Ceník Katalog - Genova Bohemia sro

genovabohemia.cz

Ceník Katalog - Genova Bohemia sro

topení

voda

plyn

Ceník & Katalog

2009


N

NK

NOVINKA

NOVÝ KÓD


OBSAH

Vážení obchodní přátelé,

nový ceník produktů společnosti IVAR CS nabývá platnosti od 1. května 2009. Najdete zde oproti

minulému roku řadu zcela nových a inovovaných výrobků, které jsme pro Vás připravili.

Prodej se nadále uskutečňuje dle uzavřených obchodních smluv a z nich vyplývajících podmínek, které

novým zájemcům o naše produkty na vyžádání rádi sdělíme.

Hlavním cílem naší práce zůstává trvalá podpora a spokojenost našich zákazníků. V případě jakýchkoliv

nejasností, podnětů či problémů se na nás obraťte telefonicky, osobně nebo e-mailem na kontaktech

uvedených na obalu.

IVAR CS, spol. s r. o.

1


2

OBSAH


OBSAH

topení

voda

plyn

str. 5 - 20

str. 21 - 26

str. 27 - 32

str. 33 - 50

str. 51 - 74

str. 75 - 86

str. 87 - 102

str. 103 - 112

str.113 - 124

str.125 - 144

str.145 - 162

str.163 - 170

str.171 - 188

str.189 - 204

potrubí a press fitinky

nářadí a pomůcky pro montáž

závitové fitinky niklované

topenářské armatury

rozdělovače a podlahové vytápění

kotlové sestavy

regulační a pojišťovací armatury

regulace

ohřívače TV a akumulační nádoby

filtrace a čištění vody

armatury voda - závitové a sanitární

závitové fitinky mosazné

nerezové a přírubové armatury

armatury závitové - plyn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

3


Poznámka:

Pøíklad zapojení:

TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMÌRY


PROVEDENÍ

TA (Alpex) a TP (plast);

OBSAH

Stáhněte si aktuální informace z technického katalogu

na našich stránkách www.ivarcs.cz

Termostatické ventily TOPENÍ

TERMOSTATICKÝ VENTIL - DVOUREGULAÈNÍ PØÍMÉ

VD 2101 N

dvouregulaèní termostatický ventil pro otopná tìlesa s nastavitelnou hodnotou Kv;

pøímé provedení k napojení na ocelové potrubí s vnitøním pøipojovacím závitem;

materiál - niklovaná mosaz OT 58;

maximální provozní tlak PN 10;

maximální provozní teplota 120°C

KÓD ROZMĚR A (mm) B (mm) C (mm) F G BALENÍ

500888 3/8" 75 51 43,5 3/8" 3/8" 10/80

3/4" 10/80

1/2" 82 55 500382 3/4" 97,5 65,5 43,5 43,5 1/2" 1/2" 3/4" 10/80

Tlakové ztráty:

TOPENÁØSKÉ ARMATURY

TOPENÍ

Mísicí sestavy TOPENÍ

pro radiátory typu VK

Regulaèní uzavírací šroubení s pøevleènou maticí

nastavení 1 2 3 4 5 6

Kv (∆t = 2K) 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60

DUAL-MIX - SESTAVA PRO KOMBINACI PODLAHOVÉHO

VYTÁPÌNÍ S RADIÁTOROVÝM, VÈETNÌ SKØÍÒKY

VEKOLUXIVAR ROHOVÝ, REGULAÈNÍ DVOUTRUBKOVÝ

K vs 0,10 0,20 0,30 0,40 0,57 0,80

SYSTÉM

CI 557 VP

Kv prùtokový souèinitel [m 3 /h]

Kvs maximální prùtok [m 3 /h]

DS 346, DS 344

∆t =2K pásmo proporcionality ventilu [K]

sestava je plnì osazena základními regulaèními armaturami;

umoòuje mísením oddìlovat vodu pro podlahové topení

regulaèní uzavíratelné šroubení s pøevleènými maticemi G 3/4" EK nebo M24 pro

pøipojení otopného tìlesa k potrubí vyústìnému ze stìny;

od vody s vyšší teplotou radiátorového topení;

pøipojení na mìdìné nebo plastové potrubí pomocí svìrných šroubení TR (mìï),

dodává se vèetnì èerpadla a pojistného termostatu;

ruèní hlavice uzavíracích ventilù je mono nahradit elektrotermickými hlavicemi;

pøevleèné matice umoòují pøímé pøipojení k otopným tìlesùm s vnìjším závitem

souèástí dodávky je skøíò o pøíslušné velikosti;

pøipojovací závity 1" x EK;

3/4" EK - KERMI, COSMONOVA, BUDERUS;

TOPENÁØSKÉ ARMATURY 55

pomocí adaptéru AVK 01 je lze pøipojit také k otopným tìlesùm s vnitøním závitem

TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMÌRY


èerpadlo na výšku (tech. štítek èelnì):

A = 165, stavební hloubka = 160

èerpadlo na plocho (tech. štítek z boku):

A = 220, stavební hloubka = 132

n = poèet cest

rozmìry jsou pouze informativní

prùtokomìr je integrován do regulaèního šroubení na vstupní vodì;

materiál - mosaz OT 58;

maximální provozní tlak PN 10;

maximální provozní teplota 120°C

KÓD PROVEDENÍ ROZMĚR ČERPADLO SKŘÍŇ

557671VP 557672VP 2cestný 1" 557673VP 3cestný x EK 1" VA 557674VP 4cestný x EK 1" 35/130 VA 557675VP 557676VP 5cestný 6cestný 7cestný x EK 1" x EK 1" x EK 1" x 35/130 VA 35/130 VA 55/130 VA P/N-MAX 2

P/N-MAX 2

P/N-MAX 3

557677VP 8cestný EK 1" x 55/130 VA P/N-MAX 3

557678VP 9cestný EK 1" x 55/130 VA P/N-MAX 3

10cestný EK 1" x 65/130 VA P/N-MAX 3

EK 65/130 VA 65/130 P/N-MAX 4

P/N-MAX 4

P/N-MAX 4

ROZDÌLOVAÈE A PODLAHOVÉ VYTÁPÌNÍ

TOPENÁØSKÉ ARMATURY

TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMÌRY


1/2" - KORADO, RADSON, PURMO, OCEAN;

materiál - niklovaná mosaz OT 58;

maximální provozní tlak PN 10;

maximální provozní teplota 120°C

KÓD TYP ROZMĚR A (mm) B (mm) C (mm) F G BALENÍ

500847 DS 346 DS 344 EK 46 24 46 50 50 24 24 3/4" EK 3/4" 24 x 1,5 6/48

3/4" 6/48

M 24 závit pro pøipojení svìrného šroubení na potrubí o prùmìru do 18 mm

EK závit G 3/4 Eurokonus pro pøipojení svìrného šroubení na potrubí

o prùmìru do 20 mm

Graf tlakových ztrát regulaèního šroubení:

podrobnìjší informace o sestavì naleznete

v návodu

pozice 1 2 3 4 5 6 7 8 9

otáèky 11/4 11/2 13/4 2 21/2 3 31/2 4 Ú.O.

92

TOPENÁØSKÉ ARMATURY

Kv 0,14 0,20 0,31 0,43 0,60 0,79 1,00 1,20 1,35

Kv prùtokový souèinitel [m 3 /h]

Ú.O. úplné otevøení

ROZDÌLOVAÈE A PODLAHOVÉ VYTÁPÌNÍ 125

4


1

| TOPENÍ

potrubí a press fitinky


TOPENÍ

Vícevrstvé trubky ALPEX

POTRUBÍ A PRESS FITINKY

1

VÍCEVRSTVÉ

POTRUBÍ

PN 10, T = +95 °C

Použití: k sanitárním rozvodům, rozvodům

ÚT a podlahovému vytápění, spojuje se svěrným

šroubením TA, RA nebo press fitinky, materiál

síťovaný polyetylén, hliníková vrstva, hygienický

atest na pitnou vodu, bílá barva

alpex - duo

IVAR.ALPEX

- DUO

N

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

86016485 16 x 2 100 m 40,-

86016785 16 x 2 200 m 40,-

86018785 18 x 2 200 m 50,-

86020485 20 x 2 100 m 58,-

86026285 26 x 3 50 m 110,-

86032285 32 x 3 50 m 130,-

86016005 16 x 2 5 m tyče 52,-

86018036 18 x 2 5 m tyče 72,-

86020005 20 x 2 5 m tyče 88,-

86026005 26 x 3 5 m tyče 119,-

86032005 32 x 3 5 m tyče 180,-

86040005 40 x 3,5 5 m tyče 265,-

86050005 50 x 4 5 m tyče 410,-

86063005 63 x 4,5 5 m tyče 790,-

83575005 75 x 5 5 m tyče 1790,-

PEX-AL-PEX

VÍCEVRSTVÉ

POTRUBÍ

ALPEX - THERM XS

IVAR.ALPEX

- THERM XS

PN 10, T = +95 °C

Použití: k rozvodům ÚT a podlahovému

vytápění, spojuje se svěrným šroubením TA, RA

nebo press fitinky, materiál síťovaný polyetylén,

hliníková vrstva, šedá barva

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

77016400 16 x 2 100 m 34,-

77016700 16 x 2 200 m 34,-

77018401 18 x 2 100 m 42,-

77018701 18 x 2 200 m 42,-

77020400 20 x 2 100 m 50,-

77026201 26 x 3 50 m 95,-

77026006 26 x 3 5m tyče 110,-

77032006 32 x 3 5 m tyče 155,-

PEX-AL-PEX

VÍCEVRSTVÉ

POTRUBÍ

PN 10, T = +95 °C

Použití: k sanitárním rozvodům, rozvodům

ÚT a podlahovému vytápění, spojuje se svěrným

šroubením TA, RA nebo press fitinky, materiál

polyetylén, hliníková vrstva, bílá barva

alpex - TURATEC

IVAR.ALPEX

- TURATEC

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

73016434 16 x 2 100 m 32,-

73016734 16 x 2 200 m 32,-

73018701 18 x 2 200 m 40,-

73020434 20 x 2 100 m 45,-

73026234 26 x 3 50 m 85,-

73032201 32 x 3 50 m 120,-

73032005 32 x 3 5 m tyče 130,-

PE-RT-AL-PE-RT

6


Vícevrstvé trubky ALPEX a polyetylenové trubky PEX

TOPENÍ

VÍCEVRSTVÉ POTRUBÍ

ALPEX - TURATEC - MH

(trubka v trubce)

IVAR.ALPEX

- MH

PN 10, T = +95 °C

Použití: potrubní technologie k rozvodům

ÚT, spojuje se svěrným šroubením TA nebo press

fitinky, materiál polyetylén, hliníková vrstva - husí

krk, černá barva

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

73116201 16 x 2 50 m 46,-

77118201 18 x 2 50 m 66,-

73120201 20 x 2 50 m 68,-

PE-RT-AL-PE-RT

POTRUBÍ A PRESS FITINKY

VÍCEVRSTVÉ POTRUBÍ

ALPEX - ISOL

IVAR.ALPEX

ISOL

PN 10, T = +95 °C

Použití: potrubní technologie k rozvodům

ÚT a pitné vody, spojuje se svěrným šroubením TA

nebo press fitinky, materiál síťovaný polyetylén,

hliníková vrstva

izolace s ochrannou fólií: 6 mm - 16 x 2

9 mm - 20 x 2, 26 x 3

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

806171050 16 x 2 50 m 55,-

806341050 20 x 2 50 m 73,-

806551025 26 x 3 25 m 130,-

1

POTRUBÍ PEXa

IVAR.PEXa

PN 6 při T = +90 °C, PN 10 při T = +60 °C

použití k rozvodům podlahového vytápění,

spojuje se svěrným šroubením TP, RP nebo

press fitinkem AC, materiál síťovaný polyetylén

s kyslíkovou bariérou

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

71317835 17 x 2 240 m 28,-

71317935 17 x 2 600 m 28,-

71020700 20 x 2 200 m 42,-

71025700 25 x 2,3 200 m 60,-

PEX

POTRUBÍ PEXc

IVAR.PEXc

PN 6 při T = +90 °C, PN 10 při T = +60 °C

použití k rozvodům podlahového vytápění,

spojuje se svěrným šroubením TP, RP nebo

press fitinkem AC, materiál síťovaný polyetylén

s kyslíkovou bariérou

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

728666PEXc 17 x 2 240/600 m 31,-

PEX

OCHRANNÁ HADICE

(husí krk)

IVAR.HK 1620

rozměr vnitřní - vnější 20 / 25 mm

pro potrubí ALPEX a PEX ∅ 16 - 20 mm

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

79818203 černá 50 m 14,-

79920200 červená 50 m 14,-

79920201 modrá 50 m 14,-

7


TOPENÍ

Press fitinky pro lisované spoje - mosazné

POTRUBÍ A PRESS FITINKY

1

VSUVKA PRESS

IVAR.PT 5700

PN 10, T = +120 °C

pro napojení ALPEX potrubí stejných průměrů,

materiál niklovaná mosaz OT 58, těsnění EPDM

VSUVKA PRESS

REDUKOVANÁ

B-F

IVAR.PT 5700

PN 10, T = +120 °C

pro napojení ALPEX potrubí různých průměrů,

materiál niklovaná mosaz OT 58, těsnění EPDM

B-F

N

N

N

N

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

510005 16 x 16 5/220 79,-

510038 18 x 18 5/200 99,-

510006 20 x 20 5/150 99,-

510007 26 x 26 5/120 137,-

510020 32 x 32 5/80 188,-

510030 40 x 40 1/40 410,-

510028 50 x 50 1/25 637,-

510053 63 x 63 1/15 1049,-

86775100 75 x 75 1/1 2790,-

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

510040 16 x 18 5/170 93,-

510008 16 x 20 5/170 93,-

510009 16 x 26 5/150 120,-

510024 16 x 32 5/120 165,-

510039 18 x 20 5/170 99,-

510041 18 x 26 5/150 126,-

510010 20 x 26 5/150 126,-

510023 20 x 32 5/100 167,-

510019 26 x 32 5/100 178,-

510129 40 x 20 5/40 349,-

510108 40 x 26 5/40 382,-

510031 40 x 32 1/40 382,-

510029 40 x 50 1/25 637,-

510054 40 x 63 1/15 999,-

510128 50 x 26 5/30 533,-

510103 50 x 32 1/30 533,-

510055 50 x 63 1/15 1049,-

86775180 75 x 40 1/1 2660,-

86775190 75 x 50 1/1 2747,-

86775195 75 x 63 1/1 2835,-

PŘÍMÉ ŠROUBENÍ

PRESS X ZÁVIT VNĚJŠÍ

IVAR.PT 5608

PN 10, T = +120 °C

pro napojení ALPEX potrubí na vnitřní závit,

materiál niklovaná mosaz OT 58, těsnění EPDM

B-F

N

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

510001 1/2“ M x 16 5/250 67,-

510042 1/2“ M x 18 5/200 76,-

510043 3/4“ M x 18 5/170 89,-

510002 1/2“ M x 20 5/200 76,-

510003 3/4“ M x 20 5/170 92,-

510004 3/4“ M x 26 5/125 110,-

510044 1“ M x 26 5/100 152,-

510021 1“ M x 32 5/100 161,-

510106 5/4“ M x 32 5/60 302,-

510032 5/4“ M x 40 1/40 377,-

510027 6/4“ M x 50 1/25 521,-

510052 2“ M x 63 1/16 943,-

86775769 2“ 1/2 M x 75 1/1 2870,-

ŠROUBENÍ PRESS

X ZÁVIT VNĚJŠÍ

S O-KROUŽKEM

IVAR.PT 5609

PN 10, T = +120 °C

pro napojení ALPEX potrubí na G závit,

těsnění pomocí O-kroužku, materiál niklovaná

mosaz OT 58, těsnění EPDM

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

510048 1/2“ M x 16 5/250 76,-

510049 1/2“ M x 18 5/200 80,-

510050 1/2“ M x 20 5/200 80,-

B-F

8


Press fitinky pro lisované spoje - mosazné

TOPENÍ

PŘÍMÉ ŠROUBENÍ

PRESS X ZÁVIT

VNITŘNÍ

IVAR.PT 5613

PN 10, T = +120 °C

pro napojení ALPEX potrubí na vnější závit,

materiál niklovaná mosaz OT 58, těsnění EPDM

B-F

N

N

N

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

510011 1/2“ F x 16 5/220 71,-

510045 1/2“ F x 18 5/220 77,-

510046 3/4“ F x 18 5/150 92,-

510012 1/2“ F x 20 5/150 77,-

510013 3/4“ F x 20 5/140 92,-

510014 3/4“ F x 26 5/140 114,-

510047 1“ F x 26 5/100 153,-

510022 1“ F x 32 5/90 159,-

86740775 5/4“ F x 40 1/16 692,-

86750776 6/4“ F x 50 1/16 985,-

86763778 2“ F x 63 1/16 1680,-

POTRUBÍ A PRESS FITINKY

ŠROUBENÍ

PRESS X EK

IVAR.PT 5705

PN 10, T = +120 °C

s převlečnou maticí pro napojení ALPEX

potrubí na topenářské armatury a fitinky typu

EUROKONUS, materiál niklovaná mosaz OT 58,

těsnění EPDM

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

510017 EK x 16 5/250 89,-

513020 EK x 18 5/225 99,-

510018 EK x 20 5/225 99,-

1

B-F

ŠROUBENÍ PRESS

X PŘEVLEČNÁ MATICE

IVAR.PT 5703

PN 10, T = +120 °C

pro napojení ALPEX potrubí na G závity různých

rozměrů, ploché těsnění, materiál niklovaná mosaz

OT 58, těsnění EPDM

B-F

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

510085 1/2“ F x 16 5/250 69,-

510076 3/4“ F x 16 5/250 75,-

510077 3/4“ F x 18 5/240 82,-

510078 3/4“ F x 20 5/240 82,-

510088 3/4“ F x 26 5/150 140,-

510079 1“ F x 26 5/120 149,-

510089 1“ F x 32 5/160 161,-

510080 5/4“ F x 32 5/80 169,-

510081 6/4“ F x 40 1/40 506,-

510083 2“ F x 63 1/16 1163,-

PŘECHOD

PRESS X MĚĎ

IVAR.PT 5702

PN 10, T = +120 °C

pro napojení ALPEX potrubí PRESS na Cu

potrubí pomocí lisování, nebo svěrným šroubením

IVAR - TR, těsnění pomocí O-kroužku, materiál

niklovaná mosaz OT 58, těsnění EPDM

N

N

N

N

N

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

510065 Cu 15 x 16 25/200 127,-

510066 Cu 18 x 20 25/200 140,-

510091 Cu 22 x 20 20/160 180,-

510067 Cu 22 x 26 20/160 203,-

510068 Cu 28 x 32 10/80 231,-

NOVINKA

9


TOPENÍ

Press fitinky pro lisované spoje - mosazné

POTRUBÍ A PRESS FITINKY

1

ZÁTKA PRESS

IVAR.PT 5701

PN 10, T = +120 °C

uzavření ALPEX potrubí, materiál niklovaná

mosaz OT 58, těsnění EPDM

KOLENO PRESS

B-F

IVAR.PT 5710

PN 10, T = +120 °C

pro napojení ALPEX potrubí stejných rozměrů,

materiál niklovaná mosaz OT 58, těsnění EPDM

N

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

510071 16 5/250 57,-

510072 18 5/220 74,-

510073 20 5/220 74,-

510074 26 5/125 101,-

510075 32 5/120 148,-

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

511009 16 x 16 5/180 96,-

511018 18 x 18 5/150 118,-

511010 20 x 20 5/150 118,-

511011 26 x 26 5/80 190,-

511012 32 x 32 5/50 261,-

510035 40 x 40 1/20 513,-

510036 50 x 50 1/10 742,-

510056 63 x 63 1/7 1112,-

86775200 75 x 75 1/1 3535,-

B-F

KOLENO PRESS 45˚

IVAR.PT 5704

PN 10, T = +120 °C

pro napojení ALPEX potrubí stejných rozměrů,

materiál niklovaná mosaz OT 58, těsnění EPDM

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

510099 26 x 26 5/90 235,-

510100 32 x 32 5/70 260,-

510101 40 x 40 1/25 746,-

510102 50 x 50 1/12 957,-

86763201 63 x 63 1/1 2299,-

B-F

KOLENO PRESS

X ZÁVIT VNĚJŠÍ

IVAR.PT 5711

PN 10, T = +120 °C

pro napojení ALPEX potrubí na vnitřní závit,

materiál niklovaná mosaz OT 58, těsnění EPDM

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

511001 1/2“ M x 16 5/180 88,-

511021 1/2“ M x 18 5/175 104,-

511002 1/2“ M x 20 5/150 104,-

511003 3/4“ M x 20 5/150 117,-

511004 3/4“ M x 26 5/100 150,-

511013 1“ M x 32 5/50 238,-

510033 5/4“ M x 40 1/30 447,-

510034 6/4“ M x 50 1/15 676,-

510057 2“ M x 63 1/10 1099,-

B-F

10


Press fitinky pro lisované spoje - mosazné

TOPENÍ

KOLENO PRESS

X ZÁVIT VNITŘNÍ

IVAR.PT 5712

PN 10, T = +120 °C

pro napojení ALPEX potrubí na vnější závit,

materiál niklovaná mosaz OT 58, těsnění EPDM

T-KUS PRESS

X ZÁVIT VNĚJŠÍ

B-F

IVAR.PT 5721

PN 10, T = +120 °C

pro napojení ALPEX potrubí na armaturu

s vnitřním závitem, materiál niklovaná mosaz OT

58, těsnění EPDM

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

511005 1/2“ F x 16 5/200 83,-

511020 3/4“ F x 18 5/150 111,-

511006 1/2“ F x 20 5/150 104,-

511007 3/4“ F x 20 5/150 111,-

511008 3/4“ F x 26 5/100 140,-

511014 1“ F x 32 5/70 235,-

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

512029 16 x 1/2“ M x 16 5/120 152,-

512031 16 x 3/4“ M x 16 5/120 156,-

512066 18 x 1/2“ M x 18 5/100 161,-

512030 20 x 1/2“ M x 20 5/100 161,-

512032 20 x 3/4“ M x 20 5/100 165,-

512067 26 x 3/4“ M x 26 5/50 359,-

POTRUBÍ A PRESS FITINKY

1

B-F

T-KUS PRESS

X ZÁVIT VNITŘNÍ

IVAR.PT 5722

PN 10, T = +120 °C

pro napojení ALPEX potrubí na armaturu

s vnějším závitem, materiál niklovaná mosaz OT

58, těsnění EPDM

B-F

N

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

512022 16 x 1/2“ F x 16 5/125 124,-

512028 16 x 3/4“ F x 16 5/120 175,-

512065 18 x 1/2“ F x 18 5/100 146,-

512045 18 x 3/4“ F x 18 5/100 185,-

512027 20 x 1/2“ F x 20 5/100 146,-

512023 20 x 3/4“ F x 20 5/100 185,-

512047 26 x 1/2“ F x 20 5/80 212,-

512046 26 x 1/2“ F x 26 5/70 222,-

512042 26 x 3/4“ F x 26 5/70 229,-

512043 32 x 3/4“ F x 32 5/50 350,-

512044 32 x 1“ F x 32 5/50 357,-

512040 40 x 3/4“ F x 40 1/14 645,-

512087 40 x 1“ F x 40 1/12 767,-

512041 50 x 3/4“ F x 50 1/12 1099,-

512088 50 x 1“ F x 50 1/12 1099,-

510115 50 x 5/4“ F x 50 1/12 1099,-

510060 63 x 1“ F x 63 1/8 1436,-

510061 63 x 5/4“ F x 63 1/8 1436,-

86775744 75 x 1“ F x 75 1/1 5093,-

T-KUS PRESS

IVAR.PT 5720

PN 10, T = +120 °C

pro napojení ALPEX potrubí stejného průměru,

materiál niklovaná mosaz OT 58, těsnění EPDM

B-F

N

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

512001 16 x 16 x 16 5/110 133,-

512054 18 x 18 x 18 5/80 172,-

512002 20 x 20 x 20 5/75 172,-

512003 26 x 26 x 26 5/50 270,-

512020 32 x 32 x 32 5/25 414,-

512035 40 x 40 x 40 1/12 733,-

512036 50 x 50 x 50 1/6 1177,-

510058 63 x 63 x 63 1/4 1847,-

86775300 75 x 75 x 75 1/1 5530,-

11


TOPENÍ

Press fitinky pro lisované spoje - mosazné

POTRUBÍ A PRESS FITINKY

T-KUS PRESS

REDUKOVANÝ

IVAR.PT 5720

PN 10, T = +120 °C

pro napojení ALPEX potrubí různých průměrů

v několika kombinacích, materiál niklovaná

mosaz OT 58, těsnění EPDM

B-F

N

N

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

512056 16 x 18 x 16 5/100 165,-

512013 16 x 20 x 16 5/100 165,-

512058 18 x 16 x 16 5/100 165,-

512055 18 x 16 x 18 5/80 163,-

512061 18 x 26 x 18 5/50 251,-

512009 20 x 16 x 16 5/100 165,-

512004 20 x 16 x 20 5/100 163,-

512064 20 x 18 x 18 5/80 172,-

512057 20 x 18 x 20 5/80 172,-

512007 20 x 20 x 16 5/100 163,-

512014 20 x 26 x 20 5/60 251,-

512051 20 x 32 x 20 5/40 392,-

512010 26 x 16 x 20 5/60 248,-

512005 26 x 16 x 26 5/50 259,-

512062 26 x 18 x 18 5/50 251,-

512059 26 x 18 x 26 5/50 263,-

512011 26 x 20 x 16 5/60 248,-

512012 26 x 20 x 20 5/50 251,-

512006 26 x 20 x 26 5/50 263,-

512048 26 x 26 x 16 5/60 259,-

512063 26 x 26 x 18 5/50 263,-

512008 26 x 26 x 20 5/50 263,-

512019 26 x 32 x 26 5/40 408,-

512015 32 x 16 x 32 5/40 398,-

512060 32 x 18 x 32 5/40 401,-

512021 32 x 20 x 20 5/40 392,-

512050 32 x 20 x 26 5/40 399,-

512016 32 x 20 x 32 5/40 401,-

512024 32 x 26 x 20 5/40 399,-

512017 32 x 26 x 26 5/40 408,-

512018 32 x 26 x 32 5/40 409,-

512068 32 x 32 x 16 5/35 398,-

512052 32 x 32 x 20 5/40 401,-

512053 32 x 32 x 26 5/25 409,-

510120 32 x 40 x 32 1/16 718,-

512089 40 x 20 x 40 1/14 733,-

510116 40 x 26 x 26 1/16 682,-

512090 40 x 26 x 40 1/14 733,-

510118 40 x 32 x 32 1/16 682,-

512037 40 x 32 x 40 1/16 733,-

510117 40 x 40 x 26 1/16 733,-

510119 40 x 40 x 32 1/16 733,-

510127 40 x 50 x 40 1/6 1130,-

512091 50 x 20 x 50 1/10 1130,-

512092 50 x 26 x 50 1/10 1130,-

512039 50 x 32 x 50 1/10 1130,-

510125 50 x 40 x 40 1/6 1130,-

512038 50 x 40 x 50 1/6 1157,-

510124 50 x 50 x 32 1/10 1130,-

510126 50 x 50 x 40 1/6 1157,-

510122 50 x 63 x 50 1/6 1703,-

512093 63 x 26 x 63 1/5 1213,-

512094 63 x 32 x 63 1/5 1213,-

512095 63 x 40 x 63 1/5 1213,-

510121 63 x 50 x 50 1/6 1703,-

510059 63 x 50 x 63 1/6 1793,-

510123 63 x 63 x 50 1/6 1793,-

86775380 75 x 40 x 75 1/1 5145,-

86775390 75 x 50 x 75 1/1 5303,-

12


Press fitinky pro lisované spoje - mosazné

TOPENÍ

ODBOČOVACÍ

KUS PRESS

IVAR.PT 5728

PN 10, T = +120 °C

pro napojení ALPEX potrubí různých průměrů,

určeno pro dopojení otopných těles, materiál

niklovaná mosaz OT 58, těsnění EPDM

rozteč vývodů 40 mm

UZAVÍRACÍ

PODOMÍTKOVÝ VENTIL

PRESS

B-F

IVAR.PT 5726

PN 10, T = +120 °C

pro napojení ALPEX potrubí stejných průměrů,

určeno pro sanitární rozvody, materiál niklovaná

mosaz OT 58, těsnění EPDM

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

512080 16 x 16 x 16 1/20 771,-

512081 18 x 16 x 18 1/20 781,-

512083 20 x 16 x 16 1/20 776,-

512082 20 x 16 x 20 1/20 781,-

512085 20 x 20 x 20 1/20 786,-

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

512069 16 x 16 1/30 751,-

512071 20 x 20 1/30 767,-

512072 26 x 26 1/30 798,-

POTRUBÍ A PRESS FITINKY

1

B-F

UZAVÍRACÍ

PODOMÍTKOVÝ VENTIL

PRESS

IVAR.PT 5727

PN 10, T = +120 °C

pro napojení ALPEX potrubí stejných průměrů,

určeno pro sanitární rozvody, materiál niklovaná

mosaz OT 58, těsnění EPDM

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

512073 16 x 16 1/30 863,-

512075 20 x 20 1/30 880,-

512076 26 x 26 1/30 911,-

B-F

UZAVÍRACÍ

PODOMÍTKOVÝ

VENTIL PRESS

IVAR.FASTEC UV

IVAR.FASTEC RS

IVAR.FASTEC KIT

PN 10, T = +120 °C

armatura umožňuje napojení různých průměrů

potrubí a snadnou manipulaci díky rychlospojkám

FASTEC, snadná montáž, materiál mosaz OT

58, nerez, těsnění EPDM

N

N

N

N

N

N

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

590005 IVAR.FASTEC UV 16 až 26 mm 1/10 525,-

590002 IVAR.FASTEC RS 16 x 2 1/10 156,-

590003 IVAR.FASTEC RS 20 x 2 1/10 175,-

590004 IVAR.FASTEC RS 26 x 3 1/10 223,-

KIT590002 IVAR.FASTEC KIT 16 x 16 1/10 782,-

KIT590003 IVAR.FASTEC KIT 20 x 20 1/10 817,-

KIT590004 IVAR.FASTEC KIT 26 x 26 1/10 906,-

KIT590012 IVAR.FASTEC KIT 16 x 20 1/10 1108,-

KIT590013 IVAR.FASTEC KIT 16 x 26 1/10 1197,-

KIT590014 IVAR.FASTEC KIT 20 x 26 1/10 1232,-

IVAR.FASTEC UV

IVAR.FASTEC RS

B-F

IVAR.FASTEC KIT

NOVINKA

13


TOPENÍ

Press fitinky pro lisované spoje - mosazné

POTRUBÍ A PRESS FITINKY

1

PRŮCHOZÍ

NÁSTĚNKA PRESS

KONCOVÁ

NÁSTĚNKA PRESS

IVAR.PT 5723

PN 10, T = +120 °C

pro napojení ALPEX potrubí stejných průměrů,

materiál niklovaná mosaz OT 58, těsnění EPDM

B-F

IVAR.PT 5725

IVAR.PT 5724

PN 10, T = +120 °C

pro napojení ALPEX potrubí, materiál niklovaná

mosaz OT 58, těsnění EPDM

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

513005 16 x 1/2“ F x 16 5/80 209,-

513006 18 x 1/2“ F x 18 5/70 216,-

513007 20 x 1/2“ F x 20 5/70 216,-

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

513008 IVAR.PT 5725 Levá 16 x 1/2“ F 5/100 185,-

513010 IVAR.PT 5725 Levá 18 x 1/2“ F 5/80 190,-

513012 IVAR.PT 5725 Levá 20 x 1/2“ F 5/80 190,-

513009 IVAR.PT 5724 Pravá 16 x 1/2“ F 5/100 185,-

513011 IVAR.PT 5724 Pravá 18 x 1/2“ F 5/80 190,-

513013 IVAR.PT 5724 Pravá 20 x 1/2“ F 5/80 190,-

PRAVÁ

LEVÁ

B-F

NÁSTĚNKA PRESS IVAR.PTM 5760

PN 10, T = +120 °C

pro napojení ALPEX potrubí, materiál niklovaná

mosaz OT 58, těsnění EPDM

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

513001 1/2“ F x 16 5/80 115,-

513014 1/2“ F x 18 5/80 134,-

513002 1/2“ F x 20 5/80 134,-

513003 3/4“ F x 20 5/60 175,-

513004 3/4“ F x 26 5/60 186,-

B-F

NÁSTĚNKA PRESS

PRŮCHOZÍ

IVAR.PT 5780

PN 10, T = +120 °C

průchozí nástěnka PRESS pro napojení ALPEX

potrubí stejných průměrů, materiál niklovaná

mosaz OT 58, těsnění EPDM

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

510062 1/2“ F x 16 5/30 371,-

510063 1/2“ F x 18 5/30 380,-

510064 1/2“ F x 20 5/30 380,-

B-F

MONTÁŽNÍ ŠABLONA

PRO UCHYCENÍ

NÁSTĚNEK

IVAR.AS 1928

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

510037 100 - 150 mm 1/40 36,-

šablona pod nástěnku PRESS, rozteče

100 - 150 mm, materiál pozinkovaný plech

pozor pouze pro typ:

PT 5723, PT 5725 levá, PT 5724 pravá

14


Press fitinky pro lisované spoje - mosazné

TOPENÍ

MONTÁŽNÍ ŠABLONA

PRO NÁSTĚNKU PRESS

IVAR.AS 1927

materiál pozink, rozteče 100 - 150 mm, určeno

pro nástěnku PTM 5760, PT 5780

ZÁTKA

PRO NÁSTĚNKY

IVAR.Z01

IVAR.Z02

zátka pro zaslepení mosazných nástěnek 1/2“,

materiál plast, O-kroužek

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

510000 100 - 150 mm 1/70 75,-

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

513015 IVAR.Z01 1/2“ - modrá 1/50 12,-

513016 IVAR.Z02 1/2“ - červená 1/50 12,-

POTRUBÍ A PRESS FITINKY

IVAR.Z01

IVAR.Z02

KOLENO PRESS

S PŘIPOJOVACÍ

TRUBKOU

IVAR.PT 5715

PN 10, T = +120 °C

pro napojení ALPEX potrubí k radiátorovým

armaturám pomocí svěrného šroubení TR 4430

EK, materiál niklovaná mosaz OT 58 - Cu - chrom,

těsnění EPDM

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

511015 16 x 15 x (165) 1/150 183,-

511016 16 x 15 x (345) 1/100 245,-

511017 16 x 15 x (950) 1/100 636,-

511022 18 x 15 x (165) 1/150 205,-

511023 18 x 15 x (345) 1/100 266,-

511024 18 x 15 x (950) 1/100 657,-

511025 20 x 15 x (165) 1/150 205,-

511026 20 x 15 x (345) 1/100 266,-

511027 20 x 15 x (950) 1/100 657,-

B-F

T-KUS PRESS

S PŘIPOJOVACÍ

TRUBKOU

IVAR.PT 5716

PN 10, T = +120 °C

pro napojení ALPEX potrubí stejných průměrů

k radiátorovým armaturám pomocí svěrného

šroubení TR 4430 EK, materiál niklovaná

mosaz OT 58 - Cu - chrom, těsnění EPDM

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

512077 16 x 15 x (300) x 16 1/50 307,-

512078 18 x 15 x (300) x 18 1/50 326,-

512079 20 x 15 x (300) x 20 1/50 326,-

B-F

15


TOPENÍ

Press fitinky pro lisované spoje - plast PPSU

POTRUBÍ A PRESS FITINKY

VSUVKA

PRESS - PPSU

IVAR.V PPSU

PN 10, T = +120 °C

pro napojení ALPEX potrubí stejných průměrů,

materiál plast PPSU, objímka nerez, těsnění

EPDM

F-B

N

N

N

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

88616100 16 x 16 10 60,-

88620100 20 x 20 10 88,-

88626100 26 x 26 5 101,-

88632100 32 x 32 5 155,-

88440100 40 x 40 3 509,-

88450100 50 x 50 2 660,-

88463100 63 x 63 1 1304,-

1

VSUVKA PRESS

REDUKOVANÁ - PPSU

IVAR.VR PPSU

PN 10, T = +120 °C

pro napojení ALPEX potrubí různých průměrů,

materiál plast PPSU, objímka nerez, těsnění EPDM

N

N

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

88620130 20 x 16 10 67,-

88626130 26 x 16 5 86,-

88626150 26 x 20 5 88,-

88632150 32 x 20 5 135,-

88632160 32 x 26 5 135,-

88450180 40 x 50 2 656,-

F-B

KOLENO

PRESS - PPSU

IVAR.K PPSU

PN 10, T = +120 °C

pro napojení ALPEX potrubí stejných rozměrů,

materiál plast PPSU, objímka nerez, těsnění

EPDM

N

N

N

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

88616200 16 x 16 10 66,-

88620200 20 x 20 10 80,-

88626200 26 x 26 5 120,-

88632200 32 x 32 5 173,-

88440200 40 x 40 3 773,-

88450200 50 x 50 2 945,-

88463200 63 x 63 1 1853,-

F-B

KOLENO 45°

PRESS - PPSU

IVAR.K45 PPSU

PN 10, T = +120 °C

pro napojení ALPEX potrubí stejných rozměrů,

materiál plast PPSU, objímka nerez, těsnění

EPDM

N

N

N

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

88626201 26 x 26 5 140,-

88632201 32 x 32 5 291,-

88440201 40 x 40 3 770,-

88450201 50 x 50 2 945,-

88463201 63 x 63 1 1798,-

F-B

16


Press fitinky pro lisované spoje - plast PPSU

TOPENÍ

T-KUS PRESS - PPSU

IVAR.T PPSU

PN 10, T = +120 °C

pro napojení ALPEX potrubí stejného

průměru, materiál plast PPSU, objímka nerez,

těsnění EPDM

F-B

N

N

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

88616300 16 x 16 x 16 10 90,-

88620300 20 x 20 x 20 10 110,-

88626300 26 x 26 x 26 5 167,-

88632300 32 x 32 x 32 5 370,-

88440300 40 x 40 x 40 3 1027,-

88450300 50 x 50 x 50 2 1283,-

POTRUBÍ A PRESS FITINKY

T-KUS PRESS

REDUKOVANÝ - PPSU

IVAR.TR PPSU

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

88616350 16 x 20 x 16 10 97,-

1

PN 10, T = +120 °C

pro napojení ALPEX potrubí různých průměrů

v několika kombinacích, materiál plast PPSU,

objímka nerez, těsnění EPDM

88620333 20 x 16 x 16 10 103,-

88620330 20 x 16 x 20 10 106,-

88620303 20 x 20 x 16 10 104,-

88620360 20 x 26 x 20 5 130,-

88620370 20 x 32 x 20 5 258,-

88626335 26 x 16 x 20 5 127,-

88626330 26 x 16 x 26 5 141,-

88626353 26 x 20 x 16 5 124,-

88626355 26 x 20 x 20 5 132,-

88626350 26 x 20 x 26 5 151,-

88626303 26 x 26 x 16 5 130,-

88626305 26 x 26 x 20 5 156,-

88626375 26 x 32 x 20 5 285,-

88626370 26 x 32 x 26 5 310,-

88632330 32 x 16 x 32 5 201,-

88632355 32 x 20 x 20 5 296,-

88632356 32 x 20 x 26 5 199,-

88632350 32 x 20 x 32 5 220,-

88632365 32 x 26 x 20 5 221,-

88632366 32 x 26 x 26 5 218,-

88632360 32 x 26 x 32 5 214,-

88632305 32 x 32 x 20 5 340,-

F-B

N

88632306 32 x 32 x 26 5 258,-

88450380 50 x 40 x 50 3 1237,-

ZÁTKA PRESS - PPSU IVAR.Z PPSU

PN 10, T = +120 °C

uzavření ALPEX potrubí, materiál plast PPSU,

objímka nerez, těsnění EPDM

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

88616820 16 10 48,-

88620820 20 10 63,-

88626820 26 5 85,-

88632820 32 5 173,-

F-B

17


TOPENÍ

Press fitinky pro PEX

POTRUBÍ A PRESS FITINKY

LISOVACÍ VSUVKA

PRO POTRUBÍ PEX

IVAR.AC 2

PN 10, T = +90 °C

určeno pro potrubí PEX Ø 17, materiál mosaz

OT 58

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

525293 17 x 17 1/2 113,-

PEX

Pro lisovací kleště ACOME AC1.

LISOVACÍ KOLENO

PRO POTRUBÍ PEX

IVAR.K AC2

PN 10, T = +90 °C

určeno pro potrubí PEX Ø 17, materiál mosaz

OT 58, nerez

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

523336 17 x 17 1/2 164,-

PEX

Pro lisovací kleště ACOME AC1.

LISOVACÍ T-KUS

PRO POTRUBÍ PEX

IVAR.T AC2

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

523337 17 x 1/2“ F x 17 1/2 195,-

PN 10, T = +90 °C

určeno pro potrubí PEX Ø 17, materiál mosaz

OT 58

PEX

Pro lisovací kleště ACOME AC1.

18


Náhradní díly

TOPENÍ

OBJÍMKA

PRO PRESS FITINKY

MOSAZ

IVAR.O-PRESS

včetně fixačního kroužku, objímka - materiál

nerez, fixační kroužek - materiál plast

N

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

120082/85 16 x 2 1 15,-

120094/88 18 x 2 1 20,-

120086/88 20 x 2 1 22,-

120087/89 26 x 3 1 27,-

120191/90 32 x 3 1 45,-

120038 40 x 3,5 1 77,-

120039 50 x 4 1 117,-

120040 63 x 4,5 1 149,-

86775505 75 x 5 1 438,-

POTRUBÍ A PRESS FITINKY

O-KROUŽEK

PRO PRESS FITINKY

MOSAZ

materiál EPDM

IVAR.OR

N

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

120028 16 x 2 1 7,-

120029 18 x 2 1 8,-

120016 20 x 2 1 8,-

120019 26 x 3 1 8,-

120063 32 x 3 1 17,-

120024 40 x 3,5 1 29,-

120004 50 x 4 1 37,-

120005 63 x 4,5 1 47,-

86775510 75 x 5 1 70,-

OBJÍMKA

PRO PRESS FITINKY

PPSU

IVAR.O-PRESS

včetně fixačního kroužku, objímka - materiál

nerez, fixační kroužek - materiál plast

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

86816505 16 x 2 1 47,-

86820505 20 x 2 1 47,-

86826505 26 x 3 1 47,-

86832505 32 x 3 1 95,-

O-KROUŽEK

PRO PRESS FITINKY

PPSU

materiál EPDM

IVAR.OR

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

74716510 16 x 2 1 13,-

74720510 20 x 2 1 13,-

84726510 26 x 3 1 13,-

84732510 32 x 3 1 13,-

19


TOPENÍ

Postup montáže

LISOVÁNÍ PRESS FITINEK

POTRUBÍ A PRESS FITINKY

1

UPOZORNĚNÍ:

oddělovací kroužek

• MOSAZNÉ FITINKY

použití čelistí TYPU B a F pro rozměry 16, 18, 20, 26, 32 a TYPU F pro rozměry 40, 50, 63, 75

• PPSU FITINKY

použití čelistí TYPU F a B pro rozměry 16, 20, 26, 32

sedlo pro kroužek

MONTÁŽ PRESS FITINEK

1. Odstřižení (dělení)

trubky:

Trubku odstřihněte v pravém

úhlu nůžkami na trubky, od

průměru 40 mm použijte kolečkový

řezák.

2. Kalibrování

a odhrotování:

Kalibrovač nasuňte až na doraz

do trubky a otáčejte, až je

uvnitř pozorovatelná zkosená

hrana.

4. Slisování:

Otevřete vedení lisovacích čelistí typ B nebo F

pro rozměry 16, 18, 20, 26 a 32 nebo typ F pro

rozměry 40, 50, 63 a 75 a založte lisovací tvarovku.

Lisovací postup proveďte až k dotyku lisovacích

čelistí, který je akusticky signalizován. Po lisovacím

postupu zkontrolujte vizuálně průhledovým

oddělovacím kroužkem správnost zalisování.

3. Montáž press fitinku:

Na zkalibrovanou trubku nasuňte

až na doraz, při otáčivém

pohybu, press fitinku.

Průhledový oddělovací kroužek

umožňuje vizuální kontrolu

polohy potrubí před

slisováním. Před nasazením

namazat uvnitř stěnu trubky

silikonem.

5. Ohýbání trubek:

Trubka ALPEX může být ohnuta snadno ručně před

nebo po montáži tvarovky. Pro ohyby menší než

5 x vnější průměr vždy použijte ohýbací pružinu

nebo ohýbačku. V tomto případě se ohyb trubky

provádí před montáží press fitinku.

20


2

| NÁŘADÍ

nářadí a pomůcky

pro montáž


NÁŘADÍ

Nářadí a pomůcky pro montáž

NÁŘADÍ A POMŮCKY PRO MONTÁŽ

ELEKTROHYDRAULICKÝ

LIS MINI

IVAR.PRESS MINI

AKU PRESS MINI - ACC s nuceným chodem,

bez lisovacích čelistí, kufr, baterie 12 V - 1,3 Ah

a rychlonabíječka v ceně

pouze 2,5 kg bez čelistí, pouze 34 cm délky

KÓD TYP NAPÁJENÍ CENA

578011 IVAR.PRESSMINI 12 V 21375,-

Příslušenství: ČELISTI PRESS MINI

KÓD TYP DOBÍJENÍ ROZMĚR CENA

578468 IVAR.PRESS MINI MINI B 16 1988,-

578470 IVAR.PRESS MINI MINI B 18 1988,-

578472 IVAR.PRESS MINI MINI B 20 1988,-

578474 IVAR.PRESS MINI MINI B 26 2338,-

578476 IVAR.PRESS MINI MINI B 32 2525,-

571510 akumulátor / R12 12V / 2,0 Ah 2763,-

571535 síťový zdroj 230 V 6838,-

PEX-AL-PEX

2

ELEKTROHYDRAULICKÝ

LIS

IVAR.POWER PRESS

IVAR.POWER PRESS ACC

KÓD TYP NAPÁJENÍ CENA

577011 IVAR.POWER PRESS 230 V 16913,-

577010 IVAR.POWER PRESS ACC 230 V 26725,-

bez lisovacích čelistí, kufr v ceně, 230 V

IVAR.POWER PRESS - vypínací signál

IVAR.POWER PRESS ACC - nucený chod ACC

PEX-AL-PEX

AKUMULÁTOROVÝ

LIS AKU PRESS

IVAR.AKU PRESS

IVAR.AKU PRESS ACC

bez lisovacích čelistí, kufr, baterie a rychlonabíječka

v ceně

IVAR.AKU PRESS - vypínací signál

IVAR.AKU PRESS ACC - nucený chod ACC

KÓD TYP NAPÁJENÍ CENA

571010 IVAR.AKU PRESS 12 V / 230 V 21938,-

571011 IVAR.AKU PRESS ACC 12 V 29875,-

PEX-AL-PEX

Příslušenství:

KÓD TYP NAPÁJENÍ CENA

565220 rychlonabíječka / R 220 12 V 3019,-

571510 akumulátor / R 12 12 V / 2,0 Ah 2763,-

571535 síťový zdroj 230 V 6838,-

22


Nářadí a pomůcky pro montáž

NÁŘADÍ

RUČNÍ LIS NA

PRESS FITINKY

ECO PRESS bez lisovacích čelistí

LISOVACÍ ČELISTI

pro PRESS FITINKY mosaz a PPSU

F

IVAR.ECO PRESS

ECO PRESS

IVAR.ČEL B / F

B

N

KÓD TYP ROZMĚR CENA

574000 ECO PRESS pro 16, 20 2775,-

ALPEX

KÓD ROZMĚR CENA

570850 B 16 2633,-

570855 B 18 2633,-

570860 B 20 2633,-

570870 B 26 3110,-

570880 B 32 3375,-

570715 F 16 2650,-

570725 F 20 2650,-

570730 F 26 2650,-

570735 F 32 3023,-

570740 F 40 3353,-

570745 F 50 3840,-

572385 F 63 8174,-

79075500 F 75 19900,-

NÁŘADÍ A POMŮCKY PRO MONTÁŽ

2

ALPEX

OHÝBAČKY

pro ALPEX

potrubí

IVAR.SWING SET

IVAR.SINUS

IVAR.CURVO SET

IVAR.CURVO

IVAR.CURVO 50

KÓD TYP ROZMĚR PROVEDENÍ CENA

153023 IVAR.SWING SET 16-18-20-26-32 RUČNÍ 7600,-

154010 IVAR.SINUS BEZ SEGMENTŮ 230 V 7363,-

580025 IVAR.CURVO SET 16-20-26-32 230 V 33750,-

580000 IVAR.CURVO BEZ SEGMENTŮ 230 V 18260,-

580110 IVAR.CURVO 50 BEZ SEGMENTŮ 230 V 52600,-

Příslušenství: OHÝBACÍ SEGMENTY PRO VÍCEVRSTVÉ POTRUBÍ

IVAR.CURVO SET

KÓD ROZMĚR OHÝBACÍ STROJ CENA

581440 16 sinus - curvo 2900,-

581080 20 sinus - curvo 3780,-

581270 26 sinus - curvo 6350,-

581280 32 sinus - curvo 6350,-

581330 40 sinus - curvo 9140,-

581540 50 curvo 50 10425,-

140120 SPREJ pro ohýbání 400 m l 410,-

IVAR.SWING SET

ALPEX

23


NÁŘADÍ

Nářadí a pomůcky pro montáž

NÁŘADÍ A POMŮCKY PRO MONTÁŽ

2

NŮŽKY

pro ALPEX potrubí, PEX potrubí

IVAR.ROS P 35 A - nůžky

IVAR.ROS - náhradní břit nůžek

ŘEZÁK VÍCEVRSTVÝCH

TRUBEK 16 - 63 mm

RE - řezák

NKRE - náhradní kolečko řezáku

IVAR.ROS P 35 A

IVAR.ROS

IVAR.RE

IVAR.NKRE

N

N

KÓD TYP ROZMĚR CENA

291220 IVAR.ROS P 35 A do ∅ 35 mm 1350,-

291221 IVAR.ROS 599,-

ALPEX

PEX

KÓD TYP ROZMĚR CENA

290000 IVAR.RE ∅ 16-63 mm 2270,-

79000228 IVAR.RE ∅ 14-75 mm 2900,-

290016 IVAR.NKRE ∅ 16-63 mm 234,-

79000229 IVAR.NKRE ∅ 14-75 mm 336,-

ALPEX

PEX

SADA ODHROTOVACÍCH

- KALIBRAČNÍCH TRNŮ

IVAR.UNIK

pro Alpex potrubí, slouží k přesné kalibraci

a odhrotování vnitřní i vnější strany trubky

a k zarovnání čela trubky před nasunutím press

fitinků

N

KÓD ROZMĚR CENA

79000250 KIT: držák UNI - nástavec 3150,-

∅ 16, 18, 20, 26, 32 mm

ALPEX

NOVINKA

ODHROTOVAČ - UNI

IVAR.UNI

pro ALPEX potrubí, slouží k přesné kalibraci

a odhrocení čela trubky před nasunutím PRESS

fitinků

KÓD ROZMĚR CENA

79000213 ∅ 16, 20, 26, 32 mm 1099,-

79000211 ∅ 14, 16, 18, 20 mm 1099,-

ALPEX

24


Nářadí a pomůcky pro montáž

NÁŘADÍ

ODHROTOVAČ

OHÝBACÍ PRUŽINA

VNITŘNÍ, VNĚJŠÍ

délka 0,6 m

nejmenší poloměr ohybu:

5 x vnější ∅ u vnitřní pružiny,

15 x vnější ∅ u vnější pružiny

IVAR.OHV

pro ALPEX potrubí, slouží k přesné kalibraci

a odhrocení čela trubky před nasunutím PRESS

fitinků

IVAR.AR 1920

N

KÓD ROZMĚR CENA

79040218 ∅ 40 mm 999,-

79050218 ∅ 50 mm 1170,-

79063218 ∅ 63 mm 1500,-

79075218 ∅ 75 mm 1890,-

ALPEX

KÓD PRO POTRUBÍ BALENÍ CENA

140069 16 x 2 vnitřní 1 74,-

140068 18 x 2 vnitřní 1 99,-

140081 20 x 2 vnitřní 1 99,-

140043 26 x 3 vnitřní 1 129,-

140042 32 x 3 vnitřní 1 129,-

28100716 16 x 2 vnější 1 310,-

28100718 18 x 2 vnější 1 310,-

28100720 20 x 2 vnější 1 310,-

NÁŘADÍ A POMŮCKY PRO MONTÁŽ

2

ALPEX

MONTÁŽNÍ KLÍČ

PRO SVĚRNÁ

ŠROUBENÍ

IVAR.AC 670

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

501181 24 - 27 15/180 210,-

pro montáž svěrných šroubení TR (měď),

TA (alpex) a TP (plast) do ∅ potrubí 18 mm

MONTÁŽNÍ KLÍČ IVAR.AC 671

500029 - pro montáž otočné vsuvky AC 606 N

ke kotlovým sestavám a rozdělovačům

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

500030 27 - 30 20/240 45,-

500029 37 - 48 20/240 26,-

500029 500030

RUČNÍ LISOVACÍ

KLEŠTĚ PEX

včetně čelistí ∅ 17

IVAR.AC 1

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

503573 17 x 2 PEX 1 13900,-

PEX

25


NÁŘADÍ

NÁŘADÍ A POMŮCKY PRO MONTÁŽ

Stáhněte si aktuální informace z technického katalogu

na našich stránkách www.ivarcs.cz

2

26


3

| TOPENÍ

závitové fitinky niklované


TOPENÍ

Závitové fitinky niklované

ZÁVITOVÉ FITINKY NIKLOVANÉ

3

VSUVKA

IVAR.AC 603 N

IVAR.RR 4700 N

PN 10, T= +120 °C

AC 603 N, rozměr 1” a 5/4” s O-kroužkem

- EPDM, RR 4700 N bez O-kroužku, materiál

niklovaná mosaz OT 58

IVAR.RR 4700 N

VSUVKA OTOČNÁ

IVAR.AC 603 N

IVAR.AC 606 N

PN 10, T = +120 °C

MM závit vnější - vnější, umožňuje spojení

rozdělovačů stejných rozměrů bez potřeby pohybu

spojovanými kusy, materiál niklovaná mosaz

OT 58, u rozměru 5/4” materiál mosaz OT 58, O-

kroužky - EPDM

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

550019 IVAR.AC 603 N 1/2“ x 1/2“ 100/800 25,-

550020 IVAR.AC 603 N 3/4“ x 3/4“ 50/400 38,-

500699 IVAR.AC 603 N 1“ x 1“ 50/400 72,-

500913 IVAR.AC 603 N 5/4“ x 5/4“ 25/200 99,-

500378 IVAR.RR 4700 N EK x EK 50/400 41,-

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

500386N 3/4“ 10/80 138,-

500070N 1“ 30/240 152,-

500387 5/4“ 10/80 228,-

VSUVKA

REDUKOVANÁ

IVAR.AC 4604 N

IVAR.RR 4608 N

IVAR.AC 604 N

PN 10, T = +120 °C

MM závit vnější - vnější, umožňuje napojení

potrubí svěrným šroubením TR, TP a TA na vnitřní

závit, materiál niklovaná mosaz OT 58

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

500676 IVAR.AC 4604 N 1/2“ M x EK 50/400 35,-

500077 IVAR.RR 4608 N 1/2“ M x EK 50/400 45,-

500177 IVAR.RR 4608 N 3/4“ M x EK 50/400 48,-

501021 IVAR.AC 604 N 1/2“ M x M 24 50/400 30,-

550021 IVAR.AC 604 N 1/2“ M x 3/4“ M 50/400 36,-

IVAR.AC 4604 N

IVAR.AC 604 N

IVAR.RR 4608 N

REDUKCE

IVAR.AC 602 N

PN 10, T = +120 °C

s O-kroužkem - EPDM, MF závit vnější - vnitřní,

materiál niklovaná mosaz OT 58

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

500280 1/2“ M x 3/8“ F 200/1600 24,-

501099 3/4“ M x 3/8“ F 100/800 43,-

550028 3/4“ M x 1/2“ F 100/800 34,-

550092 1“ M x 3/8“ F 50/400 53,-

500670 1“ M x 1/2“ F 50/400 43,-

501509 1“ M x 3/4“ F 50/400 41,-

500907 5/4“ M x 1/2“ F 35/280 92,-

500909 5/4“ M x 3/4“ F 35/280 85,-

500911 5/4“ M x 1“ F 35/280 70,-

28


Závitové fitinky niklované

TOPENÍ

PŘECHODKA IVAR.RR 4613 N

ZE ZÁVITOVÉHO IVAR.RR 613 N

POTRUBÍ

NA SVĚRNÉ ŠROUBENÍ

PN 10, T = +120 °C

umožňuje napojení potrubí svěrným šroubením

TR, TP a TA na vnější závit, materiál

niklovaná mosaz OT 58

PŘECHODKA

Z M 24 NA EK

PN 10, T = +120 °C

materiál niklovaná mosaz OT 58

IVAR.RR 701 N

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

500175 IVAR.RR 4613 N EK x 3/4“ F 40/320 52,-

500081 IVAR.RR 4613 N EK x 1/2“ F 50/400 40,-

500079 IVAR.RR 613 N M 24 x 1/2“ F 50/400 40,-

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

520004 M 24 F x EK 40/320 78,-

ZÁVITOVÉ FITINKY NIKLOVANÉ

3

ZÁTKA

IVAR.AC 600 N

PN 10, T = +120 °C

s O-kroužkem - EPDM, materiál niklovaná mosaz

OT 58

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

550085 3/8“ 250/2000 18,-

550086 1/2“ 200/1600 18,-

550087 3/4“ 50/400 36,-

501501 1“ 50/400 36,-

500905 5/4“ 35/280 74,-

NÁTRUBEK

IVAR.RF 800 N

PN 10, T = +120 °C

FF závit vnitřní - vnitřní, materiál niklovaná

mosaz OT 58

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

500915 1/2“ 50/400 43,-

500916 3/4“ 35/280 54,-

500917 1“ 25/200 83,-

500918 5/4“ 1/1 141,-

NÁSTĚNKA

IVAR.RM 4760

PN 10, T = +120 °C

závit vnitřní - EK, materiál mosaz OT 58

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

500594 1/2“ F x EK 25/200 82,-

DZR

29


TOPENÍ

Závitové fitinky niklované

ZÁVITOVÉ FITINKY NIKLOVANÉ

3

KOLENO

IVAR.RF 810 N

IVAR.RF 811 N

PN 10, T = +120 °C

RF 810 N - FF závit vnitřní - vnitřní

RF 811 N - MF závit vnější - vnitřní materiál

niklovaná mosaz OT 58

IVAR.RF 810 N

IVAR.RF 811 N

KOLENO

IVAR.RR 4711 N

IVAR.RR 4710 N

IVAR.RR 4712 N

PN 10, T = +120 °C

RR 4711 N - závit vnější - EK

RR 4710 N - závit EK - EK

RR 4712 N - závit vnitřní - EK materiál niklovaná

mosaz OT 58

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

501107 IVAR.RF 810 N 1/2“ FF 40/320 52,-

501307 IVAR.RF 810 N 3/4“ FF 20/160 82,-

500672 IVAR.RF 810 N 1“ FF 10/80 149,-

501023 IVAR.RF 811 N 1/2“ MF 40/320 65,-

501024 IVAR.RF 811 N 3/4“ MF 20/160 100,-

501058 IVAR.RF 811 N 1“ MF 10/80 151,-

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

500118 IVAR.RR 4711 N 1/2“ M x EK 40/320 65,-

500194 IVAR.RR 4711 N 3/4“ M x EK 30/240 89,-

500098 IVAR.RR 4710 N EK x EK 40/320 67,-

500120 IVAR.RR 4712 N 1/2“ F x EK 40/320 57,-

500196 IVAR.RR 4712 N 3/4“ F x EK 25/200 86,-

IVAR.4710 N

IVAR.4712 N

T-KUS

IVAR.RF 820 N

PN 10, T = +120 °C

FFF závit vnitřní - vnitřní - vnitřní, materiál

niklovaná mosaz OT 58

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

501041 1/2“ FFF 25/200 62,-

501042 3/4“ FFF 15/120 95,-

501043 1“ FFF 10/80 197,-

501044 3/4“ x 1/2“ x 3/4“ 5/70 92,-

501045 1“ x 1/2“ x 1“ 5/45 153,-

501046 1“ x 3/4“ x 1“ 5/40 160,-

T-KUS

IVAR.RR 4720 N

PN 10, T = +120 °C

závit EK - EK - EK, materiál niklovaná mosaz

OT 58

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

500136 3 x EK 25/200 78,-

30


Šroubovací svěrná šroubení

TOPENÍ

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ

NA VÍCEVRSTVÉ

POTRUBÍ ALPEX

IVAR.TA 4420

IVAR.TA 420

PN 10, T = +120 °C

závit Eurokonus nebo závit M 24, 2 x O-kroužek

- EPDM, materiál mosaz OT 58

EUROKONUS

IVAR.TA 4420

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ

NA PEX

M 24

IVAR.TA 420

IVAR.TP 4410

IVAR.TP 410

PN 10, T = +120 °C

závit Eurokonus nebo závit M 24, O-kroužek,

materiál mosaz OT 58

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

500683 IVAR.TA 4420 14 x 2 ALU - EK 40/320 56,-

500684 IVAR.TA 4420 16 x 2 ALU - EK 40/320 56,-

500685 IVAR.TA 4420 18 x 2 ALU - EK 40/320 60,-

500914 IVAR.TA 4420 20 x 2 ALU - EK 40/320 60,-

501040 IVAR.TA 420 14 x 2 ALU - M 24 50/400 56,-

501028 IVAR.TA 420 16 x 2 ALU - M 24 50/400 56,-

501027 IVAR.TA 420 18 x 2 ALU - M 24 50/400 60,-

ALPEX

Poznámka: utahovací moment 25 - 35 Nm

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

500679 IVAR.TP 4410 14 x 2 PEX - EK 40/320 49,-

500680 IVAR.TP 4410 16 x 2 PEX - EK 40/320 49,-

500681 IVAR.TP 4410 16 x 2,2 PEX - EK 40/320 49,-

500682 IVAR.TP 4410 17 x 2 PEX - EK 40/320 49,-

500650 IVAR.TP 4410 18 x 2 PEX - EK 40/320 51,-

500651 IVAR.TP 4410 20 x 2 PEX - EK 40/320 56,-

500649 IVAR.TP 4410 20 x 2,8 PEX - EK 40/320 56,-

ZÁVITOVÉ FITINKY NIKLOVANÉ

EUROKONUS

IVAR.TP 4410

M 24

IVAR.TP 410

501034 IVAR.TP 410 16 x 2 PEX - M 24 50/400 49,-

501048 IVAR.TP 410 17 x 2 PEX - M 24 50/400 49,-

501037 IVAR.TP 410 18 x 2 PEX - M 24 50/400 49,-

3

PEX

Poznámka: utahovací moment 25 - 35 Nm

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ

NA MĚDĚNÉ

POTRUBÍ

IVAR.TR 4430

IVAR.TR 430

PN 10, T = +120 °C

závit Eurokonus nebo závit M 24, materiál

mosaz OT 58

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

500157 IVAR.TR 4430 12 x 1 - EK 40/320 49,-

500025 IVAR.TR 4430 15 x 1 - EK 40/320 49,-

500417 IVAR.TR 4430 18 x 1 - EK 40/320 60,-

500141 IVAR.TR 430 12 x 1 - M 24 50/400 44,-

500007 IVAR.TR 430 15 x 1 - M 24 50/400 44,-

CU

EUROKONUS

IVAR.TP 4430

M 24

IVAR.TP 430

Poznámka: utahovací moment 25 - 35 Nm

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ

NA VÍCEVRSTVÉ

POTRUBÍ ALPEX

IVAR.RA 761

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

501084 26 x 3 ALU - M 3/4“ 25/200 156,-

500203 32 x 3 ALU - M 1“ 15/120 208,-

PN 10, T = +120 °C

vnější závit 3/4“ nebo 1“, 2 x O-kroužek,

materiál mosaz OT 58

ALPEX

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ

NA POTRUBÍ PEX

IVAR.RP 731

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

501054 25 x 2,3 - M 3/4“ 25/200 153,-

PN 10, T = +120 °C

vnější závit 3/4“, materiál mosaz OT 58

PEX

31


TOPENÍ

Šroubovací svěrná šroubení

ZÁVITOVÉ FITINKY NIKLOVANÉ

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ

NA MĚDĚNÉ

POTRUBÍ

IVAR.TR 401

PN 10, T = +120 °C

závit 1/2“ - pro Cu, materiál mosaz OT 58

pro ventily IVAR série VD, VS, VCR, VCD

a VCS

ZÁTKA ARMATURY

TYPU EK

IVAR.AC 4601 N

PN 10, T = +120 °C

zátka pro EK vývody, materiál niklovaná

mosaz OT 58

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

501047 15 x 1 100/800 27,-

CU

Poznámka: utahovací moment 50 - 70 Nm

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

550090 EK 100/800 29,-

3

SET SVĚRNÉHO

ŠROUBENÍ

S VSUVKOU

PN 10, T = +120 °C

vsuvka vnější nebo vnitřní závit 1/2“ nebo 3/4“,

svěrné šroubení pro měď (TR), Alpex (TA), nebo

PEX (TP), materiál niklovaná mosaz OT 58

RR 4608 N - vnější závit

RR 4613 N - vnitřní závit

IVAR.RR 4608 N

IVAR.RR 4613 N

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

460801 IVAR.RR4608N 1/2“ x 15 x 1 CU 1/10 75,-

460802 IVAR.RR4608N 3/4“ x 15 x 1 CU 1/10 78,-

460810 IVAR.RR4608N 1/2“ x 16 x 2 ALU 1/10 91,-

460811 IVAR.RR4608N 3/4“ x 16 x 2 ALU 1/10 94,-

460812 IVAR.RR4608N 1/2“ x 20 x 2 ALU 1/10 96,-

460813 IVAR.RR4608N 3/4“ x 20 x 2 ALU 1/10 99,-

460821 IVAR.RR4608N 1/2“ x 17 x 2 PEX 1/10 89,-

460822 IVAR.RR4608N 3/4“ x 17 x 2 PEX 1/10 92,-

460823 IVAR.RR4608N 1/2“ x 20 x 2 PEX 1/10 92,-

460824 IVAR.RR4608N 3/4“ x 20 x 2 PEX 1/10 95,-

CU

461301 IVAR.RR4613N 1/2“ x 15 x 1 CU 1/10 71,-

461302 IVAR.RR4613N 3/4“ x 15 x 1 CU 1/10 82,-

461311 IVAR.RR4613N 1/2“ x 16 x 2 ALU 1/10 86,-

461312 IVAR.RR4613N 3/4“ x 16 x 2 ALU 1/10 98,-

461313 IVAR.RR4613N 1/2“ x 20 x 2 ALU 1/10 92,-

461314 IVAR.RR4613N 3/4“ x 20 x 2 ALU 1/10 103,-

461321 IVAR.RR4613N 1/2“ x 17 x 2 PEX 1/10 85,-

461322 IVAR.RR4613N 3/4“ x 17 x 2 PEX 1/10 96,-

461323 IVAR.RR4613N 1/2“ x 20 x 2 PEX 1/10 88,-

461324 IVAR.RR4613N 3/4“ x 20 x 2 PEX 1/10 99,-

ALPEX

PEX

32


4

| TOPENÍ

topenářské armatury


TOPENÍ

Ruční ventily

RADIÁTOROVÝ

VENTIL

VD - PŘÍMÉ PROVEDENÍ

IVAR.VD 201

PN 10, T = +120 °C

k napojení na ocelové potrubí, materiál

niklovaná mosaz OT 58

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

501451 IVAR.VD 201 3/8“ 10/80 130,-

501452 IVAR.VD 201 1/2“ 10/80 142,-

501453 IVAR.VD 201 3/4“ 10/80 205,-

TOPENÁŘSKÉ ARMATURY

RADIÁTOROVÝ IVAR.VS 202

VENTIL

VS - ROHOVÉ PROVEDENÍ

PN 10, T = +120 °C

k napojení na ocelové potrubí, materiál

niklovaná mosaz OT 58

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

501456 IVAR.VS 202 3/8“ 10/80 126,-

501457 IVAR.VS 202 1/2“ 10/80 138,-

501458 IVAR.VS 202 3/4“ 10/80 197,-

4

RADIÁTOROVÝ IVAR.VD 001 ECO

VENTIL

S PŘEDNASTAVENÍM

VD - PŘÍMÉ PROVEDENÍ

PN 10, T = +120 °C

k napojení na ocelové potrubí, materiál

niklovaná mosaz OT 58

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

500561 IVAR.VD 001 ECO 3/8“ 10/80 157,-

500562 IVAR.VD 001 ECO 1/2“ 10/80 166,-

500563 IVAR.VD 001 ECO 3/4“ 10/80 229,-

RADIÁTOROVÝ IVAR.VS 002 ECO

VENTIL

S PŘEDNASTAVENÍM

VS - rohové provedení

PN 10, T = +120 °C

k napojení na ocelové potrubí, materiál

niklovaná mosaz OT 58

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

500565 IVAR.VS 002 ECO 3/8“ 10/80 148,-

500566 IVAR.VS 002 ECO 1/2“ 10/80 155,-

500567 IVAR.VS 002 ECO 3/4“ 10/80 216,-

34


Ruční ventily

TOPENÍ

RADIÁTOROVÝ IVAR.VD 005 ECO

VENTIL

IVAR.VD 003 ECO

S PŘEDNASTAVENÍM

VD - přímé provedení

PN 10, T = +120 °C

připojení na měděné nebo plastové potrubí

pomocí svěrných šroubení TR (měď), TA (ALPEX)

