enterprise_solutions_2015.04

mrtsogtbayar

enterprise_solutions_2015.04

2015 онд биелэлээ олох

Business Intelligence (BI)-ийн топ 10 чиг хандлага

Мэдээллийн хяналтад томоохон хувьсал хийгдэнэ

BI технологийн хурдтай хөгжлийн үр дүнд бизнес хэрэглэгчид өөрсдөө бизнесийн шинжилгээгээ хийх боломжтой

болжээ. Иймд мэдээллийн хяналтын тогтолцоог хэрхэн бүрдүүлэх талаар шинэ стратеги боловсруулах хэрэгцээ

шаардлага үүсээд байна.

Мэдээллийн хяналтыг бүрдүүлэхийн тулд мэдээллээ нууж хаах бус харин олон төрлийн хэрэглэгчдэд

өөрт оногдсон эрхийн хүрээнд BI системийг хэрэглэх боломж олгох нь чухал бөгөөд энэхүү мэдээллийг

хяналттайгаар түгээх процесст дараах 4 хүчин зүйл чухал үүрэг гүйцэтгэх болно. Үүнд:

Үүлэн тооцоололд суурилсан

бизнес шинжилгээ

Өөрийн дата сервер дээр байгаа өгөгдлийг

үүлэн тооцоололд суурилсан BI tool ашиглан

шинжилгээ хийх боломж 2015 онд нээгдэх бөгөөд

ингэснээр мэдээллийн эх сурвалж заавал онлайн байх

шаардлагагүй болох юм.

Баг: Бизнесийн түлхүүр тоглогчдоос бүрдсэн цөөн хүнтэй

баг ажиллах.

Мэдээллийн чанар: Мэдээлэл цуглуулах процессыг

тодорхойлох.

Мэдээллийн аюулгүй байдал: Мэдээллийг нууцлалын

зэрэглэлээр ангилах, хэрэглэгчийн хил хязгаарыг нарийн

тогтоох.

Тайлан, хянах самбар: Хөгжүүлэлт хийх болон эцсийн

хэрэглэгчдэд харагдах BI орчныг тусад нь зохион

байгуулах.

Эх сурвалж:

Top 10 Trends in Business Intelligence for 2015,

Tableau software

Олон нийтийн сүлжээнд суурилсан BI

Өнгөрсөн онд ихэнх байгууллагууд олон нийтийн

сүлжээнд үүсч буй мэдээлэлд анализ хийж эхэлсэн бөгөөд

2015 онд энэхүү чиг хандлага нь үргэлжилж олон давуу

талуудыг бүрдүүлэх болно. Тухайлбал оновчтой маркетинг

явуулах, зах зээлээ ойлгох, хэрэглэгчдийн хэрэгцээг зөв

тодорхойлох, хэрэглээнд тохирсон бүтээгдэхүүн хөгжүүлэхэд

олон нийтийн сүлжээнд суурилсан BI туслах болно.

Бизнес шинжилгээг хүн бүр хийх

боломж нээгдэнэ

Шинэ, хэрэглэхэд хялбар технологийн тусламжтайгаар

хүн бүр өөрт хэрэгтэй мэдээлэлдээ анализ хийх боломж

бүрдэх тул BI системийг ашиглахад шаардагддаг техникийн

мэдлэг багасч, борлуулалтын мэргэжилтэн, менежер,

хангамжийн менежер, цаашлаад хүн бүр бизнесийн

шинжилгээ хийх боломж бүрдэж эхлээд байна.

Интерактив мэдээлэл

Хэрэглэгч өөрийн мэдээлэлд динамик байдлаар

шинжилгээ хийх боломж нээгдэнэ. Бидний хэрэглэж

дадсан статик хянах самбаруудын оронд динамик буюу

хүссэн асуултад дэлгэрэнгүй хариулт өгч чадахуйц,

интерактив график, дүрс, тоон үзүүлэлтүүд нь энгийн

хэрэглээ болох болно.

Хэвлэл мэдээлэл болон BI

Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд өөрсдийн вэб сайтад

BI функцуудыг нэвтрүүлснээр маш сонирхолтой үр дүнд

хүрэх бөгөөд хэрэглэгчид сонирхсон контентоо ашиглан

тайлан боловсруулах, статистик үзүүлэлт бэлдэх гэх мэт

боломжууд бий болно.

Хэрэглэгчдийн ялгарал Системүүдийн интеграц

Мобайл технологийн хөгжил Ухаалаг анализын эрин үе

Бид дуртай брэндийн утсаа сонгодогтой адилаар

хэрэглэхэд хялбар, өөрийн хүсэл сонирхолд

нийцсэн BI технологи, бүтээгдэхүүнээ сонгох боломжоор

бүрэн хангагдах ба бидний энэхүү сонголтонд голлон

нөлөөлөх хүчин зүйл нь тухайн бүтээгдэхүүний хэрэглэгч,

хөгжүүлэгчдийн нэгдэл байх болно.

Өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд өгөгдөл дээр суурилсан

олон инновациуд хийгджээ. Өгөгдлийг хадгалах

төхөөрөмжөөс, өгөгдлийг дүрслэн харуулдаг програм гээд

бүх системүүд өөр хоорондоо нэгдмэл байдлаар ажиллах

шаардлага үүссэнээр эдгээр системүүд рүү нэгдмэл

нэг интерфейсээр хандах нь зүй ёсны хэрэглээ болон

хөгжих чиг хандлага ажиглагдаж байна.

Мобайл технологийн тусламжтайгаар бид ажлаа хаанаас

ч хийх боломж нээгдээд байгаа билээ. BI технологи

хөгжүүлэгчдийн хувьд мобайл төхөөрөмж хэрэглэгчдэд

зориулсан бүтээгдэхүүнээ улам боловсронгуй болгох,

олон төрлийн платформ дэмждэг болгох зорилгоор

бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн ахисан төвшинд хүрэх

шаардлага зүй ёсоор тулгараад байна.

Мэдээллийг дүрслэн харуулах, мэдээлэл дотор

нуугдаж байгаа загваруудыг илрүүлдэг технологид

гарч буй дэвшлийн тусламжтайгаар ирээдүйд

гарах үр дүнг урьдчилан таамаглах, сөрөг

үр дагавараас сэргийлэх боломж нь ухаалаг

анализын шинэ эрин үеийг эхлүүлэх талаар мөн

судлаачид дурджээ.

2 3


2017 он хүртэл BI болон аналитикийн асуудалд мэдээллийн технологи хариуцсан захирлууд гол анхаарлаа

хандуулсаар байх болно гэж gartner.com мэдээлжээ. Байгууллагууд BI програм хангамжуудад сая сая доллар зарцуулсаар

байгаа ч өөрт тохирох шийдлийг олж чадаагүйгээс үр ашиггүй хөрөнгө оруулалт болон хувирч байна. Аливаа байгууллагууд

BI буюу Бизнесийн ухаалаг мэдээллийн шийдлийг нэвтрүүлэхэд гардаг нийтлэг 9 алдааг танилцуулж байна. Алдаа гарахаас

өмнө сэргийлэх үүднээс энэ чиглэлийн экспертүүд, бизнесийн лидерүүд дараах зөвлөгөөг танд хүргэж байна.

Бизнесийн асуудлаа нарийн тодорхойлоогүй байх

“Компаниуд өөрийн тодорхой асуудлыг шийдэхийн тулд BI шийдлийг нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Харин

онц шаардлагагүй тохиолдолд өндөр өртөг бүхий хөрөнгө оруулалт хийх шаардлагагүй” гэж АНУын

технологийн зөвлөх үйлчилгээний Capgemini компанийн дэд ерөнхийлөгч Скот Шклесингер

зөвлөж байна. Бизнес шийдлийн компани болох Logic Analytics-ын захирал Чарльз

Калдвэлл: “Тодорхой асуудлыг шийдэх зорилгоор бус өргөн хүрээтэй шийдэл нэвтрүүлнэ гэвэл

учир дутагдалтай. Ихэнх хүмүүс бүх төрлийн аналитик асуудлыг шийдэх ганц төгс багажийг

эрэлхийлдэг. Тэд яаралтай болон шаардлагатай асуудлаа сайн тодорхойлдоггүй нь олон BI төслүүд

амжилтгүй болдог нэг шалтгаан юм. Үүний оронд бизнесийн асуудал болон тэдгээрийн

шаардлагыг тодорхойлж, түүнд тохирсон шийдлийг хайх нь зүйтэй” гэжээ.

BI шийдэл сонгохдоо эцсийн хэрэглэгчдийн санаа бодлыг сонсохгүй байх

“Мэдээллийн технологийн ихэнх хөрөнгө оруулалт, худалдан авалтууд нь уг бүтээгдэхүүнийг

хэрэглэх эцсийн хэрэглэгчдийн санал бодлыг сонсолгүй хийгдэх нь түгээмэл байдаг” хэмээн

Dell компанийн бизнес мэдээллийн судлаач Жоанна Шлосс өгүүлжээ. Тэрээр мөн “Шинэ

бүтээгдэхүүн, шийдэл нэвтрүүлэхэд хэрэглэгчдийг зүгээр нэг компанийн дүрэм стандарт учраас

хэрэглэх ёстой гэж бодолгүйгээр, үүнийг ашигласнаар танд ямар ашигтай вэ гэдгийг ойлгуулах нь

чухал” гэсэн байна.

Хууль, эрх зүйн болон аюулгүй байдлыг бодолцож үзэхгүй байх.

Мэдээллийн хяналтыг орхигдуулах нь ноцтой алдаануудын нэг юм. Бүх ажиллагсдад мэдээллийн

санд ямар нэгэн хязгаарлалтгүй нэвтрэх эрх олгох нь харилцагч, үйлчлүүлэгчдээ үл хүндэтгэсэн

хэрэг болно. Тиймээс шинээр нэвтрүүлэх BI систем нь тухайн компанийн мэдээллийн аюулгүй

байдлын дүрэм журам болон хуулийн хүрээнд нийцэж байхаар төлөвлөх хэрэгтэй.

Хуучны, уламжлалт системүүд болон интеграцчлалыг орхигдуулах

Ихэнх компаниуд BI шийдлийг үнэлэхдээ тайлан ба лавлагаа, хяналтын самбар, хайлт ба

үзүүлэлт, OLAP (Online Analytical Processing) ба дүн шинжилгээ гэх мэт тухайн системд дагалдах

модулиудыг голчилж анхаардаг. Гэтэл тэд маш чухал нэг зүйлийг орхидог нь интеграцчлал юм.

Жишээ нь, олон систем MS Excel файлтай ажиллаж чаддаг боловч MS Outlook-тэй ажиллаж

чаддаг нь ховор, BI-аас гарах объектууд бусад системүүдтэй, түүнчлэн гар утсанд зориулсан

программуудтай зохицож чадахгүй байх асуудал элбэг.

Үүний зэрэгцээ, байгууллагын нөөц төлөвлөлт буюу ERP, үүлэн дэх програм хангамж (salesforce.

com), нөхцөлт үйлчилгээ (MDM, DQ, D&B) зэрэг ойлголтуудыг мөн адил анхаардаггүй. Хэдийгээр

модуль буюу нэмэлт боломжууд нь BI шийдлийн чухал хэсэг боловч бусад бизнесийн системүүдтэй

зохицож ажиллах чадвар сайн байх нь шийдлийн бас нэг гол үзүүлэлт болдог.

Өргөжүүлэх боломжгүй, дасан зохицох чадваргүй шийдэл сонгох

Дасан зохицох чадваргүй систем сонгох нь байж болох хамгийн том алдаануудын нэг юм. Тиймээс

та өргөжүүлэх боломжтой, дасан зохицох чадвартай, ажил хэрэгт тань зохицсон шийдлийг

сонгоорой.

Гар утасны болон хөдөлгөөнт

төхөөрөмжүүдтэй ажиллах

боломжийг орхигдуулах

Олон компани BI шийдэл сонгохдоо

хөдөлгөөнт төхөөрөмжүүдийн

боломжийг анхаарч үздэггүй. Таны

утсан дээр бүх хэрэгтэй зүйлүүд байх

нь цаасан дээр байснаас илүү хэрэгтэй

учраас энэ бол орхигдуулж боломгүй

үзүүлэлт юм.

Яаруу нэвтрүүлэлт

Шинээр систем нэвтрүүлж байгаа үед

яаралгүй, хүлээцтэй хандах хэрэгтэй.

Энэ нь BI програм хангамжийг

хөгжүүлэгчид болон хэрэглэгчид

үр дүнтэй ашиглаж сурахад чухал

нөлөөтэй. Мөн өөрт үүссэн бизнесийн

асуудлаа нэг дор шийдэж өгөхийг

шаардаж нэхэлгүйгээр, дэс дараатай,

үе шаттайгаар нэвтрүүлэх боломжийг

олгох хэрэгтэй.

Хүртээмж муутай сургалт.

(Сургалтын зардлыг дутуу

тооцох):

Компаниуд ихэнх төсвөө програм

хангамжийн лицензэд зарцуулдаг. Гэвч

тэд эцсийн хэрэглэгчдийн сургалтыг

дутуу үнэлдгээс хөрөнгө оруулалт нь

үр дүнгүй болох магадлалтай болдог.

Өнөө үеийн BI системүүдийг ердийн

нэг богино хугацааны сургалтаар

эсвэл гарын авлагаар сурах боломжгүй

тул тогтмол, урт хугацааны сургалт

зохион байгуулбал илүү үр дүнтэй.

Цайны цагаар шинэ нэвтэрсэн

системийн иж бүрдэл хэсгүүдээс

хэсэгчлэн танилцуулах, хэзээ ч

хэрэглэх боломжтой онлайн сургалтын

материал, видео бичлэг зэргийг

үргэлж нээлттэй бэлэн байлгах аргыг

ашиглаж болно.

Мэдээллээ үр дүнтэй

ашиглахгүй байх.

Зарим компаниуд BI програмаас үнэ

цэнэтэй мэдээлэл гаргаж авч чаддаг

боловч үүн дээрээ ажиллах, анализ

хийх, бусадтай хуваалцах нь дутмаг

байдаг. BI-ийг хэрхэн, юунд, яаж

өндөр үр дүнтэй ашиглах вэ гэдгийг

сайн бодох хэрэгтэй. Цуглуулсан

мэдээллээ зөв ашигласнаар,

мөн компанийнхаа бусад нэгжү

үдтэй хуваалцсанаар байгууллаг

а бүхлээрээ эрсдэлээс сэргийлэх,

зөв шийдвэр гаргах,

улмаар компанийн ажил хэрэг

амжилттай урагшлах хөшүүрэг болж

өгөх юм.

Ай Ти Зон компани нь Майкрософт компанийн Бизнес

Интеллиженс технологийн бүтээгдэхүүнийг албан ёсоор

нэвтрүүлэн ажиллаж байна.

4 5


Ай Ти Зон компани нь мэдээллийн технологийн чиглэлээр дэлхийд тэргүүлэгч дараах компаниудтай хамтран ажиллаж

байна. Бид мэдлэг туршлага солилцон хамтын ажиллагаагаа жилээс жилд өргөжүүлэн, компанийнхаа чадавхийг

нэмэгдүүлсээр байна.

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

2004

Oracle компанийн Бизнес түнш (OPN member)

2004

Oracle компанийн Алтан түнш (Gold partner)

2012

Oracle-ийн өгөгдлийн сангийн мэргэшсэн түнш

(Database Specialized partner)

2013

ORACLE компанийн Field Delivery Support Provider эрх

2014

Microsoft компанийн Silver Midmarket Solution

Provider. Тус түншлэл нь Ай Ти Зон компанийг

Microsoft-ийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг жижиг

дунд бизнесүүдэд нэвтрүүлэх чадамжтайг батлах

бөгөөд Microsoft Exchange Server, Microsoft Lync

Server , Microsoft Office, Microsoft Office 365,

Microsoft SharePoint Server, Microsoft SQL Server,

Windows, Windows Server гэх мэт бүтээгдэхүүнийг

нэвтрүүлэх, баталгаат сервис үйлчилгээгээр ханган

ажиллаж байна.

----------------------------------------------------

2000

Дэлл брэндийн Монгол дахь анхны албан ёсны

дистрибьютер

2010

Дэлл брэндийн Тэргүүн түнш (Premier Partner).

Тус түншлэлийн хүрээнд Дэлл брэндийн компьютер,

бизнесийн тоног төхөөрөмжийг албан ёсоор

нийлүүлэхээс гадна, сервер сторэйж, дата центрийн

шийдэл боловсруулах, суурилуулах, 24/7 сервис

үйлчилгээг үзүүлэх эрхтэй болов.

----------------------------------------------------

2002

Канон брэндийн Монгол дах цорын ганц албан ёсны

дистрибьютер.

Өөрийн Канон төв болон түншлэгч байгууллагуудаар

дамжуулан Канон брэндийн бүх төрлийн зургийн

аппарат болон хувилагч, хэвлэгч, олон үйлдэлт

төхөөрөмж, проектор, скайнер гээд 20 гаруй нэр

төрлийн бүтээгдэхүүнийг борлуулалтын дараах

баталгаат засвар үйлчилгээтэйгээр хэрэглэгчиддээ

хүргэн ажиллаж байна.

2002

HP брэндийн Монгол дах бизнесийн түнш

2012

HP компанийн Монгол дахь Serivce ONE Expert түнш

2014

HP компанийн SerivceOne Delivery түнш.

Энэ нь HP брэндийн Blade Server, MSA2000, 3PAR

P7000 энтерпрайз сторэйжийн шийдлийг суурилуулах,

стандарт баталгааны болон өргөтгөсөн 24/7 сервис

үйлчилгээг ханган ажиллах эрх юм.

----------------------------------------------------

2004

Cisco компанийн албан ёсны түнш

2014

Premier Certified Partner

2015

Express Foundation Specialized Partner

2014

Oracle-ийн Solaris үйлдлийн системийн мэргэшсэн

түнш (Solaris Specialized partner)

----------------------------------------------------

2004

Microsoft компанийн Монгол дахь бизнес түнш

2009

Microsoft Certified Partner.

2010

Microsoft компанийн Мөнгөн түнш (Silver OEM

competency)

2013

Microsoft компанийн “Dynamics CRM” бизнес

шийдлийн албан ёсны түнш

2013

Enrollment in the Cloud Essentials

2014

Microsoft компанийн S i l v e r A p p l i c a t i o n

Development түнш.

Энэ нь Майкрософт компанийн аппликэйшн,

програм хангамж хөгжүүлэх эрх юм.

----------------------------------------------------

2013

Албан ёсны дистрибьютерээр сонгогдов.

----------------------------------------------------

2014

F o r t i n e t к о м п а н и й н Х ү р э л т ү н ш

(Bronze Partner). Фортинет компани нь сүлжээний

хамгаалалтын технологи, шийдэл нийлүүлэлтээрээ

дэлхийд тэргүүлэгчдийн нэг юм.

----------------------------------------------------

2014

Huawei Enterprise компанийн Value Added Partner

6 7


2015.01.31, Тэрэлж Лакшери зочид буудал

2015.01.29, Туушин зочид буудал

Ай Ти Зон компани Монголын Барилгын Үндэсний

Ассоциацитай хамтран “Үл хөдлөх хөрөнгө

хөгжүүлэгч эздүүдэд зориулсан сургалт зөвлөгөөн”-

ийг зохион байгууллаа. Тус сургалтад “Барилгын

автоматжуулалтын ухаалаг систем ба барилга

ашиглалтын зардлыг бууруулах нь” сэдвээр Ай

Ти Зон ХХК-ийн Шийдэл хариуцсан менежер

Б.Энхтайван, “Олон улсын чанарын удирдлагын

тогтолцоог нэвтрүүлэх нь” сэдвээр Яруу Суварга

ХХК-ийн Захирал, ОУ-ын аудитор Т.Цогтбаатар,

“Үр ашигтай дотоод хяналтын систем ба дотоод

хяналтын аутсорсинг” сэдвээр БДО Аудит ХХКийн

Гүйцэтгэх захирал Д.Алтансүх, “Байгууллагын

нөөцийн удирдлагын систем (ERP)” сэдвээр Ай

Ти Зон компанийн ERP албаны дарга Б.Нямцэрэн

зэрэг хүмүүсийн 11 илтгэл тавигдсан байна.

2015.03.12, Enterprise Solutions Center

Бизнес эрхлэгчид, мэргэжлийн экспертүүдэд зориулсан Lenovo

брэндийн ThinkPad загваруудыг танилцуулах уулзалт

семинар Ай Ти Зон компанийн Enterprise Solutions төвд

боллоо. Байгууллагын хэрэглэгчдэд зориулсан уг уулзалтад

сүүлийн үед дэлхийн зах зээлд хамгийн их эрэлттэй байгаа

Lenovo брэндийн Carbon, T-series, Yoga зэрэг шинэ

загваруудыг танилцуулж, онцлог, давуу талуудыг биетээр

үзүүлжээ. Эдгээр загварууд нь АНУ-ын цэргийн хүчнийхнээр

бат бөх чанарыг нь шалгуулж тэнцсэн, хурдан цэнэглэгдэж,

авсан цэнэгээ удаан барьдаг батарей, өндөр технологийн

үзүүлэлт, доргилтоос хамгаалагдсан уян хатан хөдөлгөөнт

түгжээ бүхий хард диск зэргээрээ ялгардаг юм.

Oracle-ийн монгол дахь албан ёсны түнш Ай Ти Зон болон ФОРС компаниудаас хамтран

“New Business Intelligence Trends” зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа. Энэхүү зөвлөгөөнд Мэдээллийн

технологийн захирлуудын клубээс дэмжлэг үзүүлж, нийт 25 компанийн 40 гаруй төлөөлөгч оролцлоо.

Oracle-ийн Технологийн худалдааны төлөөлөгч Б.Баярсайхан, тус компанийн Бизнес интележенсийн

ахлах зөвлөх Pavel Dubinin, Ай Ти Зон компанийн дэд захирал Б.Цээсүрэн болон Мэдээллийн технологийн

захирлуудын клубын тэргүүн н.Отгонбаяр нар үндсэн илтгэлийг тавьсан байна. Дашрамд сонирхуулахад,

Ай Ти Зон компани нь 2004 оноос эхлэн Oracle-ийн Монгол дахь албан ёсны түншээр ажиллаж байгаа

бөгөөд Oracle Database, Oracle WebLogic Server, Exadata Database Machine, Oracle Sun Server, x86 Server,

Oracle Field Delivery Support Service зэрэг програм болон техник хангамж, үйлчилгээг албан ёсоор хүргэн

ажилладаг юм.

