1apr1 to20apr11-vn

jetstar

1apr1 to20apr11-vn

Lịch bay từ 01/04/2011 ñến 20/04/2011

Chặng bay

Tp. Hồ Chí Minh – Hà Nội

Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh

Tp. Hồ Chí Minh – ðà Nẵng

ðà Nẵng – Tp. Hồ Chí Minh

Tp. Hồ Chí Minh – Hải Phòng

Hải Phòng – Tp. Hồ Chí Minh

Số hiệu

chuyến bay

Giờ cất

cánh

Giờ hạ

cánh

Tần suất Máy bay

BL790 06:30 08:40 Hàng ngày A320/B737

BL792 07:45 09:55 Hàng ngày A320/B737

BL796 10:05 12:15 Hàng ngày A320/B737

BL798 12:35 14:45 Hàng ngày A320/B737

BL800 13:15 15:25 Hàng ngày A320/B737

BL802 15:35 17:45 Hàng ngày A320/B737

BL804 17:05 19:15 Hàng ngày A320/B737

BL806 18:05 20:15 Hàng ngày A320/B737

BL808 19:05 21:15 Hàng ngày A320/B737

BL810 21:10 23:20 Hàng ngày A320/B737

BL791 07:30 09:35 Hàng ngày A320/B737

BL793 09:15 11:20 Hàng ngày A320/B737

BL795 10:30 12:35 Hàng ngày A320/B737

BL797 12:45 14:50 Hàng ngày A320/B737

BL801 15:20 17:25 Hàng ngày A320/B737

BL803 18:25 20:30 Hàng ngày A320/B737

BL805 19:35 21:40 Hàng ngày A320/B737

BL807 20:05 22:10 Hàng ngày A320/B737

BL809 20:55 23:00 Hàng ngày A320/B737

BL811 21:50 23:55 Hàng ngày A320/B737

BL592 06:45 08:00 Hàng ngày A320/B737

BL594 10:45 12:00 Hàng ngày A320/B737

BL596 15:25 16:40 Hàng ngày A320/B737

BL598 19:25 20:40 Hàng ngày A320/B737

BL593 08:30 09:45 Hàng ngày A320/B737

BL595 12:30 13:45 Hàng ngày A320/B737

BL597 17:10 18:25 Hàng ngày A320/B737

BL599 21:10 22:25 Hàng ngày A320/B737

BL510 07:30 09:25 Hàng ngày A320/B737

BL512 11:55 13:50 Hàng ngày A320/B737

BL511 10:05 12:00 Hàng ngày A320/B737

BL513 14:30 16:25 Hàng ngày A320/B737

Hà Nội – ðà Nẵng BL563 15:55 17:10 Hàng ngày A320/B737


ðà Nẵng – Hà Nội BL564 17:50 19:05 Hàng ngày A320/B737

Tp. Hồ Chí Minh – Huế BL580 07:00 08:20 Hàng ngày A320/B737

Huế – Tp. Hồ Chí Minh BL581 08:55 10:15 Hàng ngày A320/B737

Tp. Hồ Chí Minh – Vinh

Vinh - Tp. Hồ Chí Minh

BL520 10:15 12:00 Hàng ngày A320/B737

BL522 14:40 16:25 Hàng ngày A320/B737

BL521 12:35 14:20 Hàng ngày A320/B737

BL523 17:05 18:50 Hàng ngày A320/B737

Lịch bay và giờ bay có thể thay ñổi, vui lòng liên lạc 19001550 ñể biết chi tiết

More magazines by this user
Similar magazines