Ceník od 1.9.2009 - Genova Bohemia sro

genovabohemia.cz

Ceník od 1.9.2009 - Genova Bohemia sro

Schválil: Petr Zelinka

CENÍK platnost od 01. 09. 2009

kód výrobky cena bez DPH balení karton

balení hmotnost

p ř e d s t ě n o v é i n s p t a l a č n í W C s y s t é m y

A100/1000 Alcamodul - předstěnový instalační systém pro zazdívání 3 760,00 Kč 1 7,70

A100/850 Alcamodul - stavební výška 0,85 m NOVINKA 4 190,00 Kč 1 7,70

A101/1200 Sádromodul - předstěnový instalační systém 5 090,00 Kč 1 14,10

A101/1000 Sádromodul - stavební výška 1 m NOVINKA 5 690,00 Kč 1 13,90

A101/850 Sádromodul - stavební výška 0,85 m NOVINKA 5 690,00 Kč 1 13,00

A102

Jádromodul - předstěnový instalační systém

určený pro suchou instalaci především při rekonstrukci bytových jader 5 250,00 Kč 1 16,60

A112 Basicmodul - pro na podlaze stojící toalety a turecké záchody NOVINKA 2 940,00 Kč 1 5,50

p ř í s l u š e n s t v í p r o p ř e d s t ě n o v é s y s t é m y

M90 Nohy k A100 498,00 Kč 1 pár 1,10

M91 Izolační deska 69,00 Kč 75 4,20

M909

Spojovací dvojité koleno 90° s t ěsněním

a ochrannými zátkami pro závěsné WC 1 699,00 Kč 1 0,60

M910 Izolační deska s příslušenstvím 109,00 Kč 75 5,90

t l a č í t k a

M70 Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy bílé 890,00 Kč 25 9,50

M71 Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy chrom - lesk 1 120,00 Kč 25 9,50

M72 Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy chrom - mat 1 195,00 Kč 25 9,50

M73

Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační

systémy chrom - kombinace: deska - lesk, tlačítko - mat 1 245,00 Kč 25 9,50

M270 Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy bílé 890,00 Kč 25 9,50

M271 Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy chrom - lesk 1 120,00 Kč 25 9,50

M272 Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy chrom - mat 1 195,00 Kč 25 9,50

M277 Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy antracit 1 245,00 Kč 25 9,50

M370 Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy bílé 1 050,00 Kč 25 9,50

M371 Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy chrom - lesk 1 390,00 Kč 25 9,50

M372 Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy chrom - mat 1 465,00 Kč 25 9,50

M378 Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy černé 1 430,00 Kč 25 9,50

M470 Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy bílé 1 050,00 Kč 25 9,50

M471 Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy chrom - lesk 1 390,00 Kč 25 9,50

M472 Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy chrom - mat 1 465,00 Kč 25 9,50

M478 Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy černé 1 430,00 Kč 25 9,50

m o n t á ž n í r á m y z a ř i z o v a c í c h p ř e d m ě t ů

A104/1200 Montážní rám pro umyvadlo 1 735,00 Kč 1 8,20

A104/1000 Montážní rám pro umyvadlo - stavební výška 1 m NOVINKA 2 169,00 Kč 1 7,50

A104/850 Montážní rám pro umyvadlo - stavební výška 0,85 m NOVINKA 2 169,00 Kč 1 6,20

A104A/1200 Montážní rám pro umyvadlo s výstupy pro vyvedení baterie ze zdi NOVINKA 2 050,00 Kč 1 8,70

A105/1200 Montážní rám pro bidet 2 350,00 Kč 1 12,00

A105/1000 Montážní rám pro bidet - stavební výška 1 m NOVINKA 2 935,00 Kč 1 11,30

A105/850 Montážní rám pro bidet - stavební výška 0,85 m NOVINKA 2 935,00 Kč 1 9,00

