice, Geometrische<br />

Mitte Polens in Piątek zu besuchen.<br />

[2. Tag] Besichtigung der Stiftskirche<br />

in Tum – Perle der romanischen Architektur<br />

und des neu entstandenen Freilichtmuseums<br />

in Tum. Die Jüngsten werden<br />

sich bestimmt für die im Südturm der<br />

Stiftskirche hinterlassene Spur der Teufelskrallen<br />

interessieren.<br />

Hotel 105 Sierpów (3 km od Łęczycy)<br />

www.hotel105.pl<br />

I dzień – obiadokolacja lub<br />

kolacja do wyboru<br />

pełne wyżywienie (3 posiłki)<br />

+ podwieczorek lub pełne<br />

wyżywienie (3 posiłki)<br />

Ostatni dzień – śniadanie i prowiant na drogę<br />

Istnieje możliwość zmiany posiłków na śniadania<br />

i obiadokolacje + suchy prowiant, lub śniadania i kolacje<br />

w miejscu noclegu a obiady podczas zwiedzania<br />

Lokalna Organizacja Turystyczna<br />

Centralny ŁUK Turystyczny<br />

18 Stycznia 2<br />

99-100 Łęczyca<br />

www.lodzkie.travel<br />

Das Museum am Schloss in Łęczyca<br />

mit der größten Teufelssammlung und<br />

dem Museumsunterricht (z.B. Das Leben<br />

im mittelalterlichen Schloss) sowie plebejischen<br />

Spielen (Bogenschießen, Wurf<br />

mit der Lanze und Mehrpersonenskier),<br />

Besichtigung der Altstadt, Besuch in der<br />

geschlossenen Strafanstalt.<br />

I day – dinner or an evening meal (subject to choice)<br />

full board (3 meals) + an afternoon tea or full board<br />

(3 meals)<br />

Last day – breakfast and a packed lunch<br />

The meals can be exchanged to breakfasts and dinners<br />

+ packed snacks, or breakfasts and evening<br />

meals in the place of accommodation and lunches<br />

during sightseeing<br />

(+48) 24 721 03 11<br />

lot@leczyca.info.pl<br />

www.cluktur.pl<br />

—› str. 111–113<br />

[3. Tag] Reise ins Erdinnere – die tiefste<br />

Touristenroute im tätigen Salzbergwerk<br />

in Kłodawa, Schloss in Besiekiery ,<br />

„Blasse Gesichter” in Tipi – Indianerdorf<br />

Tatanka in Solca Mała (im Programm des<br />

Ausfluges außer Besichtigung des Dorfes<br />

und des Museums mit der Führung<br />

schlagen wir unter anderen: die Indianerhindernisbahn,<br />

das Schießen aus Blasrohr,<br />

das Malen der Gesichter, den Kampf am<br />

Cheyenne-Schwebebalken, das Lernen<br />

der Indianerlieder und -tänze vor<br />

[4. Tag] Besuch in Uniejów, Unterricht<br />

(Geheimnisvolle Welt der Windmühlen<br />

oder Abc des Brotes) Entspannung<br />

im Schwimmbad „Thermen Uniejów”<br />

Am Abend Diskothek oder Lagerfeuer<br />

[5. Tag] Abreise<br />

przewidywany wiek uczestników: 7–18 lat<br />

expected age of participants: 3–18<br />

vorgesehenes Alter der Teilnehmer: 3 – 18 Jahre<br />

1.Tag – warmes Abendessen oder Abendessen optional<br />

Vollpension (3 Mahlzeiten) + Zwischenmahlzeit am<br />

Nachmittag oder Vollpension (3 Mahlzeiten)<br />

Letzter Tag – Frühstück und Kaltverpflegung für<br />

den Weg<br />

Man kann die Option Frühstück und warmes<br />

Abendessen + Kaltverpflegung oder Frühstück und<br />

Abendessen am Übernachtungsort und Mittagessen<br />

während der Besichtigung wählen<br />

<br />

Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi<br />

Tourist Information Point in Łódź<br />

Touristeninformationszentrum in Łódź<br />

ul. Piotrkowska 87<br />

90-423 Łódź<br />

www.cit.lodz.pl<br />

cit@cit.lodz.pl<br />

(+48) 42 638 59 55, 56<br />

<br />

Centrum Informacji Turystycznej<br />

