Views
3 years ago

PowerPointova predstavitev - IVZ RS

PowerPointova predstavitev - IVZ RS

PowerPointova predstavitev - IVZ

MEDNARODNA KLASIFIKACIJA BOLEZNI IN SORODNIH ZDRAVSTVENIH PROBLEMOV ZA STATISTIČNE NAMENE, DESETA REVIZIJA, AVSTRALSKA MODIFIKACIJA (MKB-10-AM, V.6) PRIPRAVILI: TATJANA KOFOL, MATEJA ROK SIMON, RADE PRIBAKOVIĆ BRINOVEC

PREDSTAVITEV PRESEJALNIH PROGRAMOV - IVZ RS
Cepljenje otrok - IVZ RS
PowerPointova predstavitev - IVZ RS
Cepljenje otrok - IVZ RS
PowerPointova predstavitev - ZRC SAZU
PowerPointova predstavitev - vrtec-miskolin
ANALIZA IZVAJANJA CEPLJENJA - IVZ RS
spregovorimo o depresiji in samomoru med starejšimi - IVZ RS
zlozenka M.cdr - IVZ RS
Vrstniki in jaz - IVZ RS
INFORMATIZACIJA V ZDRAVSTVU - IVZ RS
standardni operativni postopek ko o rdin acijske sku pin e ... - IVZ RS
Izvajanje Programa svetovanje za zdravje. - IVZ RS
NAČRT MP ZA OBJAVO ZADNJI 7.2.2013 doc - IVZ RS
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG SREDNJEŠOLCEV - IVZ RS
Publikacije Poškodbe v Sloveniji - IVZ RS
kaj je osnovni vzrok smrti? - IVZ RS
organizacija javnega zdravja v sloveniji - IVZ RS
Gibalna aktivnost in starostniki - IVZ RS
Raziskovanje na področju javnega zdravja v Sloveniji - IVZ RS
OKUŽBA S HIV V SLOVENIJI - IVZ RS
Vrednotenje osnovnošolske prehrane glede ponudbe ... - IVZ RS
Predstavitev enote - Zavod RS za Å¡olstvo
preprečujmo poškodbe pri otrocih - IVZ RS
poporodne duševne stiske. Angeli z mokrimi krili ne letijo. - IVZ RS
Prezgodnja umrljivost - IVZ RS
zunajbolnišnično zdravstveno varstvo primarne ravni - IVZ RS
Bolnišnične obravnave zaradi bolezni - IVZ RS
PowerPointova predstavitev - Hakom