Views
3 years ago

Motýlí ráj - Ždánice

Motýlí ráj - Ždánice

Motýlí ráj -

Vítejte v Motýlím ráji! Není mnoho míst v České republice, kde najdete pohromadě celou polovinu druhů našich denních motýlů. V blízkosti města Ždánice se zachovaly přírodovědně nesmírně cenné plochy, kde si tento zážitek můžete vyzkoušet na vlastní oči. Díky vhodným podmínkám prostředí a rozmanitému hospodaření se zde vytvořila velice pestrá mozaika biotopů. Otevřenou krajinu mezi okrajem města a Ždánickým lesem tvoří bývalé obecní pastviny, staré sady, opuštěné terasy s úhory, drobná políčka a vinice, vše je propojeno zarůstajícími polními cestami. Toto prostředí má stepní až lesostepní charakter a představuje skutečnou pokladnici naší přírody. Nejnápadnější jsou denní motýli – mezi 84 druhy denních motýlů nechybí otakárci, bělásci, žluťásci, ostruháčci, modrásci, ohniváčci, batolci, babočky, perleťovci, hnědásci, okáči, soumračníci a vřetenušky. Zveme Vás do dvou údolí – Šraňky a Habrůvky, které vybíhají přímo ze Ždánic severním směrem. Najdete v nich 4 panely naučné stezky, které Vás seznámí se zajímavostmi Motýlího ráje. V Habrůvkách je umístěn jeden panel, ve Šraňkách stojí panely tři, které jsou s čísly 12, 13 a 14 napojeny na naučnou stezku Ždánický les. Naučná stezka Motýlí ráj je značená od autobusového nádraží, kolem městského úřadu na konec města ulicí Žandrof, kde přechází do údolí Šraňky. Na konci údolí je možné vstoupit do lesa a napojit se na naučnou stezku Ždánický les. Můžete se jen krátce projít Motýlím rájem anebo si udělat pěkný okružní výlet otevřenou krajinou a lesem. Pro pozorování motýlů je nejvhodnější začátek léta, ale své krásy umí Motýlí ráj předvést v každém ročním období. Cesty jsou vhodné i pro rodiny s dětmi. Motýlí ráj Výlet za přírodním bohatstvím jihovýchodní Moravy u města Ždánice Vedle motýlů tu žijí kudlanky nábožné či náš největší brouk roháč obecný. Také tu můžete uvidět či uslyšet mnoho ptáků, jako strnada lučního, krutihlava obecného či pěnici vlašskou. Také flóra tu hýří barvami a tvary, nechybí krásné orchideje vstavač vojenský či pětiprstka žežulník, roste tu vzácný hořec křižatý a hořec brvitý, růžově kvete jehlice trnitá či zeměžluč okolíkatá, smetanově bílé květy má velmi vzácná kamejka lékařská. Naučnou stezku připravil DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie ve spolupráci s městem Ždánice. Je možné také připravit vedenou exkurzi a v létě pořádáme pracovní akce pro dobrovolníky. Kontakt pro zájemce je daphne@daphne.cz a další informace o Motýlím ráji najdete na http://www.daphne.cz/projekty/ motyli-raj. Leták a naučná stezka jsou součástí projektu Motýlí ráj ve Ždánicích rozkvétá, který podpořila Nadace VIA z programu ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů. Grafika: RWdesign. Tisk: P.F.art. Vydal DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie, 2011.

Źródła błędów w pomiarach GNSS - Akademia Morska w Szczecinie
Prasečí CHřiPka ustupuje a lidstvo dál čeká na svůj mor - Jan Šibík
Zasadnicze różnice występujące w mechanizmie procesu ...
Ogólne różnice w nasileniu katastroficznej interpretacji doznań ...
Różnice w funkcjonowaniu między restauracją hotelową a ...
Labyrint světa a ráj srdce K ČTENÁŘI
różnice kulturowe i etykieta biznesowa w kontaktach z brytyjskimi ...
Základným cie¾om je zvý še nie dô ve ry hodnosti po lí cie Transpa ...
Jakie są różnice między międzynarodowym prawem humanitarnym ...
przestrzeń a krajobraz – wspólne cechy i różnice - Komisja ...
vyjádření Domu dětí a mládeže Ždánice
Różnice w nasileniu i współwystępowaniu objawów zespołu lęku ...
Silnice I/21 Planá–Trstěnice, přeložka - Ředitelství silnic a dálnic
v & v “obd” – główne różnice w ecu iw software - Versus Gas
Wpływ różnych systemów uprawy soi na rozwój mikroorganizmów i ...
Niekonwencjonalne metody analizy błędów pomiaru różnicy ... - PAR
Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar ...