katalog výrobků - TechNick sro

genovabohemia.cz

katalog výrobků - TechNick sro

katalog výrobků


ISO 9001:2000

Vlastní výroba forem, široké spektrum užitných vzorů a nejmodernější zařízení

výroby spolu s dlouholetými zkušenostmi na trhu sanitárních systémů garantují

vysokou kvalitu a spolehlivost výrobků Alcaplast. V zájmu našich zákazníků

klademe důraz na jednoduchou montáž, snadnou údržbu a prověřené materiály.

Značka Alcaplast je synonymem kvality, jednoduchosti a dobrých obchodů.


Obsah

Předstěnové instalační systémy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Ovládací tlačítka pro předstěnové instalační systémy . . . . . . . . . .6

Příslušenství pro předstěnové systémy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Montážní rámy zařizovacích předmětů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Napouštěcí ventily N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Vypouštěcí ventily . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

WC plastové nádržky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Splachovací soupravy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Vanové sifony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Vanové sifony basic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Vanové sifony ovládané . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Vanové sifony s napouštěním přepadem . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Vanové sifony click/clack . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Vaničkové sifony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Vaničkové sifony click/clack . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

Vaničkové sifony ∅50-60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

Vaničkové sifony ∅90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Podlahové vpusti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

Podlahové vpusti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

Podlahové vpusti s designovou mřížkou N. . . . . . . . . . . . . . . . . .28

Nerezové podlahové žlaby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

Pračkové sifony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

Umyvadlové sifony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

Umyvadlové sifony N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

Umyvadlové sifony - výpusti N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

Umyvadlové sifony click/clack N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

Umyvadlové sifony – designové rohové ventily . . . . . . . . . . . . .37

Dřezové sifony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

Dřezové sifony s výpustí N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

Dřezové sifony s převlečnou maticí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

Dřezové sifony – výpusti N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

Pisoárové sifony N.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

Flexi připojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

WC příslušenství N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47

Přivzdušňovací hlavice N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

Vanová dvířka . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51

Podpora prodeje a vzdělávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

Sortiment Alcaplast a jeho použití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

Varianty vanových a vaničkových sifonů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

Abecední seznam produktů dle kódů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55


4

Předstěnové instalační systémy

pro zazdívání

do sádrokartonu

do bytových jader

Rohový ventil

Osvědčený rohový ventil Schell svou masivní mosaznou konstrukcí

a kvalitou použitých těsnicích materiálů zaručuje dlouhodobou

bezvadnou funkci.

Dvojčinné splachování

s hygienickou rezervou

Úsporné (malé spláchnutí) - 3 l např. při malé potřebě.

Ekonomické (velké spláchnutí) - 6 l např. při velké potřebě.

Hygienické - po použití velkého spláchnutí zůstávají v nádrži

3 l vody, které jsou ihned k dispozici k dodatečnému spláchnutí

nebo omytí mísy (např. při použití štětky na WC mísu). Spouští se

stiskem a držením libovolného tlačítka.

Napouštěcí ventil – nový

ventil s přesnějším uzavíráním

a sníženou hlučností

Vypouštěcí ventil – se zvýšenou

odolností proti usazování nečistot

z vody

Nádržka vyfouknutá

z jednoho kusu 100%

kontrolovaná výrobcem

a s vysokou garantovanou

životností

Perfektní armatury

Ventily Alcaplast rychle napouštějí, jsou tiché a málo citlivé

na rozdíly tlaku ve vodovodním řádu. Konstrukce vypouštěcího

ventilu zaručuje dlouhodobou odolnost vůči usazeninám.

Optimalizované těsnění výpusti

a spojení vypouštěcí ventil nádržka

Opláštění nádržky

– polystyrenová izolace

zabraňující rosení nádržky

na povrchu a tlumící

prostup hluku z nádrže

do okolí


5

Předstěnové instalační systémy

A100 Alcamodul pfiedstûnov˘ instalaãní

systém pro zazdívání

Modul určený pro zazdění a obezdění k nosné stěně. Robustní nosná

konzola s rezervou překračující požadovanou nosnost 400 kg zaručuje

vysokou tuhost připojení WC ke stěně.

Rozměry a konstrukce konzoly maximálně zjednodušují instalaci

systému. Konzola je přizpůsobitelná pro rozteč kotvicích šroubů mísy

180 a 230 mm. Konstrukce polystyrenové izolace zjednodušuje zazdívání

a zabraňuje rosení na povrchu nádržky. Kromě toho tlumí prostup

hluku z nádržky do stavební konstrukce. Při použití sklovláknité armovací

síťoviny lze na povrch izolace přímo lepit obklady.

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

objem spláchnutí

stavební v˘‰ka

1 ks

1050x140x480 mm

7,7 kg

3/6 l

1 062 mm

Super rychlá montáž

díky systému konzoly

A101 Sádromodul pfiedstûnov˘ instalaãní systém

urãen˘ pro suchou instalaci (do sádrokartonu)

Rámový modul k vestavění do sádrokartonových konstrukcí.

Konstrukce rámu dovoluje kotvení k samostatné dostatečně

nosné sádrokartonové příčce nebo před nosnou stěnu. Je univerzálně

použitelný pro rozteč závěsných šroubů mísy 180 a

230 mm. Pomocí výsuvných nohou rámu lze přednastavit

výšku WC mísy v rozsahu 200 mm. Rám je opatřen kvalitní

povrchovou úpravou zaručující dlouhodobou životnost. Nainstalovaný

modul se zaklopí sádrokartonovou deskou a nejsou

potřeba žádné přídavné vyztužující ani kotvicí prvky.

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

objem spláchnutí

stavební v˘‰ka

1 ks

1200x150x520 mm

14,1 kg

3/6 l

1 176 mm

A102 Jádromodul pfiedstûnov˘ instalaãní

systém urãen˘ pro suchou instalaci pfiedev‰ím

pfii rekonstrukci bytov˘ch jader

Speciální varianta modulu A101 přizpůsobená ke kotvení mezi

dvě stěny nebo do montovaných dřevostaveb.

Určená především pro případy, kdy za instalovaným systémem

procházejí domovní instalace (odpady, vodovodní řád, vzduchotechnika

atd.). Zatížení přenáší do bočních stěn rozpěrná

traverza stavitelná v rozsahu 830 – 1 200 mm. Variabilitou kotvení

a provedením traverzy se lze velmi jednoduše a elegantně

vyhnout případným spárám ve zdivu.

Takto nainstalovaný nosný prvek je samonosný a nepotřebuje

další kotvicí nebo vyztužující body.

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

objem spláchnutí

stavební v˘‰ka

1 ks

1200x150x520 mm

16,6 kg

3/6 l

1 176 mm


6

moderní

design

pfiiná‰í

nov˘

rozmûr

Ovládací tlačítka pro předstěnové instalační systémy

Krásné věci a jejich design hrají v našem životě významnou roli. To platí především pro místa, která vnímáme všemi smysly. Takovým příkladem může být koupelna

vybavená podle Vašich individuálních požadavků, aby splnila nejen funkčnost, ale především estetické nároky.

Střídmost, jednoduchost, elegantní linie, vysokou kvalitu zpracování a užitnou hodnotu ocení tvůrci a uživatelé jak interiérů domácností, tak i veřejných prostor.

Mladý design odmítá vše přebytečné a prostřednictvím tvaru vyjadřuje celou svoji upřímnost.

design není o kompromisu

M70 ovládací tlaãítka pro pfiedstûnové

instalaãní systémy

M70 bílé

M71 chrom - lesk

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

rozmûr tlaãítka

25 ks

590x390x240 mm

9,5 kg

247x165 mm

M72 chrom - mat

M73 chrom - kombinace:

deska - lesk, tlaãítko - mat


7

Ovládací tlačítka pro předstěnové instalační systémy

M270 ovládací tlaãítko pro pfiedstûnové

instalaãní systémy

M270 bílé

M271 chrom - lesk

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

rozmûr tlaãítka

25 ks

590x390x240 mm

9,5 kg

247x165 mm

M272 chrom - mat

M277 antracit

M370 ovládací tlaãítko pro pfiedstûnové

instalaãní systémy

M370 bílé

M371 chrom - lesk

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

rozmûr tlaãítka

25 ks

590x390x240 mm

9,5 kg

247x165 mm

M372 chrom - mat

M378 ãerné

M470 ovládací tlaãítko pro pfiedstûnové

instalaãní systémy

M470 bílé

M471 chrom - lesk

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

rozmûr tlaãítka

25 ks

590x390x240 mm

9,5 kg

247x165 mm

M472 chrom - mat

M478 ãerné


8

Příslušenství pro předstěnové systémy

Součástí příslušenství jsou podpěrné nohy k Alcamodulu (používají se při nedostatečné

nosnosti zdiva) a izolační desky (sloužící jako podložka pod WC mísu ke zmírnění vlivu

nerovností obkladů na mísu).

Novinka

M90 nohy k A100

M909 spojovací dvojité koleno 90° s tûsnûním

a ochrann˘mi zátkami pro závûsné WC

balení

hmotnost

1 pár

1,1 kg

balení - volnû

hmotnost

1 ks

0,6 kg

Spojovací dvojité koleno M909 umoÏÀuje instalaci dvou závûsn˘ch

prvkÛ k sobû v sádrokartonov˘ch pfiíãkách s vyuÏitím

jednoho odpadního potrubí.

M91 izolaãní deska

M910 izolaãní deska s pfiíslu‰enstvím

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

75 ks

590x390x430 mm

4,2 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

75 ks

590x390x430 mm

5,9 kg


9

Montážní rámy zařizovacích předmětů

Jsou rámy určené jako nosné prvky pro zavěšení umyvadel, pisoárů a bidetů do sádrokartonových

konstrukcí. Svou univerzálností jsou přizpůsobitelné pro většinu druhů a výrobců

zařizovacích předmětů. Konstrukcí a nosností překračují předepsaná zatížení jednotlivých

skupin výrobků. Při dodržení montážních postupů vykazují značné zjednodušení a zrychlení

práce při instalaci a vysoký komfort při používání.