2015-01-14, Хонг Конг

Дэлхийн мэдээллийн технологийн салбарын магнатуудын нэг HP

корпораци Ази Номхон далайн улс орнуудын албан ёсны түншлэгч

компаниуддаа зориулсан “HP Channel Event 2014” арга хэмжээг

Хонг Конг улсад зохион байгууллаа. Тус үйл ажиллагааны үеэр

Ай Ти Зон компани 2014 оны гүйцэтгэл, үр дүнгээрээ тэргүүлж HP

корпорацийн “Монгол дахь Энтерпрайз түвшний Шилдэг Шийдэл

Нийлүүлэгч” шагналыг гардан авав. HP Service ONE Expert түншлэл

нь HP корпорацийн Энтерпрайз түвшний шийдлийг мэргэжлийн

өндөр төвшинд боловсруулах, нийлүүлэх, суурилуулах, тохируулах,

үйлчилгээ үзүүлэх эрхийг батламжилдаг түншлэлийн зэрэглэл юм.

Өөрөөр хэлбэл Ай Ти Зон компани нь HP корпорацийг дотоодын

зах зээлд бүрэн төлөөлж, техник болон програм хангамжийн

бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хүргэх, нийлүүлэх албан ёсны эрхтэй

компани болохыг батламжилж байгаа юм. ITZone компани нь HP

корпорацитай хамтран төрийн болон хувийн хэвшлийн хэд хэдэн

томоохон байгууллагуудад HP Contractual, Professional, Proactive,

CarePack Services зэрэг үйлчилгээнүүдийг хүргэн ажиллаж байна.

2015-03-25. Туушин зочид буудал

Сүлжээний аюулгүй байдлын үйлчилгээгээр дэлхийд нэр

хүндтэй Fortinet компани болон Ай Ти Зон компани, CIO

клуб хамтран “IT Security” семинар зохион байгууллаа. Тус

уулзалтад CIO Club Mongolia буюу Мэдээллийн технологи

хариуцсан захирлуудын клубийн 50 орчим гишүүд оролцсон

байна. Мөн Fortinet компанийн худалдааны төлөөлөгч Sean

Hong, худалдааны өмнөх зөвлөх Patrick Lo нар Хонконг

улсаас ирж өөрийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ танилцуулах

илтгэл тавьсан юм. Тус компанийн Firewall, Fortigate

зэрэг брэндүүдийг танилцуулж, UTM нэгдсэн хамгаалалт

бүхий системийн давуу тал, ач холбогдлын тухай мэдээлэл

өгчээ. Мөн Ай Ти Зон компанийн Мэдээллийн аюулгүй

байдлын мэргэжилтэн Х.Баяржаргал “Мэдээллийн аюулгүй

байдлын удирдлагын тогтолцоо (ISMS)” сэдвээр илтгэл

тавьж, мэдээллийн технологи хариуцсан захирлуудад үйл

ажиллагаагаа танилцууллаа. Цахим аюулгүй байдал бизнес

эрхлэгчдийн хувьд чухал асуудал болсон өнөө үед энэхүү

сургалт нь цагаа олсон үйл явдал боллоо хэмээн оролцогчид

уулзалтын ач холбогдлыг үнэлсэн байна.

Fortinet компаний сүлжээний аюулгүй байдлыг хангах

үйлчилгээг монголын хэд хэдэн компани ашигладаг бөгөөд

албан ёсны хамтын ажиллагаатай Ай Ти Зон компани

төхөөрөмжүүдийг суурилуулах, тохиргоо хийх ажлыг

мэргэжлийн өндөр төвшинд гүйцэтгэн ажиллаж байна.

8 9


МОНГОЛ ИНЖЕНЕРҮҮД ДЭЛХИЙД ТЭРГҮҮН ТУРШЛАГА

БОЛСОН СИСТЕМИЙГ ХӨГЖҮҮЛЖ, НЭВТРҮҮЛЖ ЧАДЛАА

Саяхныг хүртэл манай прокурорууд ажлын цагийнхаа 60-

80 хувийг 37 төрлийн бүртгэл хөтлөхөд зарцуулдаг байжээ.

Тэр ч байтугай бүртгэл хөтөлсөн тухай бүртгэл хүртэл хийдэг

байсан нь үндсэн ажлынх нь бүтээмжийг илт бууруулдаг

байж. Гэхдээ одоо бол өөр. 2013 оноос хойш Прокурорын

байгууллагын үйл ажиллагааны мониторингийн системийг

нэвтрүүлснээр энэ бүх бичиг цаасны ажлаас холдож, үндсэн

ажлаа буюу үнэн худлыг дэнслэх үндсэн үүргээ биелүүлэх

боломжтой болсон гэсэн үг. Энэ системийг Холбооны

Бүгд Найрамдах Герман Улсын Олон Улсын Хамтын

ажиллагааны байгууллага (GIZ)-ын дэмжлэгтэйгээр Ай Ти

Зон компани хөгжүүлсэн юм. Дэлхийн жишигт яг ийм том

хэмжээний системийг дунджаар 20 жил хөгжүүлдэг бол

монгол инженерүүд хоёрхон жилийн дотор гүйцэтгэсэн

нь олон улсын анхаарлыг татаж байна. Нэмж хэлэхэд,

мэдээллийн технологийн чиглэлээр дэлхийд тэргүүлдэг

гэгдэх Энэтхэг улсын инженерүүд энэ ажлыг анх эхлэх үед

“Ийм богино хугацаанд энэ ажлыг хийх боломжгүй” гэж

байсныг дурдах хэрэгтэй. Бид болохгүй бүтэхгүйг бичиж,

ярихыг хойш тавьж, Монголчуудын бүтээж чадсан нэгэн

түүхийг хуваалцаж байгаадаа баяртай байна.

Системийг прокурорууд 2013 оноос эхлэн хэрэглэж

эхэлсэн бөгөөд эхний хувилбарын сайжруулалт хийгдэж,

2-р хувилбарыг нэвтрүүлэхэд бэлэн болжээ. Ингэснээр

систем хэрэглэхэд илүү хялбар, чанартай боллоо гэсэн

үг. Ингээд Прокурорын байгууллагын үйл ажиллагааны

мониторингийн системийг бүтээсэн хамт олонтой

ярилцсанаа хүргэе.

Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын Олон Улсын Хамтын ажиллагааны байгууллагын

“Эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийн эрх зүйн орчинг баталгаажуулах” Төслийн удирдагч

Л.Заяа:

ЭНЭ СИСТЕМИЙГ БҮТЭЭСЭН ТҮҮХ

ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ШИЛДЭГ ЗАГВАР БОЛЖ ЧАДСАН

Танай байгууллага (GIZ) чухам яагаад энэ системийг

хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж үзсэн бэ?

-Дэлхийд эрх зүйн тогтолцоо нь өндөр хөгжсөн улсууд ийм

системтэй. Энэ нь тухайн орны онцлог, хууль эрх зүйн

байдлаас шалтгаалан өөр хоорондоо ялгаатай байдаг.

Манай улс ч ийм системтэй болох шаардлага зүй ёсоор

гарч ирсэн. Та бод доо, прокурор хүн хуулийн дагуу

хэргийг шалгах, хянах ёстой байтал бүртгэл хөтөлж хамаг

цагаа бардаг байсан тул Прокурорын байгууллагын үйл

ажиллагааны мониторингийн системийг хөгжүүлэх тендер

зарлагдаж, Ай Ти Зон компани шалгаран энэ том төслийг

амжилттай хэрэгжүүлж чадсан.

Тэгэхээр энэ системийг нэвтрүүлс нээр гарсан үр дүнг та

хэрхэн үнэлж байгаа вэ?

Энэ систем прокурорын үндсэн ажилдаа зарцуулах цагийг

нэмэгдүүлэхээс гадна алдаа гаргах эрсдлийг багасгасан.

Прокуроруудын хэргийг хянах, шийдэх хугацаа нь

богино болж, тэр хэрээр иргэд ч хэргээ шийдүүлэх гэж

удаан хүлээхээргүй боллоо гэсэн үг. Энэ бол иргэдэд

Бидний хувьд Германы ард

түмний татварын мөнгөөсөө

илүүчлэн байж ирүүлсэн мөнгийг

эх нутагтаа хэрэгтэй юм болгоод

үлдээчих юмсан л гэж хичээж

ажилладаг даа

ирж байгаа маш том үр дүн гэж ойлгож болно. Мөн

тухайн байгууллагын дотоодын хяналтыг хэрэгжүүлэхэд

хялбар болж, прокурорын байгууллагын үйл ажиллагааг

сайжруулах нэг үндэс болсон. Өөрөөр хэлбэл хэрэг хянах,

шийдэх үед гардаг нийтлэг алдаагаа засах боломжийг энэ

систем олгож байгаа юм.

Алдаа гаргах эрсдлийг багасгаж байгаа гэлээ. Энэ тухайд?

-Прокурор хэрхэн ажиллах тухай хуулиуд байгаа. Бас тэр

хуульд нийцүүлэн ажиллах журмууд гээд дагаж мөрдөх

ёстой алхамууд олон байдаг. Тэгвэл энэ систем үүнийг

заавал хийхийг шаарддаг. Хүн өөрөө ч анзааралгүй, эсвэл

мэдэхгүйгээс болж алдаа гарах эрслийг систем багасгаж

байгаа юм. Санамсаргүй болон санаатай хийсэн алдааг

анхааруулж, хэргийг шийдвэрлэх хугацааг сануулдаг.

Нэг прокурор жилд дунджаар 200-1000 орчим хэрэгт ял

төлөвлөдөг. Нэг хэрэгт 5-19 хоног зарцуулах стандарт

хугацаатай. Гэхдээ ажлын ачаалал, бусад асуудлаас болж

зарим нь орхигдох, шийдэгдэхгүй удах тал бий. Харин

системийн шийдэлд прокурорын ажлыг сануулах тохиргоо

бий. Өглөө компьютерээ асаахад дэлгэцэнд 3 төрлийн

өнгө асна.

Ногоон- Хугацаа дуусах болоогүй хэргүүд

Шар- Хугацаа дуусах дөхсөн хэргүүд

Улаан- Хугацаа дууссан хэргүүд

Гэрлээ хараад ямар хэрэг дээр хамгийн түрүүнд ажиллах

ёстойгоо шийдэж байгаа юм.

Одоо энэ системийг хэдэн хүн хэрэглэж байна вэ? Манай

прокурорууд иймэрхүү технологийн шийдлийг хэр хүлээж

авч байна?

Одоогоор 800 гаруй хэрэглэгчтэй. Анх системийг

хэрэглээнд нэвтрүүлэхийн тулд орон нутгийн бүх салбартаа

очиж сургалт зохион байгуулан, тусгай гарын авлагаар

бүрэн хангасан. Үргэлж цаас, балтай ажиллаж байсан

зарим хүмүүст эхлээд хүндрэл гарсан байхыг үгүйсгэхгүй.

Харин одоо бол тэдний ажлын нэг хэсэг нь энэ систем

болчихоод байна. Хоёр дахь шатны сайжруулалт

туршилтын шатандаа явж байна. Бид дахин сургалт явуулж,

системийнхээ 2-р хувилбар дээр ажиллах зааварчилгаа

өгнө. Мөн системтэй холбоотой аливаа асуудлыг

шийдвэрлэж, байнга хөгжүүлж байх ажлын байрыг

ч бий болгож, бүх шатны прокурорын байгууллагын

дэргэд Мэдээллийн технологи, дүн шинжилгээний албыг

байгуулсан. Одоогоор эдгээр мэргэжилтнүүд нь Ай Ти

Зон компанийн програмистуудаас суралцсаар байна.

Шинэ систем нэвтрүүлэхтээ зэрэгцээд аймаг, нийслэлийн

бүх шатны прокурорын байгууллагуудыг шилэн кабелаар

холбох ажлыг хийж амжуулсан. Ингэснээр системийн

аюулгүй байдал, нууцлалын хувьд найдвартай болсон

бөгөөд системд зөвхөн прокурорын байгууллагын дотоод

сүлжээнээс нэвтрэх боломжтой.

Олон улсад тэргүүн туршлага болохуйц системийг монгол

инженерүүд маань маш богино хугацаанд гүйцэтгэсэн нь

бахархууштай сонсогдож байна. Дэмжигч байгууллагын

хувьд хүссэн үр дүндээ хүрсэн гэж үзэж байгаа юу?

Манай байгууллага дэлхийн 130 гаруй улстай хамтын

ажиллагаатай. Түүнээс 20 гаруй улсад хууль, эрх зүйн

чиглэлээр төсөл хэрэгжүүлдэг. Энэ 20 гаруй улсуудад

манай систем тэргүүн туршлага болж чадсан. 2013 онд

Герман улсын шинжээчид ирж үзээд тэргүүн туршлага мөн

юм гэдгийг албан ёсоор хэлсэн. Бид Монгол талаасаа

хамтран ажиллаж байгаагийн хувьд энэ үгийг сонсох

үнэхээр сайхан байсан. Өдөр шөнийг ялгалгүй бүх сэтгэл

зүрхээ гарган ажилласны үр дүнд Ай Ти Зон компанийн

програмист, инженерүүд мэргэжлийн “үнэмлэхгүй”

прокурор, харин манай прокурорууд “дажгүй сайн”

програмистууд болчихоод байна. Энэ нь хоёр

байгууллагын хамтын ажиллагааны нэг том ололт юм

шүү дээ. Үнэнийг хэлэхэд анх тендерт Ай Ти Зон (Тухайн

үед М Си Эс Электроникс ХХК байсан) ялахад би таатай

хандаагүй. Харин өнөөдөр бид үнэхээр сэтгэл ханамжтай

байна. Бас монгол инженерүүдээрээ бахархаж байгаагаа

илэрхийлэхийг хүсч байна. Бидний хувьд Германы ард

түмний татварын мөнгөөсөө илүүчлэн байж ирүүлсэн

мөнгийг эх нутагтаа хэрэгтэй юм болгоод үлдээчих юмсан

л гэж хичээж ажилладаг даа.

Ярилцсанд баярлалаа. Танай хамт олонд амжилт хүсье.

10 11


Ай Ти Зон компанийн Програм хангамжийн газрын дарга

С.Хишигбаатар:

Монгол улсын прокурорын 39 байгууллагын бүх

тайлан мэдээг бидний зохиосон програмаар гаргадаг

Олон улсад туршлага болохуйц систем нэвтрүүлсэн танай

хамт олонд юуны өмнө баяр хүргэе. 20 жилд хийдэг ажлыг

яаж 2 хон жилд амжуулж хийв ээ?

Манай компаний хоёр системийн шинжээч, найман

програмист нийтдээ арван хүний бүрэлдэхүүнтэй баг

прокуроруудтай хамтраад Про ку рорын Байгууллагын Үйл

Ажиллагааны Мониторинг Удирд лагын системийг хийх

ажилд 2011 оны 1-р сараас ороод 2013 онд хүлээлгэж

өгсөн. Төсөл богино хугацаанд амжилттай хэрэгжихэд

нөлөөлсөн хэд хэдэн хүчин зүйл бий гэж би боддог.

1.Уг төслийг хэрэгжүүлэх хэрэгцээ,

шаардлага нь аль хэдийн үүсчихсэн байсан.

Улсын ерөнхий прокурорын газар урьд нь 2 ч удаа өөр

газраар ийм прокурорын байгууллагын мониторинг

систем хийлгэх гэж оролдоод бүтээгүй байсан юм билээ.

Мөн Герман улсад прокурорууд нь ийм програм ашигладаг

гэдгийг очиж судалсан, өөрсдөө бид нар ийм програмтай

болох юмсан гэж хоорондоо их ярьдаг байсан гэдэг.

Өөрөөр хэлбэл хэрэглэгчид өөрсдөө ийм програмтай

болохыг үнэхээр хүсэж байсан.

2.Захиалагч болон гүйцэтгэгчид

нэг завинд сууж чадсан.

Аливаа програм хангамжийн төсөл ам жилт тай болоход

хоорондын харилцаа их чухал байдаг. Хэрэглэгчтэйгээ үл

ойлголцох, бие биедээ үл итгэсэн харилцаа нь төслийн

амжилтад муугаар нөлөөл дөг. Үүн дээр GIZ-ээс анхаарч

төс лийн баг, прокурорууд болон прог раммис туудыг хамт

нь 20 хоног вакуум орчинд амрааж ажиллуулсан. Бидэнд

харилцааны хувьд ямар ч асуудал үүсэж байгаагүй.

3.Төслийн менежмент сайн хийсэн,

програмистууд маань сайн ажилласан

Бид ажлаа цаг хугацаанд нь амжилттай өгөхийн тулд

төслийн бүх үе шатанд юу юу хийхээ сайтар төлөвлөсөн.

Төслийн нэг үе шат дуусахад дараагийн ажил нь юу хийх

нь тодорхой, их ажил хүлээж байдаг байсан. Жишээ нь:

Дэлгэцийн зохиомж гэсэн хэсэг дуусахад дараа нь хэн,

хэн аль хэсгийг кодыг ямар хугацаанд хийх нь тодорхой

хуваариласан байдаг байсан.

4.Сургалтаа сайн хийсэн, гарын авлагаа сайн бэлдсэн.

Програмын төслийн монголчуудын нэг алддаг юм

нь сайн програм хийчихээд гарын авлагад ач холбогдол

өгдөггүй, сургалтаа сайн хийдэггүй тал бий. Бид сургалтаа

хийхийн тулд 1 програмист, 2 прокурор бүхий 3 хүнтэй

5 баг гаргаж 21 аймгаар нэг нэгэнгүй явж бүтэн сарын

турш сургалтаа хийж байсан. Гарын авлага дээрээ мөн ач

холбогдол өгч GIZ-ээс прокурор бүрийн тоогоор гарын

авлагыг 800 гаруй хувь өнгөтөөр хэвлүүлж байсан.

5.Удирдлагын зүгээс сайн дэмжсэн, програмыг өдөр

тутмын үйл ажиллагаатай нь уяж өгсөн.

Хичнээн сайн програм хийгээд хэрэглэгч түүнийг

бүрэн ашигладаг болоход удирдлагын зүгээс заавал

дэмжлэг хэрэгтэй байдаг. Үүн дээр УЕПГ-аас бүрэн дэмжиж

ажилласан бөгөөд уг программыг өдөр бүр заавал ашигла

гэсэн Улсын ерөнхий прокурор Д.Дорлигжавын тушаал

хүртэл гаргуулж байсан (инээв).

Мөн бид системээ бүрэн ашиглуулахын тулд эрүүгийн

хэргийн дугаарыг зөвхөн системээс авдаг болгох, улирлын

тайлан мэдээг цаасаар авдгийг болиулж зөвхөн системээс

авдаг болгосон. Ингэснээр прокурорууд маань програмыг

ашиглахаас өөр ямар ч аргагүй байдалд орсон. Одоо улсын

хэмжээнд прокурорын бүх байгууллагын тайлан мэдээ,

гүйцэтгэлийн үнэлгээ манай программыг ашиглаж гардаг.

Манай компанийн бусдаас ялгарах давуу тал нь бид

хийсэн ажлынхаа үр дүнг үргэлж шалгаж, эргэх холбоотой

ажилладаг. Бид хэзээ ч хийсэн програмын ажлаа эзэнгүй

орхидоггүй. Бидний өмнө хийсэн програм хангамжийн

төслүүд одоо хүртэл амьд хэвээр, биднээс байнгын засвар

үйлчилгээг авсаар байгаа юм. Жишээ нь: Сангийн яамны

Худалдан авалтын модуль хэмээх програм 10 гаруй

жилийн өмнө хийлгэсэн програм дээр бид одоо хүртэл

нэмж сайжруулалт, үйлчилгээ хийсээр байна.

Системийн сайжруулсан хувилбарыг саяхан хийж дуусгасан

гэж сонссон. Өмнөхөөсөө ямар давуу талтай болсон бэ?

Одоогийн нэмэлт хувилбар дээр хяналтын модуль буюу

ПРОКУРОРЫН БАЙГУУЛЛАГуудЫН

11 ТӨРЛИЙН 500 ОРЧИМ МЭДЭЭГ

ГАРГАЖ НЭГТГЭХЭД ХОЁРХОН ЦАГ

ЗАРЦУУЛЖ БАЙНА

УЕПГ-ын Мэдээллийн технологи, дүн шинжилгээний

албаны дарга Д.Булганцэцэг, тус албаны хяналтын

прокурор Д.Бөхчулуун нартай уулзаж, Прокурорын

байгууллагын үйл ажиллагааны мониторингийн

системийг нэвтрүүлэх ажил болон системийн талаарх

сэтгэгдлийг нь сонслоо.

Прокурорын байгууллагын үйл ажил лагааны

мониторингийн систе мийг хийх ажлын хүрээнд 2009 онд

манай байгууллагаас 13 хүнтэй ажлын хэсгийг байгуулсан

юм. Тухайн үед ийм өндөр түвшний системтэй болно

гэсэн төсөөлөлгүйгээр системийнхээ үзэл баримтлал,

шаардлагыг боловсруулах ажлаа эхэлж байлаа.

Энэ үед Германы техникийн хамтын ажиллагааны

байгууллагаас биднийг Германы туршлага судлуулж, анхны

төсөөлөлтэй болж байсан.Үүний дараа бүтэн жил хагасын

хугацаанд Ай Ти Зон компанийн програмистуудтай байнга

хамтран ажиллаж, тал талаасаа их сэтгэл гаргасны үр дүнд

системээ амжилттай нэвтрүүлээд байна.

Системийг нэвтрүүлсэн эхний жилд буюу 2013 онд

прокурорууд систем дээр ажиллахын хажуугаар цаасан

бүртгэлээ давхар хөтөлж байснаас тэдний ажлын ачаалал

нэмэг дэж, хүндрэл бэрхшээлтэй асуудлууд ч их гарч байсан.

Ямартай ч манай прокурорууд тэр үеэ даваад гар сан. Анх

хэн, хэзээ, хаанаас орсон, ямар ямар үйлдэл хийснийг

хянах бололцоотой болсон. Мөн прокуроруудын хүсэлтээр

шинэ функц, боломжууд нэмэгдэж байгаа. Жишээ нь:

Гомдол, хэргийг илүү олон нөхцлөөр хайх, мөн Мэдээлэл

Судалгаа Дүн Шинжилгээний Албанд зориулж хэргийн

мэдээллүүд график үзүүлэлтүүдээр харуулдаг болсон гэх

мэт олон боломжууд нэмэгдэж байгаа юм.