A107/1200 Montážní rám pro pisoár 2 050,00 Kč 1 13,50

A107S/1200 Montážní rám pro pisoár s možností rozšíření o senzorový splachovač NOVINKA 2 650,00 Kč 1 13,90

n a p o u š t ě c í v e n t i l y

A12 1/2", 3/8" Napouštěcí ventil spodní 113,00 Kč 50 9,90

A14 1/2", 3/8" Napouštěcí ventil spodní kovový závit 187,00 Kč 50 11,40

A15 1/2", 3/8"(CH11 3/8") Napouštěcí ventil boční 113,00 Kč 75 10,90

A15P 1/2", 3/8" Napouštěcí ventil boční 113,00 Kč 75 10,80

A16 1/2", 3/8" (A11 3/8") Napouštěcí ventil boční kovový závit 184,00 Kč 75 14,50

A16P 3/8" Napouštěcí ventil boční kovový závit 184,00 Kč 75 12,50

v y p o u š t ě c í v e n t i l y

A2000 Vypouštěcí ventil se STOP tlačítkem 263,00 Kč 25 9,90

A02 Vypouštěcí ventil pro nízko položenou nádržku 154,00 Kč 25 8,50

A03 Vypouštěcí ventil pro vysoko položenou nádržku 154,00 Kč 25 8,50

A03A Vypouštěcí ventil pro vysoko položenou nádržku 154,00 Kč 35 6,50

A04 Vypouštěcí ventil s dvoutlačítkem 323,00 Kč 20 8,20

A05 Vypouštěcí ventil se STOP tlačítkem zvýšený 289,00 Kč 25 9,90

A06 Vypouštěcí ventil pro A100,A101,A102 253,00 Kč 25 8,50

WC p l a s t o v é n á d r ž k y

A93 Alca UNI DUAL univerzální WC nádržka 628,00 Kč 1 2,50

A94 Alca UNI univerzální WC nádržka START/STOP 603,00 Kč 1 2,50

A95 Trubice splachovací dělená Ø32 + vložka vrapová 119,00 Kč 1 0,30

A950 Trubice splachovací komplet Ø35 113,00 Kč 1 0,52

s p l a c h o v a c í s o u p r a v y

SA2000 1/2",3/8" Splachovací souprava se STOP tlačítkem 407,00 Kč 20 13,20

SA2000S 1/2",3/8" Splachovací souprava se STOP tlačítkem 407,00 Kč 20 13,80

SA04 1/2", 3/8" Splachovací souprava s dvoutlačítkem 484,00 Kč 20 12,80

SA04S 1/2", 3/8" Splachovací souprava s dvoutlačítkem 484,00 Kč 20 13,40

v a n o v é s i f o n y

A50 Sifon vanový 141,00 Kč 25 8,90

A501 Sifon vanový chrom 180,00 Kč 20 9,80

A502 Sifon vanový bílý 133,00 Kč 20 9,80

A57K Sifon vanový celokovový komplet 644,00 Kč 12 15,40

A51B Sifon vanový automat komplet bílý 285,00 Kč 20 13,70

A51BM Sifon vanový automat komplet bílý 312,00 Kč 20 13,90

A51CR Sifon vanový automat komplet chrom 424,00 Kč 20 13,70

A51CR 80 Sifon vanový automat komplet chrom, délka 80 cm 464,00 Kč 12 9,40

A51CR 100 Sifon vanový automat komplet chrom, délka 100 cm 484,00 Kč 12 9,40