A104 montáÏní rám pro umyvadlo

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

stavební v˘‰ka

1 ks

540x190x1200 mm

8,2 kg

1 200 mm

A105 montáÏní rám pro bidet

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

stavební v˘‰ka

1 ks

540x190x1200 mm

12 kg

1 200 mm

A107 montáÏní rám pro pisoár

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

stavební v˘‰ka

1 ks

540x190x1200 mm

13,5 kg

1 200 mm


10

Napouštěcí ventily

Výrobní řada napouštěcích ventilů Alcaplast je založena na hydromechanickém principu uzavírání tlakem vody v daném vodovodním řádu. Konstrukční řešení vychází

z osvědčených tvarů a spolu s použitými materiály vykazuje vysokou stabilitu hladiny při zastavení napouštění a velmi omezenou citlivost na změny tlaků vody.

Nová generace napouštěcích ventilů A15, A16, A17, A18 splňuje

nejpřísnější testy kvality.

• rychlejší napouštění

• plynulé uzavření – bez rázů

• malá citlivost na rozdíly tlaku ve vodovodním

řádu do 0,1MPa

tiché a rychlé

napou‰tûní

• odolnost proti zarůstání vodním kamenem

– třecí plochy sníženy o 40 %

• znatelně nižší hlučnost

• zabudované sítko na zachycení nečistot


11

Napouštěcí ventily

Novinka

A15 1/2”, A15 3/8” napou‰tûcí ventil boãní

pro keramické nádrÏky

Novinka

A16 1/2”, A16 3/8” napou‰tûcí ventil boãní

kovov˘ závit

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

75 ks

590x390x430 mm

10,9 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

75 ks

590x390x430 mm

14,5 kg

CH11 1/2”, CH11 3/8” napou‰tûcí ventil boãní

A11 1/2”, A11 3/8” napou‰tûcí ventil boãní,

kovov˘ závit

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

75 ks

590x390x430 mm

11,7 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

75 ks

590x390x430 mm

14,7 kg

Novinka

pro plastové nádrÏky

Novinka

A15P 1/2”, A15P 3/8” napou‰tûcí ventil boãní

A16P 3/8” napou‰tûcí ventil boãní kovov˘ závit

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

75 ks

590x390x430 mm

10,8 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

75 ks

590x390x430 mm

12,5 kg


12

Napouštěcí ventily

A12 1/2”, A12 3/8”

napou‰tûcí ventil spodní

A14 1/2”, A14 3/8”

napou‰tûcí ventil spodní kovov˘ závit

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

50 ks

590x390x430 mm

9,9 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

50 ks

590x390x430 mm

11,4 kg

Novinka

Novinka

A17 1/2”, A17 3/8”

napou‰tûcí ventil spodní

A18 1/2”, A18 3/8”

napou‰tûcí ventil spodní kovov˘ závit

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

50 ks

590x390x430 mm

11 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

50 ks

590x390x430 mm

13,5 kg

univerzální

úsporné

spolehlivé

START/STOP

DUAL 3/6 l

Vypouštěcí ventily

Celá výrobní řada vypouštěcích ventilů je vysoce univerzální pro různé typy nádržek. Fungují

jako úsporné a to buď STOP nebo DUAL systémem. Ovládací tlačítka s vysoce kvalitními

chromovými povrchy jsou v provedení chrom – lesk, chrom – mat a bílé. Ventily svým

konstrukčním řešením umožňují fixaci víka k nádržce. U nádržek s otvorem ve víku menším

než 42 mm lze použít krytku. Vypouštěcí ventily pro plastové nádržky mají nastavitelný

objem vypuštění a jsou univerzálně použitelné pro nádržky různých výrobců s průměrem

výpustného otvoru 60 mm. Jejich konstrukce umožňuje seřízení optimální výšky ventilu

dle výšky nádržky.


13

Vypouštěcí ventily

A2000 vypou‰tûcí ventil se STOP tlaãítkem

A05 vypou‰tûcí ventil se STOP tlaãítkem

zv˘‰en˘

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

25 ks

590x390x430 mm

9,9 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

25 ks

590x390x430 mm

9,9 kg

Stlaãením tlaãítka dojde ke spu‰tûní vody. Opûtovn˘m

stlaãením se voda zastavuje. âasov˘ interval mezi

dvûma stlaãeními urãuje mnoÏství vypu‰tûné vody.

START

STOP

A04 vypou‰tûcí ventil s dvoutlaãítkem

A02 vypou‰tûcí ventil pro nízko

poloÏenou nádrÏku

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

20 ks

590x390x430 mm

8,2 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

25 ks

590x390x430 mm

8,5 kg

Stlaãením malého tlaãítka se z nádrÏe vypustí

3 l vody, stlaãením velkého tlaãítka se vypustí 6 l vody.

DUAL

3l/6l

A03 vypou‰tûcí ventil pro vysoko

poloÏenou nádrÏku

A03A vypou‰tûcí ventil pro vysoko

poloÏenou nádrÏku

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

25 ks

590x390x430 mm

8,5 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

35 ks

590x390x430 mm

6,5 kg


14

Univerzální závěsy

svou roztečí a tvarem se shodují

s dosud používanými nádržkami

WC plastové nádržky

WC nádržky Alcaplast lze použít jako vysoko, středně i nízko položené. Jsou vybaveny kompletní sadou ventilů a ostatním příslušenstvím, potřebným pro jednotlivé způsoby

montáže. Objem 8 litrů zaručuje vysokou účinnost splachování spolu s velkou variabilitou nastavení objemů vypouštěné vody ať u duálního splachování nebo stop

systému. Polystyrenová vložka uvnitř nádržky zabraňuje jejímu rosení. Konstrukční řešení zaručuje komfort ovládání i pro děti a handicapované osoby. Použitý materiál

nežloutne a má vysokou odolnost proti poškrábání. Obě nádržky zaručují úsporné hospodaření s vodou. Úspornou nádržku Alca UNI DUAL můžete mít ve své koupelně

bez nákladné přestavby. Pouze na háky pro Vaši stávající nádržku zavěsíte A93. Rozteč je stejná a bělost nádržky ve Vaší koupelně zaručena.

bílá na cel˘ Ïivot • úsporná

A93 Alca UNI DUAL univerzální WC nádrÏka

A94 Alca UNI univerzální WC nádrÏka START/STOP

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

objem spláchnutí

1 ks

446x136x400 mm

2,5 kg

3/6 l

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

1 ks

446x136x400 mm

2,5 kg

A95 trubice splachovací dûlená ∅32 mm + vloÏka vrapová

A950 trubice splachovací komplet ∅35 mm

balení - fólie

rozmûr

hmotnost

1 ks

1000x262x32 mm

0,3 kg

balení - fólie

rozmûr

hmotnost

1 ks

1500x250x36 mm

0,52 kg


15

Splachovací soupravy

Soupravy se skládají z napouštěcích ventilů bočních nebo spodních, vypouštěcích ventilů duálních

nebo stop systém, fixačních sad a těsnění. Fixační sady jsou šrouby k upevnění nádržky na WC

mísu a dodávají se v různých velikostních variantách a provedeních. Široká škála těsnění umožňuje

správný výběr pro spolehlivé a těsné propojení nádržky a WC mísy kombi klozetu. Součástí každé

soupravy s bočním napouštěcím ventilem je záslepka, sloužící k zakrytí volného otvoru pro napouštěcí

ventil.

SA2000 1/2”, SA2000 3/8” splachovací

souprava se STOP tlaãítkem

SA2000S 1/2”, SA2000S 3/8”

splachovací souprava se STOP tlaãítkem

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

20 ks

590x390x430 mm

13,2 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

20 ks

590x390x430 mm

13,8 kg

SA04 1/2”, SA04 3/8”

splachovací souprava s dvoutlaãítkem

SA04S 1/2”, SA04S 3/8”

splachovací souprava s dvoutlaãítkem

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

20 ks

590x390x430 mm

12,8 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

20 ks

590x390x430 mm

13,4 kg


16

Vanové sifony

Voda je fantastický živel. Vaše lázeň v koupelně dokonalá. Ale pouze fungující vanový sifon zajistí bezstarostné každodenní koupání.

Celá výrobní řada sifonů firmy Alcaplast využívá materiály dobře odolávající vysokým teplotám i všem běžně používaným čisticím prostředkům. Materiály těsnění

spolu s konstrukčním řešením spojů vykazují vysokou spolehlivost v těsnosti a odolnosti vůči čisticím prostředkům. Řešením tvarů sifonů dosahují vysokých hodnot

průtoků (s rezervou překračují průtoky předepsané normami) a řešením vnitřních tvarů účinně omezují zanášení.

Vanové sifony basic

Vanové sifony ovládané

Vanové sifony s napouštěním přepadem

Vanové sifony click/clack

Vanové sifony basic jsou sifony se zátkou na řetízku. Zátka je vyrobena z pryže

a mřížka pro zátku z leštěného nerezového plechu. Přepadová mřížka může být

z bílého plastu nebo s chromovanou povrchovou úpravou.