Системийн найдвартай ажиллагаа, мэдээллийн нууцлалын

тухайд...

-Системийн найдвартай ажил лагаа, мэдээллийн

нууцлал хамгаа лах гэдэг их өргөн ойлголт л доо. Төхөөрөмжийн,

сүлжээний, програмын гэх мэт олон хэсгүүдээс

нууцлал хамаар на.

Прокурорын байгууллагын хувьд хүний хувь заяатай

холбоотой мэдээл лүүд хадгалагддаг учраас маш өндөр

нууц лал тай байхыг шаарддаг. Бид өндөр нууц лал

хамгаалалт бүхий сис тем бүрдүүлж чадсан.

Ярилцсанд баярлалаа. Та бүхний ажилд амжилт хүсье.

төвөгшөөж дургүйцэж байсан бол одоо програмыг хэрхэн

сайж руулах, боловсронгуй болгох талаар саналаа хэлдэг

болсон нь бид ний ажилд сайнаар нөлөөлж байна.

Програмын сургалтыг нэг програмист, хоёр

прокуророос бүрдсэн таван баг бүх аймаг, орон нутаг,

нийслэлд очиж хийсэн.

Энэ систем нь Прокурорын байгууллагын бүхий л үйл

ажиллагааны бүртгэл, судалгааг цахимжуулсан төдийгүй

үндсэн хяналтын ажилд дэмжлэг үзүүлэх, мониторинг

хийх боломжтой, мэдээллийн нэгдсэн сан бүхий програм

хангамж болсон. Системийн нэг том давуу тал бол мэдээ

гаргах, нэгтгэх ажлыг автоматаар хийдэг. Энэ нь маш их

цаг хэмнэж байгаа л даа. Тодруулбал, улс даяар байгаа

прокурорын байгууллагын 36 салбар нэгжээс 11 төрлийн

500 орчим мэдээг гаргаж нэгтгэхэд хоёрхон цаг зарцуулж

байна.

12 13


SUCCESS STORY

Монгол Улсад хэрэгжиж буй хөгжлийн төслүүдийг

зохицуулах үр дүнд суурилсан Хяналт-шинжилгээ,

үнэлгээний Удирдлагын мэдээллийн систем бий боллоо

Мэдээллийн сан үүсгэсний давуу тал:

Албан байгууллагад

зориулсан өндөр

хурдны интернэт

Байгууллагын салбар

хоорондын өндөр

хурдны онлайн сүлжээ

Утасгүй хөдөлгөөнт

Wi-Fi–ийн

цогц шийдэл

Data center (Сервер

хостинг, Вэб хостинг,

Домэйн нэр)

Монгол Улсад хэрэгжиж буй хөгжлийн төслүүдийг

зохицуулах үр дүнд суурилсан Хяналт-шинжилгээ,

үнэлгээний Удирдлагын мэдээллийн систем бий боллоо

Засгийн газрын гадаад зээл, тусламжийн хөрөнгөөр Монгол

Улсад хэрэгжиж буй хөгжлийн төслүүдийг зохицуулах

системийг амжилттай хөгжүүлж, хэрэглээнд нэвтрүүлээд

байна. Засгийн газрын чадамжийг нэмэгдүүлэх зорилготой

уг төсөл нь хөгжлийн төслүүдийг үр ашигтай байдлаар

хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн юм. Мөн хяналт-шинжилгээ,

үнэлгээний Удирдлагын мэдээллийн систем бий болгох

зорилготойгоор уг төслийн ажлыг 2014 оны 11 сард

эхлүүлжээ.

Уг төслийг Дэлхийн банк санхүүжүүлж, Сангийн яам

хэрэгжүүлэгчээр ажилласан байна. Ай Ти Зон компани

ажлыг хийж, Од Инновайшн компани хамтран гүйцэтгэгчээр

ажилласан юм.

Энэхүү систем Засгийн газрын гадаад зээл, тусламжаар

хэрэгжих төслүүдийн бичиг баримт боловсруулах үе

шатаас эхлээд төсөл хэрэгжиж дуусах хүртэлх бүхий л

үеийн мэдээллийг багтаасан нэгдсэн сан үүсгэсэн байна.

Үүнд, тухайн төсөлтэй холбоотой бичиг баримт, төслийн

анхны хэрэгцээний үнэлгээ, логик хүрээ болон хяналтшинжилгээ,

үнэлгээний төлөвлөгөө, төслийн хэрэгжилтийн

тайлан, санхүүжилтийн мэдээлэл, шалгуур үзүүлэлт, түүний

гүйцэтгэлийн талаарх гэх мэт тухайн төслийн Хяналтшинжилгээ,

үнэлгээтэй холбоотой бүх мэдээллүүдийг

нэгтгэжээ.

Одоогоор уг системийг Сангийн яам болон бусад 15

яамд, түүний харьяа байгууллагууд, УИХ-ын тамгын газар,

Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар, төсөл хэрэгжүүлэх

нэгжүүд болон олон улсын зээл, тусламжийн байгууллагууд

хэрэглэж байна. Мөн уг системээр дамжуулан жирийн

иргэд ч зээл тусламжаар санхүүжүүлж буй төслүүдийн тухай

мэдээллийг ил тод байдлаар харах боломжтой юм.

• Засгийн газрын гадаад зээл, тусламжийн бүх

төслүүдэд ашиглах шалгуур үзүүлэлтүүдийг сонгох,

тэдгээрийг тооцох зааварчилгаа бүхий шалгуур

үзүүлэлтүүдийн нэгдсэн санг бүрдүүлнэ.

• Бодлого боловсруулах түвшний ажилтан, албан

хаагчид засгийн газрын гадаад зээл, тусламжийн

төслүүд, тэдгээрийн хэрэгжилтийн талаар бодит,

шуурхай мэдээллээр хангагдана.

• Шинэ төслүүдийн хувьд өмнө нь хэрэгжиж байсан

болон одоо хэрэгжиж буй ижил төстэй төслүүдийн

талаар мэдээлэл (туршлага, ашигласан шалгуур

үзүүлэлтүүд, авсан сургамж гэх мэт) болон өөрийн

төсөлд ашиглагдах шалгуур үзүүлэлтүүдийн одоогийн

болон өмнөх үеийн утгуудыг (тухайн шалгуур

үзүүлэлтийн утгууд өмнө нь мэдээллийн санд орсон

үед) нэгдсэн мэдээллийн сангаас авах боломжтой.

Ингэснээр шинэ төслийн техник, эдийн засгийн

үндэслэлийн судалгааг хэрхэн хийх, төслийн саналыг

яаж боловсруулах, батлагдсан тохиолдолд төслийг

хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар заавар болгон ашиглах

боломжтой.

•Олон нийт гадаадын зээл, тусламжийн төслүүд,

тэдгээрийн хэрэгжилтийн талаар зохих мэдээлэлтэй

болно.

• Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг өмнө

хэрэгжиж дууссан төслийн үйл ажиллагаатай

давхцуулахгүй байх, үйл ажиллагааг нь уялдуулах

боломжтой болно.

Ай Ти Зон компанийн Програм хангамжийн газар нь

хөгжүүлэлтийн стандарт болсон V аргачлал болон богино

хугацаанд үр дүнд хүрэх Agile аргачлалуудыг хослуулан

ажилласан байна. Төслийн хугацаа богино байсан ч дээрх

хоёр аргачлалыг хослуулан ашигласны үр дүнд системийг

амжилттай хөгжүүлж, хэрэглэгчдэд хүлээлгэн өгсөн юм.

Системийг нэвтрүүлэх үйл явцад Сангийн яамны орон

нутаг, нийслэлийн нийт 100 мэргэжилтэнд сургалт явуулж,

сертификат гардуулсан байна. Энэ төсөл нь Ай Ти Зон

компаний хувьд Програм хангамжийн төсөл дээр дотоодын

Мэдээллийн технологийн компанитай хамтран ажилласан

анхны төсөл юм. Од Инновайшн компанийн чадварлаг

мэргэжилтнүүдтэй хамтран ажиллаж төслийг “in house”

болон “outsourcing” хөгжүүлэлтийн хэлбэрийг амжилттай

хослуулан дуусгаж, хүлээлгэн өгсөн нь тэмдэглүүштэй үйл

явдал боллоо.

Интернэт нь байгууллагын өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг явуулах тулгуур сүлжээ болдог тул бид интернэтийн

үйлчилгээндээ тусгайлан зориулсан багц болон баталгааг санал болгодог. Үүнд:

PROACTIVE:

Сар бүр тогтмол мэргэжлийн инженер очиж үзлэг оношлогоог хийн, эвдрэл гэмтэлтэй гарсан

сэлбэгийг тухай бүрт засварлан гэмтлийг арилгаж, байгууллагын интернэт тасалдах эрсдэлийг

бууруулна.

Үйлчилгээний чанарын баталгаа:

Хэрэв манай байгууллагаас шалтгаалан интернэт тасалдсан тохиололд бид танд доорх

хөнгөлөлтийг олгох болно.

1 удаа | 5%

2 удаа | 10%

3 удаа | 20%

4 удаа | 40%

5 удаа | 60%

1 удаа | 1%

2 удаа | 20%

3 удаа | 40%

4 удаа | 80%

5 удаа | 100%

Байгууллагад зориулсан интернэт

үйлчилгээний техникийн үзүүлэлтүүд:

• 7 хоногт 24 цагийн сүлжээний хяналтын системтэй

• Олон улсын давхар гарцтай

• Сүлжээний шинэчлэлт сайжруулалт байнга хийгддэг

• Холболт, суурилуулалтын ажлын чанартай гүйцэтгэл

• Бусад төрлийн нэмэлт үйлчилгээ ашиглах боломжтой

• Шилэн кабелийн сүлжээний дэд бүтэц найдвартай хийгдсэн

• Монголын бүх вебсайтууд руу хязгааргүй хурдаар холбогдоно

100%

• Мэргэжлийн сертификаттай

мэргэшсэн боловсон хүчин

• Дэвшилтэт технологи, техник

хангамжийн найдвартай байдал

• Хэрэглэгчийн тусламж

үйлчилгээний төв

• 24/7 шуурхай үйлчилгээ

14 15


БИЗНЕСЭЭ ИЛҮҮ УХААЛАГ УДИРДЪЯ ГЭВЭЛ...

Байгууллага томрох тусам түүнийг удирдах ухаалаг шийдэл хэрэгтэй болдог. Өдөр тутмын ажилдаа дуртай, урам

зоригтой ажиллах чадварлаг боловсон хүчний бодлого, түүхий эд, хөрөнгө санхүү, тоног төхөөрөмжөө зөв удирдах

ухаан, харилцагч худалдан авагч, нийлүүлэгчидтэйгээ байнгын уялдаа холбоотой ажиллах гээд олон ажил хийх

шаардлага удирдлагын түвшинд гардаг. Энэ бүхнийг цаасан дээр бичиж тэмдэглэж, бүгдийг хянах боломж бараг

байхгүйтэй ижил. Гэтэл өнөөдрийн байгаа байдлаас илүү их хөгжих боломж байсаар атал хамаг цаг хугацаагаа

өдөр тутмын удирдлагын ажилд зарцуулаад илүү гарахгүй байна уу. Тэгвэл технологийн зөв шийдлийг ашигласнаар

цаг хугацааг бизнесээ өргөжүүлэх, илүү ашиг олоход зарцуулж, дээрх мэт асуудлыг хялбархан шийдэх боломж бий.

Бид танд Green ERP системийг танилцуулж байна. Энэ систем нь Нийлүүлэлт хангамж, Санхүү, Хүний нөөц,

Үйлдвэрлэл, Харилцагчтай түншлэх гэсэн таван дэд системтэй. Энэ удаад бид Нийлүүлэлт, хангамжийн систем

(SCM)-ийн тухай мэдээлэл болон тус системийг нэвтрүүлэгч, хэглэгч байгууллагын сэтгэгдлээс хүргэе.

Ай Ти Зон компанийн ERP албаны

системийн мэргэжилтэн Г.Болорцэцэг:

Худалдан авалтын хүсэлт, нийлүүлэгч сонгох, захиалга үүсгэх, хянах, тээвэрлэлт

болон бараа хүлээн авах зэрэг бүхий л үйл явцыг компьютерээсээ төдийгүй гар

утаснаасаа хийж, хянах боломж бүрдэнэ. Компанийн үйл ажиллагаа хаанаа

жигд хэвийн өрнөж, бас хаанаа удааширч буйг удирдлага болон холбогдох

менежерүүд нэг цонхноос хянах боломжтой болох тул удирдлага асуудлыг хайж

цаг алдалгүй зөвхөн бизнесээ урагшлуулахад илүү анхаарах болно. Нийлүүлэлт

хангамжийн бүх үйл ажиллагаа жигд, дэс дараатай горимоор хурдан, үр

ашигтай болж ирэх ба бараа материалыг бүртгэх, категориудад оруулах талдаа

маш их ахиц авчирна. Бидний ярьж буй энэ бүх үйлдлийн заримыг нь дотоодын

компаниуд маань нэлээд их бичиг цаастай “ноцолдож” маш их цаг алдаж хийж

болно. Гэхдээ шуудхан харж, хянах ямар ч боломжгүй. Дээр нь компанийн

холбогдох албадын хэн бүхэнд энэ нь тодорхой ойлгомжтой байж чаддаггүй.

Харин Нийлүүлэлт хангамжийн систем энэ бүхнийг хялбарчилснаараа

компанийн үйл ажиллагааг ил тод, шуурхай, үр ашигтай төдийгүй тогтвортой

болгох юм.

Системийн хэрэглэгч байгууллага болох

М-Си-Эс Проперти компанийн Хангамжийн

ахлах ажилтан С.Ганзориг:

Системийн давуу талуудаас хэлэхэд төлөвлөгөөгөө

систем рүүгээ оруулаад түүний дагуу худалдан авалт, бараа

материал татах ажлаа хийгээд, тэдгээрийн явц, удаашралыг хянаж,

мөн тайлан балансаа нэг команд өгөөд авч байна. Барилга барихад

материал маш их нөөцөлж авдаг. Гэтэл барилгын материалын

хадгалалтын горим, хугацааг сайтар мөрдөх ёстой байдаг.

Бараа материал, хадгалалтын хувьд цемент 6 сарын хугацаатай,

түүнээс хэтэрвэл чанар нь муудна. Цавуу бас адил. Энэ системийг

ашигласнаар бараа материалын авсан хугацаа, хадгалах хугацааг

оруулахад л системээс автоматаар хугацааны алерт мессежээр ирж

сануулж байна. Бид энэхүү системийг анх Buddha Vista төсөлдөө

туршилтын байдлаар нэвтрүүлж байсан бол одоо барилгын бүх

төслүүд дээр ашиглаж байгаа.

16 17


Хамгийн ухаалаг хүмүүс ажилладаг гэгдэх

Дэнцү компанийН ажилчдын

10 дүрэм

Green HRM системийн зорилго бол зөвхөн хүний нөөцийн ажилтнуудын ажлыг автоматжуулахаар хязгаарлагдахгүй.

Байгууллагын ажилтны ур чадвар, гүйцэтгэлийг өндөр байлгахад нь туслахад оршино. Тиймээс Японы хамгийн ухаалаг

хүмүүс ажилладаг гэгдэх Дэнцү компаний 10 дүрмийг танилцуулж байна. Бизнесийн салбарт хүчтэй өрсөлдөгч байж,

хүний нөөцөө илүү чадварлаг, мэргэжлийн болгоход энэ дүрэм туслах болно. Нэмж хэлэхэд энэ бол захиргааны дүрэм

биш. Харин амжилт гаргахыг хүссэн хүний дагаж мөрдөх дүрэм юм. Энэхүү дүрмийг М-Си-Эс Энержи ХХК-ийн Гүйцэтгэх

захирал Т.Мөнхтөрийн Бизнес Радио 98.9-д өгсөн ярилцлагаас хүргэж байна.

Байгууллагын хамгийн үнэт хөрөнгө бол ажилчид юм гэдэгтэй санал нийлсэн цагт амжилт таны дэргэд ирэх болно

гэж орчин үеийн ухаалаг удирдагчид хэлэх боллоо. Тэр ч утгаараа хүний нөөцийн бодлого гэдэг бие даасан ойлголт

бий болоод удаж байна. Хүнийг сургаж, боловсруулахаас гадна дэг журамтай байлгах, цаг барих, байгууллагын

дотоод журам мөрдөх гээд “хүмүүжлийн” ажил ч бас хүний нөөцийн бодлогод чухал. Гэхдээ энэ бүхнийг хүний

нөөцийн ажилтандаа даатгаад орхиж боломгүй. Тэдэнд хэрэгцээтэй технологийн шийдлийг зөв сонгож хэрэглэх нь

амжилтын нэг үндэс болно. Амжилтад хүрсэн дэлхийн хэмжээний томоохон корпорациудын гол хэрэглээ болсон

хүний нөөцийн систем (HRM)-ийг танд танилцуулж байна. Энэ удаад бид хэрэглээнд гарсан үр дүнг онцолж байна.

Дэнцү компани нь Японы медиа менежментийн томоохон компани бөгөөд Олимпийн наадам, Дэлхийн хөл бөмбөгийн

аварга шалгаруулах тэмцээнүүдийн реклам зар сурталчилгааг хийж байснаараа дэлхий нийтэд танигдсан компани юм.

Ажлыг даргын даалгавраар

биш өөрийн санаачлагчаар

хий. Санаачлагагүйгээр,

бусдын үгээр ажилладаг

хүн хэзээ ч амжилтад

хүрэхгүй. Өөрийн

санаачлагаар хийсэн ажил

бүхэн таныг манлайлагч

болгоно.

Том ажил хий. Том төсөлд

өөрийгөө сорь. Жижиг ажил

хийдэг хүн жижиг хэвээр

байсаар байх болно.

Аль болох хурдан хий.

Өрсөлдөгчөөсөө түрүүлж хий.

Хэн нэгнийг хүлээдэг байр

сууриа орхи.

Амархан биш хэцүү

ажлыг хий. Ийм ажил

биелүүлсний дараа та

илүү хөгжсөн, өөртөө

итгэлтэй болсон байх

болно. Бас бусад

хүмүүс таныг илүү

үнэлэх болно.

Хэзээ ч битгий бууж өг.

Зорилгоо биелүүлэх хүртлээ

тэмц. Амархан бизнес гэж

хаана ч байхгүй болохоор

хэн тууштай ажиллана, тэр л

амжилтанд хүрдэг.

Олон хүнийг

манлайлж, хөдөлгөж,

уриалж ажилла.

Урт хугацааны төлөвлөгөө гарга.

Түүндээ тууштай бай.

Амаргүй байсан ч тэмц.

Өөртөө итгэлтэй бай. Хүн судалсан, мэдсэн

зүйлээ итгэлтэйгээр ярьж, бусдыг ятгаж,

“сэнхрүүлж” чаддаг, судалгаатай, мэдлэгтэй

хүн өөртөө итгэлтэй байдаг.

Байнга толгойгоо ажиллуулж бай.

Тайван суугаад байвал

сайхан санаа орж ирнэ гэж үү?

Бусадтай маргахаас бүү ай.

Үүнийг өөрийгөө хөгжүүлэх

эх үүсвэр болгон ашигла.

Өөрийн бодлыг судалгаатай,

зөв тайлбарлаж чадах зүйл гэж

үзвэл дуугүй өнгөрч болохгүй.

18 19


Ай Ти Зон ХХК-ийн Шийдэл хариуцсан

борлуулалтын менежер

Б.Энхтайван

Барилгын ухаалаг

системийг

суурилуулснаар

зардлыг хоёр дахин

бууруулна

Барилгын нэгдсэн хяналт удирдлагын систем гэж юуг хэлээд байна

вэ?

Америкт хийсэн нэгэн судалгаагаар 6000 метр.кв

талбайтай барилгад хяналт, удирдлагын системийг

суурилуулахад эрчим хүчний хэрэглээг 2 дахин

буулсан байна. Үүнийг мөнгөн дүнгээр нь тооцож

үзвэл жилд 172 мянган долларын цахилгаан хэмнэсэн

бөгөөд энэхүү системийг суулгахад гаргасан өртгөө

1,7 жилийн дотор нөхсөн гэсэн тооцоо гарсан байдаг.

Тэгэхээр урт хугацаандаа ямар их зардал хэмнэх нь

тодорхой...Монголд аль хэднийнэ нэвтэрсэн энэхүү

барилгын ухаалаг системийн талаар Ай Ти Зон ХХКийн

Шийдэл хариуцсан борлуулалтын менежер

Б.Энхтайвантай ярилцлаа.

Барилгад маш олон дэд системүүд суурилуулагддаг. Галын

дохиолол, нэвтрэх хяналтын систем, хяналтын камерын

систем гэх мэт барилгын аюулгүй байдал, хэвийн үйл

ажиллагааг бүхэлд нь хянаж, зохицуулдаг системүүдээс

гадна оффис болон эмнэлгийн барилгын тав тухтай орчинг

бүрдүүлэх зорилгоор агааржуулалт, халаалт, хөргөлт,

гэрэлтүүлгийн системүүдийг суурилуулах шаардлага

гардаг. Эдгээр системүүд нь өөр өөрийн удирдлагын

болон хяналтын сервертэй. Жишээ нь: Галын дохиоллын

системийг зөвхөн дохиоллын панел нь л удирддаг. Тэр нь

хяналтын камертайгаа холбогдоогүй байдаг. Мөн халаалт,

хөргөлтийн систем нь өөрийнхөө удирдлагын хэсгээр

удирдагдаж, агааржуулалтын системтэйгээ уялдаагүй

байдаг. Ингэснээр нэг барилгад маш олон төрлийн

системүүд хоорондоо харилцан уялдаагүй байдлаар

суурилагдах тохиолдол бий. Үүнээс үүдэж инженерүүдэд

ихээхэн хүндрэлтэй байдал үүсч, өөр өөр үйлдвэрлэгчийн

олон системүүдийг суралцах шаардлага гардаг. Мөн

эвдрэл гарлаа гэхэд засварлахын тулд инженерийн

бүхэл бүтэн баг ажиллах хэрэгтэй болно. Олон төрлийн

системийг зэрэг, байнга хянах боломжгүй байдаг учраас

гэнэтийн осол, аваар гарах эрсдэл нэмэгдэнэ. Энэ нь

барилга эзэмшигч болон түрээслэгчдийн зардлыг өсгөдөг.

