grundfos serija 100 - TDM

tdm.rs

grundfos serija 100 - TDM

GRUNDFOS BROŠURA

Serija 100

Cirkulacione pumpe

50/60 Hz


Sadržaj

Opšti podaci

Krive performansi strana 3

Asortiman proizvoda, 1 x 230 V, 50 Hz strana 5

Tipske karakteristike strana 6

Primene strana 7

Sistemi za grejanje strana 7

Sistemi za potrošnu toplu vodu strana 7

Sistemi za hlađenje i klimatizaciju strana 7

Konstrukcija strana 8

Specifikacija materijala strana 8

Instalacija strana 8

Motor strana 8

Tehnički podaci

Cirkulacione pumpe

za sisteme za grejanje strana 10

Pumpa sa separatorom vazduha strana 17

Cirkulacione pumpe za potrošnu toplu vodu strana 21

Specijalne verzije strana 28

Proizvodni opseg, specijalne verzije strana 28

Dodatna oprema

Povezivanje cevovoda strana 34

Grundfos kontrolori strana 35

Kompleti sa navojima i ventilima strana 37

Izolacioni kompleti strana 37

Servisni komplet za ALPHA pumpu strana 37

Tajmer i termostat za COMFORT pumpu strana 37

Armatura za COMFORT strana 38

2


Opšti podaci

Serija 100

Krive performansi

p

[kPa]

50

H

[m]

5

GRUNDFOS

ALPHA

40

4

30

3

20

2

ALPHA XX-60

10

0

ALPHA XX-40

1

0

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 Q [m³/h]

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 Q [l/s]

TM01 9186 2300Krive performansi

p

[kPa]

100

80

60

H

[m]

10.0

8.0

6.0

UPS 25-120

UPS 25-125

UPS

40

4.0

UPS 25-60

UPS 25-50

UPS 25-80

UPS 32-80 (F)

UPS 25-40

20

2.0

UPS 25-30

UPS 32-60

UPS 40- 50 F

UPS 32-50

UPS 32-40

UPS 40-80 F

10

8

6

1.0

0.8

0.6

UPS 25-20

UPS 32-20

UPS 32-30

4

0.4

2

0.2

0.3 0.4 0.6 0.8 1.0 2.0 4.0 6.0 8.0Q [m³/h]

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 2.0 Q [l/s]

TM00 9602 3701

3


UP 20-07 N

Opšti podaci

Serija 100

p

[kPa]

H

[m]

6.0

COMFORT, UP-N, UP(S)-B

UP 25-80 B

40

4.0

UPS 25-60 B

UP 20-45 N

UPS 32-80 B (FB)

20

2.0

UPS 25-40 B

UP 20-30 N

UPS 40-50 FB

10

8

6

1.0

0.8

0.6

UP 20-15 N

UP 15-14 B

UP 20-14 BX

4

0.4

2

0.2

0.1

0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 2.0 4.0 6.0 Q [m³/h]

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 2.0 Q [l/s]

TM00 9603 3801

4


Opšti podaci

Serija 100

Asortiman proizvoda, 1 x 230 V, 50 Hz

Materijal pumpe Liveno gvožde Liveno gvožde Liveno gvožde Liveno gvožde

Temperatura

tečnosti

Nerđajući čelik/

bronza

Nerđajući čelik/

bronza

Bronza

+2°C do +95°C +2°C do +110°C –25°C do +110°C –25°C do +95°C +2°C do +110°C –25°C do +110°C –25° do +95°C

Položaj priključne

kutije

TM00 9306 4696

TM00 9306 4969

TM00 9307 4696

TM00 9307 4696

TM00 9306 4696

TM00 9307 4696

TM00 9307 4696

Tip pumpe

ALPHA 15-40 (B) • •

ALPHA 25-40* (B) • •

ALPHA 32-40 (B) • •

ALPHA 15-60 (B) • •

ALPHA 25-60* (B) • •

ALPHA 32-60 (B) • •

UPS 25-20*


UPS 32-20


UPS 25-30*


UPS 32-30


UPS 25-40* • •

UPS 32-40


UPS 25-50 • •

UPS 32-50


UPS 25-60* • •

UPS 32-60


UPS 25-80


UPS 32-80


UPS 25-120


UPS 25-125


UPS 40-50 F


UPS 32-80 F


UPS 40-80 F


UP 20-07 N


UP 20-15 N


UP 20-30 N


UP 20-45 N


UPS 25-40 B


UPS 25-60 B • •

UP 25-80 B


UPS 32-80 B


UPS 32-50 FB


UPS 40-50 FB


*Na zahtev: kućište pumpe sa separatorom vazduha, tip A.

Poseban asortiman dvo-radnih pumpi i pumpe od 60 Hz, str.27.