Vanové sifony ovládané ovládají zátku sifonu knoflíkem kryjícím přepad. Ovládací

knoflík může být z bílého nebo chromovaného plastu anebo z mosazné slitiny

s chromovou povrchovou úpravou. Zátka je dle kombinace s ovládacím knoflíkem

buďto plastová s kovovou chromovanou krytkou nebo celokovová – vyrobená

z chromované mosazi. Zátka může být v provedení s krytem (mushroom) zcela

kryjícím mřížku. Ovládané vanové sifony se dodávají v délkových variantách

570 - 1200 mm.

mushroom

basic


17

Vanové sifony basic

A50 sifon vanov˘

A501 sifon vanov˘ chrom

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

25 ks

590x390x430 mm

8,9 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

20 ks

590x390x430 mm

9,8 kg

A502 sifon vanov˘ bíl˘

A57K sifon vanov˘ celokovov˘ komplet

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

20 ks

590x390x430 mm

9,8 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

12 ks

590x390x430 mm

15,4 kg

A51B sifon vanov˘ automat komplet bíl˘

A51BM sifon vanov˘ automat komplet bíl˘

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

20 ks

590x390x430 mm

13,7 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

20 ks

590x390x430 mm

13,9 kg


18

Vanové sifony ovládané

A51CR sifon vanov˘ automat komplet

chrom

A51CRM sifon vanov˘ automat komplet chrom

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

20 ks

590x390x430 mm

13,7 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

20 ks

590x390x430 mm

13,9 kg

A54CR sifon vanov˘ automat chrom

A54CRM sifon vanov˘ automat chrom

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

20 ks

590x390x430 mm

11,7 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

20 ks

590x390x430 mm

11,9 kg

A55K sifon vanov˘ automat komplet kov

A55KM sifon vanov˘ automat komplet kov

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

20 ks

590x390x430 mm

15,7 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

20 ks

590x390x430 mm

15,9 kg


19

Vanové sifony ovládané

A56K sifon vanov˘ automat kov

A56KM sifon vanov˘ automat kov

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

20 ks

590x390x430 mm

13,5 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

20 ks

590x390x430 mm

13,7 kg

délkové varianty vanov˘ch sifonÛ viz. strana 54

A53 ∅40 zápachová uzávûra

A53 ∅50 zápachová uzávûra

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

75 ks

590x390x430 mm

10,2 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

75 ks

590x390x430 mm

10,2 kg

Novinka

A53 6/4” zápachová uzávûra

A53 7/4” zápachová uzávûra

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

75 ks

590x390x430 mm

10,2 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

75 ks

590x390x430 mm

10,2 kg


20

Vanové sifony s napouštěním přepadem

Sifony jsou určeny pro připojení k podomítkové nebo vestavné baterii a jejich přepad je

přizpůsoben k napouštění vody do koupací vany. Nahrazují výtok na okraji vany a zajišťují

tím jednodušší vstup do vody. Sifony jsou kovové v kombinaci s plastovými díly. Robustní

kovová konstrukce zaručuje dlouhodobou životnost. Dodávají se ve dvou designových

provedeních, obě s kovovými pochromovanými ovládacími knoflíky.

A560KM sifon vanov˘ automat

s napou‰tûním pfiepadem kov

A561KM sifon vanov˘ automat

s napou‰tûním pfiepadem kov

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

12 ks

590x390x430 mm

23,9 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

12 ks

590x390x430 mm

23,9 kg

Vanové sifony click/clack

Novinka

A504KM sifon vanov˘ click/clack kov

Novinka

A505KM sifon vanov˘ click/clack kov - plast

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

MfiíÏka i zátka jsou vyrobeny z mosazné slitiny

s chromovou povrchovou úpravou.

PrÛtoãnost 50 l/min.

20 ks

590x390x430 mm

15,6 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

20 ks

590x390x430 mm

14,4 kg


21

Vaničkové sifony

Můžete mít ten nejluxusnější sprchový kout s pohádkovou velkoplošnou talířovou sprchou,

ale bez spolehlivého vaničkového sifonu s vysokou průtočností a funkční zápachovou

uzávěrou jste ztraceni. Vaničkové sifony Alcaplast nabízí vhodné odtoky pro všechny

vaničky – od standardních až po komfortní.

Vaničkové sifony ∅50

Vaničkové sifony ∅60

Vaničkové sifony ∅90

Vaničkový sifon click/clack

Vaničkové sifony s drenáží

Sifony Alcaplast jsou

jednoduché,

spolehlivé, ãistitelné.

Nezklamou Vás.


22

Vaničkové sifony ∅50-60

Sortiment vaničkových sifonů pokrývá celou řadu provedení

odpadních otvorů sprchových vaniček. Sifony jsou vyrobeny

z kvalitních odolných plastů a umožňují vysoké průtoky vody

s rezervou překračující hodnoty předepsané normami. Naměřená

průtočnost sifonů je až 45 l/min při dodržení podmínek ČSN

EN 329, která předepisuje 24 l/min.

Vaničkové sifony ∅ 50 a 60 mm obsahují snadno přístupné

sítko, které zabraňuje pronikání nečistot do zápachové uzávěry

sifonu a zachycuje veškeré nečistoty jako jsou vlasy, textilní

vlákna apod. Všechny typy vaničkových sifonů lze objednat

i s přípojkou.

lehce

ãistitelné shora

Novinka

A503KM sifon vaniãkov˘ click/clack

A461 ∅50 odtoková souprava

se zápachovou uzávûrou

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

prÛtoãnost

25 ks

590x390x430 mm

10,2 kg

33 l/min

Zátka odtoku vody pracuje na

principu click/clack systému. Je

vyrobena z kovu s kvalitní chromovou

úpravou. Chrom se neoloupe

ani po intenzivním kaÏdodenním

uÏívání.

MfiíÏka pfiepadu je plastová

pochromovaná. Zápachová uzávûra

A503KM umoÏÀuje prÛtok

vody 33 l/min, kter˘ vysoce

pfievy‰uje normy EU pro sprchové

vaniãky.

A503KM je doporuãen pro

vaniãky Sabina a Sabius od

Ravaku, v˘robky Saniform a dal‰í

hluboké sedací vaniãky.

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

prÛtoãnost

50 ks

590x390x430 mm

A462 ∅50 odtoková souprava

se zápachovou uzávûrou a kolenem

10,6 kg

33 l/min

A36 v˘pusÈ pro sprchovou vaniãku WS

V˘pusÈ pro sprchovou vaniãku

s nízkou svûtlostí (vzdálenost

mezi podlahou a dnem vaniãky

minimálnû 65 mm) a s prÛmûrem

v˘pustného otvoru 50 mm.

V˘pusÈ je vybavena odtokov˘m

kolenem ∅ 32 mm a musí b˘t

napojena na odpadní potrubí

pfies sifon, kter˘ není souãástí

v˘robku.

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

prÛtoãnost

A52 koleno 45°

35 ks

590x390x240 mm

10,4 kg

33 l/min

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

prÛtoãnost

1 ks

750x300x50 mm

0,18 kg

48 l/min

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

75 ks

590x390x240 mm

5,8 kg


23

Vaničkové sifony ∅50-60

A46 ∅50 sifon vaniãkov˘ s nerezovou

mfiíÏkou

A46 ∅60 sifon vaniãkov˘ s nerezovou

mfiíÏkou

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

prÛtoãnost

30 ks

590x390x240 mm

7,6 kg

37 l/min

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

prÛtoãnost

30 ks

590x390x240 mm

7,6 kg

37 l/min

A47B ∅50 sifon vaniãkov˘ bíl˘

A47B ∅60 sifon vaniãkov˘ bíl˘

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

prÛtoãnost

30 ks

590x390x240 mm

8,1 kg

45 l/min

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

prÛtoãnost

30 ks

590x390x240 mm

8,1 kg

45 l/min

A47CR ∅50 sifon vaniãkov˘ chrom

A47CR ∅60 sifon vaniãkov˘ chrom

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

prÛtoãnost

30 ks

590x390x240 mm

8,1 kg

45 l/min

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

prÛtoãnost

30 ks

590x390x240 mm

8,1 kg

45 l/min


24

Vaničkové sifony ∅90

Sortiment vaničkových sifonů pokrývá celou řadu provedení

odpadních otvorů sprchových vaniček. Sifony jsou masivních

konstrukcí vyrobených z kvalitních odolných plastů a umožňují

vysoké průtoky vody s rezervou překračující hodnoty

předepsané normami. Vaničkové sifony ∅ 90 mm jsou rozebíratelné

a čistitelné shora. Vysoká průtočnost 30 l vody za minutu

umožňuje jejich použití ve sprchovém koutu s hydromasážním

panelem. Všechny typy vaničkových sifonů lze objednat

i s přípojkou.

lehce

ãistitelné shora

A48 sifon vaniãkov˘

s nerezovou mfiíÏkou

A49B sifon vaniãkov˘ bíl˘

balení - karton

24 ks

balení - karton

24 ks

rozmûr - karton

590x390x240 mm

rozmûr - karton

590x390x240 mm

hmotnost

7,9 kg

hmotnost

8,1 kg

prÛtoãnost

31 l/min

prÛtoãnost

31 l/min

A49CR sifon vaniãkov˘ chrom

A49K sifon vaniãkov˘ kov LUX

A49K mat sifon vaniãkov˘ kov LUX

balení - karton

24 ks

balení - karton

24 ks

rozmûr - karton

590x390x240 mm

rozmûr - karton

590x390x240 mm

hmotnost

8,1 kg

hmotnost

11,9 kg

prÛtoãnost

31 l/min

prÛtoãnost

31 l/min

varianty vaniãkov˘ch sifonÛ s pfiípojkou viz. strana 54


25

Podlahové vpusti

Vpusti jsou určeny do prostor bez dopravního provozu. Velmi dobře se osvědčují v bytech, hotelech, školách, veřejných umývárnách a sprchách. Mřížka vpusti je

vyrobena v souladu s normou EN1253 a splňuje tak požadavky pro bezpečnou chůzi naboso. Konstrukce vpusti zabezpečuje snadnou přístupnost a čistitelnost

spolu s dobrými průtokovými vlastnostmi. Precizní spoje dílců jsou vybaveny pryžovými o-kroužky, které zabraňují pronikání vlhkosti ze vpusti do okolního betonu.

snadná ãistitelnost

díky jednoduché a elegantní

rozebiratelnosti

Víko zápachové uzávěry je opatřeno kuželovým zámkem, který při instalaci umožňuje přesné

nastavení výšky horního okraje vpusti a navíc fixuje zápachovou uzávěru v těle vpusti.

Zabraňuje tak možnému uvolnění při čištění proudem vody.