w Piotrkowie Trybunalskim<br />

Tourist Information Point<br />

in Piotrków Trybunalski<br />

Touristeninformationszentrum<br />

in Piotrków Trybunalski<br />

ul. Zamurowa 11<br />

97-300 Piotrków Tryb.<br />

www.cit.piotrkow.pl<br />

cit@piotrkow.pl<br />

(+48) 44 732 60 50<br />

CERTYFIKOWANE PUNKTY INFORMACJI TURYSTYCZNEJ<br />

Certified Tourist Information Points<br />

Zertifizierte Tourismus-Informationsstellen<br />

<br />

Centrum Kultury, Turystyki i Promocji<br />

Ziemi Łowickiej w Łowiczu<br />

Centre of Culture, Tourism and Promotion<br />

of the Łowicz Region in Łowicz<br />

Zentrum für Kultur, Touristik und<br />

Förderung der Region Łódź in Łowicz<br />

Stary Rynek 17<br />

99-400 Łowicz<br />

www.lowickie.eu<br />

promocja@powiat.lowicz.pl<br />

(+48) 46 837 34 33<br />

(+48) 46 837 57 71<br />

<br />

Punkt Informacji Turystycznej<br />

w Manufakturze (Łódź)<br />

Tourist Information Point<br />

at Manufaktura (Łódź)<br />

Tourismus-Informationsstelle<br />

in Manufaktura (Łódź)<br />

Rynek Manufaktura, Łódź<br />

www.rotwl.pl<br />

it.manufaktura@rotwl.pl<br />

(+48) 695 13 11 13<br />

110 111<br />

<br />

Punkt Informacji Turystycznej<br />

w Bełchatowie<br />

Tourist Information Point in Bełchatów<br />

Tourismus-Informationsstelle<br />

in Bełchatów<br />

ul. Kościuszki 15<br />

97-400 Bełchatów<br />

cit@um.belchatow.pl<br />

(+48) 44 733 51 35<br />

<br />

Punkt Informacji Turystycznej<br />

– Łódź Kaliska<br />

Tourist Information Point – Łódź Kaliska<br />

Tourismus-Informationsstelle Łódź Kaliska<br />

ul. Karolewska 55<br />

94-023 Łódź<br />

www.cit.lodz.pl<br />

citkaliska@cit.lodz.pl<br />

(+48) 42 205 42 00


Punkt Informacji Turystycznej<br />

– Łódź Lublinek<br />

Tourist Information Point – Łódź Lublinek<br />

Tourismus-Informationsstelle<br />

– Lodz Lublinek<br />

ul. gen. Maczka 35<br />

94-328 Łódź<br />

pitlotnisko@pit.lodz.pl<br />

www.cit.lodz.pl<br />

<br />

Punkt Informacji Turystycznej<br />

w Łęczycy<br />

Tourist Information Point in Łęczyca<br />

Tourismus-Informationsstelle in Łęczyca<br />

pl. Kościuszki 33/18 Stycznia 2<br />

99-100 Łęczyca<br />

www.pit.leczyca.info.pl<br />

pit@leczyca.inf.pl<br />

(+48) 24 721 03 11<br />

(+48) 510 104 937<br />

<br />

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej,<br />

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu<br />

Poviat Starosty in Rawa Mazowiecka, Department<br />

of Education, Cultre and Sport<br />

Landratsamt in Rawa Mazowiecka, Abteilung<br />

für Bildung, Kultur und Sport<br />

pl. Wolności 1<br />

96-200 Rawa Mazowiecka<br />

www.powiatrawski.pl<br />

pit@powiatrawski.pl<br />

(+48) 46 814 46 31<br />

(+48) 513 006 516<br />

<br />

Punkt Informacji Turystycznej<br />

w Sieradzu<br />

Tourist Information Point in Sieradz<br />

Tourismus-Informationsstelle in Sieradz<br />

ul. Żwirki i Wigury 4<br />

98-200 Sieradz<br />

www.pbp.sieradz.pl<br />

info@pbp.sieradz.pl<br />

(+48) 43 822 36 71<br />

<br />

Punkt Informacji Turystycznej w Spale<br />

Tourist Information Point in Spała<br />

Tourismus-Informationsstelle in Spała<br />

ul. Piłsudskiego 2<br />

97-215 Spała<br />

www.spala24.pl<br />

galeria@spala.info.pl<br />

(+48) 514 206 859<br />

<br />

Punkt Informacji Turystycznej<br />

w Wieluniu<br />

Tourist Information Point in Wieluń<br />

Tourismus-Informationsstelle in Wieluń<br />