A51CRM Sifon vanový automat komplet chrom 451,00 Kč 20 13,90

A54CR Sifon vanový automat chrom 384,00 Kč 20 11,70


kód výrobky cena bez DPH balení karton balení hmotnost

A54CRM Sifon vanový automat chrom 411,00 Kč 20 11,90

A55K Sifon vanový automat komplet kov 474,00 Kč 20 15,70

A55K 80 Sifon vanový automat komplet kov, délka 80 cm 494,00 Kč 12 10,60

A55K 100 Sifon vanový automat komplet kov, délka 100 cm 514,00 Kč 12 10,60

A55KM Sifon vanový automat komplet kov 500,00 Kč 20 15,90

A55KM 80 Sifon vanový automat komplet kov, délka 80 cm 520,00 Kč 12 10,60

A55KM 100 Sifon vanový automat komplet kov, délka 100 cm 540,00 Kč 12 10,60

A56K Sifon vanový automat kov 433,00 Kč 20 13,50

A56KM Sifon vanový automat kov 459,00 Kč 20 13,70

A53 Ø40 Zápachová uzávěra 40,00 Kč 75 10,20

A53 Ø50 Zápachová uzávěra 40,00 Kč 75 10,20

A53 6/4" Zápachová uzávěra 40,00 Kč 75 10,20

A53 7/4" Zápachová uzávěra 40,00 Kč 75 10,20

v a n o v é s i f o n y s n a p o u š t ě n í m p ř e p a d e m

A560KM Sifon vanový automat s napouštěním přepadem kov 1 290,00 Kč 12 23,90

A560KM 80 Sifon vanový automat s napouštěním přepadem kov 1 310,00 Kč 12 23,90

A561KM Sifon vanový automat s napouštěním přepadem kov 1 690,00 Kč 12 23,90

A561KM 80 Sifon vanový automat s napouštěním přepadem kov 1 710,00 Kč 12 23,90

v a n o v é s i f o n y click/clack

A504KM Sifon vanový click/clack kov 590,00 Kč 20 15,60

A505KM Sifon vanový click/clack kov - plast 520,00 Kč 20 14,40

A505CRM Sifon vanový click/clack plast-plast 419,00 Kč 20 14,00

v a n i č k o v é s i f o n y Ø50-60 mm

A503KM Sifon vaničkový click/clack 490,00 Kč 25 10,20

A461 Ø50 Odtoková souprava se zápachovou uzávěrou 77,00 Kč 50 10,60

A462 Ø50 Odtoková souprava se zápachovou uzávěrou a kolenem 265,00 Kč 35 10,40

A36 Výpusť pro sprchovou vaničku WS 191,00 Kč 1 0,18

A52 Koleno 45° 30,00 Kč 75 5,80

A46 Ø50 Sifon vaničkový s nerezovou mřížkou 150,00 Kč 30 7,60

A46 Ø60 Sifon vaničkový s nerezovou mřížkou 150,00 Kč 30 7,60

A46P8 Ø50, Ø60

Sifon vaničkový s nerezovou mřížkou s přípojkou přímou Ø8,10,12

A46P10 Ø50, Ø60

A46P12 Ø50, Ø60 195,00 Kč 30 7,70

A46PK8 Ø50, Ø60 Sifon vaničkový s nerezovou mřížkou a přípojkou - kolenem Ø8,10,12