Зардлыг бууруулах арга зам нь барилгын нэгдсэн хяналт,

удирдлагын системийг суурилуулах юм. Энэ систем нь Efficient,

Safe, Comfortable гэсэн гурван гол түлхүүр санаагаар

илэрхийлэгддэг. Нэг үгээр хэлбэл, барилгын нэгдсэн

хяналт, удирдлагын систем бол барилгын аюулгүй, тав

тухтай орчинг нэгтгэж өгсөн систем юм. Энгийнээр бол

барилгын уламжлалт дэд системүүд дээр барилгын хяналт

удирдлагын системийг нэмснээр барилгын ухаалаг систем

бий болж байгаа юм. Бүгдийг нь нэг дороос удирдаж хянах

боломжтой болно гэсэн үг.

Барилгын хяналт удирдлагын системийг суулгаснаар ямар давуу

талтай вэ?

Нэгдүгээрт, зардлыг хэмнэнэ. Жишээлбэл оффис

түрээслэгчид ажлаа тараад гэрлээ унтраахгүй явах тохиолдол

их байдаг. Харуул орж ирж гэрэл унтраахгүй л бол маргааш

ажил цуглатал гэрэл асаалттай байна. Хяналт удирдлагын

системийг суулгаснаар оффисоос хүн гарч явсан тодорхой

хугацааны дараа гэрэлтүүлгийн систем хүн байхгүйг

мэдрээд гэрлийг автоматаар унтраах юм. Мөн халаалт,

агаар сэлгэлтийн систем нь температур, нүүрс хүчлийн

хийгээ мэдрээд агаар сэлгэлтийг зөв зохистой ажиллуулах

юм. 23 давхар барилгын аюулгүй байдлыг хангахын тулд

инженерүүд 24 цагаар ээлжээр, өдөр шөнөгүй ажиллах

шаардлагатай болно. Тэгвэл хяналт удирдлагын нэгдсэн

системийг суурилуулснаар өндөр цалинтай инженерүүдийг

ажиллуулалгүй, зөвхөн операторуудыг 24 цагаар,

инженерүүдээ дуудлагаар ажиллуулах боломжтой болно.

Ингэснээр том барилгын эзэд 3-4 оффисын барилгын

дунд нэг халаалт, хөргөлт, галын инженер ажиллуулах

боломжтой. Зардлаа гурав дахин багасгах боломжтойгоос

гадна инженерүүдийн бүтээмжийг нэмэгдүүлнэ.

Хоёрдугаарт, тав тухыг бий болгоно. Монголд баригдаж

буй ихэнх барилгуудын өрөөний халаалтын системийг

удирдах боломжгүй байдаг. Үүнээс үүдэн оффис дотор

өвөл болон зундаа хэт халуун, хавар намартаа хүйтэн байх

гэх мэт тав, тухгүй байдал үүснэ. Тухайн барилгын халаалт,

хөргөлт, чийгшил гэх мэт хэсгийг нэгдсэн байдлаар,

хоорондын хамаарлыг бий болгож удирддаг болсноор

илүү тав тухтай орчин бий болгох нөхцлийг бүрдүүлнэ.

Тав тухтай ажлын орчинд ажиллаж буй хүмүүсийн бүтээмж

25%-аар ихэсдэг гэсэн судалгаа байдаг. Гуравдугаарт,

аюулгүй байдлыг хангана. Барилгыг галын аюулаас

хамгаалахаар галын хамгаалалтын Спринклер систем

болон галын дохиоллын системийг суурилуулдаг. Мөн

гадны халдлагаас хамгаалах зорилгоор камерын хяналтын

систем, нэвтрэх хяналтын системүүдийг суурилуулдаг.

Гэхдээ эдгээр нь зөвхөн өөр өөрсдийн хязгаарлагдмал

функцуудээр ажилладаг ба нэгтгэн удирдана гэдэг нь өөрөө

аюулгүй байдлыг дээшлүүлэх өндөр боломж юм. Жишээ нь:

Гал гарсан үед тухайн хэсгийн агааржуулалтыг зохицуулж,

галыг хязгаарлах автомат функц ажиллаж байхад тухайн

давхруудын хаалганы бүх цоожийг нэвтрэх хяналтын

систем нь идэвхигүй болгоно. Мөн хяналтын камер нь

тухайн хэсгийн бичлэгийг харуулах ба тухайн агшинд зарлан

мэдээлэх системээр аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг

өгч байна, бүх лифтийг лифтний удирдлагын систем нь 1-р

давхарт аваачин нээх үйлдлийг автоматаар хийх гэх мэт

хоорондоо харилцан хамааралтай ухаалаг зохицуулалтыг

барилгын хяналт удирдлагын нэгдсэн систем олгодог.

Манай улс газар зүйн байршлаараа үер ус, хар салхи зэрэг

байгалын эрсдэлээс хол давуу талтай байдаг. Гэхдээ бидэнд

хамгийн том эрдэл бол галын аюул юм. Тиймээс бид галын

дохиоллын систем суурилуулалтдаа өндөр ач холбогдол

өгч ажилладаг.

Эцэст нь, эдгээр гол давуу талууд нь аюулгүй байдлыг

бүрэн хангаж, барилгын үнэ цэнийг өсгөх юм. Барилгад

ухаалаг систем суурилуулж тав тухтай, аюулгүй орчинг

бүрдүүлснээр тэнд үйлчлүүлж буй хүмүүсийн сэтгэл ханамж

өндөрсөнө, дагаад тухайн оффис, эмнэлэг, сургуулийн

нэр хүнд сайжирна. Одоо баригдаж байгаа барилгууд бүгд

л хотын төвд, загвар дизайн сайтай байна. Гол ялгарах

зүйл нь энэ бүх зайлшгүй шаардлагатай дэд системүүд

нь хоорондоо уялдаатай нэгдсэн хяналт, удирдлагад

холбогдсон эсэх, агааржуулалт болон халаалт, хөргөлт нь

ухаалгаар зохицуулагдаж таны урсгал зардлыг бууруулж

чадаж байгаа нь түрээслэгч, түрээслүүлэгчдийн сонирхох

гол хүчин зүйл болох юм.

Манай улсад барилгын хяналт удирдлагын нэгдсэн системийг

бүрэн суурилуулсан барилга баригдсан уу. Энэ системийг

суурилуулах боловсон хүчин манайд бий юу?

Хамгийн сүүлд ашиглалтад орсон “Интермед” эмнэлэг

барилгын ухаалаг системийг цогцоор нь бүрэн

суурилуулсан. Ер нь бол энэ системийг ашиглахад их

хялбар. Гэхдээ цоо шинэ систем нэвтрүүлж байгаа гэдэг

утгаараа тодорхой хугацааны сургалтад хамрагдах ёстой.

Манай компани системээ суулгаж өгөөд, сургалт хийж,

зүгширтэл нь хамтран ажилладаг.

Дэлхий нийтэд оффис, эмнэлэг, сургуулийн барилгын аюулгүй

байдал, тав тухтай орчинг хэрхэн хангадаг вэ?

CABA буюу Continental Automated Buildings Association-аас

хийсэн судалгаагаар Америк, Канадын барилгын зах зээл

дээр оффисын барилгын 50-70 хувь нь энэ системийг

ашигласан байдаг. Учир нь дэлхий дахинд эрчим хүчний

20 21


хэмнэлт маш хурцаар тавигдаж байгаа. Манайхаас өөр

оронд цахилгааны өртөг маш өндөр. 2050 он гэхэд дэлхий

нийтийн эрчим хүчний хэрэглээ хоёр дахин өснө гэсэн

тооцоо бий. Өртгөө нөхдөг энэхүү системийг дэлхий

нийтэд маш их ашиглаж байна.

Барилгын хяналт удирдлагын нэгдсэн систем манай улсад дөнгөж

орж ирж байна. Хэдий хугацааны дараа хүмүүс энэ системийг

ойлгож, өргөн ашигладаг болох бол?

Манайх 2012 оноос хойш монголын зах зээлд энэхүү

системийг нэвтрүүлж эхэлсэн. “Интермед” эмнэлэг дээр

бүрэн суурилуулсан. Ер нь компаниуд энэ системийг маш

их сонирхдог. Хамгийн гол нь цаашдаа ач холбогдлыг

нь мэдэрснээр өргөн ашиглаж эхэлнэ гэж бодож байна.

Барилга барихдаа анхнаасаа энэ системийг төлөвлөж,

бусад дэд системүүдтэйгээ уялдуулан суурилуулах хэрэгтэй.

Баригдаад 10-аад жил болж байгаа барилгад хяналт,

Building automation systems

Heating, ventilation and air

conditioning systems

Command & control and security managment

Instruction detection and video surveillance

Access control and identification systems

Fire detection, evacuation, extinguishing

and danger management

Total Building Solutions

удирдлагын нэгдсэн системийг суурилуулахад анх баригдаж

байгаагаас илүү өндөр өртгөөр суурилагдана. Анхнаасаа

төлөвлөөд суурилуулбал бусад дэд системүүдтэйгээ

уялдуулах учраас зардал хамаагүй бага байна.

Үнийн хувьд ямар байх вэ? 20 давхар барилгад хяналт, удирдлагын

нэгдсэн систем суурилуулахад ямар өртөгтэй байдаг бол?

-Барилгын талбайнаас хамаарна. Мөн тухайн барилгад

суурилуулах дэд системийн тооноос хамаарч үнэ нь

харилцан адилгүй байна. Зарим хүмүүс цахилгаанаа

удирдахгүй байх хүсэлтэй байж болно. Захиалагчийн

хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн шийдлийг яаж ч гаргаж

болох тул энэ бүгдээс хамаарч үнэ өртөг гарна.

Хувийн хауст энэ системийг суулгах боломжтой юу?

Ер нь болно. Гэхдээ үүнийг арай өөрөөр нэрлэдэг. Ухаалаг

гэрийн систем гэдэг. Энэ бол удирдах, хянах зорилготой

систем. Сургууль, зочид буудал, эмнэлэг, оффисын

барилгуудад мөн тохиромжтой. Орон сууцны конторууд ч

ашиглаж болно. Бусад дэд системүүдийг хэрхэн удирдаж,

зөв зохицуулж, хэрэглээний өртгөө бууруулах вэ гэдгийг

л шийдэх юм. Жишээ нь бид гэрийн ухаалаг системийг

Хийморь хотхонд бүрэн суурилуулсан.

Танай компаний хувьд энэ системийг нийлүүлэхээс гадна барилгатай

холбоотой ямар дэд системүүд хийдэг вэ?

Манайх 2000 оноос хойш барилгын холбоо дохиололын

чиглэлээр олон ажлуудыг хийж байна. Бидний гүйцэтгэсэн

томоохон төсөл бол Интермед эмнэлэгт Европ стандартын

Airports

Hospitality

Data Centers

Life Science

Higher Education

Building types

Class D

No or Inadeduite

Automation

дагуу галын дохиолол, хяналтын камер, зарлан мэдээлэх,

нэвтрэх хяналтын систем, хурлын өрөөний систем гэх мэт

ухаалаг барилгад байх ёстой бүх системийг хийсэн. Мөн бид

хяналтын камерын системийг Монголын алт компаний төв

оффис, мөн тус компаний Нарийн сухайтын уурхай, Хөх

цавын цементын үйлдвэр гэх мэт газар хийсэн. Мөн Хаан

болон Улаанбаатар банкны хөдөө орон нутаг, Улаанбаатар

хот дахь бүх салбаруудад хяналтын камерийн системийг

нэвтрүүлсэн. Зайсанд баригдсан Будда виста, Белла виста

хорооллуудад галын дохиоллын систем, домофон систем,

хяналтын камерын системийг цогцоор нь шийдэж өгсөн.

Мөн Вива сити хороооллын 33 блок барилгын галын

дохиоллын болон хяналтын камерийн системийг хамтад

нь шийдэж өглөө. Нэвтрэх хяналтын системийг гэхэд НҮБын

Монгол дахь төлөөлөгчийн газрын төв байр, Цаст

констракшний барьсан ICC Tower ийн хийсэн гэх мэт маш

олон ажлыг нэрлэж болохоор байна.

Хамгийн давуу тал нь гэрэл, дулаанаа удирдаж, хэм нэлт хийх

боломжтой гэж байна. Хэдий хэмжээний хэм нэлт гаргах

боломжтойг судалсан судалгаа бий юу?

Америк болон Европын стандартад барилгыг эрчим

хүчний хэрэглээгээр нь A, B, C, D гэж ангилдаг. Энэ нь

барилгын автоматжуулалт аль аль хэсэгт нь орсон бэ гэдгээс

хамаарч байгаа юм. Анхнаасаа барилгын автоматжуулалт

суурилуулаагүй бол эрчим хүчний хэрэглээ маш өндөр

Changes in Building’s usage to thermal energy In relation to

the effeciency class of building automation

ClassC

Control devices

with basic automation

and no integration

буюу D зэрэглэлд орно.

Манай улсад ерөнхийдөө С стандартын барилгууд

баригдаж байна. Энэ нь зөвхөн агааржуулалт, галын

аюулгүй байдал гэх мэт тодорхой хэсгийг удирдсан байдаг.

Эрчим хүчний ямар ч хэмнэлтгүй барилга юм. А зэрэглэл

буюу хяналтын системийг бүрэн суурилууласан барилга,

С түвшний барилгаас эрчим хүчийг хоёр дахин бага

хэрэглэдэг. Америкт хийсэн судалгаагаар 6 000 метр.кв

талбайтай барилгад хяналтын систем анх байхгүй байхад

эрчим хүчний хэрэглээ маш их байсан.

Удирдлагын системийг суулгасны дараа эрчим хүчийг

хоёр дахин хэмнэсэн. Үүнийг мөнгөн дүнгээр тооцвол

жилд 172 мянган долларын цахилгаан хэмнэсэн гэсэн

үг. Энэ системийг суулгахад гаргасан өртгөө 1,7 жилийн

дотор нөхсөн гэсэн тооцоо гарсан байдаг. Монголд бол

цахилгааны үнээс хамаарч энэ хугацаа арай их байна.

Барилгын дэд системүүд зардлаа нөхдөггүй, зөвхөн тав

тухыг бүрдүүлдэг. Эдгээрийг удирдаад зардлыг нөхүүлэх

боломжийг барилгын нэгдсэн хяналт, удирдлагын систем

буюу Building Management System олгоно.

Танд болон танай компанийн хамт олонд ажлын өндөр

амжилт хүсье!

Ярилцсанд баярлалаа.

Class B

Control devices

with advenced functionalities

Class A

Holistic hight

performance

control system

Offices +51%

-20% -30%

Lecture halls +24% -25% -50%

Educarional buildings

+20% -12% -20%

(School)

Hospital +31% -9% -14%

Hotels +31% -15% -32%

Restaurants +23% -23% -32%

Wholesale and retail

tradeservice buildings

Reference efficiency level

+56% -27% -40%

Residential building +10% -12% -19%

Эх сурвалж: Ikon.mn сайт

22 23


Галын дохиоллын систем

Bosch брэндийн хамгийн сүүлийн үеийн галын дохиоллын панель болох FPA-5000

системийн тоног төхөөрөмжүүд, системийн онцлог давуу талуудаас дурдвал:

Галын аюул бол хохирол өндөртэй, урьдчилан сэргийлэх

арга хэмжээг зайлшгүй авах шаардлагатай ноцтой эрсдэл

юм. Энэхүү эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, хохирол

багатай даван туулахад зориулагдсан олон арга зам

байдгийн нэг нь барилга байшин, объектыг галын аюулаас

хамгаалах, гал гарах анхны шинж тэмдгүүдийг илрүүлэн

мэдээлэх автомат систем болох галын дохиоллын систем

юм. Аливаа албан байгууллагын оффис, үйлдвэрийн

барилгуудын галын дохиоллын системүүд нь тухайн

хэрэглэгчийн итгэл даасан, даатгалын компаниар бүрэн

даатгуулсан найдвартай систем байх ёстой. Сүүлийн үед

галын дохиоллын системийн суурилуулалт хийдэг зарим

компаниуд улсын комиссын шалтгалтыг давах зорилгоор

хямд, чанарын баталгаагүй систем нийлүүлснээс болж

ашиглалтын явцад бүтээгдэхүүн, тоног төхөөрөмж нь

эвдрэх, систем нь ажиллагаагүй болох зэрэг маш өндөр

эрсдэл барилгад бий болгож байна. Харин Ай Ти Зон

компани чанар, стандартыг гол үзүүлэлт болгож Германы

BOSCH брэндийн дэлхийд танигдсан чанартай брэндийг

хэрэглэгчдэд санал болгон суурилуулдаг ба галын

дохиоллын системийн цаашдын хэвийн ажиллагааг хангах

зорилгоор Service үйлчилгээг давхар үзүүлдэг юм.

• Галын дохиоллын панель нь модулар бүтэцтэй тул

хэрэглэгч үндсэн тоног төхөөрөмжүүдээ өөрийн

хэрэгцээнд нийцүүлэн сонгох боломжтой.

• Удирдлагын нэг панелд 4096 хүртэлх point буюу

хаяглагддаг утаа мэдрэгч, бусад интерфейс модулиуд

холбогдох боломжтой.

• PFA-5000 контроллёр нь дангаараа ажиллахаас гадна

CAN болон Ethernet protocol-оор сүлжээ үүсгэн өөр

хоорондоо холбогдож нийт 32 ширхэг панель нэг

сүлжээнд холбогдож хянагдах боломжтой.

• Loop модуль буюу мэдрэгч холбох төхөөрөмж нь хоёр

төрлийн байх бөгөөд кабелийн урт хамгийн ихдээ

3000 м хүртэл байна.

• Утааны мэдрэгчүүд нь 5000 хүртэл утгуудыг хэмжиж

түгшүүрийн дохио илрүүлдэг тул хуурамч дохио илрэх

боломжгүй.

• Системийн кабелиуд нь 2 core-ийн кабель байх бөгөөд

энэ нь зардлыг эрс бууруулна.

• Нэг Loop module-д 254 хүртэл утаа мэдрэгч болон


интерфейс модулиуд холбогдоно.

Өндөр барилга болон бусад сүүлийн үеийн барилгууд

нь гал гарсан үед ажиллах утаа сорох сэнсний систем,

галын автомат унтраах системтэй байх шаардлагатай

болсон. Эдгээр төхөөрөмжийг удирдах интерфейс


модулиуд Bosch-ийн системд бий.

Мөн BMS (Building Management System) болон бусад

хяналтын програм хангамжуудтай бүрэн нийцтэй


ажиллана.

Ашиглалтын орчин нөхцөл, шийдлийн онцлогоос

хамааран тоног төхөөрөмжийн сонголт олон

хувилбартайгаар хийгддэг. Жишээ нь, утаа их гаргаж

удаан шатах материалтай газар эсвэл шатамхай,

тэсэрч дэлбэрэх бодис бүхий газруудад тохирсон өөр

өөр мэдрэгч шаардлагатай. Aй Ти Зон компани Boschийн

системтэй бүрэн нийцтэй ажилладаг дараах тусгай

мэдрэгчүүдийг санал болгодог. Үүнд:

Linear heat detector- Кабелийн трасс дээгүүр ил монтажлагдсан кабель

шугам дээр дулаан мэдрэгч кабель суурилуулж, кабелийн халалтыг мэдэрч

галаас хамгаалдаг систем. Энэхүү систем нь хэдэн метрт халалт үүсч байгааг

нарийн мэдэрдэг.

Optional Distance

Locating Module

Displays Distance in

Both Feet and Meters

Strain Relief

Connector

3’-5’(1-1.5m) Mounting

15’(4.6m) when using

Guidewire

Strain Relief

Connector

Junction Box

Screw Terminal

ELR-Box

To Fire Alarm

Control Panel

or module

Leather Wires

Min. 18 AWG

Max. 8000 (2.4km)

Heat generated by a fire causes thermal

sensitive polymers to break down which

allows the internal conductors to make

contact signaling an alarm

End of Line

Resistor

Beam detector- Тааз өндөртэй, талбай томтой агуулахын

барилга болон бусад объектуудад 6 метрээс дээш хэсэгт

утааны мэдрэгч суурилуулах нь гал илрүүлэхэд хугацаа

алдах эрсдэлтэй. Энэ нөхцөлд Beam detector буюу шугаман

мэдрэгч суурилуулах нь хамгийн зөв шийдэл болдог. Энэхүү

төхөөрөмж нь 6 метр, түүнээс ч дээш өндөрт эсрэг талын

хананд өөд өөдөөсөө харан суурилагдсан хүлээн авагч

болон дамжуулагч гэрлийн төхөөрөмжийн дундуур утаа

орж ирэхэд тэрхүү гэрлийн сарнилтаар мэдэрдэг систем

юм.

FPA-5000 Modular Fire Alarm System

Галын дохиоллыг галаас хамгаал

Галын дохиоллын системийн нэг онцлог нь түүний суурилуулалтын

ажлыг чанартай, мэргэжлийн өндөр түвшинд

гүйцэтгэх шаардлагатай, өөрөөр хэлбэл уг дохиол лын систем

нь өөрөө галаас аль болох найдвартай хам гаалагдсан байх

ёстой. Дохиоллын систем ашигласнаар галын аюулыг хор

хохирол багатай давах боломж бүрдэхийн дээр гал унтраах

болон бусад арга хэмжээ авах функцүүдтэй хослуулан

ашигласнаар үр нөлөө нь улам сайжирдаг.

24 25


Дэлгэцэн ханын системийн хувьд арын проекц (rear

projection) болон нимгэн хүрээтэй дэлгэц (narrow

bezel LCD, LED display) гэсэн үндсэн хоёр төрлийн

технологи байдаг.

Сурталчилгаа

Video wall

Дэлгэцийн технологийн үсрэнгүй хөгжлөө дагаад LCD

дэлгэцэн хананы системд (түлхүүр үг: Wall screen, Wall

display, Video wall) олон дэвшил гарсны нэг нь үнийн

хувьд харьцангуй хямдарсан явдал юм. Ингэснээр

үйлдвэр, станц, дэд бүтэц, диспетчерийн нэгдсэн

төв зэрэг зөвхөн тодорхой хүрээнд хязгаарлагдмал

ашиглагддаг байсан дэлгэцэн хананы системийг бусад

байгууллагууд өргөн ашиглах боломжтой болсон.

Дэлгэцийн системийн хувьд нимгэн хүрээ бүхий 46”-

65” хэмжээтэй LCD, LED дэлгэцийг нийлүүлж хүссэн

хэмжээний дэлгэцээ байгуулах боломжтой бөгөөд

хэрэглэх зориулалтаас хамаарч нэмэлт дүрсний

контроллёрын сонголт хийгдэнэ.