a TP (plast), materiál niklovaná mosaz OT 58

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

500571 IVAR.VD 005 ECO EK x 1/2“ 10/80 166,-

500572 IVAR.VD 003 ECO M 24 x 1/2“ 10/80 166,-

RADIÁTOROVÝ IVAR.VS 006 ECO

VENTIL

IVAR.VS 004 ECO

S PŘEDNASTAVENÍM

VS - rohové provedení

PN 10, T = +120 °C

připojení na měděné nebo plastové potrubí

pomocí svěrných šroubení TR (měď), TA (ALPEX)

a TP (plast), materiál niklovaná mosaz OT 58

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

500048 IVAR.VS 006 ECO EK x 1/2“ 10/80 155,-

500577 IVAR.VS 004 ECO M 24 x 1/2“ 10/80 155,-

TOPENÁŘSKÉ ARMATURY

4

RADIÁTOROVÝ

VENTIL

S PŘEDNASTAVENÍM

VD - přímé provedení

IVAR.VD 001

PN 10, T = +120 °C

k napojení na ocelové potrubí, materiál

niklovaná mosaz OT 58

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

501721 IVAR.VD 001 3/8“ 10/80 199,-

501725 IVAR.VD 001 3/4“ 10/80 269,-

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

RADIÁTOROVÝ

VENTIL

S PŘEDNASTAVENÍM

VS - rohové provedení

IVAR.VS 002

PN 10, T = +120 °C

k napojení na ocelové potrubí, materiál

niklovaná mosaz OT 58

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

501723 IVAR.VS 002 3/8“ 10/80 199,-

501724 IVAR.VS 002 1/2“ 10/80 199,-

501726 IVAR.VS 002 3/4“ 10/80 269,-

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

35


TOPENÍ

Termostatické ventily

TERMOSTATICKÝ IVAR.VD 2101 N

VENTIL PŘÍMÝ

DVOUREGULAČNÍ - s přednastavením

PN 10, T = +120 °C

přednastavitelná hodnota Kv, k napojení na

ocelové potrubí, připojovací rozměr hlavice M 30

x 1,5, materiál niklovaná mosaz OT 58

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

500888 IVAR.VD 2101 N 3/8“ 10/80 200,-

500459 IVAR.VD 2101 N 1/2“ 10/80 212,-

500382 IVAR.VD 2101 N 3/4“ 10/80 269,-

TOPENÁŘSKÉ ARMATURY

TERMOSTATICKÝ

VENTIL ROHOVÝ

DVOUREGULAČNÍ

- s přednastavením

IVAR.VS 2102 N

PN 10, T = +120 °C

přednastavitelná hodnota Kv, k napojení na

ocelové potrubí, připojovací rozměr hlavice M 30

x 1,5, materiál niklovaná mosaz OT 58

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

500870 IVAR.VS 2102 N 3/8“ 10/80 192,-

500513 IVAR.VS 2102 N 1/2“ 10/80 206,-

500384 IVAR.VS 2102 N 3/4“ 10/80 270,-

4

TERMOSTATICKÝ

VENTIL PŘÍMÝ

DVOUREGULAČNÍ

- s přednastavením

IVAR.VD 2105 N

IVAR.VD 2103 N

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

500474 IVAR.VD 2105 N EK x 1/2“ 10/80 215,-

500477 IVAR.VD 2103 N M 24 x 1/2“ 10/80 215,-

PN 10, T = +120 °C

přednastavitelná hodnota Kv, připojení na

měděné nebo plastové potrubí pomocí svěrných

šroubení TR (měď), TA (ALPEX) a TP (plast),

připojovací rozměr hlavice M 30 x 1,5, materiál

niklovaná mosaz OT 58

TERMOSTATICKÝ

VENTIL ROHOVÝ

DVOUREGULAČNÍ

- s přednastavením

IVAR.VS 2106 N

IVAR.VS 2104 N

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

500806 IVAR.VS 2106 N EK x 1/2“ 10/80 210,-

500516 IVAR.VS 2104 N M 24 x 1/2“ 10/80 210,-

PN 10, T = +120 °C

přednastavitelná hodnota Kv, připojení na

měděné nebo plastové potrubí pomocí svěrných

šroubení TR (měď), TA (ALPEX) a TP (plast),

připojovací rozměr hlavice M 30 x 1,5, materiál

niklovaná mosaz OT 58

36


Termostatické ventily

TOPENÍ

TERMOSTATICKÝ

VENTIL AXIÁLNÍ

DVOUREGULAČNÍ

- s přednastavením

IVAR.VCR 2136 N

IVAR.VCR 2134 N

IVAR.VCR 2132 N

PN 10, T = +120 °C

přednastavitelná hodnota Kv, k napojení na

ocelové potrubí - VCR 2132 N, k připojení na potrubí

pomocí svěrných šroubení TR (měď), TA (ALPEX)

a TP (plast) - VCR 2136 N a VCR 2134 N, připojovací

rozměr hlavice M 30 x 1,5, materiál niklovaná

mosaz OT 58

N

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

500827 IVAR.VCR 2136 N EK x 1/2“ 10/80 249,-

500824 IVAR.VCR 2134 N M 24 x 1/2“ 10/80 249,-

500810 IVAR.VCR 2132 N 1/2“ 10/80 259,-

IVAR.VCR 2136 N

IVAR.VCR 2134 N

IVAR.VCR 2132 N

TERMOSTATICKÝ VENTIL ÚHLOVÝ

DVOUREGULAČNÍ

- s přednastavením

IVAR.VCD 2162 NDX

IVAR.VCS 2162 NSX

PN 10, T = +120 °C

přednastavitelná hodnota Kv, k napojení na

ocelové potrubí, připojovací rozměr hlavice M 30

x 1,5, materiál niklovaná mosaz OT 58

IVAR.VCD 2166 NDX

IVAR.VCS 2166 NSX

PN 10, T = +120 °C

připojení na potrubí pomocí svěrných šroubení

TR (měď), TA (ALPEX) a TP (plast), připojovací

rozměr hlavice M 30 x 1,5, materiál niklovaná

mosaz OT 58

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

500546 IVAR.VCD 2162 NDX 1/2“ P 10/80 277,-

500547 IVAR.VCS 2162 NSX 1/2“ L 10/80 277,-

500431 IVAR.VCD 2166 NDX EK x 1/2“ P 10/80 259,-

500519 IVAR.VCS 2166 NSX EK x 1/2“ L 10/80 259,-

TOPENÁŘSKÉ ARMATURY

4

P - pravý

P

L

L - levý

Poznámka:

provedení P nebo L je určeno použitím na pravé P nebo levé L

straně otopného tělesa

T-KUS PRO

KOMBINOVANÉ

PŘIPOJENÍ RADIÁTORŮ

IVAR.JG

slouží k dopojení koupelnových těles v kombinaci

s elektrickou topnou tyčí, materiál niklovaná

mosaz OT 58

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

501313 1/2”F x 1/2”F x 1/2”M 25 139,-

37


TOPENÍ

Termostatické hlavice

TERMOSTATICKÁ

HLAVICE

KAPALINOVÁ

IVAR.T 5000

rozsah regulace +6,5 až +28 °C

k ventilům IVAR VD, VS, VCD, VCS, VCR,

M-ventil k termostatickým ventilům a k radiátorům

typu ventil kompakt s připojením M 30 x 1,5

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

501172 IVAR.T 5000 bílá 10/80 239,-

EN 215

TOPENÁŘSKÉ ARMATURY

TERMOSTATICKÁ

HLAVICE

KAPALINOVÁ

IVAR.T 3000

IVAR.TD 3000

rozsah regulace +6,5 až +28 °C

T 3000 - k ventilům IVAR VD, VS, VCD,

VCS, VCR, M-ventil k termostatickým ventilům a k

radiátorům typu ventil kompakt s připojením M 30

x 1,5

TD 3000 - clip clap systém Danfoss

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

500671 IVAR.T 3000 bílá 10/80 239,-

500671C IVAR.T 3000 chrom 10/80 328,-

500671CS IVAR.T 3000 chrom-mat 10/80 328,-

501521 IVAR.TD 3000 TD 3000 10/80 237,-

EN 215

IVAR.T 3000

IVAR.TD 3000

TERMOSTATICKÁ

HLAVICE VOSKOVÁ

IVAR.T 1000

rozsah regulace +6,5 až +27,5 °C

k ventilům IVAR VD, VS, VCD, VCS, VCR,

M-ventil k termostatickým ventilům a k radiátorům

typu ventil kompakt s připojením M 30 x 1,5

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

500587 IVAR.T 1000 bílá 12/180 189,-

EN 215

OBJÍMKA

PROTI ZCIZENÍ

IVAR.AT 0001

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

500250 na M 30 x 1,5 1000 12,-

pro hlavice IVAR typu IVAR.T 5000

a IVAR.T 3000

38


Ruční, termostatické a elektrotermické hlavice

TOPENÍ

RUČNÍ HLAVICE

IVAR.TM 3051

IVAR.TM 3052

k ventilům IVAR VD, VS, VCD, VCS, VCR,

M-ventil k termostatickým ventilům a k radiátorům

typu ventil kompakt s připojením M 30 x 1,5, pro

rozdělovače typu IVAR.CS 553, CI 557, UNIMIX

a COMBITOP

TM 3051 - plast

TM 3052 - plastová hlava, mosazná matice

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

501534 IVAR.TM 3051 M 30 × 1,5 1/400 26,-

500047 IVAR.TM 3052 M 30 x 1,5 1/400 35,-

IVAR.TM 3051

TERMOSTATICKÁ

HLAVICE

- kapalinová

s kapilárou 2 m a 5 m

IVAR.TM 3052

IVAR.T 5010

IVAR.T 5030

rozsah regulace +6,5 až +28 °C

k ventilům IVAR VD, VS, VCD, VCS, VCR,

M-ventilu, k termostatickým ventilům a k radiátorům

typu ventil kompakt s připojením M 30 x

1,5

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

501173 IVAR.T 5010 M 30 × 1,5 - 2 m 5/75 653,-

501179 IVAR.T 5030 M 30 × 1,5 - 2 m 2/30 819,-

501180 IVAR.T 5030 M 30 × 1,5 - 5 m 2/30 928,-

EN 215

TOPENÁŘSKÉ ARMATURY

4

IVAR.T 5010 IVAR.T 5030

TERMOSTATICKÁ IVAR.T 5011

HLAVICE

- kapalinová s kapilárou 2 m

a jímkou 1/2”

rozsah regulace +20 až +60 °C

použití pro rozdělovače IVAR DUAL, DUAL-

MIX a COMBITOP, M 30 x 1,5

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

501175 IVAR.T 5011 M 30 × 1,5 5/75 782,-

EN 215

ELEKTRO-

TERMICKÁ

HLAVICE

IVAR.TE 3041 - 24 V

IVAR.TE 3040 - 230 V

IVAR.TE 3061 - 24 V (0 - 10V)

TE 3041, TE 3040 - IP 40 - časová konstanta 180 s

TE 3061 - IP 44 - časová konstanta 60 s/mm

pro radiátorové ventily (M30 x 1,5)

a rozdělovače typu IVAR.CS 553, CI 557, UNIMIX,

COMBITOP a KS MULTIMIX

KÓD TYP BEZ PROUDU BALENÍ CENA

501524 IVAR.TE 3041 zavřeno 1/100 599,-

501508 IVAR.TE 3040 zavřeno 1/100 599,-

501508A IVAR.TE 3040 otevřeno 1/100 629,-

500887 IVAR.TE 3061 zavřeno 1/100 1510,-

IVAR.TE 3040

IVAR.TE 3041

IVAR.TE 3061

39


TOPENÍ

Regulační uzavírací šroubení

REGULAČNÍ ŠROUBENÍ

- přímé

IVAR.DD 301

PN 10, T = +120 °C

k napojení na ocelové potrubí, materiál

niklovaná mosaz OT 58

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

500647 IVAR.DD 301 3/8“ 10/80 108,-

500642 IVAR.DD 301 1/2“ 10/80 123,-

500644 IVAR.DD 301 3/4“ 10/80 188,-

TOPENÁŘSKÉ ARMATURY

4

REGULAČNÍ ŠROUBENÍ

- rohové

IVAR.DS 302

PN 10, T = +120 °C

k napojení na ocelové potrubí, materiál

niklovaná mosaz OT 58

REGULAČNÍ ŠROUBENÍ

- přímé

IVAR.DD 305

IVAR.DD 303

PN 10, T = +120 °C

připojení na měděné nebo plastové potrubí

pomocí svěrných šroubení TR (měď), TA (ALPEX)

a TP (plast), materiál niklovaná mosaz OT 58

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

500656 IVAR.DS 302 3/8“ 10/80 107,-

500652 IVAR.DS 302 1/2“ 10/80 116,-

500655 IVAR.DS 302 3/4“ 10/80 180,-

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

500751 IVAR.DD 305 EK x 1/2” 10/80 135,-

500643 IVAR.DD 303 M 24 x 1/2” 10/80 135,-

REGULAČNÍ ŠROUBENÍ

- rohové

IVAR.DS 306

IVAR.DS 304

PN 10, T = +120 °C

připojení na měděné nebo plastové potrubí

pomocí svěrných šroubení TR (měď), TA (ALPEX)

a TP (plast), materiál niklovaná mosaz OT 58

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

500053 IVAR.DS 306 EK x 1/2” 10/80 129,-

500653 IVAR.DS 304 M 24 x 1/2” 10/80 129,-

REGULAČNÍ

ŠROUBENÍ

DD 201 - přímé provedení

DS 202 - rohové provedení

IVAR.DD 201

IVAR.DS 202

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

500623 IVAR.DD 201 15 x 1 x 1/2” 10/80 121,-

500784 IVAR.DS 202 15 x 1 x 1/2” 10/80 121,-

PN 10, T = +120 °C

pro měkké kapilární pájení na měď průměr

15 mm x 1/2”, materiál niklovaná mosaz OT 58

IVAR.DD 201 IVAR.DS 202

40


Regulační uzavírací šroubení

TOPENÍ

VEKOLUXIVAR

přímý dvoutrubkový

systém

IVAR.DD 345

IVAR.DD 343

PN 10, T = +120 °C

regulační, uzavíratelné, 3/4“ Eurokonus nebo

M 24, připojení na měděné nebo plastové potrubí

pomo cí svěrných šrou bení TR (měď), TA (ALPEX)

a TP (plast) - k tělesům KERMI, COSMONOVA,

BUDERUS přímo - k tělesům KORADO, RADSON,

PURMO, OCEAN pomocí adaptéru AVK 01,

materiál niklovaná mosaz OT 58

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

500845 IVAR.DD 345 EK 6/48 241,-

500844 IVAR.DD 343 M 24 x 1/2” 6/48 241,-

VEKOLUXIVAR

přímý jedno

- dvoutrubkový

systém (by-pass)

IVAR.DD 355

IVAR.DD 353

IVAR.DD 351

PN 10, T = +120 °C

regulační, uzavíratelné, 3/4“ Eurokonus nebo

M 24, připojení na měděné nebo plastové potrubí

pomocí svěrných šrou bení TR (měď), TA (ALPEX)

a TP (plast) - k tělesům KERMI, COSMONOVA,

BUDERUS přímo - k tělesům KORADO, RADSON,

PURMO, OCEAN pomocí adaptéru AVK 01,

materiál niklovaná mosaz OT 58

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

500317 IVAR.DD 355 EK 6/48 302,-

500316 IVAR.DD 353 M 24 x 1/2” 6/48 302,-

500785 IVAR.DD 351 1/2“ F 6/48 305,-

TOPENÁŘSKÉ ARMATURY

4

VEKOLUXIVAR

rohový dvoutrubkový

systém

IVAR.DS 346

IVAR.DS 344

PN 10, T = +120 °C

regulační, uzavíratelné, 3/4“ Eurokonus nebo

M 24, připojení na měděné nebo plastové potrubí

pomocí svěrných šrou bení TR (měď), TA (ALPEX)

a TP (plast) - k tělesům KERMI, COSMONOVA,

BUDERUS přímo - k tělesům KORADO, RADSON,

PURMO, OCEAN pomocí adaptéru AVK 01,

materiál niklovaná mosaz OT 58

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

500848 IVAR.DS 346 EK 6/48 244,-

500847 IVAR.DS 344 M 24 x 1/2” 6/48 244,-

VEKOLUXIVAR

rohový

jedno-dvoutrubkový

systém (by-pass)

IVAR.DS 356

IVAR.DS 354

PN 10, T = +120 °C

regulační, uzavíratelné, 3/4“ Eurokonus nebo

M 24, připojení na měděné nebo plastové potrubí

pomocí svěrných šrou bení TR (měď), TA (ALPEX)

a TP (plast) - k tělesům KERMI, COSMONOVA,

BUDERUS přímo - k tělesům KORADO, RADSON,

PURMO, OCEAN pomocí adaptéru AVK 01,

materiál niklovaná mosaz OT 58

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

500323 IVAR.DS 356 EK 6/48 312,-

500322 IVAR.DS 354 M 24 x 1/2” 6/48 312,-

41


TOPENÍ

Regulační uzavírací šroubení a příslušenství

REGULAČNÍ ŠROUBENÍ

přímé – VK - DD 331

rohové – VK - DS 332

IVAR.DD 331

IVAR.DS 332

PN 10, T = +120 °C

uzavíratelné, regulační šroubení s napojením

na ocel, 1/2”, materiál niklovaná mosaz OT 58

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

500979 IVAR.DD 331 1/2“ x EK 10/80 113,-

501338 IVAR.DS 332 1/2“ x EK 10/80 109,-

TOPENÁŘSKÉ ARMATURY

IVAR.DD 331 IVAR.DS 332

ADAPTÉR VEKOLUX

IVAR.AVK 01

PN 10, T = +120 °C

adaptér 3/4“ EK x 1/2“ s O-kroužkem,

pro radiátory KORADO, PURMO, RADSON,

materiál niklovaná mosaz OT 58

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

500770 1/2“ x EK 100/800 25,-

4

KRYTKA POTRUBÍ

IVAR.AGE 06

IVAR.AGE 07

IVAR.FR DR

AGE 06 - pro dvojitý vývod, rozteč 50 mm

AGE 07 - pro jednoduchý vývod

FR DR - pro dvojitý vývod, rozteč nastavitelná,

materiál plast ABS

Poznámka:

nelze používat k přímému napojení svěrného šroubení TA,

TR a TP

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

500109 IVAR.AGE 06 ∅ 15,16 mm 1/500 16,-

500110 IVAR.AGE 07 ∅ 15,16 mm 1/100 15,-

75916800 IVAR.FR DR ∅ 15,16 mm 1/50 46,-

IVAR.AGE 06

IVAR.AGE 07

IVAR.FR DR

KRYTKA PRO

VEKOLUXIVAR

IVAR.AVK 02

pro typy IVAR.DD 343, 345, 353, 355,

IVAR.DS 344, 354, 356, materiál plast

KÓD ROZTEČ BALENÍ CENA

501217 50 mm 1/120 22,-

42


Kity pro otopná tělesa

TOPENÍ

KIT KLASIK IVAR.KIT VD 2101 N

IVAR.KIT VS 2102 N

IVAR.KIT VD 2101 N

přímé provedení, připojení 1/2“

IVAR.KIT VS 2102 N

rohové provedení, připojení 1/2“

KÓD TYP ROZMĚR CENA

KIT500459 IVAR.KIT VD 2101 N 1/2“ - přímý 560,-

KIT500513 IVAR.KIT VS 2102 N 1/2“ - rohový 537,-


ZVÝHODNĚNÁ CENA KITU

IVAR.KIT VD 2101 N

IVAR.KIT VS 2102 N

Poznámka:

KIT se skládá z termostatické hlavice IVAR.T 5000, termostatického

ventilu a regulačního šroubení, přímé nebo rohové 1/2“,

materiál niklovaná mosaz OT 58, PN 10, T = +120 °C

TOPENÁŘSKÉ ARMATURY

KIT

KLASIK

EK

IVAR.KIT VD 2105 N

IVAR.KIT VD 2105 N/1

IVAR.KIT VS 2106 N

IVAR.KIT VS 2106 N/1

IVAR.KIT VD 2105 N

přímé provedení, připojení ∅ 15 x 1 MĚĎ

IVAR.KIT VS 2106 N

rohové provedení, připojení ∅ 15 x 1 MĚĎ

IVAR.KIT VD 2105 N/1

přímé provedení, připojení ∅ 16 x 2 ALPEX

IVAR.KIT VS 2106 N/1

rohové provedení, připojení ∅ 16 x 2 ALPEX

VD 2105 N

DD 305

KÓD TYP ROZMĚR CENA

KIT500474CU IVAR.KIT VD 2105 N 1/2“ x EK - 15 x 1 623,-

KIT500806CU IVAR.KIT VS 2106 N 1/2“ x EK - 15 x 1 601,-

KIT500474AL IVAR.KIT VD 2105 N/1 1/2“ x EK - 16 x 2 655,-

KIT500806AL IVAR.KIT VS 2106 N/1 1/2“ x EK - 16 x 2 633,-


ZVÝHODNĚNÁ CENA KITU

SOUČÁSTI KITU

IVAR.KIT

VD 2105 N

IVAR.KIT

VS 2106 N

IVAR.KIT

VD 2105

N/1

IVAR.KIT

VS 2106

N/1

VD 2105 N X X

VS 2106 N X X

DD 305 X X

DS 306 X X

T 5000 X X X X

4

T 5000

TA 4420

16 x 2 ALPEX

2 X 2 X

VS 2106 N

DS 306

TR 4430

15 x 1 Cu

2 X 2 X

2 x TR 4430

15 x 1 Cu

2 x TA 4420

16 x 2 ALPEX

Poznámka:

KIT se skládá z termostatické hlavice IVAR.T 5000, termostatického

ventilu a regulačního šroubení přímého nebo rohového

1/2“ x EK a svěrného šroubení na měděné nebo plastové potrubí

TR (měď), TA (ALPEX), materiál niklovaná mosaz OT 58, PN 10,

T = +120 °C

43


TOPENÍ

Kity pro otopná tělesa

KIT KOUPELNA

ÚHLOVÝ

IVAR.KIT VCD

IVAR.KIT VCS

IVAR.KIT VCD/1

IVAR.KIT VCS/1

IVAR.KIT VCDT

IVAR.KIT VCST

IVAR.KIT VCDT/1

IVAR.KIT VCST/1

KÓD TYP ROZMĚR CENA

KIT500431CU IVAR.KIT VCD 1/2“ x EK - 15 x 1-P 688,-

KIT500519CU IVAR.KIT VCS 1/2“ x EK - 15 x 1-L 683,-

KIT500431AL IVAR.KIT VCD/1 1/2“ x EK - 16 x 2-P 720,-

KIT500519AL IVAR.KIT VCS/1 1/2“ x EK - 16 x 2-L 719,-

KIT500431CU/1 IVAR.KIT VCDT 1/2“ x EK - 15 x 1-P 803,-

KIT500519CU/1 IVAR.KIT VCST 1/2“ x EK - 15 x 1-L 798,-

TOPENÁŘSKÉ ARMATURY

4

IVAR.KIT VCD

úhlové provedení pravé, připojení ∅ 15 x 1 MĚĎ

IVAR.KIT VCS

úhlové provedení levé, připojení ∅ 15 x 1 MĚĎ

IVAR.KIT VCD/1

úhlové provedení pravé, připojení ∅ 16 x 2 ALPEX

IVAR.KIT VCS/1

úhlové provedení levé, připojení ∅ 16 x 2 ALPEX

IVAR.KIT VCDT

úhlové provedení pravé, připojení ∅ 15 x 1 MĚĎ

IVAR.KIT VCST

úhlové provedení levé, připojení ∅ 15 x 1 MĚĎ

IVAR.KIT VCDT/1

úhlové provedení pravé, připojení ∅ 16 x 2 ALPEX

IVAR.KIT VCST/1

úhlové provedení levé, připojení ∅ 16 x 2 ALPEX

KIT500431AL/1 IVAR.KIT VCDT/1 1/2“ x EK - 16 x 2-P 835,-

KIT500519AL/1 IVAR.KIT VCST/1 1/2“ x EK - 16 x 2-L 830,-


ZVÝHODNĚNÁ CENA KITU

SOUČÁSTI KITU

VCD

VCS

DS

306

T

5000

TA

4420

16 x 2

ALPEX

TR

4430

15 x 1

Cu

KIT VCD X X X 2 X

KIT VCS X X X 2 X

KIT VCD/1 X X X 2 X

KIT VCS/1 X X X 2 X

T-KUS

KIT VCDT X X X 2 X X

KIT VCST X X X 2 X X

KIT VCDT/1 X X X 2 X X

KIT VCST/1 X X X 2 X X

T 5000

VCD - pravý

DS

P

L

T 5000

VCS - levý

DS

2 x TR 4430

15 x 1 Cu

2 x TA 4420

16 x 2 ALPEX

T-KUS

Poznámka:

KIT se skládá z termostatické hlavice IVAR.T 5000, termostatického

ventilu dvouregulačního úhlového, regulačního šroubení 1/2“

x EK a svěrného šroubení na měděné nebo plastové potrubí

TR (měď), TA (ALPEX) a T-kusu pro kombinované připojení

radiátorů, materiál niklovaná mosaz OT 58, PN 10, T = +120 °C

44


Kity pro otopná tělesa

TOPENÍ

KIT VEKOLUXIVAR

- regulační,

pro dvoutrubkový

systém

IVAR.KIT DD 345

IVAR.KIT DS 346

IVAR.KIT DD 345/1

IVAR.KIT DS 346/1

IVAR.KIT DD 345

přímé provedení, připojení ∅ 15 x 1 MĚĎ

IVAR.KIT DS 346

rohové provedení, připojení ∅ 15 x 1 MĚĎ

IVAR.KIT DD 345/1

přímé provedení, připojení ∅ 16 x 2 ALPEX

IVAR.KIT DS 346/1

rohové provedení, připojení ∅ 16 x 2 ALPEX

T 5000 DS 346 2 x TR 4430

15 x 1 Cu

DD 345

2 x TA 4420

16 x 2 ALPEX

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

KIT500845 IVAR.KIT DD 345 EK x 15 x 1 1/48 539,-

KIT500848 IVAR.KIT DS 346 EK x 15 x 1 1/48 539,-

KIT501845 IVAR.KIT DD 345/1 EK x 16 x 2 1/48 559,-

KIT501848 IVAR.KIT DS 346/1 EK x 16 x 2 1/48 559,-


ZVÝHODNĚNÁ CENA KITU

SOUČÁSTI KITU

IVAR.KIT

DD 345

IVAR.KIT

DS 346

IVAR.KIT

DD 345/1

IVAR.KIT

DS 346/1

DD 345 X X

DS 346 X X

T 5000 X X X X

TA 4420

16 x 2 ALPEX

TR 4430

15 x 1 Cu

2 X 2 X

2 X 2 X

Poznámka:

KIT se skládá z vekoluxivar armatury přímé nebo rohové, regulační

a uzavíratelné 3/4” eurokonus připojení na měděné nebo plastohliníkové

potrubí, svěrného šroubení TR (měď) nebo TA (Alpex),

termostatické kapalinové hlavice IVAR.T 5000, určeno pro tělesa

se závitem M 30 x 1,5 u ventilu vložky.

TOPENÁŘSKÉ ARMATURY

4

KIT AVK

VEKOLUXIVAR

- regulační,

pro dvoutrubkový

systém

IVAR.KIT AVK DD 345

IVAR.KIT AVK DS 346

IVAR.KIT AVK DD 345/1

IVAR.KIT AVK DS 346/1

IVAR.KIT AVK DD 345

přímé provedení, připojení ∅ 15 x 1 MĚĎ

IVAR.KIT AVK DS 346

rohové provedení, připojení ∅ 15 x 1 MĚĎ

IVAR.KIT AVK DD 345/1

přímé provedení, připojení ∅ 16 x 2 ALPEX

IVAR.KIT AVK DS 346/1

rohové provedení, připojení ∅ 16 x 2 ALPEX

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

KITAVK500845 IVAR.KIT AVK DD 345 EK x 15 x 1 1/48 579,-

KITAVK500848 IVAR.KIT AVK DS 346 EK x 15 x 1 1/48 579,-

KITAVK501845 IVAR.KIT AVK DD 345/1 EK x 16 x 2 1/48 599,-

KITAVK501848 IVAR.KIT AVK DS 346/1 EK x 16 x 2 1/48 599,-


ZVÝHODNĚNÁ CENA KITU

SOUČÁSTI KITU

KIT AVK

DD 345

KIT AVK

DS 346

KIT AVK

DD 345/1

KIT AVK

DS 346/1

DD 345 X X

DS 346 X X

T 5000 X X X X

AVK 01 2 X 2 X 2 X 2 X

TA 4420

16 x 2 ALPEX

2 X 2 X

T 5000 DS 346 2 x TR 4430

15 x 1 Cu

TR 4430

15 x 1 Cu

2 X 2 X

2 x AVK 01

DD 345

2 x TA 4420

16 x 2 ALPEX

Poznámka:

KIT se skládá z vekoluxivar armatury přímé nebo rohové, regulační

a uzavíratelné 3/4” eurokonus připojení na měděné nebo

plastohliníkové potrubí, adaptéru AVK 01 3/4” EK x 1/2”, svěrného

šroubení TR (měď) nebo TA (Alpex), termostatické kapalinové

hlavice IVAR.T 5000, určeno pro tělesa se závitem M 30 x 1,5

u ventilu vložky.

45


TOPENÍ

M - ventil a topenářské šroubení

TOPENÁŘSKÉ ARMATURY

M - VENTIL

IVAR

- termostatická

a regulační

armatura

s přednastavením

IVAR.M - PR 01

IVAR.M - RO 02

IVAR.KIT M - PR 01

IVAR.KIT M - PR 01/1

IVAR.KIT M - RO 02

IVAR.KIT M - RO 02/1

IVAR.M - PR 01 - provedení přímé

IVAR.M - RO 02 - provedení rohové

IVAR.KIT M - PR 01 - provedení přímé,

připojení ∅ 15 x 1 MĚĎ

IVAR.KIT M - RO 02 - provedení rohové,

připojení ∅ 15 x 1 MĚĎ

IVAR.KIT M - PR 01/1 - provedení přímé,

připojení ∅ 16 x 2

ALPEX

IVAR.KIT M - RO 02/1 - provedení rohové,

připojení ∅ 16 x 2

ALPEX

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

500823 IVAR.M - PR 01 EK x 1/2“ 6/48 434,-

500831 IVAR.M - RO 02 EK x 1/2“ 6/48 461,-

KIT50082315 IVAR.KIT M - PR 01 EK x 1/2“-15x1 Cu 1/48 719,-

KIT50083115 IVAR.KIT M - RO 02 EK x 1/2“-15x1 Cu 1/48 739,-

KIT50082316 IVAR.KIT M - PR 01/1 EK x 1/2“-16x2 AL 1/48 739,-

KIT50083116 IVAR.KIT M - RO 02/1 EK x 1/2“-16x2 AL 1/48 759,-


ZVÝHODNĚNÁ CENA KITU

SOUČÁSTI KITU

IVAR.

M-PR

01

IVAR.

M-RO

02

IVAR.

KIT

M-PR

01

IVAR.

KIT

M-RO

02

IVAR.

KIT

M-PR

01/1

IVAR.

KIT

M-RO

02/1

M-PR 01 X X X

M-RO 02 X X X

T 5000 X X X X

TA 4420

16 x 2 ALPEX

2 X 2 X

TR 4430

15 x 1 Cu

2 X 2 X

4

IVAR.M - RO 02

IVAR.T 5000

IVAR.M - PR 01

2 x IVAR.TR 4430

15 x 1 Cu

2 x IVAR.TA 4420

16 x 2 ALPEX

Poznámka:

kompaktní připojovací armatura 3/4“ s eurokonusem, pro připojení

na měděné nebo plastové potrubí pomocí svěr ných šroubení

TR (měď), TA (Alpex), integro vaným termostatickým ventilem,

rozteč 50 mm, vhodné pro tělesa KORADO MM, součástí kitu

je dále termostatická hlavice IVAR.T 5000 a svěrné šroubení na

měděné nebo plastové potrubí TR (měď), TA (alpex), materiál

niklovaná mosaz OT 58, PN 10, T = +120 °C

TOPENÁŘSKÉ

ŠROUBENÍ

- přímé provedení

IVAR.SP 603

PN 10, T = +120 °C

s plochým těsněním (SP),materiál mosaz OT 58

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

0603010SP 3/8“ 300 53,-

0603015SP 1/2“ 250 64,-

0603020SP 3/4“ 200 101,-

0603025SP 1“ 100 185,-

0603032SP 5/4“ 80 261,-

0603040SP 6/4“ 40 400,-

0603050SP 2“ 20 736,-

TOPENÁŘSKÉ

ŠROUBENÍ

- rohové provedení

IVAR.SP 604

PN 10, T = +120 °C

s plochým těsněním (SP), materiál mosaz OT 58

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

0604010SP 3/8“ 300 71,-

0604015SP 1/2“ 250 88,-

0604020SP 3/4“ 200 138,-

0604025SP 1“ 100 227,-

0604032SP 5/4“ 80 379,-

0604040SP 6/4“ 40 645,-

0604050SP 2“ 20 1254,-

46


Dopojení koupelnových těles

TOPENÍ

KOUPELNOVÁ

PŘIPOJOVACÍ SADA

OPTIMA

TERMOSTATICKÝ VENTIL PŘÍMÝ DV 013

REGULAČNÍ ŠROUBENÍ PŘÍMÉ DV 023

TERMOSTATICKÝ VENTIL ROHOVÝ DV 020

REGULAČNÍ ŠROUBENÍ ROHOVÉ DV 030

IVAR.DV 013

IVAR.DV 023

IVAR.DV 020

IVAR.DV 030

PN 10, T = +120 °C

materiál mosaz OT 58, povrchová úprava, oba

typy obsahují termostatickou vložku a tím je umožněna

variabilita zapojení

KÓD TYP ROZMĚR CENA

530008chrom IVAR.DV 013 1/2“ x M 24 539,-

530008inox IVAR.DV 013 1/2“ x M 24 661,-

530009chrom IVAR.DV 023 1/2“ x M 24 650,-

530009inox IVAR.DV 023 1/2“ x M 24 797,-

530040chrom IVAR.DV 020 1/2“ x M 24 560,-

530040inox IVAR.DV 020 1/2“ x M 24 680,-

530041chrom IVAR.DV 030 1/2“ x M 24 664,-

530041inox IVAR.DV 030 1/2“ x M 24 817,-

IVAR.DV 013 IVAR.DV 023 IVAR.DV 020 IVAR.DV 030

TOPENÁŘSKÉ ARMATURY

KOUPELNOVÁ

PŘIPOJOVACÍ SADA

OPTIMA ÚHLOVÁ

TERMOSTATICKÝ VENTIL AXIÁLNÍ

- ROHOVÉ PROVEDENÍ DV 016

REGULAČNÍ ŠROUBENÍ AXIÁLNÍ

- ROHOVÉ PROVEDENÍ DV 028

DV 016 - pravá (P)

DV 028 - levá (L)

IVAR.DV 016

IVAR.DV 028

KÓD TYP ROZMĚR CENA

530010chrom IVAR.DV 016 1/2“ x M 24 P 617,-

530010inox IVAR.DV 016 1/2“ x M 24 P 728,-

530013chrom IVAR.DV 028 1/2“ x M 24 L 715,-

530013inox IVAR.DV 028 1/2“ x M 24 L 862,-

MOŽNOST VARIABILNÍHO ZAPOJENÍ

LEVÁ - PRAVÁ

4

PN 10, T = +120 °C

materiál mosaz OT 58, povrchová úprava, oba

typy obsahují termostatickou vložku a tím je umožněna

variabilita zapojení

IVAR.DV 016

IVAR.DV 028

KOMPAKTNÍ

KOUPELNOVÝ

PŘIPOJOVACÍ VENTIL

OPTIMA

KOMPAKTNÍ RADIÁTOROVÝ VENTIL

IVAR.DV 103

IVAR.DV 104

PN 10, T = +120 °C

s integrovaným termostatickým ventilem a regulačním

šroubením, variabilita zapojení, možnost

jedno a dvoutrubkového systému, materiál mosaz

OT 58, povrchová úprava

KÓD TYP ROZMĚR CENA

530005chrom IVAR.DV 103 1/2“ x M 24 1246,-

530005inox IVAR.DV 103 1/2“ x M 24 1460,-

530007chrom IVAR.DV 104 1/2“ x M 24 1280,-

530007inox IVAR.DV 104 1/2“ x M 24 1516,-

MOŽNOST VARIABILNÍHO ZAPOJENÍ

LEVÁ - PRAVÁ

přímé provedení - DV 103

rohové provedení - DV 104

IVAR.DV 103

IVAR.DV 104

47


TOPENÍ

Dopojení koupelnových těles

TERMOSTATICKÁ

HLAVICE OPTIMA

IVAR.DH 01

rozsah regulace +6,5 až +28 °C

kapalinová, ke koupelnovým sadám, povrchová

úprava k ventilům - DV (M 30 x 1,5)

KÓD TYP ROZMĚR CENA

530021chrom IVAR.DH 01 M 30 x 1,5 525,-

530021inox IVAR.DH 01 M 30 x 1,5 688,-

EN 215

TOPENÁŘSKÉ ARMATURY

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ

OPTIMA

IVAR.DF 01

IVAR.DF 03

PN 10, T = +120 °C

ke koupelnovým sadám, závit M 24, materiál

mosaz OT 58, povrchová úprava

IVAR.DF 01 - měděné potrubí

IVAR.DF 03 - ALPEX potrubí

KÓD TYP ROZMĚR CENA

530014chrom IVAR.DF 01 měď Cu 15 mm 88,-

530014inox IVAR.DF 01 měď Cu 15 mm 148,-

530016chrom IVAR.DF 03 ALPEX 16/2 88,-

530016inox IVAR.DF 03 ALPEX 16/2 148,-

4

IVAR.DF 01 IVAR.DF 03

CU

ALPEX

Poznámka:

utahovací moment 30 - 40 Nm pro IVAR.DF 01

utahovací moment 25 - 35 Nm pro IVAR.DF 03

DOPOJOVACÍ TRUBKA

OPTIMA

IVAR.PR 702

IVAR.RR 702

PN 10, T = +120 °C

dopojovací trubka slouží k dopojení koupelnových

armatur OPTIMA z 1/2“ nástěnky

KÓD BARVA TYP ROZMĚR CENA/KS

520002 chrom IVAR.RR 702 140 mm x 15 x 1/2“ 116,-

530032 inox IVAR.PR 702 140 mm x 15 x 1/2“ 202,-

KRYTKA POTRUBÍ

PRO KOUPELNOVÉ

SADY OPTIMA

IVAR.AD 01

IVAR.AD 02

KÓD TYP ROZMĚR CENA

530030chrom IVAR.AD 01 ∅ 15, 16 mm 58,-

530030inox IVAR.AD 01 ∅ 15, 16 mm 136,-

IVAR.AD 01 pro dvojitý vývod, rozteč 50 mm

IVAR.AD 02 pro jednoduchý vývod

materiál plast ABC - povrchová úprava

530031chrom IVAR.AD 02 ∅ 15, 16 mm 41,-

530031inox IVAR.AD 02 ∅ 15, 16 mm 105,-

IVAR.AD 01

IVAR.AD 02

48


Kity pro dopojení koupelnových těles

TOPENÍ

KIT KLASIK

ÚHLOVÝ OPTIMA

IVAR.DV 016028

IVAR.DV 016028/1

IVAR.DV 016028 - připojení ∅ 15 mm MĚĎ

IVAR.DV 016028/1 - připojení ∅ 16 mm ALPEX

PN 10, T = +120 °C

oba typy obsahují termostatickou vložku

KÓD TYP ROZMĚR CENA

KIT530010chrom IVAR.DV 016028 1/2“ x M 24-15 x 1 1848,-

KIT530010inox IVAR.DV 016028 1/2“ x M 24-15 x 1 2376,-

KIT5300101chrom IVAR.DV 016028/1 1/2“ x M 24-16 x 2 1858,-

KIT5300101inox IVAR.DV 016028/1 1/2“ x M 24-16 x 2 2394,-

MOŽNOST VARIABILNÍHO ZAPOJENÍ

LEVÁ - PRAVÁ

DV 016 DV 028

2 x AD 02

DH 01

2 x DF 03 2 x DF 01

SOUČÁSTI KITU

DV 016028 DV 016028/1

DV 016 X X

DV 028 X X

DH 01 X X

DF 01

2 X

DF 03

2 X

AD 02 2 X 2 X

Poznámka:

KIT se skládá z koupelnové připojovací sady OPTIMA úhlové,

termostatické hlavice OPTIMA, svěrného šroubení OPTIMA

DF 01 (měď) nebo DF 03 (alpex) a dvou krytek jednoduchých

OPTIMA, materiál mosaz OT 58, PN 10, T = +120 °C, povrchová

úprava

TOPENÁŘSKÉ ARMATURY

KIT KOMPAKTNÍ

KOUPELNOVÝ

OPTIMA

IVAR.KIT DV 10315

IVAR.KIT DV 10316

IVAR.KIT DV 10415

IVAR.KIT DV 10416

IVAR.KIT DV 10315

provedení přímé, připojení ∅ 15 mm MĚĎ

IVAR.KIT DV 10415

provedení rohové, připojení ∅ 15 mm MĚĎ

IVAR.KIT DV 10316

provedení přímé, připojení ∅ 16 mm ALPEX

IVAR.KIT DV 10416

provedení rohové, připojení ∅ 16 mm ALPEX

KÓD TYP ROZMĚR CENA

KIT530005chrom15 IVAR.KIT DV 10315 1/2“ x M 24 1796,-

KIT530005inox15 IVAR.KIT DV 10315 1/2“ x M 24 2348,-

KIT530007chrom15 IVAR.KIT DV 10415 1/2“ x M 24 1828,-

KIT530007inox15 IVAR.KIT DV 10415 1/2“ x M 24 2319,-

KIT530005chrom16 IVAR.KIT DV 10316 1/2“ x M 24 1818,-

KIT530005inox16 IVAR.KIT DV 10316 1/2“ x M 24 2288,-

KIT530007chrom16 IVAR.KIT DV 10416 1/2“ x M 24 1850,-

KIT530007inox16 IVAR.KIT DV 10416 1/2“ x M 24 2341,-

MOŽNOST VARIABILNÍHO ZAPOJENÍ

LEVÁ - PRAVÁ

DV 103 DV 104

AD 01

SOUČÁSTI KITU

IVAR.KIT

DV 10315

IVAR.KIT

DV 10415

IVAR.KIT

DV 10316

IVAR.KIT

DV 10416

DV 103 X X

DV 104 X X

DH 01 X X X X

DF 01 2 X 2 X

DF 03 2 X 2 X

AD 01 2 X 2 X X X

2 x DF 03

2 x DF 01

DH 01

Poznámka:

KIT se skládá z kompaktního radiátorového ventilu OPTIMA,

termostatické hlavice OPTIMA, svěrného šroubení OPTIMA DF

01 (měď) nebo DF 03 (alpex) a krytky potrubí dvojité OPTIMA,

materiál mosaz OT 58, PN 10, T = +120 °C, povrchová úprava

49


TOPENÍ

Náhradní díly

SVĚRNÝ KROUŽEK

IVAR.SK

určeno pro svěrné šroubení Cu TR 4430,

materiál mosaz OT 58, EPDM

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

700035 15 x 1 EK 1 16,-

TOPENÁŘSKÉ ARMATURY

NÁTRUBEK

S PŘEVLEČNOU

MATICÍ

IVAR.AGE 01

IVAR.AGE 02/03

IVAR.AGE 04

určeno pro ruční ventily - VD a VS, termostatické

ventily VD, VS, VCR, VCD a VCS regulační

uzavírací šroubení DD a DS

možnost napojit na tvarovky EK

IVAR.AGE 02/03

KÓD TYP ROZMĚR CENA

500605N IVAR.AGE 01 1/2“ 65,-

501214N IVAR.AGE 01 1“ 173,-

500121/159 IVAR.AGE 02/03 3/8“ 37,-

501130/309 IVAR.AGE 02/03 1/2“ 53,-

500133/158 IVAR.AGE 02/03 3/4“ 99,-

501201 IVAR.AGE 04 1/2“ 109,-

IVAR.AGE 01

IVAR.AGE 04

4

KRYTKA

IVAR.AC 4601 N

PRO REGULAČNÍ

ŠROUBENÍ A VEKOLUX IVAR

těsnění součástí krytky

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

550056 EK 100/800 28,-

NÁHRADNÍ VLOŽKA IVAR.VTT 03 N

K TERMOSTATICKÝM

VENTILŮM - s přednastavením

určeno pro termostatické ventily řady VD, VS,

VCR, VCD a VCS

KÓD BALENÍ CENA

500544 25/200 115,-

O-KROUŽEK

IVAR.OR

určeno pro ruční ventily řady VD a VS, termo

ventily typu IVAR.VD, VS, VCD, VCD a VC, regulační

uzavírací šroubení IVAR.DD a DS a vekolux DD

a DS, materiál EPDM

KÓD ROZMĚR PRO TYP CENA

120056 3/8“ VD, VS, DD, DS 8,-

120019 1/2“ VD, VS, VCR, VCD,

VCS, DD DS 8,-

VEKOLUX IVAR

120032 3/4“ VD, VS, DD, DS 8,-

50


5

| TOPENÍ

rozdělovače

a podlahové vytápění


TOPENÍ

Skříně pro rozdělovače a sběrače

SKŘÍŇ

IVAR.P - KLASIK

ROZDĚLOVAČE

POD OMÍTKU P - KLASIK

stavitelná výška 690 - 790 mm, stavitelná

hloubka 110 - 160 mm, barva bílá

určeno pro rozdělovače typové řady: CS 205,

CS 501, CI 553 a CS 553

KÓD TYP ŠÍŘKA CENA

003010 IVAR.P-KLASIK 1 450 mm 1800,-

003020 IVAR.P-KLASIK 2 530 mm 1890,-

003040 IVAR.P-KLASIK 3 830 mm 2250,-

003050 IVAR.P-KLASIK 4 1030 mm 2560,-

ROZDĚLOVAČE A PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

SKŘÍŇ

ROZDĚLOVAČE

POD OMÍTKU P - MAX

IVAR.P - MAX

stavitelná výška 755 - 855 mm, stavitelná

hloubka 160 - 210 mm, barva bílá

určeno pro rozdělovače typu: CS 205, CS 501,

CI 553, CS 553, CI 557, Unimix a Combitop

KÓD TYP ŠÍŘKA CENA

004010 IVAR.P-MAX 1 450 mm 2110,-

004020 IVAR.P-MAX 2 530 mm 2250,-

004040 IVAR.P-MAX 3 830 mm 2700,-

004050 IVAR.P-MAX 4 1030 mm 3100,-

004060 IVAR.P-MAX 5 1200 mm 3300,-

5

SKŘÍŇ

IVAR.N - KLASIK

ROZDĚLOVAČE

NÁSTĚNNÁ N - KLASIK

výška 640 mm, hloubka 130 mm, barva bílá

určeno pro rozdělovače typové řady: CS 205,

CS 501, CI 553 a CS 553

KÓD TYP ŠÍŘKA CENA

002010 IVAR.N-KLASIK 1 450 mm 1650,-

002020 IVAR.N-KLASIK 2 530 mm 1770,-

002040 IVAR.N-KLASIK 3 830 mm 2120,-

002050 IVAR.N-KLASIK 4 1030 mm 2440,-

SKŘÍŇ

ROZDĚLOVAČE

NÁSTĚNNÁ N - MAX

IVAR.N - MAX

výška 755 mm, hloubka 160 mm, barva bílá

určeno pro rozdělovače typové řady: CS 205,

CS 501, CI 553, CS 553, CI 557, Unimix a Combitop

KÓD TYP ŠÍŘKA CENA

001010 IVAR.N-MAX 1 450 mm 1890,-

001020 IVAR.N-MAX 2 530 mm 2030,-

001040 IVAR.N-MAX 3 830 mm 2450,-

001050 IVAR.N-MAX 4 1030 mm 2890,-

001060 IVAR.N-MAX 5 1200 mm 3200,-

52


Rozdělovače

TOPENÍ

ROZDĚLOVAČ

S VÝVODY EK

PN 10, T = +120 °C

rozteč otvorů 40 mm, stranové vstupy 3/4“ a 1“,

výstupy 3/4“ EK, možnost sestav, určeno pro sanitární

a topenářské rozvody, materiál niklovaná mosaz OT

58

upevňovací konzoly AC 628 a AC 639

ROZDĚLOVAČ

S UZAVÍRACÍM

ŠROUBENÍM

IVAR.CS 200 N

IVAR.CI 400 N

PN 10, T = +120 °C

rozteč otvorů 40 mm, stranové vstupy 3/4“ a 1“,

výstupy 3/4“ EK, uzavírací šroubení, možnost sestav,

určeno pro sanitární a topenářské rozvody, materiál

niklovaná mosaz OT 58

upevňovací konzoly AC 628 a AC 639

N

N

N

N

N

N

PROVEDENÍ KÓD ROZMĚR VÝVOD CENA

3/4“

2cestný 501705N 3/4“ x EK 2 167,-

3cestný 501707N 3/4“ x EK 3 215,-

4cestný 501709N 3/4“ x EK 4 265,-

1“

2cestný 501685N 1“ x EK 2 191,-

3cestný 501687N 1“ x EK 3 243,-

4cestný 501689N 1“ x EK 4 308,-

PROVEDENÍ KÓD ROZMĚR VÝVOD CENA

3/4“

2cestný 506300N 3/4“ x EK 2 315,-

3cestný 506301N 3/4“ x EK 3 422,-

4cestný 506302N 3/4“ x EK 4 530,-

1“

2cestný 506320N 1“ x EK 2 352,-

3cestný 506321N 1“ x EK 3 470,-

4cestný 506322N 1“ x EK 4 593,-

ROZDĚLOVAČE A PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

NOVINKA

5

ROZDĚLOVAČ

S KULOVÝMI

UZÁVĚRY

IVAR.KIT CS 200 N

PN 10, T = +120 °C

rozdělovač je určen pro sanitární a topenářské

rozvody, osazen výstupními kulovými uzávěry

s EK, rozteč otvorů 40 mm, stranové vstupy 3/4“

a 1“, materiál niklovaná mosaz OT 58

upevňovací konzoly AC 628 a AC 639

PROVEDENÍ KÓD ROZMĚR VÝVOD CENA

3/4“

2cestný KIT501705N 3/4“ x EK 2 399,-

3cestný KIT501707N 3/4“ x EK 3 561,-

4cestný KIT501709N 3/4“ x EK 4 703,-

1“

2cestný KIT501685N 1“ x EK 2 418,-

3cestný KIT501687N 1“ x EK 3 590,-

4cestný KIT501689N 1“ x EK 4 770,-

53


TOPENÍ

Rozdělovače

ROZDĚLOVAČE A PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

ROZDĚLOVAČ

NEOSAZENÝ

IVAR.CS 501 N

PN 10, T = +120 °C

rozteč otvorů 50 mm, stranové vstupy 1“ a 5/4“,

horní otvor a výstupy 1/2“ F, materiál niklovaná mosaz OT

58

PROVEDENÍ KÓD ROZMĚR SKŘÍŇ CENA

2cestný 501750 1“ x 1/2“ P1 / N1 252,-

3cestný 501751 1“ x 1/2“ P1 / N1 352,-

4cestný 501752 1“ x 1/2“ P2 / N2 451,-

1“

5cestný 501753 1“ x 1/2“ P2 / N2 552,-

6cestný 501754 1“ x 1/2“ P2 / N2 650,-

7cestný 501755 1“ x 1/2“ P3 / N3 749,-

8cestný 501756 1“ x 1/2“ P3 / N3 849,-

9cestný 501757 1“ x 1/2“ P3 / N3 949,-

10cestný 501758 1“ x 1/2“ P4 / N4 1049,-

2cestný 400362N 5/4“ x 1/2“ P1 / N1 371,-

3cestný 400363N 5/4“ x 1/2“ P1 / N1 517,-

4cestný 400364N 5/4“ x 1/2“ P2 / N2 664,-

5cestný 400365N 5/4“ x 1/2“ P2 / N2 811,-

5/4“

6cestný 400366N 5/4“ x 1/2“ P2 / N2 957,-

7cestný 400367N 5/4“ x 1/2“ P3 / N3 1103,-

8cestný 400368N 5/4“ x 1/2“ P3 / N3 1250,-

9cestný 400369N 5/4“ x 1/2“ P3 / N3 1397,-

10cestný 400370N 5/4“ x 1/2“ P4 / N4 1544,-

11cestný 400371N 5/4“ x 1/2“ P4 / N4 1690,-

12cestný 400372N 5/4“ x 1/2“ P4 / N4 1836,-

5

ROZDĚLOVAČ

S VÝVODY EK

IVAR.CS 501 NK

PN 10, T = +120 °C

stranové vstupy 1“ a 5/4“ rozteč otvorů 50 mm,

horní otvor 1/2“ F, výstupy EK, materiál niklovaná

mosaz OT 58

PROVEDENÍ KÓD ROZMĚR SKŘÍŇ CENA

2cestný 400392 1“ x EK P1 / N1 313,-

3cestný 400393 1“ x EK P1 / N1 444,-

4cestný 400394 1“ x EK P2 / N2 574,-

1“

5cestný 400395 1“ x EK P2 / N2 706,-

6cestný 400396 1“ x EK P2 / N2 836,-

7cestný 400397 1“ x EK P3 / N3 966,-

8cestný 400398 1“ x EK P3 / N3 1108,-

9cestný 400399 1“ x EK P3 / N3 1228,-

10cestný 400400 1“ x EK P4 / N4 1359,-

2cestný 400492N 5/4“ x EK P1 / N1 428,-

3cestný 400493N 5/4“ x EK P1 / N1 605,-

4cestný 400494N 5/4“ x EK P2 / N2 781,-

5cestný 400495N 5/4“ x EK P2 / N2 957,-

5/4“

6cestný 400496N 5/4“ x EK P2 / N2 1134,-

7cestný 400497N 5/4“ x EK P3 / N3 1309,-

8cestný 400498N 5/4“ x EK P3 / N3 1486,-

9cestný 400499N 5/4“ x EK P3 / N3 1663,-

10cestný 400500N 5/4“ x EK P4 / N4 1839,-

11cestný 400501N 5/4“ x EK P4 / N4 2016,-

12cestný 400502N 5/4“ x EK P4 / N4 2192,-

54


Rozdělovače a sběrače

TOPENÍ

SESTAVA

ROZDĚLOVAČ

/ SBĚRAČ

IVAR.CS 501 NS

PN 10, T = +120 °C

sestava rozdělovač sběrač osazená vstupními

kulovými uzávěry 1“ nebo 5/4“, výstupy 3/4“ EK,

zátkami 1/2“ a upevňovacími konzolami, materiál

niklovaná mosaz OT 58

PROVEDENÍ KÓD ROZMĚR SKŘÍŇ CENA

2cestný 551760 1“ x EK P1 / N1 1705,-

3cestný 551761 1“ x EK P1 / N1 1960,-

4cestný 551762 1“ x EK P2 / N2 2212,-

1“

5cestný 551763 1“ x EK P2 / N2 2468,-

6cestný 551764 1“ x EK P2 / N2 2721,-

7cestný 551765 1“ x EK P3 / N3 2973,-

8cestný 551766 1“ x EK P3 / N3 3227,-

9cestný 551767 1“ x EK P3 / N3 3482,-

10cestný 551768 1“ x EK P4 / N4 3736,-

2cestný 401362N 5/4“ x EK P1 / N1 1930,-

3cestný 401363N 5/4“ x EK P1 / N1 2272,-

4cestný 401364N 5/4“ x EK P2 / N2 2614,-

5/4“

5cestný 401365N 5/4“ x EK P2 / N2 2957,-

6cestný 401366N 5/4“ x EK P2 / N2 3293,-

7cestný 401367N 5/4“ x EK P3 / N3 3639,-

8cestný 401368N 5/4“ x EK P3 / N3 3984,-

9cestný 401369N 5/4“ x EK P3 / N3 4326,-

10cestný 401370N 5/4“ x EK P4 / N4 4669,-

ROZDĚLOVAČE A PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

SESTAVA

IVAR.CS 501 ND

ROZDĚLOVAČ

/ SBĚRAČ PRO TOPNÁ TĚLESA

PN 10, T = +120 °C

sestava rozdělovač / sběrač osazená vstupními

kulovými uzávěry, ukončením rozdělovače

/sběrače s automatickým odvzdušňovacím ventilem,

otočným vypouštěcím ventilem 1“ nebo 5/4“

a upevňovacími konzolami, materiál niklovaná

mosaz OT 58

Doporučujeme:

určeno pro přímé napojování rozvodů k sanitárním armaturám

PROVEDENÍ KÓD ROZMĚR SKŘÍŇ CENA

2cestný 551750 1“ x EK P1 / N1 2284,-

3cestný 551751 1“ x EK P1 / N1 2538,-

4cestný 551752 1“ x EK P2 / N2 2790,-

5cestný 551753 1“ x EK P2 / N2 3047,-

6cestný 551754 1“ x EK P2 / N2 3299,-

1“

7cestný 551755 1“ x EK P3 / N3 3551,-

8cestný 551756 1“ x EK P3 / N3 3806,-

9cestný 551757 1“ x EK P3 / N3 4060,-

10cestný 551758 1“ x EK P4 / N4 4314,-

2cestný 451362N 5/4“ x EK P1 / N1 2508,-

3cestný 451363N 5/4“ x EK P1 / N1 2850,-

4cestný 451364N 5/4“ x EK P2 / N2 3192,-

5cestný 451365N 5/4“ x EK P2 / N2 3535,-

6cestný 451366N 5/4“ x EK P2 / N2 3877,-

7cestný 5/4“ 451367N 5/4“ x EK P3 / N3 4217,-

8cestný 451368N 5/4“ x EK P3 / N3 4562,-

9cestný 451369N 5/4“ x EK P3 / N3 4904,-

10cestný 451370N 5/4“ x EK P4 / N4 5247,-

5

Doporučujeme:

určeno pro přímé napojování otopných těles

55


TOPENÍ

Rozdělovače a sběrače

ROZDĚLOVAČE A PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

5

ROZDĚLOVAČ

IVAR.CI 553

OSAZENÝ

REGULAČNÍMI ŠROUBENÍMI

PN 10, T = +120 °C

stranové vstupy 1“ nebo 5/4“ rozteč otvorů

50 mm, osazené regulačním šroubením, výstupy 3/4”

EK, materiál mosaz OT 58

Upozornění:

Před každým zprovozněním topného systému, zejména

při kombinaci podlahového a radiátorového vytápění,

důrazně upozorňujeme na výplach celého systému

dle návodu výrobce. Doporučujeme ošetření topného

systému přípravkem GEL.G 10.