26

Podlahové vpusti

APV1 podlahová vpusÈ 105x105/50

boãní nerez

APV2 podlahová vpusÈ 105x105/50

pfiímá nerez

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

25 ks

590x390x430 mm

9,0 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

25 ks

590x390x430 mm

9,0 kg

APV3 podlahová vpusÈ 150x150/50

boãní bílá

APV4 podlahová vpusÈ 150x150/50

pfiímá bílá

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

30 ks

590x390x430 mm

8 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

30 ks

590x390x430 mm

8 kg

APV10 podlahová vpusÈ 150x150/110

boãní bílá

APV11 podlahová vpusÈ 150x150/110

pfiímá bílá

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

10 ks

590x390x430 mm

8 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

12 ks

590x390x430 mm

5,1 kg


27

Podlahové vpusti

APV12 podlahová vpusÈ 150x150/110

boãní nerez

APV13 podlahová vpusÈ 150x150/110

pfiímá nerez

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

10 ks

590x390x430 mm

8,5 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

12 ks

590x390x430 mm

5,4 kg

Novinka

MPV001 designová mfiíÏka 105x105/50

mosaz – chrom

Novinka

MPV002 designová mfiíÏka 105x105/50

mosaz – chrom

Novinka

MPV003 designová mfiíÏka 105x105/50

mosaz – chrom

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

tfiída zatíÏení

1 ks

105x105x6 mm

0,35 kg

K3 – 300 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

tfiída zatíÏení

1 ks

105x105x6 mm

0,35 kg

K3 – 300 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

tfiída zatíÏení

1 ks

105x105x6 mm

0,35 kg

K3 – 300 kg

designové fie‰ení

Podlahové vpusti s designovou mřížkou

Nové designové zpracování mřížek se stane součástí architektonického řešení Vaší koupelny.

Masivní mosazná mřížka tloušťky 5 mm je potažena vrstvou kvalitního leštěného

chromu a dlouhodobě odolává mechanickým poškozením i chemickým přípravkům.

Rámečky podlahových vpustí Alcaplast jsou vyrobeny z plastu s kovovým zbarvením.

Spojením rámečku se zvolenou mřížkou vzniká opticky jednotná plocha, která zvýrazní

dokonalost Vaší koupelny.


28

Podlahové vpusti s designovou mřížkou

Novinka

APV101 podlahová vpusÈ 105x105/50

boãní mosaz – chrom

Novinka

APV201 podlahová vpusÈ 105x105/50

pfiímá mosaz – chrom

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

tfiída zatíÏení

18 ks

590x390x430 mm

12,6 kg

K3 – 300 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

tfiída zatíÏení

18 ks

590x390x430 mm

12,6 kg

K3 – 300 kg

Novinka

Novinka

APV102 podlahová vpusÈ 105x105/50

boãní mosaz – chrom

APV202 podlahová vpusÈ 105x105/50

pfiímá mosaz – chrom

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

tfiída zatíÏení

18 ks

590x390x430 mm

12,6 kg

K3 – 300 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

tfiída zatíÏení

18 ks

590x390x430 mm

12,6 kg

K3 – 300 kg

Novinka

Novinka

APV103 podlahová vpusÈ 105x105/50

boãní mosaz – chrom

APV203 podlahová vpusÈ 105x105/50

pfiímá mosaz – chrom

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

tfiída zatíÏení

18 ks

590x390x430 mm

12,6 kg

K3 – 300 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

tfiída zatíÏení

18 ks

590x390x430 mm

12,6 kg

K3 – 300 kg


29

Nerezové podlahové žlaby

Nový sortiment

Nelíbí se Vám sprchové vaničky, které má doma každý?

Vadí Vám ořezání dlažby okolo odpadu uprostřed podlahy?

Pak zvolte nové řešení - detailně propracovaný prostor pro sprchování v úrovni podlahy. Bez bariér, s plynulým přechodem z mokré do suché části.

Správné řešení lze zvolit provedením podlahového odtoku. Nerezové podlahové žlaby Alcaplast

nabízí řešení pro sprchové kouty bez vaniček, s plynulým přechodem z mokré do suché části.

Po zvolení správné mřížky vznikne dokonale harmonický prostor se sprchou. Přesvědčivá

kvalita a zajímavý design jdou ruku v ruce s přijatelnou cenou.

• tři varianty nerezových mřížek

• provedení leštěná

nebo kartáčovaná nerezová ocel

• délky žlabů 60 cm, 80 cm, 90 cm,

100 cm, 110 cm

• záruka 6 let

• snadno čistitelný odtok

velkorysé fie‰ení

pro Va‰i koupelnu


30

nerezov˘

podlahov˘ Ïlab

dle Va‰ich

pfiedstav

Po zvolení správné mřížky vznikne dokonale

harmonický prostor se sprchovým koutem

Průtočnost zaručuje

osvědčený sifon Alcaplast.

Nerezové podlahové žlaby

Pevné ukotvení, variabilní nastavení.

Podlahový žlab

Je vyroben z kvalitního nerezového plechu a elektrochemicky přeleštěn.

Vnitřní tvar je spádován k sifonu. Límec po obvodu žlabu slouží k těsnému

a spolehlivému napojení na hydroizolaci. Tuhá konstrukce a možnost upevnění

+

noh k podkladnímu betonu pomocí hmoždinek významně napomáhá

přesnému vyrovnání a správnému upevnění žlabu před betonáží.

Odtokový sifon

Sifon dodávaný ke žlabu jako zápachová uzávěra má vyjímatelné sítko

sloužící k zachycení hrubých nečistot. Odpovídá normě EN 274. Průtokem

40 l/min překračuje hodnoty předepsané touto normou. Vývod o ∅ 50 mm je

otočný o 360°. K sifonu je přiložen klíč a zátka pro zaslepení vtoku po dobu

instalace.

+

Nerezová mřížka

=

Mřížku lze vybrat ze tří designových variant a začlenit tím žlab do

celkového vzhledu koupelny. Mřížky řady basic jsou vyrobeny z nerezového

plechu a jsou mechanicky přeleštěny do vysokého lesku. Na přání lze dodat

v kartáčovaném - matném provedení povrchu. Masivní materiál mřížky dobře

odolává běžnému provozu i čisticím prostředkům.

dokonal˘

odtok ze sprchy


31

Nerezové podlahové žlaby

Nový sortiment

MPZ01 mfiíÏka pro nerezov˘ podlahov˘ Ïlab lesk, mat

MPZ02 mfiíÏka pro nerezov˘ podlahov˘ Ïlab lesk, mat

MPZ03 mfiíÏka pro nerezov˘ podlahov˘ Ïlab lesk, mat

Nerezový podlahový žlab basic

Typ mřížky

zvolená délka žlabu (cm)

60 cm 80 cm 90 cm 100 cm 110 cm

MPZ01 lesk

APZ01 60L

APZ01 80L

APZ01 90L

APZ01 100L

APZ01 110L

MPZ02 lesk

APZ02 60L

APZ02 80L

APZ02 90L

APZ02 100L

APZ02 110L

MPZ03 lesk

APZ03 60L

APZ03 80L

APZ03 90L

APZ03 100L

APZ03 110L

MPZ01 mat

APZ01 60M

APZ01 80M

APZ01 90M

APZ01 100M

APZ01 110M

MPZ02 mat

APZ02 60M

APZ02 80M

APZ02 90M

APZ02 100M

APZ02 110M

MPZ03 mat

APZ03 60M

APZ03 80M

APZ03 90M

APZ03 100M

APZ03 110M

balení - karton

1

1

1

1

1

rozmûr - karton

150x130x620mm

150x130x820mm

150x130x920mm

150x130x1020mm

150x130x1120mm

hmotnost

2,6 kg

3,3 kg

3,6 kg

4,0 kg

4,3 kg

Příklady použití nerezových podlahových žlabů ve Vaší koupelně


32

Pračkové sifony

Sifony sloužící k připojení pračky k odpadnímu potrubí. Jsou přístupné a čistitelné. Materiál

sifonů dobře odolává působení pracích prostředků i horké vodě. Zabraňují pronikání

zápachu z odpadního potrubí do připojené pračky.

Sortiment zahrnuje dva druhy – venkovní – v provedení bílý nebo chromovaný plast a

podomítkový – s bílým nebo nerezovým krytem.

APS1 sifon praãkov˘ venkovní chrom

APS2 sifon praãkov˘ venkovní bíl˘

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

100 ks

510x390x240 mm

5,4 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

100 ks

510x390x240 mm

5,4 kg

APS3 sifon praãkov˘ podomítkov˘ nerez

APS4 sifon praãkov˘ podomítkov˘ bíl˘

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

40 ks

510x390x240 mm

7,1 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

40 ks

510x390x240 mm

7,1 kg


33

Umyvadlové sifony

Sortiment zahrnuje celou řadu umyvadlových sifonů vč. odboček pro externí přívody vody

přes zápachovou uzávěru. Z materiálů převažuje polypropylen odolávající teplotám až

100 °C i čisticím prostředkům běžně používaným v domácnostech a na veřejných místech,

kde lze očekávat nešetrné zacházení. Zátky jsou vyráběny z PVC, mřížky zátek z leštěného

nerezového plechu nebo z bílého plastu. Všechny přípojky pro vnější zařízení (myčky,

pračky, apod.) obsahují klapky zabraňující pronikání nečistot do připojených zařízení.

smontované jiÏ od nás

A41, A410 sifon umyvadlov˘ ∅40, ∅32

s nerezovou mfiíÏkou ∅63

A42, A420 sifon umyvadlov˘ ∅40, ∅32

s plastovou mfiíÏkou ∅63

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

25 ks

590x390x240 mm

7,1 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

25 ks

590x390x240 mm

6,9 kg

Novinka

A411 sifon umyvadlov˘ ∅32

s nerezovou mfiíÏkou ∅63

A412 sifon umyvadlov˘ “S” ∅32

s nerezovou mfiíÏkou ∅63

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

25 ks

590x390x240 mm

7,8 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

25 ks

590x390x240 mm

5,4 kg


34

Umyvadlové sifony

A421 sifon umyvadlov˘ ∅32

s plastovou mfiíÏkou ∅63

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

25 ks

590x390x240 mm

7,7 kg

A41P, A410P sifon umyvadlov˘ ∅40, ∅32,

s pfiípojkou a nerezovou mfiíÏkou ∅63

A42P, A420P sifon umyvadlov˘ ∅40, ∅32

s pfiípojkou a plastovou mfiíÏkou ∅63

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

20 ks

590x390x240 mm

7 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

20 ks

590x390x240 mm

6,8 kg

A43, A430 sifon umyvadlov˘ ∅40, ∅32

s pfievleãnou maticí 5/4"