A46PK10 Ø50, Ø60

A46PK12 Ø50, Ø60 195,00 Kč 30 7,70

A47B Ø50 Sifon vaničkový bílý 177,00 Kč 30 8,10

A47B Ø60 Sifon vaničkový bílý 177,00 Kč 30 8,10

A47BP8 Ø50, Ø60 Sifon vaničkový bílý s přípojkou přímou Ø8,10,12

A47BP10 Ø50, Ø60

A47BP12 Ø50, Ø60 222,00 Kč 30 8,20

A47BPK8 Ø50, Ø60 Sifon vaničkový bílý s přípojkou - kolenem Ø8, 10, 12

A47BPK10 Ø50, Ø60

A47BPK12 Ø50, Ø60 222,00 Kč 30 8,20

A47CR Ø50 Sifon vaničkový chrom 240,00 Kč 30 8,10

A47CR Ø60 Sifon vaničkový chrom 240,00 Kč 30 8,10

A47CRP8 Ø50, Ø60 Sifon vaničkový chrom s přípojkou přímou Ø8,10,12

A47CRP10 Ø50, Ø60

A47CRP12 Ø50, Ø60 285,00 Kč 30 8,20

A47CRPK8 Ø50, Ø60 Sifon vaničkový chrom s přípojkou - kolenem Ø8, 10, 12

47CRPK12 Ø50, Ø60

A47CRPK10 Ø50, Ø60 285,00 Kč 30 8,20

v a n i č k o v é s i f o n y Ø90 mm

A48 Sifon vaničkový s nerezovou mřížkou 195,00 Kč 24 7,90

A48P8, A48P10

Sifon vaničkový s nerezovou mřížkou s přípojkou přímou Ø8,10,12

A48P12 245,00 Kč 24 8,00

A48PK8, A48PK10 Sifon vaničkový s nerezovou mřížkou s přípojkou - kolenem Ø8, 10, 12

A48PK12 245,00 Kč 24 8,00

A49B Sifon vaničkový bílý 215,00 Kč 24 8,10

A49BP8, A49BP10

A49BP12 Sifon vaničkový bílý s přípojkou přímou Ø8,10,12 265,00 Kč 24 8,20

A49BPK8, A49BPK10

A49BPK12 Sifon vaničkový bílý s přípojkou - kolenem Ø8, 10, 12 265,00 Kč 24 8,20

A49CR Sifon vaničkový chrom 295,00 Kč 24 8,10

A49CRP8, A49CRP10

A49CRP12 Sifon vaničkový chrom s přípojkou přímou Ø8,10,12 345,00 Kč 24 8,20

A49CRPK8, A49CRPK10

A49CRPK12 Sifon vaničkový chrom s přípojkou - kolenem Ø8, 10, 12 345,00 Kč 24 8,20

A49K Sifon vaničkový kov LUX 390,00 Kč 24 11,90

A49KP8, A49KP10

A49KP12 Sifon vaničkový kov LUX s přípojkou přímou Ø8,10,12 430,00 Kč 24 12,00

A49KPK8, A49KPK10

A49KPK12 Sifon vaničkový kov LUX s přípojkou - kolenem Ø8, 10, 12 430,00 Kč 24 12,00