ROZDĚLOVAČ IVAR.CI 553 VP

OSAZENÝ

REGULAČNÍMI ŠROUBENÍMI

S INTEGROVANÝMI PRŮTOKOMĚRY

PN 10, T = +120 °C

rozteč otvorů 50 mm, osazené regulačním

šroubením s integrovanými průtokoměry s regulačním

rozsahem 0,5 ÷ 5 l/min., výstupy 3/4” EK,

materiál mosaz OT 58, průtokoměry plast

Upozornění:

Před každým zprovozněním topného systému, zejména

při kombinaci podlahového a radiátorového vytápění,

důrazně upozorňujeme na výplach celého systému

dle návodu výrobce. Doporučujeme ošetření topného

systému přípravkem GEL.G 10.

PROVEDENÍ KÓD ROZMĚR SKŘÍŇ CENA

2cestný 501460 1“ x EK P1 / N1 527,-

3cestný 501461 1“ x EK P1 / N1 760,-

4cestný 501462 1“ x EK P2 / N2 993,-

5cestný 501463 1“ x EK P2 / N2 1226,-

6cestný 501464 1“ x EK P2 / N2 1459,-

7cestný 501465 1“ x EK P3 / N3 1692,-

1“

8cestný 501466 1“ x EK P3 / N3 1925,-

9cestný 501467 1“ x EK P3 / N3 2158,-

10cestný 501468 1“ x EK P4 / N4 2390,-

11cestný 501469 1“ x EK P4 / N4 2628,-

12cestný 501470 1“ x EK P4 / N4 2859,-

2cestný 400002 5/4“x EK P1 / N1 641,-

3cestný 400003 5/4“ x EK P1 / N1 919,-

4cestný 400004 5/4“ x EK P2 / N2 1198,-

5cestný 400005 5/4“ x EK P2 / N2 1477,-

6cestný 400006 5/4“ x EK P2 / N2 1755,-

7cestný 400007 5/4“ x EK P3 / N3 2034,-

5/4“

8cestný 400008 5/4“ x EK P3 / N3 2314,-

9cestný 400009 5/4“ x EK P3 / N3 2591,-

10cestný 400010 5/4“ x EK P4 / N4 2870,-

11cestný 400011 5/4“ x EK P4 / N4 3148,-

12cestný 400012 5/4“ x EK P4 / N4 3427,-

Poznámka:

• určeno pro regulaci průtoku vstupní vody podlahového topení;

• prodejce nenese zodpovědnost za funkční závady způsobené

nečistotami v systému.

PROVEDENÍ KÓD ROZMĚR SKŘÍŇ CENA

2cestný 501760 1“ x EK P1 / N1 1074,-

3cestný 501761 1“ x EK P1 / N1 1572,-

4cestný 501762 1“ x EK P2 / N2 2071,-

5cestný 501763 1“ x EK P2 / N2 2570,-

6cestný 501764 1“ x EK P2 / N2 3069,-

7cestný 501765 1“ x EK P3 / N3 3568,-

1“

8cestný 501766 1“ x EK P3 / N3 4706,-

9cestný 501767 1“ x EK P3 / N3 4565,-

10cestný 501768 1“ x EK P4 / N4 5064,-

11cestný 501769 1“ x EK P4 / N4 5563,-

12cestný 501770 1“ x EK P4 / N4 6062,-

2cestný 502532 5/4“ x EK P1 / N1 1170,-

3cestný 502533 5/4“ x EK P1 / N1 1714,-

4cestný 502534 5/4“ x EK P2 / N2 2258,-

5cestný 502535 5/4“ x EK P2 / N2 2801,-

6cestný 502536 5/4“ x EK P2 / N2 3344,-

7cestný 502537 5/4“ x EK P3 / N3 3887,-

5/4“

8cestný 502538 5/4“ x EK P3 / N3 4432,-

9cestný 502539 5/4“ x EK P3 / N3 4974,-

10cestný 502400 5/4“ x EK P4 / N4 5518,-

11cestný 502401 5/4“ x EK P4 / N4 6061,-

12cestný 502402 5/4“ x EK P4 / N4 6605,-

Poznámka:

• určeno pro regulaci průtoku vstupní vody podlahového topení;

• prodejce nenese zodpovědnost za funkční závady způsobené

nečistotami v systému.

56


Rozdělovače a sběrače

TOPENÍ

SBĚRAČ OSAZENÝ

INTEGROVANÝMI

UZAVÍRACÍMI VENTILY

SESTAVA

ROZDĚLOVAČ/

SBĚRAČ

IVAR.CS 553

PN 10, T = +120 °C

rozteč otvorů 50 mm, osazené termostatickými

ventily, s ruční hlavicí, je možno nahradit elektrotermickou

hlavicí TE 3040 a TE 3041, výstupy 3/4” EK,

materiál mosaz OT 58

Upozornění:

Před každým zprovozněním topného systému, zejména

při kombinaci podlahového a radiátorového vytápění,

důrazně upozorňujeme na výplach celého systému

dle návodu výrobce. Doporučujeme ošetření topného

systému přípravkem GEL.G 10.

IVAR.CS 553 D

PN 10, T = +120 °C

sestava rozdělovač sběrač osazená uzavíracími

ventily a regulačními šroubeními včetně konzoly,

materiál mosaz OT 58

Upozornění:

Před každým zprovozněním topného systému, zejména

při kombinaci podlahového a radiátorového vytápění,

důrazně upozorňujeme na výplach celého systému

dle návodu výrobce. Doporučujeme ošetření topného

systému přípravkem GEL.G 10.

PROVEDENÍ KÓD ROZMĚR SKŘÍŇ CENA

2cestný 501670 1“ x EK P1 / N1 628,-

3cestný 501671 1“ x EK P1 / N1 913,-

4cestný 501672 1“ x EK P2 / N2 1198,-

5cestný 501673 1“ x EK P2 / N2 1482,-

6cestný 501674 1“ x EK P2 / N2 1768,-

7cestný 501675 1“ x EK P3 / N3 2053,-

1“

8cestný 501676 1“ x EK P3 / N3 2338,-

9cestný 501677 1“ x EK P3 / N3 2622,-

10cestný 501678 1“ x EK P4 / N4 2908,-

11cestný 501679 1“ x EK P4 / N4 3193,-

12cestný 501680 1“ x EK P4 / N4 3478,-

2cestný 400022 5/4“ x EK P1 / N1 742,-

3cestný 400023 5/4“ x EK P1 / N1 1065,-

4cestný 400024 5/4“ x EK P2 / N2 1388,-

5cestný 400025 5/4“ x EK P2 / N2 1710,-

6cestný 400026 5/4“ x EK P2 / N2 2032,-

7cestný 400027 5/4“ x EK P3 / N3 2353,-

5/4“

8cestný 400028 5/4“ x EK P3 / N3 2678,-

9cestný 400029 5/4“ x EK P3 / N3 3001,-

10cestný 400030 5/4“ x EK P4 / N4 3323,-

11cestný 400031 5/4“ x EK P4 / N4 3646,-

12cestný 400032 5/4“ x EK P4 / N4 3969,-

Poznámka:

• určeno pro ovládání vratné vody podlahového topení;

• prodejce nenese zodpovědnost za funkční závady způsobené

nečistotami v systému.

PROVEDENÍ KÓD ROZMĚR SKŘÍŇ CENA

2cestný 553670 1“ x EK P1 / N1 1341,-

3cestný 553671 1“ x EK P1 / N1 1833,-

4cestný 553672 1“ x EK P2 / N2 2325,-

5cestný 553673 1“ x EK P2 / N2 2817,-

6cestný 553674 1“ x EK P2 / N2 3311,-

7cestný 553675 1“ x EK P3 / N3 3803,-

1“

8cestný 553676 1“ x EK P3 / N3 4295,-

9cestný 553677 1“ x EK P3 / N3 4787,-

10cestný 553678 1“ x EK P4 / N4 5279,-

11cestný 553679 1“ x EK P4 / N4 5780,-

12cestný 553680 1“ x EK P4 / N4 6306,-

2cestný 400282 5/4“ x EK P1 / N1 1637,-

3cestný 400283 5/4“ x EK P1 / N1 2186,-

4cestný 400284 5/4“ x EK P2 / N2 2738,-

5cestný 400285 5/4“ x EK P2 / N2 3287,-

6cestný 400286 5/4“ x EK P2 / N2 3836,-

7cestný 400287 5/4“ x EK P3 / N3 4387,-

5/4“

8cestný 400288 5/4“ x EK P3 / N3 4937,-

9cestný 400289 5/4“ x EK P3 / N3 5488,-

10cestný 400290 5/4“ x EK P4 / N4 6038,-

11cestný 400291 5/4“ x EK P4 / N4 6572,-

12cestný 400292 5/4“ x EK P4 / N4 7139,-

Poznámka:

• k usnadnění nastavení regulačních parametrů podlahového topení

doporučujeme osadit sestavu teploměry a průtokoměry;

• prodejce nenese zodpovědnost za funkční závady způsobené

nečistotami v systému.

ROZDĚLOVAČE A PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

5

57


TOPENÍ

Sestavy rozdělovače a sběrače

ROZDĚLOVAČE A PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

5

SESTAVA

IVAR.CS 553 DRS

ROZDĚLOVAČ

/ SBĚRAČ - včetně skříňě

PN 10, T = +120 °C

sestava osazena uzavíracími ventily a regulačním

šroubením včetně konzoly, kulovými uzávěry se

šroubením na vstupu/výstupu a ukončením

rozdělovače/sběrače s automatickým odvzdušňovacím

ventilem, otočným vypouštěcím ventilem, součástí

dodávky je skříň o příslušné velikosti, materiál mosaz

OT 58

možno objednat bez skříně

- cena bude snížena o 1300 Kč

! Pozor:

při objednání uvádějte k objednacímu číslu typ skříňky

P (podomítková) nebo N (nástěnná)

Upozornění:

Před každým zprovozněním topného systému, zejména

při kombinaci podlahového a radiátorového vytápění,

důrazně upozorňujeme na výplach celého systému

dle návodu výrobce. Doporučujeme ošetření topného

systému přípravkem GEL.G 10.

SESTAVA

IVAR.CS 553 VP

ROZDĚLOVAČ

/ SBĚRAČ - pro podlahové vytápění

včetně skříně

PN 10, T = +120 °C

sestava osazena uzavíracími ventily a regulačními

šroubeními s průtokoměry, konzolou,

kulovými uzávěry se šroubením, průchozím kusem

s automatickým odvzdušňovacím ventilem, otočným

vypouštěcím ventilem a teploměrem, součástí

dodávky je skříň o příslušné velikosti, materiál mosaz

OT 58

možno objednat bez skříně

- cena bude snížena o 1300 Kč

! Pozor

při objednání uvádějte k objednacímu číslu typ skříňky

P (podomítková) nebo N (nástěnná)

Upozornění:

Před každým zprovozněním topného systému, zejména

při kombinaci podlahového a radiátorového vytápění,

důrazně upozorňujeme na výplach celého systému

dle návodu výrobce. Doporučujeme ošetření topného

systému přípravkem GEL.G 10.

PROVEDENÍ KÓD ROZMĚR SKŘÍŇ CENA

2cestný 553770 1“ x EK P1 / N1 4247,-

3cestný 553771 1“ x EK P2 / N2 4772,-

4cestný 553772 1“ x EK P2 / N2 5218,-

5cestný 553773 1“ x EK P2 / N2 5664,-

6cestný 553774 1“ x EK P2 / N2 6112,-

7cestný 553775 1“ x EK P3 / N3 6868,-

1“

8cestný 553776 1“ x EK P3 / N3 7314,-

9cestný 553777 1“ x EK P3 / N3 7760,-

10cestný 553778 1“ x EK P4 / N4 8473,-

11cestný 553779 1“ x EK P4 / N4 8927,-

12cestný 553780 1“ x EK P4 / N4 9404,-

2cestný 400402 5/4“ x EK P1 / N1 5711,-

3cestný 400403 5/4“ x EK P2 / N2 6251,-

4cestný 400404 5/4“ x EK P2 / N2 6750,-

5cestný 400405 5/4“ x EK P2 / N2 7249,-

6cestný 400406 5/4“ x EK P2 / N2 7746,-

7cestný 400407 5/4“ x EK P3 / N3 8552,-

5/4“

8cestný 400408 5/4“ x EK P3 / N3 9050,-

9cestný 400409 5/4“ x EK P3 / N3 9547,-

10cestný 400410 5/4“ x EK P4 / N4 10314,-

11cestný 400411 5/4“ x EK P4 / N4 10812,-

12cestný 400412 5/4“ x EK P4 / N4 11312,-

Poznámka:

• k usnadnění nastavení regulačních parametrů podlahového topení

doporučujeme osadit sestavu teploměry nebo průtokoměry;

• prodejce nenese zodpovědnost za funkční závady způsobené

nečistotami v systému.

PROVEDENÍ KÓD ROZMĚR SKŘÍŇ CENA

2cestný 553970 1“ x EK P1 / N1 5420,-

3cestný 553971 1“ x EK P2 / N2 6144,-

4cestný 553972 1“ x EK P2 / N2 6796,-

5cestný 553973 1“ x EK P2 / N2 7441,-

6cestný 553974 1“ x EK P2 / N2 8097,-

7cestný 553975 1“ x EK P3 / N3 9052,-

1“

8cestný 553976 1“ x EK P3 / N3 9697,-

9cestný 553977 1“ x EK P3 / N3 10343,-

10cestný 553978 1“ x EK P4 / N4 11270,-

11cestný 553979 1“ x EK P4 / N4 11688,-

12cestný 553980 1“ x EK P4 / N4 12934,-

2cestný 553981 5/4“ x EK P1 / N1 6167,-

3cestný 553982 5/4“ x EK P2 / N2 7040,-

4cestný 553983 5/4“ x EK P2 / N2 7833,-

5cestný 553984 5/4“ x EK P2 / N2 8618,-

6cestný 553985 5/4“ x EK P2 / N2 9413,-

7cestný 553986 5/4“ x EK P3 / N3 10541,-

5/4“

8cestný 553987 5/4“ x EK P3 / N3 11329,-

9cestný 553988 5/4“ x EK P3 / N3 12113,-

10cestný 553989 5/4“ x EK P4 / N4 13209,-

11cestný 553990 5/4“ x EK P4 / N4 13734,-

12cestný 553991 5/4“ x EK P4 / N4 15187,-

Poznámka:

• průtokoměr je integrován do regulačního šroubení na vstupní

vodě;

• prodejce nenese zodpovědnost za funkční závady způsobené

nečistotami v systému.

58


Sestavy rozdělovače a sběrače

TOPENÍ

SESTAVA

IVAR.CS 553 DRST

ROZDĚLOVAČ

/ SBĚRAČ - pro podlahové vytápění

včetně skříně

PN 10, T = +120 °C

sestava osazena uzavíracími ventily a regulačním

šroubením včetně konzoly, kulovými

uzávěry se šroubením, průchozím kusem s automatickým

odvzdušňovacím ventilem, otočným

vypouštěcím ventilem a teploměrem, T-kusy

s teploměry, součástí dodávky je skříň o příslušné

velikosti, materiál mosaz OT 58

Upozornění:

Před každým zprovozněním topného systému, zejména

při kombinaci podlahového a radiátorového vytápění,

důrazně upozorňujeme na výplach celého systému

dle návodu výrobce. Doporučujeme ošetření topného

systému přípravkem GEL.G 10.

SESTAVA

IVAR.CS 553 DRSP

ROZDĚLOVAČ

/ SBĚRAČ - pro podlahové vytápění

včetně skříně

PN 10, T = +120 °C

sestava osazena uzavíracími ventily a regulačními

šroubeními včetně konzoly, kulovými

uzávěry se šroubením, průchozím kusem s automatickým

odvzdušňovacím ventilem, otočným

vypouštěcím ventilem a teploměrem, průtokoměry

o průtoku 1/4 l/min, součástí dodávky je skříň

o příslušné velikosti, materiál mosaz OT 58

PROVEDENÍ KÓD ROZMĚR SKŘÍŇ CENA

2cestný 553570 1“ x EK P1 / N1 5587,-

3cestný 553571 1“ x EK P2 / N2 6355,-

4cestný 553572 1“ x EK P2 / N2 7049,-

5cestný 553573 1“ x EK P2 / N2 7737,-

6cestný 553574 1“ x EK P2 / N2 8435,-

7cestný 553575 1“ x EK P3 / N3 9434,-

1“

8cestný 553576 1“ x EK P3 / N3 10122,-

9cestný 553577 1“ x EK P3 / N3 10810,-

10cestný 553578 1“ x EK P4 / N4 11780,-

11cestný 553579 1“ x EK P4 / N4 12477,-

12cestný 553580 1“ x EK P4 / N4 13196,-

možno objednat bez skříně - cena bude snížena o 1300 Kč

! Pozor: při objednání uvádějte k objednacímu číslu typ skříňky P

(podomítková) nebo N (nástěnná)

Poznámka:

• teploměr je umístěn na vratné vodě;

• prodejce nenese zodpovědnost za funkční závady způsobené

nečistotami v systému.

PROVEDENÍ KÓD ROZMĚR SKŘÍŇ CENA

2cestný 553870 1“ x EK P1 / N1 5515,-

3cestný 553871 1“ x EK P2 / N2 6246,-

4cestný 553872 1“ x EK P2 / N2 6905,-

5cestný 553873 1“ x EK P2 / N2 7557,-

6cestný 553874 1“ x EK P2 / N2 8219,-

7cestný 553875 1“ x EK P3 / N3 9181,-

1“

8cestný 553876 1“ x EK P3 / N3 9833,-

9cestný 553877 1“ x EK P3 / N3 10486,-

10cestný 553878 1“ x EK P4 / N4 11420,-

11cestný 553879 1“ x EK P4 / N4 12080,-

12cestný 553880 1“ x EK P4 / N4 12764,-

ROZDĚLOVAČE A PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

5

Upozornění:

Před každým zprovozněním topného systému, zejména

při kombinaci podlahového a radiátorového vytápění,

důrazně upozorňujeme na výplach celého systému

dle návodu výrobce. Doporučujeme ošetření topného

systému přípravkem GEL.G 10.

možno objednat bez skříně - cena bude snížena o 1300 Kč

! Pozor: při objednání uvádějte k objednacímu číslu typ skříňky P

(podomítková) nebo N (nástěnná)

Poznámka:

• teploměr je umístěn na vratné vodě;

• prodejce nenese zodpovědnost za funkční závady způsobené

nečistotami v systému.

59


TOPENÍ

UNIMIX - mísicí sestavy

ROZDĚLOVAČE A PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

UNIMIX

IVAR.UNIMIX

- univerzální

sestava pro podlahové vytápění

s integrovaným třícestným

směšovacím ventilem včetně skříně

PN 10, T = +120 °C

sestava zahrnuje univerzální řídicí a čerpadlový

modul, který obsahuje: oběhové čerpadlo, pojistný

havarijní termostat, teploměry, kulové uzávěry,

automatický odvzdušňovací ventil, napouštěcí

ventil a integrovaný třícestný směšovací ventil

s alternativními možnostmi ovládání

• základní provedení

- s termostatickou hlavicí s odděleným ponorným

čidlem k regulaci na konstantní teplotu

• volitelné příslušenství

- s elektrotermickou hlavicí TE 3061, 24 V, proporcionální

ovládání 0-10 V

- s elektrickým pohonem UNIMIX SSA 31, 230 V,

3polohový řídicí signál

- rozdělovač osazený regulačními šroubeními

s integrovanými průtokoměry;

- sběrač osazený uzavíracími ventily s ručními

hlavicemi, alternativně je možno použít elektrotermické

hlavice;

- upevňovací konzola, montážní skříň;

- přepouštěcí ventil s dopojením, s rozsahem nastavení

0,2 - 0,6 bar

- KIT kulových uzávěrů 3/4”

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

PROVEDENÍ KÓD ČERPADLO SKŘÍŇ CENA

2cestný 557670U VA 35/130 P/N-MAX 2 15000,-

3cestný 557671U VA 35/130 P/N-MAX 2 15700,-

4cestný 557672U VA 35/130 P/N-MAX 3 16400,-

5cestný 557673U VA 35/130 P/N-MAX 3 17100,-

6cestný 557674U VA 35/130 P/N-MAX 3 17800,-

7cestný 557675U VA 55/130 P/N-MAX 3 18500,-

8cestný 557676U VA 55/130 P/N-MAX 3 19200,-

9cestný 557677U VA 55/130 P/N-MAX 4 19900,-

10cestný 557678U VA 55/130 P/N-MAX 4 20600,-

11cestný 557679U VA 55/130 P/N-MAX 4 21300,-

12cestný 557680U VA 55/130 P/N-MAX 4 22000,-

2cestný 557670UA ALPHA 2 25-40 P/N-MAX 2 19000,-

3cestný 557671UA ALPHA 2 25-40 P/N-MAX 2 19700,-

4cestný 557672UA ALPHA 2 25-40 P/N-MAX 3 20400,-

5cestný 557673UA ALPHA 2 25-40 P/N-MAX 3 21100,-

6cestný 557674UA ALPHA 2 25-40 P/N-MAX 3 21800,-

7cestný 557675UA ALPHA 2 25-40 P/N-MAX 3 22500,-

8cestný 557676UA ALPHA 2 25-40 P/N-MAX 3 23200,-

9cestný 557677UA ALPHA 2 25-40 P/N-MAX 4 23900,-

10cestný 557678UA ALPHA 2 25-40 P/N-MAX 4 24600,-

11cestný 557679UA ALPHA 2 25-40 P/N-MAX 4 25300,-

12cestný 557680UA ALPHA 2 25-40 P/N-MAX 4 26000,-

5

možno objednat bez skříně - cena bude snížena

o 1500 Kč

! Pozor: při objednání uvádějte k objednacímu číslu typ

skříňky P (podomítková) nebo N (nástěnná)

Poznámka:

• průtokoměr je integrován do regulačního šroubení

na vstupní vodě;

• prodejce nenese zodpovědnost za funkční závady

způsobené nečistotami v systému.

Upozornění:

Před každým zprovozněním topného systému, zejména při kombinaci

podlahového a radiátorového vytápění, důrazně upozorňujeme na

výplach celého systému dle návodu výrobce. Doporučujeme ošetření

topného systému přípravkem GEL.G 10.

60


UNIMIX - mísicí sestavy a příslušenství

TOPENÍ

A) Univerzální řídicí a čerpadlový modul s manuální regulací

a regulovatelným bezpečnostním termostatem;

B) Rozdělovač pro 2 – 12 výstupů, osazený regulačními šroubeními

s integrovanými průtokoměry nové konstrukce;

C) Sběrač pro 2 – 12 vstupů, osazený uzavíracími ventily

s elektrotermickými hlavicemi, které jsou volitelným

příslušenstvím;

D) Přepouštěcí ventil k ochraně oběhového čerpadla v případě

uzavření smyček podlahového vytápění – volitelné

příslušenství;

E) Sestava rozdělovače primárního okruhu vysoké teploty

pro připojení otopných těles – volitelné příslušenství;

F) Rozvodnice s prostorovými termostaty pro individuální

regulaci teploty jednotlivých místností k dosažení

maximálního komfortu vytápění při maximálně možných

úsporách tepla – volitelné příslušenství.

ROZDĚLOVAČE A PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

KIT ŠROUBENÍ

K ČERPADLU

PN 10, T = +120 °C

materiál niklovaná mosaz OT 58

IVAR.UM 01

KÓD TYP ROZMĚR CENA

500438 IVAR.UM 01 6/4“ x 1“ 6523,-

IVAR.UM 01 - KIT pro sestavu UNIMIX obsahuje: 3cestný

směšovací ventil, šroubení k čerpadlům 6/4“, zaslepenou

jímkou 1/2“, 3x teploměr, kulové uzávěry, vypouštěcí ventil

a odvzdušnění

5

ROZDĚLOVAČ IVAR.UNIMIX RS

/ SBĚRAČ

PRO SESTAVU UNIMIX

- Sestava rozdělovače primárního

okruhu pro připojení otopných těles,

3 vývody pro přímé napojení

PN 10, T = +120 °C

dopojení na sestavu UNIMIX pomocí převlečných

matic umožňuje řešit tepelnou pohodu

objektu souběžným provozováním dvou

teplotních režimů z jednoho místa;

- zahrnuje třícestný rozdělovač a sběrač s výstupy 3/4“

EK a vstupy 3/4“

- napouštěcí a vypouštěcí ventil;

- integrovaný přepouštěcí ventil s rozsahem

nastavení 0,2 - 0,6 bar.

KÓD ROZMĚR CENA

500456 3/4” x 3/4” x EK 2600,-

Poznámka:

dopojení provádějte pomocí KITŮ kulových uzávěrů 9723 R, nebo

rohového dopojení rozdělovače AC 619 L - AC 619

61


TOPENÍ

UNIMIX - mísicí sestavy a příslušenství

ELEKTROTERMICKÁ

HLAVICE

IVAR.TE 3061

bez proudu uzavřeno, pro rozdělovače typu

UNIMIX a pro termostatický ventil VDS 02,

24 V s proporcionálním ovládáním 0 - 10 V

KÓD TYP ROZMĚR CENA

500887 IVAR.TE 3061 M 30 x 1,5 1510,-

ROZDĚLOVAČE A PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

ELEKTRICKÝ

POHON

IVAR.UNIMIX SSA 31

230 V s 3polohovým řídicím signálem pro

modulární ovládání třícestného směšovacího

ventilu UNIMIX

KÓD NAPĚTÍ CENA

UNIMIXSSA31 230 V 2770,-

5

TERMOSTATICKÁ IVAR.T 5011 U

HLAVICE PRO UNIMIX

- kapalinová s kapilárou 2 m

a jímkou 1/2”

rozsah regulace +30 až +50 °C

použití pouze pro rozdělovače IVAR.UNIMIX

a KS IVAR.MULTIMIX

KÓD TYP ROZMĚR CENA

501175U IVAR.T 5011 U M 30 × 1,5 782,-

EN 215

62


Mísicí sestavy

TOPENÍ

Sestava COMBITOP

IVAR.COMBITOP

kompaktní mísicí sestava pro kombinaci rozvodů ÚT a podlahového

vytápění, provoz s konstantní teplotou podlahového

vytápění, tato sestava je plně osazena dle popisu, do sestavy se

dosadí rozdělovač/sběrač CS 501 NK pro ÚT (od vývodu 3 a více je

vždy příplatek k základní ceně viz tabulka)

PN 10, T = +120 °C

cena sestavy obsahuje:

CS 553 D, zátky, regulační šroubení s průtokoměry, sestavu

COMBITOP, el. ovládání čerpadla, příložný termostat, CS 551

příslušné velikosti, konzolu, AOV by-pass topné vody, KIT kulových

uzávěrů, by-pass pro ÚT, čerpadlo, připojovací závity 1” EK

PROVEDENÍ KÓD ČERPADLO CENA

2+2cestný 500454C VA 35/130 16093,-

2+3cestný 500455C VA 35/130 16921,-

2+4cestný 500456C VA 35/130 17619,-

2+5cestný 500457C VA 35/130 18453,-

2+6cestný 500458C VA 55/130 19150,-

2+7cestný 500459C VA 55/130 19848,-

2+8cestný 500460C VA 55/130 21130,-

2+9cestný 500461C VA 55/130 21827,-

2+10cestný 500462C VA 55/130 22525,-

3+xcestný -- -- 299,-

4+xcestný -- -- 529,-

5+xcestný -- -- 849,-

6+xcestný -- -- 1190,-

7+xcestný -- -- 1449,-

8+xcestný -- -- 1749,-

9+xcestný -- -- 1999,-

10+xcestný -- -- 1999,-

DOPORUČENO PRO TEPLOTNÍ SPÁD RADIÁTOROVÉ

ČÁSTI SYSTÉMU + 75˚C / + 65˚C

ROZDĚLOVAČE A PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Upozornění:

Před každým zprovozněním topného systému, zejména při kombinaci

podlahového a radiátorového vytápění, důrazně upozorňujeme

na výplach celého systému dle návodu výrobce. Doporučujeme

ošetření topného systému přípravkem GEL.G 10.

Poznámka:

• průtokoměr je integrován do regulačního šroubení na

vstupní vodě;

• vstupní termostatický ventil podlahové části je možno

osadit vložkou pro použití elektrotermické hlavice TE

3061 nebo servopohonu; příplatek 300 Kč;

• prodejce nenese zodpovědnost za funkční závady

způsobené nečistotami v systému.

5

Postup:

NASTAVENÍ PRŮTOKU NA REGULAČNÍM ŠROUBENÍ S INTEGROVANÝM PRŮTOKOMĚREM

1) sejměte

bezpečnostní

oranžovou krytku

průtokoměru směrem

nahoru

2) otáčením horní

matice doprava

ve směru šipky

snižujete průtok

vody průtokoměrem

až do jeho

uzavření

3) otáčením horní

matice doleva

ve směru šipky

zvyšujete požadovaný

průtok vody

topnou smyčkou

od 0,5 do 5 I/min.

na stanovenou

hodnotu dle

projektových

podkladů

4) po nastavení

požadovaného

průtoku otáčejte

spodní (levozávitovou)

maticí

ve směru šipky

až do jejího

úplného utažení

5) nasuňte

oranžovou krytku

na doraz na tělo

průtokoměru,

otáčením této

krytky doprava

bude umožněno

průtokoměr plně

uzavřít, opětovné

otevření průtokoměru

bude aretací

omezeno na

výchozí pozici

původně nastaveného

průtoku

63


TOPENÍ

Mísicí sestavy

ROZDĚLOVAČE A PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

DUAL-MIX - sestava IVAR.CI 557 VP

pro kombinaci

podlahového vytápění

s radiátorovým, včetně skříně

PN 10, T = +120 °C

sestava je plně osazena základními regulačními

armaturami a umožňuje mísením oddělovat vodu

pro podlahové vytápění od vody s vyšší teplotou

radiátorového topení, dodává se včetně čerpadla

a pojistného termostatu, součástí dodávky je skříň

o příslušné velikosti, připojovací závity 1” a EK,

materiál mosaz OT 58

Upozornění:

Před každým zprovozněním topného systému, zejména

při kombinaci podlahového a radiátorového vytápění,

důrazně upozorňujeme na výplach celého systému

dle návodu výrobce. Doporučujeme ošetření topného

systému přípravkem GEL.G 10.

PROVEDENÍ KÓD ČERPADLO SKŘÍŇ CENA

2cestný 557670VP VA 35/130 P/N-MAX 2 11854,-

3cestný 557671VP VA 35/130 P/N-MAX 2 12480,-

4cestný 557672VP VA 35/130 P/N-MAX 3 13472,-

5cestný 557673VP VA 35/130 P/N-MAX 3 14104,-

6cestný 557674VP VA 35/130 P/N-MAX 3 14730,-

7cestný 557675VP VA 55/130 P/N-MAX 3 15499,-

8cestný 557676VP VA 55/130 P/N-MAX 3 16125,-

9cestný 557677VP VA 55/130 P/N-MAX 4 17070,-

10cestný 557678VP VA 55/130 P/N-MAX 4 17704,-

DOPORUČENO PRO TEPLOTNÍ SPÁD RADIÁTOROVÉ ČÁSTI

SYSTÉMU + 75˚C / + 65˚C

není určeno pro použití s kondenzačním kotlem nebo tepelným

čerpadlem

možno objednat bez skříně - cena bude snížena o 1500 Kč

! Pozor: při objednání uvádějte k objednacímu číslu typ skříňky P

(podomítková) nebo N (nástěnná)

Poznámka:

• průtokoměr je integrován do regulačního šroubení na vstupní

vodě;

• prodejce nenese zodpovědnost za funkční závady způsobené

nečistotami v systému.

5

DUAL-MIX - sestava IVAR.CI 557 CT

pro kombinaci

podlahového vytápění

s radiátorovým, včetně skříně

PN 10, T = +120 °C

sestava je plně osazena základními regulačními

armaturami a umožňuje mísením oddělovat vodu

pro podlahové vytápění od vody s vyšší teplotou

radiátorového topení, dodává se včetně čerpadla

a pojistného termostatu, součástí dodávky je skříň

o příslušné velikosti, připojovací závity 1” a EK,

materiál mosaz OT 58

PROVEDENÍ KÓD ČERPADLO SKŘÍŇ CENA

2cestný 557670CT VA 35/130 P/N-MAX 2 11947,-

3cestný 557671CT VA 35/130 P/N-MAX 2 12621,-

4cestný 557672CT VA 35/130 P/N-MAX 3 13659,-

5cestný 557673CT VA 35/130 P/N-MAX 3 14338,-

6cestný 557674CT VA 35/130 P/N-MAX 3 15011,-

7cestný 557675CT VA 55/130 P/N-MAX 3 15827,-

8cestný 557676CT VA 55/130 P/N-MAX 3 16504,-

9cestný 557677CT VA 55/130 P/N-MAX 4 17491,-

10cestný 557678CT VA 55/130 P/N-MAX 4 18161,-

DOPORUČENO PRO TEPLOTNÍ SPÁD RADIÁTOROVÉ ČÁSTI

SYSTÉMU + 75˚C / + 65˚C

není určeno pro použití s kondenzačním kotlem nebo tepelným

čerpadlem

Upozornění:

Před každým zprovozněním topného systému, zejména

při kombinaci podlahového a radiátorového vytápění,

důrazně upozorňujeme na výplach celého systému

dle návodu výrobce. Doporučujeme ošetření topného

systému přípravkem GEL.G 10.

možno objednat bez skříně - cena bude snížena o 1500 Kč

! Pozor: při objednání uvádějte k objednacímu číslu typ skříňky P

(podomítková) nebo N (nástěnná)

Poznámka:

• teploměr je umístěn na vratné vodě;

• prodejce nenese zodpovědnost za funkční závady způsobené

nečistotami v systému.

64


Mísicí sestavy

TOPENÍ

DUAL - sestava IVAR.CI 557 KS

pro kombinaci

podlahového vytápění s radiátorovým

PN 10, T = +120 °C

včetně konzoly, odvzdušňovacího a vypouštěcího

ventilu, čerpadla, průtokoměru a pojistného

termostatu, termostatického ventilu, regulačního

šroubení, termostatické hlavice T 3011

a elektroinstalace, připojovací závit 3/4“, materiál

mosaz OT 58

Upozornění:

Před každým zprovozněním topného systému, zejména

při kombinaci podlahového a radiátorového vytápění,

důrazně upozorňujeme na výplach celého systému

dle návodu výrobce. Doporučujeme ošetření topného

systému přípravkem GEL.G 10.

PROVEDENÍ KÓD ČERPADLO SKŘÍŇ CENA

2cestný 557670KS VA 35/130 P/N-MAX 2 8664,-

3cestný 557671KS VA 35/130 P/N-MAX 2 9250,-

4cestný 557672KS VA 35/130 P/N-MAX 3 9857,-

5cestný 557673KS VA 35/130 P/N-MAX 3 10470,-

6cestný 557674KS VA 35/130 P/N-MAX 3 11077,-

7cestný 557675KS VA 55/130 P/N-MAX 3 11823,-

8cestný 557676KS VA 55/130 P/N-MAX 3 12430,-

9cestný 557677KS VA 55/130 P/N-MAX 4 13041,-

10cestný 557678KS VA 55/130 P/N-MAX 4 13656,-

DOPORUČENO PRO TEPLOTNÍ SPÁD RADIÁTOROVÉ ČÁSTI

SYSTÉMU + 75˚C / + 65˚C

není určeno pro použití s kondenzačním kotlem nebo tepelným

čerpadlem

Pozor:

• změna umístění průtokoměru na vstupní vodu

Poznámka:

• průtokoměr je integrován do regulačního šroubení na vstupní

vodě

• prodejce nenese zodpovědnost za funkční závady způsobené

nečistotami v systému.

ROZDĚLOVAČE A PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

DUAL - sestava IVAR.CI 557 KT

pro kombinaci

podlahového vytápění s radiátorovým

PN 10, T = +120 °C

včetně konzoly, odvzdušňovacího a vypouštěcího

ventilu, čerpadla, průtokoměru a pojistného

termostatu, termostatického ventilu, regulačního

šroubení, termostatické hlavice T 3011

a elektroinstalace, připojovací závit 3/4“, materiál

mosaz OT 58

PROVEDENÍ KÓD ČERPADLO SKŘÍŇ CENA

2cestný 557670KT VA 35/130 P/N-MAX 2 9028,-

3cestný 557671KT VA 35/130 P/N-MAX 2 9680,-

4cestný 557672KT VA 35/130 P/N-MAX 3 10357,-

5cestný 557673KT VA 35/130 P/N-MAX 3 11031,-

6cestný 557674KT VA 35/130 P/N-MAX 3 11704,-

7cestný 557675KT VA 55/130 P/N-MAX 3 12520,-

8cestný 557676KT VA 55/130 P/N-MAX 3 13193,-

9cestný 557677KT VA 55/130 P/N-MAX 4 13871,-

10cestný 557678KT VA 55/130 P/N-MAX 4 14540,-

5

DOPORUČENO PRO TEPLOTNÍ SPÁD RADIÁTOROVÉ ČÁSTI

SYSTÉMU + 75˚C / + 65˚C

není určeno pro použití s kondenzačním kotlem nebo tepelným

čerpadlem

Upozornění:

Před každým zprovozněním topného systému, zejména

při kombinaci podlahového a radiátorového vytápění,

důrazně upozorňujeme na výplach celého systému

dle návodu výrobce. Doporučujeme ošetření topného

systému přípravkem GEL.G 10.

Poznámka:

• teploměr je umístěn na vratné vodě;

• prodejce nenese zodpovědnost za funkční závady způsobené

nečistotami v systému.

65


TOPENÍ

Příslušenství rozdělovačů

ELEKTRO-

TERMICKÁ

HLAVICE

IVAR.TE 3041 - 24 V

IVAR.TE 3040 - 230 V

IVAR.TE 3061 - 24 V (0 - 10V)

TE 3041, TE 3040 - IP 40 - časová konstanta 180 s

TE 3061 - IP 44 - časová konstanta 60 s /mm

pro radiátorové ventily (M30 x 1,5) a rozdělovače

typu IVAR.CS 553, CI 557, UNIMIX a COMBITOP

KÓD TYP BEZ PROUDU BALENÍ CENA

501524 IVAR.TE 3041 zavřeno 1/100 599,-

501508 IVAR.TE 3040 zavřeno 1/100 599,-

501508A IVAR.TE 3040 otevřeno 1/100 629,-

500887 IVAR.TE 3061 zavřeno 1/100 1511,-

ROZDĚLOVAČE A PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

IVAR.TE 3040

IVAR.TE 3041

KULOVÝ UZÁVĚR

K ROZDĚLOVAČI

PN 10, T = +120 °C

materiál niklovaná mosaz OT 58

IVAR.TE 3061

IVAR.SF 1325 F

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

500893 EK x 1/2“ 20/160 174,-

501398 EK x EK 20/160 140,-

pro typ CS 501 N

pro typ CS 501 NK

PRŮTOKOMĚR

IVAR.FLC 15

IVAR.FLC 20

PN 10, T = +120 °C

pro měření okamžitého průtoku jednotlivými

okruhy, připojení na měděné nebo plastové potrubí

pomocí svěrných šroubení TR, TP a TA, lze jej kombinovat

s ventily a fitinky typu Eurokonus, materiál

niklovaná mosaz OT 58, použití pro typ rozdělovačů

CS 553 a CI 557

N

KÓD ROZMĚR PRŮTOK CENA

500867 EK 1 až 4 l/min 197,-

KIT506204 EK 1 až 5 l/min 299,-

Upozornění:

systém je nutno před použitím řádně vypláchnout, doporučujeme

použití přípravku GEL.G 10

IVAR.FLC 15 IVAR.FLC 20

T-KUS

S TEPLOMĚREM

IVAR.AC 4615 N

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

500804 IVAR.AC 4615 N EK 10/80 267,-

PN 10, T = +120 °C

použitelné v teplotním rozsahu 0 až +120 °C,

materiál niklovaná mosaz OT 58, použití ke všem

typům rozdělovačů IVAR

66


Příslušenství rozdělovačů

TOPENÍ

TEPLOMĚR

PŘÍLOŽNÝ

IVAR.PRTE

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

675900 IVAR.PRTE Ø 16-20 mm 10/80 150,-

PN 10, T = +120 °C

použitelný v teplotním rozsahu 0 až +50 °C,

materiál plast, použití pro potrubí PEX a ALPEX

Ø 16-20 mm

ŠROUBENÍ

S TEPLOMĚREM

PN 10, T = +120 °C

materiál niklovaná mosaz OT 58

IVAR.AC 637 N

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

501356N 1“ x 1“ 8/64 411,-

ROZDĚLOVAČE A PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

KIT DVOU

KULOVÝCH

UZÁVĚRŮ

K ROZDĚLOVAČI

FIV.9723 R

použitelné v teplotním rozsahu -30 až +120 °C,

PN 30, materiál niklovaná mosaz OT 58

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

9723R005 3/4” 12/48 704,-

9723R006 1“ 12/48 1129,-

9723R007 5/4“ 8/32 1608,-

5

TERMOSTATICKÝ

VENTIL S VĚTŠÍM

PRŮTOKEM (Kv)

IVAR.VDS 01

IVAR.VDS 02

PN 10, T = +120 ˚C

IVAR.VDS 01 - pro termostatickou hlavici s kapilárou

T 3011 a T 5011

IVAR.VDS 02 - pro elektrotermickou hlavici TE

3061 (0 - 10 V), materiál niklovaná mosaz OT 58,

T = +120 °C, KVs 3

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

500388 IVAR.VDS 01 3/4” 5/40 603,-

500388M IVAR.VDS 02 3/4” 5/40 624,-

67


TOPENÍ

Příslušenství rozdělovačů

BY-PASS SESTAVA

S PŘEPOUŠTĚCÍM

VENTILEM

IVAR.AC 666

IVAR.AC 668

PN 10, T = +120 °C

určeno pro rozdělovače typu CS 501 a CS 553,

regulátor tlakového rozdílu 0,2 - 0,6 bar, materiál

niklovaná mosaz OT 58

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

500126 IVAR.AC 666 1” 6/48 774,-

500128 IVAR.AC 668 1” 2/16 1949,-

ROZDĚLOVAČE A PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

IVAR.AC 666 IVAR.AC 668

UKONČENÍ

ROZDĚLOVAČE

IVAR.CS 554/1

PN 10, T = +120 °C

s automatickým odvzdušňovacím ventilem,

otočným vypouštěcím ventilem a 1“ vnějším otočným

šroubením, možnost výměny jednotlivých dílů,

materiál niklovaná mosaz OT 58

Poznámka:

AC 668 - včetně 2 ks AO, 2 ks vypouštěcích ventilů

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

590067 1“ 10/80 331,-

5

MEZIKUS

K ROZDĚLOVAČI

IVAR.CS 554/3

PN 10, T = +120 °C

automatický odvzdušňovací ventil, otočný

vypouštěcí ventil, teploměr +120 °C, zátka 1“, materiál

niklovaná mosaz OT 58

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

500124 1“ x 1“ 10/80 703,-

VYPOUŠTĚCÍ

KOHOUT ROHOVÝ

IVAR.AC 650

PN 10, T = +120 °C

k rozdělovači, s O-kroužkem, materiál niklovaná

mosaz OT 58 - plast

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

501016 1/2“ 35/280 158,-

68


Příslušenství rozdělovačů

TOPENÍ

ROHOVÉ DOPOJENÍ

ROZDĚLOVAČE

IVAR.AC 619 L

IVAR.AC 619

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

500528 IVAR.AC 619 L 1“ 10/80 260,-

PN 10, T = +120 °C

komponenty k vertikálnímu dopojení rozdělovacích

sestav, materiál niklovaná mosaz OT 58

IVAR.AC 619 L IVAR.AC 619

RTL VENTIL

IVAR.RTL

PN 10, T = +120 °C

reguluje teplotu vody v jednom topném okruhu, je

určen pro podlahové vytápění (dohřívání) místností, cca

12 m 2 , např. koupelna, kuchyň, apod., materiál mosaz

OT 58

N

N

500523 IVAR.AC 619 1“ 10/80 207,-

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

590001 EK 1 2540,-

Náhradní díly

KÓD POPIS CENA

590001H náhradní termostatická hlavice 651,-

590001K náhradní kryt 221,-

ROZDĚLOVAČE A PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Poznámka:

doporučujeme maximální délku smyčky cca 60 m

UPEVŇOVACÍ

KONZOLY

K ROZDĚLOVAČI

IVAR.AC 610

IVAR.AC 611

IVAR.AC 609

IVAR.AC 628

IVAR.AC 639

KÓD TYP ROZTEČ BALENÍ CENA

501098 IVAR.AC 610 - 1“ 200 mm 2/140 116,-

501218 IVAR.AC 611 - 1“ 250 mm 2/140 122,-

501020 IVAR.AC 610 - 5/4“ 200 mm 2/140 116,-

501360 IVAR.AC 611 - 5/4“ 250 mm 2/140 122,-

5

materiál pozinkovaná

ocel

AC 610, 611 - dvojité pro rozdělovače typu

CS 501,CI 553, CS 553, CI 557, UNIMIX a COMBITOP

AC 609 - jednoduché pro rozdělovače typu

CS 501,CI 553, CS 553, CI 557, UNIMIX a COMBITOP

AC 628 - dvojité pro rozdělovače typu CI 400

a CS 200

AC 639 - jednoduché pro rozdělovače typu

CI 400 a CS 200

N

N

N

N

500901 IVAR.AC 609 - 3/4“ - 1/100 60,-

500902 IVAR.AC 609 - 1“ - 1/100 62,-

500903 IVAR.AC 609 - 5/4“ - 1/100 64,-

501160 IVAR.AC 628 - 3/4“ 200 mm 1/70 109,-

501159 IVAR.AC 628 - 1“ 200 mm 1/70 116,-

502061 IVAR.AC 639 - 3/4“ - 1/150 60,-

502062 IVAR.AC 639 - 1“ - 1/150 62,-

IVAR.AC 610

IVAR.AC 611

IVAR.AC 628

IVAR.AC 609

IVAR.AC 639

PŘÍLOŽNÝ

TERMOSTAT

IVAR.AC 614

rozsah +20 až +90 °C, napětí 230 V, stupeň krytí

IP 20

možnost zapojení jako spínací nebo vypínací termostat

KÓD NAPÁJENÍ BALENÍ CENA

580002 230 V 1/10 524,-

69


TOPENÍ

Podlahové vytápění - systémové desky

SYSTÉMOVÁ

IZOLAČNÍ DESKA

IVAR.TB 20 P 05

KÓD TL. IZOLACE TL. CELKOVÁ BALENÍ CENA

TB20P05 20 mm 40 mm 9,36 m 2 /13 ks 241,- /m 2

IVAR.TB 20 P - rozteč 7,5 / 15 / 22,5 / 30 cm,

rozměr 1200 x 600 mm = 0,72 m 2

ROZDĚLOVAČE A PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

SYSTÉMOVÁ

IVAR.TH 30 P

IZOLAČNÍ DESKA IVAR.TH 15 P

- S OCHRANNOU

FÓLIÍ

IVAR.TH 30P - rozteč 7,5 / 15 / 22,5 / 30 cm,

rozměr 1200 x 600 mm = 0,72 m 2

IVAR.TH 15P - rozteč 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 cm,

rozměr 1000 x 500 mm = 0,50 m 2

k tepelné izolaci podlahového vytápění bez ochranné fólie (bílá),

hustota 30 kg/m 3 , pro potrubí ∅ 16 - 18 mm ALPEX nebo PEX

KÓD TL. IZOLACE TL. CELKOVÁ BALENÍ CENA

TH30P 30 mm 55 mm 7,2 m 2 /10 ks 318,- /m 2

TH15P 15 mm 40 mm 7,5 m 2 /15 ks 308,- /m 2

5

k tepelné izolaci podlahového vytápění s ochrannou fólií

(červená), hustota 30 kg/m 3 , pro potrubí ∅ 16 - 18 mm ALPEX nebo

PEX

SYSTÉMOVÁ

IZOLAČNÍ DESKA

- S OCHRANNOU FÓLIÍ

IVAR.COMBITOP

COMBITOP - rozteč 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 cm,

rozměr 1400 x 800 mm = 1,12 m 2

KÓD TL. IZOLACE TL. CELKOVÁ BALENÍ CENA

ND30N 30 mm 60 mm 6,72 m 2 /6 ks 399,- /m 2

ND10N 10 mm 30 mm 14,56 m 2 /13 ks 359,- /m 2

k tepelné izolaci podlahového vytápění se zvýšeným tepelným

odporem a tvrzenou pochůznou krycí fólií (černá), hustota 30 kg/m 3 ,

pro potrubí ∅ 16 - 18 mm ALPEX nebo PEX

SYSTÉMOVÁ

FÓLIE SOLOTOP

IVAR.SOLOTOP

SOLOTOP - rozteč 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 cm,

rozměr 1400 x 800 mm = 1,12 m 2

KÓD TL. FÓLIE TL. CELKOVÁ BALENÍ CENA

SOLOTOP 1 mm 20 mm 145,60 m 2 210,-/m 2

pochůzná tvrzená krycí fólie s montážními výstupky pro potrubí

∅ 16 - 18 mm ALPEX nebo PEX, doporučený podklad - tepelná izolace

70


Podlahové vytápění - suchý systém a příslušenství

TOPENÍ

SYSTÉMOVÁ

IZOLAČNÍ

DESKA

- SUCHÁ

PODLAHA

IVAR.TR 01-RENOVA

IVAR.TR 02-RENOVA

- PLECH

KÓD TL. IZOLACE ROZMĚR BALENÍ M 2 /KS CENA

TR01 25 mm 1000 x 500 = 0,5 m 2 10 m 2 /20 ks 249,- /m 2

TR02 -- 1000 x 120 x 0,4 m 40 m 179,- /m

RENOVA - rozteč 16 / 24 / 32

k tepelné izolaci podlahového vytápění bez

ochranné fólie, hustota 30 kg/m 3 , zámky pro instalaci

odrazo vých plechů, pro potrubí ∅ 16 mm ALPEX nebo

PEX

ODRAZOVÝ PLECH

odrazový plech k systémové desce RENOVA

pro potrubí ∅ 16 mm, ke zvětšení přenosu tepla,

materiál pozinkovaný plech, perforovaný po 100 mm

pro snadné dělení

IVAR.TR 01

ROZDĚLOVAČE A PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

IVAR.TR 02

FÓLIE

SEPARAČNÍ

RASTROVANÁ

IVAR.FR

IVAR.FRO

IVAR.FRP

určeno pro hladkou polystyrénovou desku, rastr à

5 cm

IVAR.FR - materiál LDPE

IVAR.FRO - materiál LDPE - AL - LDPE o 10 % vyšší

účinnost přenosu tepla

IVAR.FRP - metalická páska pro spojování fólií

N

N

N

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

601001FR 0,2 x 1200 mm 200 m 2 26,- /m 2

601002FRO 0,2 x 1200 mm 100 m 2 98,- /m 2

601003FRP 55 mm x 50 m 1 ks 99,-

NOVINKA

5

IVAR.FR

IVAR.FRO

IVAR.FRP

FIXAČNÍ LIŠTA

PRO POTRUBÍ

IVAR.GL

IVAR.WL

určeno pro podlahové vytápění s hladkou polystyrénovou

deskou, materiál plast, ukládací rozteč 50

mm

KÓD TYP ø POTRUBÍ BALENÍ CENA

602000017 IVAR.GL 16 - 17 mm 64 m / 1 m 56,-

4018T IVAR.WL 18 mm 64 m / 4 m 56,-

5020T IVAR.WL 20 mm 64 m / 4 m 79,-

5025T IVAR.WL 25 mm 64 m / 4 m 106,-

71


TOPENÍ

Podlahové vytápění - příslušenství

OBVODOVÝ

DILATAČNÍ PÁS

SAMOLEPICÍ S FÓLIÍ

IVAR.DP 50

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

DP50 tl. 10 mm, š. 160 mm 50/250 m 20,- /m

perforovaný pro snadné oddělování, s fólií proti

zatékání betonové mazaniny (anhydritové směsi),

fólii nutno aplikovat na povrch systémové desky,

materiál pěnový polyetylén

ROZDĚLOVAČE A PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

5

FIXAČNÍ PŘÍCHYTKY

NA POTRUBÍ


plast ABS

IVAR.PPB

FIXAČNÍ FUNKČNÍ

HMOŽDINKY

IVAR.PPA

IVAR.PPB

IVAR.PPA

IVAR.PPH

funkční hmoždinka pro stěny i podlahy, která

drží i bez sádrování

N

N

N

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

PPA50 50 mm 100/2000 2,-

PPA75 75 mm 100/1000 2,-

PPB 75 mm 50/2000 3,50

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

PPH8 Ø 8 mm 100 1,50

PPH10 Ø 10 mm 50 1,70

PPH12 Ø 12 mm 25 2,20

NOVINKA

FIXAČNÍ OBLOUK

PRO POTRUBÍ PEX

IVAR.719

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

71900102 16 - 18 50 42,-


pro rozměry 16 - 18 mm, ohyb 90°, plast ABS

PLASTIFIKÁTOR

IVAR.PL 10

přísada do betonové směsi pro topné desky podlahového

vytápění, na 1 m 3 betonu 7 kg plastifikátoru

KÓD BALENÍ DÁVKOVÁNÍ CENA

PL10 10 kg viz návod 65,- /kg

Poznámka:

přesný mísicí poměr a aplikace viz technický katalog, štítek na obalu

výrobku, 10 kg plastifikátoru na cca 25 m 2 betonové mazaniny 5 cm

výšky

72


Náhradní díly

TOPENÍ

KIT ŠROUBENÍ

K ČERPADLU

PN 10, T = +120 °C

materiál niklovaná mosaz OT 58

POJISTNÉ TERMO-

STATICKÉ ČIDLO

IVAR.AC 663

IVAR.AC 634

IVAR.AC 613 F

PN 10, T = +120 °C

pojistné čidlo s vypínacím bodem +60°C, určeno

jako bezpečnostní ochranný prvek pro rozdělovače

DUAL, DUAL-MIX, COMBITOP a UNIMIX

AC 613 F - včetně propojovacího kabelu

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

501805 IVAR.AC 663 6/4“ x 1“ 1 2752,-

IVAR.AC 663 - šroubení k čerpadlům 6/4“, převlečná matice

s kulovým uzávěrem, se zaslepenou jímkou 1/2“ a šroubením 1“,

teploměr

KÓD TYP ROZMĚR NAPĚTÍ BALENÍ CENA

580009 IVAR.AC 634 1/2“ M 230 V 8/64 606,-

580014 IVAR.AC 613 F 1/2“ M 230 V 1/8 1458,-

ROZDĚLOVAČE A PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

IVAR.AC 634

IVAR.AC 613 F

SPOJOVACÍ

KRABICE

IVAR.AC 608

propojení pojistného termostatického čidla,

čerpadla a napájení pro rozdělovače DUAL, DUAL-

MIX, COMBITOP a UNIMIX

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

501370 50 cm 1/10 636,-

73


D = 3/4" EK

A

UPOZORNÌNÍ:

Pøíklad zapojení:

(n - 1) x 50 + A + 175

TOPENÍ

Stáhněte si aktuální informace z technického katalogu

na našich stránkách www.ivarcs.cz

TOPENÍ

Mísicí sestavy

Pøíklad zapojení:

ROZDĚLOVAČE A PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

5

ROZDÌLOVAÈE A PODLAHOVÉ VYTÁPÌNÍ

ROZDÌLOVAÈE A PODLAHOVÉ VYTÁPÌNÍ

TOPENÍ

TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMÌRY


UPOZORNÌNÍ:

Pøed kadým zprovoznìním topného systému,

Mísicí sestavy

UNIMIX - UNIVERZÁLNÍ SESTAVA PRO PODLAHOVÉ

VYTÁPÌNÍ S INTEGROVANÝM TØÍCESTNÝM SMÌŠOVACÍM

VENTILEM VÈETNÌ SKØÍNÌ

IVAR.UNIMIX

UNIMIX je kompaktní smìšovací sestava pro podlahové topení s integrovaným tøícestným

smìšovacím ventilem;

eliminuje známé problémy rozdìlovacích sestav pracujících na principu pøimíchávací

regulace, jak z hlediska hydraulické vyváenosti, tak regulace teplotního

reimu;

UNIMIX se dodává vèetnì pøíslušného rozdìlovaèe osazeného regulaèními

šroubeními s integrovanými prùtokomìry a sbìraèe osazeného uzavíracími ventily

s moností dodateèné instalace elektrotermických hlavic TE 3040;

souèástí dodávky je rovnì obìhové èerpadlo DAB, koncová BY-PASS sestava

s pøepouštìcím ventilem sekundárního okruhu a skøíò pøíslušné velikosti;

volitelným doplòkovým pøíslušenstvím je zejména sestava rozdìlovaèe primárního

vysokoteplotního okruhu pro pøipojení otopných tìles, kód 500456, dále pak

elektrotermická hlavice TE 3061, 24 V, proporcionální ovládání 0 - 10 V, nebo

elektrický pohon UNIMIX SSA 31, 230 V, s 3polohovým øídicím signálem.

