zde - WEST BROKERS as

wb.cz

zde - WEST BROKERS as

~

Statutární orgány spoleènosti k 31.12.2005

pøedstavenstvo:

Ing. Petr Novák

Ing. Tomáš Hruška

Vlastimil Duchek

pøedseda pøedstavenstva

místopI'edseda pøedstavenstva

èlen pøedstavenstva'

More magazines by this user
Similar magazines