Siła w człowieku - Strona Departamentu Europejskiego Funduszu ...

defs.pomorskie.eu

Siła w człowieku - Strona Departamentu Europejskiego Funduszu ...

WdraŜanie anie PO KL w Województwie Pomorskim -

strategiczne podejście

cie-długofalowe efekty c.d.

• Zarządzanie procesami restrukturyzacyjnymi

• reakcja na spowolnienie gospodarki w

2009 roku

• przewidywanie długofalowych skutków

restrukturyzacji przedsiębiorstw

• uruchomienie systemowego projektu

wspierania osób zwolnionych lub

zagroŜonych zwolnieniami o wartości 8

milionów złotych

• wspieranie przedsiębiorczości

More magazines by this user
Similar magazines