ДЭЛГЭЦЭН ХАНЫН СИСТЕМ

Дэлгэцэн хананы системийн хэрэглээ маш өргөн бөгөөд бүхий л төрлийн хяналт удирдлагын системүүд, диспетчерийн

системүүд, харилцаа холбооны байгууллагууд, төмөр зам болон нисэх буудал, томоохон худалдааны төв, кино театруудад

ашиглаж байна. Ханаа дэлгэц болгож, хаана юу болж байгааг бүрэн хянах эсвэл мэдээлэл сурталчилгаа үзүүлэх байдлаар

ашиглаж болно. Үүнийг дараах байдлаар нэгтгэн харъя.

Диспетчерийн хяналт

Display wall

Үйлдвэр, дэд бүтцийн байгууллагуудад технологийн

процессоо 24/7 буюу диспетчерийн байнгын хяналт,

удирд лагын системээр хянадаг. Энэ хяналтыг хийх үндсэн

хэрэгсэл нь дэлгэцэн ханын систем юм. Байнгын

тас ралт гүй ажиллагаатай, телеметр хяналтын SCADA

системд уялдаж ажилладаг, үйлдлвэрлэлийн стандарт

бүхий зориулалтын систем байх шаардлагатай бөгөөд

манай улсад энэ төрлийн дэлгэцийн системийг

Эрдэнэт УБҮ, Диспетчерийн үндэсний төв, Ус сувгийн

удир дах газар зэрэг байгууллагууд ашигладаг. Ай Ти

Зон ком панийн хувьд Дархан-Сэлэнгийн цахилгаан

тү гээх сүлжээ ХК-д нийлүүлсэн туршлагатай бөгөөд

теле мет рийн хяналт удирдлагын систем, NOC, SCA-

DA, Диспетчерийн төв зэргийг иж бүрнээр нь шийдэл

гаргаж хамтран ажилладаг.

Гадна байрлах зориулалттай сурталчилгааны том

самбаруудад LED дэлгэцийг ашигладаг бөгөөд холоос

харахад зориулагдсан байдаг. Харин барилга дотор

байрлуулж, ойроос харах дэлгэцийн хувьд LED дэлгэцийн

оронд дэлгэцэн ханыг ашигладаг. Томоохон худалдааны

төвүүд, телевизийн студи, кино театрууд ийм дэлгэцийг

өргөнөөр ашигладаг байна.

Мэдээлэл

Харин зориулалтын дэлгэц нь:

Digital signage • Зориулалтын 2 дэлгэц нийлүүлэхэд 3.5~5.5 мм

Ихэвчлэн нисэх буудал, төмөр зам, бар ресторан, томоохон

албан газар, зочид буудлын лобби танхимд хүмүүст

мэдээлэл хүргэх зориулалтаар энэ төрлийн дэлгэцийг

ашигладаг. Ай Ти Зон компани Bank of China-ийн салбар

оффисын хурлын өрөөний дэлгэцийн системийг хийж

гүйцэтгэсэн.

Монгол улсын хувьд энэ талын мэдлэг, мэдээлэл

дутуугаас зарим байгууллагууд том хэмжээний

дэлгэцийн системийг ердийн LCD дэлгэц эсвэл LCD

зурагт ашиглан хийсэн тохиолдлууд байдаг. Ердийн

хавтгай зурагт, дэлгэцийн хүрээ нь 2-3 см өргөн

бөгөөд 2 дэлгэц зэрэгцүүлэн тавихад 4-6 см өргөн

хүрээтэй болно. Энэ нь харахад үзэмжгүйгээс гадна

зориулалтын бус учраас ашиглалтын хугацаа богино,

халалт үүсч шатах зэрэг эрсдэлтэй.

болдог бөгөөд энэ нь нарийн зураас мэт харагдана.

• Их бие нь хоорондоо нийлж угсрагдах зориулалттай

• Хөргөлтийн системтэй

• 24/7 тасралтгүй ажиллах зориулалттай,

• Дэлгэц хуваах болон олон дэлгэцүүд нийлж нэг том

дүрсийг харуулах зэрэг дүрсний удирдлагын функцтэй

• Нэгдсэн удирдлагын програмтай гэх мэт давуу талтай.

26 27


Мэдээллийн аюулгүй байдлын

удирдлагын тогтолцоо (МАБУТ)

Хурлын өрөөний аюулгүй байдал

бол таны бизнесийн хамгаалалт

Бизнесийн өдөр бүр өөрчлөгдөж буй өрсөлдөөнт зах зээлд

мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах нь юу юунаас илүү

чухал. Байгууллагын цаашдын төлөвлөгөө, санхүүгийн

байдал, хүний нөөц гээд бүх төрлийн мэдээллийг нэгтгэх,

байгууллага дотроо зөв ашиглах, гадагш алдахаас

хамгаалсан Мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын

тогтолцоог нэвтрүүлэх нь эрсдэлээс өөрийгөө бүрэн

хамгаалж байгаа хэрэг юм.

Мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо нь

эрсдэлийн менежмент (risk management)-ийн үйл явцыг

Сонирхолтой баримтаас иш татвал:

Нийт байгууллагуудын

83%

нь зөвхөн нэр хүнддээ

санаа тавьж мэдээллийн

аюулгүй байдлын тухай

боддог ч үгүй. Үүнээс

болж төрөл бүрийн

эрсдэлтэй тулгардаг.

ашиглан мэдээллийн нууцлал (confidentiality), бүрэн бүтэн

(integrity) болон хүртээмжтэй (availability) байдлыг бий

болгодог.

Бид олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн ISO/IEC 27001:2013

стандартыг хэрэгжүүлснээр мэдээллийн аюулгүй байдлын

тогтолцоог бүрэн нэвтрүүлэх болно. Энэ нь тухайн

байгууллагын бизнесийн төрөл, том жижгээс үл хамааран

мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоог

(МАБУТ) бий болгох, хэрэгжүүлэх, хадгалах, үргэлжлүүлэн

сайжруулах шаардлагыг тодорхойлдог стандарт юм.

Ихэнх байгууллага аюулгүй байдлын журам

гаргадаг ч

түүнийгээ ажилчиддаа

93%

муу ойлгуулснаас

асуудал гардаг. Нийт

нь үүнтэй

асуудлын шалтгааны

холбоотой.

Бизнесийн чухал асуудлуудыг хэлэлцдэг хурлын өрөө

бол тухайн байгууллагын хувьд мэдээлэл алдагдахаас

хамгаалагдсан байх ёстой хамгийн чухал хэсэг гэж болно.

Байгууллагын стратеги төлөвлөгөө, санхүүгийн байдал,

хүний нөөц, ТУЗ болон хувь нийлүүлэгчдийн хурал

гээд олон чухал мэдээллүүдийг энд хэлэлцэж шийддэг

учраас мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах нь чухал

юм. Бизнесийн байгууллагаас гадна Авилгатай тэмцэх

газар, Тагнуулын ерөнхий газар, УИХ зэрэг улс төр,

үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой чухал асуудлуудыг

байнга хэлэлцдэг газрууд мэдээллийн нууцлалыг дээд

зэргээр хангасан, санаатай ба санамсаргүйгээр мэдээлэл

алдагдахаас сэргийлсэн, хамгаалалтын систем нэвтрүүлсэн

байх зайлшгүй шаардлагатай.

Зарим тохиолдолд заавал хурлын өрөө гэлтгүй бүх

ажиллагсдын хурал, тодорхой бүлэг хүрээний VIP уулзалт

зэргүүдийг гадны байгууллага, зочид буудлын хурлын

танхим, заалыг түрээсэлж хийх шаардлага гардаг. Энэ үед

мэдээллийг гадагш, бусдад алдахгүйн тулд хамгаалалт хийх

боломжтой юм.

Санаатайгаар мэдээлэл дамжуулах үйлдлийг зогсоох,

мэдээллийг хааш дамжуулсныг тодорхойлох RF Jammer-ийг

танилцуулж байна. Энэ бол гар утасны микрофон, камер,

дуу хураагч, RF цох буюу бичил дуу дамжуулагч зэрэг

төхөөрөмжүүдийг ажиллагаагүй болгодог бүтээгдэхүүн юм.

Нэг жилд гарах аюулгүй байдлын зөрчлийг авч үзэхэд

36%

нь хүмүүсийн

хайхрамжгүй үйлдлээс

шалтгаалдаг байна.

Санхүүгийн

алдагдлыг

багасгах

Мэдээллийн Аюулгүй Байдлын Удирдлагын

Тогтолцооны давуу талууд:

МАБУТ-ны Сертификаттай байгууллагын

аюулгүй байдлын асуудал

51,6%

буурдаг.

Аюулгүй

байдлын ослыг

багасгах

Ажилчдын

хариуцлагыг

нэмэгдүүлэх

Мэдээлэл алдаж

болох суваг:

GSM

CDMA

DCS/PDS

3G

4G/LTE

4G WiMAX

Wi-Fi/Bluetooth

VHF/UHF

Radio controlled Equipment

GPS & SAT equipment

Мэдээлэл алдагдахаас

хамгаалах төхөөрөмж

Хэрэглэгчийн

итгэл үнэмшлийг

бий болгох

Төсөл, тендерт

өрсөлдөх чадварыг

нэмэгдүүлэх

Мэдээллийн аюулгүй

байдлын удирдлага

Хэрэглэгчийн

хариуцлагыг

нэмэгдүүлэх

Брэнд болон

нэр хүндийг

хамгаалах

Засварлах үйл

ажиллагааны

зардлыг бууруулах

Эдгээр сувгийг хаах RF Jammer

Энэ бол мэдээлэл дамжуулах магадлалтай олон долгионыг

дарагч төхөөрөмж бөгөөд хэрэглэгчийн хүсэлтээр цөөн

долгионыг дарах зорилгоор ч ашиглаж болно.

Мөн олон долгион дарагчийг хэсэгчилсэн байдлаар

ажиллуулж болно. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн 3G/4G/Wi-Fi

дарахаар ашиглаж болох юм. Долгион дарах талбайн

хэмжээ том, өндөр хүчин чадалтай мэдээлэл дамжуулагч

ашиглаж байгаа тохиолдолд ашиглах өндөр чадлын Jammer

бас бий. Jammer-ийг тухайн орчинд зориулан долгион ба

чадлаар нь праграммчилж болно. Мөн тодорхой чиглэлд

долгионыг цацах (дарах) зориулалттай ч байж болох талтай.

Мэдээлэл дамжуулахаас гадна байршил, явсан газрын

зураглал (GPS мэдээлэл) дамжуулж болох тул энэ зорилгоор

мөн GPS Jammer-ыг ашиглаж болно. Шаардлагатай гэж

үзвэл хиймэл дагуулын дамжуулагчийг ч хааж болно.

Долгион дарагчтай долгион хайгчийг хослуулан хэрэглэвэл

илүү үр дүнтэй ба Радио дамжуулагчийн байрлалыг

тодорхойлох, агуулгыг тодорхойлох боломжтой.

28 29


Эрчим хүчний төгс

хэрэглээг APC-ээс

Генераторын хувьд хэдэн цагаар тасралтгүй ажиллах

боломжтойгоос гадна UPS- ын батарейтай харьцуулахад

ашиглалтын зардал маш бага. Шаардлагатай тохиолдолд

шатахууны савыг томруулснаар хэдэн хоногоор ч

үргэлжлүүлэн ажиллуулах боломжтой.

Тог тасармагц генератор нь автоматаар асдаг бөгөөд

асах хүртэл хэдхэн секунд хугацаа шаардлагатай. Практикт

5-20 секундэд генератор бүрэн асдаг гэж үздэг бөгөөд энэ

тохиолдолд UPS-ны барих хугацааг 3-5 минут байхад л

хангалттай гэж үздэг.

Ашиглалтын зардлыг бууруулах

Генератор байхгүй үед UPS-ны тог барих хугацааг

уртасгахын тулд их хэмжээгээр нэмэлт батарей тавьдаг.

Батарей нь нэг дор олноор ордог (UPS-ны загвараас

хамааран 16, 32 гэх мэт) тул өндөр үнэтэй, ашиглалтын

нарийн горим шаарддаг, ашиглалтын хугацаа богино

(ашиглалтын горимоос хамаарч 5-7 жил) тул хугацаа нь

дууссан үед бүхлээр нь солих болдог гэх мэт шалтгаанаар

зардал өндөр байдаг.

Генераторгүй буюу UPS-ыг дангаар нь ашиглаж байгаа үед

батарейн ашиглалтын горимыг нарийн мөрдөөгүй бол

батарей аажмаар чанараа алдаж, заагдсан хугацаандаа

цэнэгээ барихаа больдог. UPS – нь өөрөө батарейн

үзүүлэлтийг байнга шалгадаг боловч батарей муудсан үед

мэдэгдэхгүй. Ингээд тог тасрах үед батарей нь цэнэгээ маш

хурдан алддаг байна.

Хэдий ийм боловч зарим үед генератор хэрэглэхгүй

тохиолдлууд ч бас бий. Хэрэглээний нийт чадал бага

эсвэл эхний хөрөнгө оруулалтыг бага байлгахад эсвэл

цахилгаан эрчим хүч харьцангуй тогтвортой газар UPS-ыг

генераторгүй дангаар нь ашиглаж болох юм.

Ихэвчлэн жижиг хэмжээний серверийн өрөө, дата төвүүдтэй, нөөц генераторын систем ашигладаггүй

хэрэглэгчдийн хувьд хямд үнэ, барих хугацаа хоёрыг голчилж UPS-ээ сонгодог. Энэхүү онцлог болоод хэрэгцээ

шаардлагад тулгуурлан APC-с тусгайлан гаргасан загварыг танилцуулж байна.

Galaxy 300 20 30kVA UPS and

Galaxy 300 30kVA UPS

Орчин үеийн бизнес эрхлэгчид мэдээллийн технологийг

өргөн ашиглах болж, тэр хэрээр үйл ажиллагаа нь

технологиос мөн цахилгаанаас хамааралтай болсоор

байна. Энэ нь цахилгаан тасрахад тухайн байгууллагын үйл

ажиллагаа доголдох магадлалтай болгодог. Гэхдээ аз болж

энэ эрсдэлээс сэргийлэх асар өргөн боломж бий. Үүний нэг

нь эрчим хүчний тасалдал болон цахилгааны хэлбэлзлийн

үед танай байгууллагын үйл ажиллагаа тасралтгүй

үргэлжилж байх боломжийг хангах UPS буюу тог баригч юм.

Энэ бол чухал төхөөрөмж, хэрэгцээт мэдээллийг хамгаалах

зориулалттай бүтээгдэхүүн бөгөөд хэрэглээний төвшнөөс

хамааран хүчин чадлын хувьд олон төрөл байдаг.

Ай Ти Зон компани Schneider Electric компанийн

бүтээгдэхүүн болох APC тог баригчийг Монголын

хэрэглэгчиддээ нийлүүлдэг бөгөөд угсран суурилуулах,

хэвийн үйл ажиллагааг хангах мэргэжлийн үйлчилгээг

үзүүлдэг юм. Энэ удаад бид дата центрт зориулсан

системийн шийдлийг гаргах тухай дараах зөвлөмжийг

хүргэж байна.

Хэрэглэгчид 10кВ-с дээш том UPS авах үедээ батарейг

30мин-с дээш байлгахыг хүсдэг. Гэвч энэ нь тийм ч оновчтой

шийдэл биш юм. Учир нь нөөц тэжээлийн үүсгүүрийг

генератороор шийддэг бөгөөд UPS-ыг генератор асах

хүртэлх хугацаанд цахилгаанаар таслахгүй байх зорилгоор

ашигладаг. Энэ нь дараах шалтгаантай юм.

Тог барих хугацааг уртасгах

Ихэнх тохиолдолд ямар нэгэн гэмтлээс үүдэлтэйгээр

цахилгаан тасардаг бөгөөд энэ нь санамсаргүй, гэнэтийн

үзэгдэл болж хэр удаан үргэлжлэх нь тодорхойгүй байдаг.

UPS-ын тог барих хугацаа батарейн цэнэгээс хамаардаг тул

цэнэг дуусахад UPS ямар ч хэрэглээгүй болно.

Энэ бол нэмэлт батарей хэрэглэхгүй, дангаараа 10-30 минут

хүртэл хугацаанд тог барьдаг бөгөөд чанар, үзүүлэлт өндөр

ч үнийн хувьд маш хямд Galaxy 300 хэмээх загвар юм. АPCийн

өөртөө батарей модультай ихэнх загварууд нь тог барих

хугацаа нь 5 минут байдаг. Илүү удаан ажиллуулахын тулд

нэмэлт батарей шаарддаг бол Galaxy 300 загвар нь өөртөө

10–30 минут хүртэл хугацаагаар тог барих батарейтай,

батарей болон UPS нь нэг дор тул нэмэлт батарей панел

шаардлагагүй, маш авсаархан хэмжээтэй учраас серверийн

өрөөнд том зай эзлэхгүй. Мөн APC-ийн бусад загвараас

харьцангуй хямд үнэтэй 1 болон 3 фазын гаралттай, 3 фазын

оролттой, double-conversion технологитой online UPS юм.

Output

Input

Output Power Capacity 16 kW / 20 kVA

Max Configurable Power 16 kW / 0 VA

Nominal Output Voltage 230V

Output Voltage Note Configurable for 220 : 230 or 240

nominal output voltage

Nominal Input Voltage 400V 3PH

Input Frequency

45 - 65 Hz

Input Connections Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)

Input voltage range

for main operations 340 - 477V

30 31


Oracle Exadata

Database Machine

Oracle Exadata Database Machine

Oracle Exadata Database Machine

нь Oracle өгөгдлийн

санг өндөр үр ашигтай ажиллуулахад

зориулж инженерчилсэн

хам гийн хурдан платформ

юм. Энэ хүү систем нь

уламжлалт архитектур болох

server, storage, net work гэсэн

ойлголтыг халж өгөгдлийн

сангийн ажил лагааг цоо шинэ

түвшинд авчир сан систем

юм.

Oracle

SuperCluster

Oracle Big Data

Appliance

Oracle Exalogic

Elastic Cloud

Oracle Exalytics

In-Memory Machine

Онцлох шинж чанар:

Elastic configurations

Таны өгөгдлийн сангийн

хэрэгцээнд зориулж

урьдчилан тохируулсан

систем тул тохиргоонд

зарцуулах зардлыг хэмнэнэ.

Supports Oracle VM

for virtualization

Виртуалчлал дэмждэг

болсоноор системийн тоног

төхөөрөмжийг үр ашигтай

ашиглах боломж олгоно.

Oracle Exadata Smart

Scan Technology

Өгөгдлийн боловсруулалтыг

хадгалах төхөөрөмжийн

түвшинд хийдэг тул өгөгдөл

боловсруулах процесс хурдан

болдог.

Oracle Exadata Smart

Flash Cache

Флаш дискэнд байнга

ашиглагддаг өгөгдлийг

хадгалж өгснөөр мэдээлэл

боловруулах хурдыг

нэмэгдүүлнэ.

Extreme Flash all-flash

storage option

Өгөгдлийн сангийн

боловсруулалтыг флаш

санах ой дээр хийх

сонголттой.

Engineered for the standard

Oracle database

Одоо ашиглаж байгаа Oracle

өгөгдлийн санг Exadata руу

ямарч өөрчлөлтгүйгээр шууд

шилжүүлэх боломжтой.

Oracle Exadata Hybrid

Columnar Compression

Өгөгдлийг 10-аас 50 дахин

шахах боломжтой.

InfiniBand network

Уламжлалт сервер болон хадгалах

төхөөрөмжийн холболтоос хэд

дахин хурдан 40 Gb хурдтай

холболтоор хоорондоо холбогдсон

ба бусад инженерлэгдсэн системтэй

холбогдох боломжтой.

Oracle SuperCluster Engineered систем

нь хамгийн хүчирхэг өгөгдлийн сангийн

машин бөгөөд Oracle өгөгдлийн сан,

DbaaS, түүнчлэн хувийн үүлэн тооцоолуур

үүсгэхэд зориулагдсан төгс

шийдэл юм.

• Complete engineered systems with integrated

hardware and software

Техник болон програм хангамжийн зохилдолгоог

цогцоор шийдсэн тул тохируулахад

5 дахин хурдан, мөн өгөгдлийн сан болон

апп ликэйш нийг 10 дахин хурдан ажиллуулах

боломжтой.

• Oracle’s SPARC servers, Oracle Exadata and

Oracle ZFS Storage, InfiniBand networking,

and Oracle Database and systems software

SuperCluster-т багтсан хамгийн хурдан

технологиуд нь таны дата төвийн

үйлчилгээний түвшинг нэмэгдүүлэх

хөшүүрэг болно.

• Oracle Exadata X5 Extreme Flash Storage

Server

Оролт гаралтын хурдаараа салбартаа тэргүүлэх

хам гийн сүүлийн үеийн бүтээл болох

NVMe flash нь системийн хариу буцаах хугацааг

хам гийн бага байлгана

• Up to 32 SPARC processors and up 32 TB of

memory

• Standardized configurations validated by

1,000's of hours of tuning and testing

Стандарт тохиргоог сайтар шалгаж туршсан

тул системийн интеграц хийхэд эрсдэл

гарахгүй

Oracle Big Data Appliance

нь Big Data дээр суурилсан

боломжуудыг богино хугацаанд

эрсдэл багатайгаар нэвтрүүлэх

боломж олгоно. Мөн ашиглалтын

хугацаанд зарцуулах нийт

зардлыг хэмнэнэ.

• Үйлдвэрт угсарсан “full rack” тохиргоонд

нийт 18 Sun x86 сервер болон InfiniBand,

Ethernet холболтууд багтсан тул нэвтрүүлэх

процесс, удирдах процессыг хялбар болгоно.

• Oracle Big Data Appliance-ийн X5-2 Starter

Rack нь нийт 6 Sun x86 сервер, давхар

Infiniband свич болон тог хуваарилах

төхөөрөмжөөс бүрдэнэ.

• Oracle Big Data Appliance-ийн X5-2 Rack-ийг

дараах байдлаар өргөтгөх боломжтой

o Starter Rack - 6 сервер (nodes)

o In-Rack

-6 сервер (nodes)

-12 сервер (nodes)

-18 сервер (nodes)

o Full Rack - 18 сервер (nodes)

• Cloudera CDH, Cloudera Manager, болон

Cloudera RTQ (Impala-ийг оролцуулаад бүх

Cloudera Enterprise Technology-ийн програм

хамгамжууд багтсан.