A43P, A430P sifon umyvadlov˘ ∅40, ∅32

s pfievleãnou maticí 5/4"

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

25 ks

590x390x240 mm

5,9 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

25 ks

590x390x240 mm

7,1 kg


35

Umyvadlové sifony – výpusti

V sortimentu jsou dva druhy výpustí – plastové se

zátkou vyrobenou z PVC a nerezovou nebo plastovou

mřížkou a celokovové s click/clack zátkou v provedení

malý průměr nebo mushroom. Celokovové sifony s

click/clack zátkou mají jednoduchý design a k jejich

otevření a uzavření stačí stisk prstem.

smontované

jiÏ od nás

A31 v˘pusÈ umyvadlová 5/4"

s nerezovou mfiíÏkou ∅63

A32 v˘pusÈ umyvadlová 5/4"

s plastovou mfiíÏkou ∅63

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

100 ks

590x390x240 mm

7,8 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

100 ks

590x390x240 mm

7,5 kg

Novinka

Novinka

A31P v˘pusÈ umyvadlová 6/4"

s nerezovou mfiíÏkou ∅63 a pfiípojkou

A300 mezikus 5/4" s pfiípojkou

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

75 ks

590x390x240 mm

9,8 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

75 ks

590x390x240 mm

7,2 kg


36

Umyvadlové sifony – click/clack

smontované

jiÏ od nás

Umyvadlové sifony click/clack

Prvním stisknutím krytky se výpusť uzavře, druhým stiskem otevře. Pro čištění odtoku lze

krytku snadno odšroubovat.

Novinka

A391 v˘pusÈ umyvadlová click/clack

5/4" celokovová, malá zátka

Novinka

A392 v˘pusÈ umyvadlová click/clack

5/4" celokovová, velká zátka

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

45 ks

390x290x240 mm

14,2 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

30 ks

390x290x240 mm

11,4 kg

Novinka

Novinka

A431 sifon umyvadlov˘ kov ∅32

s pfievleãnou maticí 5/4"

A432 sifon umyvadlov˘ U kov ∅32

s pfievleãnou maticí 5/4"

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

15 ks

590x390x240 mm

9,5 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

15 ks

590x390x240 mm

6,5 kg


37

Designové rohové ventily

Volba sifonu je důležitá. Kombinace designového sifonu a roháčku umocní celkový dojem.

Použitá technologie pochromování zajišťuje vysoký lesk, povrchy jsou navíc obzvlášť odolné

vůči nečistotám a poškození.

Novinka

A400 sifon umyvadlov˘ ∅32 DESIGN

celokovov˘

A401 sifon umyvadlov˘ ∅32 DESIGN

celokovov˘ hranat˘

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

15 ks

590x390x240 mm

12,5 kg

Mosazná fiada sifonÛ A400 zaruãuje i pod umyvadlem

dobr˘ vzhled a spojuje tak estetiku a funkãnost

v jednom prvku.

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

15 ks

590x390x240 mm

16,5 kg

Novinka

Novinka

ARV001 ventil rohov˘ s filtrem 1/2” x 3/8”

ARV002 ventil rohov˘ ãtyfihran 1/2” x 3/8”

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

60 ks

380x290x240 mm

19,8 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

72 ks

380x290x240 mm

14,8 kg


38

Dřezové sifony s výpustí

Sortiment dřezových sifonů nabízí širokou řadu možností řešení odpadů z dřezů. „Stavebnicový"

systém je vysoce variabilní. Armatury jsou tepelně a chemicky odolné, dokonale těsné a

vysoce průtočné. Hladký tvar významně omezuje zanášení zápachové uzávěry nečistotami.

Všechny druhy dřezových sifonů mají možnost připojení jednoho nebo dvou externích zařízení

(myčky, pračky) a pokrývají veškerý dostupný sortiment dvoudřezů na trhu. Všechny přípojky

obsahují klapky zabraňující pronikání nečistot do připojených zařízení.

A441 ∅50/40 sifon dfiezov˘

s nerezovou mfiíÏkou ∅70

A441P ∅50/40 sifon dfiezov˘

s nerezovou mfiíÏkou ∅70 a pfiípojkou

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

25 ks

590x390x240 mm

7,4 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

20 ks

590x390x240 mm

6,5 kg

A442 ∅50/40 sifon dfiezov˘

s plastovou mfiíÏkou ∅70

A442P ∅50/40 sifon dfiezov˘

s plastovou mfiíÏkou ∅70 a pfiípojkou

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

25 ks

590x390x240 mm

7,1 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

20 ks

590x390x240 mm

6,2 kg


39

Dřezové sifony s výpustí

A444 ∅50/40 sifon dfiezov˘ s nerezovou

mfiíÏkou ∅70 a flexi pfiepadem

A444P ∅50/40 sifon dfiezov˘ s nerezovou

mfiíÏkou ∅70, flexi pfiepadem a pfiípojkou

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

15 ks

590x390x240 mm

4,5 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

15 ks

590x390x240 mm

4,7 kg

A446 ∅50/40 sifon dfiezov˘ s nerezovou

mfiíÏkou ∅115

A446P ∅50/40 sifon dfiezov˘ s nerezovou

mfiíÏkou ∅115 a pfiípojkou

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

15 ks

590x390x240 mm

6,9 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

15 ks

590x390x240 mm

7,2 kg

A447 ∅50/40 sifon dfiezov˘ s nerezovou

mfiíÏkou ∅115 a flexi pfiepadem

A447P ∅50/40 sifon dfiezov˘ s nerezovou

mfiíÏkou ∅115, flexi pfiepadem a pfiípojkou

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

15 ks

590x390x240 mm

7,4 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

15 ks

590x390x240 mm

7,6 kg


40

Dřezové sifony s výpustí

A449 ∅50/40

sifon pro dvoudfiez

s nerezov˘mi

mfiíÏkami ∅70

A449P ∅50/40

sifon pro dvoudfiez

s nerezov˘mi mfiíÏkami

∅70 a pfiípojkou

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

10 ks

590x390x240 mm

4,6 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

10 ks

590x390x240 mm

4,7 kg

Novinka

Novinka

A453P

sifon pro dvoudfiez

s nerezov˘mi mfiíÏkami

∅115 s pfiípojkou

A454P

sifon pro dvoudfiez

s nerezov˘mi mfiíÏkami

∅115 dvouúrovÀov˘

s pfiípojkou

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

10 ks

590x390x430 mm

9 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

8 ks

590x390x430 mm

8,4 kg

A800 ∅40, ∅50 sifon trubkov˘

s nerezovou mfiíÏkou ∅70

A810 ∅40, ∅50 sifon trubkov˘

s nerezovou mfiíÏkou ∅70 a pfiípojkou

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

20 ks

590x390x240 mm

7,4 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

15 ks

590x390x240 mm

6,1 kg


41

Dřezové sifony s výpustí

A820 ∅40, ∅50 sifon trubkov˘ s nerezovou

mfiíÏkou ∅70 a dvûma pfiípojkami

A830 ∅50/40 sifon trubkov˘ s nerezovou

mfiíÏkou ∅70, pfiípojkou a flexi hadicí

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

15 ks

590x390x240 mm

6,9 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

10 ks

590x390x240 mm

4,9 kg

A840 ∅50/40 sifon trubkov˘

s nerezovou mfiíÏkou ∅70,

dvûma pfiípojkami a flexi hadicí

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

10 ks

590x390x240 mm

5,1 kg

Dřezové sifony s převlečnou maticí

Robustní sifony mají místo mřížky a zátky převlečnou 6/4" matici. Všechny

přípojky pro vnější zařízení (myčky, pračky, apod.) obsahují klapky

zabraňující pronikání nečistot.

A443 ∅50/40 sifon dfiezov˘

s pfievleãnou maticí 6/4”

A443P ∅50/40 sifon dfiezov˘

s pfievleãnou maticí 6/4” a pfiípojkou

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

25 ks

590x390x240 mm

6,5 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

25 ks

590x390x240 mm

6,7 kg


42

Dřezové sifony s převlečnou maticí

A448 ∅50/40

sifon pro dvoudfiez

s pfievleãn˘mi

maticemi 6/4”

A448P ∅50/40

sifon pro dvoudfiez

s pfievleãn˘mi

maticemi 6/4” a pfiípojkou

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

10 ks

590x390x240 mm

3,5 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

10 ks

590x390x240 mm

3,6 kg

A80 ∅40, ∅50 sifon trubkov˘

s pfievleãnou maticí 6/4”

A81 ∅40, ∅50 sifon trubkov˘

s pfievleãnou maticí 6/4”

a pfiípojkou

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

20 ks

590x390x240 mm

6 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

15 ks

590x390x240 mm

5 kg

A82 ∅40, ∅50 sifon trubkov˘

s pfievleãnou maticí 6/4”

a dvûma pfiípojkami

A83 ∅50/40 sifon trubkov˘

s pfievleãnou maticí 6/4”,

pfiípojkou a flexi hadicí

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

15 ks

590x390x240 mm

5,8 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

10 ks

590x390x240 mm

4,2 kg

A84 ∅50/40 sifon trubkov˘

s pfievleãnou maticí 6/4”,

dvûma pfiípojkami

a flexi hadicí

Dřezové sifony - výpusti

Výpusť pro dřezové sifony lze volit dle druhu dřezu. Pro nerezové

dřezy výpusti s nerezovou mřížkou, pro bílé smaltované

dřezy výpusti s bílou plastovou mřížkou. Pro dřezy s otvorem

∅ 90 mm jsou určeny výpusti ∅ 115 mm s nerezovou mřížkou

a zátkou s pryžovým těsněním. Všechna provedení mají

možnost připojení flexi přepadu.