ul. Narutowicza 4<br />

98-300 Wieluń<br />

www.informacja.wielun.pl<br />

infturystyczna_wielun@op.pl<br />

(+48) 530 720 270<br />

<br />

Punkt Informacji Turystycznej<br />

w Wieruszowie<br />

Tourist Information Point in Wieruszów<br />

Tourismus-Informationsstelle<br />

in Wieruszów<br />

ul. L. Waryńskiego 11<br />

98-400 Wieruszów<br />

www.pbp-wieruszów.pl<br />

pbpwieruszow@wp.pl<br />

(+48) 62 783 11 88<br />

<br />

Punkt Informacji Turystycznej<br />

w Dmosinie<br />

Tourist Information Point in Dmosin<br />

Tourismus-Informationsstelle in Dmosin<br />

Dmosin 9A, 95-061 Dmosin<br />

bibl.dmosin@wp.pl<br />

(+48) 46 874 62 30<br />

<br />

Punkt Informacji Turystycznej<br />

w Galewicach<br />

Tourist Information Point in Galewice<br />

Tourismus-Informationsstelle in Galewice<br />

ul. Wieruszowska 8<br />

98-405 Galewice<br />

gok@galewice.pl; pbg@galewice.pl<br />

(+48) 62 783 81 55<br />

<br />

Punkt Informacji Turystycznej<br />

w Inowłodzu<br />

Tourist Information Point in Inowłódz<br />

Tourismus-Informationsstelle<br />

in Inowłódz<br />

ul. Zamkowa7<br />

97-215 Inowłódz<br />

pitzamek@interia.pl<br />

(+48) 44 726 01 34<br />

<br />

Punkt Informacji Turystycznej<br />

w Krośniewicach<br />

Tourist Information Point in Krośniewice<br />

Tourismus-Informationsstelle<br />

in Krośniewice<br />

pl. Wolności 1<br />

99-340 Krośniewice<br />

www.muzeumkrosniewice.pl<br />

muzeumkrosniewice@wp.pl<br />

(+48) 24 252 33 47<br />

(+48) 24 252 44 96<br />

<br />

Gminne Centrum Informacji<br />

Turystycznej w Ręcznie<br />

Commune Centre of Tourist<br />

Information in Ręczno<br />

Touristeninformationszentrum,<br />

Gmina Ręczno<br />

ul. Piotrkowska 7<br />

97-510 Ręczno<br />

biblreczno@gmail.com<br />

(+48) 44 781 32 14<br />

<br />

Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej<br />

w Tomaszowie Mazowieckim<br />

Poviat Centre of Tourist Information<br />

in Tomaszów Mazowiecki<br />

Touristeninformationszentrum,<br />

Landeskreis Tomaszów Mazowiecki<br />

ul. Świętego Antoniego 41,<br />

97-200 Tomaszów Mazowiecki<br />

www.powiat-tomaszowski.pl<br />

promocja@powiat-tomaszowski.pl<br />

(+48) 44 724 21 27 w. 418;<br />

(+48) 602 744 367<br />

lokalne organizacje<br />

TURYSTYCZNE<br />

w Województwie Łódzkim<br />

Local Tourist Organisations<br />

in the Łódź Voivodeship<br />

Lokale Tourismusorganisationen<br />

in Woiwodschaft Łódź<br />

Lokalna Organizacja Turystyczna<br />

„Centralny ŁUK Turystyczny”<br />

“Central Tourist ARCH” Local Tourist Organisation<br />

Lokale Tourismusorganisation<br />

plac T. Kościuszki 33 (Ratusz Miejski)<br />

99-100 Łęczyca<br />

www.cluktur.pl<br />

(+48) 24 721 03 11<br />

(+48) 603 618 977<br />

Lokalna Organizacja Turystyczna<br />

Zalewu Sulejowskiego i Okolic<br />

Local Tourist Organisation<br />

of the Sulejowskie Lake Region<br />

Lokale Tourismusorganisation<br />

von Sulejowski-Stausee und Umgebung<br />

ul. Modrzewskiego 15<br />

97-320 Wolbórz<br />

lotzsio1@o2.pl<br />

(+48) 605 737 787<br />

Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale<br />

Local Tourist Organisation in Spała<br />

Lokale Tourismusorganisation in Spała<br />

ul. Nadpiliczna 3<br />

97-215 Spała<br />

lot@spala.pl<br />

www.spala24.pl<br />

(+48) 44 710 05 11<br />

112 113


www.lodzkie.travel

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!