Poznámka:

Prùtokomìr je integrován do regulaèního šroubení na vstupní vodì.

Rozdìlovaè je typu CI 553 VP, tlakové ztráty viz diagram tohoto typu.

Sbìraè je typu CS 553, tlakové ztráty viz diagram u tohoto typu sbìraèe.

KÓD PROVEDENÍ ČERPADLO SKŘÍŇ

557671U 557672U 557673U 557674U 557675U 2cestný 3cestný 4cestný 5cestný DAB.VA 35/130 DAB.VA 35/130 DAB.VA 35/130 P/N-MAX 2

557676U 6cestný DAB.VA 35/130 P/N-MAX 2

557677U 7cestný DAB.VA 35/130 P/N-MAX 3

557678U 8cestný DAB.VA 55/130 P/N-MAX 3

557679U 9cestný DAB.VA 55/130 P/N-MAX 3

10cestný DAB.VA 55/130 P/N-MAX 3

11cestný DAB.VA 55/130 P/N-MAX 3

DAB.VA 55/130 P/N-MAX 4

P/N-MAX 4

P/N-MAX 4

557680U 12cestný DAB.VA 55/130 P/N-MAX 4

zejména pøi kombinaci podlahového a radiátorového

vytápìní, dùraznì upozoròujeme na

výplach celého systému dle návodu výrobce.

Rozmìry kompletní sestavy UNIMIX pro volbu vhodné montání skøíòky (typu P nebo N):

Doporuèujeme ošetøení topného systému

pøípravkem GEL.POLY A.P.

Prodejce nenese zodpovìdnost za funkèní

závady zpùsobené neèistotami v systému.

POZOR:

Ve vypisu materiálu uvádìjte k obj. è. typ skøínì

P nebo N.

Rozmìry jsou pouze informativní:

A) Univerzální øídící a èerpadlový modul s manuální regulací a bezpeènostním termostatem;

B) Rozdìlovaè pro 2 - 12 výstupù, osazený regulaèními šroubeními s integrovanými prùtokomìry nové konstrukce;

Mísicí sestavy TOPENÍ

n = poèet cest

C = 1"

D = 3/4" EK

Mísicí sestavy TOPENÍ

ROZDÌLOVAÈ / SBÌRAÈ PRO SESTAVU UNIMIX

IVAR.UNIMIX RS

C) Sbìraè pro 2 - 12 vstupù, osazený uzavíracími ventily s elektrotermickými hlavicemi, které jsou volitelným pøíslušenstvím;

D) Pøepouštìcí ventil k ochranì obìhového èerpadla v pøípadì uzavøení smyèek podlahového vytápìní - volitelné pøíslušenství;

3 vývody pro pøímé napojení;

20

ROZDÌLOVAÈE A PODLAHOVÉ VYTÁPÌNÍ

DUAL-MIX - SESTAVA PRO KOMBINACI PODLAHOVÉHO

VYTÁPÌNÍ S RADIÁTOROVÝM, VÈETNÌ SKØÍÒKY

IVAR.CI 557 VP

sestava rozdìlovaèe primárního okruhu pro pøipojení otopných tìles;

umoòuje mísením oddìlovat vodu pro podlahové topení od vody s vyšší teplotou

radiátorového topení pøi doporuèeném teplotním spádu 75-65 °C, dodává se

E) Sestava rozdìlovaèe primárního okruhu vysoké teploty pro pøipojení otopných tìles - volitelné pøíslušenství;

vèetnì èerpadla a pojistného termostatu, ruèní hlavice uzavíracích ventilù je

mono nahradit elektrotermickými hlavicemi TE 3040, TE 3041;

dopojení na sestavu UNIMIX pomocí pøevleèných matic umoòuje øešit tepelnou

pohodu objektu soubìným provozováním dvou teplotních reimù z jednoho

místa;

zahrnuje tøícestný rozdìlovaè a sbìraè s výstupy 3/4" EK;

napouštìcí a vypouštìcí ventil;

integrovaný pøepouštìcí ventil s rozsahem nastavení 0,2 - 0,6 bar;

materiál - mosaz OT 58;

F) Rozvodnice s prostorovými termostaty pro individuální regulaci teploty jednotlivých místností k dosaení maximálního komfortu

vytápìní pøi maximálnì moných úsporách tepla - volitelné pøíslušenství.

sestava je plnì osazena základními regulaèními armaturami;

souèástí dodávky je skøíò o pøíslušné velikosti;

pøipojovací závity 1" x pøipojení podlahových smyèek závit EK;

prùtokomìr je integrován do regulaèního šroubení na vstupní vodì;

22

ROZDÌLOVAÈE A PODLAHOVÉ VYTÁPÌNÍ

není vhodný pro instalaci do systému s nízkoteplotními zdroji tepla (napø. kondenzaèní

kotel, TÈ apod.).

maximální provozní tlak PN 10;

maximální provozní teplota 120 °C

TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMÌRY


materiál - mosaz OT 58;

maximální provozní tlak PN 10;

maximální provozní teplota 120 °C

TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMÌRY


E E

B

F F

G G G

G G G

C C

UPOZORNÌNÍ:

Pøed kadým zprovoznìním topného systému,

zejména pøi kombinaci podlahového a radiátorového

vytápìní, dùraznì upozoròujeme na

KÓD ROZMĚR A (mm) B (mm) C (mm) E F G

500456 1" / 3/4" x EK 70 65 40 1" 1/2" 3/4" EK

Poznámka:

Dopojení provádìjte pomocí KITÙ kulových uzávìrù FIV.9723 R, nebo rohového

dopojení rozdìlovaèe IVAR.AC 619 L - IVAR.AC 619.

Rozmìry kompletní sestavy UNIMIX pro volbu vhodné montání skøíòky (typu P nebo N):

ROZDÌLOVAÈE A PODLAHOVÉ VYTÁPÌNÍ

otoèení èerpadla èelnì

pozice A = 165

stavební hloubka = 160

otoèení èerpadla boènì

pozice A = 220

stavební hloubka = 132

Rozmìry jsou pouze informativní:

n = poèet cest

KÓD PROVEDENÍ ROZMĚR ČERPADLO SKŘÍŇ

557671VP 557672VP 2cestný 3cestný 1" x EK 557673VP 557674VP 4cestný 5cestný 1" x EK 1" x EK 1" x DAB.VA 35/130 DAB.VA 35/130 DAB.VA P/N-MAX 2

557675VP 6cestný EK 1" x 35/130 DAB.VA P/N-MAX 2

557676VP 7cestný EK 1" x 35/130 DAB.VA P/N-MAX 3

557677VP 8cestný EK 1" x 35/130 DAB.VA P/N-MAX 3

557678VP 9cestný EK 1" x 55/130 DAB.VA P/N-MAX 3

10cestný EK 1" x 55/130 DAB.VA P/N-MAX 3

EK 55/130 DAB.VA P/N-MAX 3

55/130 P/N-MAX 4

P/N-MAX 4

375

25

50

128

60

200

+2 118

ROZDÌLOVAÈE A PODLAHOVÉ VYTÁPÌNÍ

výplach celého systému dle návodu výrobce.

Doporuèujeme ošetøení topného systému

Prodejce nenese zodpovìdnost za funkèní

pøípravkem GEL.POLY A.P.

závady zpùsobené neèistotami v systému.

Poznámka:

Podrobnìjší informace o sestavì naleznete

A

50

v návodu.

(n - 1) x 50 (175)

POZOR:

Tlakové ztráty:

Ve vypisu materiálu uvádìjte k obj. è. typ skøínì

Charakteristiky tlakových ztrát a tabulka nastavitelných

hodnot viz. samostatný rozdìlovaè

CI 553 VP a sbìraè CS 553.

P nebo N.

Vhodné do 21 kW.

Rozmìry jsou pouze informativní:

n = poèet cest

POZOR:

Ve vypisu materiálu uvádìjte k obj. è. typ

skøínì P nebo N.

C = 1"

Pøed kadým zprovoznìním topného systému, zejména pøi kombinaci podlahového

a radiátorového vytápìní, dùraznì upozoròujeme na výplach celého systému dle návodu

výrobce. Doporuèujeme ošetøení topného systému pøípravkem GEL.POLY A.P.

Prodejce nenese zodpovìdnost za funkèní závady zpùsobené neèistotami v systému.

ROZDÌLOVAÈE A PODLAHOVÉ VYTÁPÌNÍ 21

ROZDÌLOVAÈE A PODLAHOVÉ VYTÁPÌNÍ 23

74


6

| TOPENÍ

kotlové sestavy


TOPENÍ

Kotlové sestavy

KOTLOVÁ SESTAVA

IVAR.KS 550

obsahuje:

horizontální rozdělovač s 2 ks uzávěrů ovládaných šroubovákem nebo imbusovým klíčem - čerpadlovou skupinu KS (nesměšovaný

okruh) - izolaci EPP - čerpadlo - 2 ks teploměrů - 1 ks kulového uzávěru - 2 ks napouštěcích dopouštěcích ventilů

- ruční odvzdušňovací ventil - připojovací rozměr 5/4“

KÓD TYP ČERPADLA CENA

550610 DAB.VA 35/180 10680,-

5506105 DAB.VA 55/180 11135,-

550610E DAB.VEA 55/180 12142,-

N

5506108A ALPHA 2 25-40 13930,-

KOTLOVÉ SESTAVY

6

KOTLOVÁ SESTAVA S PŘEPOUŠTĚCÍM VENTILEM

IVAR.KS 551 BA

obsahuje:

horizontální rozdělovač s 2 ks uzávěrů ovládaných šroubovákem nebo imbusovým klíčem - čerpadlovou skupinu KS

s přepouštěcím ventilem (nesměšovaný okruh) - izolaci EPP - čerpadlo - 2 ks teploměrů - 2 ks kulových uzávěrů - 2 ks

napouštěcích dopouštěcích ventilů - ruční odvzdušňovací ventil - připojovací rozměr 5/4“, přepouštěcí ventil

N

KÓD TYP ČERPADLA CENA

550611 DAB.VA 35/180 11747,-

5506115 DAB.VA 55/180 12202,-

550611E DAB.VEA 55/180 13210,-

5506118A ALPHA 2 25-40 14997,-

KOTLOVÁ SESTAVA TŘÍCESTNÁ

IVAR.KS MIX 3

obsahuje:

horizontální rozdělovač s 2 ks uzávěrů ovládaných šroubovákem nebo imbusovým klíčem - čerpadlovou skupinu KS

(směšovaný okruh s třícestným ventilem) - izolaci EPP - čerpadlo - 2 ks teploměrů - 2 ks kulových uzávěrů - napouštěcí

dopouštěcí ventil - ruční odvzdušňovací ventil - připojovací rozměr 5/4“, přepouštěcí ventil, směšovací 3cestnou armaturu

Kv = 4 (s nastavitelným obtokem), zpětnou klapku, servopohon AVC 05

KÓD TYP ČERPADLA SERVOPOHON CENA

550620 DAB.VA 35/180 AVC 05 - 230 V 15339,-

55062051 DAB.VA 55/180 AVC 05 - 230 V 15794,-

550620E1 DAB.VEA 55/180 AVC 05 - 230 V 16801,-

N

55062081A ALPHA 2 25-40 AVC 05 - 230 V 18617,-

55062032 DAB.VA 35/180 AVC 05 - 24 V 16268,-

55062052 DAB.VA 55/180 AVC 05 - 24 V 16723,-

550620E2 DAB.VEA 55/180 AVC 05 - 24 V 17731,-

N

55062082A ALPHA 2 25-40 AVC 05 - 24 V 19547,-

Servopohon AVC 24 V (0 - 10 V) na objednávku, příplatek

2500,- Kč.

76


Kotlové sestavy

TOPENÍ

KOTLOVÁ SESTAVA ČTYŘCESTNÁ, Kv 4

IVAR.KS MIX 4

obsahuje:

horizontální rozdělovač s 2 ks uzávěrů ovládaných šroubovákem nebo imbusovým klíčem - čerpadlovou skupinu KS

(směšovaný okruh) - izolaci EPP - čerpadlo - 2 ks teploměrů - 2 ks kulových uzávěrů - napouštěcí dopouštěcí ventil - ruční

odvzdušňovací ventil - horní připojení G 5/4“ - dolní připojení G 5/4“, přepouštěcí ventil, směšovací 4cestnou armaturu Kv

= 4 (s nastavitelným obtokem), zpětnou klapku, servopohon AVC 05

KÓD TYP ČERPADLA SERVOPOHON CENA

550224 DAB.VA 35/180 AVC 05 - 230 V 15339,-

55022451 DAB.VA 55/180 AVC 05 - 230 V 15794,-

550224E1 DAB.VEA 55/180 AVC 05 - 230 V 16537,-

N

55022481A ALPHA 2 25-40 AVC 05 - 230 V 18324,-

55022432 DAB.VA 35/180 AVC 05 - 24 V 16268,-

55022452 DAB.VA 55/180 AVC 05 - 24 V 16723,-

550224E2 DAB.VEA 55/180 AVC 05 - 24 V 17731,-

N

55022482A ALPHA 2 25-40 AVC 05 - 24 V 19518,-

Servopohon AVC 24 V (0 - 10 V) na objednávku, příplatek

2500,- Kč.

KOTLOVÉ SESTAVY

KOTLOVÁ SESTAVA ZDVOJENÁ

- 1 - TŘÍCESTNÁ

IVAR.KSZ - MIX 3

obsahuje:

• horizontální rozdělovač s 2 ks uzávěrů ovládaných šroubovákem nebo imbusovým klíčem - čerpadlovou skupinu KS

(nesměšovaný okruh) - izolaci EPP - čerpadlo - 2 ks teploměrů - 1 ks kulového uzávěru - 2 ks napouštěcích dopouštěcích

ventilů - ruční odvzdušňovací ventil - připojovací rozměr 5/4“

• horizontální rozdělovač s 2 ks uzávěrů ovládaných šroubovákem nebo imbusovým klíčem - čerpadlovou skupinu KS

(směšovaný okruh) - izolaci EPP - čerpadlo - 2 ks teploměrů - 2 ks kulových uzávěrů - napouštěcí dopouštěcí ventil - ruční

odvzdušňovací ventil - připojovací rozměr 5/4“, přepouštěcí ventil, směšovací 3cestnou armaturu Kv = 4 (s nastavitelným

obtokem), zpětnou klapku, servopohon AVC 05 - otočnou vsuvku 5/4“ 2 ks

6

KÓD TYP ČERPADLA SERVOPOHON CENA

55062231 DAB.VA 35/180 AVC 05 - 230 V 26446,-

5506223151 DAB.VA 55/180 AVC 05 - 230 V 27356,-

55062231E1 DAB.VEA 55/180 AVC 05 - 230 V 29371,-

N

5506223181A ALPHA 2 25-40 AVC 05 - 230 V 32946,-

5506223132 DAB.VA 35/180 AVC 05 - 24 V 27382,-

5506223152 DAB.VA 55/180 AVC 05 - 24 V 28292,-

55062231E2 DAB.VEA 55/180 AVC 05 - 24 V 30307,-

N

5506223182A ALPHA 2 25-40 AVC 05 - 24 V 33882,-

Servopohon AVC 24 V (0 - 10 V) na objednávku, příplatek

2500,- Kč.

77


TOPENÍ

Kotlové sestavy

KOTLOVÁ SESTAVA ZDVOJENÁ

- 1 - ČTYŘCESTNÁ

IVAR.KSZ - MIX 4

obsahuje:

• horizontální rozdělovač s 2 ks uzávěrů ovládaných šroubovákem nebo imbusovým klíčem - čerpadlovou skupinu KS

(nesměšovaný okruh) - izolaci EPP - čerpadlo - 2 ks teploměrů - 1 ks kulového uzávěru - 2 ks napouštěcích dopouštěcích

ventilů - ruční odvzduš ňovací ventil - připojovací rozměr 5/4“

• horizontální rozdělovač s 2 ks uzávěrů ovládaných šroubovákem nebo imbusovým klíčem - čerpadlovou skupinu KS

(směšovaný okruh) - izolaci EPP - čerpadlo - 2 ks teploměrů - 2 ks kulových uzávěrů - napouštěcí dopouštěcí ventil - ruční

odvzdušňovací ventil - připojovací rozměr 5/4“, přepouštěcí ventil, směšovací 4cestnou armaturu Kv = 4 (s nastavitelným

obtokem), zpětnou klapku, servopohon AVC 05 - otočnou vsuvku 5/4“ 2 ks

N

N

KÓD TYP ČERPADLA SERVOPOHON CENA

55062244 DAB.VA 35/180 AVC 05 - 230 V 26446,-

5506224451 DAB.VA 55/180 AVC 05 - 230 V 27356,-

55062244E1 DAB.VEA 55/180 AVC 05 - 230 V 29371,-

5506224481A ALPHA 2 25-40 AVC 05 - 230 V 32946,-

5506224432 DAB.VA 35/180 AVC 05 - 24 V 27375,-

5506224452 DAB.VA 55/180 AVC 05 - 24 V 28285,-

55062244E2 DAB.VEA 55/180 AVC 05 - 24 V 30300,-

5506224482A ALPHA 2 25-40 AVC 05 - 24 V 33875,-

KOTLOVÉ SESTAVY

Servopohon AVC 24 V (0 - 10 V) na objednávku, příplatek

2500,- Kč.

6

KOTLOVÁ SESTAVA ZDVOJENÁ

IVAR.KSZ - MIX 3 BA

- 2 - TŘÍCESTNÁ

obsahuje:

• horizontální rozdělovač s 2 ks uzávěrů ovládaných šroubovákem nebo imbusovým klíčem - čerpadlovou skupinu KS

(nesměšovaný okruh s přepouštěcím ventilem) - izolaci EPP - čerpadlo - 2 ks teploměrů - 2 ks kulových uzávěrů - 2 ks

napouštěcích dopouštěcích ventilů - ruční odvzdušňovací ventil - připojovací rozměr 5/4“ - přepou štěcí ventil

• horizontální rozdělovač s 2 ks uzávěrů ovládaných šroubovákem nebo imbusovým klíčem - čerpadlovou skupinu KS

(směšovaný okruh) - izolaci EPP - čerpadlo - 2 ks teploměrů - 2 ks kulových uzávěrů - napouštěcí dopou štěcí ventil - ruční

odvzdušňovací ventil - připojovací rozměr 5/4“, přepouštěcí ventil, směšovací 3cestnou armaturu Kv = 4 (s nastavitelným

obtokem), zpětnou klapku, servopohon AVC 05, otočnou vsuvku 5/4“ 2 ks

N

N

KÓD TYP ČERPADLA SERVOPOHON CENA

55062231BA DAB.VA 35/180 AVC 05 - 230 V 27514,-

55062231BA51 DAB.VA 55/180 AVC 05 - 230 V 28424,-

55062231BAE1 DAB.VEA 55/180 AVC 05 - 230 V 30439,-

55062231BA81A ALPHA 2 25-40 AVC 05 - 230 V 34014,-

55062231BA32 DAB.VA 35/180 AVC 05 - 24 V 28450,-

55062231BA52 DAB.VA 55/180 AVC 05 - 24 V 29360,-

55062231BAE2 DAB.VEA 55/180 AVC 05 - 24 V 31375,-

55062231BA82A ALPHA 2 25-40 AVC 05 - 24 V 34950,-

Servopohon AVC 24 V (0 - 10 V) na objednávku, příplatek

2500,- Kč.

78


Kotlové sestavy

TOPENÍ

KOTLOVÁ

SESTAVA

ZDVOJENÁ - 2 - ČTYŘCESTNÁ

IVAR.KSZ - MIX 4 BA

obsahuje:

• horizontální rozdělovač s 2 ks uzávěrů ovládaných šroubovákem nebo imbusovým klíčem - čerpadlovou skupinu KS

(nesměšovaný okruh s přepouštěcím ventilem) - izolaci EPP - čerpadlo - 2 ks teploměrů - 2 ks kulových uzávěrů - 2 ks

napouštěcích dopouštěcích ventilů - ruční odvzdušňovací ventil - připojovací rozměr 5/4“ - přepou štěcí ventil;

• horizontální rozdělovač s 2 ks uzávěrů ovládaných šroubovákem nebo imbusovým klíčem - čerpadlovou skupinu KS

(směšovaný okruh) - izolaci EPP - čerpadlo - 2 ks teploměrů - 2 ks kulových uzávěrů - napouštěcí dopouštěcí ventil - ruční

odvzdušňovací ventil - připojovací rozměr 5/4“ - dolní připojení G 5/4“, přepouštěcí ventil, směšovací 4cestnou armaturu

Kv = 4 (s nastavitelným obtokem), zpětnou klapku, servopohon AVC 05, otočnou vsuvku 5/4“ 2 ks

KÓD TYP ČERPADLA SERVOPOHON CENA

55062244BA DAB.VA 35/180 AVC 05 - 230 V 27514,-

55062244BA51 DAB.VA 55/180 AVC 05 - 230 V 28424,-

55062244BAE1 DAB.VEA 55/180 AVC 05 - 230 V 30439,-

N

55062244BA81A ALPHA 2 25-40 AVC 05 - 230 V 34014,-

55062244BA32 DAB.VA 35/180 AVC 05 - 24 V 28443,-

55062244BA52 DAB.VA 55/180 AVC 05 - 24 V 29353,-

55062244BAE2 DAB.VEA 55/180 AVC 05 - 24 V 31368,-

N

55062244BA82A ALPHA 2 25-40 AVC 05 - 24 V 34943,-

Servopohon AVC 24 V (0 - 10 V) na objednávku, příplatek

2500,- Kč.

KOTLOVÉ SESTAVY

KOTLOVÁ SESTAVA ZDVOJENÁ - KIT/1 - TŘÍCESTNÁ

IVAR.KIT - MIX 3

obsahuje:

• horizontální rozdělovač s 2 ks uzávěrů ovládaných šroubovákem nebo imbusovým klíčem - čerpadlovou skupinu KS

(nesměšovaný okruh) - izolaci EPP - čerpadlo - 2 ks teploměrů - 1 ks kulového uzávěru - 2 ks napouštěcích dopouštěcích

ventilů - ruční odvzdušňovací ventil - připojovací rozměr 5/4“;

• horizontální rozdělovač s 2 ks uzávěrů ovládaných šroubovákem nebo imbusovým klíčem - čerpadlovou skupinu KS

(směšovaný okruh) - izolaci EPP - čerpadlo - 2 ks teploměrů - 2 ks kulových uzávěrů - napouštěcí dopouštěcí ventil - ruční

odvzdušňovací ventil - připojovací rozměr 5/4“, přepouštěcí ventil, směšovací 3cestnou armaturu Kv = 4 (s nastavitelným

obtokem), zpětnou klapku, servopohon AVC 05 - expanzní nádobu a hydraulický vyrovnávač tlaku - zátku 5/4“ 1 ks -

otočnou vsuvku 5/4“ 4 ks

6

KÓD TYP ČERPADLA SERVOPOHON CENA

55062234 DAB.VA 35/180 AVC 05 - 230 V 34520,-

5506223451 DAB.VA 55/180 AVC 05 - 230 V 35430,-

55062234E1 DAB.VEA 55/180 AVC 05 - 230 V 37445,-

N

5506223481A ALPHA 2 25-40 AVC 05 - 230 V 41020,-

5506223432 DAB.VA 35/180 AVC 05 - 24 V 35449,-

5506223452 DAB.VA 55/180 AVC 05 - 24 V 36359,-

55062234E2 DAB.VEA 55/180 AVC 05 - 24 V 38374,-

N

5506223482A ALPHA 2 25-40 AVC 05 - 24 V 41949,-

Servopohon AVC 24 V (0 - 10 V) na objednávku, příplatek

2500,- Kč.

79


TOPENÍ

Kotlové sestavy

KOTLOVÁ SESTAVA ZDVOJENÁ - KIT/1 - ČTYŘCESTNÁ

IVAR.KIT - MIX 4

obsahuje:

• horizontální rozdělovač s 2 ks uzávěrů ovládaných šroubovákem nebo imbusovým klíčem - čerpadlovou skupinu KS

(nesměšovaný okruh) - izolaci EPP - čerpadlo - 2 ks teploměrů - 1 ks kulového uzávěru - 2 ks napouštěcích dopouštěcích

ventilů - ruční odvzduš ňovací ventil - připojovací rozměr 5/4“;

• horizontální rozdělovač s 2 ks uzávěrů ovládaných šroubovákem nebo imbusovým klíčem - čerpadlovou skupinu KS

(směšovaný okruh) - izolaci EPP - čerpadlo - 2 ks teploměrů - 2 ks kulových uzávěrů - napouštěcí dopou štěcí ventil - ruční

odvzdušňovací ventil - připojovací rozměr 5/4“ , přepouštěcí ventil, směšovací 4cestnou armaturu Kv = 4 (s nastavitelným

obtokem), zpětnou klapku, servopohon AVC 05 - expanzní nádobu a hydraulický vyrovnávač tlaku - zátku 5/4“ 1 ks - otočnou

vsuvku 5/4“ 4 ks

KÓD TYP ČERPADLA SERVOPOHON CENA

55062248 DAB.VA 35/180 AVC 05 - 230 V 34520,-

5506224851 DAB.VA 55/180 AVC 05 - 230 V 35430,-

55062248E1 DAB.VEA 55/180 AVC 05 - 230 V 37445,-

N

5506224881A ALPHA 2 25-40 AVC 05 - 230 V 41020,-

5506224832 DAB.VA 35/180 AVC 05 - 24 V 35449,-

5506224852 DAB.VA 55/180 AVC 05 - 24 V 36359,-

55062248E2 DAB.VEA 55/180 AVC 05 - 24 V 38374,-

KOTLOVÉ SESTAVY

N

5506224882A ALPHA 2 25-40 AVC 05 - 24 V 41949,-

Servopohon AVC 24 V (0 - 10 V) na objednávku, příplatek

2500,- Kč.

6

KOTLOVÁ SESTAVA ZDVOJENÁ - KIT/2 - TŘÍCESTNÁ

IVAR.MIX 3 BA

obsahuje:

• horizontální rozdělovač s 2 ks uzávěrů ovládaných šroubovákem nebo imbusovým klíčem - čerpadlovou skupinu KS

(nesměšovaný okruh s přepouštěcím ventilem) - izolaci EPP - čerpadlo - 2 ks teploměrů - 2 ks kulových uzávěrů - 2 ks

napouštěcích dopouštěcích ventilů - ruční odvzdušňovací ventil - připojovací rozměr 5/4“ - přepou štěcí ventil;

• horizontální rozdělovač s 2 ks uzávěrů ovládaných šroubovákem nebo imbusovým klíčem - čerpadlovou skupinu KS

(směšovaný okruh) - izolaci EPP - čerpadlo - 2 ks teploměrů - 2 ks kulových uzávěrů - napouštěcí dopou štěcí ventil - ruční

odvzdušňovací ventil - připojovací rozměr 5/4“, přepouštěcí ventil, směšovací 3cestnou armaturu Kv = 4 (s nastavitelným

obtokem), zpětnou klapku, servopohon AVC 05 - expanzní nádobu a hydraulický vyrovnávač tlaku - zátku 5/4“ 1 ks - otočnou

vsuvku 5/4“ 4 ks

KÓD TYP ČERPADLA SERVOPOHON CENA

55062234BA DAB.VA 35/180 AVC 05 - 230 V 35588,-

55062234BA51 DAB.VA 55/180 AVC 05 - 230 V 36498,-

55062234BAE1 DAB.VEA 55/180 AVC 05 - 230 V 38513,-

N

55062234BA81A ALPHA 2 25-40 AVC 05 - 230 V 42088,-

55062234BA32 DAB.VA 35/180 AVC 05 - 24 V 36517,-

55062234BA52 DAB.VA 55/180 AVC 05 - 24 V 37427,-

55062234BAE2 DAB.VEA 55/180 AVC 05 - 24 V 39442,-

N

55062234BA82A ALPHA 2 25-40 AVC 05 - 24 V 43017,-’

Servopohon AVC 24 V (0 - 10 V) na objednávku, příplatek

2500,- Kč.

80


Kotlové sestavy

TOPENÍ

KOTLOVÁ SESTAVA ZDVOJENÁ - KIT/2 - ČTYŘCESTNÁ

IVAR.MIX 4 BA

obsahuje:

• horizontální rozdělovač s 2 ks uzávěrů ovládaných šroubovákem nebo imbusovým klíčem - čerpadlovou skupinu KS

(nesměšovaný okruh s přepouštěcím ventilem) - izolaci EPP - čerpadlo - 2 ks teploměrů - 1 ks kulového uzávěru - 2 ks

napouštěcích dopouštěcích ventilů - ruční odvzdušňovací ventil - připojovací rozměr 5/4“ - přepou štěcí ventil;

• horizontální rozdělovač s 2 ks uzávěrů ovládaných šroubovákem nebo imbusovým klíčem - čerpadlovou skupinu KS

(směšovaný okruh) - izolaci EPP - čerpadlo - 2 ks teploměrů - 2 ks kulových uzávěrů - napouštěcí dopouštěcí ventil - ruční

odvzdušňovací ventil - připojovací rozměr 5/4“, přepouštěcí ventil, směšovací 4cestnou armaturu Kv = 4 (s nastavitelným

obtokem), zpětnou klapku, servopohon AVC 05 - expanzní nádobu a hydraulický vyrovnávač tlaku - zátku 5/4“ 1 ks -

otočnou vsuvku 5/4“ 4 ks

KÓD TYP ČERPADLA SERVOPOHON CENA

55062248BA DAB.VA 35/180 AVC 05 - 230 V 35588,-

55062248BA51 DAB.VA 55/180 AVC 05 - 230 V 36498,-

55062248BAE1 DAB.VEA 55/180 AVC 05 - 230 V 38513,-

N

55062248BA81A ALPHA 2 25-40 AVC 05 - 230 V 42088,-

55062248BA32 DAB.VA 35/180 AVC 05 - 24 V 36517,-

55062248BA52 DAB.VA 55/180 AVC 05 - 24 V 37427,-

55062248BAE2 DAB.VEA 55/180 AVC 05 - 24 V 39442,-

N

55062248BA82A ALPHA 2 25-40 AVC 05 - 24 V 43017,-

Servopohon AVC 24 V (0 - 10 V) na objednávku, příplatek

2500,- Kč.

KOTLOVÉ SESTAVY

HYDRAULICKÝ

VYROVNÁVAČ

TLAKU

IVAR.550 A

PN 10, T = +120 °C

univerzální vstupní kit pro všechny kotlové sestavy,

připojení možné z levé i pravé strany kotlové

sestavy

obsahuje: uzavírací, vypouštěcí a odvzdušňovací

armaturu, teploměr a termomanometr; materiál

mosaz OT 58, maximální průtok 4500 l/ hod.

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

550600 5/4“ x 5/4“ 1 4061,-

6

81


TOPENÍ

Kotlové sestavy a příslušenství ke kotlovým sestavám

KOTLOVÁ SESTAVA BEZ ROZDĚLOVAČE

- nesměšovaný

IVAR.KS 55A

modul obsahuje:

čerpadlovou skupinu KS (nesmě šovaný okruh) - izolaci EPP - čerpadlo - 2 ks teploměrů - 1 ks kulového uzávěru - 2 ks

napouštěcích nesměšovaných dopouštěcích ventilů - ruční odvzdušňovací ventil - připojovací rozměr 5/4“

N

N

N

N

N

KÓD TYP ČERPADLA CENA

55A610 DAB.VA 35/180 7700,-

55A6105 DAB.VA 55/180 8400,-

55A6106 DAB.VA 65/180 8500,-

55A610E DAB.VEA 55/180 9600,-

55A6108A ALPHA 2 25-40 11300,-

KOTLOVÉ SESTAVY

KOTLOVÁ SESTAVA BEZ ROZDĚLOVAČE

- nesměšovaný s přepouštěcím ventilem

IVAR.KS 55ABA

modul obsahuje:

čerpadlovou skupinu KS s přepouštěcím ventilem (nesměšovaný okruh) - izolaci EPP - čerpadlo - 2 ks teploměrů - 2 ks kulových

uzávěrů - 2 ks napouštěcích / dopouštěcích ventilů - ruční odvzdušňovací ventil - připojovací rozměr 5/4“, přepouštěcí

ventil

N

N

N

N

N

KÓD TYP ČERPADLA CENA

55A611 DAB.VA 35/180 8900,-

55A6115 DAB.VA 55/180 9600,-

55A6116 DAB.VA 65/180 9700,-

55A611E DAB.VEA 55/180 10800,-

55A6118A ALPHA 2 25-40 12400,-

KOTLOVÉ SESTAVY BEZ ROZDĚLOVAČE

- s 3cestným směšovacím ventilem

IVAR.KS 55A MIX 3

modul obsahuje:

čerpadlovou skupinu KS (směšovaný okruh s třícestným ventilem) - izolaci EPP - čerpadlo - 2 ks teploměrů - 4 ks kulových

uzávěrů - napou štěcí / dopouštěcí ventil - ruční odvzdušňovací ventil - připojovací rozměr 5/4“, přepouštěcí ventil,

směšovací 3cestnou armaturu Kv = 4 (s nastavitelným obtokem), zpětnou klapku

N

N

N

N

N

KÓD TYP ČERPADLA CENA

55A620 DAB.VA 35/180 10400,-

55A62051 DAB.VA 55/180 11000,-

55A62061 DAB.VA 65/180 11100,-

55A620E1 DAB.VEA 55/180 12200,-

55A62081A ALPHA 2 25-40 13900,-

HORIZONÁLNÍ ROZDĚLOVAČ

- pro jednotlivé moduly KS

IVAR.55

materiál mosaz OT 58, připojovací rozměr 5/4”, včetně 2 ks kulových uzávěrů (IMBUS - šroubovák) - izolace EPP

N

KÓD TYP CENA

55063 F 5/4” x 5/4” 3800,-

82


Příslušenství ke kotlovým sestavám

TOPENÍ

KIT DVOU KULOVÝCH

UZÁVĚRŮ

PN 30, T = -30 až +120 °C

materiál niklovaná mosaz OT 58

FIV.9723 R

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

9723R006 1“ 12/48 768,-

9723R007 5/4“ 8/32 1608,-

MEZIKUS

KE KOTLOVÉ

SESTAVĚ

IVAR.MZK

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

500934 180 mm 20 189,-

ZÁVITOVÝ

IVAR.AC 632

PŘECHOD

KE KOTLOVÉ SESTAVĚ ZDVOJENÝ

PN 10, T = +120 °C

dvojitý vývod k čerpadlové skupině KS,

materiál mosaz OT 58

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

550580 5/4“ F / 2 x 3/4“ M 9/72 391,-

KOTLOVÉ SESTAVY

ZÁVITOVÝ

IVAR.AC 627

PŘECHOD

KE KOTLOVÉ SESTAVĚ JEDNODUCHÝ

PN 10, T = +120 °C

jednoduchý vývod k čerpadlové skupině KS,

materiál mosaz OT 58

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

550552 5/4“ F x 1“ F 10/80 203,-

6

VSUVKA OTOČNÁ

IVAR.AC 606 N

PN 10, T = +120 °C

MM závit vnější - vnější, umožňuje spojení

rozdělovačů stejných rozměrů bez potřeby pohybu

spojovanými kusy, materiál niklovaná mosaz

OT 58, u rozměru 5/4” materiál mosaz OT 58

N

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

500070N 1“ 30/240 152,-

500387 5/4“ 10/80 228,-

83


TOPENÍ

Příslušenství ke kotlovým sestavám

IZOLACE

KE KOTLOVÝM

SESTAVÁM

IVAR.ISOLKOT HOR

IVAR.ISOLKOT DOL

N

N

KÓD TYP BALENÍ CENA

590009 IVAR.ISOLKOT HOR 1 650,-

590010 IVAR.ISOLKOT DOL 1 400,-

IVAR.ISOLKOT HOR

IVAR.ISOLKOT DOL

EXPANZNÍ

IVAR.EXPANZ

NÁDOBA

PRO KOTLOVOU SESTAVU

s napojovací sadou 5/4“

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

550530 18 l 1 3237,-

KOTLOVÉ SESTAVY

6

18 l

HYDRAULICKÝ

VYROVNÁVAČ

TLAKU

IVAR.548 Z

PN 10, T = +110 °C

materiál: ocel s povrchovou úpravou

obsahuje: uzavírací, odvzdušňovací armaturu,

připojovací šroubení, izolaci

KÓD ROZMĚR PRŮTOK BALENÍ CENA

548006 1“ 2500 l/hod. 1 11019,-

548007 5/4“ 4000 l/hod. 1 12872,-

548008 6/4“ 6000 l/hod. 1 15823,-

HYDRAULICKÝ

VYROVNÁVAČ

TLAKU

IVAR.548 P

PN 16 (s protipřírubou dle EN 1092-1)

T = +110 °C

materiál: ocel s povrchovou úpravou

obsahuje: uzavírací, odvzdušňovací armaturu,

připojovací příruby, izolaci

KÓD ROZMĚR PRŮTOK BALENÍ CENA

548052 DN 50 9000 l/hod. 1 35056,-

548062 DN 65 18000 l/hod. 1 39137,-

548082 DN 80 28000 l/hod. 1 52385,-

548102 DN 100 56000 l/hod. 1 58477,-

84


Příslušenství ke kotlovým sestavám

TOPENÍ

KOTLOVÝ MODUL PRO MULTIMIX BEZ ROZDĚLOVAČE

- nesměšovaný

IVAR.MULTIMIX KS

čerpadlová skupina (nesměšovaný okruh) - izolace EPP - čerpadlo, 2 ks teploměrů, 2 ks kulových uzávěrů, přetlakový

diferenciální by-pass, přívod 1” M a vývod 3/4” F, zpětná klapka, teleskopický systém pro snadnou instalaci čerpadla

možnost umístit do podomítkové skříňky IVAR.P-MAX3

N

N

N

N

KÓD TYP ČERPADLO CENA

506280P1 IVAR.MULTIMIX KS VA 35-130 7390,-

506280P2 IVAR.MULTIMIX KS VA 55-130 8090,-

506280P3 IVAR.MULTIMIX KS VEA 55-130 9900,-

506280PA IVAR.MULTIMIX KS ALPHA 2 25-40 11490,-

KOTLOVÝ MODUL PRO MULTIMIX BEZ ROZDĚLOVAČE

- směšovaný s 3cestným ventilem

IVAR.MULTIMIX K MIX

čerpadlová skupina (směšovaný okruh) - izolace EPP - čerpadlo, 2 ks teploměrů, 2 ks kulových uzávěrů, sekundární

vyvažovací přetlakový diferenciální by-pass, přívod 1” M a vývod 3/4” F, bezpečnostní pojistné termostatické čidlo, zpětná

klapka, teleskopický systém pro snadnou instalaci

možnost umístit do podomítkové skříňky IVAR.P-MAX3

možnost řízení pomocí:

• termostatické hlavice s odděleným čidlem IVAR.T5011U,

• elektrotermické hlavice s proporcionálním ovládáním 0 - 10 V

IVAR.TE 3061,

• elektrického pohonu s 3polohovým řídicím signálem IVAR.SSA 31

KOTLOVÉ SESTAVY

N

N

N

N

KÓD TYP ČERPADLO CENA

506281P1 IVAR.MULTIMIX K MIX VA 35-130 9900,-

506281P2 IVAR.MULTIMIX K MIX VA 55-130 10500,-

506281P3 IVAR.MULTIMIX K MIX VEA 55-130 12290,-

506281PA IVAR.MULTIMIX K MIX ALPHA 2 25-40 13900,-

6

OSAZENÝ HORIZONTÁLNÍ ROZDĚLOVAČ MULTIMIX

- pro 2 moduly

IVAR.MULTIMIX HR 2K

provedení 2cestný, obsahuje 2 kulové uzávěry, automatický odvzdušňovací ventil a termomanometr, výhradně

použitelný pro IVAR.MULTIMIX, připojení ke kotlové sestavě IVAR.MULTIMIX převlečnou maticí 1”, připojovací rozměr 1”

možnost připojení k systému ze všech čtyř stran

N

KÓD TYP ROZMĚR CENA

506282 IVAR.MULTIMIX HR 2K 1” 9990,-

OSAZENÝ HORIZONTÁLNÍ ROZDĚLOVAČ MULTIMIX

- pro 3 moduly

IVAR.MULTIMIX HR 3K

provedení 3cestný, obsahuje 2 kulové uzávěry, automatický odvzdušňovací ventil a termomanometr, výhradně

použitelný pro IVAR.MULTIMIX, připojení ke kotlové sestavě IVAR.MULTIMIX převlečnou maticí 1”, připojovací rozměr 1”

možnost připojení k systému ze všech čtyř stran

N

KÓD TYP ROZMĚR CENA

506283 IVAR.MULTIMIX HR 3K 1” 11490,-

85


TOPENÍ

Příslušenství ke kotlovým sestavám

UNIVERZÁLNÍ

IVAR.MULTIMIX MR2

HORIZONTÁLNÍ

IVAR.MULTIMIX MR3

ROZDĚLOVAČ

MULTIMIX - neosazený

N

N

KÓD TYP ROZMĚR CENA

506284 IVAR.MULTIMIX MR2 1” 6900,-

506285 IVAR.MULTIMIX MR3 1” 8900,-

provedení 2cestný a 3cestný slouží jako

rozšiřující rozdělovač k IVAR.MULTIMIX HR 2K

a IVAR.MULTIMIX HR 3K

IVAR.MULTIMIX MR2

IVAR.MULTIMIX MR3

IZOLACE IVAR.MULTIMIX AM 01

PRO KOTLOVÉ

SESTAVY MULTIMIX

N

N

KÓD TYP PROVEDENÍ CENA

506361 IVAR.MULTIMIX AM 01 DVOJCESTNÉ 1190,-

506362 IVAR.MULTIMIX AM 01 TROJCESTNÉ 1390,-

KOTLOVÉ SESTAVY

6

TERMOSTATICKÁ IVAR.T 5011U

HLAVICE S

ODDĚLENÝM ČIDLEM

- kapalinová s kapilárou 2 m

a jímkou 1/2”

rozsah regulace +30 až +50 °C

použití pro rozdělovače pouze pro IVAR.

UNIMIX a kotlové sestavy IVAR.MULTIMIX K MIX

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

501175U IVAR.T 5011U M 30 × 1,5 1 782,-

EN 215

ELEKTROTERMICKÁ

HLAVICE

IVAR.TE 3061

bez proudu uzavřeno, pro rozdělovače typu

IVAR.UNIMIX, kotlové sestavy IVAR.MULTIMIX

a pro termostatický ventil VDS 02, 24 V s proporcionálním

ovládáním 0 - 10 V, IP 44 a časová konstanta

60 s/mm

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

500887 IVAR.TE 3061 M 30 x 1,5 1/100 1510,-

ELEKTRICKÝ

POHON

IVAR.UNIMIX SSA 31

KÓD NAPĚTÍ BALENÍ CENA

UNIMIXSSA31 230 V 1 2770,-

230 V s 3polohovým řídicím signálem pro

modulární ovládání třícestného směšovacího ventilu

pro IVAR.UNIMIX a IVAR.MULTIMIX K MIX

86


7

| TOPENÍ

regulační

a pojišťovací armatury


TOPENÍ

Zónové uzávěry a servopohupy

DVOUCESTNÝ

ZÓNOVÝ

UZÁVĚR

SE SERVOPOHONEM

IVAR.MODULO

COMPACT 2

PN 40, T = 0 až +100 °C, 230 V, IP 50 a IP 55

dle montážní polohy, úhel otočení 90°, časová

konstanta 75 s, kabel 1 m

materiál niklovaná mosaz OT 58

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

01425530 1/2“ M 1 3176,-

01425532 3/4“ M 1 3491,-

01425534 1“ M 1 4061,-

01425536 5/4“ M 1 4660,-

REGULAČNÍ A POJIŠŤOVACÍ ARMATURY

TŘÍCESTNÝ

ZÓNOVÝ

UZÁVĚR

SE SERVOPOHONEM

IVAR.MODULO

COMPACT 3

PN 40, T = 0 až +100 °C, 230 V, IP 55, úhel

otočení 180°, časová konstanta 150 s, kabel 1 m

materiál niklovaná mosaz OT 58

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

01425544 3/4“ M 1 3862,-

01425546 1“ M 1 4599,-

01425548 5/4“ M 1 5476,-

7

NÁHRADNÍ

SERVOPOHON

PRO DVOU,

TŘÍCESTNÝ ZÓNOVÝ

UZÁVĚR MODULO

IVAR.MODULO

COMPACT

KÓD TYP BALENÍ CENA

01420042 IVAR.MODULO COMPACT 2 M 1 2319,-

01420044 IVAR.MODULO COMPACT 3 M 1 2311,-

Upozornění:

pro starší typy MODULO 2 a MODULO 3 jsou motory MODULO

COMPACT 2M a 3M kompatibilní

88


Zónové uzávěry a směšovací ventily

TOPENÍ

TŘÍCESTNÝ ZÓNOVÝ

VENTIL

A ELEKTRICKÝ POHON

IVAR.525

IVAR.EMV

N

N

KÓD TYP ROZMĚR CENA

0066072 IVAR.525-25 1” 1099,-

0066073 IVAR.525-32 5/4” 1399,-

PN 10, T = +5 až +80 ˚C

dle montážní polohy, úhel točivý 30˚, časová

konstanta 8 s

materiál niklovaná mosaz OT 58

IVAR.525-25 a IVAR.525-32 3cestný zónový

ventil

IVAR.EMV - elektrický pohon, 230 V, IP 40

pouze pro IVAR.525-25 a IVAR.525-32

N

KÓD TYP NAPĚTÍ CENA

066061 IVAR.EMV 230 V 1290,-

NOVINKA

TERMOSTATICKÝ

SMĚŠOVACÍ

VENTIL

IVAR.MT 00 NR

IVAR.MT 05 RU

PN 10, T = 0 ÷ +90 ˚C, teplotní rozsah +30 ÷

+65 ˚C, min. průtok 3 l/min.

materiál chromovaná niklovaná mosaz OT 58,

ochrana proti usazení vápníku

IVAR.MT 00 NR - je fixně nastavená teplota

a nelze měnit - konstantní teplota

IVAR.MT 05 RU - je možné nastavenou teplotu

zvolit dle rozsahu - plynule nastavitelný

N

N

KÓD TYP ROZMĚR NASTAVENÍ CENA

507020 IVAR.MT 00 NR 1/2“ 47 ˚C 1390,-

507035 IVAR.MT 05 RU 3/4“ 36-50 ˚C 1490,-

NOVINKA

REGULAČNÍ A POJIŠŤOVACÍ ARMATURY

IVAR.MT 00 NR

IVAR.MT 05 RU

TERMOSTATICKÝ

SMĚŠOVACÍ VENTIL

PRO TV

IVAR.T MIX 34

IVAR.C 520

IVAR.C 521

PN 10, T = +90 °C

materiál mosaz OT 58, plynulé nastavení TV

T MIX 34: +35 až +65 °C - plynulé nastavení

C 520: +30 až +48 °C - plynulé nastavení

C 521: +30 až +65 °C - plynulé nastavení

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

69053 IVAR.T MIX 34 3/4“ F 1 1722,-

520430 IVAR.C 520 1/2“ F - Kv 1,3 1 1576,-

520530 IVAR.C 520 3/4“ F - Kv 1,8 1 1658,-

520630 IVAR.C 520 1“ F - Kv 2,75 1 2382,-

521500 IVAR.C 521 3/4“ M - Kv 2,6 1 2775,-

IVAR.T MIX 34 IVAR.C 520

IVAR.C 521

89


TOPENÍ

Směšovací ventily a servopohony

SMĚŠOVACÍ VENTIL

TŘÍCESTNÝ

PN 10, T = +5 až +110 °C

materiál mosaz OT 58

IVAR.MIX 3

KÓD KV ROZMĚR CENA

501547 4 3/4“ 700,-

501548 6 3/4“ 700,-

501549 8 3/4“ 700,-

501550 8 1“ 700,-

501551 12 1“ 700,-

501552 12 5/4“ 772,-

501553 18 5/4“ 772,-

501564 28 6/4“ 2029,-

501565 44 2“ 2029,-

REGULAČNÍ A POJIŠŤOVACÍ ARMATURY

7

SMĚŠOVACÍ VENTIL

ČTYŘCESTNÝ

PN 10, T = +5 až +110 °C

materiál mosaz OT 58

IVAR.MIX 4

IVAR.PROMIX AVC 05

IVAR.PROMIX AVC 05 S

IVAR.PROMIX AVC 15

SERVOPOHON KE SMĚŠOVACÍM

VENTILŮM MIX A KOTLOVÝM

SESTAVÁM IVAR

pro MIX 3, MIX 4 a kotlové sestavy do 5/4“,

doba otevření 120 s, úhel otevření 90°, 50 Hz,

stupeň krytí IP 42, přepnutí na ruční ovládání

IVAR.PROMIX AVC 05 a AVC 05 S - krouticí

moment 5 Nm

IVAR.PROMIX AVC 15 - krouticí moment 15 Nm

KÓD KV ROZMĚR CENA

501554 4 3/4“ 752,-

501555 6 3/4“ 752,-

501556 8 3/4“ 752,-

501557 8 1“ 752,-

501558 12 1“ 752,-

501559 12 5/4“ 829,-

501560 18 5/4“ 829,-

501562 28 6/4“ 2237,-

501563 44 2“ 2237,-

KÓD TYP NAPÁJENÍ CENA

1AVC0532M210-030 IVAR.PROMIX AVC 05 230 V 2386,-

1AVC0532M410-010 IVAR.PROMIX AVC 05 24 V 3200,-

1AVC05C2M210-030 IVAR.PROMIX AVC0 5 S 230 V 3504,-

1AVC1534M220-030 IVAR.PROMIX AVC 15 230 V 5775,-

IVAR.PROMIX AVC 05

IVAR.PROMIX AVC 15

Poznámka:

* Typ IVAR.PROMIX AVC 05 S - možnost ovládání čerpadla

SERVOPOHON

IVAR.AVC 24

KE SMĚŠOVACÍM

VENTILŮM

MIX A KOTLOVÝM SESTAVÁM IVAR

pro MIX 3, MIX 4, kotlové sestavy

KÓD NAPÁJENÍ CENA

501395 24 V (SPOJITÉ 0-10 V) 4797,-

Poznámka:

doporučené použití pro rozměry MIX 3 a MIX 4 - 5/4“ až 2“

90


Kity směšovacích ventilů

TOPENÍ

KIT MIX 3

IVAR.KIT MIX 3

PN 10, T = +5 až +110 °C, napájení 230 V,

50 Hz, stupeň krytí IP 32

třícestný ventil se servopohonem, 230 V,

pro MIX 3, MIX 4 a kotlové sestavy do 5/4“,

doba otevření 120 s, úhel otevření 90°, krouticí

moment 5 Nm, materiál mosaz OT 58

KÓD KV ROZMĚR BALENÍ CENA

KIT501548 6 3/4“ 1 2860,-

KIT501550 8 1“ 1 2860,-

IVAR.PROMIX AVC 05

KIT MIX 4

IVAR.KIT MIX 4

PN 10, T = +5 až +110 °C, napájení 230 V,

50 Hz, stupeň krytí IP 32

čtyřcestný ventil se servopohonem, 230 V,

pro MIX 3, MIX 4 a kotlové sestavy do 5/4“,

doba otevření 120 s, úhel otevření 90°, krouticí

moment 5 Nm, materiál mosaz OT 58

IVAR.PROMIX AVC 05

KIT MIX 3 BIG

IVAR.KIT MIX 3 BIG

PN 10, T = +5 až +110 °C, napájení 230 V,

50 Hz, stupeň krytí IP 32

třícestný ventil se servopohonem, 230 V,

pro MIX 3, MIX 4 a kotlové sestavy do 5/4“,

doba otevření 120 s, úhel otevření 90°, krouticí

moment 15 Nm, materiál mosaz OT 58

KÓD KV ROZMĚR BALENÍ CENA

KIT501555 6 3/4“ 1 2911,-

KIT501557 8 1“ 1 2911,-

KÓD KV ROZMĚR BALENÍ CENA

KIT501553 18 5/4“ 1 5986,-

KIT501564 28 6/4“ 1 7135,-

KIT501565 44 2“ 1 7135,-

REGULAČNÍ A POJIŠŤOVACÍ ARMATURY

7

IVAR.PROMIX AVC 15

KIT MIX 4 BIG

IVAR.KIT MIX 4 BIG

PN 10, T = +5 až +110 °C, napájení 230 V,

50 Hz, stupeň krytí IP 32

čtyřcestný ventil se servopohonem, 230 V, pro

MIX 3, MIX 4 a kotlové sestavy do 5/4“,

doba otevření 120 s, úhel otevření 90°, krouticí

moment 15 Nm materiál mosaz OT 58

KÓD KV ROZMĚR BALENÍ CENA

KIT501560 18 5/4“ 1 6038,-

KIT501562 28 6/4“ 1 9245,-

KIT501563 44 2“ 1 9245,-

IVAR.PROMIX AVC 15

91


TOPENÍ

Odvzdušňovací armatury

AUTOMATICKÝ

ODVZDUŠ-

ŇOVACÍ VENTIL

A ZPĚTNÁ

KLAPKA

IVAR.VARIA

IVAR.VARIA TECNO

IVAR.VARIA ZK

PN 10, vypouštěcí tlak max. 2,5 bar, T = +120 °C

materiál mosaz OT 58

N

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

00400620 IVAR.VARIA 3/8“ 12/120 115,-

00400660 IVAR.VARIA 1/2“ 12/120 125,-

00400660N IVAR.VARIA 1/2“ - Nikl 12/120 136,-

00400340 IVAR.VARIA 3/4“ 10/120 183,-

00400004 IVAR.VARIA TECNO 1/2” 12/120 109,-

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

00402060 IVAR.VARIA ZK 3/8“ x 3/8“ 12/120 27,-

00402080 IVAR.VARIA ZK 1/2“ x 3/8“ 12/120 36,-

00402100 IVAR.VARIA ZK 1/2“ x 1/2“ 12/120 50,-

REGULAČNÍ A POJIŠŤOVACÍ ARMATURY

IVAR.VARIA

IVAR.VARIA TECNO

AUTOMATICKÝ

ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

IVAR.ROBOCAL 5024

IVAR.ROBOCAL ZK 561

IVAR.KIT ROBOCAL

PN 10, vypouštěcí tlak max. 4 bar, T = +115 °C

materiál mosaz OT 58, plast

IVAR.ROBOCAL 5024 - automatický

odvzdušňovací ventil bez zpětné klapky

IVAR.ZK 561

- zpětná klapka pro IVAR.ROBOCAL 5024

IVAR.KIT ROBOCAL - automatický

odvzdušňovací ventil se zpětnou klapkou

IVAR.VARIA ZK

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

502430 IVAR.ROBOCAL 5024 3/8” 1/50 150,-

561300 IVAR.ROBOCAL ZK 561 3/8” 10 39,-

KIT502430 IVAR.KIT ROBOCAL 3/8” 1/50 189,-

7

IVAR.ROBOCAL 5024 IVAR.KIT ROBOCAL IVAR.ZK 561

AUTOMATICKÝ

ODVZDUŠŇOVACÍ

VENTIL

IVAR.MINICAL 5020

IVAR.MINICAL 5021

PN 10, vypouštěcí tlak max. 2,5 bar, T = +120 °C

materiál mosaz OT 58

IVAR.MINICAL 5020 - bez zpětné klapky

IVAR.MINICAL 5021 - se zpětnou klapkou

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

502030 IVAR.MINICAL 5020 3/8“ 10/100 211,-

502040 IVAR.MINICAL 5020 1/2“ 10/100 222,-

502130 IVAR.MINICAL 5021 3/8“ 10/100 249,-

502140 IVAR.MINICAL 5021 1/2“ 10/100 299,-

502141 IVAR.MINICAL 5021 1/2“ - nikl 10/100 310,-

IVAR.MINICAL 5020 IVAR.MINICAL 5021

92


Odvzdušňovací armatury

TOPENÍ

AUTOMATICKÝ

ODVZDUŠŇOVACÍ

VENTIL ROHOVÝ

IVAR.AERCAL 504

PN 10, vypouštěcí tlak max. 2,5 bar, T = +100 °C

materiál niklovaná chromovaná mosaz OT 58

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

504401 1/2“ 1/25 327,-

504501 3/4“ 1/25 349,-

504611 1“ - pravá 1/25 388,-

504621 1“ - levá 1/25 393,-

RUČNÍ

ODVZDUŠŇOVACÍ

VENTIL

IVAR.BALUX

PN 10, T = +120 °C

materiál niklovaná mosaz OT 58 - plast

HYGROSKOPICKÝ IVAR.HYGRO

AUTOMATICKÝ

ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

PN 10, T = +100 °C

materiál niklovaná mosaz OT 58 - plast

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

00410017 1/4“ 200 19,-

00410019 3/8“ 200 22,-

00410021 1/2“ 200 22,-

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

508021 1/4“ 25/100 73,-

508031 3/8“ 25/100 85,-

508041 1/2“ 25/100 113,-

REGULAČNÍ A POJIŠŤOVACÍ ARMATURY

7

RUČNÍ

ODVZDUŠŇOVACÍ

VENTIL

IVAR.ROV

PN 10, T = +120 °C

materiál niklovaná mosaz OT 58 - plast

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

00410007 1/4” 100 22,-

00410011 3/8” 100 31,-

00410012 1/2” 75 44,-

93


TOPENÍ

Odvzdušňovací armatury

AUTOMATICKÝ

ODVZDUŠŇOVACÍ

VENTIL

IVAR.MAXCAL 501

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

501500 3/4“ x 3/8“ 1 4663,-

PN 16, vypouštěcí tlak max. 6 bar,

T = -20 až +120 °C

automatický odvzdušňovací ventil s velkým

obsahem, materiál mosaz OT 58, vnitřní komponenty

nerez

REGULAČNÍ A POJIŠŤOVACÍ ARMATURY

AUTOMATICKÝ

ODLUČOVAČ

VZDUCHU

PN 10, T = +110 °C

materiál mosaz OT 58

IVAR.DISCALAIR 551

IVAR.DISCAL 551

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

551004 IVAR.DISCALAIR 551 1/2“ 1 1476,-

551005 IVAR.DISCAL 551 3/4“ 1 2716,-

551006 IVAR.DISCAL 551 1“ 1 2852,-

551007 IVAR.DISCAL 551 5/4“ 1 3516,-

551008 IVAR.DISCAL 551 6/4“ 1 3957,-

551009 IVAR.DISCAL 551 2“ 1 6080,-

7

IVAR.DISCALAIR 551 IVAR.DISCAL 551

AUTOMATICKÝ

ODLUČOVAČ

VZDUCHU

IVAR.DISCAL 551 Z

IVAR.DISCAL 551 P

PN 10, T = +105 °C

materiál ocel, mosaz OT 58, včetně izolace

IVAR.DISCAL 551 Z - přivařovací konce

IVAR.DISCAL 551 P - přírubový, příruba PN 16

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

551053 IVAR.DISCAL 551 Z DN 50 1 28959,-

551063 IVAR.DISCAL 551 Z DN 65 1 30523,-

551083 IVAR.DISCAL 551 Z DN 80 1 50086,-

551103 IVAR.DISCAL 551 Z DN 100 1 53038,-

551052 IVAR.DISCAL 551 P DN 50 1 35157,-

551062 IVAR.DISCAL 551 P DN 65 1 37285,-

551082 IVAR.DISCAL 551 P DN 80 1 54513,-

551102 IVAR.DISCAL 551 P DN 100 1 57560,-

IVAR.DISCAL 551 Z

IVAR.DISCAL 551 P

94


Dopouštěcí a termoregulační armatury

TOPENÍ

AUTOMATICKÝ

DOPOUŠTĚCÍ VENTIL

IVAR.ADV 850

T = +40 °C, rozsah regulace 0,3 až 4 bar,

maximální vstupní tlak 10 bar, maximální průtok

vody 1,8 m 3 /hod, materiál mosaz OT 58

KÓD ROZMĚR PROVEDENÍ CENA

00200614 1/2“ s manometrem 954,-

TERMOREGULAČNÍ

PŘEPOUŠTĚCÍ

VENTIL

IVAR.TERMOVAR

Upozornění:

k ochraně kotle na pevná paliva před nízkoteplotní

korozí, materiál 1“ - 5/4“ mosaz,

6/4“ litina

KÓD TEPLOTA ROZMĚR KV CENA

4125 45°C 1“ 9 2760,-

4132 45°C 5/4“ 12 2880,-

4140 45°C 6/4“ 17 3233,-

4225 55°C 1“ 9 2760,-

4232 55°C 5/4“ 12 2880,-

4240 55°C 6/4“ 17 3233,-

4325 61°C 1“ 9 2760,-

4332 61°C 5/4“ 12 2880,-

4340 61°C 6/4“ 17 3233,-

4425 72°C 1“ 9 2760,-

4432 72°C 5/4“ 12 2880,-

4440 72°C 6/4“ 17 3233,-

4525 80°C 1“ 9 2760,-

4532 80°C 5/4“ 12 2880,-

4540 80°C 6/4“ 17 3233,-

doporučená varianta zapojení

REGULAČNÍ A POJIŠŤOVACÍ ARMATURY

7

IVAR.TERMOVAR-S

TERMOREGULAČNÍ JEDNOTKA

S ČERPADLEM

4825 - zpětná klapka umožňuje samotížnou

funkci při výpadku el. proudu

KÓD TEPLOTA ROZMĚR CENA

4825S 72°C 1“ 11200,-

4825SI 72°C - ISOL 1“ 11550,-

4825 72°C - zpětná klapka 1“ 11550,-

4725 61°C - zpětná klapka 1“ 11550,-

pozor - provedení S a SI jsou bez zpětné klapky

95


TOPENÍ

Pojistné ventily

DIFERENČNÍ

PŘEPOUŠTĚCÍ

VENTIL

IVAR.BY-PASS

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

01406040 3/4“ 1 972,-

01406044 5/4“ 1 2840,-

PN 10, T = +100 °C

materiál mosaz OT 58, nastavitelný 0,1

až 0,6 bar

REGULAČNÍ A POJIŠŤOVACÍ ARMATURY

7

POJISTNÝ VENTIL

PRO TOPENÍ

PN 16, T = 0 až +110 °C

materiál mosaz OT 58

POJISTNÝ VENTIL

PRO TOPENÍ

IVAR.PV 1234

IVAR.PV 311

PN 10, T = +5 až +110 °C

dodává se s otevíracím přetlakem v rozmezí

od 2,5 do 8 bar

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

00205018 1/2“ FF x 1,8 bar 12 135,-

00205025 1/2“ FF x 2,5 bar 12 137,-

00205030 1/2“ FF x 3 bar 12 141,-

00205060 1/2“ FF x 6 bar 12 141,-

00203425 3/4“ FF x 2,5 bar 12 266,-

00202334 3/4“ FF x 3 bar 12 296,-

00202634 3/4“ FF x 6 bar 12 296,-

00206030 1/2“ MF x 3 bar 12 139,-

00206060 1/2“ MF x 6 bar 12 139,-

Poznámka:

nastavení otevíracího tlaku nelze měnit

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

311425 1/2“ FF x 2,5 bar 1/50 149,-

311430 1/2“ FF x 3 bar 1/50 149,-

311460 1/2“ FF x 6 bar 1/50 170,-

311480 1/2“ FF x 8 bar 1/50 170,-

311525 3/4“ FF x 2,5 bar 1/50 244,-

311530 3/4“ FF x 3 bar 1/50 244,-

311560 3/4“ FF x 6 bar 1/50 297,-

311580 3/4“ FF x 8 bar 1/50 297,-

1115

POJISTNÝ VENTIL

PRO TOPENÍ

IVAR.PV 527

PN 10, T = +5 až +110 °C

dodává se s otevíracím přetlakem v rozmezí

od 2,5 do 8 bar

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

527625 1“ x 5/4“ x 2,5 bar 1/25 2293,-

527630 1“ x 5/4“ x 3 bar 1/25 2293,-

527660 1“ x 5/4“ x 6 bar 1/25 2587,-

527680 1“ x 5/4“ x 8 bar 1/25 3085,-

1115

96


Pojistné ventily

TOPENÍ

POJISTNÝ VENTIL

PRO TOPENÍ

IVAR.PV KD

PN 16, T = 0 až +110 °C

dodává se s otevíracím přetlakem v rozmezí

(od 0,5 do 5,5 bar, rozsah nastavení po 0,5 bar),

materiál mosaz OT 58

TOPENÍ

VÝTOKOVÝ

KÓD ROZMĚR SOUČINITEL CENA

KD15 1/2“ x 3/4“ KD - DN 15 0,444 319,-

KD20 3/4“ x 1“ KD - DN 20 0,565 588,-

KD25 1“ x 5/4“ KD - DN 25 0,684 1158,-

KD32 5/4“ x 6/4“ KD - DN 32 0,693 4431,-

KD40 6/4“ x 2“ KD - DN 40 0,549 9232,-

KD50 2“ x 2“1/2 KD - DN 50 0,576 10239,-

Poznámka:

v objednávce uveďte potřebný otevírací tlak

• hodnoty otevíracích tlaků: 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5

a 5,5 (bar)