p o d l a h o v é v p u s t i

APV1 Podlahová vpusť 105x105/50 boční nerez 194,00 Kč 25 9,00

APV2 Podlahová vpusť 105x105/50 přímá nerez 194,00 Kč 25 9,00

APV3 Podlahová vpusť 150x150/50 boční bílá 42,00 Kč 30 8,00

APV4 Podlahová vpusť 150x150/50 přímá bílá 40,00 Kč 30 8,00

APV10 Podlahová vpusť 150x150/110 boční bílá 268,00 Kč 10 8,00

APV11 Podlahová vpusť 150x150/110 přímá bílá 102,00 Kč 12 5,10

APV12 Podlahová vpusť 150x150/110 boční nerez 428,00 Kč 10 8,50

APV13 Podlahová vpusť 150x150/110 přímá nerez 268,00 Kč 12 5,40

MPV001 Designová mřížka 105x105/50 mosaz-chrom 480,00 Kč 1 0,35

MPV002 Designová mřížka 105x105/50 mosaz-chrom 480,00 Kč 1 0,35

MPV003 Designová mřížka 105x105/50 mosaz-chrom 480,00 Kč 1 0,35

APV101 Podlahová vpusť 105x105/50 boční mosaz-chrom 590,00 Kč 18 12,60

APV102 Podlahová vpusť 105x105/50 boční mosaz-chrom 590,00 Kč 18 12,60

APV103 Podlahová vpusť 105x105/50 boční mosaz-chrom 590,00 Kč 18 12,60

APV201 Podlahová vpusť 105x105/50 přímá mosaz-chrom 590,00 Kč 18 12,60

APV202 Podlahová vpusť 105x105/50 přímá mosaz-chrom 590,00 Kč 18 12,60

APV203 Podlahová vpusť 105x105/50 přímá mosaz-chrom 590,00 Kč 18 12,60


kód výrobky cena bez DPH balení karton balení hmotnost

p r a č k o v é s i f o n y

APS1 Sifon pračkový venkovní chrom 73,00 Kč 100 5,40

APS2 Sifon pračkový venkovní bílý 39,00 Kč 100 5,40

APS3 Sifon pračkový podomítkový nerez 64,00 Kč 40 7,10

APS4 Sifon pračkový podomítkový bílý 48,00 Kč 40 7,10

APS5 Sifon pračkový podomítkový do sádrokartonu nerez NOVINKA 79,00 Kč 40 7,10

APS6 Sifon pračkový podomítkový do sádrokartonu bílý NOVINKA 59,00 Kč 40 7,10

u m y v a d l o v é s i f o n y

A41 Sifon umyvadlový Ø40 s nerezovou mřížkou Ø63 87,00 Kč 25 7,10

A41R Sifon umyvadlový Ø40 s nerezovou mřížkou Ø63 a řetízkem 97,00 Kč 25 7,10

A410 Sifon umyvadlový Ø32 s nerezovou mřížkou Ø63 88,00 Kč 25 7,10

A42 Sifon umyvadlový Ø40 s plastovou mřížkou Ø63 69,00 Kč 25 6,90

A42R Sifon umyvadlový Ø40 s plastovou mřížkou Ø63 a řetízkem 79,00 Kč 25 6,90

A420 Sifon umyvadlový Ø32 s plastovou mřížkou Ø63 70,00 Kč 25 6,90

A411 Sifon umyvadlový Ø32 s nerezovou mřížkou Ø63 95,00 Kč 25 7,80

A412 Sifon umyvadlový "S" Ø32 s nerezovou mřížkou Ø63 115,00 Kč 25 5,40

A421 Sifon umyvadlový Ø32 s plastovou mřížkou Ø63 76,00 Kč 25 7,70

A41P Sifon umyvadlový Ø40 s přípojkou a nerezovou mřížkou Ø63 111,00 Kč 20 7,00

A41PR Sifon umyvadlový Ø40 s příp., nerez. mřížkou Ø63 a řetízkem 121,00 Kč 20 7,00

A410P Sifon umyvadlový Ø32 s přípojkou a nerezovou mřížkou Ø63 113,00 Kč 20 7,00

A413P Prostorově úsporný umyvadlový sifon s přípojkou 140,00 Kč 10 5,40

A42P Sifon umyvadlový Ø40 s přípojkou a plastovou mřížkou Ø63 91,00 Kč 20 6,80

A420P Sifon umyvadlový Ø32 s přípojkou a plastovou mřížkou Ø63 92,00 Kč 20 6,80

A43 Sifon umyvadlový Ø40 s převlečnou maticí 5/4" 57,00 Kč 25 5,90

A430 Sifon umyvadlový Ø32 s převlečnou maticí 5/4" 58,00 Kč 25 5,90

A43P Sifon umyvadlový Ø40 s přípojkou a převlečnou maticí 5/4" 70,00 Kč 25 7,10

A430P Sifon umyvadlový Ø32 s přípojkou a převlečnou maticí 5/4" 71,00 Kč 25 7,10

u m y v a d l o v é s i f o n y - v ý p u s t i

A31 Výpusť umyvadlová 5/4" s nerezovou mřížkou Ø63 37,00 Kč 100 7,80

A32 Výpusť umyvadlová 5/4" s plastovou mřížkou Ø63 31,00 Kč 100 7,50

A31P Výpusť umyvadlová 6/4" s nerezovou mřížkou Ø63 a přípojkou 61,00 Kč 75 9,80

A300 Mezikus 5/4" s přípojkou 58,00 Kč 75 7,20

u m y v a d l o v é s i f o n y - c l i c k / c l a c k

A391 Výpusť umyvadlová click/clack 5/4" celokovová, malá zátka 249,00 Kč 45 14,20

A392 Výpusť umyvadlová click/clack 5/4" celokovová, velká zátka 289,00 Kč 30 11,40

A393 Výpusť umyvadlová click/clack 5/4" celokovová, hranatá zátka 319,00 Kč 30 11,40