• Oracle NoSQL өгөгдлийн сантай.

• Authentication, authorization болон auditing

боломжууд нь мэдээллийн аюулгүй байдлыг

цогцоор шийдсэн

• Мөн түүнчлэн Oracle Linux, Oracle Java

Hotspot VM, болон the Oracle R Distribution

багтсан

Oracle Exalogic нь өндөр хүчин

чадал, найдвартай байдал,

өргөтгөх боломж олгодог тоног

төхөөрөмж болон програм

хангамжийн нэгдсэн систем

бөгөөд Oracle Exalogic нь Java

болон бусад платформ дээр

бичигдсэн аппликэйшнүүдийг

ажиллуулах цогц шийдэл юм.

• Сервер, хадгалах төхөөрөмж,

сүлжээний цогц шийдэл

• Програм хангамж суурилуулж

ажиллуулахад зориулагдсан

оновчтой шийдэл

• Программаас диск хүртэл бүрэн

удирдлагын системтэй

• Програм байршуулах автомат

процесс

• Load balancing хийх боломж

Oracle Exalytics нь “in-memory”

технологийн онцлог шинжийг

харуулсан анхны систем юм.

Oracle Exalytics нь BI платформтой

маш сайн зохицож ажилладаг.

• Мэдээллэлд дүн шинжилгээ хийх, BI,

загварчлал, таамаглал, төлөвлөлтийн

программд зориулсан хамгийн

хурдтай шийдэл юм

• Их хэмжээний апликэйшн болон

серверийн нэгдэл

• Бүх төрлийн өгөгдлийн эх сурвалж

руу хандах боломж

32 33


СЕРВЕР

Dell VRTX

Датацентр

таны өрөөнд

Байгууллагын Датацентр байгуулах гэж тусдаа өрөө

гаргаж, олон утас орооцолдуулан их дуу чимээ гаргах

хэрэггүй болжээ. Dell PowerEdge VRTX нь томоохон

байгууллагуудын алслагдсан оффист мөн жижиг дунд

байгууллагууд хэрэглэхэд тохиромжтой оновчтой хэмжээ,

акустикийн болон аюулгүй байдлыг нэгэн зэрэг хангахаар

инженерчилсэн сервер, хадгалах төхөөрөмж, сүлжээ,

менежментийг нэгтгэсэн цогц бүтээгдэхүүн юм.

Мэдээллийн технологийн шийдлүүдийг үйл ажиллагаандаа

хэрэглэхүйц хэмжээнд хөгжүүлсэн, мэдээллийн технологи

нь бизнесийн үйл ажиллагаатай нь салшгүй холбоотой,

тэр дундаа бизнес нь өргөжин тэлж байгаа жижиг дунд

түвшний компаниудын хувьд Dell PowerEdge VRTX хамгийн

зөв сонголт байх болно. Өөрөөр хэлбэл серверийн тусдаа

өрөө, хөргөлтийн систем, зогсуур гэх мэт датацентр орчин

шаардахгүйгээр өөрсдийн мини датацентрийг оффисын

өрөөндөө байгуулж бизнесээ тасралтгүй явуулах

боломжийг VRTX олгоно.

Онцлох шинж чанар:

VRTX desk side orientation

Tailored for the office

Оффисын өрөөнд шууд тавиад хэрэглэж болохоор

аюулгүй байдлыг хангасан, оффисын орчинд

тохиромжтой чимээгүй буюу акустик байдлыг

шийдэж өгсөн

Virtualization-ready

Виртуалчлал дэмждэг болсноор системийн тоног

төхөөрөмжийг (hardware resource) үр ашигтай

ашиглах боломжийг олгоно

Dell PowerEdge server portfolio:

platforms and solutions for

enterprise applications

Техникийн боломжууд:

VRTX rack orientation

• 4 хүртэлх өндөр үзүүлэлт бүхий модулар сервер

• 25 хүртэлх 2.5инч NLSAS, SAS, SAS SSD hot-plug drives

• 12 хүртэлх 3.5инч NLSAS, SAS, or SAS SSD hot-plug drives

• Front KVM access; LCD Display; USB; Optional DVD-RW

• Standard 1GbE internal switch module

• Optional Pass-Thru Module with 8 1GbE ports

• 8 External PCIe Slots

• Remote Management Ports

• Hot Plug Redundant PSUs

Scalability and flexibility

Хэрэглээндээ суурилсан өргөтгөх боломжууд

Simplicity

Байгууллагуудын олон арван бизнесийн

системүүдийг нэг дороос удирдан зохион байгуулах

боломжийг олгосноороо мэдээлэл технологийн

үйл ажиллагааг эрс хөнгөвчлөн, зардлыг багасгана

Easy to use

Кабел, PDU, power supply, хөргөлтийн систем

гэх мэт техник болон програм хангамжийн

зохилдолгоог цогцоор шийдсэн тул тохируулахад

4 дахин хурдан.

34 35


СЕРВЕР

Dell 13G PowerEdge Servers

Dell Compellent

шинэлэг ололт

амжилтуудыг өөрийн

бизнестээ...

Dell компани хамгийн сүүлийн үеийн шилдэг инновацуудыг

өөртөө агуулсан 13 дах үеийн PowerEdge серверүүдээ

танилцуулаад удаагүй байна. Бүхий л түвшний байгууллагуудад

зориулан энэхүү серверүүдийг Ай Ти Зон компани Монголын

хэрэглэгчдэд хүргэж байна.

Customer inspired, Dell engineered

Бизнес өргөжин тэлэхийн хэрээр байгууллагууд үйл

ажиллагаагаа автоматжуулах, ажлаа хөнгөвчлөх, бүтээмжээ

нэмэгдүүлэх үүднээс янз бүрийн аппликейшн, системүүдийг

тэр дундаа мэдээллийн технологийн шийдлүүдийг нэвтрүүлэх

зайлшгүй шаардлага тулгардаг. ERP, SAP, database, HPC гэх

мэт орчин үеийн бизнес аппликейшнүүд тоног төхөөрөмжийн

өндөр хүчин чадал (hardware resource) шаарддаг. Тийм ч

учраас бизнес эрхлэгчид үргэлж шинэлэг, илүү хүчирхэг техник

шаардах боллоо. Энэхүү бизнесийн шаардлагад үндэслэн

Dell 13 дахь үеийн серверүүдээ танилцуулж байна. Сүүлийн

үеийн Интел V3 Процессор, DDR4 шуурхай санах ой, бүх хард

диск нь SSD гэх мэт боломжуудыг өөртөө агуулсан байна.

Эдгээр нь танд хэрэгцээтэй хүчин чадлыг бүрэн үзүүлэхээс

гадна байгууллагынхаа үйл ажиллагааны өсөлтөөс хамааран

өргөтгөн сайжруулах боломжтой тул маш том хэмнэлтийг бий

болгох болно.

Онцлох шинж чанар:

Get faster application performance with flash storage

Флаш хард дискэнд тулгуурлан өгөгдлийн сангийн

боловсруулалтыг өндөр хурдтай түвшинд гүйцэтгэх боломж

Consolidate your resources

Виртуалчлалыг өндөр түвшинд ашиглах боломж нь

системийн тоног төхөөрөмжийг (hardware resource) үр

ашигтай ашиглах давуу талыг олгоно

Manage from everywhere

Серверүүдийн бүрэн автомат, илүү хялбаршуулсан, ухаалаг

буюу гар утаснаасаа удирдах боломж

Grow easily

Бизнесийн өсөлтөд тулгуурлан өргөтгөх боломж

Ухаалаг, автомат

хадгалах төхөөрөмж

Dell Compellent SC8000 нь large enterprise буюу томоохон

хэмжээний байгууллагад болон үүлэн тооцооллын орчинд

зориулагдсан хадгалах төхөөрөмж. Энэхүү төхөөрөмж

нь бүрэн автомат, өндөр түвшинд виртуалчлагдсан,

мэдээллийн сангийн шаталсан буюу tiered урсгалыг

бүрдүүлэн өгчээ. Ингэснээр өгөгдлийн сангийн ухаалаг

удирдлагын системийг бүрдүүлж чаджээ.

Компеллентийн хамгийн гол давуу тал буюу “Шингэн

дата” технологи нь ухаалаг програм хангамжийн

тусламжтайгаар өгөгдлийг сторэйжийн хамгийн зөв цэгт

хадгална. Ингэснээр хард дискний зардлыг 80% хүртэл

хэмнэх боломжтой. Үүн дээр үндэслэн “Dell”-ээс хамгийн

сүүлд танилцуулсан технологи нь “Dell Fluid Cache for SAN”

юм.

Энэхүү технологи нь PCIe SSD хард диск бүхий 3 болон

түүнээс дээш Dell PowerEdge серверүүд болон Dell Compellent

сторэйжийг (SC 6.5) ашиглан үнэмлэхүй хэмжээний

гүйцэтгэлийг (IOPS) үзүүлэх бөгөөд OLTP (online transaction

processing) VDI (virtual desktop infrastructure) гэх

мэт төхөөрөмжийн нөөц их шаарддаг аппликейшнуудыг

доголдолгүй ажиллах боломжийг олгоно.

Онцлох шинж чанар:

• Нэгэн зэрэг iSCSI, Fibre Channel (FC) and

Fibre Channel over Ethernet (FCoE) холболтуудыг

авах боломж

• SSD, SAS болон FC drive enclosure

• Нэг хос контроллерт 960 хүртэл хард

драйв авах боломж

• Copilot мэргэжлийн Hardware & Software support

Dell Storage

SC4020

Энтерпрайз түвшний хадгалах

төхөөрөмжийн давуу талуудыг жижиг,

дунд түвшний байгууллагууд (илүү

авсаархан, боломжийн хэлбэрт)

ашиглах боломжийг олгоно.

36 37


HP 9 ДЭХ ҮЕИЙН СЕРВЕРҮҮД ТЕХНОЛОГИЙН

ШИНЭ ҮЕИЙН ҮҮДИЙГ НЭЭЛЭЭ

МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ШИНЭ ҮЕИЙН ХАНДЛАГА

HP 3PAR STORAGE

Ай Ти Зон компани ажлын гүйцэтгэл, үр дүнгээрээ 2014

онд НР корпорацийн хамтран ажиллагч байгууллагуудаа

тэргүүлсэн учраас “ Монгол дахь Энтерпрайз түвшний

Шилдэг Шийдэл Нийлүүлэгч” компаниар шалгарсан

билээ. Бидний хамтын ажиллагаа 2002 оноос эхлэлтэй

бөгөөд монгол дахь анхны ServiceOne Expert Parthner, Silver

Parthner түншээр тус тус сонгогдон ажиллаж байна.

Дэлхийн мэдээллийн технологийн магнатуудын нэг НР

корпорацийн технологийн шийдэл, үйлчилгээг монголд

нийлүүлэн найдвартай ажиллагааг бүрэн ханган ажиллаж

байгаа учраас Ай Ти Зон компани ийнхүү итгэмжлэгдсэн

юм. Бид энэ удаад байгууллагын найдвартай ажиллагааг

бүрэн хангах технологийн шийдлийг танилцуулж байна.

Төрийн болон хувийн байгууллагын үйл ажиллагааны

HP 9 дэх үеийн серверүүдийн өмнөх үеийн

серверүүдээс ялгагдах гол онцлогууд:

найдвартай байдлын баталгаа нь мэдээллийн технологийн

зөв шийдэл гэдэгтэй хэн ч маргахгүй. Big Data, Core Applications,

Үүлэн тооцоолол, Виртуалчлал зэрэг бүхий л түвшний

голлох системүүдэд HP ProLiant серверүүдийг суурилуулах

нь найдвартай бас хамгийн зөв шийдэл болно.

HP өнгөрсөн оны сүүлээр 9 дэх үеийн (Gen9) серверүүдээ

зах зээлд танилцуулсан бөгөөд өмнөх үеийн серверүүдийн

давуу талуудыг улам сайжруулснаар өмнөхөөсөө хурдтай,

хүчтэй болжээ. Шинэ үеийн хүчирхэг Интел процессор,

DDR4 шуурхай санах ой, системийн менежментийн түвшин

дэх шинэчлэлт болоод шинэчлэгдсэн сүлжээний технологиуд

зэрэг ололт амжилтууд нь HP 9 дэх үеийн серверүүд

сүүлийн үеийн бүхий л програм хангамж, том хэмжээний

системүүдийн ачааллыг бүрэн даах чадвартай болжээ.

62% 3X 4X

зардлаа хэмнэх

боломж

ТООЦООЛОХ ЧАДАМЖ

ХУРДТАЙ ГҮЙЦЭТГЭЛ

Ихэнх байгууллагын хувьд хадгалах

төхөөрөмж буюу сторэйжийг сонгохдоо

хамгийн сүүлийн үеийн эсвэл хамгийн

хямд гэсэн үзүүлэлтийн аль нэгийг

сонгодог. Гэвч өөрийн үйл ажиллагааны

цар хүрээнд тохироогүй шийдлийг

сонговол энэ нь өгөөжгүй хөрөнгө

оруулалт болох юм. Тэгвэл олон жилийн

туршлагатай, мэргэжлийн, чадварлаг

инженерүүд дэлхийн топ брэндүүд болох

HP, IBM, DELL болон бусад компаниудын

сторэйж системүүдийн шийдлийг таны

бизнесийн онцгой шаардлагад тулгуурлан

санал болгодог.

HP 3PAR нь Thin Provisioning, Thin Conversion,

Full Copy, Automatic Rebalancing гэх

мэт олон технологийн давуу талуудаараа

энэ төрлийн сторэйжүүд дундаа хамгийн

шилдэг нь гэж болно. Хэрэглээнд хамгийн

өргөн нэвтэрсэн Mircosoft Exchange,

Mircosoft SQL, Oracle Database орчин,

цаашлаад IT as a Service (ITaaS) мөн Hybrid/

Private Cloud түвшинд таны шаардлагыг

бүрэн ханган ажиллаж чадна.

HP 3PAR StoreServ сторэйж нь жижиг

дунд бизнесийн байгууллагуудаас эхлээд

үл тасалдах, найдвартай байдал, өндөр

гүйцэтгэл шаардсан чухал системүүд

бүхий банк санхүү, холбоо гэх мэт

салбарт тохирсон сонголтуудтай байдаг.

Дээрх шийдлүүдийн суурилуулалт

болон тохиргоог Ай Ти Зон компаний

инженерүүд хурдан шуурхай, найдвартай

аюулгүй байдлыг бүрэн ханган мэргэжлийн

түвшинд хийж гүйцэтгэдэг.

Blade систем гэж юу вэ?

Энэ нь сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологийн нэг бөгөөд

Enclosure-т суурилагдахаар хийгдсэн “модуль” бүтэцтэй

сервер юм. Blade-ийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь дундын

дэд бүтцийг ашигладаг, найдвартай ажиллагааг хангах

үүднээс Chassis-based Redundancy-тай. Цахилгаан,

хөргүүр, кабель менежмент, серверийн эзлэх зай

зэрэгтэй холбоотой бэрхшээлүүдээс зайлсхийхийн тулд

мөн 5-аас дээш тооны сервер ашигладаг байгууллагууд

Blade системийг нэвтрүүлэх нь хамгийн үр ашигтай

шийдэл болдог.

Top drivers for a

HP BladeSystem

Investment

Яагаад Blade гэж?

HP BladeSystem - Power of One Advantage

HP Blade System-ийг ашигласнаар

Томоохон байгууллага, дата центрийн орчинд Blade

серверүүд нь бусад Enterprise ангиллын серверүүдээс

хэд хэдэн давуу талтай:

Орон зайн хэмнэлт (60% нягтрал)

Эрчим хүч болон хөргөлтийн үр ашигтай

хэрэглээ 30-40% бага

Ухаалаг фабрик нэгдэл

Нэгдсэн удирдлага

Scalability 70%

Lower Total Cost of operation

Simplicity / Ease of use

48%

62%

Desciption and usage

Midrange systems All flash and Flash arrays High-End systems

When value matters.

The same features that world’s

largest service providers gets,

in a platform that lets you start

small and grow without disruptive

upgrades

When performance matters.

Delivers the same set of rich, Tier-1

data services without introducing a

new storage architecture to deliver

extremely high performance and low

latency

When scale matters.

Tier-1 resiliency and application

prioritization enable massive consolidation

of unpredictable mixed workloads

and bulletproof QoS delivery.

Model 7200c 7400c 7450c 7440c 10400 10800

Storage Controllers 2 2-4 2-4 2-4 2-4 2-8

Converged Controllers YES YES YES YES NO NO

Maximum host ports 12 24 24 24 92 192

Fibre Channels 4-12 4-24 4-24 4-24 0-96 0-192

1Gb iSCSI N/A N/A N/A N/A N/A N/A

10Gb iSCSI

Maximum initiators per system 1,024 2,048 2,048 2,048 4,096 8,192

Drive Types(mixable)

SAS (perpormance,

nearline,

SSDs)

SAS (perpormance,

nearline,

SSDs)

SAS, SSDs SAS (perpormance,

nearline,

SSDs)

Fibre Channel

and SAS

(perpormance,

nearline, SSDs)

Fibre Channel

and SAS

(perpormance,

nearline, SSDs)

Max Hard Disk Drives (SSDs) 8-240 8-480 N/A 8-960 16-960 16-1920

Max Solid StateDrives (SSDs) 120 240 240 240 256 512

Maximum Capacity raw

(HDD/SSD)

500TB/230TB 1600TB/460TB N/A /460TB 2000TB/460TB 1.6PB/236TB 3.2PB/471TB

38 39


Үйл ажиллагаагаа тасралтгүй, амжилттай үргэлжлүүлэхэд найдвартай техник, технологийн шийдэл хэрэгтэй. Түүнчлэн

нэгэнт суурилуулсан төхөөрөмжийн найдвартай ажиллагааг хангах нь ч тасралтгүй урагшлах дардан зам болно. Томоохон

байгууллага, бизнес эрхлэгчдийн өдөр тутмын үйл ажиллагааны гол суурь болсон серверийн ажиллагаа ганцхан цаг

тасалдахад дөчин мянган долларын алдагдал хүлээдэг дэлхийн дундаж үзүүлэлт байдаг. Мэдээж энэ бол тухайн цагт

гарсан эрсдлээс гадна хэвийн ажиллаж байсан бол олох байсан орлогоо ч тооцож үзсэн үзүүлэлт юм. Ийм алдагдал

хүлээхгүйн тулд зөв шийдлийг ухаалгаар сонгох нь хамгийн чухал болохыг мэргэжлийн инженер, эдийн засагчид зөвлөж

байна. Өнөөдөр оруулсан хөрөнгө оруулалт ирээдүйд гарч болох эрсдлээс хамгаалах алхам болно.

Технологийн нарийн шийдлийн учрыг олж байнгын ажиллагааг хангана гэдэг мэргэжлийн өндөр ур чадвар шаардсан

ажил байдаг бөгөөд ийм чадвартай инженер тун цөөн гэж болно. Харин та технологийн шийдлээ дэлхийн түвшинд

суурилуулж, байнгын ажиллагааг нь алсаас удирдах, баталгаат байдлыг хүсч байвал бид танд дараах бүтээгдэхүүнийг

танилцуулж байна.

Энэ удаад бид сервер, сторэйж болон дата центрт зориулагдсан “HP Proactive Care Service” мэргэжлийн туслалцаа

үйлчилгээг онцолж байна. Тус үйлчилгээг зөвхөн HP сервер, сторэйж болон үндсэн систем дээр мэргэшсэн сертификат

бүхий мэргэжлийн инженерүүд үзүүлдэг. Ай Ти Зон компани нь мэргэшсэн сертификат бүхий 10 гаруй инженерийн

баг болон HP компаниийн инженерүүдтэй хамтран “Proactive Care Service” мэргэжлийн туслалцаа үйлчилгээг хүргэн

ажиллаж байна

CANON MANAGED SERVICE

Хувилагч, хэвлэгчийн гэрээт үйлчилгээ

“Оффисын 4 ажилтан тутамд нэг принтер”, “100м2 тутамд

нэг хуви лагч” ашигладаг тухай мэдээллийн технологийн

бүтээгдэхүүний тооллого судалгааны дүнд дурджээ. Хэвлэгч,

хуви лагч төхөөрөмжүүд нь бидний өдөр тутмын ажлын нэг

хэсэг болсон өнөө үед түүний “эрүүл мэнд”-д байнга санаа

тави хаас аргагүй.

Бичиг баримт хэвлэх, хувилах гэхэд ямарваа нэг асуудал

гар гахгүйн тулд байнгын үзлэг, арчилгаа хэрэгтэй. Үүнийг

хэн нэгэн захиргааны ажилтан хариуцан ажиллаж болох ч

асуу дал гарсан үед л мэдэх, арга хэмжээ авах гэж цаг алдах,

ялан гуяа яаралтай үед ажил нураах, хүмүүсийг бухимдуулах

зэрэг асуудлууд үүсч болох юм. Үүнийг шийдэх гарц бол

“Canon managed service” үйлчилгээ бөгөөд энэ талаар

танилцуулъя.

Та үндсэн бизнестээ гол анхаарлаа хандуулж, хор, бул,

цэвэр лэгээ гээд хувилагч, хэвлэгчийн найдвартай ажиллагааг

мэргэжлийн байгууллагад даатгаж болно.

Canon Uniflow платформд суурилсан тус үйлчилгээ нь

байгууллагад ашиглагдаж байгаа Канон брэндийн хувилагч,

хэвлэгчийн хэвийн ажиллагааг зайнаас хянах, хэрэглэгчдийг

шуурхай мэдээллээр хангах, шаардлагатай сервис

туслалцааг албан ёсны сертификат бүхий инженерүүд

газар дээр нь очиж, урьдчилан үзүүлэх үйлчилгээ юм.

Бай гуул лагуудын хэрэгцээ, шаардлага харилцан адилгүй тул

сонголттой байхаар дараах багцуудыг санал болгож байна.

БАГЦ-1 БАГЦ-2 БАГЦ-3

СТАНДАРТ БАГЦ ХЭРЭГЛЭЭ БАГЦ БИЗНЕС БАГЦ

Monthly-fixed-Cost Pay-per-Page All-in-One (Printing Device+VAS)

Үзлэг, оношлогоо

Цэвэрлэгээ

Xор бул солих

Засвар (хямд үнэтэй

сэлбэг хамаарна)

Хор булны үнэ тусдаа

Сард үйлчилгээний тогтмол

хураамж төлнө

Мэр гэшсэн инженерүүд танай бай -

гуул лагын Канон хувилагч, хэв лэгчийн

засвар, үйлчилгээг хариу цан

ажиллана.

