Stanowisko Senackiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju ...

duch.mimuw.edu.pl

Stanowisko Senackiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju ...

Stanowisko

Senackiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju Przestrzennego UW

z dnia 28 lutego 2008 r.

w sprawie wykorzystania powierzchni zwalnianych przez jednostki

organizacyjne, które będą przeniesione do nowych lokalizacji

na Ochocie (CENT i inne) i na Powiślu (ul. Dobra 55)

1. Zestawienie zwalnianych powierzchni stanowi załącznik do stanowiska (zwany dalej

„Załącznikiem”). Komisja zauważa, że w otrzymanych materiałach nie uwzględniono

następujących powierzchni– zapewne zwalnianych w związku z nowymi inwestycjami:

Biura MISMaP w budynku przy Żwirki i Wigury 93; pomieszczeń przy ul. Pawińskiego

zajmowanych przez Wydział Biologii oraz ICM; budynku przy ul. Hożej 69. Brak jest także

propozycji umieszczenia jednostek znajdujących się w prowizorycznym budynku przy

ul.Banacha 2a.

2. Przed podjęciem decyzji o przeznaczeniu zwalnianych powierzchni należy przeprowadzić

badanie potrzeb jednostek UW, które mogą potencjalnie do tych powierzchni aspirować.

3. W Zgrupowaniu Centrum Komisja proponuje:

● Powierzchnie mniejsze niż 200 m^2 przekazać innym użytkownikom gmachów w

których się znajdują.

● Sala Śląska powinna wchodzić do puli sal dydaktycznych pozostających w

dyspozycji centralnej.

● Pomieszczenia zwalniane w budynku Oboźna 8 rekomenduje się przeznaczyć na

cele gabinetowo - biurowe dla sąsiednich jednostek zgłaszających

zapotrzebowanie (Wydziały Polonistyki, Historyczny...) Warto rozważyće

przeniesienie dziekanatu Wydziału Polonistyki do gmachu głównego wydziału

(analogicznie do WPA).

● Przygotować docelowy plan zasiedlenia budynków w Zgrupowaniu Centrum

uwzględniający planowane inwestycje oraz budynek po Akademii Medycznej.

4. W Zgrupowaniu Ochota Komisja proponuje:
Zwrócić się do Wydziału Geologii i Wydziału MIM z zapytaniem o perspektywiczne

potrzeby lokalowe (korzystając z Formularza KORP) i dokonać oceny tych potrzeb.

W budynku Żwirki i Wigury 93 dokonać komasacji powierzchni, umieszczając

pomieszczenia dla Wydziału Geologii w zwartych modułach. W wyniku komasacji

może zostać zwolniona nawet cała kondygnacja.

Przeanalizować możliwości realizacji propozycji Władz Rektorskich przeniesienia

Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych do zwolnionych pomieszczeń w tym

budynku. Z pewnością wymagałoby to korzystania z audytoriów umieszczonych w

innych budynkach Kampusu Ochota.

5. Zagospodarowanie budynków wZgrupowaniu Służew wiąże się z decyzjami natury

strategicznej o przyszłości uczelni i jej kierunkach rozwoju. Należy przemyśleć jakie mogą

być potrzeby lokalowe Wydziału Zarządzania w długiej perspektywie czasu.

Prawdopodobnie można umieścić w tej lokalizacji inny wydział nie mający perspektywy

rozbudowy.


6. W stosunku do lokalizacji rozproszonych poza Zgrupowaniami Komisja proponuje:Budynki w lokalizacjach: Stawki 5/7 (Wydział Psychologii) , Nowy Świat 4 (Wydział

Neofilologii), Hoża 74 (Wydział Fizyki) jako odległe od zgrupowań i nie mające

wartości historycznej czy prestiżowej z punktu widzenia Uniwersytetu, Komisja

sugeruje wykorzystać w celu uzyskania środków na realizację inwestycji w

Zgrupowaniach dla jednostek je opuszczających.

Pomieszczenia w budynkach przy Al. Ujazdowskich 4 powinny zaspokoić potrzeby

lokalowe Instytutu Astronomii i Ogrodu Botanicznego. Ze względu na niezwykle

atrakcyjną lokalizację pozostałą przestrzeń proponuje się przeznaczyć na pokoje

gościnne z kameralnym zapleczem konferencyjnym.

7. Komisja proponuje wprowadzenie do ogólnego użytku wewnątrz UW dwuliterowych

oznaczeń budynków UW (zamiast czterocyfrowych) ułatwiającego identyfikacje budynków,

według standardu przyjętego w „Raporcie o zasobach przestrzennych zgrupowania

Centrum i potrzebach przestrzennych na działalność dydaktyczna i naukowa wybranych

jednostek” (p. http://www.mimuw.edu.pl/~sjack/opera/rapzip15.pdf , str. 25)

Przewodniczący Komisji

prof. Stefan Jackowski

More magazines by this user
Similar magazines