A431 Sifon umyvadlový kov Ø32 s převlečnou maticí 5/4" 245,00 Kč 20 12,70

A432 Sifon umyvadlový U kov Ø32 s převlečnou maticí 5/4" 210,00 Kč 25 10,90

d e s i g n o v é r o h o v é v e n t i l y

A400 Sifon umyvadlový Ø32 DESIGN celokovový 600,00 Kč 15 12,50

A401 Sifon umyvadlový Ø32 DESIGN celokovový hranatý 690,00 Kč 15 16,50

ARV001 Ventil rohový s filtrem 1/2" x 3/8" 280,00 Kč 60 19,80

ARV002 Ventil rohový čtyřhran 1/2" x 3/8" 160,00 Kč 72 14,80

A400 BLISTR Sifon umyvadlový Ø32 DESIGN celokovový NOVINKA 670,00 Kč 15 12,00

A401 BLISTR Sifon umyvadlový Ø32 DESIGN celokovový hranatý NOVINKA 760,00 Kč 15 16,00

ARV001 BLISTR Ventil rohový s filtrem 1/2" x 3/8" (sada 2ks) NOVINKA 620,00 Kč 20 19,00

ARV002 BLISTR Ventil rohový čtyřhran 1/2" x 3/8" (sada 2ks) NOVINKA 385,00 Kč 20 14,00

d ř e z o v é s i f o n y s v ý p u s t í

A441 Ø50/40 Sifon dřezový s nerezovou mřížkou Ø70 101,00 Kč 25 7,40

A441P Ø50/40 Sifon dřezový s nerezovou mřížkou Ø70 a přípojkou 128,00 Kč 20 6,50

A442 Ø50/40 Sifon dřezový s plastovou mřížkou Ø70 92,00 Kč 25 7,10

A442P Ø50/40 Sifon dřezový s plastovou mřížkou Ø70 a přípojkou 120,00 Kč 20 6,20

A444 Ø50/40 Sifon dřezový s nerezovou mřížkou Ø70 a flexi přepadem 181,00 Kč 15 4,50

A444P Ø50/40 Sifon dřezový s nerezovou mřížkou Ø70, flexi přepadem a přípojkou 187,00 Kč 15 4,70

A446 Ø50/40 Sifon dřezový s nerezovou mřížkou Ø115 253,00 Kč 15 6,90

A446P Ø50/40 Sifon dřezový s nerezovou mřížkou Ø115 a přípojkou 268,00 Kč 15 7,20

A447 Ø50/40 Sifon dřezový s nerezovou mřížkou Ø115 a flexi přepadem 307,00 Kč 15 7,40

A447P Ø50/40 Sifon dřezový s nerezovou mřížkou Ø115, flexi přepadem a přípojkou 316,00 Kč 15 7,60

A449 Ø50/40 Sifon pro dvoudřez s nerezovými mřížkami Ø70 206,00 Kč 10 4,60

A449P Ø50/40 Sifon pro dvoudřez s nerezovými mřížkami Ø70 a přípojkou 227,00 Kč 10 4,70

A453P Sifon pro dvoudřez s nerezovými mřížkami Ø115 a přípojkou 480,00 Kč 10 9,00

A454P Sifon pro dvoudřez s nerezovými mřížkami Ø115 dvouúrovňový a přípojkou 495,00 Kč 8 8,40

A800 Ø40 Sifon trubkový s nerezovou mřížkou Ø70 91,00 Kč 20 7,40

A800 Ø50 Sifon trubkový s nerezovou mřížkou Ø70 98,00 Kč 20 7,40

A810 Ø40 Sifon trubkový s nerezovou mřížkou Ø70 a přípojkou 106,00 Kč 15 6,10

A810 Ø50 Sifon trubkový s nerezovou mřížkou Ø70 a přípojkou 112,00 Kč 15 6,10

A820 Ø40 Sifon trubkový s nerezovou mřížkou Ø70 a dvěma přípojkami 121,00 Kč 15 6,90