POJISTNÝ VENTIL

PRO TEPLOU VODU

IVAR.PV KB

PN 16, T = 0 až +110 °C

dodává se s otevíracím přetlakem 6 až 10 bar,

rozsah nastavení po 1 bar, materiál bronz

VYVAŽOVACÍ

STOUPAČKOVÝ

VENTIL

TV

IVAR.CIM 727

N

N

VÝTOKOVÝ

KÓD ROZMĚR SOUČINITEL CENA

KB15 1/2“ x 3/4“ KB - DN 15 0,444 319,-

KB20 3/4“ x 1“ KB - DN 20 0,565 588,-

KB25 1“ x 5/4“ KB - DN 25 0,684 1158,-

KB32 5/4“ x 6/4“ KB - DN 32 0,693 4431,-

KB40 6/4“ x 2“ KB - DN 40 0,549 9232,-

KB50 2“ x 2“1/2 KB - DN 50 0,576 10239,-

Poznámka:

v objednávce uveďte potřebný otevírací tlak

• hodnoty otevíracích tlaků: 6; 7; 8; 9 a 10 (bar)

KÓD ROZMĚR KV BALENÍ CENA

727034 3/4” 7,3 1/40 1299,-

727100 1” 11,8 1/32 1363,-

REGULAČNÍ A POJIŠŤOVACÍ ARMATURY

PN 20, T = -10 až +100 °C

materiál mosaz OT 58

N

N

727114 5/4” 21,6 1/16 2199,-

727112 6/4” 26,5 1/80 3070,-

N

727200 2” 50,5 1/80 4999,-

7

NOVINKA

MĚŘICÍ

IVAR.CIM 721

A VYPOUŠTĚCÍ

ARMATURY KE STOUPAČKOVÉMU

VENTILU

N

N

N

KÓD ROZMĚR KV BALENÍ CENA

721034 3/4” 4,1 1/40 1160,-

721100 1” 7,5 1/32 1310,-

721114 5/4” 16,6 1/16 1450,-

PN 20, T = -10 až +100 °C

materiál mosaz OT 58

N

N

721112 6/4” 23,0 1/80 1599,-

721200 2” 47,4 1/80 1999,-

NOVINKA

97


TOPENÍ

Bezpečnostní armatury

BEZPEČNOSTNÍ

SKUPINA

PRO VODOVODNÍ

PŘÍPOJKU

IVAR.VP 573

IVAR.VP 574

IVAR.VP 574/1

skupina pro vstup vodovodní přípojky do

objektu

IVAR.VP 573 - PN 10, T = +65 °C

kulové uzávěry, zamezovač typu CA a redukční

ventil s manometrem a rozsahem regulace 0,2

až 4 bar

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

573001 IVAR.VP 573 1/2“ 1/5 5809,-

574000C IVAR.VP 574 1/2“ 1/5 11200,-

574001 IVAR.VP 574/1 3/4“ 1 13312,-

DLE ČSN EN 1717

IVAR.VP 574 - PN 10, T = +65 °C

kulové uzávěry, zamezovač typu BA, filtr na

mechanické nečistoty, redukční ventil s manometrem

a rozsahem regulace 0,2 až 4 bar

REGULAČNÍ A POJIŠŤOVACÍ ARMATURY

IVAR.VP 574/1 - PN 10, T = +65 °C

kulové uzávěry, zamezovač typu BA, filtr na

mechanické nečistoty, redukční ventil s manometrem

a rozsahem regulace 1 až 6 bar

IVAR.VP 573

7

IVAR.VP 574

IVAR.VP 574/1

98


Bezpečnostní armatury

TOPENÍ

BEZPEČNOSTNÍ

POJISTNÁ SKUPINA

IVAR.BS 302

PN 10, T = 0 až +110 °C

obsahuje: AOV, pojistný ventil 3 bar, manometr

0 - 4 bar, izolace, materiál mosaz OT 58

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

302631 1” 1 1366,-

KONZOLA PRO

EXPANZNÍ

NÁDOBU

IVAR.KONZOLA

IVAR.KONZOLA KIT

PN 10, T = +120 °C

KONZOLA KIT včetně AOV, manometru,

pojistného ventilu a bezpečnostního kulového

uzávěru pro expanzní nádobu, materiál niklovaná

mosaz OT 58

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

500613 IVAR.KONZOLA 3/4“ x 3/4“ 1 990,-

5006131 IVAR.KONZOLA KIT 3/4“ x 3/4“ 1 1990,-

REGULAČNÍ A POJIŠŤOVACÍ ARMATURY

IVAR.KONZOLA

IVAR.KONZOLA KIT

7

BEZPEČNOSTNÍ

IVAR.5580

UZÁVĚR

IVAR.5585

K MĚŘENÍ TLAKU

V EXPANZNÍCH NÁDOBÁCH

PN 6, T = 0 až +85 °C

součástí uzávěru je vypouštěcí ventil, uzavírací

armatura a příprava pro plombu, materiál

mosaz OT 58

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

558050 IVAR.5580 3/4“ 1/50 730,-

558060 IVAR.5580 1“ 1/50 600,-

558510 IVAR.5585 3/4“ 1/50 525,-

IVAR.5580

IVAR.5585

99


TOPENÍ

Teploměry

REGULAČNÍ A POJIŠŤOVACÍ ARMATURY

TEPLOMĚR

AXIÁLNÍ

rozsah 0 až +120 °C, zadní napojení 1/2“,

průměr 63 mm, 80 mm, 100 mm, jímka L 50 mm,

L 75 mm, L 100 mm, L 150 mm, L 200 mm - je

součástí teploměru

pro průměr 40 mm bez jímky

TEPLOMĚR

RADIÁLNÍ

IVAR.TP 120 A

IVAR.TM 120 R

rozsah 0 °C až +120 °C a -30 °C až +50 °C,

spodní napojení 1/2", průměr 80 mm, jímka

L 50 mm, L 75 mm a L 100 mm - je součástí

teploměru

KÓD ROZMĚR CENA

500062 D 40/BEZ JÍMKY 136,-

TA6312005 D 63/L 50 mm 143,-

Ø 63

TA6312007 D 63/L 75 mm 162,-

TA6312010 D 63/L 100 mm 185,-

TA6312015 D 63/L 150 mm 276,-

TA6312020 D 63/L 200 mm 303,-

TA8012005 D 80/L 50 mm 156,-

Ø 80

TA8012007 D 80/L 75 mm 176,-

TA8012010 D 80/L 100 mm 193,-

TA8012015 D 80/L 150 mm 284,-

TA8012020 D 80/L 200 mm 311,-

Ø 100

TA1012005 D 100/L 50 mm 233,-

TA1012007 D 100/L 75 mm 256,-

TA1012010 D 100/L 100 mm 279,-

TA1012015 D 100/L 150 mm 370,-

TA1012020 D 100/L 200 mm 400,-

Ø 80

KÓD ROZMĚR TEPLOTA CENA

TR8012005 D 80/L 50 mm 0°C - 120°C 530,-

TR8012010 D 80/L 100 mm 0°C - 120°C 549,-

TR8030507 D 80/L 75 mm -30°C + 50°C 553,-

TR8030510 D 80/L 100 mm -30°C + 50°C 572,-

TEPLOMĚR

AXIÁLNÍ PRO VYŠŠÍ

TEPLOTU

IVAR.TP 500

rozsah 0 °C až +500 °C, průměr 63 mm,

jímka L 100 mm, L 150 mm, L 200 mm, L 300 mm

1/2“ není součástí teploměru

KÓD ROZMĚR CENA

Ø 63

TA6350010 D 63/L 100 mm 179,-

TA6350015 D 63/L 150 mm 202,-

TA6350020 D 63/L 200 mm 223,-

TA6350030 D 63/L 300 mm 258,-

JÍMKA

IVAR.GU

určena pro teploměry, materiál mosaz OT 58,

GU - se zajišťovacím šroubkem

KÓD ROZMĚR CENA

ACGUOV050 1/2“ x L 50 mm 65,-

ACGUOV100 1/2“ x L 100 mm 91,-

ACGUOV150 1/2“ x L 150 mm 122,-

ACGUOV200 1/2“ x L 200 mm 135,-

ACGUOV300 1/2“ x L 300 mm 171,-

100


Termomanometry a manometry

TOPENÍ

TERMOMANOMETR

IVAR.TM 120 A

IVAR.TM 120 R

tlakoměr s teploměrem včetně zpětné klapky

1/4“ x 1/2“, rozsah 0 až +120 °C, 0 až 4 bar nebo

0 až 6 bar, průměr 80 mm, napojení 1/2“

AXIÁLNÍ - A, RADIÁLNÍ - R

KÓD TYP TLAK CENA

TI80004PA IVAR.TM 120 A 0-4 bar 348,-

TI80006PA IVAR.TM 120 A 0-6 bar 348,-

TI80004PR IVAR.TM 120 R 0-4 bar 508,-

TI80006PR IVAR.TM 120 R 0-6 bar 508,-

TM 120 A

MANOMETR

RADIÁLNÍ

MANOMETR

AXIÁLNÍ

TM 120 R

IVAR.MR 50

IVAR.MR 63

průměr 50 mm a 63 mm, spodní napojení 1/4“

IVAR.MA 50

IVAR.MA 63

průměr 50 mm a 63 mm, zadní napojení 1/4“

Poznámka:

∅ 80 mm na objednávku

KÓD TYP TLAK CENA

MR50004BB IVAR.MR 50 0 - 4 bar 121,-

MR50006BB IVAR.MR 50 0 - 6 bar 121,-

MR50010BB IVAR.MR 50 0 - 10 bar Ø 50 121,-

MR50016BB IVAR.MR 50 0 - 16 bar 121,-

MR63B04BB IVAR.MR 63 0 - 2,5 bar 121,-

MR63004BB IVAR.MR 63 0 - 4 bar 121,-

MR63006BB IVAR.MR 63 0 - 6 bar 121,-

Ø 63

MR63010BB IVAR.MR 63 0 - 10 bar 121,-

MR63016BB IVAR.MR 63 0 - 16 bar 121,-

Poznámka:

∅ 80 mm na objednávku

KÓD TYP TLAK CENA

MA50004BB IVAR.MA 50 0 - 4 bar 121,-

MA50006BB IVAR.MA 50 0 - 6 bar 121,-

MA50010BB IVAR.MA 50 0 - 10 bar 121,-

MA50016BB IVAR.MA 50 0 - 16 bar 121,-

Ø 50

MA63004BB IVAR.MA 63 0 - 4 bar 125,-

MA63006BB IVAR.MA 63 0 - 6 bar 125,-

MA63010BB IVAR.MA 63 0 - 10 bar 125,-

MA63016BB IVAR.MA 63 0 - 16 bar 125,-

Ø 63

REGULAČNÍ A POJIŠŤOVACÍ ARMATURY

7

Poznámka:

∅ 80 mm na objednávku

ZPĚTNÁ KLAPKA

IVAR.ACVR

zpětná klapka pro termomanometry a manometry,

materiál mosaz OT 58

KÓD ROZMĚR CENA

ACVR00002 1/4“ F x 1/2“ M 76,-

101


• manometr 1/4", ∅ 63 mm se zelenou posuvnou znaèkou a èerveným ukazo-

kompletní výrobek sestává z:

vatelem, kovové tìlo;

vypuštìní soustavy;

MÌØENÍ A REGULACE 27

nízkoteplotní korozi

SMÌŠOVACÍ VENTILY

TOPENÍ

Stáhněte si aktuální informace z technického katalogu

na našich stránkách www.ivarcs.cz

REGULAČNÍ A POJIŠŤOVACÍ ARMATURY

7

TOPENÍ

Pojistné, dopouštìcí a odvzdušòovací armatury TOPENÍ

Regulaèní a smìšovací armatury

BEZPEÈNOSTNÍ POJISTNÁ SKUPINA

302

MIX 3 (TØÍCESTNÝ) a MIX 4 (ÈTYØCESTNÝ)

tento typ ventilu je pouíván v systémech ústøedního vytápìní s cílem zajistit co

nejvyšší teplotu vratné vody do kotle a umonit takový tepelný reim, pøi kterém

nedochází ke kondenzaci par. Smìšování s lineární závislostí dodávané a vratné

zpìtná klapka 3/8" x 1/4" umoòuje bezproblémovou výmìnu manometru bez

vody je zajištìno speciálním tvarem cest;

ke smìšování dochází prostøednictvím rotoru ve tvaru kruhového segmentu v tøícestných

modelech a motýlovou klapkou v ètyøcestných modelech. Ventily IVAR jsou

• odvzdušòovací ventil CALEFFI se zpìtnou klapkou;

z mosazi;

vybaveny ruèním ovládacím prvkem, ale mohou být snadno vybaveny ovládáním

servopohony LINEG (MVM 230V nebo 24V) nebo SELTRON (øada MP15) nebo

plovák z kvalitního plastu, funkènì velice spolehlivý;

pøipojení 3/8" s tìsnicím O-kroukem;

servopohony jiných výrobcù regulaèní techniky;

TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMÌRY


• membránový pojistný ventil CALEFFI 1/2" x 3/4";

kompaktní provedení z mosazi; otevírací pøetlak 3 bar pro výkon tepelného zdroje

do 50 kW

technické charakteristiky -

max. provozní tlak PN 10;

max. provozní teplota 110 °C;

pøipojení - 1" F

KÓD ROZMĚR A B (mm) C (mm) D (mm) BALENÍ

MÌØENÍ A REGULACE

MÌØENÍ A REGULACE

smìšovací ventily IVAR øady MIX jsou vybaveny tìlem a vnitøním rotorem z mosazi;

úhel rotace rotoru, který slouí k regulaci je pøiblinì 90°, odpovídá stupnici

od 0 do 10 (bez zaráek se mùe otáèet 360°)

materiál:

Tìsnicí krouky: EPDM Tìlo ventilu: mosaz

Pouzdro: mosaz Rotor: mosaz

Jmenovitý tlak PN 10

Teplota média 5 - 110°C

Úhel otoèení rotoru pøi regulaci 90°C

TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMÌRY


SMÌŠOVACÍ VENTIL TØÍCESTNÝ MIX 3

lze pouít jako smìšovací nebo rozdìlovací

302631 1" 1" 185 60 75 1

KÓD TYP Kv ROZMĚR A (mm) B (mm) D (mm) E (mm) G BALENÍ

501547 MIX 3 4 3/4" 76 85 44 6 3/4" 1

501548 MIX 3 6 3/4" 76 85 44 6 3/4" 1

501549 MIX 3 8 3/4" 76 85 44 6 3/4" 1

501550 MIX 3 8 1" 76 85 44 6 1" 1

501551 MIX 3 12 1" 76 85 44 6 1" 1

501552 MIX 3 12 5/4" 82 90 44 6 5/4" 1

501553 MIX 3 18 5/4" 82 90 44 6 5/4" 1

501564 MIX 3 28 6/4" 112 119 44 6 6/4" 1

501565 MIX 3 44 2" 119 119 44 6 2" 1

SMÌŠOVACÍ VENTIL ÈTYØCESTNÝ MIX 4

ètyøcestným ventilem lze dosáhnout nejlepší regulace teploty vody;

èást teplé vody ze zdroje je smìšována s vratnou vodou ze spotøebitelského okruhu,

tím je zajištìna vyšší teplota vratné vody do kotle, který je takto chránìn proti

KÓD TYP Kv ROZMĚR A (mm) B (mm) D (mm) E (mm) G BALENÍ

501554 MIX 4 4 3/4" 76 85 44 6 3/4" 1

501555 MIX 4 6 3/4" 76 85 44 6 3/4" 1

501556 MIX 4 8 3/4" 76 85 44 6 3/4" 1

501557 MIX 4 8 1" 76 85 44 6 1" 1

501558 MIX 4 12 1" 76 85 44 6 1" 1

501559 MIX 4 12 5/4" 82 90 44 6 5/4" 1

Provedení

501560 MIX 4 18 5/4" 82 90 44 6 5/4" 1

501562 MIX 4 28 6/4" 112 119 44 6 6/4" 1

vzduchovými bublinkami vedena k automatickému odvzdušòovacímu

Konzole je masivní odlitek z mosazi. Díky speciálnímu tvaru je topná voda s malými

501563 MIX 4 44 2" 119 119 44 6 2" 1

ventilu CALEFFI. Pro pøipojení na zdroj tepla je na spodní èásti kotlové skupiny 1"

vnitøní závit. Izolací je vytvarovaná èást z polystyrolu.

14

MÌØENÍ A REGULACE

102


8

| TOPENÍ

regulace


TOPENÍ

Regulace

REGULAČNÍ

SESTAVA

IVAR.AUTOMIX CT

KÓD TYP CENA

1320 IVAR.AUTOMIX CT 9310,-

AUTOMIX CT

součástí: servopohon, čidlo topné vody, zdroj,

montážní kit

KONSTANTNÍ

TEPLOTA

Poznámka:

servopohon ke směšovacím ventilům s elektronickým regulátorem

konstantní teploty směšované vody

REGULACE

REGULAČNÍ

SESTAVA

IVAR.AUTOMIX 10

IVAR.AUTOMIX 10U

IVAR.AM 10 RB

IVAR.AM 10 RC

AUTOMIX 10

součástí: servopohon s ekvitermní regulací, čidlo

na potrubí, venkovní čidlo, zdroj, montážní kit

AUTOMIX 10U

součástí: servopohon s ekvitermní regulací, čidlo

na potrubí, venkovní čidlo, zdroj, montážní kit

N

KÓD TYP CENA

1210 IVAR.AUTOMIX 10 9310,-

1210U IVAR.AUTOMIX 10U 9310,-

1211 IVAR.AM 10 RB 2051,-

1212 IVAR.AM 10 RC 2051,-

EKVITERMNÍ

REGULACE

8

doplňkové příslušenství na objednávku:

- pokojové čidlo AM 10 RB

- dálkové ovládání regulátoru AM 10 RC

Poznámka:

servopohon ke směšovacím ventilům s integrovaným ekvitermním

regulátorem

104


Regulace

TOPENÍ

REGULAČNÍ

SESTAVA

IVAR.AUTOMIX 20

IVAR.AM 20 23 M

IVAR.AM 20 40 M

IVAR.AM 20 60 M

KÓD TYP CENA

1220 IVAR.AUTOMIX 20 9310,-

1885 IVAR.AM 20 23 M 952,-

1886 IVAR.AM 20 40 M 1743,-

1887 IVAR.AM 20 60 M 2499,-

AUTOMIX 20

součástí: servopohon, prostorový termostat, čidlo,

zdroj, montážní kit, připojovací el. kabel 15 m

KIT AUTOMIX 20

součástí: servopohon, prostorový termostat, čidlo,

zdroj, montážní kit, připojovací el. kabel 15 m

REGULOVATELNÁ

TEPLOTA

doplňkové příslušenství na objednávku:

- připojovací el. kabel 23 m - AM 20 23 M

- připojovací el. kabel 40 m - AM 20 40 M

- připojovací el. kabel 60 m - AM 20 60 M

REGULACE

Poznámka:

servopohon ke směšovacím ventilům s elektronickým regulátorem

pro udržování požadované referenční teploty uvnitř objektů

8

105


TOPENÍ

Regulace

EKVITERMNÍ

REGULÁTOR

IVAR.PROMATIC D20

Promatic D20 je výkonný ekvitermní regulátor

umožňující řízení různých topných systémů,

oddělené řídicí funkce mohou být různě aktivovány

nebo deaktivovány, což umožňuje velmi dobrou

adaptaci regulátoru pro specifické topné systémy

a požadavky uživatelů

KÓD TYP NAPÁJENÍ CENA

PromaticD20 230 V 8925,-

FT10 prostorové čidlo + - 4˚C 230 V 693,-

FS10 prostorové LED čidlo + - 4˚C 230 V 770,-

DD2 týdenní prostorový termostat 230 V 2965,-

PromaticD20404 schéma 404 230 V 13713,-

PromaticD20407 schéma 407 230 V 12770,-

použití:

- vytápění a příprava TV

- pro podlahové, radiátorové nebo konvekční

otopné systémy

NOVINKA

funkce:

- ekvitermní regulace topného systému

- řízení nepřímého, přímého tepelného okruhu

- řízení přípravy TV kotlem a popřípadě solárních

kolektorů nebo elektrického ohřevu

- nezávislý týdenní program pro vytápění a TV

- anti-legionelový program při přípravě TV

- omezení maximální teploty vody pro podlahové

vytápění

- automatický přechod zima/léto

- ochrana proti zamrznutí systému

- oběhové čerpadlo TV

- optimalizace topných charakteristik pomocí

digitálního prostorového termostatu DD2

sada 404:

• 1x regulátor PROMATIC D20

• 1x pohon AVC

• 1x AF/PT venkovní teplotní čidlo

• 1x VF/PT stoupačkové teplotní čidlo

• 4x TF/PT ponorné teplotní čidlo pro kotel a zásobník

• dle požadavků nutno doobjednat - není v ceně sestavy

DD2 - týdenní prostorový termostat

FT 10 - prostorové čidlo s dálkovým ovládáním + -4 ˚C

FS 10 - prostorové led čidlo s dálkovým ovládáním + -4 ˚C

REGULACE

PROMATIC D20

8

FT 10 FS 10

DD2 AVC AF/PT

sada 407:

• 1x regulátor PROMATIC D20

• 1x po hon AVC

• 1x AF/PT venkovní teplotní čidlo

• 1x VF/PT stoupačkové teplotní čidlo

• 2x TF/PT ponorné teplotní čidlo pro kotel a zásobník

• dle požadavků nutno doobjednat - není v ceně sestavy

DD2 - týdenní prostorový termostat

FT 10 - prostorové čidlo s dálkovým ovládáním + -4 ˚C

FS 10 - prostorové led čidlo s dálkovým ovládáním + -4 ˚C

VF/PT

TF/PT

106


Regulace

TOPENÍ

IVAR.PROMATIC CMP 25

EKVITERMNÍ REGULÁTOR

SE SERVOPOHONEM

ekvitermní regulátor s vestavěným servopohonem,

dotykový displej - český jazyk, výběr dle

hydraulických schémat

funkce:

- ekvitermní regulace topného systému

- ovládání přímého topného okruhu

- připojení analogových i bezdrátových snímačů

- týdenní časový program

- omezení stoupačky pro podlahové topení

- automatický přechod zimní - letní provoz

- protizámrazová pojistka

- automatická optimalizace topných charakteristik

- nastavení minimální teploty kotle

KÓD TYP NAPÁJENÍ CENA

PromaticCMP25 230 V 14700-

DD2 týdenní prostorový termostat 230 V 2965,-

FS10 prostorové led čidlo + - 4˚C 230 V 770,-

FT10 prostorové led čidlo + - 4˚C 230 V 693,-

PromaticCMP25360 schéma 360 230 V 14876,-

PromaticCMP25361 schéma 361 230 V 14332,-

PromaticCMP25362 schéma 362 230 V 15276,-

schéma 360 schéma 361

REGULACE

sada 360:

• 1x regulátor se servopohonem PROMATIC CMP 25

• 1x AF/PT venkovní teplotní čidlo

• 1x VF/PT stoupačkové teplotní čidlo

• dle požadavků nutno doobjednat - není v ceně sestavy

DD2 - týdenní prostorový termostat

FT 10 - prostorové čidlo s dálkovým ovládáním

+ -4 ˚C

FS 10 - prostorové led čidlo s dálkovým ovládáním

+ -4 ˚C

sada 361:

• 1x regulátor se servopohonem PROMATIC CMP 25

• 1x AF/PT venkovní teplotní čidlo

• 1x VF/PT stoupačkové teplotní čidlo

• dle požadavků nutno doobjednat - není v ceně sestavy

DD2 - týdenní prostorový termostat

FT 10 - prostorové čidlo s dálkovým ovládáním

+ -4 ˚C

FS 10 - prostorové led čidlo s dálkovým ovládáním

+ -4 ˚C

8

schéma 362

sada 362:

• 1x regulátor se servopohonem PROMATIC CMP 25

• 1x VF/PT stoupačkové teplotní čidlo

• 2x TF/PT ponorné teplotní čidlo pro kotel a zásobník

107


TOPENÍ

Čidla

VNĚJŠÍ ČIDLO

IVAR.AF/PT

AF čidlo se používá pro měření venkovní

teploty

KÓD

CENA

AF/PT 578,-

PŘÍLOŽNÉ ČIDLO

IVAR.VF/PT

VF je povrchové příložné čidlo a používá se

pro měření teploty potrubí, délka vodiče je dána

parametrem L, standardní délka je 3 m

KÓD

CENA

VF/PT 655,-

REGULACE

PONORNÉ ČIDLO

IVAR.TF/PT

TF je ponorné čidlo a používá se pro měření

teploty v kotlích, zásobnících a podobná měření,

standardní délka vodiče 3 m, měření v rozsahu

-50 ˚C ÷ +180 ˚C

TF je vhodné pro solární systémy

KÓD

CENA

TF/PT 501,-

8

POKOJOVÉ ČIDLO

IVAR.PS10 PT

PS10 PT se používá jako prostorové čidlo pro

měření pokojové teploty

KÓD

CENA

PS10PT 578,-

108


Termostaty

TOPENÍ

PROSTOROVÝ

TERMOSTAT

IVAR.TERMEC

TERMEC - elektromechanický, rozsah +5 až

+30 °C, napětí 230 V

KÓD TYP PŘIPOJENÍ BALENÍ CENA

02001012 IVAR.TERMEC 3A x 1 1 314,-

PROSTOROVÝ

TERMOSTAT

IVAR.TAM

TAM - elektromechanický, rozsah +8 až +30 °C,

napětí 230 V

KÓD TYP PŘIPOJENÍ BALENÍ CENA

TAM011MI IVAR.TAM 3A x 1 1 420,-

TAM012MI IVAR.TAM 4D x 1 1 504,-

PROSTOROVÝ

TERMOSTAT

IVAR.TAE

TAE - elektronický, rozsah +6 až +30 °C,

napětí 230 V

KÓD TYP PŘIPOJENÍ BALENÍ CENA

TAES13MC IVAR.TAE 4D x 1 1 672,-

DENNÍ

IVAR.TCP DIPBI

PROSTOROVÝ

TERMOSTAT „FREETIME“

nastavení denní a noční teploty, mechanické

nastavení času, ochrana proti zamrznutí, rozsah

+10 až +30 °C

KÓD PŘIPOJENÍ BALENÍ CENA

TCPDIPBI 3A x 1 1 1540,-

REGULACE

8

TÝDENNÍ

IVAR.TCPCD1BI

PROSTOROVÝ

TERMOSTAT „MAGICTIME“

rozsah regulace topení +10 až +30 °C, denní

a týdenní program, denní a noční provoz, ochrana

proti zamrznutí

KÓD PŘIPOJENÍ BALENÍ CENA

TCPCD1BI 3A x 1 1 1820,-

109


TOPENÍ

Termostaty

TÝDENNÍ

PROSTOROVÝ

TERMOSTAT „VISION“

IVAR.TCPCK1BI

rozsah regulace topení +5 až +26 °C, chlazení

+18 až +30 °C, denní a týdenní program, denní

a noční provoz, ochrana proti zamrznutí, LCD

displej, teplotní křivka, počítač času spuštění

KÓD PŘIPOJENÍ BALENÍ CENA

TCPCK1BI 3A x 1 1 2940,-

PROSTOROVÝ IVAR.TFED01MC

TERMOSTAT

PRO FANCOIL „DIAMOND 2“

elektronický, tři rychlosti, topení, chlazení,

denní teplota +10 až +30 °C

KÓD ROZSAH BALENÍ CENA

TFED01MC 10°C - 30°C 1 1316,-

REGULACE

8

ROZVODNICE

ALC

IVAR.ALC 006 U

IVAR.ALC P08 00S

ALC 006 - ovládání 6 zón

ALC P08 - ovládání 8 zón, vypínání čerpadla

(ovládání zdroje tepla)

KÓD NAPÁJENÍ BALENÍ CENA

ALC006U 24 V / 230 V výstup 1 1162,-

ALCP0800S 24 V / 230 V výstup 1 1820,-

110


Termostaty bezdrátové

TOPENÍ

PROSTOROVÝ IVAR.KIT RADIO

TERMOSTAT

BEZDRÁTOVÝ S PŘIJÍMAČEM

bezdrátový, týdenní program, noční a denní

teplota, KIT obsahuje bezdrátový termostat

(DCP A80 BC) a přijímač (DRP A83 M01), rozsah

+10 až +30 °C

KÓD TYP BALENÍ CENA

KCR002 bezdrát 1 6160,-

BEZDRÁTOVÉ

PROSTOROVÝ

TERMOSTAT -

BEZDRÁTOVÝ

IVAR.DTPA80BC

KÓD NAPÁJENÍ BALENÍ CENA

DTPA80BC 2 x 1,5 V AAA 1 1610,-

nastavení teploty, denní noční provoz,

rozsah regulace +6 až +30 °C, frekvenční pásmo

868,35 MHz

BEZDRÁTOVÉ

Poznámka:

komunikuje s přijímačem DAE A83

TÝDENNÍ

IVAR.DCPA80BC

PROSTOROVÝ

TERMOSTAT BEZDRÁTOVÝ

rozsah regulace topení +10 až +30 °C, denní

a týdenní program, denní a noční provoz, ochrana

proti zamrznutí, přetopení, frekvenční pásmo

868, 35 MHz

KÓD NAPÁJENÍ BALENÍ CENA

DCPA80BC 2 x 1,5 V AA 1 2940,-

BEZDRÁTOVÉ

Poznámka:

komunikuje s přijímačem DAE A83

REGULACE

PŘÍJÍMAČ

SIGNÁLU

- BEZDRÁTOVÝ

IVAR.DAE A83

DAE - přijímač signálu pro reléové moduly

DLP, frekvenční pásmo 868,35 MHz

KÓD NAPÁJENÍ BALENÍ CENA

DAEA83 230 V 1 1820,-

BEZDRÁTOVÉ

8

Poznámka:

přijímá od vysílače DTPA80BC a DCPA80BC, komunikuje s reléovým

modulem DLP 200 M, DLP 601 M

RELÉOVÝ

MODUL

IVAR.DLP 200 M

IVAR.DLP 601 M

DLP 200 M - 2 výstupy

DLP 601 M - 6 výstupů

pro napojení elektrotermických hlavic a bezdrátových

termostatů prostřednictvím přijímače

DAE A83, vypínání čerpadla (ovládání zdroje tepla)

KÓD NAPÁJENÍ BALENÍ CENA

DLP200M 230 V / 230 V 1 2380,-

DLP601M 230 V / 230 V 1 3570,-

BEZDRÁTOVÉ

111


TOPENÍ

Příklady zapojení

SYSTÉMOVÉ KOMPONENTY - VODIČOVÁ VERZE

- prostorový termostat TAE S13 MC, nebo TCP CD1 BI

- rozvodnice ALC P08 00S (230 V),

ALC 006 U (230 V), ALC 006 M (24 V)

- elektrotermické hlavice TE 3040

TAE S13 MC

TCPCD1BI

ALC 006 U

ALC P08 00S

TE 3040

umožňuje aktivovat výstup pro

proběh oběhového čerpadla

pouze rozvodnicí ALC P08 00S

modul ALC 006 bez proběhu

SYSTÉMOVÉ KOMPONENTY - BEZDRÁTOVÁ VERZE

REGULACE

- prostorový termostat DTP A80 BC nebo DCP A80 BC

- příjímač signálu DAE A83

- reléový modul - DLP 601 M (DLP 200M)

- elektrotermické hlavice TE 3040

DTPA80BC

DCPA80BC

DAE A83

DLP 200 M

DLP 601 M

TE 3040

8

Poznámka:

- sériově lze zapojit až 10 modulů DLP 601 M,

modul DLP 200 M může pracovat samostatně

nebo jako koncový při sériovém zapojení s DLP

601 M

- umožňuje aktivovat výstup pro „proběh ventilu“

- umožňuje aktivovat výstup pro „proběh

oběhového čerpadla“

- umožňuje napojit vnější časový spínač a jeho sdílení

s ostatními moduly

112


9

| ZÁSOBNÍKY

ohřívače TV

a akumulační nádoby


ZÁSOBNÍKY

Akumulační nádoby

AKUMULAČNÍ NÁDOBA PRO UZAVŘENÉ

TOPNÉ SYSTÉMY

ocelová akumulační náboba pro topnou vodu;

bez vnitřní povrchové úpravy pouze s vnějším

nátěrem;

izolace je v ceně nádoby do objemu 500 litrů je

z tvrdého PU tloušťky 100 mm, od objemu 800 litrů

z měkkého PU tloušťky 100 mm

IVAR.PUFFER PS

PRO VYTÁPĚNÍ

VÝŠKA / PRŮMĚR

KÓD OBJEM (ROZMĚRY VČETNĚ IZOLACE) CENA

1V12309 300 l 1640 / 700 mm 17376,-

1V12509 500 l 1775 / 850 mm 20589,-

1V12805 800 l 1800 / 990 mm 22655,-

1V12A05 1000 l 2050 / 990 mm 26032,-

1V12A35 1250 l 2095 / 1100 mm 31933,-

1V12A55 1500 l 2165 / 1200 mm 37310,-

1V12B05 2000 l 2480 / 1300 mm 47441,-

1V12C05 3000 l 2720 / 1450 mm 63834,-

1V12D05 4000 l 2645 / 1700 mm 81604,-

1V12E05 5000 l 2870 / 1800 mm 94108,-

AKUMULAČNÍ NÁDOBY

AKUMULAČNÍ NÁDOBA

S INTEGROVANÝM VÝMĚNÍKEM

PRO UZAVŘENÉ TOPNÉ SYSTÉMY

ocelová akumulační náboba pro topnou vodu

s jedním integrovaným ocelovým topným výměníkem

bez vnitřní povrchové úpravy pouze s vnějším

nátěrem

izolace je v ceně nádoby do objemu 500 litrů je

z tvrdého PU tloušťky 100 mm, od objemu 800 litrů

pak z měkkého PU tloušťky 100 mm

IVAR.PUFFER PSR

PRO VYTÁPĚNÍ

9

VÝŠKA / PRŮMĚR

KÓD OBJEM PLOCHA VÝMĚNÍKU (ROZMĚRY VČETNĚ IZOLACE) CENA

1V13309 300 l 1,8 m 2 1640 / 700 mm 21146,-

1V13509 500 l 1,8 m 2 1775 / 850 mm 25868,-

1V13805 800 l 2,6 m 2 1800 / 990 mm 30392,-

1V13A05 1000 l 2,6 m 2 2050 / 990 mm 34720,-

1V13A35 1250 l 3,8 m 2 2095 / 1100 mm 42458,-

1V13A55 1500 l 3,8 m 2 2165 / 1200 mm 47277,-

1V13B05 2000 l 3,8 m 2 2480 / 1300 mm 57933,-

1V13C05 3000 l 5,0 m 2 2720 / 1450 mm 77972,-

1V13D05 4000 l 5,0 m 2 2645 / 1700 mm 94719,-

1V13E05 5000 l 5,0 m 2 2870 / 1800 mm 112390,-

114


Akumulační nádoby

ZÁSOBNÍKY

AKUMULAČNÍ NÁDOBA

SE DVĚMA INTEGROVANÝMI VÝMĚNÍKY

PRO UZAVŘENÉ TOPNÉ SYSTÉMY

ocelová akumulační náboba pro topnou vodu

se dvěma integrovanými ocelovými výměníky bez

vnitřní povrchové úpravy pouze s vnějším nátěrem

izolace je v ceně nádoby do objemu 500 litrů je

z tvrdého PU tloušťky 100 mm od objemu 800 litrů

pak z měkkého PU tloušťky 100 mm

IVAR.PUFFER PSRR

PRO VYTÁPĚNÍ

PLOCHA VÝMĚNÍKŮ

VÝŠKA / PRŮMĚR

KÓD OBJEM (SPODNÍ / HORNÍ) (ROZMĚRY VČETNĚ IZOLACE) CENA

1V14509 500 l 1,8 / 1,5 m 2 1775 / 850 mm 24851,-

1V14805 800 l 2,6 / 2 m 2 1800 / 990 mm 27409,-

1V14A05 1000 l 2,6 / 2 m 2 2050 / 990 mm 30523,-

1V14A35 1250 l 3,8 / 3 m 2 2095 / 1100 mm 36392,-

1V14A55 1500 l 3,8 / 3 m 2 2165 / 1200 mm 41769,-

AKUMULAČNÍ NÁDOBA PRO UZAVŘENÉ

TOPNÉ A CHLADICÍ SYSTÉMY

ocelová akumulační náboba bez vnitřní povrchové

úpravy určená pro uzavřené topné a chladicí

systémy jako vyrovnávací nádrž

izolace je v ceně nádoby, provedení z tvrdého PU

tloušťky 100 mm

IVAR.PUFFER PSS

PRO VYTÁPĚNÍ

A CHLAZENÍ

AKUMULAČNÍ NÁDOBY

9

VÝŠKA / PRŮMĚR

KÓD OBJEM (ROZMĚRY VČETNĚ IZOLACE) CENA

1V1205CLS1164 50 l 736 / 360 mm 8197,-

1V1210CLS1167 100 l 890 / 460 mm 9773,-

1V1220CLS1166 200 l 1350 / 510 mm 12925,-

1V1230CLS1165 300 l 1560 / 560 mm 16078,-

1V1250CLS1163 500 l 1610 / 700 mm 21437,-

115


ZÁSOBNÍKY

Akumulační nádoby

AKUMULAČNÍ NÁDOBA S INTEGROVANÝM

VÝMĚNÍKEM A MOŽNOSTÍ VÍCE PŘÍRUB

ocelová akumulační náboba pro topnou vodu

s jedním integrovaným ocelovým topným výměníkem

a možností výběru verze se 3, 4 nebo 6 přírubami

o Ø 290 / 220 mm pro osazení měděných výměníků;

bez vnitřní povrchové úpravy, pouze s vnějším

nátěrem

zaslepovací příruby a izolace v provedení z měkkého

PU tloušťky 100 mm jsou v ceně

IVAR.PLURICEL TB

KOMBINOVANÉ

VYTÁPĚNÍ

IVAR.PLURICEL TB3 IVAR.PLURICEL TB4 IVAR.PLURICEL TB6

VÝŠKA / PRŮMĚR

AKUMULAČNÍ NÁDOBY

9

KÓD OBJEM PLOCHA VÝMĚNÍKU (ROZMĚRY VČETNĚ IZOLACE) POČET PŘÍRUB CENA

1V41605 600 l 2,2 m 2 1940 / 850 mm 3 46064,-

1V41805 800 l 3,0 m 2 1800 / 990 mm 3 49540,-

1V41A05 1000 l 3,0 m 2 2050 / 990 mm 3 54720,-

1V41A55 1500 l 4,0 m 2 2165 / 1200 mm 3 70162,-

1V42A55 1500 l 4,0 m 2 2165 / 1200 mm 4 74784,-

1V42B05 2000 l 4,5 m 2 2480 / 1300 mm 4 87669,-

1V44B55 2500 l 5,2 m 2 2220 / 1450 mm 6 109407,-

1V44C05 3000 l 6,0 m 2 2720 / 1450 mm 6 118750,-

AKUMULAČNÍ NÁDOBA SE DVĚMA TOPNÝMI

INTEGROVANÝMI VÝMĚNÍKY A JEDNÍM

PRŮTOČNÝM VNOŘENÝM NEREZ VÝMĚNÍKEM

PRO PŘÍPRAVU TV

ocelová akumulační náboba pro topnou vodu se

dvěma integrovanými ocelovými výměníky určenými

pro solární systém popř. pro další alternativní zdroj

energie

zásobník je dále vybaven spirálním výměníkem

z korugované nerezové trubky pro přípravu teplé

vody (zkratka TV) bez vnitřní povrchové úpravy

pouze s vnějším nátěrem

izolace je v ceně nádoby; provedení z měkkého

PU tloušťky 100 mm

IVAR.TOTAL TSP

KOMBINOVANÉ

VYTÁPĚNÍ

PLOCHA VÝMĚNÍKU

VÝŠKA / PRŮMĚR

KÓD OBJEM TV / SPODNÍ / HORNÍ (ROZMĚRY VČETNĚ IZOLACE) CENA

1V05585 580 l 5,1 / 2,0 / 2,0 m 2 1955 / 850 mm 66621,-

1V05805 800 l 6,4 / 2,5 / 2,0 m 2 1930 / 990 mm 75440,-

1V05A05 1000 l 7,6 / 3,0 / 2,0 m 2 2110 / 990 mm 87472,-

1V05A35 1250 l 7,6 / 3,0 / 2,5 m 2 2100 / 1100 mm 101276,-

1V05A55 1500 l 8,9 / 3,5 / 3,0 m 2 2240 / 1200 mm 114161,-

1V05B05 2000 l 8,9 / 4,0 / 3,0 m 2 2380 / 1300 mm 138783,-

116


Akumulační nádoby

ZÁSOBNÍKY

AKUMULAČNÍ NÁDOBA

S VNOŘENÝM ZÁSOBNÍKEM

A INTEGROVANÝM VÝMĚNÍKEM

ocelová akumulační náboba pro topnou vodu

(tepelné čerpadlo, kotel na pevná paliva, plynový

kotel atd.) s jedním integrovaným ocelovým topným

výměníkem (např. pro solární systém) bez vnitřní

povrchové úpravy a vnořeným zásobníkem na

přípravu teplé vody (TV) s vnitřní povrchovou úpravou;

hořčíková ochranná anoda

izolace je v ceně nádoby; provedení z měkkého

PU tloušťky 100 mm

IVAR.KOMBI BSF

KOMBINACE TV

A VYTÁPĚNÍ

OBJEM

VÝŠKA / PRŮMĚR

KÓD (CELKOVÝ / TOPNÝ VÝMĚNÍK) PLOCHA VÝMĚNÍKU (ROZMĚRY VČETNĚ IZOLACE) CENA

1K04605 600 / 170 l 2,5 m 2 1775 / 950 mm 40786,-

1K04755 750 / 205 l 2,7 m 2 2045 / 950 mm 49343,-

1K04A05 1100 / 220 l 3,0 m 2 2050 / 990 mm 54949,-

1K04A55 1500 / 330 l 3,3 m 2 2150 / 1200 mm 69277,-

1K04B05 2000 / 420 l 3,8 m 2 2495 / 1300 mm 88621,-

AKUMULAČNÍ NÁDOBA

S VNOŘENÝM ZÁSOBNÍKEM

A DVĚMA INTEGROVANÝMI VÝMĚNÍKY

ocelová akumulační náboba pro topnou vodu

(tepelné čerpadlo, kotel na pevná paliva, plynový

kotel atd.) se dvěma integrovanými ocelovými topnými

výměníky (určenými pro solární systém popř. pro

další alternativní zdroj energie) bez vnitřní povrchové

úpravy a vnořeným zásobníkem na přípravu teplé

vody (TV) s vnitřní povrchovou úpravou; hořčíková

ochranná anoda

izolace je v ceně nádoby; provedení z měkkého

PU tloušťky 100 mm

IVAR.KOMBI BSF2

KOMBINACE TV

A VYTÁPĚNÍ

AKUMULAČNÍ NÁDOBY

9

OBJEM PLOCHA VÝMĚNÍKU VÝŠKA / PRŮMĚR

KÓD (CELKOVÝ / TOPNÝ VÝMĚNÍK) (SPODNÍ / HORNÍ) (ROZMĚRY VČETNĚ IZOLACE) CENA

1K53605 600 / 170 l 2,5 / 1,5 m 2 1775 / 950 mm 48884,-

1K53755 750 / 205 l 2,7 / 1,5 m 2 2045 / 950 mm 59277,-

1K53A05 1000 / 220 l 3,0 / 2,0 m 2 2050 / 990 mm 66621,-

1K53A55 1500 / 330 l 3,3 / 2,0 m 2 2150 / 1200 mm 82654,-

1K53B05 2000 / 420 l 3,8 / 3,0 m 2 2495 / 1300 mm 103604,-

117


ZÁSOBNÍKY

Akumulační nádoby

AKUMULAČNÍ NÁDOBA

ocelová akumulační náboba pro teplou vodu

(TV) s vnitřní povrchovou úpravou a dvojitým

emailováním typu SMALGLASS; hořčíková ochranná

anoda

izolace je v ceně nádoby; do objemu 500 litrů je

z tvrdého PU tloušťky 100 mm, od objemu 800 litrů

z měkkého PU tloušťky 100 mm

IVAR.EUROTANK VS

DOPORUČENO

PRO TEPLOU VODU

VÝŠKA / ŠÍŘKA

KÓD OBJEM (ROZMĚRY VČETNĚ IZOLACE) CENA

1K08309 300 l 1680 / 700 mm 21245,-

1K08509 500 l 1755 / 850 mm 27835,-

1K08805 800 l 1855 / 990 mm 32392,-

1K08A05 1000 l 2095 / 990 mm 37114,-

1J08A55 1500 l 2155 / 1200 mm 42786,-

1J08B05 2000 l 2470 / 1300 mm 53474,-

1J08C05 3000 l 2730 / 1450 mm 71276,-

1J08D05 4000 l 2650 / 1700 mm 90817,-

1J08E05 5000 l 2760 / 1800 mm 106259,-

AKUMULAČNÍ NÁDOBY

9

AKUMULAČNÍ NÁDOBA S MOŽNOSTÍ

OSAZENÍ EXTERNÍMI VÝMĚNÍKY

ocelová akumulační náboba pro teplou

vodu (TV) s vnitřní povrchovou úpravou a dvojitým

emailováním typu SMALGLASS a s možností

výběru verze se 1, 2 nebo 3 přírubami o

Ø 290/220 mm pro osazení měděných výměníků;

hořčíková ochranná anoda

izolace je v ceně nádoby; do objemu 500 litrů

je z tvrdého PU tloušťky 100 mm, od objemu

800 litrů pak z měkkého PU tloušťky 100 mm

IVAR.

EUROTANK

VS1

IVAR.

EUROTANK

VS2

IVAR.

EUROTANK

VS3

IVAR.EUROTANK VS1

IVAR.EUROTANK VS2

IVAR.EUROTANK VS3

VÝŠKA / PRŮMĚR

DOPORUČENO

PRO TEPLOU VODU

KÓD TYP OBJEM POČET PŘÍRUB (ROZMĚRY VČETNĚ IZOLACE) CENA

1K09309 IVAR.EUROTANK VS1 300 l 1 1680 / 700 mm 25704,-

1K09509 IVAR.EUROTANK VS1 500 l 1 1755 / 850 mm 31156,-

1K09805 IVAR.EUROTANK VS1 800 l 1 1855 / 990 mm 35744,-

1K09A05 IVAR.EUROTANK VS1 1000 l 1 2095 / 990 mm 41605,-

1J09A55 IVAR.EUROTANK VS1 1500 l 1 2155 / 1200 mm 47277,-

1J09B05 IVAR.EUROTANK VS1 2000 l 1 2470 / 1300 mm 57933,-

1J09C05 IVAR.EUROTANK VS1 3000 l 1 2730 / 1450 mm 75768,-

1J09D05 IVAR.EUROTANK VS1 4000 l 1 2650 / 1700 mm 95276,-

1J09E05 IVAR.EUROTANK VS1 5000 l 1 2760 / 1800 mm 110718,-

1K10309 IVAR.EUROTANK VS2 300 l 2 1680 / 700 mm 30166,-

1K10509 IVAR.EUROTANK VS2 500 l 2 1755 / 850 mm 36785,-

1K10805 IVAR.EUROTANK VS2 800 l 2 1855 / 990 mm 41343,-

1K10A05 IVAR.EUROTANK VS2 1000 l 2 2095 / 990 mm 46064,-

1J10A55 IVAR.EUROTANK VS2 1500 l 2 2155 / 1200 mm 51736,-

1J10B05 IVAR.EUROTANK VS2 2000 l 2 2470 / 1300 mm 62424,-

1J010C05 IVAR.EUROTANK VS2 3000 l 2 2730 / 1450 mm 80227,-

1J010D05 IVAR.EUROTANK VS2 4000 l 2 2650 / 1700 mm 99735,-

1J010E05 IVAR.EUROTANK VS2 5000 l 2 2760 / 1800 mm 115177,-

1K11805 IVAR.EUROTANK VS3 800 l 3 1855 / 990 mm 45802,-

1K11A05 IVAR.EUROTANK VS3 1000 l 3 2095 / 990 mm 50556,-

1J11A55 IVAR.EUROTANK VS3 1500 l 3 2155 / 1200 mm 56195,-

1J11B05 IVAR.EUROTANK VS3 2000 l 3 2470 / 1300 mm 66883,-

1J11B55 IVAR.EUROTANK VS3 2500 l 3 2230 / 1450 mm 78916,-

1J11C05 IVAR.EUROTANK VS3 3000 l 3 2730 / 1450 mm 82067,-

1J11D05 IVAR.EUROTANK VS3 4000 l 3 2650 / 1700 mm 104226,-

1J11E05 IVAR.EUROTANK VS3 5000 l 3 2760 / 1800 mm 119669,-

118


Akumulační nádoby

ZÁSOBNÍKY

ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ

SE DVĚMA TOPNÝMI INTEGROVANÝMI

VÝMĚNÍKY

zásobníkový ohřívač teplé vody (TV) se dvěma

integrovanými ocelovými výměníky (např. pro kotel

a pro solární systém či jiné alternativní zdroje

energie); s vnitřní povrchovou úpravou a dvojitým

emailováním typu SMALGLASS; hořčíková ochranná

anoda

izolace je v ceně nádoby; do objemu 600

litrů je napěněná na povrch zásobníku z tvrdého

PU tloušťky 50 mm, od objemu 800 litrů je pak

z měkkého PU tloušťky 100 mm

IVAR.PREST DEN

DOPORUČENO

PRO TEPLOU VODU

PLOCHA VÝMĚNÍKU

VÝŠKA / PRŮMĚR

KÓD OBJEM (HORNÍ / SPODNÍ) (ROZMĚRY VČETNĚ IZOLACE) CENA

1Y2120D 200 l 0,5 /1,5 m 2 1215 / 600 mm 20917,-

1Y2130D 300 l 1,1 / 1,8 m 2 1615 / 600 mm 24655,-

1Y2140D 400 l 1,0 / 1,9 m 2 1460 / 750 mm 30130,-

1Y2150D 500 l 1,3 / 2,2 m 2 1690 / 750 mm 33376,-

1Y2160D 600 l 1,9 / 2,5 m 2 1960 / 750 mm 37765,-

1Y21805 800 l 1,6 / 2,7 m 2 1855 / 990 mm 48031,-

1Y21A05 1000 l 1,6 / 3,0 m 2 2105 / 990 mm 55408,-

ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ

S INTEGROVANÝM TOPNÝM VÝMĚNÍKEM

zásobníkový ohřívač teplé vody (TV) s velkoplošným

integrovaným ocelovým výměníkem

(vhodný pro použití s tepelným čerpadlem); s vnitřní

povrchovou úpravou a dvojitým emailováním typu

SMALGLASS; hořčíková ochranná anoda

izolace je v ceně nádoby; do objemu 500

litrů je napěněná na povrch zásobníku z tvrdého

PU tloušťky 50 mm, od objemu 800 litrů je pak

z měkkého PU tloušťky 100 mm

IVAR.EUROMAX

DOPORUČENO

PRO TEPLOU VODU

AKUMULAČNÍ NÁDOBY

9

VÝŠKA / PRŮMĚR

KÓD OBJEM PLOCHA VÝMĚNÍKU (ROZMĚRY VČETNĚ IZOLACE) CENA

1Y5930D 300 l 4,0 m 2 1615 / 600 mm 38524,-

1Y5940D 400 l 5,0 m 2 1460 / 750 mm 44198,-

1Y5950D 500 l 6,0 m 2 1690 / 750 mm 50251,-

1Y59805 800 l 7,0 m 2 1855 / 990 mm 73572,-

1Y59A05 1000 l 8,0 m 2 2105 / 990 mm 87673,-

119


ZÁSOBNÍKY

Akumulační nádoby

ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ PRO SOLÁRNÍ

SYSTÉMY SE DVĚMA INTEGROVANÝMI

VÝMĚNÍKY, NAMONTOVANOU

DVOUTRUBKOVOU ČERPADLOVOU SOLÁRNÍ

JEDNOTKOU, REGULACÍ A EXPANZNÍ

NÁDOBOU

zásobníkový ohřívač teplé vody (TV) se dvěma

integrovanými ocelovými výměníky (pro solární

systém a kotel); s vnitřní povrchovou úpravou a

dvojitým emailováním typu SMALGLASS; hořčíková

ochranná anoda, kontrolní příruba 180 / 120 mm

izolace je v ceně nádoby; je napěněná na povrch

zásobníku z tvrdého PU tloušťky 70 mm

IVAR.SOLARTANK

IVAR.SOLARTANK

DOPORUČENO

PRO TEPLOU VODU

AKUMULAČNÍ NÁDOBY

9

PLOCHA VÝMĚNÍKU

VÝŠKA / PRŮMĚR

KÓD OBJEM (SPODNÍ / HORNÍ) (ROZMĚRY VČETNĚ IZOLACE) CENA

1K5620F 200 l 1,5 / 0,7 m 2 1215 / 640 mm 39091,-

1K5630F 300 l 1,5 / 0,9 m 2 1615 / 640 mm 56115,-

1Y5650F 500 l 1,9 / 1,3 m 2 1690 / 790 mm 64311,-

120


Akumulační nádoby

ZÁSOBNÍKY

MĚDĚNÁ TOPNÁ VLOŽKA

PRO ZÁSOBNÍKY IVAR.TANKS

IVAR.SA

IVAR.SR

IVAR.SM

IVAR.SA - určená pro vytápění, vyrobena z měděné

žebrované trubky, dodávka je včetně příslušné

příruby, šroubů a izolačního víka

IVAR.SR - určená pro teplou vodu (TV), vyrobena

z měděné žebrované trubky z vnější strany

pocínované, dodávka je včetně příslušné příruby, šroubů a izolačního víka

IVAR.SM - určená pro vytápění nebo teplou vodu (TV), vyrobena z měděné žebrované trubky z vnější

strany pocínované, dodávka je včetně příslušné příruby, šroubů a izolačního víka

KÓD TYP PŘÍRUBA DÉLKA PLOCHA VÝMĚNÍKU VÝKON CENA

97510095 IVAR.SA 1 DN 290 420 mm 1,21 m 2 36 kW 6098,-

97510015 IVAR.SA 2 DN 290 470 mm 1,80 m 2 43 kW 7868,-

97510045 IVAR.SA 3 DN 290 580 mm 2,63 m 2 62 kW 11475,-

97510065 IVAR.SA 4 DN 290 660 mm 3,20 m 2 75 kW 13179,-

97510075 IVAR.SA 5 DN 290 750 mm 4,54 m 2 108 kW 20032,-

97510085 IVAR.SA 6 DN 290 980 mm 6,34 m 2 150 kW 26720,-

97510090 IVAR.SR 1 DN 290 420 mm 1,21 m 2 36 kW 6360,-

97510010 IVAR.SR 2 DN 290 470 mm 1,80 m 2 43 kW 8426,-

97510040 IVAR.SR 3 DN 290 580 mm 2,63 m 2 62 kW 12098,-

97510060 IVAR.SR 4 DN 290 660 mm 3,20 m 2 75 kW 13835,-

97510070 IVAR.SR 5 DN 290 750 mm 4,54 m 2 108 kW 21114,-

97510080 IVAR.SR 6 DN 290 980 mm 6,34 m 2 150 kW 28032,-

97510101 IVAR.SM 1 DN 180 380 mm 0,8 m 2 22 kW 6936,-

Poznámka: pro modely IVAR.PLURICEL, IVAR.EUROTANK, IVAR.PREST DEN, IVAR.EUROMAX

MAGNEZIOVÁ OCHRANNÁ ANODA

IVAR.AM - magneziová anoda s mosaznou zátkou

IVAR.AT - magneziová anoda s pozinkovanou

zátkou a kontrolním zařízením

IVAR.AM

IVAR.AT

KÓD TYP ROZMĚR CENA

97A10060 IVAR.AM 1 5/4” x 400 mm 781,-

97A10090 IVAR.AM 2 5/4” x 700 mm 918,-

97A30010 IVAR.AT 1 5/4” x 400 mm 1279,-

97A30020 IVAR.AT 2 5/4” x 700 mm 1476,-

AKUMULAČNÍ NÁDOBY

PATKA PRO USTAVENÍ NÁDOB PRO OBJEMY 150 - 600 LITRŮ (3 KS)

KÓD PRŮMĚR DÉLKA CENA

4000300 3,7 mm 6,5 mm 491,-

9

CIRKULACE PRO ZÁSOBNÍK IVAR.TOTAL

KÓD POPIS CENA

4000450 recirkulace 2131,-

JÍMKY PRO ZÁSOBNÍKY IVAR TANKS

KÓD DÉLKA POPIS CENA

ZZZ0000670 L = 200 mm G1 328,-

ZZZ0000690 L = 300 mm G1 360,-

ZZZ0000695 L = 400 mm G1 426,-

ZZZ0000700 L = 500/200 mm G2 884,-

ZZZ0000720 L = 900/600 mm G2 983,-

ZZZ0000740 L = 1250/600 mm G2 1183,-

121


ZÁSOBNÍKY

Akumulační nádoby

ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ S INTEGROVANOU

TOPNOU SPIRÁLOU EURO/FA

umožňuje použití topné vložky typu L, elektronická

ochranná anoda, izolace a zaslepovací příruba

jsou v ceně zásobníku

FS - příruba ve spodní části

na objednávku - dodací lhůta 2-3 měsíce

IVAR.EURO/FA

IVAR.EURO/FS

VÝVODY: 1/2“ - 4x

5/4“ - 3x

6/4“ - 1x

1“ - 2x

PŘÍRUBA: DN 200

EURO/FA

KÓD OBJEM VÝŠKA / ŠÍŘKA mm CENA

02768710 150 l 1175/600 23865,-

02768720 200 l 1425/600 27311,-

02768730 300 l 1395/670 30243,-

02768750 500 l 2020/720 39729,-

02768730FS 300 l 1395/670 30243,-

02768750FS 500 l 2020/720 39729,-

AKUMULAČNÍ NÁDOBY

ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ COMFORT

umožňuje použití jedné, dvou nebo tří topných

vložek typu L, elektronická ochranná anoda a izolace

jsou v ceně zásobníku, pro přírubové otvory,

které nebudou osazeny topnou vložkou, je nutné

objednat zaslepovací příruby

VÝVODY: 1/2“ - 4x

5/4“ - 3x

6/4“ - 7x

2“ - 2x

PŘÍRUBA: DN 200 - typ C2F - 2x, C3F - 3x

IVAR.COMFORT

KÓD POČET PŘÍRUB OBJEM VÝŠKA / ŠÍŘKA mm CENA

02768010 2 200 l 1425/610 24490,-

02768020 2 300 l 1395/680 27514,-

9

02768030 3 500 l 2020/730 35241,-

02768050 3 750 l 2100/900 39117,-

02768060 3 1000 l 2173/1000 46588,-

02768070 3 1500 l 2435/1050 65790,-

02768080 3 2000 l 2480/1200 76576,-

02768090 3 3000 l 2760/1350 89581,-

ELEKTRICKÝ TOPNÝ ČLÁNEK

závitový elektrický topný článek je konstruován

pro přídavný nebo nouzový ohřev vody v uzavřených

zásobnících

připojení 6/4“, zabudovaný havarijní a provozní

termostat s rozsahem +15 ÷ +85 °C, těsnění závitu

* pro objemy od 500 l

v ceně

Doporučení:

při provozních teplotách nad + 65˚C je nutno článek v pravidelných intervalech čistit.

