tại đây - Jetstar

jetstar

tại đây - Jetstar

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

BẰNG F@ST I-BANK CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK

A/ Kích hoạt chức năng thanh toán trực tuyến

Đăng ký sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử F@st i- Bank của Techcombank.

Lưu ý: Chỉ được hỗ trợ thanh toán bởi trình duyệt Internet Explorer

B/ Hướng dẫn thanh toán trực tuyến

Bước 1: Chọn chuyến bay, ngày bay và chọn thanh toán với Ngân hàng

Techcombank

Lựa chọn chuyến bay, ngày bay … trên trang web www.jetstar.com, thực hiện

theo chỉ dẫn đến bước thanh toán, lựa chọn hình thức thanh toán là “Thẻ nội

địa”. Tiếp đó, chọn biểu tượng TechcomBank.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản F@ss i-Bank

© 2009 Công Ty Cổ Phần Hàng Không Jetstar Pacific Airlines. Địa chỉ: 112 Hồng Hà, P.2, Q. Tân

Bình, Tp.HCM, Việt Nam.


Đăng nhập tài khoản F@ss i- Bank của bạn:

Tên đăng nhập: Được cấp khi đăng ký dịch vụ F@ss i-bank

Mật khẩu: Mật khẩu này gồm 2 phần: Mật khẩu cá nhân được cấp khi đăng ký

F@ss i-bank kết hợp mã Token (6 số) do thiết bị Token Key sinh ra.

Nhấn “Đăng nhập”.

Ví dụ:

User của bạn là ABC

Mật khẩu cá nhân là thanhtoan

Thời điểm đó, thiết bị Token key hiện lên 6 số là 123456 thì mật khẩu đăng

nhập của bạn lúc này sẽ là: thanhtoan123456.

Màn hình “Thanh toán cho công ty cổ phần hàng không Jetstar Pacific

Airlines” xuât hiện với nội dung như bên dưới

� Nội dung thanh toán:

© 2009 Công Ty Cổ Phần Hàng Không Jetstar Pacific Airlines. Địa chỉ: 112 Hồng Hà, P.2, Q. Tân

Bình, Tp.HCM, Việt Nam.


Tài khoản nguồn, Tên tài khoản, Số dư là thông tin tài khoản của bạn tại ngân

hàng Techcombank

Số tiền: Là giá trị đơn hàng của bạn (hệ thống tự động nhớ và hiển thị số tiền

này)

Số tham chiếu: Do hệ thống tự động sinh ra

Nội dung: Bạn có thể nhập nội dung bằng chữ về nội dung thanh toán

Sau đó nhấn vào nút “Thanh toán”.

© 2009 Công Ty Cổ Phần Hàng Không Jetstar Pacific Airlines. Địa chỉ: 112 Hồng Hà, P.2, Q. Tân

Bình, Tp.HCM, Việt Nam.


� Xác nhận nội dung thanh toán

Hộp thoại xác nhận nội dung thanh toán hiện lên. Bạn nhấn nút “ OK”

Kiểm tra lại thông tin về đơn hàng. Nhấn nút “ Thực hiện”

Bước 3. Xác thực chủ thẻ

Hộp xác thực sẽ hiện lên yêu cầu bạn nhập mật khẩu.

Bạn nhập lại mật khẩu F@ss i- Bank để xác nhận. Mật khẩu này gồm 2 phần:

Mật khẩu cá nhân kết hợp với mã Token (6 số) do thiết bị Token Key sinh ra.

Sau đó nhấn nút “Submit”.

Lưu ý: Cứ mỗi phút, thiết bị Token Key lại sinh ra một mã Token. Vì vậy, bạn

phải nhập chính xác mật khẩu cá nhân với mã Token tại thời điểm đó. Mã Token

này khác với mã Token bạn đăng nhập lúc đầu.

© 2009 Công Ty Cổ Phần Hàng Không Jetstar Pacific Airlines. Địa chỉ: 112 Hồng Hà, P.2, Q. Tân

Bình, Tp.HCM, Việt Nam.


Bước 4: Nhận kết quả giao dịch

Techcombank sẽ gửi thông báo kết quả giao dịch cho bạn (chấp nhận hoặc từ

chối).

Hệ thống sau đó sẽ trả về “Mã đặt chỗ” và “Thông tin hành trình” của bạn

© 2009 Công Ty Cổ Phần Hàng Không Jetstar Pacific Airlines. Địa chỉ: 112 Hồng Hà, P.2, Q. Tân

Bình, Tp.HCM, Việt Nam.


© 2009 Công Ty Cổ Phần Hàng Không Jetstar Pacific Airlines. Địa chỉ: 112 Hồng Hà, P.2, Q. Tân

Bình, Tp.HCM, Việt Nam.

More magazines by this user
Similar magazines