A820 Ø50 Sifon trubkový s nerezovou mřížkou Ø70 a dvěma přípojkami 127,00 Kč 15 6,90

A830 Ø50/40 Sifon trubkový s nerezovou mřížkou Ø70, přípojkou a flexi hadicí 244,00 Kč 10 4,90

A840 Ø50/40 Sifon trubkový s nerezovou mřížkou Ø70, dvěma přípojkami 249,00 Kč 10 5,10

A870PØ40 Prostorově úsporný dřezový sifon s přípojkou 140,00 Kč 10 5,40

d ř e z o v é s i f o n y - s p ř e v l e č n o u m a t i c í

A443 Ø50/40 Sifon dřezový s převlečnou maticí 6/4" 62,00 Kč 25 6,50

A443P Ø50/40 Sifon dřezový s převlečnou maticí 6/4" a přípojkou 78,00 Kč 25 6,70

A448 Ø50/40 Sifon pro dvoudřez s převlečnými maticemi 6/4" 124,00 Kč 10 3,50

A448P Ø50/40 Sifon pro dvoudřez s převlečnými maticemi 6/4" a přípojkou 137,00 Kč 10 3,60

A80 Ø40 Sifon trubkový s převlečnou maticí 6/4" 52,00 Kč 20 6,00

A80 Ø50 Sifon trubkový s převlečnou maticí 6/4" 58,00 Kč 20 6,00

A81 Ø40 Sifon trubkový s převlečnou maticí 6/4" a přípojkou 66,00 Kč 15 5,00

A81 Ø50 Sifon trubkový s převlečnou maticí 6/4" a přípojkou 73,00 Kč 15 5,00

A82 Ø40 Sifon trubkový s převlečnou maticí 6/4" a dvěma přípojkami 81,00 Kč 15 5,80

A82 Ø50 Sifon trubkový s převlečnou maticí 6/4" a dvěma přípojkami 88,00 Kč 15 5,80

A83 Ø50/40 Sifon trubkový s převlečnou maticí 6/4", přípojkou a flexi hadicí 153,00 Kč 10 4,20

A84 Ø50/40 Sifon trubkový s převlečnou maticí 6/4", dvěma přípojkami a flexi hadicí 168,00 Kč 10 4,40

d ř e z o v é s i f o n y - v ý p u s t i

A33 Výpusť dřezová 6/4" s nerezovou mřížkou Ø70 40,00 Kč 100 7,80

A33P Výpusť dřezová 6/4" s nerezovou mřížkou Ø70 a přípojkou 68,00 Kč 75 10,20

A331 Výpusť dřezová 6/4" s nerezovou mřížkou Ø70 a flexi přepadem 87,00 Kč 40 4,80

A34 Výpusť dřezová zvýšená 6/4" s nerezovou mřížkou Ø70 61,00 Kč 100 7,80

A37 Výpusť dřezová 6/4" s nerezovu mřížkou Ø115 195,00 Kč 50 11,60


kód výrobky cena bez DPH balení karton balení hmotnost

A38 Výpusť dřezová 6/4" s nerezovu mřížkou Ø115 a flexi přepadem 253,00 Kč 30 7,20