IVAR.TCSCH

C

KÓD PŘÍKON HLOUBKA BALENÍ CENA

A90724 3 kW 430 mm 1 6867,-

A90727 6 kW 630 mm 1 7090,-

A90729 9 kW 780 mm 1 7514,-

122


Akumulační nádoby

ZÁSOBNÍKY

ZASLEPOVACÍ PŘÍRUBA - KIT

součástí kitu je příruba, těsnění, matice, šrouby,

podložky a kryt, pro zásobníky EURO/FA/FS a

COMFORT

TĚSNĚNÍ K PŘÍRUBĚ ZÁSOBNÍKU EMMETI

IVAR.KSP

IVAR.TKP

pro rozměr DN 200, pro KSB a L14-L55

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

02790900 DN 200 1 730,-

02790300POZ3 DN 200 1 131,-

MĚDĚNÁ TOPNÁ VLOŽKA - L

součástí kitu je termostat, příruba, těsnění, teflonové

přechody, matice, šrouby, podložky a kryt, pro

zásobníky EURO/FA/FS a COMFORT

IVAR.L 14 – L 55

IVAR.KIT Z

SPOJOVACÍ KIT PRO MĚDĚNÉ TOPNÉ VLOŽKY

ZÁSOBNÍKU EMMETI

KÓD TYP PRO OBJEM PLOCHA m 2 DÉLKA mm CENA

02790500 IVAR.L 14 150 - 3000 l 1,3 405 9570,-

02790510 IVAR.L 18 150 - 3000 l 1,8 455 12396,-

02790520 IVAR.L 25 500 - 3000 l 2,3 565 14628,-

02790530 IVAR.L 30 750 - 3000 l 2,6 635 16606,-

02790540 IVAR.L 45 1000 - 3000 l 4,6 755 26697,-

02790550 IVAR.L 55 1500 - 3000 l 5,3 855 30299,-

KÓD PRO TYP BALENÍ CENA

02790284 IVAR.KIT Z L14 - L18 - L25 - L30 1 284,-

02790286 IVAR.KIT Z L45 - L55 1 1038,-

ELEKTRONICKÁ OCHRANNÁ

ANODA ACES

je součástí dodávky zásobníků i akumulačních

nádob, lze objednat zvlášť jako náhradu za dříve

dodávané hořčíkové ochranné anody

IVAR.ACES 380

IVAR.ACES 430

IVAR.DOUBLE

AKUMULAČNÍ NÁDOBY

KÓD TYP OBJEM BOJLERU BALENÍ CENA

02790055 IVAR.ACES 380 150 - 500 l 1 3078,-

02790060 IVAR.ACES 430 750 - 1000 l 1 3121,-

02790065 IVAR.DOUBLE 1500 - 3000 l 1 4077,-

9

REGULAČNÍ TERMOSTAT

TM 90 bez pojistky, regulační rozsah T = +30

až +90 °C

TMS 90 s tepelnou pojistkou, ruční reaktivace

regulační rozsah T = +30 až +90 °C

IVAR.TM 90

IVAR.TMS 90

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

02012050 IVAR.TM 90 1/2“ 1 540,-

02012060 IVAR.TMS 90 1/2“ 1 1075,-

123


AKUMULAČNÍ NÁDOBA

IVAR.KOMBI BSF2

TEPELNÁ ČERPADLA

ZÁSOBNÍKY

Akumulační nádoby

Stáhněte si aktuální informace z katalogu TT

na našich stránkách www.ivarcs.cz

SOLÁRNÍ SYSTÉMY

KIT IVAR SOLAR TANK

SOLÁRNÍ KIT PRO OHŘEV TV

S VANOVÝMI KOLEKTORY IVAR.SOLAR TS 300

IVAR.KIT SOLAR TANK 2V-300

IVAR.KIT SOLAR TANK 4V-500

určeno pro přípravu TV s možností dohřevu kotlem

použité solární kolektory typ vanový IVAR.SOLAR TS 300

umístění směr jižní nebo jihovýchodní, jihozápadní směr +/- 15°

střešní upevnění: šikmá taška (ST), šikmý plech (SP), nebo rovná (R)

zásobník IVAR.SOLAR TANK 300 l nebo 500 l s kompletní čerpadlovou dvouokruhovou solární jednotkou

s regulací a pojišťovací soupravou s připojením k systému

KÓD TYP KRYTINA ZÁSOBNÍK POČET KOLEKTORŮ CENA

KITISST2V-300ST IVAR.KIT SOLAR TANK 2V-300 šikmá taška 300 l vanový 2 ks 105590,-

KITISST2V-300SP IVAR.KIT SOLAR TANK 2V-300 šikmý plech 300 l vanový 2 ks 105690,-

KITISST2V-300R IVAR.KIT SOLAR TANK 2V-300 rovná 300 l vanový 2 ks 106500,-

KITISST4V-500ST IVAR.KIT SOLAR TANK 4V-500 šikmá taška 500 l vanový 4 ks 143800,-

KITISST4V-500SP IVAR.KIT SOLAR TANK 4V-500 šikmý plech 500 l vanový 4 ks 143900,-

KITISST4V-500R IVAR.KIT SOLAR TANK 4V-500 rovná 500 l vanový 4 ks 144900,-

T Č - vz d u c h - vo d a

TECHNICKÉ INFORMACE K TEPELNÝM ČERPADLŮM IVAR HEAT PUMPS ŘADY

IVAR.HP AW - IVAR.HP TAW - IVAR.HP AW EVI

AKUMULAČNÍ NÁDOBY

9

SOLÁRNÍ SYSTÉMY

6

VANOVÝ KOLEKTOR

IVAR.SOLAR TS 300

DOPORUČENÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ:

IVAR.SOLAR TANK

IVAR.SOLAR TANK

KIT OBSAHUJE TYTO ČÁSTI A KOMPONENTY:

vanové solární kolektory IVAR.SOLAR TS 300

základní montážní sadu - pro napojení solárních

vanových kolektorů IVAR.SOLAR TS 300

rozšiřující montážní sadu - pro spojení

solárních vanových kolektorů IVAR.SOLAR TS 300

nosnou konstrukci solárních vanových kolektorů

IVAR.SOLAR TS 300, pro šikmou nebo rovnou střechu

solární zásobník TV IVAR.SOLAR TANK 300 l nebo 500 l

s kompletní čerpadlovou solární jednotkou s regulací

a solární expanzní nádrží včetně uchycení,

odvzdušnění a napojení k systému

termostatický směšovací ventil IVAR.C520

nemrznoucí směs včetně inhibitoru - GEL.TERMOL G50

Akumulační nádoby ZÁSOBNÍKY

AKUMULAČNÍ NÁDOBA

S VNOŘENÝM ZÁSOBNÍKEM

A INTEGROVANÝM VÝMĚNÍKEM

ocelová akumulační náboba pro topnou vodu

(tepelné čerpadlo, kotel na pevná paliva, plynový

kotel atd.) s jedním integrovaným ocelovým topným

výměníkem (např. pro solární systém) bez vnitřní

povrchové úpravy a vnořeným zásobníkem na

přípravu teplé vody (TV) s vnitřní povrchovou úpravou;

hořčíková ochranná anoda

izolace je v ceně nádoby; provedení z měkkého

PU tloušťky 100 mm

ZÁSOBNÍKY

IVAR.KOMBI BSF

KOMBINACE TV

A VYTÁPĚNÍ

LEGENDA MAR

B9 - snímač venkovní teploty (QAC 34/101)

B91 - snímač teploty zdroje (QAZ36.481/101)

B84 - snímač teploty odpařování ( QAZ36.481/101)

B3 - snímač teploty teplé vody (QAZ36.522/109)

B4 - snímač teploty v akumulační nádobě - v horní části (QAZ36.522/109)

B41 - snímač teploty v akumulační nádobě - ve spodní části (QAZ36.522/109)

B1 - snímač teploty vstupní vody do otopného okruhu 1 (QAD36/101)

RU1 - snímač vnitřní teploty pro okruh 1 QAA55.110/X01 opt. QAA75.611/X01)

K19/E14 - ovládání ventilátoru / termokontakt ochrany motoru

E24 - kontakt průtokového spínače

K6 - spínání přídavného ohřevu teplé vody - opcionální

K16 - spínání přídavného ohřevu vody v akumulační nádobě - opcionální

Q2 - spínání oběhového čerpadla pro otopný okruh 1

Y1/Y2 - ovládání směšovacího ventilu pro otopný okruh 1

LEGENDA

WP - tepelné čerpadlo IVAR.HP

WP AE - venkovní jednotka k tepelnému čerpadlu - výparník

BO - zásobník TV IVAR

AKU - akumulační nádoba IVAR.PUFFER

PG MIX - čerpadlová skupina směšovací IVAR

OV - odvzdušňovací ventil

FB - filtr / filtrball

FS - průtokový spínač

GK - kulový uzávěr

EXP WP - expanzomat pro tepelné čerpadlo

EXP TWW - expanzomat pro teplou vodu

EXP HK - expanzomat pro otopnou soustavu

HK1 - otopný okruh 1

KW - studená voda

WW - teplá voda

POPIS

Tepelné čerpadlo odebírající energii z okolního vzduchu

na vytápění a ohřev teplé vody s akumulačním

zásobníkem a jedním směšovaným topným okruhem.

- schéma slouží jako pomůcka pro projektování,

nemusí znázorňovat skutečný stav

- technické změny vyhrazeny

KRYT VENTILÁTORU - PŘÍSLUŠENSTVÍ

35

1 SCHÉMA IVAR.HP AW - TAW - AW EVI

Vytápění a ohřev TV s akumulačním zásobníkem a jedním směšovaným topným okruhem

ZÁSOBNÍKY Akumulační nádoby

ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ PRO SOLÁRNÍ

SYSTÉMY SE DVĚMA INTEGROVANÝMI

VÝMĚNÍKY, NAMONTOVANOU

DVOUTRUBKOVOU ČERPADLOVOU SOLÁRNÍ

JEDNOTKOU, REGULACÍ A EXPANZNÍ

NÁDOBOU

zásobníkový ohřívač teplé vody (TV) se dvěma

integrovanými ocelovými výměníky (pro solární

systém a kotel); s vnitřní povrchovou úpravou a

dvojitým emailováním typu SMALGLASS; hořčíková

ochranná anoda, kontrolní příruba 180 / 120 mm

izolace je v ceně nádoby; je napěněná na povrch

zásobníku z tvrdého PU tloušťky 70 mm

IVAR.SOLARTANK

IVAR.SOLARTANK

DOPORUĚNO

PRO TEPLOU VODU

TEPELNÁ ČERPADLA

/ KÓD OBJEM (CELKOVÝ / TOPNÝ VÝMĚNÍK) PLOCHA VÝMĚNÍKU VÝŠKA PRŮMĚR

(ROZMĚRY VČETNĚ IZOLACE) CENA

1K04605 600 / 170 l 2,5 m 2 1775 / 950 mm 40786,-

1K04755 750 / 205 l 2,7 m 2 2045 / 950 mm 49343,-

1K04A05 1100 / 220 l 3,0 m 2 2050 / 990 mm 54949,-

1K04A55 1500 / 330 l 3,3 m 2 2150 / 1200 mm 69277,-

1K04B05 2000 / 420 l 3,8 m 2 2495 / 1300 mm 88621,-

S VNOŘENÝM ZÁSOBNÍKEM

A DVĚMA INTEGROVANÝMI VÝMĚNÍKY

ocelová akumulační náboba pro topnou vodu

(tepelné čerpadlo, kotel na pevná paliva, plynový

kotel atd.) se dvěma integrovanými ocelovými topnými

výměníky (určenými pro solární systém popř. pro

další alternativní zdroj energie) bez vnitřní povrchové

úpravy a vnořeným zásobníkem na přípravu teplé

vody (TV) s vnitřní povrchovou úpravou; hořčíková

ochranná anoda

KOMBINACE TV

A VYTÁPĚNÍ

izolace je v ceně nádoby; provedení z měkkého

PU tloušťky 100 mm

/ KÓD OBJEM (CELKOVÝ / TOPNÝ VÝMĚNÍK) PLOCHA VÝMĚNÍKU (SPODNÍ / HORNÍ) VÝŠKA PRŮMĚR

(ROZMĚRY VČETNĚ IZOLACE) CENA

ZÁSOBNÍKY

1K53605 600 / 170 l 2,5 / 1,5 m 2 1775 / 950 mm 48884,-

1K53755 750 / 205 l 2,7 / 1,5 m 2 2045 / 950 mm 59277,-

/ KÓD OBJEM PLOCHA VÝMĚNÍKU (SPODNÍ / HORNÍ) VÝŠKA PRŮMĚR

(ROZMĚRY VČETNĚ IZOLACE) CENA

1K53A05 1000 / 220 l 3,0 / 2,0 m 2 2050 / 990 mm 66621,-

1K5620F 200 l 1,5 / 0,7 m 2 1215 / 640 mm 39091,-

1K53A55 1500 / 330 l 3,3 / 2,0 m 2 2150 / 1200 mm 82654,-

1K5630F 300 l 1,5 / 0,9 m 2 1615 / 640 mm 56115,-

1K53B05 2000 / 420 l 3,8 / 3,0 m 2 2495 / 1300 mm 103604,-

1Y5650F 500 l 1,9 / 1,3 m 2 1690 / 790 mm 64311,-

ZÁSOBNÍKY

102

99

124


10

| FILTRACE

filtrace a čištění vody


FILTRACE

Filtry

FILTR 5“

GEL.DEPURA 550

GEL.DEPURA 550

rozměr 5“, třídílný, hlava filtru - PP, nádobka - SAN, průtok: dle vložky 1,8 - 2,8 m 3 /hod, max. tlak 10 bar

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

101.027.00 GEL.DEPURA 550 3/4” F 1/12 649,-

101.027.50 GEL.DEPURA 550 1” F 1/12 692,-

teplota vody v rozmezí +5 °C až max. +40 °C, teplota okolí

v rozmezí +5 °C až max. +50 °C

použití pro filtrování mechanických nečistot z vody, filtry

se standardně dodávají bez filtrační vložky

FILTR 10“

GEL.DEPURA 1000

GEL.DEPURA 1000

rozměr 10“, třídílný, hlava filtru - PP, nádobka - SAN, průtok: dle vložky 2,4 - 3,8 m 3 /hod, max. tlak 20 bar

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

101.070.00 GEL.DEPURA 1000 3/4” F 1/12 773,-

101.090.00 GEL.DEPURA 1000 1” F 1/12 816,-

teplota vody v rozmezí +5 °C až max. +40 °C, teplota okolí

v rozmezí +5 °C až max. +50 °C

použití pro filtrování mechanických nečistot z vody, filtry

se standardně dodávají bez filtrační vložky

FILTRACE A ČIŠTĚNÍ VODY

FILTR 10“

GEL.DEPURA 1000/OT

GEL.DEPURA 3000/OT

GEL.DEPURA 1000/OT

rozměr 10“, třídílný, hlava filtru - mosaz, nádobka - SAN, průtok: dle vložky 2,4 - 3,8 m 3 /hod, max. tlak 20 bar

GEL.DEPURA 3000/OT

rozměr 10“, třídílný, hlava filtru - mosaz, nádobka - SAN, průtok: dle vložky 10,0 - 12,0 m 3 /hod,

max. tlak 15 bar,

Pozn.: lze použít pouze speciální vložky typ 10“/3000

10

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

101.131.00 GEL.DEPURA 1000/OT 1” F 1/12 3022,-

101.150.00 GEL.DEPURA 3000/OT 6/4“ F 1/12 4182,-

101.170.00 GEL.DEPURA 3000/OT 2“ F 1/12 4211,-

teplota vody v rozmezí +5 °C až max. +40 °C, teplota okolí

v rozmezí +5 °C až max. +50 °C

použití pro filtrování mechanických nečistot z vody, filtry

se standardně dodávají bez filtrační vložky

126


Filtry

FILTRACE

DEPURA OTR (TROGAMID)

GEL.DEPURA 1000/OTR

GEL.DEPURA 3000/OTR

GEL.DEPURA 1000/OTR

rozměr 10“, třídílný, hlava filtru - mosaz, nádobka - Trogamid, průtok: podle vložky 3,4 - 3,8 m 3 /hod, max. tlak 25 bar

Pozn.: pro teploty vyšší než +40 °C lze použít pouze nerezové filtrační vložky

GEL.DEPURA 3000/OTR

rozměr 10“, třídílný, hlava filtru - mosaz, nádobka - Trogamid, průtok: podle vložky 10,0 - 12,0 m 3 /hod, max. tlak 25 bar

Pozn.: pro teploty vyšší než +40 °C lze použít pouze nerezové filtrační vložky typ 10“/3000

KÓD TYP ROZMĚR CENA

101.140.50 GEL.DEPURA 1000/OTR 1/2“ F 4468,-

101.140.80 GEL.DEPURA 1000/OTR 3/4“ F 4468,-

101.141.00 GEL.DEPURA 1000/OTR 1“ F 3562,-

101.142.00 GEL.DEPURA 3000/OTR 6/4“ F 5018,-

101.143.00 GEL.DEPURA 3000/OTR 2“ F 5047,-

80°C

teplota vody v rozmezí +5 °C až max. +80 °C, teplota okolí

v rozmezí +5 °C až max. +50 °C, max. provozní tlak až 25 bar

použití pro filtrování mechanických nečistot z vody při vyšších

teplotách a tlacích, filtry se standardně dodávají bez filtrační

vložky

CYKLONOVÉ ODKALOVACÍ FILTRY

GEL.DEPURA CYCLON BABY

GEL.DEPURA CYCLON BABY

rozměr 4“, třídílný, hlava filtru - mosaz, nádobka - SAN, průtok: 1,1 m 3 /hod, max. tlak 10 bar, teplota vody v rozmezí

+5 °C až max. +40 °C

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

101.153.00 GEL.DEPURA CYCLON BABY 1/2“ F 1/12 1699,-

101.153.10 GEL.DEPURA CYCLON BABY 3/4“ F 1/12 1699,-

použití pro filtrování mechanických nečistot z vody; po

otevření odkalovacího kohoutu protékající voda splachuje zachycené

nečistoty do odpadu, v ceně filtru je vždy speciální

omyvatelná nerezová filtrační vložka (velikost 4“, nerez, 90 µm,

kód 455.900.70)

FILTRACE A ČIŠTĚNÍ VODY

10

KLÍČ PRO DEMONTÁŽ FILTRŮ

GEL.KLIC

plastový klíč pro povolování nádobek, hodí se pro plastové i mosazné hlavy filtrů, vhodný pro 5”, 7” a 10” filtry

KÓD

CENA

125.210.50 299,-

127


FILTRACE

Filtry

CYKLONOVÉ ODKALOVACÍ FILTRY

GEL.DEPURA CYCLON 1000

GEL.DEPURA CYCLON 1000/PP

rozměr 10“, třídílný, hlava filtru - PP, nádobka - SAN, průtok: 3,5 m 3 /hod, max. tlak 10 bar, teplota vody v rozmezí

+5 °C až max. +40 °C

GEL.DEPURA CYCLON 1000/OT

rozměr 10“, třídílný, hlava filtru - mosaz, nádobka - SAN, průtok: 3,5 m 3 /hod, max. tlak 10 bar, teplota vody v rozmezí

+5 °C až max. +40 °C

GEL.DEPURA CYCLON 1000/OX

rozměr 10“, třídílný, hlava filtru - niklovaná mosaz, nádobka - leštěná nerez, průtok: 3,5 m 3 /hod, max. tlak 25 bar,

teplota vody v rozmezí +5 °C až max. +80 °C, v ceně filtru jsou i manometry pro indikaci zanesení filtrační vložky

VHODNÉ PRO

KOPANÉ STUDNY

KÓD TYP ROZMĚR CENA

101.155.60 GEL.DEPURA CYCLON 1000/PP 1/2“ F 3636,-

101.155.80 GEL.DEPURA CYCLON 1000/PP 3/4“ F 3636,-

101.155.90 GEL.DEPURA CYCLON 1000/PP 1“ F 3680,-

101.155.00 GEL.DEPURA CYCLON 1000/OT 1/2“ F 5594,-

101.155.20 GEL.DEPURA CYCLON 1000/OT 3/4“ F 5594,-

101.155.50 GEL.DEPURA CYCLON 1000/OT 1“ F 5639,-

101.155.65 GEL.DEPURA CYCLON 1000/OX 1“ F 12999,-

použití pro filtrování mechanických nečistot z vody; po

otevření odkalovacího kohoutu protékající voda splachuje zachycené

nečistoty do odpadu, v ceně filtru je vždy speciální omyvatelná

nerezová filtrační vložka (typ GEL.90 µm NEREZ FLAT,

velikost 10“, nerez, 90 µm, kód 103.020.90)

FILTRACE A ČIŠTĚNÍ VODY

CYKLONOVÉ ODKALOVACÍ FILTRY

GEL.DEPURA CYCLON 3000

GEL.DEPURA CYCLON 3000/OT

rozměr 10“, třídílný, hlava filtru - mosaz, nádobka - SAN, průtok: podle dimenze 10,5 - 11,5 m 3 /hod, max. tlak 10 bar, teplota

vody v rozmezí +5 °C až max. +40 °C

GEL.DEPURA CYCLON 3000/OX

rozměr 10“, třídílný, hlava filtru - niklovaná mosaz, nádobka - leštěná nerez, průtok: podle dimenze 10,5 - 11,5 m 3 /hod,

max. tlak 25 bar, teplota vody v rozmezí +5 °C až max. +80 °C, v ceně filtru jsou i manometry pro indikaci zanesení filtrační

vložky

VHODNÉ PRO

KOPANÉ STUDNY

10

KÓD TYP ROZMĚR CENA

101.156.70 GEL.DEPURA CYCLON 3000/OT 6/4“ F 6707,-

101.156.90 GEL.DEPURA CYCLON 3000/OT 2“ F 6707,-

101.156.75 GEL.DEPURA CYCLON 3000/OX 6/4“ F 17511,-

101.156.95 GEL.DEPURA CYCLON 3000/OX 2“ F 17511,-

GEL.DEPURA CYCLON

3000/OT

GEL.DEPURA CYCLON

3000/OX

použití pro filtrování mechanických nečistot z vody; po

otevření odkalovacího kohoutu protékající voda splachuje zachycené

nečistoty do odpadu, v ceně filtru je vždy speciální

omyvatelná nerezová filtrační vložka se zvětšeným vstupním

otvorem (typ GEL.90 µm NEREZ FLAT, velikost 10“/3000, 90 µm,

kód 103.020.80)

128


Filtry

FILTRACE

CYKLONOVÉ ODKALOVACÍ FILTRY

GEL.DEPURA CYCLON 1000 SI

GEL.DEPURA CYCLON 1000/SI

třídílný s odkalovacím kohoutem, hlava filtru - PP, připojení na potrubí - mosaz, nádobka - SAN, průtok podle dimenze:

od 2,5 do 8,0 m 3 /hod, max. tlak 10 bar, teplota vody v rozmezí + 5 °C až max. +40 °C. Pro správnou instalaci je potřebné

zabezpečit možnost napojení na kanalizační odpad

TYP SI - tento typ filtru je možno použít pro trubky, které jsou vedeny v těsné blízkosti zdi a díky otočnému připojovacímu dílu

je filtr možno použít jak pro horizontální, tak pro vertikální vedení. V ceně je speciální nerezová filtrační vložka 95 µm.

KÓD TYP ROZMĚR CENA

101.160.20 GEL.DEPURA CYCLON 1000/SI 3/4“ F 5999,-

101.160.40 GEL.DEPURA CYCLON 1000/SI 1“ M 6109,-

101.160.60 GEL.DEPURA CYCLON 1000/SI 5/4“ M 6399,-

101.161.20 GEL.DEPURA CYCLON 1000/SI 6/4“ M 6599,-

101.161.40 GEL.DEPURA CYCLON 1000/SI 2“ M 6999,-

použití pro filtrování mechanických nečistot z vody, která

obsahuje velké množství písku, hlava filtru uvádí vodu do spirálovitého

pohybu, po otevření odkalovacího kohoutu splachuje

zachycené nečistoty do odpadu, v ceně filtrů je vždy speciální

hladká filtrační vložka, omyvatelná 90 µm nerez FLAT

RUČNÍ SAMOČISTICÍ FILTRY

GEL.DEPURA MINI

GEL.DEPURA MINI

hlava filtru - PP, nádobka - SAN, nerezová filtrační vložka, čisticí kartáčky, průtok: od 3,5 až do 4,0 m 3 /hod podle dimenze,

max. tlak 10 bar, teplota vody v rozmezí +5 °C až max. +40 °C, nutno zabezpečit připojení na kanalizační odpad

RUČNÍ SAMOČISTICÍ FILTRY

KÓD TYP ROZMĚR CENA

101.003.10 GEL.DEPURA MINI 3/4“ F 5342,-

101.003.60 GEL.DEPURA MINI 1“F 5342,-

filtr pro zachycování mechanických nečistot s kombinovanými

čisticími funkcemi a jednoduchým ovládáním, v první fázi čisticího

procesu hlava filtru uvádí vodu do spirálovitého pohybu a po

otevření odkalovacího kohoutu se splachují zachycené nečistoty

do odpadu, dalším otáčením horní části filtru integrované

kartáčky dočistí povrch nerezové filtrační vložky od ulpívajících

nečistot, v ceně filtrů je vždy speciální filtrační vložka 95 µm

GEL.DEPURA MATIC

FILTRACE A ČIŠTĚNÍ VODY

GEL.DEPURA MATIC/SI

třídílný s odkalovacím kohoutem, hlava filtru - niklovaná mosaz, nádobka - SAN, nerezová filtrační vložka, čisticí

kartáčky, průtok: 3,5 až 8,0 m 3 /hod podle dimenze, max. tlak 10 bar, teplota vody v rozmezí +5 °C až max. +40 °C.

Pro správnou instalaci je potřebné zabezpečit možnost napojení na kanalizační odpad

10

KÓD TYP ROZMĚR CENA

101.004.00 GEL.DEPURA MATIC 3/4“ F 7538,-

101.005.00 GEL.DEPURA MATIC 1“ F - 5/4“ M 7538,-

101.007.00 GEL.DEPURA MATIC 6/4“ F - 2“ M 10982,-

filtr pro zachycování mechanických nečistot s kombinovanými

čisticími funkcemi a jednoduchým ovládáním, v první fázi čisticího

procesu hlava filtru uvádí vodu do spirálovitého pohybu a po

otevření odkalovacího kohoutu se splachují zachycené nečistoty

do odpadu, dalším otáčením horní části filtru integrované

kartáčky dočistí povrch nerezové filtrační vložky od ulpívajících

nečistot, v ceně filtrů je vždy speciální filtrační vložka 95 µm

129


FILTRACE

Samočisticí filtry

RUČNÍ SAMOČISTICÍ FILTRY

GEL.DEPURA MATIC SI

GEL.DEPURA MATIC/SI

třídílný s odkalovacím kohoutem, hlava filtru - PP, připojení na potrubí - mosaz, nádobka - SAN, průtok podle dimenze:

od 2,5 do 8,0 m 3 /hod, max. tlak 10 bar, teplota vody v rozmezí +5 °C až max. +40 °C. Pro správnou instalaci je potřebné

zabezpečit možnost napojení na kanalizační odpad

KÓD TYP ROZMĚR CENA

101.004.50 GEL.DEPURA MATIC SI 3/4“ F 6678,-

101.005.50 GEL.DEPURA MATIC SI 1“M 6826,-

101.006.50 GEL.DEPURA MATIC SI 5/4“M 7123,-

101.007.50 GEL.DEPURA MATIC SI 6/4“M 7568,-

101.008.50 GEL.DEPURA MATIC SI 2“M 8310,-

filtr pro zachycování mechanických nečistot s kombinovanými

čisticími funkcemi a jednoduchým ovládáním, v první fázi čisticího

procesu hlava filtru uvádí vodu do spirálovitého pohybu a po

otevření odkalovacího kohoutu se splachují zachycené nečistoty

do odpadu, dalším otáčením horní části filtru integrované

kartáčky dočistí povrch nerezové filtrační vložky od ulpívajících

nečistot, v ceně filtrů je vždy speciální filtrační vložka 95 µm

RUČNÍ SAMOČISTICÍ FILTRY PŘÍRUBOVÉ

GEL.DEPURA MATIC BIG

GEL.DEPURA MATIC BIG

materiál filtru - mosaz, nádobka - mosaz, nerezová filtrační vložka, průtok: 33,0 m 3 /hod., max. tlak 10 bar, teplota vody

v rozmezí +5 °C až max. +40 °C, pro správnou instalaci je nutno zabezpečit možnost napojení na kanalizační odpad

KÓD TYP ROZMĚR CENA

101.300.10 GEL.DEPURA MATIC BIG DN 65 59538,-

FILTRACE A ČIŠTĚNÍ VODY

10

GEL.DEPURA MATIC BIG DN65

AUTOMATICKÉ SAMOČISTICÍ FILTRY

filtr pro zachycování mechanických nečistot s kombinovanými

čisticími funkcemi a jednoduchým ovládáním, v první fázi čisticího

procesu hlava filtru uvádí vodu do spirálovitého pohybu a po

otevření odkalovacího kohoutu se splachují zachycené nečistoty

do odpadu, dalším otáčením horní části filtru integrované

kartáčky dočistí povrch nerezové filtrační vložky od ulpívajících

nečistot, v ceně filtrů je vždy speciální filtrační vložka 95 µm

GEL.DEPURA AUTOMATIC

GEL.DEPURA AUTOMATIC

filtr pro zachycování mechanických nečistot s automatickými kombinovanými čisticími funkcemi pomocí elektrického

pohonu, které se spouštějí na základě předprogramovaného času a délky čisticích cyklů. Zadávání parametrů se provádí

na zabudované klávesnici a hodnoty se zobrazují na displeji

KÓD TYP ROZMĚR CENA

101.004.10 GEL.DEPURA AUTOMATIC 3/4“ F 28493,-

101.005.10 GEL.DEPURA AUTOMATIC 1“ F - 5/4“ M 28493,-

101.007.10 GEL.DEPURA AUTOMATIC 6/4“ F - 2“ M 31758,-

filtr pro zachycování mechanických nečistot s kombinovanými

čisticími funkcemi a jednoduchým ovládáním, v první fázi čisticího

procesu hlava filtru uvádí vodu do spirálovitého pohybu a po

otevření odkalovacího kohoutu se splachují zachycené nečistoty

do odpadu, dalším otáčením horní části filtru integrované

kartáčky dočistí povrch nerezové filtrační vložky od ulpívajících

nečistot,v ceně filtrů je vždy speciální filtrační vložka 95 µm

130


Filtrační vložky

FILTRACE

FILTRAČNÍ

VLOŽKY GEL

GEL.60 µm PP

materiál polypropylen (PP) - síťovina na

plastovém rámu, síto 60 µm, omyvatelná

KÓD ROZMĚR FILTRU BALENÍ CENA

103.010.10 5” 1/24 237,-

103.010.50 10” 1/24 297,-

FILTRAČNÍ

VLOŽKY GEL

GEL.90 µm PP

materiál polypropylen (PP) - síťovina na

plastovém rámu, síto 90 µm, omyvatelná

KÓD ROZMĚR FILTRU BALENÍ CENA

103.010.20 5“ 1/24 237,-

103.010.60 10“ 1/24 297,-

103.011.10 10“/3000 1/24 371,-

Poznámka:

Filtrační vložky označené 10“/3000 se hodí pouze k filtrům řady

DEPURA 3000.

FILTRAČNÍ

VLOŽKY GEL

GEL.90 µm NEREZ

nerez - opletení z nerezových drátků, síto 90 µm,

omyvatelná

KÓD ROZMĚR FILTRU BALENÍ CENA

103.020.10 5“ 1/6 1157,-

103.020.50 10” 1/6 1543,-

103.020.60 10“/3000 1/6 1543,-

Poznámka:

Filtrační vložky označené 10“/3000 se hodí pouze k filtrům řady

DEPURA 3000.

FILTRAČNÍ

VLOŽKY GEL

GEL.90 µm NEREZ FLAT

nerez FLAT - nerezový plech s vypálenými

otvory, síto 90 µm nerez, omyvatelná

FILTRAČNÍ

VLOŽKY GEL

GEL.5 µm VLÁKNO

GEL.20 µm VLÁKNO

vlákno - navinuté bavlněné vlákno na plastové

trubce, síto 5 nebo 20 µm, jednorázová

FILTRAČNÍ

VLOŽKY GEL

GEL.PP + AKTIVNÍ UHLÍ

PP + aktivní uhlí - vložka PP s náplní aktivního

uhlí, síto PP + aktivní uhlí, jednorázová

KÓD ROZMĚR FILTRU BALENÍ CENA

103.020.90 10” 1/6 1699,-

103.020.80 10"/3000 1/6 1699,-

Poznámka:

Filtrační vložky označené 10“/3000 se hodí pouze k filtrům řady

DEPURA 3000.

KÓD TYP ROZMĚR FILTRU BALENÍ CENA

103.030.20 GEL.5 µm vlákno 5“ 1/24 89,-

103.030.10 GEL.20 µm vlákno 5“ 1/24 89,-

103.030.60 GEL.5 µm vlákno 10“ 1/24 101,-

103.030.50 GEL.20 µm vlákno 10“ 1/24 101,-

103.030.65 GEL.20 µm vlákno 10“/3000 1/6 549,-

Poznámka:

Filtrační vložky označené 10“/3000 se hodí pouze k filtrům řady

DEPURA 3000.

KÓD ROZMĚR FILTRU BALENÍ CENA

103.040.00 5“ 1/12 462,-

103.050.00 10“ 1/12 534,-

FILTRACE A ČIŠTĚNÍ VODY

10

131


FILTRACE

Odvápňovače a magnetická úprava vody

SOUPRAVA PROPORCIONÁLNÍHO ODVÁPŇOVAČE

DOSAPHOS 250

GEL.KIT DOSAPHOS 250

GEL.DOSAPHOS 250

GEL.GELPHOS RAPID

max. provozní tlak: 10 bar, teplota vody: +5 až +40 °C

proporcionální odvápňovač, dimenze připojení 1/2“, dávkování: 4 mg/litr, max. průtok 2 m 3 /hod, materiál hlavy:

niklovaná mosaz, nádobka: SAN, snadná výměna náplně, v sadě KIT DOSAPHOS 250 je dávkovač DOSAPHOS 250 a osm

náhradních náplní, v balení DOSAPHOS 250 je k dávkovači jedna náplň, GELPHOS RAPID je sada 8 ks náhradních náplní.

GEL.KIT DOSAPHOS 250 (sada)

DOPORUČUJEME

PŘED PRAČKU A MYČKU

KÓD TYP ROZMĚR CENA

104.520.00 GEL.KIT DOSAPHOS 250 1/2” 2463,-

105.030.70 GEL.DOSAPHOS 250 1/2” 1959,-

GEL.DOSAPHOS 250

107.011.60 GEL.GELPHOS RAPID náplň 605,-

PROPORCIONÁLNÍ DÁVKOVAČ

DOSAPHOS

GEL.DOSAPHOS 600

GEL.DOSAPHOS 700

GEL.GELPHOS P

max. provozní tlak: 10 bar, teplota vody: +5 až +40 °C

proporcionální odvápňovač, dimenze připojení 1“, dávkování: 4 mg/litr, max. průtok 5,8 m 3 /hod, materiál hlavy:

niklovaná mosaz, nádobka: SAN, příprava aktivní látky přímo v nádobce, v ceně náplň 0,5 kg, GELPHOS P náhradní náplň pro

DOSAPHOS

FILTRACE A ČIŠTĚNÍ VODY

GEL.DOSAPHOS

600, 700

GEL.GELPHOS P

KÓD TYP ROZMĚR CENA

105.070.10 GEL.DOSAPHOS 600 3/4” 3146,-

105.070.00 GEL.DOSAPHOS 700 1” 4422,-

107.010.50 GEL.GELPHOS P 1 kg 439,-

10

MAGNETICKÁ ÚPRAVA VODY

max. provozní tlak: 10 bar, teplota vody: +5 až +40 °C

dimenze připojení 1/2“, 3/4“, 1“, max. průtok 2,5 - 7,6 m 3 /hod

GEL.ANTIKAL

KÓD ROZMĚR CENA

125.010.00 1/2”x 1/2” 1157,-

125.020.00 3/4”x 3/4” 1632,-

125.030.00 1”x 1” 2820,-

132


Dávkovací čerpadla

FILTRACE

DOPLŇOVACÍ

A VYPOUŠTĚCÍ

NÁDRŽ

GEL.TERMO TANK

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

125.130.00 3/4”x 3/4” 1 5999,-

zařízení TERMO TANK je určeno pro snadné

doplňování chemických přípravků nebo nemrznoucích

přísad do uzavřených topných systémů

bez nutnosti jejich vypouštění, díky konstrukci

s uzavíracími kohouty (viz schéma zapojení) je

možno kdykoli doplnit koncentraci chemických

přípravků a snadno vypustit i odkalit topný systém,

TERMO TANK je vyroben z oceli a opatřen

tepelnou izolací, toto zařízení se doporučuje

nainstalovat do nejnižšího bodu soustavy

NÁDRŽ

PRO DÁVKOVACÍ

ČERPADLO

GEL.TANK SE

zásobní nádrž chemických roztoků pro úpravu

vody, příprava pro dávkovací čerpadla GEL.

DOSAMATIC, materiál polyetylén

KÓD TYP OBJEM BALENÍ CENA

455.000.80 GEL.TANK SE 100 100 l 1 4444,-

455.000.75 GEL.TANK SE 200 200 l 1 7717,-

455.000.78 GEL.TANK SE 500 500 l 1 12299,-

PROFESIONÁLNÍ

PŘÍPRAVEK - G10

GEL.G10

INHIBITOR KOROZE A TVORBY ŘAS pro

topné systémy

Přípravek snižující riziko koroze, tvorbu usazenin

a řas pro všechny typy otopných systémů,

včetně těch s hlinikovými otopnými tělesy a

podlahového vytápění. Zásaditý přípravek, který

udržuje účinnost topného systému a optimalizuje

spotřebu energie.

N

N

KÓD TYP BALENÍ CENA

113.160.12 GEL.G10 1 l 867,-

113.160.20 GEL.G10 20 l 11900,-

Dávkování

G10 se dávkuje v 0,3 - 0,5 % koncentraci pro objem vody

v otopném systému (tj. 0,3 - 0,5 litru přípravku na každých 100

litrů vody v otopném systému)

FILTRACE A ČIŠTĚNÍ VODY

10

Náhrada:

za přípravek POLY A.P

Poznámka:

• hodnotu pH při procesu čištění je nutné průběžně kontrolovat

pomocí pH metru GEL.PH str.138.

133


FILTRACE

Dávkovací čerpadla

DÁVKOVACÍ

SESTAVA

GEL.DOSAMATIC PPI/SE, GEL.DOSAMATIC PPI BIG/SE

GEL.DOSAMATIC PCS/SE, GEL.DOSAMATIC PCS BIG/SE

GEL.DOSAMATIC PPI, GEL.DOSAMATIC PPI BIG

GEL.DOSAMATIC PPI/SE

dávkovací proporcionální čerpadlo, včetně impulzního vodoměru, nádrže (100 litrů) a hladinového čidla, velikost jednotlivé

dávky: 0,36 cm 3 , výkon: 0 - 3 l/hod, max. proti tlak: 10 bar, dimenze vodoměru: od 1/2“ do 2“, teplota vody: +5 až

+50 °C

GEL.DOSAMATIC PPI BIG/SE

velikost jednotlivé dávky: 1,3 cm 3 , výkon: 0 - 9 l/hod, max. protitlak: 10 bar, dimenze vodoměru: od 1/2“ do 2“, na objednávku

DN 65, DN 80 a DN 100

GEL.DOSAMATIC PCS/SE

dávkovací čerpadlo s konstantní velikostí dávky, nádrže (100 litrů) a hladinového čidla, velikost jednotlivé dávky: 0,36 cm 3 ,

výkon 0 - 3 l/hod, max. protitlak: 7 bar, připojení vstřikovací trysky 3/8“-1/2“

GEL.DOSAMATIC PCS BIG/SE

dávkovací čerpadlo s konstantní velikostí dávky, nádrže (100 l) a hladinového čidla, velikost jednotlivé dávky: 1,30 cm 3 ,

výkon 0 - 9 l/hod, max. protitlak: 10 bar, připojení vstřikovací trysky 3/8“-1/2“

KÓD TYP ROZMĚR CENA

VODOMĚRU

106.091.1S GEL.DOSAMATIC PPI/SE 1/2“ M 22557,-

106.091.2S GEL.DOSAMATIC PPI/SE 3/4“ M 23150,-

106.091.3S GEL.DOSAMATIC PPI/SE 1“ M 24990,-

106.091.4S GEL.DOSAMATIC PPI/SE 5/4“ M 26712,-

106.091.5S GEL.DOSAMATIC PPI/SE 6/4“ M 32054,-

106.091.6S GEL.DOSAMATIC PPI/SE 2“ M 43630,-

FILTRACE A ČIŠTĚNÍ VODY

10

GEL.DOSAMATIC PPI/SE

GEL.DOSAMATIC PPI

106.095.1S GEL.DOSAMATIC PPI BIG/SE 1/2“ M 28790,-

106.095.2S GEL.DOSAMATIC PPI BIG/SE 3/4“ M 29383,-

106.095.3S GEL.DOSAMATIC PPI BIG/SE 1“ M 31461,-

106.095.4S GEL.DOSAMATIC PPI BIG/SE 5/4“ M 32945,-

106.095.5S GEL.DOSAMATIC PPI BIG/SE 6/4“ M 38287,-

106.095.6S GEL.DOSAMATIC PPI BIG/SE 2“ M 49862,-

106.030.1S GEL.DOSAMATIC PCS/SE 16621,-

106.035.1S GEL.DOSAMATIC PCS BIG/SE 23120,-

106.091.15 GEL.DOSAMATIC PPI 1/2“ 17511,-

106.091.25 GEL.DOSAMATIC PPI 3/4“ 18105,-

106.091.35 GEL.DOSAMATIC PPI 1“ 20182,-

106.091.45 GEL.DOSAMATIC PPI 5/4“ 21666,-

106.091.55 GEL.DOSAMATIC PPI 6/4“ 27009,-

106.091.65 GEL.DOSAMATIC PPI 2“ 38584,-

106.095.15 GEL.DOSAMATIC PPI BIG 1/2“ 23744,-

106.095.25 GEL.DOSAMATIC PPI BIG 3/4“ 24338,-

106.095.35 GEL.DOSAMATIC PPI BIG 1“ 26415,-

106.095.45 GEL.DOSAMATIC PPI BIG 5/4“ 27899,-

106.095.55 GEL.DOSAMATIC PPI BIG 6/4“ 33242,-

106.095.65 GEL.DOSAMATIC PPI BIG 2“ 44817,-

Poznámka:

GEL.DOSAMATIC PPI/PPI BG - bez nádrže

134


Nemrznoucí směsi a chemie

FILTRACE

BOILER CLEANER

GEL.BOILER CLEANER

E / D.E. / ECO / D.P. / P / P.Z. / L.Z.

Chemické přípravky pro odstraňování usazenin vodního kamene z výměníků různých materiálů

GEL.BOILER CLEANER E

pro odstraňování usazenin vodního kamene z výměníků vyrobených z mědi

GEL.BOILER CLEANER D.E.

pro odstraňování usazenin vodního kamene z výměníků vyrobených z mědi a smaltu

GEL.BOILER CLEANER ECO

pro odstraňování usazenin vodního kamene z výměníků vyrobených z mědi a oceli, bez vyvíjení plynů - ekologicky

nezávadná

GEL.BOILER CLEANER D.P.

pro odstraňování usazenin vodního kamene a odmašťování výměníků vyrobených z ocelolitiny a oceli

GEL.BOILER CLEANER P

prášek pro odstraňování usazenin vodního kamene z výměníků vyrobených z mědi, oceli, nerez oceli, hliníku, mosazi, cínu

a lehkých slitin

GEL.BOILER CLEANER P.Z.

prášek pro odstraňování usazenin vodního kamene z výměníků vyrobených ze zinku

KÓD TYP DÁVKOVÁNÍ BALENÍ CENA

113.005.1E GEL.E 10 - 20 % 30 kg 1308,-

113.005.3E GEL.E 10 - 20 % 10 kg 534,-

113.005.5E GEL.E 10 - 20 % 5 kg 332,-

113.010.1E GEL.D.E. 10 - 30 % 30 kg 1947,-

113.010.3E GEL.D.E. 10 - 30 % 10 kg 739,-

113.010.5E GEL.D.E. 10 - 30 % 5 kg 436,-

113.020.1E GEL.ECO 20 - 40 % 30 kg 2196,-

113.020.3E GEL.ECO 20 - 40 % 10 kg 819,-

113.020.5E GEL.ECO 20 - 40 % 5 kg 472,-

113.030.1E GEL.D.P. 20 - 40 % 30 kg 3499,-

113.030.3E GEL.D.P. 20 - 40 % 10 kg 1244,-

113.030.5E GEL.D.P. 20 - 40 % 5 kg 699,-

113.050.1E GEL.P 10 - 15 % 50 kg 9444,-

113.050.5E GEL.P 10 - 15 % 10 kg 2111,-

113.050.7E GEL.P 10 - 15 % 1,5 kg 444,-

113.070.1E GEL.P.Z. 10 - 15 % 50 kg 11999,-

113.070.5E GEL.P.Z. 10 - 15 % 10 kg 2555,-

113.070.7E GEL.P.Z. 10 - 15 % 1,5 kg 477,-

113.070.8E GEL.L.Z. 20 - 30 % 30 kg 5401,-

113.070.9E GEL.L.Z. 20 - 30 % 10 kg 1917,-

113.071.0E GEL.L.Z. 20 - 30 % 5 kg 1042,-

Poznámka:

• mísicí poměr se řídí návodem na štítku přípravku

• hodnotu pH při procesu čištění je nutné průběžně kontrolovat

pomocí pH metru GEL.PH str.138.

FILTRACE A ČIŠTĚNÍ VODY

10

BOILER CLEANER

GEL.BOILER CLEANER N

GEL.BOILER CLEANER N

práškový neutralizátor zbytkových kyselin, který se používá po čištění přípravky na odstraňování vodního kamene

KÓD TYP DÁVKOVÁNÍ BALENÍ CENA

113.130.3E GEL.N 3 - 5 % 10 kg 1444,-

113.130.5E GEL.N 3 - 5 % 1 kg 255,-

Poznámka:

mísicí poměr se řídí návodem na štítku přípravku

135


FILTRACE

Chemie

NEMRZNOUCÍ SMĚSI PRO TOPNÉ SYSTÉMY SANITÁRNÍ

GEL.TERMOL

nemrznoucí netoxická kapalina určená pro topná zařízení

GEL.TERMOL

GEL.TERMOL GV

GEL.TERMOL G50

GEL.TERMOL GV

nemrznoucí netoxická kapalina určená pro topná zařízení, která je nutno zabezpečit proti zamrznutí, obsahuje inhibitory,

které omezují korozi topných zařízení, doporučená výměna po 2 - 3 letech

GEL.TERMOL G50

koncentrát nemrznoucí kapaliny poskytuje ochranu proti zamrznutí ve všech typech topných systémů včetně těch

s hlinikovými otopnými tělesy a podlahového vytápění, díky použitým inhibitorům přípravek také snižuje riziko koroze

a tvorbu vápenných usazenin. Použitím se zvyšuje účinnost systému a optimalizuje se spotřeba energie.

KÓD TYP BALENÍ CENA

111.060.5E GEL.TERMOL 10 kg 1378,-

111.060.3E GEL.TERMOL 30 kg 3769,-

111.050.5E GEL.TERMOL GV 10 kg 1602,-

111.050.3E GEL.TERMOL GV 30 kg 4511,-

N

N

113.164.12 GEL.TERMOL G50 1 l 390,-

113.164.20 GEL.TERMOL G50 20 l 6120,-

TERMOL, TERMOL GV % VODA % STUPEŇ KRYTÍ PŘI TEPLOTĚ

25 75 - 13°C

33 67 - 20°C

40 60 - 26°C

50 50 - 37°C

FILTRACE A ČIŠTĚNÍ VODY

TERMOL G50 % VODA % STUPEŇ KRYTÍ PŘI TEPLOTĚ

25 75 - 10°C

33 67 - 15°C

40 60 - 22°C

50 50 - 33°C

Poznámka:

mísicí poměr se řídí návodem na štítku přípravku

BOILER CLEANER

GEL.BOILER CLEANER

G40 / R.R.

GEL.BOILER CLEANER G40

zásaditý přípravek pro odstraňování kalů a usazenin u topných a solárních systémů, který u zanesených systémů rozpouští

kaly a usazeniny a po vyčištění obnovuje správnou cirkulaci, čímž zvyšuje účinnost systému a optimalizuje spotřebu energie

GEL.BOILER CLEANER R.R.

pro “rychlé“ odstraňování produktů koroze, nečistot, kalů a usazenin vodního kamene z topných systémů, napouští se na

několik hodin, maximálně však na několik dnů

10

N

N

KÓD TYP DÁVKOVÁNÍ BALENÍ CENA

113.163.12 GEL.G40 2 - 3 % 1 l 520,-

113.163.20 GEL.G40 2 - 3 % 20 l 8480,-

113.100.5E GEL.R.R. 5 % 5 kg 1499,-

113.100.3E GEL.R.R. 5 % 10 kg 2899,-

chemické přípravky pro odstraňování usazenin produktů

koroze, nečistot, kalů a usazenin vodního kamene z topných

systémů (přípravky jsou zásadité, pH hodnota je 11)

Poznámka:

• mísicí poměr se řídí návodem na štítku přípravku

• hodnotu pH při procesu čištění je nutné průběžně kontrolovat

pomocí pH metru GEL.PH str.138.