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

10 ks

590x390x240 mm

4,4 kg


43

Dřezové sifony – výpusti

A33 v˘pusÈ dfiezová 6/4”

s nerezovou mfiíÏkou ∅70

Novinka

A33P v˘pusÈ dfiezová 6/4”

s nerezovou mfiíÏkou ∅70 a pfiípojkou

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

100 ks

590x390x240 mm

7,8 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

75 ks

590x390x240 mm

10,2 kg

A331 v˘pusÈ dfiezová 6/4” s nerezovou

mfiíÏkou ∅70 a flexi pfiepadem

A34 v˘pusÈ dfiezová zv˘‰ená 6/4”

s nerezovou mfiíÏkou ∅70

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

50 ks

590x390x240 mm

5,3 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

100 ks

590x390x240 mm

7,8 kg

A37 v˘pusÈ dfiezová 6/4”

s nerezovou mfiíÏkou ∅115

A38 v˘pusÈ dfiezová 6/4” s nerezovou

mfiíÏkou ∅115 a flexi pfiepadem

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

50 ks

590x390x240 mm

11,6 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

30 ks

590x390x240 mm

7,2 kg

A44M ∅40 mezikus s pfievleãnou maticí

6/4” a dvûma pfiípojkami

A30 mezikus 6/4” s pfiípojkou

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

25 ks

590x390x240 mm

3,9 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

75 ks

590x390x240 mm

5,1 kg


44

A45 sifon pisoárov˘

Pisoárové sifony

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

25 ks

590x390x240 mm

6,2 kg

Pisoárové sifony v různých provedeních jsou lisovány z plastu. Jejich

předností je snadná a rychlá montáž. A45 – sifon pisoárový je variabilní,

s nastavitelnou výškou od 135 mm do 160 mm, s krytem odtokové trubice

odolávající teplotám do 100 °C i chemikáliím běžně používaných v

domácnostech. A45A – sifon pisoárový s přívodem utěsněným pryžovou

manžetou s odpadním průměrem 40 mm. A45B, C – vestavné sifony

pisoárové s těsněním pro připojení pisoáru a vodorovnou nebo svislou

odpadní trubicí. Tvarem vnitřního uspořádání při průtoku vody vytvoří

efekt „odsátí“ vody z pisoáru.

A45A sifon pisoárov˘ s manÏetou

A45C sifon pisoárov˘ svisl˘

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

25 ks

590x390x240 mm

6,7 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

25 ks

590x390x240 mm

6,5 kg

Novinka

A45B sifon pisoárov˘ vodorovn˘

ATS001 pisoárov˘ tlakov˘ splachovaã

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

25 ks

590x390x240 mm

6,5 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

20 ks

590x390x240 mm

5,9 kg


45

Flexi připojení

Sortiment flexi připojení zahrnuje všechny možnosti propojení odpadních soustav s vnitřní

kanalizací připojovacími rozměry ∅32, ∅40 nebo ∅50 a připojení kovovou nebo

plastovou maticí se závitem 5/4" nebo 6/4".

A71 flexi propojení 40/40 A72 flexi propojení 50/50

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

100 ks

590x390x430 mm

12,1 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

50 ks

590x390x430 mm

7,1 kg

A73 flexi pfiipojení 5/4”/40 plast

A74 flexi pfiipojení 5/4”/40 kov

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

100 ks

590x390x430 mm

11,6 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

100 ks

590x390x430 mm

12,1 kg


46

Flexi připojení

A75 flexi pfiipojení 5/4”/40/32 plast

A76 flexi pfiipojení 5/4”/40/32 kov

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

100 ks

590x390x430 mm

11,1 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

100 ks

590x390x430 mm

11,6 kg

A77 flexi pfiipojení 6/4”/50/40 plast

A78 flexi pfiipojení 6/4”/50/40 kov

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

75 ks

590x390x430 mm

13,6 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

75 ks

590x390x430 mm

10,8 kg

A79 flexi pfiipojení 6/4”/40 plast

A790 flexi pfiipojení 6/4”/40 kov

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

100 ks

590x390x430 mm

13,2 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

100 ks

590x390x430 mm

13,5 kg


47

WC příslušenství

Široká škála výrobků umožňuje bezpečné a přitom efektní napojení WC mísy prakticky

v jakékoli standardní situaci.

Na straně mísy jsou dopojení osazena PVC manžetami zaručujícími bezvadné, těsné

a dlouhodobě spolehlivé připojení mísy k odpadnímu potrubí. A90-A92 jsou přímá a úhlová

dopojení k připojení WC mísy k odpadnímu potrubí.

Flexi napojení A97 je tvarově i délkově přizpůsobitelné. Je důležité moci se spolehnout na

kvalitu použitých komponentů. Těsnění Alcaplast spolehlivé je.

A60 záchodové sedátko

A97 flexi napojení k WC

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

Záchodové sedátko

13 ks

590x390x450 mm

18,2 kg

Univerzální záchodové sedátko A60 je vyrobeno z plnûného polypropylenu,

kter˘ sv˘mi vlastnostmi zaruãuje velkou tvarovou stálost a stálobarevnost.

Velmi nízká tepelná vodivost materiálu v˘raznû omezuje dojem dosednutí na

„studenou" plochu.

Masivní konstrukce dobfie odolává vnûj‰ímu mechanickému po‰kození

a pololeskl˘ vzhled úãinnû zvy‰uje odolnost proti bûÏnému pohledovému

zneãi‰tûní. Variabilita ‰roubÛ dovoluje pfiizpÛsobit sedátko ‰iroké ‰kále WC

mís a zaruãuje dlouhodobou Ïivotnost spolu s vysokou uÏitnou hodnotou.

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

20 ks

580x380x420 mm

12,7 kg

A21 rozetka – krytka pfiepadu umyvadla

A22 rozetka – krytka pfiepadu umyvadla

balení - sáãek

hmotnost

200 ks

0,5 kg

balení - sáãek

hmotnost

200 ks

0,5 kg


48

WC příslušenství

A90-22 dopojení k WC - koleno 22°

A90-45 dopojení k WC - koleno 45°

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

20 ks

590x390x430 mm

5,9 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

20 ks

590x390x430 mm

5,9 kg

Novinka

A90-90 dopojení k WC - koleno 90°

A90-90P40 dopojení k WC s pfiipojením ∅40

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

12 ks

590x390x430 mm

5 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

12 ks

590x390x430 mm

6,0 kg

A91-150 dopojení k WC - nátrubek 150 mm A91-250 dopojení k WC - nátrubek 250 mm

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

30 ks

590x390x430 mm

7 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

20 ks

590x390x430 mm

6,5 kg


49

WC příslušenství

A91-400 dopojení k WC - nátrubek 400 mm

A92 dopojení k WC - nátrubek excentrick˘

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

15 ks

590x390x430 mm

7,4 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

30 ks

590x390x430 mm

6,5 kg

A98 WC rozeta malá ∅110

A980 WC rozeta velká ∅110

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

75 ks

590x390x430 mm

6,15 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

50 ks

590x390x430 mm

7,9 kg

A99 WC manÏeta pfiímá

A990 WC manÏeta excentrická

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

50 ks

590x390x430 mm

7,5 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

50 ks

590x390x430 mm

7,5 kg


50

Přivzdušňovací hlavice

Kvalitní polypropylenové hlavice jsou osazeny masivní pryžovou membránou. Slouží k přivzdušnění

splaškových odpadních potrubí. Dodáváme v šedém provedení.

Novinka

APH50 pfiivzdu‰Àovací hlavice ∅50

Novinka

APH75 pfiivzdu‰Àovací hlavice ∅75

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

200 ks

590x390x240 mm

9 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

100 ks

590x390x240 mm

6 kg

Novinka

APH110 pfiivzdu‰Àovací hlavice ∅110

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

70 ks

590x390x240 mm

8,5 kg


51

Vanová dvířka

Vanová dvířka jsou vyrobena z kvalitního plastu v bílé barvě a dodávána v nejžádanějších

rozměrech 150x150 mm, 150x300 mm, 300x300 mm. Výškově stavitelné magnety nabízejí

řešení překrytí otvoru za použití vhodné obkladačky.

Novinka Novinka Novinka

AVD001 vanová dvífika

150x150 bílá

AVD002 vanová dvífika

150x300 bílá

AVD003 vanová dvífika

300x300 bílá

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

70 ks

590x390x240 mm

12 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

35 ks

590x390x240 mm

10 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

20 ks

590x390x430 mm

10,5 kg

Novinka

Novinka

AVD004 magnetická vanová dvífika

(pod obklady) v˘‰kovû stavitelná

AVD005 magnetická vanová dvífika

(pod obklady) basic

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

24 ks

380x290x240 mm

4,5 kg

balení - karton

rozmûr - karton

hmotnost

44 ks

380x290x240 mm

8,1 kg


52

Podpora prodeje a vzdělávání

Svým obchodním partnerům nabízí firma Alcaplast ucelený program

podpory prodeje a propracovaný systém školení. Školící centrum Alcaplast

pomáhá držet krok s aktuálním stavem technologií.

Náš tým obchodních zástupců a poradců je připraven Vám podat

pomocnou ruku.pomocnou ruku.

pro více informací nav‰tivte na‰e stránky

www.alcaplast.cz

prodejní stojan

prezentaãní stojan

na moduly

reklamní stojan na

vanové sifony

prezentaãní tabule

na tlaãítka


Sortiment Alcaplast a jeho pouÏití.