A30 Mezikus 6/4" s přípojkou 34,00 Kč 75 5,10

A44M Ø40 Mezikus s převlečnou maticí 6/4" a dvěma přípojkami 58,00 Kč 25 3,90

p i s o á r o v é s i f o n y

A45 Sifon pisoárový 66,00 Kč 25 6,20

A45A Sifon pisoárový s manžetou - NELEPÍ SE! 80,00 Kč 25 6,70

A45B Sifon pisoárový vodorovný 310,00 Kč 25 6,50

A45C Sifon pisoárový svislý 310,00 Kč 25 6,50

ATS001 Pisoárový tlakový splachovač 730,00 Kč 20 5,90

f l e x i p ř i p o j e n í

A71 Flexi propojení 40/40 21,00 Kč 100 12,10

A72 Flexi propojení 50/50 23,00 Kč 50 7,10

A73 Flexi připojení 5/4" /40 plast 21,00 Kč 100 11,60

A74 Flexi připojení 5/4" /40 kov 24,00 Kč 100 12,10

A75 Flexi připojení 5/4" /40/32 plast 21,00 Kč 100 11,10

A76 Flexi připojení 5/4" /40/32 kov 24,00 Kč 100 11,60

A77 Flexi připojení 6/4" /50/40 plast 23,00 Kč 75 13,60

A78 Flexi připojení 6/4" /50/40 kov 27,00 Kč 75 10,80

A79 Flexi připojení 6/4" / 40 plast 22,00 Kč 100 13,20

A790 Flexi připojení 6/4" / 40 kov 26,00 Kč 100 13,50

WC p ř í s l u š e n s t v í

A60 Záchodové sedátko 220,00 Kč 13 18,20

A97 Flexi napojení k WC 121,00 Kč 20 12,70

A21 Rozetka - krytka přepadu umyvadla 19,00 Kč 200 0,50

A22 Rozetka - krytka přepadu umyvadla 19,00 Kč 200 0,50

A90-22 Dopojení k WC - koleno 22° 75,00 Kč 20 5,90

A90-45 Dopojení k WC - koleno 45° 73,00 Kč 20 5,90

A90-90 Dopojení k WC - koleno 90° 68,00 Kč 12 5,00

A90-90P40 Dopojení k WC s připojením Ø 40 130,00 Kč 12 6,00

A91-150 Dopojení k WC - nátrubek 150 mm 64,00 Kč 30 7,00

A91-250 Dopojení k WC - nátrubek 250 mm 66,00 Kč 20 6,50

A91-400 Dopojení k WC - nátrubek 400 mm 103,00 Kč 15 7,40

A92 Dopojení k WC - nátrubek excentrický 145,00 Kč 30 6,50

A98 WC rozeta malá Ø110 23,00 Kč 75 6,15

A980 WC rozeta velká Ø110 63,00 Kč 50 7,90

A99 WC manžeta přímá 34,00 Kč 50 7,50

A990 WC manžeta excentrická 34,00 Kč 50 7,50

p ř i v z d u š ň o v a c í h l a v i c e

APH50 Přivzdušňovací hlavice Ø50 90,00 Kč 200 9,00

APH75 Přivzdušňovací hlavice Ø75 115,00 Kč 100 6,00

APH110 Přivzdušňovací hlavice Ø110 260,00 Kč 70 8,50

v a n o v á d v í ř k a

AVD001 Vanová dvířka 150x150 bílá 50,00 Kč 70 12,00

AVD002 Vanová dvířka 150x300 bílá 61,00 Kč 35 10,00

AVD003 Vanová dvířka 300x300 bílá 99,00 Kč 20 10,50

AVD004 Magnetická vanová dvířka (pod obklady) výškově stavitelná 155,00 Kč 24 4,50

AVD005 Magnetická vanová dvířka pod obklady) basic 107,00 Kč 44 8,10

uvedené ceny jsou bez DPH

Alca plast, s.r.o. Alca plast, s.r.o. Alca plast, s.r.o.

Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav Průmyslová 1285, 580 01 Havlíčkův Brod Jarolímkovo nám. 156, 763 02 Zlín

Tel.: +420 519 326 499, 519 323 456 - prodej ČR Tel.: +420 569 427 822, 569 425 776 Tel.: +420 577 106 119

Tel.: +420 519 361 641 - export Fax: +420 569 423 547 Fax: +420 577 104 353

Fax: +420 519 330 621

e-mail: alcaplast@alcaplast.cz e-mail: alcaplast.hbvo@alcaplast.cz e-mail: alcaplast.zlin@alcaplast.cz

www.alcaplast.cz

aktualizováno: 21.9.2009

More magazines by this user
Similar magazines