136


Čisticí čerpadla

FILTRACE

ČISTICÍ ČERPADLA PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

USAZENIN S RUČNÍM PŘEPÍNAČEM TOKU

GEL.BOY C 15 SUPER

objem nádrže 15 litrů, výtlačná výška 14 m, průtok 48 l/min

GEL.BOY C 30

objem nádrže 24 litrů, výtlačná výška 20 m, průtok 90 l/min

GEL.BOY C 130

objem nádrže 100 litrů, výtlačná výška 20 m, průtok 90 l/min

GEL.BOY C 190

objem nádrže 100 litrů, výtlačná výška 22 m, průtok 150 l/min

GEL.BOY C 230

objem nádrže 200 litrů, výtlačná výška 22 m, průtok 150 l/min

GEL.BOY C 15 SUPER, GEL.BOY C 30

GEL.BOY C 130, GEL.BOY C 190

GEL.BOY C 230, GEL.BOY C 30 PLANT

GEL.BOY C 30 PLANT

objem nádrže 24 litrů, výtlačná výška 20 m, průtok 90 l/min, trojcestný ventil pro výplachy např. otopných těles

KÓD TYP BALENÍ CENA

121.031.00 GEL.BOY C 15 SUPER 1 14988,-

121.070.00 GEL.BOY C 30 1 19975,-

121.110.00 GEL.BOY C 130 1 23180,-

121.150.00 GEL.BOY C 190 1 31999,-

121.190.00 GEL.BOY C 230 1 35999,-

121.070.65 GEL.BOY C 30 PLANT 1 26326,-

max. provozní teplota +50 °C, 220 V, IP 54

speciální čerpadla pro odstraňování usazenin z otopných

a chladicích soustav s přepínačem toku, nádrž je vyrobena

z velmi odolné průhledné plastické hmoty, oběžné kolo s vertikální

hřídelí a motorem umístěným nahoře umožňuje bezproblémovou

práci i s velmi agresivními kapalinami

ČISTICÍ ČERPADLA PRO ODSTRAŇOVÁNÍ USAZENIN

BEZ PŘEPÍNAČE TOKU

GEL.BOY C 10, GEL.BOY C 20

GEL.BOY C 120, GEL.BOY C 180

GEL.BOY C 220, GEL.BOY C 200

GEL.BOY C 10

objem nádrže 15 litrů, výtlačná výška 10 m, průtok 40 l/min

GEL.BOY C 20

objem nádrže 24 litrů, výtlačná výška 20 m, průtok 90 l/min

GEL.BOY C 120

objem nádrže 100 litrů, výtlačná výška 20 m, průtok 90 l/min

GEL.BOY C 180

objem nádrže 100 litrů, výtlačná výška 22 m, průtok 150 l/min

GEL.BOY C 220

objem nádrže 200 litrů, výtlačná výška 22 m, průtok 150 l/min

GEL.BOY C 200

horizontální čerpadlo s magnetickou spojkou, čerpadlo není samonasávací a nemá vlastní nádrž, připojuje se na externí

nádrž, výtlačná výška 18 m, průtok 330 l/min

KÓD TYP BALENÍ CENA

121.010.00 GEL.BOY C 10 1 11664,-

121.050.00 GEL.BOY C 20 1 17778,-

121.090.00 GEL.BOY C 120 1 21013,-

121.130.00 GEL.BOY C 180 1 27454,-

121.170.00 GEL.BOY C 220 1 31045,-

121.220.00 GEL.BOY C 200 1 69999,-

FILTRACE A ČIŠTĚNÍ VODY

10

max. provozní teplota +50 °C, 220 V, IP 54

speciální čerpadla pro odstraňování usazenin z otopných

a chladicích soustav, nádrž je vyrobena z velmi odolné průhledné

plastické hmoty, oběžné kolo s vertikální hřídelí a motorem

umístěným nahoře umožňuje bezproblémovou práci i s velmi

agresivními kapalinami

137


FILTRACE

Čisticí a plnicí čerpadla

ČISTICÍ ČERPADLA PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

USAZENIN S AUTOMATICKÝM

PŘEPÍNAČEM TOKU

GEL.BOY C 15 MATIC

objem nádrže 15 litrů, výtlačná výška 10 m, průtok 40 l/min, s automatickým přepínačem toku

GEL.BOY C 30 MATIC

objem nádrže 24 litrů, výtlačná výška 20 m, průtok 90 l/min, s automatickým přepínačem toku

GEL.BOY C 40 PLANT

objem nádrže 40 litrů, výtlačná výška 22 m, průtok 150 l/min, s automatickým přepínačem toku

GEL.MANUL PUMP

objem nádrže 5 litrů, ruční tlaková pumpa pro doplnění chemických přípravků do topných systémů

GEL.MANUAL PUMP

GEL.BOY C 15 MATIC

GEL.BOY C 30 MATIC

GEL.BOY C 40 PLANT

GEL.MANUAL PUMP

N

N

KÓD TYP CENA

121.035.00 GEL.BOY C 15 MATIC 19321,-

121.075.00 GEL.BOY C 30 MATIC 24575,-

121.094.00 GEL.BOY C 40 PLANT 59999,-

106.050.80 GEL.MANUAL PUMP 1750,-

GEL.BOY C 15 MATIC

GEL.BOY C 30 MATIC

GEL.BOY C 40 PLANT

speciální čerpadla pro odstraňování usazenin z otopných

a chladicích soustav s automatickým přepínačem toku, nádrž je

vyrobena z velmi odolné průhledné plastické hmoty, oběžné kolo

s vertikální hřídelí a motorem umístěným nahoře umožňuje bezproblémovou

práci i s velmi agresivními kapalinami

max. provozní teplota +50 °C, 220 V, IP 54

PLNICÍ ČERPADLA

čerpadlo pro plnění topných a solárních za-řízení, objem nádrže 20 litrů, plnicí tlak cca 4 bar

GEL.BOY JET 4 S

FILTRACE A ČIŠTĚNÍ VODY

KÓD TLAK HMOTNOST/KAPACITA CENA

127.070.00 PN 4 9,5 kg / 20 l 19886,-

max. provozní teplota +50 °C, 220 V, IP 54

MĚŘIDLO HODNOTY pH

přenosný pH metr pro měření a kontroly hodnoty pH

měřicí rozsah pH 4 ÷ pH 14

vodotěsné pouzdro, materiál ABS

1 ks kalibračního roztoku 155.10.25. a 155.010.26 v ceně

GEL.PH

KÓD MĚŘICÍ ROZSAH CENA

155.010.18 pH 4 ÷ pH 11 5509,-

KALIBRAČNÍ ROZTOK MĚŘICÍ ROZSAH CENA

155.010.25 pH 4 ÷ pH 7 999,-

155.010.26 pH 4 ÷ pH 10 999,-

138


10

Reverzní osmózy

FILTRACE

ÚPRAVNA VODY S REVERZNÍ OSMÓZOU, FILTRACÍ

A STERILIZACÍ VODY UV ZÁŘENÍM

GEL.GELPUR SL 250

výkon: 250 litrů vody/den, jedno odběrné místo, provozní tlak: min. 0,5 bar, max. 5 bar, dimenze napojení: 1/2“,

teplota vody: +5 až +50 °C, zásobník: 12 litrů (7 litrů k okamžitému použití)

KÓD ROZMĚR CM CENA

102.308.20 43 x 28 x 50 31490,-

NÁHRADNÍ DÍLY

450.858.15 vložka 5 µm 10” 252,-

450.860.90 aktivní uhlí 10” 781,-

450.858.10 vložka 1 µm 10” 294,-

452.930.25 UV lampa -- 2870,-

453.122.30 membrána RO -- 2248,-

GELPUR CMJ 80

GEL.GELPUR CMJ 80

čistička vody na principu reverzní osmózy s přímým odběrem, instalace na linku, předfiltrace a systém reverzní

osmózy je použit pro zachycování, odstraňování nebo podstatné snížení chemického znečištění vody, průtok krátkodobě

až 1,3 l/min, instalace pod dřez

FILTRACE A ČIŠTĚNÍ VODY

KÓD TYP CENA

102.308.30 GELPUR CMJ 80 49999,-

139


FILTRACE

Úprava vody

SLOUPCOVÝ FILTR

K ODSTRANĚNÍ

ŽELEZA A MANGANU

GEL.DEFERR

úprava pitné vody, která obsahuje zvýšené

množství železa a manganu, zařízení včetně elektronické

programovatelné jednotky ET500 F pro

řízení regenerace náplně

KÓD TYP CENA

110.010.10 GEL.DEFERR 30 36210,-

110.030.10 GEL.DEFERR 45 40068,-

110.050.10 GEL.DEFERR 75 52237,-

110.070.10 GEL.DEFERR 110 70935,-

110.091.10 GEL.DEFERR 140 M 86369,-

110.111.10 GEL.DEFERR 200 M 132966,-

110.140.10 GEL.DEFERR 320 B 229999,-

110.170.10 GEL.DEFERR 500 B 279999,-

110.173.10 GEL.DEFERR 650 F 331526,-

Upozornění:

systém nutno dovybavit dle technického katalogu GEL

SLOUPCOVÝ FILTR

K ODSTRANĚNÍ

DUSIČNANŮ

GEL.DENITRAT

úprava pitné vody, která nesmí obsahovat

zvýšené množství dusičňanů a dusitanů, zařízení

včetně elektronické programovatelné jednotky

VT1000 AD pro řízení regenerace náplně a nádoby

na sůl

KÓD TYP CENA

110.500.30 GEL.DENITRAT 30 69451,-

110.520.30 GEL.DENITRAT 45 87259,-

110.540.30 GEL.DENITRAT 75 120501,-

110.560.30 GEL.DENITRAT 110 165021,-

110.580.30 GEL.DENITRAT 140 201230,-

110.600.30 GEL.DENITRAT 200 294426,-

110.620.30 GEL.DENITRAT 320 B 489999,-

110.640.30 GEL.DENITRAT 500 B 669999,-

FILTRACE A ČIŠTĚNÍ VODY

10

SLOUPCOVÝ FILTR

K ODSTRANĚNÍ

CHLÓRU

GEL.DECLOR

úprava pitné vody, kterou je třeba zbavit

přebytku chlóru, zařízení včetně elektronické

programovatelné jednotky ET500 F pro řízení

regenerace náplně

Upozornění:

systém nutno dovybavit dle technického katalogu GEL

KÓD TYP CENA

109.300.10 GEL.DECLOR 30 34429,-

109.320.10 GEL.DECLOR 45 37990,-

109.340.10 GEL.DECLOR 75 48972,-

109.380.10 GEL.DECLOR 110 67077,-

109.401.10 GEL.DECLOR 140 M 81917,-

109.421.10 GEL.DECLOR 200 M 128811,-

109.440.10 GEL.DECLOR 320 B 209838,-

109.460.10 GEL.DECLOR 500 B 253764,-

109.460.80 GEL.DECLOR 650 F 311343,-

Upozornění:

systém nutno dovybavit dle technického katalogu GEL

140


Úprava vody

FILTRACE

SLOUPCOVÝ

NEUTRALIZAČNÍ

FILTR

GEL.NEUTRAL

úprava pitné vody, která má nízkou hodnotu

pH (zvýšené riziko koroze), zařízení včetně elektronické

programovatelné jednotky ET500 F pro

řízení regenerace náplně

KÓD TYP CENA

109.490.10 GEL.NEUTRAL 30 32351,-

109.510.10 GEL.NEUTRAL 45 35022,-

109.550.10 GEL.NEUTRAL 75 44223,-

109.570.10 GEL.NEUTRAL 110 58766,-

109.591.10 GEL.NEUTRAL 140 M 70638,-

109.611.10 GEL.NEUTRAL 200 M 111597,-

109.630.10 GEL.NEUTRAL 320 B 199999,-

109.690.10 GEL.NEUTRAL 500 B 229999,-

Upozornění:

systém nutno dovybavit dle technického katalogu GEL

SLOUPCOVÝ FILTR GEL.DESABB

K ODSTRANĚNÍ JÍLU,

BLÁTA A K ODKALENÍ VODY

úprava vody, která obsahuje jemné kaly, jíly

a bahno, zařízení včetně elektronické programovatelné

jednotky ET500 F pro řízení proplachu

náplně

N

KÓD TYP CENA

109.480.10 GEL.DESABB 30 32351,-

109.500.10 GEL.DESABB 45 35913,-

109.540.10 GEL.DESABB 75 45410,-

109.560.10 GEL.DESABB 110 59360,-

109.581.10 GEL.DESABB 140 M 72419,-

109.601.10 GEL.DESABB 200 M 113378,-

109.620.10 GEL.DESABB 320 B 199999,-

109.680.10 GEL.DESABB 500 B 229999,-

109.684.10 GEL.DESABB 650 F 262371,-

Upozornění:

systém nutno dovybavit dle technického katalogu GEL

FILTRACE A ČIŠTĚNÍ VODY

DECALUX GEL.DECALUX-TOPENÍ

BASIC -

ZMĚKČOVACÍ ZAŘÍZENÍ PRO TOPNÉ

SOUSTAVY

určeno na úpravu tvrdosti topné vody, včetně

elektronické programovatelné jednotky ET500,

nádoby pro sůl s hlídáním hladiny soli, by-pass

není v ceně

KÓD TYP CENA

109.700.70 GEL.DECALUX-TOPENÍ 5 27090,-

109.715.70 GEL.DECALUX-TOPENÍ 8 28840,-

109.720.70 GEL.DECALUX-TOPENÍ 15 31150,-

109.725.70 GEL.DECALUX-TOPENÍ 20 32200,-

109.730.70 GEL.DECALUX-TOPENÍ 25 33250,-

10

Upozornění:

systém nutno dovybavit dle technického katalogu GEL

141


FILTRACE

Úprava vody

GEL.DECAL ET 500 AD

DECAL - ZMĚKČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

PRO ÚPRAVU TVRDOSTI PITNÉ VODY

určeno na úpravu tvrdosti pitné vody včetně

elektronické programovatelné jednotky ET 500

AD, zásobníků soli a dezinfekčního zařízení pro

ochranu náplně proti bakteriím, by-pass není

v ceně

KÓD TYP CENA

AD9.810.20 GEL.DECAL ET 500 AD 15 42412,-

AD9.815.20 GEL.DECAL ET 500 AD 20 43303,-

AD9.820.20 GEL.DECAL ET 500 AD 25 45440,-

AD9.825.20 GEL.DECAL ET 500 AD 30 46301,-

AD9.835.20 GEL.DECAL ET 500 AD 45 52949,-

AD9.840.20 GEL.DECAL ET 500 AD 60 58083,-

AD9.845.20 GEL.DECAL ET 500 AD 75 63545,-

AD9.850.20 GEL.DECAL ET 500 AD 110 83222,-

AD9.855.20 GEL.DECAL ET 500 AD 140 98033,-

AD9.860.20 GEL.DECAL ET 500 AD 200 155107,-

AD9.863.20 GEL.DECAL ET 500 AD 250 M 204792,-

AD9.865.20 GEL.DECAL ET 500 AD 320 B 280142,-

AD9.870.20 GEL.DECAL ET 500 AD 500 B 297097,-

Upozornění:

systém nutno dovybavit dle technického katalogu GEL

FILTRACE A ČIŠTĚNÍ VODY

GEL.DECALUX VT 1000 AD

DECALUX - ZMĚKČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

PRO ÚPRAVU TVRDOSTI PITNÉ VODY

- KOMPAKTNÍ PROVEDENÍ

určeno na úpravu tvrdosti pitné vody, včetně

elektronické programovatelné jednotky VT

1000 AD, nádoby pro sůl s hlídáním hladiny

a dezinfekčního zařízení pro ochranu náplně

proti bakteriím, by-pass není v ceně

KÓD TYP CENA

AD9.700.30 GEL.DECALUX VT 1000 AD 5 38970,-

AD9.715.30 GEL.DECALUX VT 1000 AD 10 42591,-

AD9.720.30 GEL.DECALUX VT 1000 AD 15 45024,-

AD9.725.30 GEL.DECALUX VT 1000 AD 20 46538,-

AD9.730.30 GEL.DECALUX VT 1000 AD 25 47458,-

AD9.735.30 GEL.DECALUX VT 1000 AD 30 48052,-

AD9.745.30 GEL.DECALUX VT 1000 AD 45 61972,-

AD9.750.30 GEL.DECALUX VT 1000 AD 60 64406,-

10

Upozornění:

systém nutno dovybavit dle technického katalogu GEL

BY-PASS

KE ZMĚKČOVAČŮM

DECAL / DECALUX

GEL.MANUÁL

manuál - nutno objednat k typu DECAL

a DECALUX

KÓD TYP DIMENZE CENA

109.201.00 GEL.MANUÁL 6/4” 2523,-

142


10

Regenerační sůl

FILTRACE

REGENERAČNÍ SŮL

PRO ZMĚKČOVAČE

DECAL / DECALUX

GEL.SŮL C.S

tabletovaná kamenná sůl s velmi vysokou

čistotou vhodná pro regeneraci náplně

změkčovacích zařízení

KÓD TYP SPEC. HMOTNOST BALENÍ CENA

410.600.44CS GEL.SŮL C.S 1,16 kg/dm 3 25 kg 259,-

PŘÍKLADY INSTALACÍ

FILTRACE A ČIŠTĚNÍ VODY

celý sortiment v katalogu a ceníku GEL 2008

143


10

FILTRACE

Stáhněte si aktuální informace z technického katalogu

na našich stránkách www.ivarcs.cz

FILTRACE A ČIŠTĚNÍ VODY

144


11

| ARMATURY

armatury voda

- závitové a sanitární


VODA

Kulové kohouty na vodu

KULOVÝ UZÁVĚR VODA

PERFECTA

FIV.8363

1/2” až 6/4” - PN 25, 2” - PN 16, 2”1/2

až 4” - PN 10, T = -20 až +120 °C

materiál niklovaná mosaz OT 58,

vnitřní - vnitřní závit FF, provedení páčka

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

8363R004 1/2“ 36/144 92,-

8363R005 3/4“ 24/96 126,-

8363R006 1“ 12/48 214,-

8363R007 5/4“ 8/32 330,-

8363R008 6/4“ 4/16 516,-

8363R009 2“ 4/16 748,-

8363R010 2“1/2 1/13 1817,-

8363R011 3“ 1/10 2516,-

8363R012 4“ 1/4 5716,-

5 LET

ZÁRUKA

KULOVÝ UZÁVĚR VODA

PERFECTA

FIV.8366

PN 25, T = -20 až +120 °C

materiál niklovaná mosaz OT 58,

vnitřní - vnitřní závit FF, provedení motýl

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

8366R004 1/2“ 36/144 92,-

8366R005 3/4“ 24/96 126,-

8366R006 1“ 12/48 214,-

8366R007 5/4“ 8/32 328,-

5 LET

ZÁRUKA

ARMATURY VODA

KULOVÝ UZÁVĚR VODA

PERFECTA

FIV.8364

1/2” až 6/4” - PN 25, 2” - PN 16

T = -20 až +120 °C

materiál niklovaná mosaz OT 58,

vnitřní - vnější závit MF, provedení páčka

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

8364R004 1/2“ 36/144 99,-

8364R005 3/4“ 24/96 132,-

8364R006 1“ 12/48 227,-

8364R007 5/4“ 8/32 344,-

8364R008 6/4“ 4/16 532,-

8364R009 2“ 4/16 797,-

5 LET

ZÁRUKA

11

KULOVÝ UZÁVĚR VODA

PERFECTA

FIV.8367

PN 25, T = -20 až +120 °C

materiál niklovaná mosaz OT 58,

vnitřní - vnější závit MF, provedení motýl

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

8367R004 1/2“ 36/144 99,-

8367R005 3/4“ 24/96 133,-

8367R006 1“ 12/48 226,-

8367R007 5/4“ 8/32 343,-

5 LET

ZÁRUKA

146


Kulové kohouty na vodu

VODA

KULOVÝ UZÁVĚR VODA

S ODVODNĚNÍM

FIV.08011

1/2” až 1”- PN 25, 5/4” až 2” - PN 20

T = -20 až +80 °C

materiál niklovaná mosaz OT 58

vnitřní - vnitřní závit FF, provedení páčka

s odvodněním

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

08011012 1/2“ 20/120 206,-

08011034 3/4“ 12/72 274,-

08011100 1“ 12/72 412,-

08011114 5/4“ 10/60 611,-

08011112 6/4“ 5/30 824,-

08011200 2“ 2/12 1322,-

KULOVÝ UZÁVĚR

VODA SE ŠROUBENÍM

PERFECTA

PN 25, T = -20 až +120 °C

materiál niklovaná mosaz OT 58,

vnitřní - šroubení, provedení motýl

FIV.8373 R

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

8373R004 1/2“ 36/144 176,-

8373R005 3/4“ 24/96 241,-

8373R006 1“ 12/48 384,-

8373R007 5/4“ 8/32 574,-

KULOVÝ UZÁVĚR

VODA EVOLUTION

FIV.80001

1/4” až 3/4” - PN 40, 1” - PN 30, 5/4” - PN 25,

6/4” až 2” - PN 20, T = -20 až +120 °C

materiál niklovaná mosaz OT 58

vnitřní - vnitřní závit FF, provedení páčka,

oboustranně prodloužený závit

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

80001014 1/4“ 36/144 102,-

80001038 3/8“ 36/144 92,-

80001012 1/2“ 36/144 116,-

80001034 3/4“ 24/96 173,-

80001100 1“ 12/48 308,-

80001114 5/4“ 8/32 482,-

80001112 6/4“ 4/16 704,-

80001200 2“ 4/16 1124,-

ARMATURY VODA

KULOVÝ UZÁVĚR

VODA EVOLUTION

FIV.80001

1/4” až 3/4” - PN 40, 1” - PN 30, 5/4” - PN 25

T = -20 až +120 °C

materiál niklovaná mosaz OT 58

vnitřní - vnitřní závit FF, provedení motýl,

oboustranně prodloužený závit

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

80001015 1/4“ 36/144 103,-

80001039 3/8“ 36/144 92,-

80001013 1/2“ 36/144 117,-

80001035 3/4“ 24/96 173,-

80001101 1“ 12/48 307,-

80001115 5/4“ 8/32 481,-

11

147


VODA

Kulové kohouty na vodu

KULOVÝ UZÁVĚR

VODA EVOLUTION

FIV.80004

1/4” až 3/4” - PN 40, 1” - PN 30, 5/4” - PN 25,

6/4” až 2” - PN 20, T = -20 až +120 °C

materiál niklovaná mosaz OT 58

vnitřní - vnější závit MF, provedení páčka,

oboustranně prodloužený závit

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

80004014 1/4“ 36/144 106,-

80004038 3/8“ 36/144 103,-

80004012 1/2“ 36/144 120,-

80004034 3/4“ 24/96 183,-

80004100 1“ 12/48 323,-

80004114 5/4“ 8/32 494,-

80004112 6/4“ 4/16 722,-

80004200 2“ 4/16 1174,-

KULOVÝ UZÁVĚR

VODA EVOLUTION

FIV.80004

1/4” až 3/4” - PN 40, 1” - PN 30, 5/4” - PN 25

T = -20 až +120 °C

materiál niklovaná mosaz OT 58

vnitřní - vnější závit MF, provedení motýl,

oboustranně prodloužený závit

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

80004015 1/4“ 36/144 107,-

80004039 3/8“ 36/144 104,-

80004013 1/2“ 36/144 121,-

80004035 3/4“ 24/96 183,-

80004101 1“ 12/48 322,-

80004115 5/4“ 8/32 493,-

ARMATURY VODA

KULOVÝ UZÁVĚR

VODA

IVAR.KK 51

PN 10 při T = +150 °C, PN 30 při T = +100 °C

materiál niklovaná mosaz OT 58

vnitřní - vnitřní závit, provedení páčka

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

5125150014 1/4“ 12/120 145,-

5125150038 3/8“ 12/120 145,-

5125150012 1/2“ 12/120 180,-

5125150034 3/4“ 12/48 248,-

5125150100 1“ 6/36 444,-

5125150114 5/4“ 4/24 699,-

5125150112 6/4“ 2/16 899,-

5125150200 2“ 2/12 1499,-

5125150212 2“1/2 3 2999,-

5125150300 3“ 2 4222,-

5125150400 4“ 1 8444,-

150°C

11

KULOVÝ UZÁVĚR

VODA NA MĚĎ

FIV.0810

15 mm až 18 mm - PN 30, 22 mm - PN 20

T = -20 až +120 °C

materiál mosaz OT 58, hrdlo pro pájení,

provedení páčka

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

08101512 15 mm 36/144 140,-

08101812 18 mm 36/144 141,-

08102234 22 mm 24/96 201,-

148


Kulové kohouty na vodu

VODA

ROHOVÝ KULOVÝ

UZÁVĚR VODA

- SÉRIE 59 A 59/1

PN 16 při T = +100 °C

materiál niklovaná mosaz OT 58

59 vnitřní - vnitřní závit

59/1 vnitřní - vnější

provedení rohový, motýl

IVAR.59

IVAR.59/1

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

370151330 IVAR.59 1/2“ FF 16/64 209,-

370201330 IVAR.59 3/4“ FF 10/40 293,-

370251330 IVAR.59 1“ FF 8/32 444,-

370151340 IVAR.59/1 1/2“ MF 16/64 209,-

370201340 IVAR.59/1 3/4“ MF 10/40 293,-

370251340 IVAR.59/1 1“ MF 8/32 444,-

IVAR.59

IVAR.59/1

KULOVÝ UZÁVĚR

VODY S VYMĚNITELNOU

KOULÍ

IVAR.T4

PN 40, T = -20 až +130 °C

možnost výměny koule a těsnění, materiál

niklovaná mosaz OT 58

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

T4040300 1/2“ 1/10 315,-

T4040400 3/4“ 1/10 419,-

T4040500 1“ 1/10 717,-

T4040600 5/4“ 1/10 1106,-

T4040700 6/4“ 1/10 1487,-

T4040800 2“ 1/10 2616,-

ROZEBÍRATELNÉ

KULOVÝ UZÁVĚR

VODY S JÍMKOU

IVAR.T4J

PN 40, T = -20 až +130 °C

možnost výměny koule a těsnění, jímka M 10

x 1 (pro teplotní čidla), materiál niklovaná mosaz

OT 58

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

T40413J0 1/2“ F - M 10 x 1 1/10 390,-

T40414J0 3/4“ F - M 10 x 1 1/10 493,-

T40415J0 1“ F - M 10 x 1 1/10 804,-

ARMATURY VODA

VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ

KOHOUT S PÁČKOU

IVAR.EURO M

IVAR.EURO N

PN 10, T = -10 až +90 °C

EURO M materiál mosaz OT 58

EURO N materiál niklovaná mosaz OT 58

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

301010101 IVAR.EURO M 3/8“ 50/100 90,-

301010102 IVAR.EURO M 1/2“ 50/100 90,-

301000416 IVAR.EURO M 3/4“ 50/100 165,-

311100402 IVAR.EURO N 1/2“ - Nikl 50/100 120,-

11

EURO M

EURO N

149


VODA

Kulové kohouty na vodu

ZAHRADNÍ KULOVÝ

UZÁVĚR

FIV.08003

PN 15, T = 0 až +90 °C

materiál niklovaná mosaz OT 58, vnější závit,

provedení páčka

KÓD ROZMĚR PRŮMĚR BALENÍ CENA

08003038 3/8“ - 3/4“ DN 15 20/80 161,-

08003012 1/2“ - 3/4“ DN 15 20/80 141,-

08003036 3/4“ - 1“ DN 20 12/48 219,-

08003100 1“ - 1“ DN 20 12/48 220,-

08003106 1“ - 5/4“ DN 25 8/32 286,-

KULOVÝ UZÁVĚR

REGULAČNÍ

IVAR.TOP BALL

PN 30 při T = +100 °C, PN 10 při T = +150 °C

možnost přesného nastavení průtoku dle

stupnice a Kv, materiál niklovaná mosaz OT 58

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

3701015150 3/8“ 10/80 575,-

3701515150 1/2“ 8/64 621,-

3702015150 3/4“ 7/56 718,-

3702515150 1“ 6/36 920,-

3703215150 5/4“ 6/12 1123,-

3704015150 6/4“ 4/8 1803,-

3705015150 2“ 2/4 2211,-

ARMATURY VODA

KULOVÝ IVAR.BALLSTOP 3230

UZÁVĚR

SE ZPĚTNOU KLAPKOU

PN 16 při T = +90 °C

kulový uzávěr včetně integrované zpětné

klapky, materiál niklovaná mosaz OT 58, provedení

motýl 1/2˝ až 1˝, provedení páčka 5/4˝ až 2˝

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

323040 1/2“ - motýl 1/10 378,-

323050 3/4“ - motýl 1/10 482,-

323060 1“ - motýl 1/4 726,-

323070 5/4“ - páčka 1/4 1150,-

323080 6/4“ - páčka 1/2 2000,-

323090 2“ - páčka 1/1 2896,-

11

ŠOUPÁTKO

FIV.08016

PN 20, T = +80 °C

vnitřní - vnitřní závit, materiál mosaz OT 58

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

08016012 1/2“ 20 152,-

08016034 3/4“ 20 210,-

08016100 1“ 20 293,-

08016114 5/4“ 10 424,-

08016112 6/4“ 10 557,-

08016200 2“ 5 814,-

08016212 2“1/2 1 1229,-

08016300 3“ 1 1628,-

08016400 4“ 1 2892,-

150


Filtrball a závitové filtry

VODA

KULOVÝ UZÁVĚR VODA

S FILTREM - FILTR BALL

IVAR.51F

PN 16 při T = +100 °C, PN 10 při T = +150 °C

materiál mosaz OT 58, vnitřní - vnitřní závit,

provedení páčka, sítko FM 28 (0,7 mm)

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

3901510000 1/2“ 4/16 709,-

3902010000 3/4“ 4/16 720,-

3902510000 1“ 3/12 1003,-

3903210000 5/4“ 4/8 1527,-

3904010000 6/4“ 2/4 2197,-

3905010000 2“ 1/2 4066,-

KULOVÝ UZÁVĚR VODA

S FILTREM K ČERPADLŮM

- FILTR BALL

IVAR.51FP

PN 16 při T = +100 °C, PN 10 při T = +150 °C

materiál mosaz OT 58, vnitřní - vnitřní závit,

provedení páčka, sítko FM 28 (0,7 mm)

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

10011251 1“ x 6/4“ 3/12 1289,-

11420051 5/4“ x 2“ 4/8 2092,-

FILTR ZÁVITOVÝ

FIV.08412

1/4” až 2” - PN 20, 2”1/2 až 4” - PN 16

T = +80 °C

vnitřní - vnitřní závit, materiál mosaz OT 58

FILTR SAMOČISTICÍ

ZÁVITOVÝ

IVAR.3136 N

IVAR.3131 N

3136N nerez sítko - 100 µm, PN 16, T = +95 °C,

3131N nerez sítko - 100 µm, PN 25, T = +95 °C

manometr PN 16, vypouštěcí ventil, závit

vnitřní (F) / vnější (M), materiál niklovaná mosaz

OT 58 - plast

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

08412014 1/4“ 20 109,-

08412038 3/8“ 20 109,-

08412012 1/2“ 10 102,-

08412034 3/4“ 20 169,-

08412100 1“ 10 197,-

08412114 5/4“ 5 367,-

08412112 6/4“ 5 459,-

08412200 2“ 2 761,-

08412212 2“1/2 1 1359,-

08412300 3“ 1 1869,-

08412400 4“ 1 4989,-

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

3136N0005 3/4“ F nebo 1“ M 80 1581,-

3136N0006 1“ F nebo 5/4“ M 100 2024,-

3136N0007 5/4“ F nebo 6/4“ M 120 2751,-

3131N0005 3/4“ F nebo 1“ M 80 1581,-

3131N0006 1“ F nebo 5/4“ M 100 2024,-

3131N0007 5/4“ F nebo 6/4“ M 120 2751,-

NÁHRADNÍ FILTRAČNÍ VLOŽKA

3140X0405 3/4“ 80 265,-

3140X0607 1“ - 6/4“ 100 312,-

ARMATURY VODA

11

IVAR.3136 N

IVAR.3131 N

151


VODA

Šroubení k čerpadlům a sací koše

ŠROUBENÍ

K ČERPADLU

IVAR.SC

IVAR.KUC

PN 16, T = +110 °C

materiál mosaz OT 58, vnitřní závit - převlečná

matice

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

01832113 IVAR.SC 1“ x 6/4“ 2/150 162,-

01832114 IVAR.SC 5/4“ x 2“ 2/100 215,-

01832112 IVAR.KUC 1“ x 6/4“ 10/100 176,-

IVAR.SC

IVAR.KUC

KULOVÝ UZÁVĚR

K ČERPADLŮM

SE ŠROUBENÍM

IVAR.KUC T

IVAR.KUC N

PN 16, T = 0 ÷ +120 °C

materiál mosaz OT 58, vnitřní závit - převlečná

matice

IVAR.KUC T - včetně teploměru T = 0 ÷ 120 °C

IVAR.KUC N - bez teploměru

N

N

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

KIT555112T IVAR.KUC T 1“ x 6/4“ 1/10 587,-

KIT555112N IVAR.KUC N 1“ x 6/4“ 1/10 384,-

NOVINKA

IVAR.KUC T

IVAR.KUC N

ARMATURY VODA

SACÍ KOŠ KE ZPĚTNÉ

KLAPCE EURA

PN 10, T = +80 °C

materiál nerez ocel, vnější závit

FIV.08019

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

08019012 1/2“ 50 29,-

08019034 3/4“ 50 35,-

08019100 1“ 40 41,-

08019114 5/4“ 25 50,-

08019112 6/4“ 15 59,-

08019200 2“ 10 78,-

08019212 2“ 1/2 1 144,-

08019300 3“ 1 171,-

08019400 4“ 1 221,-

11

SACÍ KOŠ

SE ZPĚTNOU KLAPKOU

PN 10, T = +80 °C

materiál mosaz OT 58, vnitřní závit

FIV.08032

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

08032012 1/2“ 40 132,-

08032034 3/4“ 40 162,-

08032100 1“ 20 197,-

08032114 5/4“ 12 320,-

08032112 6/4“ 12 391,-

08032200 2“ 6 612,-

152


Zpětné klapky

VODA

VODOROVNÁ ZPĚTNÁ

KLAPKA CLAPET

FIV.08406

FIV.08401

PN 10, T = +80 °C

08406 - měkké těsnění

08401 - těsnění kov - kov

materiál mosaz OT 58, vnitřní - vnitřní závit

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

08406012 IVAR.08406 1/2“ 30 129,-

08406034 IVAR.08406 3/4“ 20 178,-

08406100 IVAR.08406 1“ 10 249,-

08406114 IVAR.08406 5/4“ 8 342,-

08406112 IVAR.08406 6/4“ 4 508,-

08406200 IVAR.08406 2“ 2 701,-

08406212 IVAR.08406 2“1/2 1 998,-

08406300 IVAR.08406 3“ 1 1561,-

08406400 IVAR.08406 4“ 1 2559,-

08401012 IVAR.08401 1/2“ 30 129,-

08401034 IVAR.08401 3/4“ 20 178,-

08401100 IVAR.08401 1“ 10 249,-

08401114 IVAR.08401 5/4“ 8 342,-

08401112 IVAR.08401 6/4“ 4 508,-

08401200 IVAR.08401 2“ 2 701,-

08401212 IVAR.08401 2“1/2 1 998,-

08401300 IVAR.08401 3“ 1 1561,-

08401400 IVAR.08401 4“ 1 2559,-

ZPĚTNÁ KLAPKA

EURA - SPRINT

IVAR.CIM 30 VA

PN 6, T = +170 °C

PN 20, T = +90 °C

materiál niklovaná mosaz OT 58, vnitřní -

vnitřní závit

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

CIM30VA015 1/2” 50 237,-

CIM30VA020 3/4” 25 337,-

CIM30VA025 1” 20 487,-

CIM30VA032 5/4” 12 749,-

CIM30VA040 6/4” 8 1091,-

CIM30VA050 2” 5 1466,-

CIM30VA065 2 1/2” 4 2470,-

CIM30VA080 3” 3 3494,-

CIM30VA100 4” 2 6175,-

170°C

ZPĚTNÁ KLAPKA EURA

TĚŽKÁ

FIV.08018

1” až 2” - PN 15, 2”1/2 až 4” - PN 10

T = +80 °C

materiál mosaz OT 58, otevírací přetlak

0,02 bar, vnitřní - vnitřní závit

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

08018100 1“ 8 334,-

08018114 5/4“ 8 545,-

08018112 6/4“ 6 694,-

08018200 2“ 5 986,-

08018212 2“1/2 1 1431,-

08018300 3“ 1 1996,-

08018400 4“ 1 3178,-

ARMATURY VODA

ZPĚTNÁ KLAPKA EURA

LEHKÁ

FIV.08030

PN 10, T = +80 °C

materiál mosaz OT 58, otevírací přetlak

0,02 bar, vnitřní - vnitřní závit

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

08030012 1/2“ 45/360 99,-

08030034 3/4“ 25/200 144,-

08030100 1“ 15/120 195,-

08030114 5/4“ 8/64 274,-

08030112 6/4“ 5/40 386,-

08030200 2“ 2/16 558,-

11

153


VODA

Tlakové redukční ventily

TLAKOVÝ REDUKČNÍ

VENTIL S FILTREM

A ŠROUBENÍM

FIV.8703

FIV.8704

FIV.8703 - plastový kryt, PN 16, T = +30 °C

FIV.8704 - mosazný kryt filtru, PN 25, T = +80 °C

pracovní rozsah 1 až 6 bar, materiál niklovaná

mosaz OT 58, plast

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

8703R004 FIV.8703 1/2“ 1 1534,-

8703R005 FIV.8703 3/4“ 1 1607,-

8704R004 FIV.8704 1/2“ 1 1625,-

8704R005 FIV.8704 3/4“ 1 1698,-

TLAKOVÝ REDUKČNÍ IVAR.5350

VENTIL S MANOMETREM

A ŠROUBENÍM

PN 25, T = +60 °C

pracovní rozsah 1 až 6 bar, materiál niklovaná

mosaz OT 58, plast

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

535041 1/2“ 1/5 1481,-

535051 3/4“ 1/5 2017,-

535061 1“ 1/5 2834,-

535071 5/4“ 1/4 5368,-

535081 6/4“ 1/4 7227,-

535091 2“ 1/4 9379,-

ARMATURY VODA

11

TLAKOVÝ REDUKČNÍ FIV.08026

VENTIL SE ŠROUBENÍM,

BEZ MANOMETRU

PN 25, T = +80 °C

materiál mosaz OT 58, vstup 1/4“ pro

manometr, pracovní rozsah 0,5 ÷ 6 bar

TLAKOVÝ REDUKČNÍ IVAR.5360

VENTIL SE ŠROUBENÍM

A MANOMETREM

pracovní PN 25, T = +80 °C

materiál mosaz OT 58, výstupní rozsah 0,5 až

6 bar

N

N

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

08026012 1/2” 1 770,-

08026034 3/4” 1 1190,-

08026100 1“ 1 1525,-

08026114 5/4“ 1 3229,-

08026112 6/4“ 1 3406,-

08026200 2“ 1 4885,-

80°C

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

536041 1/2“ 1/12 1867,-

536051 3/4“ 1/10 2396,-

536061 1“ 1/10 3298,-

536071 5/4“ 1/4 5786,-

536081 6/4“ 1/4 7914,-

80°C

154


Tlakové redukční ventily

VODA

TLAKOVÝ REDUKČNÍ IVAR.5361

VENTIL S MANOMETREM,

FILTREM A ŠROUBENÍM

PN 16, T = +60 °C, pracovní rozsah 1 až 6 bar

materiál mosaz OT 58, plast

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

536141 1/2“ 1 4592,-

536151 3/4“ 1 8914,-

BEZPEČNOSTNÍ SKUPINA

K ZÁSOBNÍKŮM TV

IVAR.G 501

PN 10, T = +120 °C

PŘÍMÁ - obsahuje pojistný ventil, vypouštění,

uzávěr, materiál niklovaná mosaz OT 58

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

507050 3/4“ 1 464,-

Poznámka:

Pro pokrytí zvětšujícího se objemu vody vznikajícího v zásobníkovém

ohřívači při ohřevu TV, doporučujeme na vstupní potrubí

nainstalovat malou expanzní nádobu. Zvětšený objem vody

namáhá vnitřní plochy zásobníku a může vést až ke vzniku

mikrotrhlinek na nich, zvýšenému riziku koroze a následnému

snížení životnosti. Tento zvýšený tlak se může projevovat i úkapy

z pojistného ventilu bezpečnostní skupiny IVAR.G 501, což za

těchto podmínek není důvodem k reklamaci.

TLAKOVÝ REDUKČNÍ

VENTIL K ZÁSOBNÍKŮM

TV

FIV.080263

PN 10, T = +80 °C

materiál niklovaná mosaz OT 58, výstupní tlak

1 až 4 bar, vnitřní - vnitřní závit

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

08026312 1/2“ 8/64 426,-

ARMATURY VODA

ELEKTROVENTIL

UZAVÍRACÍ

IVAR.EV 306 NC

IVAR.EV 306 NO

PN 10, T = 0 až +85 ˚C

vodoinstalační použití s minimálním rozdílovým

tlakem 0,3 bar

maximální konstrukční tlak 10 bar

materiál mosaz OT 58

KÓD TYP ROZMĚR NAPĚTÍ CENA

00306012 IVAR.EV 306 NC 1/2” 230 V 1286,-

00306034 IVAR.EV 306 NC 3/4” 230 V 1842,-

00306100 IVAR.EV 306 NC 1” 230 V 1875,-

00306021 IVAR.EV 306 NO 1/2” 230 V 1836,-

00306035 IVAR.EV 306 NO 3/4” 230 V 1952,-

00306111 IVAR.EV 306 NO 1” 230 V 2028,-

1

155


VODA

Flexibilní průmyslové připojovací hadice

FLEXI HADICE

OPLETENÍ NEREZ

PN 10, T = +110 °C

vnitřní - vnitřní závit

IVAR.2510

KÓD ROZMĚR DÉLKA CENA

25102150 1/2“ (14 x 20) 50 cm 194,-

25102199 1/2“ (14 x 20) 100 cm 284,-

25122750 3/4“ (19 x 26) 50 cm 280,-

25122799 3/4“ (19 x 26) 100 cm 438,-

25123450 1“ (25 x 33) 50 cm 435,-

25123499 1“ (25 x 33) 100 cm 697,-

25124250 5/4“ (32 x 42) 50 cm 825,-

25124299 5/4“ (32 x 42) 100 cm 1179,-

25124850 6/4“ (40 x 53) 50 cm 1219,-

25124899 6/4“ (40 x 53) 100 cm 1595,-

25126050 2“ (50 x 65) 50 cm 2029,-

25126099 2“ (50 x 65) 100 cm 2332,-

NEREZ

Poznámka:

• délky 30, 70 a 150 cm na objednávku

• hodnoty v závorkách udávají vnitřní a vnější průměr trubky v mm

FLEXI HADICE

OPLETENÍ NEREZ

PN 10, T = +110 °C

vnitřní - vnější závit

IVAR.2509

KÓD ROZMĚR DÉLKA CENA

25092150 1/2“ (14 x 20) 50 cm 202,-

25092199 1/2“ (14 x 20) 100 cm 292,-

25112750 3/4“ (19 x 26) 50 cm 290,-

25112799 3/4“ (19 x 26) 100 cm 447,-

25113450 1“ (25 x 33) 50 cm 461,-

25113499 1“ (25 x 33) 100 cm 724,-

25114250 5/4“ (32 x 42) 50 cm 846,-

25114299 5/4“ (32 x 42) 100 cm 1198,-

25114850 6/4“ (40 x 53) 50 cm 1203,-

25114899 6/4“ (40 x 53) 100 cm 1592,-

25116050 2“ (50 x 65) 50 cm 1744,-

25116099 2“ (50 x 65) 100 cm 2364,-

ARMATURY VODA

11

FLEXI HADICE OPLETENÍ

NEREZ S KOLENEM

IVAR.2514

PN 10, T = +110 °C

vnější závit - koleno s převlečnou maticí

NEREZ

Poznámka:

• délky 30, 70 a 150 cm na objednávku

• hodnoty v závorkách udávají vnitřní a vnější průměr trubky v mm

KÓD ROZMĚR DÉLKA CENA

25142150 1/2“ (14 x 20) 50 cm 235,-

25142199 1/2“ (14 x 20) 100 cm 326,-

25142750 3/4“ (19 x 26) 50 cm 355,-

25142799 3/4“ (19 x 26) 100 cm 514,-

25143450 1“ (25 x 33) 50 cm 499,-

25143499 1“ (25 x 33) 100 cm 762,-

25144250 5/4“ (32 x 42) 50 cm 1124,-

25144299 5/4“ (32 x 42) 100 cm 1478,-

NEREZ

Poznámka:

• délky 30, 70 a 150 cm na objednávku

• hodnoty v závorkách udávají vnitřní a vnější průměr trubky v mm

156


Sanitární flexibilní hadice

VODA

SANITÁRNÍ

FLEXI-OHEBNÉ

HADICE (9 x 13)

PN 10, T = +90 °C

opletení nerez FF 3/8”

IVAR.150201

KÓD DÉLKA BALENÍ CENA

15020130 30 cm 10 68,-

15020140 40 cm 10 75,-

15020150 50 cm 10 82,-

15020160 60 cm 10 90,-

15020180 80 cm 10 106,-

15020199 100 cm 10 121,-

NEREZ

5 LET ZÁRUKA

další délky na objednávku

SANITÁRNÍ

FLEXI-OHEBNÉ

HADICE (9 x 13)

PN 10, T = +90 °C

opletení nerez F 3/8” x F 1/2”

IVAR.150202

KÓD DÉLKA BALENÍ CENA

15020230 30 cm 10 68,-

15020240 40 cm 10 75,-

15020250 50 cm 10 82,-

15020260 60 cm 10 90,-

15020280 80 cm 10 106,-

15020299 100 cm 10 121,-

NEREZ

5 LET ZÁRUKA

další délky na objednávku

SANITÁRNÍ

FLEXI-OHEBNÉ

HADICE (9 x 13)

PN 10, T = +90 °C

opletení nerez F F 1/2”

IVAR.150204

KÓD DÉLKA BALENÍ CENA

15020430 30 cm 10 68,-

15020440 40 cm 10 75,-

15020450 50 cm 10 82,-

15020460 60 cm 10 90,-

15020480 80 cm 10 106,-

15020499 100 cm 10 121,-

NEREZ

5 LET ZÁRUKA

další délky na objednávku

ARMATURY VODA

SANITÁRNÍ

FLEXI-OHEBNÉ

HADICE (9 x 13)

PN 10, T = +90 °C

opletení nerez MF 1/2”

IVAR.150104

KÓD DÉLKA BALENÍ CENA

15010430 30 cm 10 68,-

15010440 40 cm 10 75,-

15010450 50 cm 10 82,-

15010460 60 cm 10 90,-

15010480 80 cm 10 106,-

15010499 100 cm 10 121,-

11

NEREZ

5 LET ZÁRUKA

další délky na objednávku

157


VODA

Sanitární flexibilní hadice

FLEXI HADICE

K BATERII (8 x 12)

PN 10, T = +90 °C

opletení nerez F 3/8” x M 10

IVAR.136010

KÓD DÉLKA BALENÍ CENA

13601040 40 cm 10 85,-

13601050 50 cm 10 93,-

13601060 60 cm 10 102,-

NEREZ

5 LET ZÁRUKA

FLEXI HADICE

K BATERII (8 x 12)

PN 10, T = +90 °C

opletení nerez F 1/2” x M 10

IVAR.136012

KÓD DÉLKA BALENÍ CENA

13601240 40 cm 10 84,-

13601250 50 cm 10 85,-

13601260 60 cm 10 92,-

NEREZ

5 LET ZÁRUKA

PRAČKOVÁ HADICE

(10 x 15)

PN 6, T = +90 °C

opletení nylon F 3/4” - FC 3/4”

IVAR.60100

KÓD DÉLKA BALENÍ CENA

60100215 150 cm 25 96,-

60100220 200 cm 25 118,-

60100225 250 cm 25 141,-

60100230 300 cm 25 164,-

ARMATURY VODA

PRAČKOVÁ HADICE

PVC (10 x 16)

PN 6, T = +25 °C

F 3/4” - FC 3/4”

IVAR.60108

KÓD DÉLKA BALENÍ CENA

60108020 200 cm 25 59,-

60108025 250 cm 25 68,-

60108030 300 cm 25 77,-

11

TĚSNĚNÍ

K FLEXI HADICÍM

IVAR.6017

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

60171700 3/8“ 100/800 1,-

60172100 1/2“ 100/800 2,-

60172700 3/4“ 100/800 2,-

60173400 1“ 100/800 3,-

60174200 5/4“ 50/400 5,-

60174800 6/4“ 50/400 7,-

60176000 2“ 50/400 14,-

158


Sanitární armatury

VODA

KULOVÝ ROHOVÝ

VENTIL

IVAR.KING

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

8914C023 1/2“ x 3/8“ 10 132,-

s filtrem, bez matky

materiál chromovaná mosaz OT 58

ROHOVÝ

VENTIL

IVAR.PARSEK

IVAR. TWISTER

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

70802100 IVAR.PARSEK 1/2“ x 3/8“ 10 119,-

PARSEK - bez matky

TWISTER - bez matky

materiál chromovaná mosaz OT 58

08100010 IVAR.TWISTER 1/2“ x 3/8“ 2/100 94,-

ROHOVÝ VENTIL

S FILTREM

IVAR.70872

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

70872101 1/2“ x 3/8“ 10 181,-

70872101 s maticí

materiál chromovaná mosaz OT 58

KOMBINOVANÝ

VENTIL

pračko - roháček

materiál chromovaná mosaz OT 58

IVAR.ART. 250

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

art.250 1/2“ x [3/4“ + 3/8“] 10 370,-

ARMATURY VODA

KULOVÝ PRAČKOVÝ

VENTIL

materiál chromovaná mosaz OT 58

IVAR.08101

N

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

08101013 1/2“ x 3/4“ 48/192 130,-

08101012 1/2“ x 3/4“ 48/192 120,-

1

Poznámka:

• 08101013 - se zpětnou klapkou

• 08101012 - bez zpětné klapky

159


VODA

Sanitární armatury

PRAČKOVÝ

MEZIVENTIL

IVAR.70312

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

70312100 1/2 x“ [1/2“ x 3/4“] 10 242,-

bez prodloužení

materiál chromovaná mosaz OT 58

PRAČKOVÝ

VENTIL

IVAR.70370

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

70370000 3/4“ 10 305,-

s prodloužením

materiál chromovaná mosaz OT 58

KULOVÝ PRAČKOVÝ

VENTIL

s filtrem

materiál chromovaná mosaz OT 58

IVAR.ART. 240

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

art.240 1/2“ x 3/4“ 10 193,-

ARMATURY VODA

11

KULOVÝ ROHOVÝ

VENTIL

s filtrem

materiál chromovaná mosaz OT 58

IVAR.ART. 230

IVAR.ART. 224

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

art.230 1/2“ x 1/2“ 10 192,-

art.224 1/2“ x 3/8“ 10 187,-

160


Náhradní díly

VODA

PÁČKA A MOTÝL

KE KULOVÉMU

UZÁVĚRU

FIV.PERFECTA

FIV.EVOLUTION

PERFECTA, EVOLUTION - materiál hliník

KÓD TYP ROZMĚR CENA

09008961 FIV.PERFECTA 1/2“ - 3/4“páčka 13,-

09008962 FIV.PERFECTA 1“ - 5/4“ páčka 17,-

09008963 FIV.PERFECTA 6/4“ - 2“ páčka 30,-

A01270 FIV.PERFECTA 2” 1/2 - 3“ páčka 30,-

A01320 FIV.PERFECTA 4“ páčka 30,-

FIV.PERFECTA

FIV.EVOLUTION

09008801 FIV.EVOLUTION 1/4“ - 3/4“ páčka 13,-

09008802 FIV.EVOLUTION 1“ - 5/4“ páčka 17,-

09008803 FIV.EVOLUTION 6/4“ - 2“ páčka 31,-

09008216 FIV.PERFECTA 1/2“ - 3/4“ motýl 14,-

09008226 FIV.PERFECTA 1“ - 5/4“ motýl 15,-

09008210 FIV.EVOLUTION 1/4“ - 3/4“ motýl 14,-

09008220 FIV.EVOLUTION 1“ - 5/4“ motýl 15,-

NÁHRADNÍ KOULE

A TĚSNĚNÍ

IVAR.KIT T4

IVAR.TES T4

KIT T4 - obsahuje ovládací páčku, dřík, kouli,

ucpávku a těsnění

TES T4 - těsnění

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

T4099030 IVAR.KIT T4 1/2“ 1 214,-

T4099040 IVAR.KIT T4 3/4“ 1 265,-

T4099050 IVAR.KIT T4 1“ 1 440,-

T4099060 IVAR.KIT T4 5/4“ 1 610,-

T4099070 IVAR.KIT T4 6/4“ 1 896,-

T4099080 IVAR.KIT T4 2“ 1 1526,-

NOVINKA

5004000130 IVAR.TES T4 1/2“ 1 32,-

5004000140 IVAR.TES T4 3/4“ 1 46,-

5004000150 IVAR.TES T4 1“ 1 62,-

5004000160 IVAR.TES T4 5/4“ 1 74,-

5004000170 IVAR.TES T4 6/4“ 1 99,-

5004000180 IVAR.TES T4 2“ 1 131,-

SÍTKO

PRO KULOVÉ

UZÁVĚRY FILTR BALL

pro rozměr DN 200

NÁHRADNÍ SÍTKO

PRO FILTR ZÁVITOVÝ

pro typ 08412

IVAR.FM 028

FIV.42 R

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

FM028012 1/2“ 1 123,-

FM028034 3/4“ 1 123,-

FM028100 1“ 1 136,-

FM028114 5/4“ 1 158,-

FM028112 6/4“ 1 227,-

FM028200 2“ 1 318,-

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

42R015 1/2“ 1 10,-

42R020 3/4“ 1 13,-

42R025 1“ 1 14,-

42R032 5/4“ 1 16,-

42R040 6/4“ 1 18,-

42R050 2“ 1 23,-

42R065 2“1/2 1 41,-

42R080 3“ 1 101,-

42R100 4“ 1 235,-

ARMATURY VODA

11

ZÁTKA

IVAR.ART. A

A ODVZDUŠŇOVACÍ

VENTILEK PRO KULOVÝ

UZÁVĚR S VYPOUŠTĚNÍM

ART.A010 - ZÁTKA

ART.A014 - VENTILEK

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

ART.A010 1/4“ 1 11,-

ART.A014 1/4“ 1 37,-

161


11

VODA

Stáhněte si aktuální informace z technického katalogu

na našich stránkách www.ivarcs.cz

ARMATURY VODA

162


12

| VODA

závitové fitinky mosazné


VODA

Závitové fitinky mosazné

KOLENO MF 92

PN 10, T = +120 °C

materiál mosaz OT 58

IVAR.1561 G

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

1561G000303 3/8“ x 3/8“ 10/200 62,-

1561G000404 1/2“ x 1/2“ 10/150 57,-

1561G000505 3/4“ x 3/4“ 5/60 92,-

1561G000606 1“ x 1“ 5/40 139,-

1561G000707 5/4“ x 5/4“ 1/35 226,-

1561G000808 6/4“ x 6/4“ 1/25 315,-

1561G000909 2“ x 2“ 1/10 521,-

KOLENO FF 90

PN 10, T = +120 °C

materiál mosaz OT 58

IVAR.1560 G

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

1560G000303 3/8“ x 3/8“ 10/200 46,-

1560G000404 1/2“ x 1/2“ 10/180 48,-

1560G000505 3/4“ x 3/4“ 5/80 79,-

1560G000606 1“ x 1“ 5/50 138,-

1560G000707 5/4“ x 5/4“ 1/35 234,-

1560G000808 6/4“ x 6/4“ 1/25 407,-

1560G000909 2“ x 2“ 1/15 480,-

1560G001010 2“1/2 x 2“1/2 1/1 1026,-

1560G001111 3“ x 3“ 1/1 1805,-

1560G001212 4“ x 4“ 1/1 2471,-

NÁTRUBEK

REDUKOVANÝ

PN 10, T = +120 °C

materiál mosaz OT 58

IVAR.1550 G

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

1550G000303 3/8“ x 3/8“ 10/400 32,-

1550G000404 1/2“ x 1/2“ 10/250 33,-

1550G000505 3/4“ x 3/4“ 10/150 46,-

1550G000606 1“ x 1“ 5/70 92,-

1550G000707 5/4“ x 5/4“ 1/60 128,-

1550G000808 6/4“ x 6/4“ 1/40 224,-

1550G000909 2“ x 2“ 1/20 371,-

1550G001010 2“1/2 x 2“1/2 1/1 732,-

1550G001111 3“ x 3“ 1/1 1097,-

1550G001212 4“ x 4“ 1/1 1801,-

ZÁVITOVÉ FITINKY MOSAZNÉ

12

T - KUS

PN 10, T = +120 °C

materiál mosaz OT 58

IVAR.1570 G

1550G000403 1/2“ x 3/8“ 10/350 29,-

1550G000504 3/4“ x 1/2“ 10/200 43,-

1550G000605 1“ x 3/4“ 10/130 95,-

1550G000706 5/4“ x 1“ 1/70 151,-

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

1570G030303 3/8“ x 3/8“ x 3/8“ 10/150 68,-

1570G040404 1/2“ x 1/2“ x 1/2“ 10/110 57,-

1570G050505 3/4“ x 3/4“ x 3/4“ 5/50 83,-

1570G060606 1“ x 1“ x 1“ 5/30 167,-

1570G070707 5/4“ x 5/4“ x 5/4“ 1/25 251,-

1570G080808 6/4“ x 6/4“ x 6/4“ 1/15 368,-

1570G090909 2“ x 2“ x 2“ 1/10 551,-

1570G101010 2“1/2 x 2“1/2 x 2“1/2 1/1 1537,-

1570G111111 3“ x 3“ x 3“ 1/1 2088,-

1570G121212 4“ x 4“ x 4“ 1/1 3095,-

1570G050405 3/4“ x 1/2“ x 3/4“ 5/70 87,-

1570G060406 1“ x 1/2“ x 1“ 5/45 146,-

1570G060506 1“ x 3/4“ x 1“ 5/40 153,-

164


Závitové fitinky mosazné

VODA

KŘÍŽ

PN 10, T = +120 °C

materiál mosaz OT 58

IVAR.1580 G

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

1580G04040404 1/2“ 5/80 194,-

1580G05050505 3/4“ 5/40 272,-

1580G06060606 1“ 1/30 440,-

1580G07070707 5/4“ 1/1 799,-

1580G08080808 6/4“ 1/15 847,-

1580G09090909 2“ 1/5 1245,-

VSUVKA, VSUVKA

REDUKOVANÁ

PN 10, T = +120 °C

materiál mosaz OT 58

IVAR.1552 G

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

1552G000202 1/4“ x 1/4“ 1/1 15,-

1552G000303 3/8“ x 3/8“ 25/600 16,-

1552G000404 1/2“ x 1/2“ 10/300 21,-

1552G000505 3/4“ x 3/4“ 10/200 35,-

1552G000606 1“ x 1“ 5/100 63,-

1552G000707 5/4“ x 5/4“ 1/80 126,-

1552G000808 6/4“ x 6/4“ 1/40 162,-

1552G000909 2“ x 2“ 1/25 309,-

1552G001010 2“1/2 x 2“1/2 1/1 613,-

1552G001111 3“ x 3“ 1/1 888,-

1552G001212 4“ x 4“ 1/1 1437,-

1552G000403 1/2“ x 3/8“ 10/350 19,-

1552G000504 3/4“ x 1/2“ 10/200 33,-

1552G000604 1“ x 1/2“ 5/130 58,-

1552G000605 1“ x 3/4“ 5/130 63,-

1552G000706 5/4“ x 1“ 1/90 111,-

1552G000807 6/4“ x 5/4“ 1/50 189,-

1552G000908 2“ x 6/4“ 1/30 364,-

ZÁTKA

PN 10, T = +120 °C

materiál mosaz OT 58

IVAR.1878 G

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

1878G0003 3/8“ 25/1000 14,-

1878G0004 1/2“ 25/600 17,-

1878G0005 3/4“ 10/300 28,-

1878G0006 1“ 10/180 53,-

1878G0007 5/4“ 1/50 109,-

ZÁVITOVÉ FITINKY MOSAZNÉ

VÍČKO

PN 10, T = +120 °C

materiál mosaz OT 58

IVAR.1880 G

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

1880G0003 3/8“ 25/800 16,-

1880G0004 1/2“ 25/600 16,-

1880G0005 3/4“ 25/300 26,-

12

1880G0006 1“ 10/200 48,-

1880G0007 5/4“ 1/120 122,-

1880G0008 6/4“ 1/80 195,-

12

165


VODA

Závitové fitinky mosazné

REDUKCE

PN 10, T = +120 °C

materiál mosaz OT 58

IVAR.1581 G

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

1581G000302 3/8“ x 1/4“ 25/1000 13,-

1581G000402 1/2“ x 1/4“ 25/500 17,-

1581G000403 1/2“ x 3/8“ 25/500 15,-

1581G000503 3/4“ x 3/8“ 10/250 29,-

1581G000504 3/4“ x 1/2“ 10/250 29,-

1581G000604 1“ x 1/2“ 10/180 47,-

1581G000605 1“ x 3/4“ 10/180 41,-

1581G000705 5/4“ x 3/4“ 1/150 97,-

1581G000706 5/4“ x 1“ 1/120 80,-

1581G000805 6/4“ x 3/4“ 1/70 169,-

1581G000806 6/4“ x 1“ 1/70 153,-

1581G000807 6/4“ x 5/4“ 1/70 127,-

1581G000907 2“ x 5/4“ 1/45 218,-

1581G000908 2“ x 6/4“ 1/45 189,-

1581G001009 2“1/2 x 2“ 1/1 792,-

1581G001109 3“ x 2“ 1/1 906,-

1581G001110 3“ x 2“1/2 1/1 888,-

1581G001210 4“ x 2“1/2 1/1 1091,-

1581G001211 4“ x 3“ 1/1 1074,-

PRODLOUŽENÍ

PN 10, T = +120 °C

materiál mosaz OT 58

IVAR.1530 G

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

1530G0310 10 x 3/8“ 10/500 24,-

1530G0315 15 x 3/8“ 10/450 27,-

1530G0320 20 x 3/8“ 10/300 31,-

1530G0330 30 x 3/8“ 10/250 41,-

1530G0340 40 x 3/8“ 10/200 51,-

1530G0350 50 x 3/8“ 10/200 64,-

ZÁVITOVÉ FITINKY MOSAZNÉ

1530G0410 10 x 1/2“ 10/350 26,-

1530G0415 15 x 1/2“ 10/300 29,-

1530G0420 20 x 1/2“ 10/250 37,-

1530G0425 25 x 1/2“ 10/200 43,-

1530G0430 30 x 1/2“ 10/200 48,-

1530G0440 40 x 1/2“ 5/120 68,-

1530G0450 50 x 1/2“ 5/120 85,-

1530G04100 100 x 1/2“ 5/70 137,-

1530G0515 15 x 3/4“ 10/200 46,-

1530G0520 20 x 3/4“ 100/800 54,-

1530G0530 30 x 3/4“ 5/100 71,-

1530G0550 50 x 3/4“ 5/80 151,-

12

1530G0620 20 x 1“ 1/1 101,-

1530G0625 25 x 1“ 1/1 174,-

1530G0650 50 x 1“ 1/1 232,-

166


Závitové fitinky mosazné

VODA

PŘECHOD VNĚJŠÍ IVAR.1551 G

VNITŘNÍ ZÁVIT,

REDUKOVANÝ PŘECHOD VNĚJŠÍ

VNITŘNÍ ZÁVIT

PN 10, T = +120 °C

materiál mosaz OT 58

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

1551G000303 3/8“ x 3/8“ 100/500 29,-

1551G000404 1/2“ x 1/2“ 100/300 28,-

1551G000505 3/4“ x 3/4“ 10/200 50,-

1551G000606 1“ x 1“ 10/120 68,-

1551G000304 3/8“ x 1/2“ 100/300 28,-

1551G000405 1/2“ x 3/4“ 10/200 39,-

1551G000406 1/2“ x 1“ 10/150 70,-

1551G000506 3/4“ x 1“ 10/130 72,-

PRODLOUŽENÍ

PN 10, T = +120 °C

materiál mosaz OT 58

IVAR.1540G

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

1540G04060 1/2“ x 60 1/45 47,-

1540G04100 1/2“ x 100 1/30 80,-

1540G05060 3/4“ x 60 1/30 82,-

1540G05100 3/4“ x 100 1/20 122,-

1540G06060 1“ x 60 1/12 102,-

1540G06100 1“ x 100 1/45 162,-

NÁSTĚNKA

PN 10, T = +120 °C

materiál mosaz OT 58

IVAR.1567G

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

1567G000404 1/2“ x 1/2“ FF 10/100 83,-

TOPENÁŘSKÉ

ŠROUBENÍ,

přímé provedení

IVAR.SP 603

PN 10, T = +120 °C

s plochým těsněním (SP), materiál mosaz OT 58

TOPENÁŘSKÉ

ŠROUBENÍ,

rohové provedení

IVAR.SR 604

PN 10, T = +120 °C

s plochým těsněním (SP), materiál mosaz OT 58

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

0603010SP 3/8“ 300 53,-

0603015SP 1/2“ 250 64,-

0603020SP 3/4“ 200 101,-

0603025SP 1“ 100 185,-

0603032SP 5/4“ 80 261,-

0603040SP 6/4“ 40 400,-

0603050SP 2“ 20 736,-

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

0604010SP 3/8“ 300 71,-

0604015SP 1/2“ 250 88,-

0604020SP 3/4“ 200 138,-

0604025SP 1“ 100 227,-

0604032SP 5/4“ 80 379,-

0604040SP 6/4“ 40 645,-

0604050SP 2“ 20 1254,-

ZÁVITOVÉ FITINKY MOSAZNÉ

12

167


VODA

Svěrné spojky potrubí z PE - mosazné

PŘÍMÉ ŠROUBENÍ

POTRUBÍ

x ZÁVIT VNITŘNÍ

FIV.07710

PN 16, T = -20 až +90 °C

pro napojení potrubí PE na vnitřní závit,

materiál tělo - mosaz dle EN 12165 CW 617 N,

O-kroužek NBR, O-kroužek STOP a svěrný dle UNI

EN 12164 CW 614 N

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

07710012 20 x 1/2“ 40/320 67,-

07710034 25 x 3/4“ 20/160 88,-

07710100 32 x 1“ 15/120 137,-

07710114 40 x 5/4“ 8/64 233,-

07710112 50 x 6/4“ 10/40 374,-

07710200 63 x 2“ 6/24 578,-

PŘÍMÉ ŠROUBENÍ

POTRUBÍ

x VNĚJŠÍ ZÁVIT

FIV.07711

PN 16, T = -20 až +90 °C

pro napojení potrubí PE na vnější závit,

materiál tělo - mosaz dle EN 12165 CW 617 N,

O-kroužek NBR, O-kroužek STOP a svěrný dle UNI

EN 12164 CW 614 N

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

07711012 20 x 1/2“ 40/320 67,-

07711034 25 x 3/4“ 20/160 88,-

07711100 32 x 1“ 15/120 142,-

07711114 40 x 5/4“ 8/64 234,-

07711112 50 x 6/4“ 10/40 366,-

07711200 63 x 2“ 6/24 568,-

SPOJKA POTRUBÍ

FIV.07712

PN 16, T = -20 až +90 °C

pro napojení potrubí PE stejných průměrů,

materiál tělo - mosaz dle EN 12165 CW 617 N,

O-kroužek NBR, O-kroužek STOP a svěrný dle UNI

EN 12164 CW 614 N

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

07712012 20 x 20 25/200 113,-

07712034 25 x 25 15/120 150,-

07712100 32 x 32 10/80 230,-

07712114 40 x 40 5/40 368,-

07712112 50 x 50 6/24 568,-

07712200 63 x 63 4/16 879,-

ZÁVITOVÉ FITINKY MOSAZNÉ

12

KOLENO POTRUBÍ

x VNITŘNÍ ZÁVIT

FIV.07700

PN 16, T = -20 až +90 °C

pro napojení potrubí PE na vnitřní závit,

materiál tělo - mosaz dle EN 12165 CW 617 N,

O-kroužek NBR, O-kroužek STOP a svěrný dle UNI

EN 12164 CW 614 N

KOLENO POTRUBÍ

x VNĚJŠÍ ZÁVIT

FIV.07701

PN 16, T = -20 až +90 °C

pro napojení potrubí PE na vnější závit,

materiál tělo - mosaz dle EN 12165 CW 617 N,

O-kroužek NBR, O-kroužek STOP a svěrný dle UNI

EN 12164 CW 614 N

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

07700012 20 x 1/2“ 30/240 88,-

07700034 25 x 3/4“ 18/144 126,-

07700100 32 x 1“ 10/80 200,-

07700114 40 x 5/4“ 5/40 333,-

07700112 50 x 6/4“ 6/24 509,-

07700200 63 x 2“ 4/16 909,-

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

07701012 20 x 1/2“ 30/240 90,-

07701034 25 x 3/4“ 18/144 134,-

07701100 32 x 1“ 10/80 218,-

07701114 40 x 5/4“ 5/40 344,-

07701112 50 x 6/4“ 6/24 512,-

07701200 63 x 2“ 4/16 938,-

168


Svěrné spojky potrubí z PE - mosazné

VODA

KOLENO

POTRUBÍ x POTRUBÍ

FIV.07702

PN 16, T = -20 až +90 °C

pro napojení potrubí PE stejných průměrů,

materiál tělo - mosaz dle EN 12165 CW 617 N,

O-kroužek NBR, O-kroužek STOP a svěrný dle UNI

EN 12164 CW 614 N

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

07702012 20 x 20 20/160 135,-

07702034 25 x 25 10/80 197,-

07702100 32 x 32 8/64 291,-

07702114 40 x 40 3/24 439,-

07702112 50 x 50 5/20 712,-

07702200 63 x 63 3/12 1182,-

T-KUS

POTRUBÍ x VNITŘNÍ

ZÁVIT x POTRUBÍ

FIV.07703

PN 16, T = -20 až +90 °C

pro napojení potrubí stejných průměrů na

vnitřní závit, materiál tělo - mosaz dle EN 12165 CW

617 N, O-kroužek NBR, O-kroužek STOP a svěrný dle

UNI EN 12164 CW 614 N

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

07703012 20 x 1/2“ x 20 18/114 127,-

07703034 25 x 3/4“ x 25 10/80 195,-

07703100 32 x 1“ x 32 6/48 289,-

07703114 40 x 5/4“ x 40 4/32 450,-

07703112 50 x 6/4“ x 50 4/16 702,-

07703200 63 x 2“ x 63 2/8 1305,-

T-KUS

FIV.07704

PN 16, T = -20 až +90 °C

pro napojení potrubí PE stejných průměrů,

materiál tělo - mosaz dle EN 12165 CW 617 N,

O-kroužek NBR, O-kroužek STOP a svěrný dle UNI

EN 12164 CW 614 N

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

07704012 20 x 20 x 20 12/96 180,-

07704034 25 x 25 x 25 8/64 256,-

07704100 32 x 32 x 32 4/32 353,-

07704114 40 x 40 x 40 3/24 544,-

07704112 50 x 50 x 50 3/12 957,-

07704200 63 x 63 x 63 2/8 1554,-

NÁSTĚNKA

FIV.07709

PN 16, T = -20 až +90 °C

pro napojení potrubí PE, materiál tělo - mosaz

dle EN 12165 CW 617 N, O-kroužek NBR, O-kroužek

STOP a svěrný dle UNI EN 12164 CW 614 N

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

07709012 20 x 1/2“ 20/160 122,-

07709034 25 x 3/4“ 12/96 173,-

ZÁVITOVÉ FITINKY MOSAZNÉ

POUZDRO

FIV.07005

PN 16, T = -20 až +90 °C

slouží k vyztužení potrubí proti deformaci,

materiál mosaz dle EN 12165 CW 617 N

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

07005012 20 25/2300 23,-

07005034 25 50/800 37,-

07005100 32 25/400 64,-

07005114 40 15/240 119,-

07005112 50 10/160 178,-

07005200 63 4/64 382,-

12

169


12

VODA

Stáhněte si aktuální informace z technického katalogu

z našich stránek na www.ivarcs.cz

ZÁVITOVÉ FITINKY MOSAZNÉ

170


13

| VODA

nerezové

a přírubové armatury


VODA

Kulové kohouty nerez

KULOVÝ UZÁVĚR

ZÁVITOVÝ SÉRIE A3

NEREZ 1DÍLNÝ

BRA.A3.622

potravinářský průmysl, chemický průmysl,

výrobní procesy, médium voda, vzduch

PN 70, T = -20 ÷ +200 °C

materiál nerez AISI 316, těsnění P.T.F.E.,

redukovaný průtok

v souladu s 97/23/CE

KÓD ROZMĚR DÉLKA mm CENA

A3622014 1/4“ 39 427,-

A3622038 3/8“ 44 453,-

A3622012 1/2“ 57 515,-

A3622034 3/4“ 59 695,-

A3622100 1“ 71 875,-

A3622114 5/4“ 78 1286,-

A3622112 6/4“ 83 1544,-

A3622200 2“ 100 2084,-

NEREZ

Poznámka:

není vhodný pro regulaci průtoku, není vhodný pro páru

KULOVÝ UZÁVĚR

ZÁVITOVÝ SÉRIE B3

NEREZ 2DÍLNÝ

BRA.B3.622

potravinářský průmysl, chemický průmysl,

výrobní procesy, médium voda, vzduch

PN 70, T = -20 ÷ +200 °C

materiál nerez AISI 316, těsnění P.T.F.E., plný

průtok

v souladu s 97/23/CE

KÓD ROZMĚR DÉLKA mm CENA

B3622014 1/4“ 47 669,-

B3622038 3/8“ 49 669,-

B3622012 1/2“ 58 720,-

B3622034 3/4“ 65 1029,-

B3622100 1“ 77 1389,-

B3622114 5/4“ 90 2058,-

B3622112 6/4“ 98 2675,-

B3622200 2“ 121 4116,-

B3622212 2“1/2 145 8078,-

B3622300 3“ 166 12605,-

B3622400 4“ 226 24696,-

NEREZ

NEREZOVÉ A PŘÍRUBOVÉ ARMATURY

KULOVÝ UZÁVĚR

ZÁVITOVÝ SÉRIE C3

NEREZ 3DÍLNÝ

BRA.C3.622

potravinářský průmysl, chemický průmysl,

výrobní procesy, médium voda, vzduch

PN 70, T = -20 ÷ +200 °C

materiál nerez AISI 316, těsnění P.T.F.E., plný

průtok

v souladu s 97/23/CE

Poznámka:

není vhodný pro regulaci průtoku, není vhodný pro páru

KÓD ROZMĚR DÉLKA mm CENA

C3622014 1/4“ 64,3 926,-

C3622038 3/8“ 64,3 926,-

C3622012 1/2“ 72 1029,-

C3622034 3/4“ 80 1441,-

C3622100 1“ 85 1904,-

C3622114 5/4“ 105 2778,-

C3622112 6/4“ 113 3344,-

C3622200 2“ 132,4 5042,-

C3622212 2“1/2 170 10805,-

C3622300 3“ 186,3 15435,-

C3622400 4“ 226 28298,-

13

NEREZ

Poznámka:

není vhodný pro regulaci průtoku, není vhodný pro páru

172


Kulové uzávěry přírubové

VODA

KULOVÝ UZÁVĚR

PŘÍRUBOVÝ

SÉRIE MINI NA VODU

BRA.01.000

voda, topení, klimatizace, stlačený vzduch

PN 16, T = 0 ÷ +90 °C

materiál tělesa litina GG25, koule a hřídel

s ochranným pouzdrem mosaz OT 58, těsnění

koule P.T.F.E. + grafit, O-kroužek NBR, příruba

DIN 2501/1

v souladu s 97/23/CE

KÓD ROZMĚR VELIKOST ZÁVITU DÉLKA mm CENA

0100020 DN 20 4 x M 12 40 1855,-

0100025 DN 25 4 x M 12 50 2170,-

0100032 DN 32 4 x M 16 55 2450,-

0100040 DN 40 4 x M 16 65 2870,-

0100050 DN 50 4 x M 16 80 3290,-

0100065 DN 65 4 x M 16 100 4025,-

0100080 DN 80 8 x M 16 120 5250,-

0100100 DN 100 8 x M 16 130 6965,-

C

Poznámka:

není určeno pro rozvody páry

KULOVÝ UZÁVĚR

PŘÍRUBOVÝ

SÉRIE O2 NA VODU

BRA.02.000

voda, topení, klimatizace, stlačený vzduch

PN 16 (do DN 200), PN 10 (DN 250)

T = 0 ÷ +90 °C, možno objednat PN 6 - PN 10

materiál tělesa litina GG25, koule a hřídel

s ochranným pouzdrem mosaz OT 58, O-kroužek

NBR

v souladu s 97/23/CE

KÓD ROZMĚR DÉLKA mm CENA

02000020 DN 20 120 1490,-

02000025 DN 25 125 1756,-

02000032 DN 32 130 1942,-

02000040 DN 40 140 2234,-

02000050 DN 50 150 2415,-

02000065 DN 65 170 2975,-

02000080 DN 80 180 3920,-

02000100 DN 100 190 5110,-

02000125 DN 125 200 9364,-

02000150 DN 150 210 12821,-

02000200 DN 200 400 35644,-

02000250 DN 250 450 130340,-

C

KULOVÝ UZÁVĚR BRA.H2.100

PŘÍRUBOVÝ

SÉRIE H2 NA UHLOVODÍKY

PN 16, T = 0 ÷ +140 °C

možno objednat PN 6 - PN 10

materiál tělesa litina GGG 40, koule a hřídel

s ochranným pouzdrem mosaz OT 58, O-kroužek

VITON

v souladu s 97/23/CE

Poznámka:

není určeno pro rozvody páry

KÓD ROZMĚR DÉLKA mm CENA

H2100020 DN 20 120 2048,-

H2100025 DN 25 125 2299,-

H2100032 DN 32 130 2583,-

H2100040 DN 40 140 3181,-

H2100050 DN 50 150 3622,-

H2100065 DN 65 170 4693,-

H2100080 DN 80 180 5953,-

H2100100 DN 100 190 7843,-

H2100125 DN 125 200 12380,-

H2100150 DN 150 210 16824,-

H2100200 DN 200 400 45990,-

NEREZOVÉ A PŘÍRUBOVÉ ARMATURY

C 13 173

Poznámka:

není určeno pro rozvody páry

2


13

VODA

Kulové uzávěry přírubové a šoupátka

KULOVÝ UZÁVĚR BRA.02.622

PŘÍRUBOVÝ

SÉRIE O2 NA VODU NEREZ

průmyslové a chemické systémy

PN 25, T = -20 ÷ +150 °C

materiál tělesa, koule a hřídele nerez

ocel AISI 316, těsnění koule a hřídele: P.T.F.E

+ 15% grafit

v souladu s 97/23/CE

KÓD ROZMĚR DÉLKA mm CENA

02622015 DN 15 115 3998,-

02622020 DN 20 120 5320,-

02622025 DN 25 125 7525,-

02622032 DN 32 130 10500,-

02622040 DN 40 140 12950,-

02622050 DN 50 150 15925,-

02622065 DN 65 170 19698,-

02622080 DN 80 180 27636,-

02622100 DN 100 190 40250,-

02622125 DN 125 325 73500,-

02622150 DN 150 350 117600,-

NEREZ

C

Poznámka:

není vhodný pro regulaci průtoku a pro páru

KULOVÝ UZÁVĚR

PŘÍRUBOVÝ

SÉRIE O2 NA PLYN

pro plyn (zemní plyn, propan-butan)

PN 16, T = 0 ÷ +70 °C

materiál tělesa litina GGG 40, koule a hřídel

s ochranným pouzdrem mosaz OT 58, těsnění koule

P.T.F.E. + grafit, O-kroužek NBR

/ PLYN /

BRA.02.100

KÓD ROZMĚR DÉLKA mm CENA

02100020 DN 20 120 2048,-

02100025 DN 25 125 2299,-

02100032 DN 32 130 2583,-

02100040 DN 40 140 3181,-

02100050 DN 50 150 3622,-

02100065 DN 65 170 4693,-

02100080 DN 80 180 5953,-

02100100 DN 100 190 7843,-

02100125 DN 125 200 12380,-

02100150 DN 150 210 16824,-

02100200 DN 200 400 45990,-

NEREZOVÉ A PŘÍRUBOVÉ ARMATURY

Poznámka:

není určeno pro rozvody páry

174


Šoupátka a filtry

VODA

ŠOUPÁTKO PŘÍRUBOVÉ

S MĚKKÝM TĚSNĚNÍM

BRA.20.900

voda, topení, klimatizace, potravinářský a chemický

průmysl, vzduch

PN 16, T = 0 ÷ +85 °C

materiál tělesa litina GGG 50, těsnění WCB

+ EPDM, PN 10/16

v souladu s 97/23/CE

možno objednat až do DN 700

KÓD ROZMĚR CENA

20900050 DN 50 3080,-

20900065 DN 65 3850,-

20900080 DN 80 4760,-

20900100 DN 100 6650,-

20900125 DN 125 8820,-

20900150 DN 150 10920,-

20900200 DN 200 16870,-

20900250 DN 250 25060,-

20900300 DN 300 32200,-

C

Poznámka:

nelze použít elektrický pohon, není určeno pro rozvody páry

PŘÍRUBOVÝ FILTR

BRA.11.000

voda, topení, klimatizace, protipožární sytémy,

průmysl

DN 15 ÷ DN 300 PN 16, DN 350 ÷ DN 500 PN 10,

T = 0 ÷ +100 °C

materiál tělesa litina GG25, síto: nerez ocel

AISI 304, možno objednat do DN 500, těsnění

NBR

KÓD ROZMĚR DÉLKA mm CENA

11000050 DN 50 230 1929,-

11000065 DN 65 290 2626,-

11000080 DN 80 310 3392,-

11000100 DN 100 350 4190,-

11000125 DN 125 400 6983,-

11000150 DN 150 480 9111,-

11000200 DN 200 480 15461,-

11000250 DN 250 480 29260,-

11000300 DN 300 480 39900,-

FILTR ZÁVITOVÝ

NEREZ

C

BRA.10.000

chemický a potravinářský průmysl

provozní tlak PN 40, T = -20 ÷ +200 °C

materiál tělesa a síta nerezová ocel AISI 316,

těsnění PTFE

v souladu s 97/23/CE

C

Poznámka:

není určeno pro rozvody páry

KÓD ROZMĚR DÉLKA mm CENA

10000014 1/4“ 65 1242,-

10000038 3/8“ 65 1242,-

10000012 1/2“ 65 1338,-

10000034 3/4“ 80 1624,-

10000100 1“ 90 2102,-

10000114 5/4“ 105 2867,-

10000112 6/4“ 120 3726,-

10000200 2“ 140 6450,-

NEREZ

NEREZOVÉ A PŘÍRUBOVÉ ARMATURY

2

175


VODA

Zpětné klapky

MEZIPŘÍRUBOVÁ

MOTÝLOVÁ ZPĚTNÁ

KLAPKA

BRA.D6.031

voda, topení, klimatizace, průmysl, čerpací

systémy

PN 16 do DN 300, nad DN 300 PN 10,

T = 0 ÷ +100 °C

materiál tělesa litina GG25, klapka litina

GGG40, pružina z nerezové oceli AISI 304, těsnění

EPDM

KÓD ROZMĚR DÉLKA mm CENA

D6031050 DN 50 109 1855,-

D6031065 DN 65 129 2205,-

D6031080 DN 80 144 2380,-

D6031100 DN 100 164 3010,-

D6031125 DN 125 194 4130,-

D6031150 DN 150 220 5110,-

D6031200 DN 200 275 8225,-

D6031250 DN 250 330 11375,-

D6031300 DN 300 380 16800,-

D6031350 DN 350 440 30100,-

D6031400 DN 400 491 42000,-

D6031450 DN 450 541 56000,-

D6031500 DN 500 596 66500,-

D6031600 DN 600 698 92750,-

horizontální osa

ANO

NE

vertikální osa

NEREZOVÉ A PŘÍRUBOVÉ ARMATURY

MEZIPŘÍRUBOVÁ

MOTÝLOVÁ ZPĚTNÁ

KLAPKA

BRA.D6.021

voda, topení, klimatizace, průmysl, čerpací

systémy

PN 16 do DN 300 nad DN 300 PN 10,

T = 0 ÷ +100 °C

materiál tělesa šedá litina GG25, klapka ocel

a pružina z nerez oceli AISI 304, těsnění EPDM

KÓD ROZMĚR DÉLKA mm CENA

D6021050 DN 50 109 1855,-

D6021065 DN 65 129 2205,-

D6021080 DN 80 144 2940,-

D6021100 DN 100 164 3955,-

D6021125 DN 125 194 5075,-

D6021150 DN 150 220 6510,-

D6021200 DN 200 275 10500,-

D6021250 DN 250 330 16450,-

D6021300 DN 300 380 22750,-

D6021350 DN 350 440 40600,-

D6021400 DN 400 491 56000,-

D6021450 DN 450 541 87500,-

D6021500 DN 500 596 119000,-

D6021600 DN 600 698 161000,-

horizontální osa

ANO

13

NE

vertikální osa

176


Zpětné klapky

VODA

MEZIPŘÍRUBOVÁ

VODOROVNÁ ZPĚTNÁ

KLAPKA

BRA.06.430

voda, topení, klimatizace, stlačený vzduch

pro příruby PN 6, PN 10, PN 16 a PN 25,

tlak PN 25 (od DN 50 do DN 100), PN 16 (od DN

125 do DN 250), T = -10 ÷ +90 °C

materiál tělesa a disku uhlíková ocel WCB,

těsnění NBR, možnost objednání až do velikosti

DN 700 (od DN 300 série 06.4 v PN 16)

BRA.06.430 - bez pružiny

BRA.06.430 PR - včetně pružiny (viz obr.)

v souladu s 97/23/CE

KÓD ROZMĚR DÉLKA mm CENA

06430050 DN 50 118 1820,-

06430065 DN 65 134 2030,-

06430080 DN 80 154 2380,-

06430100 DN 100 184 2765,-

06430125 DN 125 208 3325,-

06430150 DN 150 264 4095,-

06430200 DN 200 317 6125,-

06430250 DN 250 356 9800,-

06430050PR DN 50 118 2275,-

06430065PR DN 65 134 2555,-

06430080PR DN 80 154 3010,-

06430100PR DN 100 184 3640,-

06430125PR DN 125 208 4375,-

06430150PR DN 150 264 5355,-

06430200PR DN 200 317 7805,-

06430250PR DN 250 356 12320,-

C

MEZIPŘÍRUBOVÁ

VODOROVNÁ ZPĚTNÁ

KLAPKA NEREZ

BRA.06.623

potravinářský a chemický průmysl

pro příruby PN 6, PN 10, PN 16 a PN 25,

tlak PN 25 (od DN 50 do DN 100), PN 16 (od DN

125 do DN 250), T = -10 ÷ +200 °C

materiál tělesa a disku nerez ocel AISI 316,

těsnění P.T.F.E., možnost objednání až do velikosti

DN 700 (od DN 300 série 06.6 v PN 16)

BRA.06.623 - bez pružiny

BRA.06.623 PR - včetně pružiny (viz obr.)

v souladu s 97/23/CE

KÓD ROZMĚR DÉLKA mm CENA

06623050 DN 50 118 4060,-

06623065 DN 65 134 5110,-

06623080 DN 80 154 5810,-

06623100 DN 100 184 6790,-

06623125 DN 125 208 9065,-

06623150 DN 150 264 10920,-

06623200 DN 200 317 16030,-

06623250 DN 250 356 29050,-

06623050PR DN 50 118 4515,-

06623065PR DN 65 134 5635,-

06623080PR DN 80 154 6440,-

06623100PR DN 100 184 7665,-

06623125PR DN 125 208 10115,-

06623150PR DN 150 264 12180,-

06623200PR DN 200 317 17710,-

06623250PR DN 250 356 31570,-

NEREZOVÉ A PŘÍRUBOVÉ ARMATURY

C

2

177


VODA

Zpětné klapky

MEZIPŘÍRUBOVÁ

PRUŽINOVÁ ZPĚTNÁ

KLAPKA

BRA.W6.010

voda, topení, ventilace, průmysl, čerpací

systémy

PN 16, T = 0 ÷ +90 °C

minimální pracovní tlak 1 bar

materiál tělesa litina GG25, disk z nerezové

oceli AISI 304, pružina z AISI 316, těsnění NBR

KÓD ROZMĚR DÉLKA mm CENA

W6010032 DN 32 81 1225,-

W6010040 DN 40 91 1610,-

W6010050 DN 50 106 1750,-

W6010065 DN 65 126 2170,-

W6010080 DN 80 141 3010,-

W6010100 DN 100 167 4585,-

MEZIPŘÍRUBOVÁ

PRUŽINOVÁ ZPĚTNÁ

KLAPKA NEREZ

BRA.W6.626

chemický průmysl, potravinářský průmysl,

parní systémy

PN 40, T = -10 ÷ +350 °C

minimální pracovní tlak 1 bar

těleso, disk a pružina: nerezová ocel AISI 316,

těsnění kov - kov

KÓD ROZMĚR DÉLKA mm CENA

W6626015 DN 15 50 1295,-

W6626020 DN 20 60 1750,-

W6626025 DN 25 70 1925,-

W6626032 DN 32 81 2380,-

W6626040 DN 40 91 3325,-

W6626050 DN 50 106 4760,-

W6626065 DN 65 126 6580,-

W6626080 DN 80 141 8400,-

W6626100 DN 100 167 14560,-

NEREZ

NEREZOVÉ A PŘÍRUBOVÉ ARMATURY

ZPĚTNÁ KLAPKA

ZÁVITOVÁ NEREZ

BRA.Y6.623

průmyslové systémy, potravinářský a chemický

průmysl

PN 70, T = -20 ÷ +200 °C

minimální pracovní tlak 1 bar

materiál tělesa a pružiny nerezová ocel

AISI 316, těsnění P.T.F.E.

v souladu s 97/23/CE

KÓD ROZMĚR DÉLKA mm CENA

Y6623014 1/4“ 65 1749,-

Y6623038 3/8“ 65 1749,-

Y6623012 1/2“ 65 1749,-

Y6623034 3/4“ 80 2007,-

Y6623100 1“ 90 2830,-

Y6623114 5/4“ 105 3602,-

Y6623112 6/4“ 120 4939,-

Y6623200 2“ 140 7100,-

13

C

NEREZ

178


12

Zpětné klapky

VODA

ZPĚTNÁ KLAPKA

PŘÍRUBOVÁ

BRA.F5.000

voda, topení, klimatizace, stlačený vzduch

příruba PN 16, tlak PN 16, T = 0 ÷ +90 °C

minimální pracovní tlak 1 bar

materiál tělesa litina GG25, pružina z nerezové

oceli AISI 316, těsnění NBR

v souladu s 97/23/CE

KÓD ROZMĚR DÉLKA mm CENA

F5000050 DN 50 100 3115,-

F5000065 DN 65 120 3465,-

F5000080 DN 80 140 4480,-

F5000100 DN 100 170 5915,-

F5000125 DN 125 200 8820,-

F5000150 DN 150 230 11025,-

F5000200 DN 200 300 20895,-

F5000250 DN 250 370 31500,-

C

Poznámka:

není určeno pro rozvody páry, možnost dodávky s těsněním

VITON T = 140°C (BRA.F5.022)

PŘÍRUBOVÉ

SÍTKO KE ZPĚTNÉ

KLAPCE F5.000

BRA.50.000

voda, topení, klimatizace, stlačený vzduch

příruba PN 10 / PN 16

materiál pozinkovaná ocel, (na objednávku lze

dodat nerez AISI 304 serie 52.000

KÓD ROZMĚR DÉLKA mm CENA

50000050 DN 50 156 1575,-

50000065 DN 65 176 1785,-

50000080 DN 80 202 1995,-

50000100 DN 100 212 2380,-

50000125 DN 125 242 2835,-

50000150 DN 150 276 3080,-

50000200 DN 200 332 4060,-

50000250 DN 250 385 5425,-

ZPĚTNÁ KLAPKA

ZÁVITOVÁ

BRA.T5.000

voda, topení, klimatizace, stlačený vzduch

tlak PN 16, T = 0 ÷ +90 °C

minimální pracovní tlak 1 bar

materiál tělesa litina GG25, pružina z nerezové

oceli AISI 302, těsnění NBR

v souladu s 97/23/CE

ZÁVITOVÉ SÍTKO

KE ZPĚTNÉ

KLAPCE T5.000

C

BRA.51.000

voda, topení, klimatizace, stlačený vzduch

materiál nerez ocel AISI 304, závit NYLON,

používá se pro funkci sacího koše, hrubost

síta 1,4 mm

KÓD ROZMĚR DÉLKA mm CENA

T5000200 2“ 140 2765,-

T5000212 2“1/2 167 3010,-

T5000300 3“ 177 3780,-

T5000400 4“ 208 4620,-

Poznámka:

není určeno pro rozvody páry

KÓD ROZMĚR DÉLKA mm CENA

51000200 2“ 62 158,-

51000212 2“1/2 81 263,-

51000300 3“ 93 350,-

51000400 4“ 117 455,-

NEREZOVÉ A PŘÍRUBOVÉ ARMATURY

179


13

VODA

Zpětné klapky

PŘÍRUBOVÁ ZPĚTNÁ BRA.F7.000

KLAPKA (KULIČKA)

S KONTROLNÍM OTVOREM

vazké kapaliny, znečistěné kapaliny, odpadní

voda

PN10, T = 0 ÷ +80 °C

minimální pracovní tlak 1 bar

materiál tělesa litina GG25, kulička kov + NBR

N

KÓD ROZMĚR DÉLKA mm CENA

F7000040 DN 40 180 4158,-

F7000050 DN 50 200 3465,-

F7000065 DN 65 240 4785,-

F7000080 DN 80 260 5775,-

F7000100 DN 100 300 7590,-

F7000125 DN 125 350 12045,-

F7000150 DN 150 400 12705,-

F7000200 DN 200 500 31350,-

obr 1

obr 3

VZESTUPNÉ

VERTIKÁLNÍ

PROUDĚNÍ

SESTUPNÉ VERTIKÁLNÍ

PROUDĚNÍ

obr 2

obr 4

HORIZONTÁLNÍ

PROUDĚNÍ

HORIZONTÁLNÍ

PROUDĚNÍ

S KRYTEM DOLŮ

ZÁVITOVÁ ZPĚTNÁ

KLAPKA (KULIČKA)

BRA.T7.000

vazké kapaliny, znečistěné kapaliny, odpadní

voda

PN 10, T = 0 ÷ +80 °C

minimální pracovní tlak 1 bar

materiál tělesa litina GG25, kulička kov + NBR

KÓD ROZMĚR DÉLKA mm CENA

T7000025 1“ 135 1749,-

T7000032 5/4“ 142 1815,-

T7000040 6/4“ 175 1881,-

T7000050 2“ 195 2541,-

T7000065 2“1/2 205 3762,-

T7000080 3“ 220 5610,-

obr 1

obr 3

NEREZOVÉ A PŘÍRUBOVÉ ARMATURY

PŘÍRUBOVÁ ZPĚTNÁ

KLAPKA - CLAPET

BRA.S6.000

odpadní voda, topení, průmysl, klimatizace

PN 16, T = 0 ÷ +80 °C

materiál tělesa a disku litina GG25, těsnění NBR

VZESTUPNÉ

VERTIKÁLNÍ

PROUDĚNÍ

obr 2

HORIZONTÁLNÍ

PROUDĚNÍ

SESTUPNÉ VERTIKÁLNÍ

PROUDĚNÍ

HORIZONTÁLNÍ

PROUDĚNÍ

S KRYTEM DOLŮ

obr 4

KÓD ROZMĚR DÉLKA mm CENA

S6000050 DN 50 200 2800,-

S6000065 DN 65 240 3675,-

S6000080 DN 80 260 4200,-

S6000100 DN 100 300 5670,-

S6000125 DN 125 350 7700,-

S6000150 DN 150 400 9800,-

S6000200 DN 200 450 16450,-

S6000250 DN 250 500 22400,-

Poznámka:

pouze pro horizontální potrubí

180


12

Kompenzátory

VODA

PRYŽOVÝ

KOMPENZÁTOR

VODA TOPENÍ

BRA.F8.500

voda, topení, klimatizace, průmysl, stlačený

vzduch, čerpací systémy

PN 16 (od DN 32 do DN 300), PN 10

(od DN 350), T = -10 ÷ +90 °C

přírubový, materiál pozinkovaná ocel - EPDM

KÓD ROZMĚR DÉLKA mm CENA

F8500032 DN 32 93 950,-

F8500040 DN 40 93 980,-

F8500050 DN 50 99 1129,-

F8500065 DN 65 108 1337,-

F8500080 DN 80 116 1455,-

F8500100 DN 100 129 1812,-

F8500125 DN 125 142 2590,-

F8500150 DN 150 156 3300,-

F8500200 DN 200 177 4900,-

F8500250 DN 250 206 7245,-

F8500300 DN 300 217 9900,-

F8500350 DN 350 266 14963,-

F8500400 DN 400 266 18113,-

F8500450 DN 450 200 21105,-

F8500500 DN 500 200 28035,-

F8500600 DN 600 250 39375,-

Poznámka:

možno dodat i v provedení PN 10

PRYŽOVÝ

BRA.F8.520

KOMPENZÁTOR

S NEREZOVÝMI PŘÍRUBAMI

voda, topení, klimatizace, průmysl, stlačený

vzduch, čerpací systémy

PN16 (od DN 32 do DN 300), PN 10

(od DN 350), T = -10 ÷ +90 °C

přírubový, materiál nerezová ocel - EPDM

KÓD ROZMĚR DÉLKA mm CENA

F8520032 DN 32 93 *

F8520040 DN 40 93 *

F8520050 DN 50 99 *

F8520065 DN 65 108 *

F8520080 DN 80 116 *

F8520100 DN 100 129 *

F8520125 DN 125 142 *

F8520150 DN 150 156 *

F8520200 DN 200 177 *

F8520250 DN 250 206 *

F8520300 DN 300 217 *

NEREZ

Poznámka:

*ceny na vyžádání dle aktuálního ceníku firmy BRANDONI

• možno dodat i v provedení PN 10

NEREZOVÉ A PŘÍRUBOVÉ ARMATURY

181


13

VODA

Kompenzátory

PRYŽOVÝ

KOMPENZÁTOR VODA

TOPENÍ

BRA.T8.500

voda, topení, klimatizace, průmysl, stlačený

vzduch, čerpací systémy

PN16, T = -10 ÷ +90 °C

závitové provedení, materiál litina ZN - EPDM

KÓD ROZMĚR DÉLKA mm CENA

T8500020 3/4“ 165 594,-

T8500025 1“ 175 660,-

T8500032 5/4“ 186 759,-

T8500040 6/4“ 186 858,-

T8500050 2“ 200 1056,-

T8500065 2“1/2 218 1815,-

T8500080 3“ 260 2442,-

Poznámka:

možno objednat v provedení nerez ocel AISI 304 - EPDM

(BRA.T8.510)

PŘECHODOVÝ

PRYŽOVÝ

KOMPENZÁTOR VODA

BRA.T8.500 TF

voda, topení, klimatizace, průmysl, stlačený

vzduch, čerpací systémy

PN 16, T = -10 ÷ +90 °C

přírubový / závitový, litina ZN - EPDM

KÓD ROZMĚR DÉLKA mm CENA

T8500032TF 5/4“ x DN 32 186 1260,-

T8500040TF 6/4“ x DN 40 186 1400,-

T8500050TF 2“ x DN 50 200 1610,-

T8500065TF 2“1/2 x DN 65 218 2625,-

T8500080TF 3“ x DN 80 260 3325,-

NEREZOVÉ A PŘÍRUBOVÉ ARMATURY

PRYŽOVÝ

VIBRAČNÍ MEZIKUS

PŘÍRUBOVÝ

BRA.W8.500

vodní systémy, chladicí a topné systémy,

čerpací systémy

PN 10, T = -10 ÷ +100 ˚C

materiál EPDM, kotevní ocel zajišťuje

antivibrační funkci

příruba PN 10 (možno dodat i PN 6)

KÓD ROZMĚR DÉLKA mm CENA

W8500020 DN 20 70 2244,-

W8500025 DN 25 70 2409,-

W8500032 DN 32 70 2739,-

W8500040 DN 40 70 2904,-

W8500050 DN 50 70 3201,-

W8500065 DN 65 70 3696,-

W8500080 DN 80 70 4356,-

W8500100 DN 100 70 5445,-

W8500125 DN 125 70 5940,-

W8500150 DN 150 70 6996,-

W8500200 DN 200 90 9570,-

182


Mezipřírubové uzavírací klapky

VODA

MEZIPŘÍRUBOVÁ

UZAVÍRACÍ KLAPKA

WAFER J9 - DISK LITINA

BRA.J9.000

voda, topení, protipožární systémy

PN 16 do DN 300, dále PN 10, možno objednat

do DN 600, univerzální pro PN 10 a PN 16 příruby,

T = 0 ÷ +120 °C

těleso klapky litina GGG40, disk litina GGG40

niklovaná, vložka EPDM, O-kroužek NBR

v souladu s 97/23/CE

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

J9.000.025 DN 25 1 1205,-

J9.000.032 DN 32 1 1266,-

J9.000.040 DN 40 1 1266,-

J9.000.050 DN 50 1 1066,-

J9.000.065 DN 65 1 1140,-

J9.000.080 DN 80 1 1294,-

J9.000.100 DN 100 1 1669,-

J9.000.125 DN 125 1 2051,-

J9.000.150 DN 150 1 2683,-

J9.000.200 DN 200 1 3910,-

J9.000.250 DN 250 1 6777,-

J9.000.300 DN 300 1 10511,-

C

Poznámka:

možnost dodat s ručním ovládacím kolem nebo motorem

za příplatek

MEZIPŘÍRUBOVÁ

UZAVÍRACÍ KLAPKA

WAFER J9 - DISK NEREZ

BRA.J9.020

topení, klimatizace, chemický a potravinářský

průmysl, protipožární systémy

PN 16 do DN 300, dále PN 10, možno objednat

do DN 600, univerzální pro PN 10 a PN 16 příruby,

T = 0 ÷ +120 °C

těleso klapky z litiny GGG40, disk z nerezové

oceli AISI 316, vložka EPDM, O-kroužek NBR

v souladu s 97/23/CE

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

J9.020.025 DN 25 1 1320,-

J9.020.032 DN 32 1 1349,-

J9.020.040 DN 40 1 1399,-

J9.020.050 DN 50 1 1492,-

J9.020.065 DN 65 1 1808,-

J9.020.080 DN 80 1 2038,-

J9.020.100 DN 100 1 2727,-

J9.020.125 DN 125 1 3674,-

J9.020.150 DN 150 1 4793,-

J9.020.200 DN 200 1 7749,-

J9.020.250 DN 250 1 13432,-

J9.020.300 DN 300 1 18311,-

MEZIPŘÍRUBOVÁ

UZAVÍRACÍ

KLAPKA PLYN

C

BRA.J9.101

pro plyn (zemní plyn, propan, …)

PN 5, příruba PN 10/PN 16, možno dodat do

DN 600, od DN 350 do DN 600 včetně ručního

ovládacího kola, T = 0 ÷ +60 °C

těleso klapky z litiny GGG40, disk z litiny

GGG40, vložka, O-kroužek NBR

v souladu s 97/23/CE

Poznámka:

možnost dodat s ručním ovládacím kolem nebo motorem

za příplatek

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

J9.101.032 DN 32 1 1371,-

J9.101.040 DN 40 1 1392,-

J9.101.050 DN 50 1 1521,-

J9.101.065 DN 65 1 1673,-

J9.101.080 DN 80 1 1929,-

J9.101.100 DN 100 1 2382,-

J9.101.125 DN 125 1 3071,-

J9.101.150 DN 150 1 3903,-

J9.101.200 DN 200 1 5711,-

J9.101.250 DN 250 1 9672,-

J9.101.300 DN 300 1 12972,-

NEREZOVÉ A PŘÍRUBOVÉ ARMATURY

C

Poznámka:

možnost dodat s ručním ovládacím kolem nebo motorem

za příplatek

2

183


VODA

Nožová šoupátka

NOŽOVÉ ŠOUPÁTKO

MEZIPŘÍRUBOVÉ

OBOUSTRANNÉ TĚSNĚNÍ

BRA.18.000

čistá voda, průmysl, chemický průmysl, neviskózní

kapaliny

PN 10, T = 0 ÷ +80 °C

provedení z litiny GG25, těsnění butyl, uzavírací

nůž z nerezové oceli AISI 316, dostupný až

do DN 1500

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

18.000.050 DN 50 1 9702,-

18.000.065 DN 65 1 10010,-

18.000.080 DN 80 1 12513,-

18.000.100 DN 100 1 12821,-

18.000.125 DN 125 1 14168,-

18.000.150 DN 150 1 17133,-

18.000.200 DN 200 1 21368,-

18.000.250 DN 250 1 27335,-

18.000.300 DN 300 1 34265,-

18.000.350 DN 350 1 47740,-

18.000.400 DN 400 1 *

18.000.450 DN 450 1 *

18.000.500 DN 500 1 *

18.000.600 DN 600 1 *


NA OBJEDNÁVKU

Poznámka:

*ceny na vyžádání dle aktuálního ceníku firmy BRANDONI

NEREZOVÉ A PŘÍRUBOVÉ ARMATURY

13

NOŽOVÉ ŠOUPÁTKO

MEZIPŘÍRUBOVÉ

OBOUSTRANNÉ TĚSNĚNÍ

BRA.18.609

čistá voda, průmysl, papírenský, chemický

průmysl, neviskózní kapaliny

PN 10, T = -20 ÷ +100 ˚C

těleso a uzavírací nůž z nerezové oceli

AISI 316, těsnění EPDM, dostupný až do DN 1500

NOŽOVÉ ŠOUPÁTKO

MEZIPŘÍRUBOVÉ

JEDNOSTRANNÉ TĚSNĚNÍ

BRA.19.000

dešťová a odpadní voda, kaly, papírenský,

chemický, cukrovarnický a koželužský průmysl,

viskózní a husté kapaliny, drtě

provozní tlak PN 10, T = -20 ÷ +80 °C (do +300 °C

na objednávku, série 19.006)

těleso z litiny GG25, těsnění butyl, uzavírací

nůž z nerezové oceli AISI 316, dostupný až do

DN 1000

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

18.609.050 DN 50 1 22225,-

18.609.065 DN 65 1 24063,-

18.609.080 DN 80 1 29750,-

18.609.100 DN 100 1 31325,-

18.609.125 DN 125 1 35875,-

18.609.150 DN 150 1 45325,-

18.609.200 DN 200 1 57313,-

18.609.250 DN 250 1 74813,-

18.609.300 DN 300 1 90125,-

18.609.350 DN 350 1 133000,-

18.609.400 DN 400 1 *

18.609.450 DN 450 1 *

18.609.500 DN 500 1 *

18.609.600 DN 600 1 *


KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

19.000.050 DN 50 1 8855,-

19.000.065 DN 65 1 9009,-

19.000.080 DN 80 1 9394,-

19.000.100 DN 100 1 9856,-

19.000.125 DN 125 1 11935,-

19.000.150 DN 150 1 12513,-

19.000.200 DN 200 1 18557,-

19.000.250 DN 250 1 23870,-

19.000.300 DN 300 1 30800,-

19.000.350 DN 350 1 52745,-

19.000.400 DN 400 1 *

19.000.450 DN 450 1 *

19.000.500 DN 500 1 *

19.000.600 DN 600 1 *


NA OBJEDNÁVKU

Poznámka:

*ceny na vyžádání dle aktuálního ceníku firmy BRANDONI

NA OBJEDNÁVKU

Poznámka:

*ceny na vyžádání dle aktuálního ceníku firmy BRANDONI

184


12

Nožová šoupátka

VODA

NOŽOVÉ ŠOUPÁTKO

MEZIPŘÍRUBOVÉ

JEDNOSTRANNÉ TĚSNĚNÍ

BRA.19.609

dešťová a odpadní voda, kaly, papírenský,

chemický, cukrovarnický a koželužský průmysl,

viskózní a husté kapaliny, drtě

provozní tlak PN 10, T = -20 ÷ +100 °C

(do +300 °C na objednávku, série 19.606)

těleso a uzavírací nůž z nerezové oceli

AISI 316, těsnění EPDM, dostupný až do DN 1000

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

19.609.050 DN 50 1 23625,-

19.609.065 DN 65 1 24588,-

19.609.080 DN 80 1 25594,-

19.609.100 DN 100 1 26469,-

19.609.125 DN 125 1 30188,-

19.609.150 DN 150 1 35657,-

19.609.200 DN 200 1 43575,-

19.609.250 DN 250 1 65625,-

19.609.300 DN 300 1 85750,-

19.609.350 DN 350 1 125563,-

19.609.400 DN 400 1 *

19.609.450 DN 450 1 *

19.609.500 DN 500 1 *

19.609.600 DN 600 1 *


NA OBJEDNÁVKU

Poznámka:

*ceny na vyžádání dle aktuálního ceníku firmy BRANDONI

NOŽOVÉ ŠOUPÁTKO

MEZIPŘÍRUBOVÉ

OBOUSTRANNÉ TĚSNĚNÍ

BRA.23.609

husté kaly, silně koncentrovaná papírovina,

melasa, husté neagresivní kapaliny, drtě

provozní tlak PN 10, T = -20 ÷ +100 °C

(do +300 °C na objednávku, série 23.606)

těleso a uzavírací nůž z nerezové oceli

AISI 316, těsnění EPDM, dostupný až do DN 1000

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

23.609.050 DN 50 1 50313,-

23.609.065 DN 65 1 54688,-

23.609.080 DN 80 1 63438,-

23.609.100 DN 100 1 70000,-

23.609.125 DN 125 1 88375,-

23.609.150 DN 150 1 98875,-

23.609.200 DN 200 1 105875,-

23.609.250 DN 250 1 159688,-

23.609.300 DN 300 1 279125,-


NA OBJEDNÁVKU

NEREZOVÉ A PŘÍRUBOVÉ ARMATURY

185


13

VODA

Pneumatické pohony

MOTOROVÉ BRA.D.A. ACTUATOR

POHONY

PRO KULOVÉ UZÁVĚRY

PŘÍRUBOVÉ A MEZIPŘÍRUBOVÉ

UZAVÍRACÍ KLAPKY WAFER J.9

pístový, pouze pro typy 02.200, M02.100

a 02.100

KULOVÉ UZÁVĚRY - DOPLATEK

KÓD ROZMĚR SÉRIE 02

AP3DN40 DN 40 7350,-

AP3DN50 DN 50 7534,-

AP35DN65 DN 65 8820,-

AP4DN80 DN 80 10107,-

AP45DN100 DN 100 13047,-

AP5DN125 DN 125 14333,-

AP55DN150 DN 150 17273,-

AP8DN200 DN 200 37485,-

AP10DN250 DN 250 86363,-

KÓD ROZMĚR UZAVÍRACÍ KLAPKY J9 - DOPLATEK

AP2DN25 DN 25 5250,-

AP2DN32 DN 32 5250,-

AP2DN40 DN 40 5250,-

AP2DN50 DN 50 5250,-

AP3DN65 DN 65 6064,-

AP3DN80 DN 80 6064,-

AP3DN100 DN 100 6064,-

AP35DN125 DN 125 8453,-

AP45DN150 DN 150 11760,-

AP45DN200 DN 200 11760,-

AP55DN250 DN 250 14884,-

AP6DN300 DN 300 21315,-

AP6DN350 DN 350 21315,-

AP8DN400 DN 400 40425,-


NA OBJEDNÁVKU

NEREZOVÉ A PŘÍRUBOVÉ ARMATURY

Poznámka:

možno objednat i elektrické servopohony, ceny na vyžádání

186


12

Zamezovače zpětného průtoku

VODA

DISCONECTOR

- ZAMEZOVAČ

ZPĚTNÉHO PRŮTOKU

PN 10, T max. = +85 °C

těleso: 1/2“ mosaz 3/4“ - 2“ bronz,

v souladu s EN 12729

BRA.ECO 3 T

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

ECO3T012M 1/2“ 1 7280,-

ECO3T034M 3/4“ 1 7280,-

ECO3T100B 1“ 1 9870,-

ECO3T114B 5/4“ 1 17850,-

ECO3T112B 6/4“ 1 17850,-

ECO3T200B 2“ 1 25200,-

INSTALACE

Pro správnou instalaci zamezovače zpětného průtoku je požadován kulový uzávěr protiproudu (1) a filtr (2), a dále kulový

uzávěr umístěný po proudu (4). Při kontrole a údržbě je nutné provést náležité vyčistění.

Legenda:

1 Kulový uzávěr

2 Filtr

3 Zamezovač zpětného průtoku

4 Kulový uzávěr

NEREZOVÉ A PŘÍRUBOVÉ ARMATURY

187


13

VODA

Zamezovače zpětného průtoku

DISCONECTOR

- ZAMEZOVAČ

ZPĚTNÉHO PRŮTOKU

BRA.ECO 3 F

PN 10, T max. = +85 °C

materiál tělesa litina GG 25, přírubový, příruby

PN 10 a 16

v souladu s EN 12729

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

ECO3F065 DN 65 1 56000,-

ECO3F080 DN 80 1 56875,-

ECO3F100 DN 100 1 96250,-

ECO3F150 DN 150 1 148750,-

INSTALACE

Pro správnou instalaci zamezovače zpětného průtoku je požadován kulový uzávěr protiproudu (1) a filtr (2), a dále kulový

uzávěr umístěný po proudu (4). Při kontrole a údržbě je nutné provést náležité vyčistění.

NEREZOVÉ A PŘÍRUBOVÉ ARMATURY

Legenda:

1 Kulový uzávěr

2 Filtr

3 Zamezovač zpětného průtoku

4 Kulový uzávěr

188


14

| PLYN

armatury závitové - plyn


PLYN

Kulové uzávěry na plyn

KULOVÝ UZÁVĚR PLYN

FUTURGAS

FIV.80010

PN 5, T = -20 ÷ +60 °C pro plyn

PN 40, T = -30 ÷ +120 °C pro vodu

materiál niklovaná mosaz OT 58, vnitřní -

vnitřní závit FF, provedení páčka, oboustranně

prodloužený závit, ATEST SZÚ BRNO na topné

plyny dle EN 331

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

80010014 1/4“ 36/144 109,-

80010038 3/8“ 36/144 99,-

80010012 1/2“ 36/144 132,-

80010034 3/4“ 24/96 190,-

80010100 1“ 12/48 322,-

80010114 5/4“ 8/32 496,-

80010112 6/4“ 4/16 729,-

80010200 2“ 4/16 1158,-

EN 331

KULOVÝ UZÁVĚR PLYN

FUTURGAS

FIV.80010

PN 5, T = -20 ÷ +60 °C pro plyn

PN 40, T = -30 ÷ +120 °C pro vodu

materiál niklovaná mosaz OT 58, vnitřní -

vnitřní závit FF, provedení motýl, oboustranně

prodloužený závit, ATEST SZÚ BRNO na topné

plyny dle EN 331

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

80010015 1/4“ 36/144 107,-

80010039 3/8“ 36/144 97,-

80010013 1/2“ 36/144 122,-

80010035 3/4“ 24/96 179,-

80010101 1“ 12/48 314,-

80010115 5/4“ 8/32 491,-

EN 331

KULOVÝ UZÁVĚR PLYN

FUTURGAS

FIV.80014

PN 5, T = -20 ÷ +60 °C pro plyn

PN 40, T = -30 ÷ +120 °C pro vodu

materiál niklovaná mosaz OT 58, vnitřní -

vnější závit MF, provedení motýl, oboustranně

prodloužený závit, ATEST SZÚ BRNO na topné

plyny dle EN 331

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

80014015 1/4“ 36/144 112,-

80014039 3/8“ 36/144 109,-

80014013 1/2“ 36/144 126,-

80014035 3/4“ 24/96 190,-

80014101 1“ 12/48 329,-

80014115 5/4“ 8/32 503,-

EN 331

ARMATURY ZÁVITOVÉ - PLYN

KULOVÝ UZÁVĚR PLYN

FUTURGAS

FIV.80014

PN 5, T = -20 ÷ +60 °C pro plyn

PN 40, T = -30 ÷ +120 °C pro vodu

materiál niklovaná mosaz OT 58, vnitřní -

vnější závit MF, provedení páčka, oboustranně

prodloužený závit, ATEST SZÚ BRNO na topné

plyny dle EN 331

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

80014014 1/4“ 36/144 114,-

80014038 3/8“ 36/144 111,-

80014012 1/2“ 36/144 136,-

80014034 3/4“ 24/96 200,-

80014100 1“ 12/48 337,-

80014114 5/4“ 8/32 508,-

80014112 6/4“ 4/16 748,-

80014200 2“ 4/16 1208,-

14

EN 331

190


Kulové uzávěry na plyn

PLYN

KULOVÝ

UZÁVĚR PLYN

IVAR.G 51

PN 5, T = - 20 ÷ +60 °C

materiál niklovaná mosaz OT 58, vnitřní

- vnitřní závit FF, provedení páčka

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

3801515030 1/2“ 12/120 187,-

3802015030 3/4“ 12/48 259,-

3802515030 1“ 6/36 463,-

3803215030 5/4“ 4/24 721,-

3804015030 6/4“ 2/16 1014,-

3805015030 2“ 2/12 1597,-

3806515030 2“1/2 3 3134,-

3808015030 3“ 2 4599,-

3810015030 4“ 1 10080,-

EN 331

VZORKOVACÍ

VENTIL ZEMNÍ

PLYN

FIV.8114R / 8104R

FIV.8115R / 8105R

PN 5, T = - 20 ÷ +60 °C

materiál niklovaná mosaz OT 58, ∅ 14 mm

/ 1/2“, rohový, přímý, vnitřní závit

R - rohový, P - přímý

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

8114R104R ∅ 14 x 1/2“ F 20/160 164,-

8115R104R ∅ 14 x 1/2“ M 20/160 165,-

8104R104P ∅ 14 x 1/2“ F 20/160 157,-

8105R104P ∅ 14 x 1/2“ M 20/160 158,-

EN 331

FIV.8114 R - rohový

FIV.8115 R - rohový

FIV.8104 R - přímý

FIV.8105 R - přímý

VZORKOVACÍ

VENTIL PB

FIV.8116R / 8106R

FIV.8117R / 8107R

PN 5, T = -20 ÷ +60 °C

materiál niklovaná mosaz OT 58, ∅ 9,8 mm

/ 1/2“, rohový, přímý, vnější závit

R - rohový, P - přímý

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

8116R104R ∅ 9,8 x 1/2“ F 20/160 125,-

8117R104R ∅ 9,8 x 1/2“ M 20/160 127,-

8106R104P ∅ 9,8 x 1/2“ F 20/160 118,-

8107R104P ∅ 9,8 x 1/2“ M 20/160 120,-

EN 331

ARMATURY ZÁVITOVÉ - PLYN

FIV.8116 R - rohový

FIV.8117 R - rohový

FIV.8106 R - přímý

FIV.8107 R - přímý

14

191


14

PLYN

Kulové uzávěry na plyn

KULOVÝ UZÁVĚR

PLYN TŘÍCESTNÝ

IVAR.240 E

PN 16, T = 0 ÷ +100 °C

typ L / T, materiál niklovaná mosaz OT 58,

vnitřní - vnitřní závit, provedení páčka

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

240E012L / T 1/2“ L / T 10 923,-

240E034L / T 3/4“ L / T 8 1165,-

240E100L / T 1“ L / T 4 1789,-

240E114L / T 5/4“ L / T 1 2347,-

240E112L / T 6/4“ L / T 1 4022,-

240E200L / T 2“ L / T 1 5342,-

240E212L / T 2“1/2 L / T 1 11371,-

KULOVÝ UZÁVĚR

PLYN ROHOVÝ

FIV.8110R/8113R

FIV.8111R/8118R

FIV.8112R/8119R

PN 5, T = -20 ÷ +60 °C

materiál niklovaná mosaz OT 58, vnitřní

- vnitřní závit FF, vnitřní - vnější závit FM,

MF, 8118R076, 8119R076 s převlečnou maticí,

provedení motýl

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

8110R104 1/2“ FF 20 118,-

8112R076 1/2“ FM 20 118,-

8111R104 1/2“ MF 20 120,-

8113R076 1/2“ MM 20 119,-

8118R076 1/2“ FF 20 171,-

8119R076 1/2“ MF 20 172,-

EN 331

KULOVÝ UZÁVĚR

PLYN ROHOVÝ

IVAR.G 59

IVAR.G 59/9

PN 5, T = -20 ÷ +60 °C

materiál niklovaná mosaz OT 58, vnitřní -

vnitřní závit FF, vnitřní - vnější závit FM, provedení

motýl

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ CENA

09800018 G 59 3/4“ FF 6 309,-

09800020 G 59 1“ FF 6 469,-

09800019 G 59/9 3/4“ FM 10 309,-

09800021 G 59/9 1“ FM 6 469,-

ARMATURY ZÁVITOVÉ - PLYN

IVAR.G 59 IVAR.G 59/9

KULOVÝ UZÁVĚR IVAR.CIM 415

PLYN

S DIELEKTRICKOU SPOJKOU

PN 5, T = -20 ÷ +60 °C

ochrana proti bludným el. proudům v plynovém

potrubí - katodická ochrana, možno opatřit

plombou, materiál niklovaná mosaz OT 58 - slitina,

5 MOhm

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

415034 3/4“ 1 1310,-

415100 1“ 1 1777,-

415114 5/4“ 1 2411,-

415112 6/4“ 1 3172,-

415200 2“ 1 4143,-


NA OBJEDNÁVKU

192


Protipožární armatury na plyn

PLYN

KULOVÝ UZÁVĚR PŘÍMÝ

S PROTIPOŽÁRNÍ

ARMATUROU FIREBAG

IVAR.G2T10

PN 5, T = -20 ÷ +60 °C, T = +925 °C - 60 min.

materiál niklovaná mosaz OT 58, provozní

pojistka

EN 331

C

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

G2T106C00 1/2“ F x 1/2“ F 15 511,-

G2T107C00 3/4“ F x 3/4“ F 10 685,-

G2T110C00 1“ F x 1“ F 5 1059,-

Poznámka:

FireBag je protipožární armatura pro plyn. Zabraňuje úniku

plynu v případě požáru. Jakmile teplota okolí dosáhne +100 °C

s tolerancí -5 °C, uvolní se v tělese armatury element, který

uzavře přívod plynu. FireBag odolává teplotě +925 °C po dobu

jedné hodiny.

Doporučené použití dle TPG 70403.

KULOVÝ UZÁVĚR

ROHOVÝ S PROTIPOŽÁRNÍ

ARMATUROU FIREBAG

IVAR.G2T40

PN 5, T = -20 ÷ +60 °C, T = +925 °C - 60 min.

materiál niklovaná mosaz OT 58, provozní

pojistka

EN 331

C

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

G2T406C00 1/2“ M x 1/2“ F 15 505,-

G2T407C00 3/4“ M x 3/4“ F 10 663,-

G2T410C00 1“ M x 1“ F 5 997,-

Poznámka:

FireBag je protipožární armatura pro plyn. Zabraňuje úniku

plynu v případě požáru. Jakmile teplota okolí dosáhne +100 °C

s tolerancí -5 °C, uvolní se v tělese armatury element, který

uzavře přívod plynu. FireBag odolává teplotě +925 °C po dobu

jedné hodiny.

Doporučené použití dle TPG 70403.

ZÁVITOVÁ VSUVKA

S PROTIPOŽÁRNÍ

ARMATUROU FIREBAG

IVAR.TASK

PN 5, T = -20 ÷ +60 °C, T = +925 °C - 60 min.

materiál pozinkovaná ocel, provozní pojistka

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

TASK100FM1 1/2“ F x 1/2“ M 60 309,-

TASK200FM1 3/4“ F x 3/4“ M 50 486,-

TASK300FM1 1“ F x 1“ M 25 739,-

TASK400FM1 5/4“ F x 5/4“ M 6 4320,-

TASK500FM1 6/4“ F x 6/4“ M 6 4869,-

TASK600FM1 2“ F x 2“ M 6 5814,-

TASK100FF1 1/2“ F x 1/2“ F 60 420,-

TASK200FF1 3/4“ F x 3/4“ F 50 552,-

TASK300FF1 1“ F x 1“ F 25 832,-

TASK400FF1 5/4“ F x 5/4“ F 6 4333,-

TASK500FF1 6/4“ F x 6/4“ F 6 4895,-

TASK600FF1 2“ F x 2“ F 6 5813,-

KULOVÝ UZÁVĚR PŘÍMÝ

S PROTIPOŽÁRNÍ

ARMATUROU FIREBAG

C

IVAR.G4T4

PN 5, T = -20 ÷ +60 °C, T = +925 °C - 60 min.

materiál niklovaná mosaz OT 58, provozní

pojistka

EN 331

C

Poznámka:

FireBag je protipožární armatura pro plyn. Zabraňuje úniku

plynu v případě požáru. Jakmile teplota okolí dosáhne +100 °C

s tolerancí -5 °C, uvolní se v tělese armatury element, který

uzavře přívod plynu. FireBag odolává teplotě +925 °C po dobu

jedné hodiny.

Doporučené použití dle TPG 70403.

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

G4T40600 5/4“ F x 5/4“ F 1 5480,-

G4T40700 6/4“ F x 6/4“ F 1 6395,-

G4T40800 2“ F x 2“ F 1 8495,-

Poznámka:

FireBag je protipožární armatura pro plyn. Zabraňuje úniku

plynu v případě požáru. Jakmile teplota okolí dosáhne +100 °C

s tolerancí -5 °C, uvolní se v tělese armatury element, který

uzavře přívod plynu. FireBag odolává teplotě +925 °C po dobu

jedné hodiny.

Doporučené použití dle TPG 70403.

ARMATURY ZÁVITOVÉ - PLYN

14

193


PLYN

Protipožární armatury na plyn

PŘÍRUBOVÁ VSUVKA

S PROTIPOŽÁRNÍ

ARMATUROU FIREBAG

IVAR.TASF

PN 5, T = -20 ÷ +60 °C, T = +925 °C - 60 min.

příruba - pozinkovaná ocel, provozní pojistka

KÓD ROZMĚR BALENÍ CENA

TASF02500 DN 25 1 7630,-

TASF03200 DN 32 1 7630,-

TASF04000 DN 40 1 7439,-

TASF05000 DN 50 1 8539,-

TASF06500 DN 65 1 38579,-

TASF08000 DN 80 1 47641,-

TASF10000 DN 100 1 77356,-

TASF12500 DN 125 1 86623,-

TASF15000 DN 150 1 98735,-

TASF20000 DN 200 1 170570,-


NA OBJEDNÁVKU

C

Poznámka:

FireBag je protipožární armatura pro plyn. Zabraňuje úniku

plynu v případě požáru. Jakmile teplota okolí dosáhne +100 °C

s tolerancí -5 °C, uvolní se v tělese armatury element, který

uzavře přívod plynu. FireBag odolává teplotě +925 °C po dobu

jedné hodiny.

Doporučené použití dle TPG 70403.

FLEXIBILNÍ HADICE IVAR.R4TD

DVOUPLÁŠŤOVÁ NEREZ

PRO BAJONETOVÉ UZÁVĚRY NA PLYN

PN 1, provozní T = -20 ÷ +60 °C

materiál nerez, pouze k R4 a R4T

ATEST SZÚ BRNO

KÓD ROZMĚR CENA

R4TD0500 500 mm - 1/2” F x RS 700,-

R4TD0800 800 mm - 1/2” F x RS 832,-

R4TD1000 1000 mm - 1/2” F x RS 999,-

R4TD1250 1250 mm - 1/2” F x RS 1131,-

R4TD1500 1500 mm - 1/2” F x RS 1287,-

R4TD2000 2000 mm - 1/2” F x RS 1999,-

NEOMEZENÁ

ŽIVOTNOST

Poznámka:

RS - rychlospojka

Doporučené použití dle TPG 70403.

ARMATURY ZÁVITOVÉ - PLYN

14

ROHOVÝ UZÁVĚR

IVAR.R4T

NA PLYN

IVAR.R4