Төхөөрөмжийн ашиглалт, ажилла

гааны талаар бүрэн мэдээлэл,

зөв лөгөө өгнө.

Дуудлагаар очиж үйлчлэх ба сард

до р хаяж нэг удаа очиж үзлэг, оно -

шил гоо хийнэ.

Стандарт багц + хор, бул үнэгүй

Хэвлэсэн, хувилсан хуудасны

тоогоор төлбөрөө төлнө

Мэргэшсэн инженерүүд танай

байгууллагын Канон хувилагч,

хэвлэгчийн ажиллагааг алсаас

хянаж, урьдчилан сэргийлэх

арчилгаа, үйлчилгээг бүрэн үзүүлнэ.

Хэрэглэснээрээ төлнө.

Хэмнэлтийн багц + Хувилагч,

хэвлэгчийн Түрээс

Түрээсийн төлбөрөө явсан хуудасны

(хэрэглээний) төлбөртэйгөө төлнө

Хэвлэгч, бүх төрлийн хувилагчийн

түрээсийг дагалдах засвар,

үйлчилгээтэй нь хариуцан

ажиллана.

Төсөл тендерийн үед болон бараа

материалын элэгдэл, технологийн

хоцрогдолд орох сонирхолгүй

хэрэглэгчид ашиглахад илүү

тохиромжтой.

40

41


БАГА ЗАЙД ИХИЙГ ГҮЙЦЭТГЭХ

DELL-ийн шинэ загварууд

ИЛҮҮГ БҮТЭЭХ ХҮЧ

Intel ® Core TM

Processors

OptiPlex 3020n SFF

CPU: Core i3-4150 (3.5Ghz, 3MB)

RAM: 4GB 1600Mhz DDR3

HDD: 500GB SATA

ODD: DVD+/-RW

Other: Wired Keyboard & Mouse

OptiPlex 3020n MT

CPU: Core i3-4150 (3.5Ghz, 3MB)

RAM: 4GB 1600Mhz DDR3

Hard Drive: 500GB SATA

ODD: DVD+/-RW

Other: Wired Keyboard & Mouse

OptiPlex 3020n MT

CPU: Core i5-4590 (3.3Ghz, 6MB)

RAM: 4GB 1600Mhz DDR3

Hard Drive: 500GB SATA

ODD: DVD+/-RW

Other: Wired Keyboard & Mouse

₮ 964’000

₮ 960’000

₮ 1’228’000

CPU: Intel Core i5-4590S (3.0Ghz, 6MB)

RAM: 4GB 1600Mhz DDR3

HDD: 500GB SATA

ODD: DVD+/-RW

OS: Windows 8.1 Professional

Display: 23" Full HD LED Touch screen

Other: Wireless Keyboard & Mouse, Web camera

OptiPlex 9020n MT

CPU: Core i7-4770 (3.4Ghz, 8MB)

RAM: 8GB 1600Mhz DDR3

HDD: 1TB SATA

ODD: DVD+/-RW

Video card: 1GB AMD Radeon

Other: Wired Keyboard & Mouse

OptiPlex 9020 MT

CPU: Core i7-4790 (3.6Ghz, 8MB)

RAM: 8GB 1600Mhz DDR3

HDD: 1TB SATA

ODD: DVD+/-RW

Video card: 1GB AMD Radeon

OS: Windows 8.1 Professional

Other: Wired Keyboard & Mouse

OptiPlex 7020n MT

CPU: Core i5-4590 (3.7Ghz, 6MB)

RAM: 4GB 1600Mhz DDR3

Hard Drive: 500GB SATA

ODD: DVD+/-RW

Video card: 1GB AMD Radeon

Other: Wired Keyboard & Mouse


1’977’000

УДАХГҮЙ ХУДАЛДААНД


1’454’000

Dell Monitors

OptiPlex 3030 All-in-One

Optiplex 9020 Micro

Optiplex 3020 Micro

CPU: Intel Core i3-4150 (3.5Ghz, 3MB)

RAM: 4GB 1600Mhz DDR3

HDD: 500GB SATA

ODD: DVD+/-RW

Display: 19.5" HD LED

Other:Wired Keyboard & Mouse

CPU: Intel Core i5-4590T (3.0Ghz, 6MB)

RAM: 4GB 1600Mhz DDR3

HDD: 1TB SATA

OS: Windows 8.1 Professional

Other: Wireless Keyboard & Mouse

CPU: Intel Core i3-4150T (3.0Ghz, 3MB)

RAM: 4GB 1600Mhz DDR3

HDD: 500GB SATA

Other: Wireless Keyboard & Mouse

Dell 19.5" Wide HD LED

Multi touch, E2014T

₮ 630’000

19.5” ₮ 399’000

Dell 18.5" Wide HD LED,

E1914H

18.5” ₮ 229’000

Dell 21.5” Wide Full HD LED,

S2240L

21.5” ₮ 399’000

Dell 21.5” Wide Full HD LED,

E2214H

21.5” ₮ 329’000

Micro PC options

Micro All in One Mount Micro Dual VESA Mount Micro Vertical Stand Micro VESA Mount

Dell 23" Wide Full HD LED, E2314H

Dell 24" Wide Full HD LED, S2415L

Dell 23” Wide Full HD LED, S2340L

Dell 27” Wide Full HD LED,

S2715H

23” ₮ 377’000 24” Удахгүй 23” ₮ 489’000 27” ₮ 1’003’000

Үнийн дүнд НӨАТ багтсан болно

42 43


Intel ® Core TM

Processors

МЭРГЭЖЛИЙН ХАМТРАГЧ

Dell Latitude 3440

Dell Latitude 3540

Dell Latitude 5440

Dell Latitude 6440

CPU: Intel Core i5-4210U (2.7Ghz, 3MB)

RAM: 4GB 1600Mhz DDR3

HDD: 500GB SATA

ODD: DVD+/-RW

OS: Windows 8.1 Professional

Display: 14" HD

Warranty: 36 months

CPU: Intel Core i5-4210U (2.7Ghz, 3MB)

RAM: 4GB 1600Mhz DDR3

HDD: 500GB SATA

ODD: DVD+/-RW

Video card: AMD Radeon HD 8850M

OS: Windows 8.1 Professional

Display: 15.6" FHD

Warranty: 36 months

CPU: Intel Core i5-4210U (2.7Ghz, 3MB)

RAM: 4GB 1600Mhz DDR3

HDD: 500GB Hybrid HDD with 8GB flash

ODD: DVD+/-RW

OS: Windows 8.1 Professional

Display: 14" HD

Warranty: 36 months

CPU: Intel Core i5-4210M (3.2Ghz, 3MB)

RAM: 4GB 1600Mhz DDR3

HDD: 500GB SATA

ODD: DVD+/-RW

Video card: AMD Radeon HD 8690M 2GB

OS: Windows 7 Professional

Display: 14" HD

Warranty: 36 months

₮ 1’879’000

₮ 2’269’000

₮ 2’267’000

₮ 2’731’000

Dell Latitude 6440

CPU: Intel Core i7-4610M (3.7Ghz, 4MB)

RAM: 8GB 1600Mhz DDR3

HDD: 500GB Encrypted HDD

ODD: DVD+/-RW

OS: Windows 7 Professional

Display: 14" HD

Warranty: 36 months


3’293’000

Dell Latitude 6540

CPU: Intel Core i7-4810MQ (3.8Ghz, 6MB)

RAM: 8GB 1600Mhz DDR3

HDD: 500GB Hybrid HDD with 8GB flash

ODD: DVD+/-RW

Video card: AMD Radeon HD 8790M 2GB

OS: Windows 7 Professional

Display: 15.6" FHD

Warranty: 36 months

Dell Latitude 7240

CPU: Intel Core i5-4310U (3.0Ghz, 3MB)

RAM: 4GB 1600Mhz DDR3

HDD: 256GB SSD

OS: Windows 8.1 Professional

Display: 12.5" FHD Touch

Warranty: 36 months

Dell Latitude 7440

CPU: Intel Core i5-4310U (3.0Ghz, 3MB)

RAM: 8GB 1600Mhz DDR3

HDD: 500GB SATA

OS: Windows 8.1 Professional

Display: 14" HD

Warranty: 36 months


3’857’000 ₮

3’699’000 ₮

2’819’000

Dell XPS 11

Dell XPS 13

Dell Inspiron 3543

Dell Inspiron 3543

CPU: Intel Core i5-4210Y (2.0Ghz, 3MB)

RAM: 4GB 1600Mhz DDR3

HDD: 256GB SSD

OS: Windows 8.1 Professional

Display: 11.6" FHD Touch

Warranty: 12 months

CPU: Intel Core i7-5500U (3.0Ghz, 4MB)

RAM: 8GB 1600Mhz DDR3

HDD: 256GB SSD

OS: Windows 8.1 Professional

Display: 13.3" QHD Touch

Warranty: 12 months

CPU: Intel Core i3-5005U (2.0Ghz, 3MB)

RAM: 4GB 1600Mhz DDR3

HDD: 500GB SATA

ODD: DVD+/-RW

Display: 15.6" HD

Warranty: 12 months

CPU: Intel Core i5-5200U (2.7Ghz, 3MB)

RAM: 4GB 1600Mhz DDR3

HDD: 500GB SATA

ODD: DVD+/-RW

Video card: NVIDIA GeForce 820M 2GB

Display: 15.6" HD

Warranty: 12 months

₮ 3’799’000 ₮ 4’248’000 ₮ 1’247’000 ₮ 1’521’000

Үнийн дүнд НӨАТ багтсан болно

44 45


Lenovo ThinkPad X1 Carbon

(3nd Gen UltraBook)

БИЗНЕСИЙН АЛТАН СТАНДАРТ

Processor: Intel Core i7-5500U (3.0Ghz, 4MB)

Memory: 8GB 1600Mhz DDR3

Hard Drive: 256GB SSD

Operating System: Windows 8.1 SL 64bit

Display: 14” WQHD

Lenovo ThinkPad S1 Yoga

CPU: Core i7-4510U (3.1Ghz, 4MB)

RAM: 8GB 1600Mhz DDR3

HDD: 256GB SSD

OS: Windows 8.1 Professional

Display: Touch IPS 12.5" FHD+AG

Warranty: 12 months

Lenovo ThinkPad T440s

CPU: Core i5-4210U (2.7Ghz, 3MB)

RAM: 4GB 1600Mhz DDR3

HDD: 500GB SATA

ODD: DVD+/-RW

OS: Windows 8.1 Professional

Display: 14" HD AG

Warranty: 36 months

Lenovo ThinkPad T440p

CPU: Core i5-4210M (3.2Ghz, 3MB)

RAM: 8GB 1600Mhz DDR3

HDD: 1TB SATA + 16GB SSD

ODD: DVD+/-RW

Video card: Nvidia GT730 1GB

OS: Win 7 Pro 64 + Win 8.1 Pro

Display: 14" HD AG

Warranty: 36 months

Lenovo ThinkPad T540

CPU: Core i7-4710MQ (3.5Ghz, 6MB)

RAM: 12GB 1600Mhz DDR3

HDD: 1TB SATA + 16GB SSD

ODD: DVD+/-RW

Video card: Nvidia GT730 1GB

OS: Win 7 Pro 64 + Win 8.1 Pro

Display: 15.6" FHD AG

Warranty: 36 months

3’849’000₮ 2’599’000₮ 2’819’000₮ 3’329’000₮

Удахгүй Худалдаанд

ThinkPad Executive

Leather Case

ThinkPad Professional

Slim Topload Case

ThinkPad Essential

BackPack

ThinkPad Ultra

Messenger Bag

ThinkPad Casual

Topload Case

46 47


Илүү бүтээмж-Эрүүл зөв хэрэглээ

Орчин үеийн шинэ хандлага

Илүү өргөн дэлгэц

& Илүү өндөр бүтээмж

UltraWide

21:9 дэлгэц нь өндөр

нягтаршилтай кино, үзэж

тоглоом тоглоход дээд

зэргийн мэдрэмжийг

төрүүлнэ.

Өндөр нягтаршил бүхий өргөн дэлгэцийг нөүтбүүктэйгээ

хослуулан ашиглах нь олон давуу талтай.

Эрүүл мэнд

Нөүтбүүк бол зөөврийн хэрэглээнд илүү нийцдэг. Харин

оффисын хэрэглээнд олон цагаар хэрэглэх нь таны эрүүл

мэндэд зарим талаар сайнгүй болохыг судлаачид баталжээ.

Намхан, жижиг нөүтбүүк дээр ажиллах гэж бөгтийж

суусаар эрүүл мэндээрээ хохирсон хүн цөөнгүй. Учир нь

хүний толгой 5 кг орчим жинтэй. Толгойгоо олон цагаар

гудайлгахад нурууны ясны хүзүүний хэсгийн ачаалал эрс

нэмэгддэг.

Толгой 15 градусын өнцгөөр гудайхад 12 кг ачаа,

30 градусын өнцөгт 18 кг ачаа,

45 градусын бол 22 кг ачаа,

60 градусын байрлалд 27 кг ачаа үүрсэнтэй тэнцэх

хэмжээний ачаалал авдаг ба энэ нь эрүүл мэндэд маш

их сөрөг нөлөөтэй болохыг АНУ-ын эрдэмтэд баталж

байна. Тэд энэ ачаалалд “Бичгийн хүзүү” (text neck) гэдэг

нэр өгчээ. Гэвч сайн чанарын нөүтбүүк бидний ажлын

бүтээмжийн салшгүй хэсэг учраас түүнийг зориулалтын

нэмэлт дэлгэцтэй хослуулан хэрэглэвэл аль аль талдаа

хэрэгтэйг зөвлөж байна.

Өндөр бүтээмж

Дэлгэцийг өөрийн нөүтбүүк-тэйгээ хослуулан ашигласнаар

олон прорам, хуудастай зэрэг ажиллахад хялбар. Мөн

график зураг, кино болон зургийн эвлүүлэг хийх, сонины

эх бэлтгэх, санхүүгийн тооцоо судалгаа хийх гэхчлэн олон

файлтай зэрэг ажилладаг бол илүү бүтээмжтэй ажиллах

боломжийг бүрдүүлнэ.

Хэрэгтэй мэдээлэл үргэлж таны дэргэд

Ширээний компьютер хэрэглэж болох ч хурал зөвлөгөөнд

оролцох, томилолтоор явах үед хард диск дээрх материалаа

зөөх шаардлага гарна. Үүний оронд LG-ийн IPS дэлгэцийг

нөүтбүүктэйгээ хослуулан хэрэглэх нь илүү хялбар байх

болно.

22MP65HQ-P

23MP65HQ-P

29UM65-P

Дэлгэцийн хэмжээ: 25 инч UL, IPS

Нягтаршил: 2560х1080 FUll HD

Талуудын харьцаа: 21:9

Cinema screen, HDMI

4-SCREEN SPLIT


997’000

₮ 949’000

23MP75HM-P

4-SCREEN SPLIT

Дэлгэцээ 4 хуваах

боломжтой болсноор

дизайнерүүд, мэргэжлийн

инженерүүд, гэрэл

зурагчдад илүү бүтээлчээр

ажиллах боломжийг бий

болгосон байна.

DUAL LINK-UP

Энэхүү холболтын

тусламжтай дэлгэцийн

нэг талд ажлын файлаа,

нөгөө талд өөр контент

гаргаж ашиглах

боломжтой.29UM65

загвар нь бусад

загваруудыг бодвол хоёр

HDMI холболттой болсон.

27MP75HM

Дэлгэцийн хэмжээ: 21.5 инч

Нягтаршил: 1920х1080

Талуудын харьцаа: 16:9

Cinema screen, HDMI

Дэлгэцийн хэмжээ: 23 инч

Нягтаршил: 1920х1080

Талуудын харьцаа: 16:9

Cinema screen, HDMI

Дэлгэцийн хэмжээ: 23 инч

Нягтаршил: 1920х1080

Талуудын харьцаа: 16:9

Cinema screen, HDMI,

Stereo speaker

Дэлгэцийн хэмжээ: 27 инч

Нягтаршил: 1920х1080

Талуудын харьцаа: 16:9

Cinema screen, HDMI,

Stereo speaker


377’000


424’000


448’000


675’000

₮ 359’000 ₮ 399’000 ₮ 429’000 ₮ 639’000

48 49


Canon iR2530 copier

OPTIONAL

OPTIONAL

Таны БИЗНЕСИЙН

ТУСЛАХ

Print

Scan

Copy

SEND

Хэвлэх хурд : 24 хуудас/минут

Эхний хуудас гарах хугацаа: 8 сек

Цаасны хэмжээ: A4 хүртэлх

Цаасны багтаамж: 500+100 хуудас

Warm-up Time: 13.5 сек

Санах ой: 128MB


1’795’000

Canon iR1024 copier

Олон үйлдэлт хэвлэгч, хувилагч, өнгөт сканнер * Олон үйлдэлт хэвлэгч, хувилагч, өнгөт сканнер * Олон үйлдэлт хэвлэгч, Олон үйлдэлт хэвлэгч, хувилагч, өнгөт сканнер * Олон үйлдэлт хэвлэгч,

₮ 6’573’000

₮ 11’164’000

₮ 2’925’000


2’397’000

Хэвлэх хурд: 30 хуудас/минут

Эхний хуудас гарах хугацаа: 5.4 сек

Цаасны хэмжээ: A3 хүртэлх

Цаасны багтаамж: 550 хуудас + 100

Халах хугацаа: 30 сек

Санах ой: 512MB

Сүлжээ: 100Base-TX/10Base-T, USB 2.0

2 талдаа хэвлэгч: Стандарт

Цаас татагч: Стандарт

Суурь: Нэмэлтээр худалдан авах

Баталгаат хугацаа: 12 сар

Canon iR2545 copier

Хэвлэх хурд: 45 хуудас/минут

Эхний хуудас гарах хугацаа: 3.9 секунд

Цаасны хэмжээ: A3 хүртэлх

Цаасны багтаамж: 550 хуудас+100

Халах хугацаа: 30 секунд

Санах ой: 512MB

Сүлжээ:100Base-TX/10Base-T, USB 2.0

2 талдаа хэвлэгч: Стандарт

Цаас татагч: Стандарт

Суурь: Нэмэлтээр худалдан авах

Баталгаат хугацаа: 12 сар

Canon iR2520 copier

Хэвлэх хурд: 20 хуудас/минут

Эхний хуудас гарах хугацаа: 6.4 сек

Цаасны хэмжээ: A3 хүртэлх

Цаасны багтаамж: 250 хуудас + 100

Халах хугацаа: 30 сек

Санах ой: 256MB

Сүлжээ:100Base-TX/10Base-T, USB 2.0

2 талдаа хэвлэгч: Стандарт

Цаас татагч: Нэмэлтээр худалдан авах

Суурь: Нэмэлтээр худалдан авах

Баталгаат хугацаа: 12 сар

Canon iR2002N copier

Хэвлэх хурд: 20 хуудас/минут

Эхний хуудас гарах хугацаа: 7.9 сек

Цаасны хэмжээ: A3 хүртэлх

Цаасны багтаамж: 250 хуудас + 80

Халах хугацаа: 13 сек

Санах ой: 128MB

Сүлжээ: 100Base-TX/10Base-T, USB 2.0

2 талдаа хэвлэгч: Нэмэлтээр худалдан авах

Цаас татагч: Нэмэлтээр худалдан авах

Суурь: Нэмэлтээр худалдан авах

Баталгаат хугацаа: 12 сар

Үнийн дүнд НӨАТ багтсан болно

50 51


ЛАЗЕР ПРИНТЕР

Олон үйлдэлт

орчин үеийн төхөөрөмж

БИЗНЕС ХЭРЭГЛЭЭНД

ТАНЫ АЖЛЫГ

ХӨНГӨВЧИЛНӨ

Canon LBP6680x

Printer Type: Mono Laser printer

Print Speed: 33ppm (BW)

Resolution: 2,400 x 600

Paper size: Up to A4

Standard Paper Capacity: 250 sheet

Memory: 768MB

Network Interface: USB 2.0, 10/100 BASE-T

Duplex: Standart

Warranty: 6 months

₮649’000

Fax: Super-G3

Duplex: Standart

DADF: Standart

Canon imageCLASS

MF8580Cdw /Copy, Print, Scan, Fax/

Төрөл: Color Laser All-in-One

Хэвлэх хурд: 20ppm (BW), 20ppm (Color)

Нягтаршил: 9600 x 600

Цаасны хэмжээ: A4 хүртэлх

Хуудасны багтаамж: 250 хуудас

Санах ой: 512MB

Холболт: USB 2.0, Wi-Fi, 10/100 BASE-T


2’249’000

Гар утаснаасаа шууд хэвлэ

CLASS MF8580Cdw загварын Cloud Color Laser олон үйлдэлт

хувилагч төхөөрөмж нь хувилах, хэвлэх, сканнердах, факсдах

зэрэг олон хэрэгцээг хангах юм. CLASS MF8580Cdw загвар

нь Cloud Print, Air Print, "Canon Mobile Printing" болон

"Canon Mobile Scanning" үйлчилгээ үзүүлнэ. Үүнээс гадна

"Send Lite" функцээр сканердсан материалаа шууд email рүү

илгээдэг нь оффисийн ажлын үр ашгийг нэмэгдүүлэх юм.

