07.04.2015 Views

Letopis Mart 2015

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ШКОЛСКА 2014/<strong>2015</strong>. ГОДИНА<br />

МАРТ <strong>2015</strong>. ГОДИНЕ<br />

Датум<br />

Активности<br />

2.3.<strong>2015</strong>. Окончани поступци јавних набавки за набавку специјализованих услуга- безбедност<br />

и здравље на раду и сервисирање противпожарних апарата и хидраната, набавку<br />

администартивног материјала и материјала за молерске радове, закључивањем<br />

уговора са најповољнијим добављачима.<br />

5.3.<strong>2015</strong>. После више месеци од подношења захтева за одобравање рушења објекта у<br />

школском дворишту, грађевинска инспекција својим решењем налаже уклањање<br />

оронуле зграде у циљу очувања безбедности ученика и запослених.<br />

10.3.<strong>2015</strong>. Одржан састанак Ученичког парламента са следећим дневним редом:<br />

• Организација матурског бала<br />

11.3.<strong>2015</strong>. У циљу боље информисаности ученика наше Школе о машинском инжењерству<br />

одржано је научно- популарно стручно предавање на тему Роботи као мехатронички<br />

системи. Предавање је реализовао Андрија Милојевић, асистент на Машинском<br />

факултету у Нишу са својим сарадницима. Предавању су, поред заинтересованих<br />

ученика, присуствовали и наставници.


Ученици наше Школе, образовних профила Саобраћајно- транспортни техничар и<br />

Техничар техничко колске делатности имали су прилику да се упознају са условима<br />

уписа на Високу железничку школу струковних студија у Београду, начину<br />

студирања и могућностима за даље напредовање. Директор, др Зоран Бундало и<br />

сарадници, Горан Тричковић и Милан Милосављевић презентовали су ученицима<br />

школу и одговарали на њихова питања.


17.3.<strong>2015</strong>. Акција добровољног давања крви<br />

Интересовање ученика за акцију добровољног давања крви је било велико, али<br />

услове је испунило 19 ученика и 2 радника Машинске школе.


20.3.<strong>2015</strong>. Одиграна ревијална утакмица између фудбалске екипе наше Школе и екипе<br />

Радничког. Након утакмице играчи Радничког су поделили бесплатне улазнице за<br />

утакмицу која ће се одржати у суботу, 21.3.<strong>2015</strong>. између Радничког и Војводине.


19.3.<strong>2015</strong>. Представник Високе школе струковних студија за васпитаче из Алексинца и<br />

представници Високе пословне школе струковних студија из Блаца посетили су<br />

нашу Школу и упознали ученике завршних разреда са условима уписа и актуелним<br />

смеровима.<br />

23. 3.<strong>2015</strong>. Одржана 12. седница Управног и Надзорног одбора Заједнице машинских школа<br />

Републике Србије у Машинско‐електротехничкој школи „Гоша“ у Смедеревској<br />

Паланци са следећим дневним редом:<br />

1. Усвајање записника са претходне седнице<br />

2. Такмичења у школској 2014/<strong>2015</strong>.г.<br />

3. Активности око развоја дуалног система образовања<br />

4. Правилник о такмичењу из Компјутерске графике ‐ 2Д и Моделирања машинских<br />

елемената и склопова ‐ 3Д<br />

5. Договор о припреми 10. Скупштине<br />

6. Разно<br />

Седници су присуствовале Весна Ристић, директорка Школе и Мирјана Мишић,<br />

организатор практичне наставе.<br />

26.3.<strong>2015</strong>. Ученици одељења IV-6, образовног профила Машински техничар за репаратуру<br />

посетили су предузеће KOPEX MIN ад Ниш и са одговорним инжењером за<br />

заваривање разговарали о прописима за заваривачке послове и технологији<br />

репарације конкретних делова.


28.3.<strong>2015</strong>. Тим за каријерно вођење одржао је презентацију Школе и актуелних образовних<br />

профила у две основне школе и то: Десанка Максимовић у Чокоту и Радоје<br />

Домановић у Нишу. Заинтересованим родитељима и ученицима пружене су<br />

детаљније информације о актуелним образовним профилима.<br />

30.3.<strong>2015</strong>. Ученици IV-5 образовног профила Саобраћајно транспортни техничар посетили су<br />

канцеларију унутрашњег отправника возова и просторије телекоманде и упознали се<br />

са начином регулисања саобраћаја возова на прузи, која је опремљена уређајем<br />

аутоматског пружног блока и телекомандом.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!