Varianty vanov˘ch a vaniãkov˘ch sifonÛ

Tabulka označení délkových variant vanových sifonů

Standard

L=570 • Hmax=370

Standard

L=800 • Hmax=600

Standard

L=1000 • Hmax=800

Standard

L=1200 • Hmax=1000

A51B

A51B-80

A51B-100

A51B-120

A51BM

A51BM-80

A51BM-100

A51BM-120

A51CR

A51CR-80

A51CR-100

A51CR-120

A54CR

A54CR-80

A54CR-100

A54CR-120

A51CRM

A51CRM-80

A51CRM-100

A51CRM-120

A54CRM

A54CRM-80

A54CRM-100

A54CRM-120

A55K

A55K-80

A55K-100

A55K-120

A56K

A56K-80

A56K-100

A56K-120

A55KM

A55KM-80

A55KM-100

A55KM-120

A56KM

A56KM-80

A56KM-100

A56KM-120

uvedené délkové varianty vanov˘ch sifonÛ se vztahují ke stranû 17, 18, 19

Tabulky označení variant vaničkových sifonů s přípojkou pro hydromasážní sprchy

A46

A47B

A47CR

∅50 ∅60 ∅50 ∅60 ∅50 ∅60

A46P8∅50

A46P8∅60

A47BP8∅50

A47BP8∅60

A47CRP8∅50

A47CRP8∅60

P

A46P10∅50

A46P10∅60

A47BP10∅50

A47BP10∅60

A47CRP10∅50

A47CRP10∅60

A46P12∅50

A46P12∅60

A47BP12∅50

A47BP12∅60

A47CRP12∅50

A47CRP12∅60

A46PK8∅50

A46PK8∅60

A47BPK8∅50

A47BPK8∅60

A47CRPK8∅50

A47CRPK8∅60

PK

A46PK10∅50

A46PK10∅60

A47BPK10∅50

A47BPK10∅60

A47CRPK10∅50

A47CRPK10∅60

A46PK12∅50

A46PK12∅60

A47BPK12∅50

A47BPK12∅60

A47CRPK12∅50

A47CRPK12∅60

A48

A49B A49CR A49K

A49K mat

A48P8

A49BP8

A49CRP8

A49KP8

A49K mat P8

P

A48P10

A48P12

A49BP10

A49BP12

A49CRP10

A49CRP12

A49KP10

A49KP12

A49K mat P10

A49K mat P12

PK

A48PK8

A48PK10

A49BPK8

A49BPK10

A49CRPK8

A49CRPK10

A49KPK8

A49KPK10

A49K mat PK8

A49K mat PK10

A48PK12

A49BPK12

A49CRPK12

A49KPK12

A49K mat PK12

uvedené varianty vaniãkov˘ch sifonÛ s pfiípojkou se vztahují ke stranû 23, 24


Abecední seznam produktÛ dle kódÛ

A02 vypou‰tûcí ventil pro nízko poloÏenou nádrÏku 13

A03 vypou‰tûcí ventil pro vysoko poloÏenou nádrÏku 13

A03A vypou‰tûcí ventil pro vysoko poloÏenou nádrÏku 13

A04 vypou‰tûcí ventil s dvoutlaãítkem 13

A05 vypou‰tûcí ventil se STOP tlaãítkem zv˘‰en˘ 13

A100 Alcamodul pfiedstûn. instal. systém pro zazdívání 5

A101

Sádromodul pfiedstûn. instal. systém urãen˘ pro suchou instal.

(do sádrokartonu) 5

A102

Jádromodul pfiedstûn. instal. systém urãen˘ pro suchou instal.