Олон үйлдэлт

хэвлэгч,

хувилагч,

сканнер,

ФАКС

Олон үйлдэлт

хэвлэгч,

хувилагч,

сканнер,

ФАКС

Олон үйлдэлт

хэвлэгч,

хувилагч,

сканнер,

ФАКС

Олон үйлдэлт

хэвлэгч,

хувилагч,

сканнер,

ФАКС

Canon LBP6030 printer Canon LBP6030w printer Canon LBP6230dn printer Canon LBP7110Cw printer

Printer Type: Mono Laser printer

Хэвлэх хурд: 18ppm (BW)

Нягтаршил: 2400 x 600

Цаасны хэмжээ: A4 хүртэлх

Хуудасны багтаамж: 150 хуудас

Санах ой: 32MB

Холболт: USB 2.0

Баталгаат хугацаа: 6 сар

Printer Type: Mono Laser printer

Хэвлэх хурд: 18ppm (BW)

Нягтаршил: 2400 x 600

Цаасны хэмжээ: A4 хүртэлх

Хуудасны багтаамж: 150 хуудас

Санах ой: 32MB

Холболт: USB 2.0, WiFi

Баталгаат хугацаа: 6 сар

Төрөл: Mono Laser printer

Хэвлэх хурд: 25ppm (BW)

Нягтаршил: 2400 x 600

Цаасны хэмжээ: A4 хүртэлх

Хуудасны багтаамж: 250 хуудас

Санах ой: 64MB

Холболт: USB 2.0, 10/100 BASE-T

Duplex: Standart

Баталгаат хугацаа: 6 сар

Төрөл: Color Laser Printer

Хэвлэх хурд: 14ppm (BW), 14ppm

(Color)

Нягтаршил: 9600 x 600

Цаасны хэмжээ: A4 хүртэлх

Хуудасны багтаамж: 150 хуудас

Санах ой: 64MB

Холболт: USB 2.0, WiFi, 10/100

BASE-T

Баталгаат хугацаа: 6 сар

Canon imageCLASS MF226dn Canon imageCLASS MF229dw Canon imageCLASS MF3010 Canon imageCLASS MF215

Төрөл: Mono Laser All-In-One

Хэвлэх хурд: 27ppm (BW)

Нягтаршил: 1200 x 1,200

Цаасны хэмжээ: A4 хүртэлх

Хуудасны багтаамж: 250 хуудас

Санах ой: 256MB

Холболт: USB 2.0, 10/100 BASE-T

Факс: Super-G3

Duplex: Standart

DADF: Standart

Баталгаат хугацаа: 6 сар

Төрөл: Mono Laser All-In-One

Хэвлэх хурд: 27ppm (BW)

Нягтаршил: 1200 x 1,200

Цаасны хэмжээ: A4 хүртэлх

Хуудасны багтаамж: 250 хуудас

Санах ой: 256MB

Холболт: USB 2.0, Wi-Fi, 10/100

BASE-T

Fax: Super-G3

Duplex: Standart

DADF: Standart

Баталгаат хугацаа: 6 сар

Printer Type: Mono Laser All-In-One

Хэвлэх хурд: 18ppm (BW)

Нягтаршил: 1200 x 600

Цаасны хэмжээ: A4 хүртэлх

Хуудасны багтаамж: 150 хуудас

Санах ой: 64MB

Холболт: USB 2.0

Баталгаат хугацаа: 6 сар

Printer Type: Mono Laser All-In-One

Хэвлэх хурд: 23ppm (BW)

Нягтаршил: 1200 x 1200

Цаасны хэмжээ: A4 хүртэлх

Хуудасны багтаамж: 250 хуудас

Санах ой: 128MB

Холболт: USB 2.0

Fax: Super-G3

ADF: Standart

Баталгаат хугацаа: 6 сар

₮ 219’000

₮ 267’000

Удахгүй

₮ 919’000


739’000 ₮

1’193’000


319’000

Удахгүй

52 53


HP LaserJet Pro

M401dn Printer

HP LaserJet Pro

P1102 Printer

БИЗНЕС ХЭРЭГЛЭЭНД

Canon Inkjet

Олон үйлдэлт хэвлэгч

Төрөл: Mono Laser printer

Хэвлэх хурд: 33ppm (BW)

Нягтаршил: 1200 x 1200

Цаасны хэмжээ: A4 хүртэлх

Хуудасны багтаамж: 250 хуудас

Санах ой: 256MB

Холболт: USB 2.0, 10/100 BASE-T

Duplex: Standart

Баталгаат хугацаа: 6 сар

₮ 699’000


599’000

Төрөл: Mono Laser printer

Хэвлэх хурд: 18ppm (BW)

Нягтаршил: 600 x 600

Цаасны хэмжээ: A4 хүртэлх

Хуудасны багтаамж: 150 хуудас

Санах ой: 2MB

Холболт: USB 2.0

Duplex: Standart

Баталгаат хугауаа: 6 сар

Олон үйлдэлт

хэвлэгч,

хувилагч,

өнгөт сканнер

Duplex: Standart

ADF: Standart

Canon MAXIFY MB5070

Бүгдийг нэг дор шингээсэн

Өнгөт хэвлэгч, хувилагч, сканнер

Хэвлэх хурд: 23ipm (BW), 12ipm (Color)

Нягтаршил: 1200 x 1200

Цаасны хэмжээ: A4 хүртэлх

Хуудасны багтаамж: 250 хуудас

Холболт: USB 2.0, WiFi, 10/100 BASE-T

Баталгаат хугацаа: 6 сар

Олон үйлдэлт

хэвлэгч,

хувилагч,

өнгөт сканнер

УДАХГҮЙ

ХУДАЛДААНД

Олон үйлдэлт

хэвлэгч,

хувилагч,

өнгөт сканнер

₮ 247’000

Samsung

SL-M2870FD/XEV

Printer Type: Mono Laser printer

Хэвлэх хурд: 28ppm (BW)

Нягтаршил: 1200 x 1200

Цаасны хэмжээ: A4 хүртэлх

Хуудасны багтаамж: 250 хуудас

Санах ой: 64MB

Холболт: USB 2.0, 10/100 BASE-T

Duplex: Standart

Баталгаат хугацаа: 6 сар

FAX: Standart

Duplex: Standart

ADF: Standart

Samsung

SL-M2820ND/XEV


492’000


429’000

Олон үйлдэлт

хэвлэгч,

хувилагч,

өнгөт сканнер

Хэвлэгчийн

Оригнал хорны

хямдрал

Cartridge Samsung

MLT-D111S/SEE

(for SL-M2020,

M2070 Printers)

₮ 130’000

₮ 89’000

Төрөл: 4-color ink system

Хэвлэх хурд: 8ipm (BW), 4ipm (Color)

Нягтаршил: 4800 x 600

Цаасны хэмжээ: Up to A4

Хуудасны багтаамж: 60 хуудас

Холболт: USB 2.0

Баталгаат хугацаа: 6 сар

₮ 149’000

Олон үйлдэлт

хэвлэгч,

хувилагч,

өнгөт сканнер

Төрөл: 4-color ink system

Хэвлэх хурд: 9.9ipm (BW), 5.7ipm (Color)

Нягтаршил: 4800 x 1200

Цаасны хэмжээ: Up to A4

Хуудасны багтаамж: 100 хуудас

Холболт: USB 2.0, WiFi

Баталгаат хугацаа: 6 сар

FAX: Super G3

Duplex: Standart

ADF: Standart

₮ 234’000

Олон үйлдэлт

хэвлэгч,

хувилагч,

өнгөт сканнер

Төрөл: 5-color ink system

Хэвлэх хурд: 12.2ipm (BW), 8.7ipm (Color)

Нягтаршил: 4800 x 1,200

Цаасны хэмжээ: Up to A4

Хуудасны багтаамж: 100 хуудас

Холболт: USB 2.0, WiFi

Баталгаат хугацаа: 6 сар

FAX: Super G3

Duplex: Standart

ADF: Standart

₮ 363’000

Олон үйлдэлт

хэвлэгч,

хувилагч,

өнгөт сканнер

Төрөл: Mono Laser All-In-One

Хэвлэх хурд: 28ppm (BW)

Нягтаршил: 4800 x 600

Цаасны хэмжээ: A4 хүртэлх

Хуудасны багтаамж: 250 хуудас

Санах ой: 128MB

Холболт: USB 2.0, Wi-Fi, 10/100 BASE-T

Баталгаат хугацаа: 6 сар

₮ 628’000


549’000

Cartridge Samsung

MLT-D115L/SEE

(for SL-M2620, 2820,

2870 Printers)

₮ 187’000


169’000

Printer Type: 6-color ink system

Хэвлэх хурд: 15ipm (BW), 10ipm (Color)

Нягтаршил: 9,600 x 2,400

Цаасны хэмжээ: Up to A4

Хуудасны багтаамж: 125 sheet

Холболт: USB 2.0, WiFi, 10/100 BASE-T

Баталгаат хугацаа: 6 сар

₮ 635’000

Printer Type: 4-color ink system

Хэвлэх хурд: 9.7ipm (BW), 5.5ipm (Color)

Нягтаршил: 4,800 x 1,200

Цаасны хэмжээ: Up to A4

Хуудасны багтаамж: 100 хуудас

Холболт: USB 2.0, WiFi

Баталгаат хугацаа: 6 сар

₮ 418’000

Printer Type: 5-color ink system

Хэвлэх хурд: 15ipm (BW), 10ipm (Color)

Нягтаршил: 9,600 x 2,400

Цаасны хэмжээ: Up to A4

Хуудасны багтаамж: 250 хуудас

Холболт: USB 2.0, WiFi, 10/100 BASE-T

Баталгаат хугацаа: 6 сар

₮ 565’000

54 55


SELPHY CP910

COMPACT PHOTO PRINTER

Large Format Printers

Хаа байгаа газраасаа хүссэн

зургаа хэвлээрэй

iPhone, Android болон windows утаснаасаа

wireless-аар дамжуулан фото зураг хэвлэх боломжтой.

Аялалаар явахдаа зураг авч хайртай дотны хүмүүстээ

мэндчилгээ илгээж ч болох юм. Авч явахад авсаархан

жижиг, ашиглахад энгийн хялбар. Дурсамжаа хадгалж,

дуулгах сонинтой амьдарцгаая.

Canon imagePROGRAF

iPF825

Хорны төрөл: 5-өнгийн инк систем

Хэвлэх өргөн: 1118mmх44inch/B0+

Нягтаршил: 2400 x 1200

Санах ой: 32GB

Хард диск: 160GB

Хэвлэх хурд: A0/55сек

Баталгаат хугацаа: 6 сар

Төрөл: 4-color ink system

Хэвлэх хурд: 8ipm (BW), 4ipm (Color)

Нягтаршил: 4800 x 600

Цаасны хэмжээ: A4 хүртэлх

Хуудасны багтаамж: 60 хуудас

Холболт: USB 2.0

Баталгаат хугацаа: 6 сар

Canon Pixma iP7270 printer

Төрөл: 5-color ink system

Хэвлэх хурд: 15ipm (BW), 10ipm (Color)

Нягтаршил: 9600 x 2400

Цаасны хэмжээ: A4 хүртэлх

Хуудасны багтаамж: 125 хуудас

Холболт: USB 2.0, WiFi

2 талдаа хэвлэх: Байгаа

Баталгаат хугацаа: 6 сар

Төрөл: 5-color ink system

Хэвлэх хурд: 14.5ipm (BW), 10.4ipm (Color)

Нягтаршил: 9600 x 2400

Цаасны хэмжээ: A3 хүртэлх

Хуудасны багтаамж: 150 хуудас

Холболт: USB 2.0

Баталгаат хугацаа: 6 сар

Document scanner


81’000


317’000


485’000

Төрөл: 5-color ink system

Хэвлэх хурд: 14.5ipm (BW), 10.4ipm (Color)

Нягтаршил: 9600 x 2400

Цаасны хэмжээ: A3 хүртэлх

Хуудасны багтаамж: 150 sheet

Холболт: USB 2.0, WiFi, 10/100 BASE-T

Баталгаат хугацаа: 6 сар

Төрөл: 6-color ink system

Хэвлэх хурд: 14.5ipm (BW), 10.4ipm (Color)

Нягтрал: 9600 x 2400

Цаасны хэмжээ: A3 хүртэлх

Хуудасны багтаамж: 150 хуудас

Холболт: USB 2.0, WiFi

Баталгаат хугацаа: 6 сар

Төрөл: 8-color ink system

Хэвлэх хурд: 14.5ipm (BW), 10.4ipm (Color)

Нягтаршил: 4800 x 2400

Цаасны хэмжээ: A3 хүртэлх

Хуудасны багтаамж: 150 хуудас

Холболт: USB 2.0, WiFi, 10/100 BASE-T

Баталгаат хугацаа: 6 сар

Canon imageFORMULA

DR-M160II Document scanner

Document feeding: Automatic sheet feeding

Feed tray capacity: Up to 60 sheets of 80g

Paper size: Up to A4

Resolution: 600 x 600

Scan speed: 60ppm (BW), 60ppm (Color)

Network Interface: USB 2.0

Duplex: Standart

Warranty: 6 months

Canon imageFORMULA

DR-6030C Document scanner

Document feeding: Automatic or manual sheet feeding

Feed tray capacity: Up to 100 sheets of 80g

Paper size: Up to A3

Resolution: 600 x 600

Scan speed: 60ppm (BW), 60ppm (Color)

Network Interface: USB 2.0

Duplex: Standart

Warranty: 6 months

₮ 585’000

₮ 705’000

₮ 1’112’000

56 57


65X

OPTICAL

ZOOM

АЛДАА ОНООГ ДЭНСЛЭГЧ

APPERSON DATALINK 3000 OMR SCANNER

Powershot SX 60 камер таны төсөөлж ч

байгаагүй тэр л хязгаарт хүрнэ.

21mm өргөн өнцгийн дурангаар объектын

дүрсийг 65 дахин татаж, секундэд 6.4 кадр

зураг авах хүчин чадалтай болж шинэчлэгдлээ.

Canon IXUS 160

Pixels: 20.0-megapixel

Optical Zoom: 8x

Display: 2.7-inch LCD

Processor: DIGIC 4+

ISO Speed: ISO 100 - 1600

Interface: USB, HDMI, Audio and Video

Movie: HD

Warranty:12 months

Шалгалтын хуудсыг богино хуга цаанд дүгнэж үр

дүнг тооцох нь баг шийн ажлыг хөнгөвчлөөд зогсохгүй

оюутнуудын сурлагад ч ач холбог долтой. Хамгийн гол нь

ямар ч эргэл зээ байхгүй шударга зарчим энд үйлч лэх болно.

Бид та бүхэнд Apperson DataLink 3000 OMR Scanner-ийг

танилцуулж байна. Зөвхөн боловс ролын байгууллагад

гэлтгүй ямар нэгэн санал асуулга явуулахад ч ашиглаж

давуу талууд:

болох энэхүү scanner нь 150 асуулттай 3000 шалгалтын

хуудсыг нэг цагийн дотор дүгнэх чадвартай. Жижиг шалгалт,

том хэмжээний тооцоолон бодох даалгаврыг ч биелүүлэх

чадвартайгаар бүтээгдсэн бөгөөд зориулалтын хариултын

хуудсыг ашиглан ямар ч өгөгдөл өгч болох давуу талтай.

Зориулалтын цаас нь хямд үнэтэй бөгөөд анхны худалдан

авалтад 50 ширхэг дагалдан ирнэ.

Smart. Хамгийн өндөр оноо авсан оюутны

нэр , ангийн дундаж оноог гаргаж, өсөлт

амжилтыг хувиар илэрхийлсэн дүгнэлт

гаргадаг.

Canon PowerShot G1X Mark II

DIGIC 6 Image процессор нь харанхуй

бүдэг орчинд өндөр чанартай зураг

дарахад тусална.

Canon HS SYSTEM нь сүүдэртэй,

гэрэлтэй хэсэгт ч өндөр чанартайгаар

нягтаршин харагдуулдаг систем юм.

Canon IXUS 165

Pixels: 20.0-megapixel

Optical Zoom: 8x

Display: 2.7-inch LCD

Processor: DIGIC 4+

ISO Speed: ISO 100 - 1600

Interface: USB, HDMI, Audio and Video

Movie: HD

Warranty: 12 months

Удахгүй худалдаанд

Fast. Нэг минутад 65 асуултын хариуг

шалгадаг.

Powershot G16

Powershot D30

Powershot SX610 HS

Powershot SX710 HS

Durable. Сургалтын болон хэсгийн хорооны

дүн гаргахад зориулагдсан найдвартай

ажиллагаатай.

Flexible. Apperson-ийн хариултын хуудсыг

ашиглан энгийн асуулт хариултаас эхлээд

урт хугацааны томоохон шалгалт авч үр дүнг

тооцох ухаалаг ажиллагаатай.

Pixels: 12.1-megapixel

Optical Zoom: 5x

Display: 3-inch LCD

Processor: DIGIC 6

ISO Speed: ISO 80 - 12800

Interface: USB, HDMI, Audio and

Video, Wifi

Movie: Full HD

Warranty: 12 months

Pixels: 12.1-megapixel

Optical Zoom: 5x

Display: 3-inch LCD

Processor: DIGIC 4

ISO Speed : ISO 80 - 3200

Interface: USB, HDMI, Audio and Video

Movie: Full HD

Warranty: 12 months

Pixels: 20.2-megapixel

Optical Zoom: 18x

Display: 3-inch LCD

Processor: DIGIC 4+

ISO Speed : ISO 80 - 3200

Interface: USB, HDMI, Audio and

Video, Wifi, NFC

Movie: Full HD

Warranty: 12 months

Pixels: 20.3-megapixel

Optical Zoom: 30x

Display: 3-inch LCD

Processor: DIGIC 6

ISO Speed : ISO 80 - 3200

Interface: USB, HDMI, Audio and Video,

Wifi, NFC

Movie: Full HD

Warranty: 12 months

₮ 935’000 ₮ 593’000 Удахгүй худалдаанд Удахгүй худалдаанд

58 59


60 61


Хамтарсан үзэсгэлэн

Залуу зурагчид, мэргэжлийн туршлагатай зурагчидтай

хамтран үзэсгэлэн гаргасан нь тэдэнд өөрийн бүтээлийг

харьцуулах, туршлага хуваалцах боломжийг олгосон

юм. Үзэсгэлэнгийн туршид зурагчид өөрсдийн бүтээлийг

тайлбарлан, ямар тохиргоогоор авсан, юу өгүүлэхийг

зорьсноо ярилцсан нь гэрэл зураг сонирхогчдод маш том

сургалт болсон. Түүнчлэн үзэгчдийн хувьд нэг зурагчны

бие даасан үзэсгэлэн үзэхэд тухайн нэг хүний мэдрэмж,

өнгө аяс мэдрэгддэг бол хамтарсан үзэсгэлэнгээс олон

хүний авьяас, өнгө төрхийг мэдрэх боломжтой байлаа.

Хэлэлцүүлэг

хамтарсан

үзэсгэлэн

@ The Grand Art exclusive Gallery | 2015.03.09-14

Энэ удаагийн үзэсгэлэн нь зургуудыг үзээд өнгөрөх бус

тэдгээрийг хэрхэн авсан, яаж авах талаар сурч мэдэх,

туршлага солилцох гол зорилготой байлаа. Тийм учраас

баримтат зураг, макро зураг, шөнийн зураг, од эрхэс, ан

амьтан, хөрөг зураг, байгалийн зураг, камерын тохиргоо

гэсэн сэдвүүдээр нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгуулж,

уран бүтээлийн халуун яриа өрнүүллээ. Энэ хэлэлцүүлэг

хаанаас ч сохирхож болохоор online өрнөлөө. Энэхүү

хэлэлцүүлгийг мөн онлайнаар дамжуулан үзүүлсэн юм.

Гэгээн бүхнийг гэрэл

зурагт мөнхлөв

Канон брэндийн албан ёсны дистрибьютер Ай Ти Зон

компани гэрэл зураг сонирхогч Н.Гансүхтэй хамтран

“Гэрэл зурагчдын хамтарсан үзэсгэлэн 2015”-ыг 3-р

сарын 9-өөс 13-ны хооронд The Grand Art Exclusive Gallery-д

амжилттай зохион байгууллаа. Канон брэндийн

албан ёсны хуудас www.facebook.com/CanonMGL-ээр

хоёр долоо хоног тутамд зарлагддаг гэрэл зургийн

уралдааны шилдэг 12 зургийн эзэн, мэргэжлийн 12

зурагчид хамтран энэхүү үзэсгэлэнд оролцсон юм. Энэ

удаагийн үзэсгэлэнг дэлхийн жишигт нийлүүлэн зохион

байгуулахаар хичээн ажилласан бөгөөд Монголд анхдагч

болохуйц хэд хэдэн санаачилга гарсныг танилцуулж

байна.

Үзэсгэлэнгийн каталог

Үзэсгэлэн дууссаны дараа зургийг үзэж болох хоёр

бо ломж байдаг. Нэг нь цаасан каталог гаргах,

нөгөөх нь online каталог үүсгэх юм. Гэрэл зурагчдын

хамтар сан үзэс гэлэн 2015 хоёуланг нь гаргасан

ба ката логийг үзэхийг хүсвэл www.facebook.com/

CanonMGL хуудсаар зочлоорой.

Online Нээлт

Нээлтийн үйл ажиллагааг дэлхийн өнцөг булан

бүрт ажиллаж, амьдарч байгаа манай CanonMGL

хуудасны гишүүд, гэрэл зураг сонирхогчиддоо

зориулан нээлттэй зохион байгуулав. Online нээлтийн

үйл ажиллагааг 300 орчим хүн шууд хүлээн авч

үзсэн ба үзэсгэлэнгийн үеэр өрнөсөн хэлэлцүүлгийг

ч мөн онлайнаар шууд дамжуулсан юм. Хэрэв та

сонирхвол манай facebook хуудас руу орж ухраан

үзэх боломжтой.

Гэрэл зурагчдыг дэмжсээр

байх болно

Канон брэндийн нэрийн дор гэрэл

зургийн цуврал уралдааныг 2014 оны

8-р сараас эхлэн зарлан явуулж байна.

www.facebook.com/CanonMGL

хуудас нь уралдаан зарлахаас гадна

гэрэл зураг сонирхогчдыг хөгжүүлэх,

тэдэнд шинэ мэдлэг мэдээлэл өгөх

зорилготой. 2014 онд зураг авах

аргуудаас заахад гол анхаарлаа

хандуулсан бол энэ онд зургийн

зохиомж, сэтгэлгээ шаардсан сэдэв

дээр голчилж уралдаануудаа зарлан,

давхар энэ талын мэдээ мэдээлэл өгч,

гэрэл зурагчдыг хөгжүүлэхийг зорьж

байна.

62 63


Enterprise Solutions Today and Tommorow

ТӨВ ОФФИС

Сэнтрал Тауэр, 14 давхар

SOFTWARE HOUSE

Ургамал 3М байрны III давхар

Engineering house

Вива сити хороолол, N23-р байр.

ENTERPRISE SOLUTIONS CENTER

Анун төвийн байранд

АЙ ТИ ЗОН ТЕХНОЛОГИЙН ТӨВ

Компьютер ландын урд талд

ТЕХНИК ТУСЛАЛЦАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ

Анун төвийн баруун талд

Сэтгүүл дээр гарсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээ болон шийдлүүдийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахыг хүсвэл бидэнтэй холбогдоорой

www.itzone.mn,

ITZoneLLC

7731-2424 crm@itzone.mn

www.itzonestore.mn

CanonMGL

64

ITZoneLLC

CanonMongolia

Similar magazines