Lisa - Rõngu Vald

rongu.ee

Lisa - Rõngu Vald

LISA

Rõngu Vallavolikogu 13.09.2012 määrusele nr 10

1. Põhitegevuse tulud

Kinnitatud Suurendamine/ Muudetud

Tulu liik Tulu nimetus

eelarve vähendamine eelarve

30 Maksutulud 1 150 000 47 000 1 197 000

32 Tulud kaupade ja teenuste müügist 111 240 -19 630 91 610

35 Saadavad toetused tegevuskuludeks 758 485 26 470 784 955

38 Muud tegevuskulud 4 100 5 500 9 600

Põhitegevuse tulud kokku 2 023 825 59 340 2 083 165

1. Põhitegevuse kulud

TA Kulu

Kinnitatud Suurendamine/ Muudetud

kood liik Tegevusala ja kulu nimetus

eelarve vähendamine eelarve

04600 Side 1 200 1 500 2 700

55 Majandamiskulud 1 200 1 500 2 700

04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid 32 200 -7 963 24 237

55 Majandamiskulud 32 200 -7 963 24 237

05400

Bioloogilise mitmekes., maastiku

kaitse, haljastus 27 566 3 700 31 266

55 Majandamiskulud 12 671 3 700 16 371

08109 Vaba aja üritused- Võrtsjärve mängud 10 000 9 700 19 700

55 Majandamiskulud 10 000 9 700 19 700

08209 Seltsitegevus 8 680 830 9 510

55 Majandamiskulud 1 500 830 2 330

082021 Rõngu Rahvamaja 74 869 12 000 86 869

50 Personalikulud 47 900 6 000 53 900

55 Majandamiskulud 26 969 6 000 32 969

091101 Rõngu Lasteaed 185 893 5 000 190 893

55 Majandamiskulud 50 393 5 000 55 393

092101 Valguta Lasteaed-Algkool-vald 150 498 8 178 158 676

55 Majandamiskulud 48 827 8 178 57 005

092201 Rõngu Keskkool- vald 266 171 7 420 273 591

55 Majandamiskulud 151 501 7 420 158 921

104025 Muud toetused lastele ja peredele 10 819 1 113 11 932

413300 Lapsehoiuteenus 5 195 1 113 6 308

10701 Riiklik toimetulekutoetus 11 400 -1 409 9 991

413100 Toimetulekutoetus 11 400 -1 409 9 991

01114 Reservfond 14 019 5 981 20 000

Põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes kokku 1 854 692 46 050 1 900 742


2. Investeerimistegevus

Tulu/kulu liik

Kinnitatud

eelarve

Muudetud

eelarve

Tulu/kulu nimetus

Suurendamine

Põhivara soetuseks saadav

sihtfinantseerimine (+) 0 36 330 36 330

3502

15 Põhivara soetus(-) -5 200 -49 620 -54 820

Investeerimistegevus kokku -80 915 -13 290 -94 205

Sulev Kuus

vallavolikogu esimees

More magazines by this user
Similar magazines