pfii rekonstr. byt. jader 5

A104 montáÏní rám pro umyvadlo 9

A105 montáÏní rám pro bidet 9

A107 montáÏní rám pro pisoár 9

A11 1/2", A11 3/8" napou‰tûcí ventil boãní kovov˘ závit 11

A12 1/2", A12 3/8" napou‰tûcí ventil spodní 12

A14 1/2", A14 3/8" napou‰tûcí ventil spodní kovov˘ závit 12

A15 1/2", A15 3/8" napou‰tûcí ventil boãní 11

A15P 1/2", A15P 3/8" napou‰tûcí ventil boãní 11

A16 1/2", A16 3/8" napou‰tûcí ventil boãní kovov˘ závit 11

A16P 3/8" napou‰tûcí ventil boãní kovov˘ závit 11

A17 1/2", A17 3/8" napou‰tûcí ventil spodní 12

A18 1/2", A18 3/8" napou‰tûcí ventil spodní kovov˘ závit 12

A2000 vypou‰tûcí ventil se STOP tlaãítkem 13

A21 rozetka - krytka pfiepadu umyvadla 47

A22 rozetka - krytka pfiepadu umyvadla 47

A30 mezikus 6/4" s pfiípojkou 43

A300 mezikus 5/4" s pfiípojkou 35

A31 v˘pusÈ umyvadlová 5/4" s nerez. mfiíÏkou _63 35

A31P v˘pusÈ umyvadlová 6/4" s nerez. mfiíÏkou _63 a pfiípojkou 35

A32 v˘pusÈ umyvadlová 5/4" s plastovou mfiíÏkou _63 35

A33 v˘pusÈ dfiezová 6/4" s nerez. mfiíÏkou _70 43

A331

v˘pusÈ dfiezová 6/4" s nerez. mfiíÏkou _70 a flexi pfiepadem43

A33P v˘pusÈ dfiezová 6/4" s nerez. mfiíÏkou _70 a pfiípojkou 43

A34 v˘pusÈ dfiezová zv˘‰ená 6/4" s nerez. mfiíÏkou _70 43

A36 v˘pusÈ pro sprchovou vaniãku WS 22

A37 v˘pusÈ dfiezová 6/4" s nerez. mfiíÏkou _115 43

A38

v˘pusÈ dfiezová 6/4" s nerez. mfiíÏkou _115 a flexi pfiepadem43

A391

v˘pusÈ umyvadlová click/clack 5/4" celokovová, malá zátka36

A392

v˘pusÈ umyvadlová click/clack 5/4" celokovová, velká zátka36

A400 sifon umyvadlov˘ _32 DESIGN celokovov˘ 37

A401 sifon umyvadlov˘ _32 DESIGN celokovov˘ hranat˘ 37

A41, A410 sifon umyvadlov˘ _40, _32 s nerezovou mfiíÏkou _63 33

A411 sifon umyvadlov˘ _32 s nerezovou mfiíÏkou _63 33

A412 sifon umyvadlov˘ "S" _32 s nerezovou mfiíÏkou _63 33

A41P, A410P sifon umyvadlov˘ _40, _32 s pfiípojkou a nerez. mfiíÏkou _63

34

A42, A420 sifon umyvadlov˘ _40, _32 s plastovou mfiíÏkou _63 33

A421 sifon umyvadlov˘ _32 s plastovou mfiíÏkou _63 34

A42P, A420P sifon umyvadlov˘ _32, _40 s pfiípojkou a plast. mfiíÏkou _6334

A43, A430 sifon umyvadlov˘ _32, _40 s pfievleãnou maticí 5/4" 34

A431 sifon umyvadlov˘ kov _32 s pfievleãnou maticí 5/4" 36

A432 sifon umyvadlov˘ U kov _32 s pfievleãnou maticí 5/4" 36

A43P, A430P

sifon umyvadlov˘ _40, _32 s pfiípojkou a pfievleãnou maticí

5/4" 34

A441 _50/40 sifon dfiezov˘ s nerez. mfiíÏkou _70 38

A441P _50/40 sifon dfiezov˘ s nerez. mfiíÏkou _70 a pfiípojkou 38

A442 _50/40 sifon dfiezov˘ s plastovou mfiíÏkou _70 38

A442P _50/40 sifon dfiezov˘ s plast. mfiíÏkou _70 a pfiípojkou 38

A443 _50/40 sifon dfiezov˘ s pfievleãnou maticí 6/4" 41

A443P _50/40 sifon dfiezov˘ s pfievleãnou maticí 6/4" a pfiípojkou 41

A444 _50/40 sifon dfiezov˘ s nerez. mfiíÏkou _70 a flexi pfiepadem 39

A444P _50/40 sifon dfiezov˘ s nerez. mfiíÏkou _70, flexi pfiepadem a pfiípojkou

39

A446 _50/40 sifon dfiezov˘ s nerez. mfiíÏkou _115 39

A446P _50/40 sifon dfiezov˘ s nerez. mfiíÏkou _115 a pfiípojkou 39

A447 _50/40 sifon dfiezov˘ s nerez. mfiíÏkou _115 a flexi pfiepadem 39

A447P _50/40 sifon dfiezov˘ s nerez. mfiíÏkou _115, flexi pfiepadem a pfiípojkou

39

A448 _50/40 sifon pro dvoudfiez s pfievleãn˘mi maticemi 6/4" 42

A448P _50/40 sifon pro dvoudfiez s pfievleãn˘mi maticemi 6/4" a pfiípojkou42

A449 _50/40 sifon pro dvoudfiez s nerezov˘mi mfiíÏkami _70 40

A449P _50/40 sifon pro dvoudfiez s nerezov˘mi mfiíÏkami _70 a pfiípojkou40

A44M _40 mezikus s pfievleãnou maticí 6/4" a dvûma pfiípojkami 43

A45 sifon pisoárov˘ 44

A453P sifon pro dvoudfiez s nerez. mfiíÏkami _115 s pfiípojkou 40

A454P

sifon pro dvoudfiez s nerez. mfiíÏkami _115 dvouúrovÀov˘ s

pfiíp. 40

A45A sifon pisoárov˘ s manÏetou 44

A45B sifon pisoárov˘ vodorovn˘ 44

A45C sifon pisoárov˘ svisl˘ 44

A46 _50 sifon vaniãkov˘ s nerezovou mfiíÏkou 23

A46 _60 sifon vaniãkov˘ s nerezovou mfiíÏkou 23

A461 _50 odtoková souprava se zápachovou uzávûrou 22

A462 _50 odtoková souprava se zápachovou uzávûrou a kolenem 22

A47B _50 sifon vaniãkov˘ bíl˘ 23

A47B _60 sifon vaniãkov˘ bíl˘ 23

A47CR _50 sifon vaniãkov˘ chrom 23

A47CR _60 sifon vaniãkov˘ chrom 23

A48 sifon vaniãkov˘ s nerezovou mfiíÏkou 24

A49B sifon vaniãkov˘ bíl˘ 24

A49CR sifon vaniãkov˘ chrom 24

A49K sifon vaniãkov˘ kov LUX 24

A49K mat sifon vaniãkov˘ kov LUX 24

A50 sifon vanov˘ 17

A501 sifon vanov˘ chrom 17

A502 sifon vanov˘ bíl˘ 17

A503KM sifon vaniãkov˘ click/clack 22

A504KM sifon vanov˘ click/clack kov 20

A505KM sifon vanov˘ click/clack kov - plast 20

A51B sifon vanov˘ automat komplet bíl˘ 17

A51BM sifon vanov˘ automat komplet bíl˘ 17

A51CR sifon vanov˘ automat komplet chrom 18

A51CRM sifon vanov˘ automat komplet chrom 18

A52 koleno 45_ 22

A53 6/4" zápachová uzávûra 19

A53 7/4" zápachová uzávûra 19

A53 _40 zápachová uzávûra 19

A53 _50 zápachová uzávûra 19

A54CR sifon vanov˘ automat chrom 18

A54CRM sifon vanov˘ automat chrom 18

A55K sifon vanov˘ automat komplet kov 18

A55KM sifon vanov˘ automat komplet kov 18

A560KM sifon vanov˘ automat s napou‰tûním pfiepadem kov 20

A561KM sifon vanov˘ automat s napou‰tûním pfiepadem kov 20

A56K sifon vanov˘ automat kov 19

A56KM sifon vanov˘ automat kov 19

A57K sifon vanov˘ celokovov˘ 17

A60 záchodové sedátko 47

A71 flexi propojení 40/40 45

A72 flexi propojení 50/50 45

A73 flexi pfiipojení 5/4"/40 plast 45

A74 flexi pfiipojení 5/4"/40 kov 45

A75 flexi pfiipojení 5/4"/40/32 plast 46

A76 flexi pfiipojení 5/4"/40/32 kov 46

A77 flexi pfiipojení 6/4"/50/40 plast 46

A78 flexi pfiipojení 6/4"/50/40 kov 46

A79 flexi pfiipojení 6/4"/40 plast 46

A790 flexi pfiipojení 6/4"/40 kov 46

A80 _40, _50 sifon trub. s pfievl. maticí 6/4" 42

A800 _40, _50 sifon trub. s nerez. mfiíÏkou _70 40

A81 _40, _50 sifon trub. s pfievl. maticí 6/4" a pfiípojkou 42

A810 _40, _50 sifon trub. s nerez. mfiíÏkou _70 a pfiípojkou 40

A82 _40, _50 sifon trub. s pfievl. maticí 6/4" a dvûma pfiíp. 42

A820 _40, _50 sifon trub. s nerez. mfiíÏkou _70 a dvûma pfiíp. 41

A83 _50/40 sifon trub. s pfievl. maticí 6/4", pfiípojkou a flexi hadicí 42

A830 _50/40 sifon trub. s nerez. mfiíÏkou _70, pfiípojkou a flexi hadicí 41

A84 _50/40 sifon trub. s pfievl. maticí 6/4", dvûma pfiíp. a flexi hadicí 42

A840 _50/40

sifon trub. s nerez. mfiíÏkou _70, dvûma pfiíp. a flexi hadicí41

A90-22 dopojení k WC - koleno 22_ 48

A90-45 dopojení k WC - koleno 45_ 48

A90-90 dopojení k WC - koleno 90_ 48

A90-90P40 dopojení k WC s pfiipojením _40 48

A91-150 dopojení k WC - nátrubek 150mm 48

A91-250 dopojení k WC - nátrubek 250mm 48

A91-400 dopojení k WC - nátrubek 400mm 49

A92 dopojení k WC - nátrubek excentrick˘ 49

A93 Alca UNI DUAL univerzální WC nádrÏka 14

A94 Alca UNI univerzální WC nádrÏka START/STOP 14

A95 trubice splachovací dûlená _32 mm + vloÏka vrapová 14

A950 trubice splachovací komplet _35 mm 14

A97 flexi napojení k WC 47

A98 WC rozeta malá _110 49

A980 WC rozeta velká _110 49

A99 WC manÏeta pfiímá 49

A990 WC manÏeta excentrická 49

APH110 pfiivzdu‰Àovací hlavice _110 50

APH50 pfiivzdu‰Àovací hlavice _50 50

APH75 pfiivzdu‰Àovací hlavice _75 50

APS1 sifon praãkov˘ venkovní chrom 32

APS2 sifon praãkov˘ venkovní bíl˘ 32

APS3 sifon praãkov˘ podomítkov˘ nerez 32

APS4 sifon praãkov˘ podomítkov˘ bíl˘ 32

APV1 podlahová vpusÈ 105x105/50 boãní nerez 26

APV10 podlahová vpusÈ 150x150/110 boãní bílá 26

APV101 podlahová vpusÈ 105x105/50 boãní mosaz - chrom 28

APV102 podlahová vpusÈ 105x105/50 boãní mosaz - chrom 28

APV103 podlahová vpusÈ 105x105/50 boãní mosaz - chrom 28

APV11 podlahová vpusÈ 150x150/110 pfiímá bílá 26

APV12 podlahová vpusÈ 150x150/110 boãní nerez 27

APV13 podlahová vpusÈ 150x150/110 pfiímá nerez 27

APV2 podlahová vpusÈ 105x105/50 pfiímá nerez 26

APV201 podlahová vpusÈ 105x105/50 pfiímá mosaz - chrom 28

APV202 podlahová vpusÈ 105x105/50 pfiímá mosaz - chrom 28

APV203 podlahová vpusÈ 105x105/50 pfiímá mosaz - chrom 28

APV3 podlahová vpusÈ 150x150/50 boãní bílá 26

APV4 podlahová vpusÈ 150x150/50 pfiímá bílá 26

ARV001 ventil rohov˘ s filtrem 1/2" x 3/8" 37

ARV002 ventil rohov˘ ãtyfihran 1/2" x 3/8" 37

ATS001 pisoárov˘ tlakov˘ splachovaã 44

AVD001 vanová dvífika 150x150 bílá 51

AVD002 vanová dvífika 150x300 bílá 51

AVD003 vanová dvífika 300x300 bílá 51

AVD004 magnet. van. dvífika (pod obklady) v˘‰kovû stavit. 51

AVD005 magnet. van. dvífika (pod obklady) basic 51

CH11 1/2", CH11 3/8" napou‰tûcí ventil boãní 11

M270 ovlád. tlaãítko pro pfiedstûn. instal. systémy bílé 7

M271 ovlád. tlaãítko pro pfiedstûn. instal. systémy chrom - lesk 7

M272 ovlád. tlaãítko pro pfiedstûn. instal. systémy chrom - mat 7

M277 ovlád. tlaãítko pro pfiedstûn. instal. systémy antracit 7

M370 ovlád. tlaãítko pro pfiedstûn. instal. systémy bílé 7

M371 ovlád. tlaãítko pro pfiedstûn. instal. systémy chrom - lesk 7

M372 ovlád. tlaãítko pro pfiedstûn. instal. systémy chrom - mat 7

M378 ovlád. tlaãítko pro pfiedstûn. instal. systémy ãerné 7

M470 ovlád. tlaãítko pro pfiedstûn. instal. systémy bílé 7

M471 ovlád. tlaãítko pro pfiedstûn. instal. systémy chrom - lesk 7

M472 ovlád. tlaãítko pro pfiedstûn. instal. systémy chrom - mat 7

M478 ovlád. tlaãítko pro pfiedstûn. instal. systémy ãerné 7

M70 ovlád. tlaãítko pro pfiedstûn. instal. systémy bílé 6

M71 ovlád. tlaãítko pro pfiedstûn. instal. systémy chrom - lesk 6

M72 ovlád. tlaãítko pro pfiedstûn. instal. syst. chrom - mat 6

M73 ovlád. tlaãítko pro pfiedstûn. instal. syst. deska - lesk, tlaãítko -

mat 6

M90 nohy k A100 8

M909

spojovací dvojité koleno 90_ s tûsnûním a ochr. zátkami pro

závûs. WC 8

M91 izolaãní deska 8

M910 izolaãní deska s pfiíslu‰enstvím 8

MPV001 designová mfiíÏka 105x105/50 mosaz - chrom 27

MPV002 designová mfiíÏka 105x105/50 mosaz - chrom 27

MPV003 designová mfiíÏka 105x105/50 mosaz - chrom 27

MPZ01 mfiíÏka pro nerezov˘ podlahov˘ Ïlab lesk, mat 31

MPZ02 mfiíÏka pro nerezov˘ podlahov˘ Ïlab lesk, mat 31

MPZ03 mfiíÏka pro nerezov˘ podlahov˘ Ïlab lesk, mat 31

SA04 1/2", SA04 3/8" splachovací souprava s dvoutlaãítkem 15

SA04S 1/2", SA04S 3/8" splachovací souprava s dvoutlaãítkem 15

SA2000 1/2", SA2000 3/8"

splachovací souprava se STOP tlaãítkem

15

SA2000S 1/2", SA2000S 3/8"

splachovací souprava se STOP tlaãítkem

15


V pfiípadû zájmu o ‰kolení, poradensk˘

a technick˘ servis kontaktujte:

âESKÁ REPUBLIKA

Alca plast, s.r.o.

Bratislavská 2846, 690 02 Bfieclav

Tel.: +420 519 326 499, 519 323 456 – prodej âR

Tel.: +420 519 361 641 – export

Fax: +420 519 330 621

e-mail: alcaplast@alcaplast.cz

âesk˘ v˘robek

ISO 9001:2000

www.alcaplast.cz

Alca plast, s.r.o.

PrÛmyslová 1285, 580 01 HavlíãkÛv Brod

Tel.: +420 569 427 822, 569 425 776

Fax: +420 569 423 547

e-mail: alcaplast.hbvo@alcaplast.cz

Alca plast, s.r.o.

Jarolímkovo nám. 156, 763 02 Zlín

Tel.: +420 577 106 119

Fax: +420 577 104 353

e-mail: alcaplast.zlin@alcaplast.cz

SLOVENSKO

Alca plast SK, s.r.o.

Bratislavská 4, 949 01 Nitra

Tel.: +421 37 65 79 521

Mobil: +421 903 243 901

Fax: +421 37 65 16 127

e-mail: alcaplastsk@euroweb.sk

www.alcaplast.cz

EDITION 1, 2008 - Zmûny rozmûrÛ a provedení vyhrazeny / Changes in dimension and design reserved

More magazines by this user
Similar magazines