Ametiisikute 2010. aasta palgaandmete esitamise koondtabel

rongu.ee

Ametiisikute 2010. aasta palgaandmete esitamise koondtabel

LISA 3

Rahandusministri 28.jaanuari 2002. a määruse nr 24 juurde

Ametiisikute palgaandmete esitamise koondtabel

Asutus, institutsioon, äriühing, avalik-õiguslik juriidiline isik, sihtasutus…………………………………………..

RÕNGU VALLAVALITSUS 2010a

Ametiisiku andmed Töötasu liik Palga (tasu) Periood Töösuhte vorm

Ametikoht Ametiisiku 1. Põhipalk * 2. Lisatasud ja hüvitused 3. Muud tasudkogusumma

nimi s.h tulemusjuhtimise KOKKU KOKKU (töötatud aegteenistus-,töö-

KOKKU rakendamise lisatasu ** 1.+2.+3 kuudes /päevades) leping jms.

vallavanem Kuuskvere, Aivar 24 882,00 24 882,00 valimine

vallavanem Pramann,Priit 134 500,00 134 500,00 6 kuud 3päevavalimine

vallasekretär Lehismets, Marina 201 026,00 5 740,00 206 766,00 12 kuud teenistusse nimetamine

pearaamatupidaja Vool, Kaida 202 059,00 1 394,00 203 453,00 12 kuud teenistusse nimetamine

arenguteenistuse juhataja Joosing, Ene 176 157,00 880,00 177 037,00 12 kuud teenistusse nimetamine

sotsiaalteenistuse juhataja Sõber, Ene 174 445,00 9 617,00 184 062,00 12 kuud teenistusse nimetamine

keskkonnateenistuse Klein juhataja ,Toomas 177 978,00 2 000,00 179 978,00 12 kuud teenistusse nimetamine

ehitus-ja majandusteenistuse Ruder,Tarmo juhataja 159 944,00 1 631,00 161 575,00 12 kuud teenistusse nimetamine

registripidaja Rodima,Enna-Siiri 122 462,00 2 809,00 125 271,00 12 kuud teenistusse nimetamine

raamatupidaja Luksepp,Maie 125 397,00 637,00 126 034,00 12 kuud teenistusse nimetamine

sekretär-asjaajaja Rõõmussaar,Silvia 59 168,00 59 168,00 12 kuud teenistusse nimetamine

vallavanem Parm,Uno 88 000,00 36 692,00 124 692,00 4 kuud valimine

volikogu esimees Kuus,Sulev 36 000,00 36 000,00 12 kuud valimine

vallavalitsuse liige Rodima,Ants 81 117,00 81 117,00 12 kuud valimine

vallavalitsuse liige Kallas,Haimar 36 213,00 36 213,00 12 kuud valimine

*- põhipalk või palgaastmele vastav palgamäär koos lubatud diferentseerimisega

** - tulemusjuhtimise rakendamiseks ettenähtud töötasuvahenditest makstud lisatasu


juurde

More magazines by this user
Similar magazines