5


Opšti podaci

Serija 100

Tipske karakteristike

UP, UPS

Primer UP S D 40 -40 F

Cirkulaciona pumpa

E: Elektronska

S: Električna

Dvo-radna pumpa

Nominalni prečnik (DN)

usisnih i potisnih otvora

Maksimalni napor [dm]

Grundfos ALPHA

Primer ALPHA 25 - 40 (A) (B) 180

Tip proizvoda

Nominalni prečnik (DN) usisnih i

potisnih otvora [mm]

Maksimalni napor [dm]

Kućište pumpe sa separatorom

vazduha

Kućište pumpe od bronze

Dužina od otvora do otvora [mm]

Povezivanje cevovoda

= Cevni navoj (bez slova)

F = Prirubnica

Kućište pumpe

= Liveno gvožđe (bez slova)

N = Nerđajući čelik

B = Bronza

A = Kućište pume sa separatorom vazduha, gornji

protok vode

K = Verzija sa hladnom vodom

KU = Verzija sa hladnom vodom (priključna kutija)

6


Opšti podaci

Serija 100

Primene

Jednocevni sitem za grejanje

Grundfos cirkulacione pumpe, Serija 100 posebno su

dizajnirane za sisteme za grejanje. Pumpe su takođe

pogodne za cirkulaciju potrošne tople vode u domaćinstvima

i za cirkulaciju tečnosti u sistemima za hlađenje i

klimatizaciju.

Sistemi za grejanje

TM01 0163 0697

Za sisteme za centralno i daljinsko grejanje, koristite

pumpu tipa ALPHA ili UPS.

Dvocevni sistem za grejanje

GRUNDFOS ALPHA automatski kontroliše diferencijalni

pritisak podešavanjem rada pumpe trenutnoj potrebi za

toplotom, bez upotrebe spoljašnjih komponenti.

UPS može raditi sa tri brzine.

Pumpe se primarno koriste u jednocevnim i dvocevnim

sistemima za grejanje, ali su takođe pogodne, na primer,

za mešne krugove u velikim sistemima.

TM01 0164 0697

Za sisteme sa podnim grejanjem, preporučuje se

upotreba verzije od bronze, tip ALPHA B i UP(S) B, pošto

se tečnost za pumpanje često može napuniti vazduhom,

dovodeći do korozije kućišta obične pumpe od livenog

gvožđa.

Sistem za podno grejanje

M

Sistemi za potrošnu toplu vodu

Za cirkulaciju potrošne tople vode, koristite tip

COMFORT ili tip UP-N sa kućištima od nerđajućeg čelika

ili tip UP(S)-B sa kućištem od mesinga/bronze.

Pumpe UP-N i UP(S)-B mogu biti povezane na on/off

vremenski prekidač da bi se uštedela energija.

Vremenski prekidač može da uključuje ili isključuje

pumpu i ograniči rad pumpe na periode kada postoji

potreba za toplom vodom.

COMFORT je dostupan sa ugrađenim tajmerom i

termostatom.

Preporučuje se da se održava radna temperatura ispod

65 o C da bi se sprečilo taloženje kalcijuma.

Sistemi za hlađenje i klimatizaciju

Sistem za potrošnu toplu vodu

Sistem za hlađenje i klimatizaciju

TM01 0166 0697

TM01 0165 0697

Za sisteme za hlađenje i klimatizaciju koristite standardne

pumpe, tip UPS ili posebne verzije, tip UPS-K, u

zavisnosti od tipa/veličine. (Videti asortiman proizvoda).

Temperaturni opseg: –25°C do +95°C

–25°C do +110°C

Ove pumpe su na taj način pogodne za cirkulaciju i

hladne i tople vode.

M

M

M

TM01 0167 0697

7


Opšti podaci

Serija 100

Konstrukcija

ALPHA i UP, UPS pumpe su tip pumpi sa mokrim rotorom,

to jest, pumpa i motor predstavljaju integralan deo bez

zaptivača vratila i sa samo dve zaptivne manžetne za

zaptivanje. Ležajevi su podmazani tečnošću za

pumpanje. Pumpe karakteriše:

• Keramičko vratilo i radijalni ležajevi

• Ugljenični aksijalni ležaj

• Rotor can od nerđajućeg čelika i ploča ležaja

• Radno kolo od materijala otpornog na koroziju

• Kućište pumpe od livenog gvožđa, bronze ili

nerđajućeg čelika

Specifikacija materijala

Pozicija Komponenta Materijal DIN W.-Nr.

1 Kućište pumpe

Liveno gvožđe

EN-GJL-150 / 200

Bronza

Nerđajući čelik

2 Radno kolo Kompozitni / PES ili PP

3 Vratilo Keramika

4 Ležaj Keramika/ugljenik

0.6020

2.1176.01

1.4301

5 Ploča ležaja Nerđajuži čelik 1.4301

6 Aksijalni ležaj

UPS

N-verzija

Zaptivne manžetne

3

Nerđajući čelik/

EPDM guma

EPDM guma

1.4301

Motor

UP, UPS pumpe

Motor je sa 2 ili 4 - polni, asinhroni, u skladu sa EMC

uputstvom. Upotrebljeni standardi: EN 61 000-6-2 i EN

61 000-6-3. Priklučna kutija i motor pumpe su testirani

na vlagu po EN 60 335-1 i EN 60 335-2-51.

Jednofazne pumpe su dostupne u verzijama sa jednom,

dve ili tri brzine.

Trofazne pumpe su dostupne u verzijama sa jednom ili

dve brzine.

Priključna kutija je lako dostupna i ima funkcionalni kabl

koji povezuje priključne stezaljke. Ulaz kabla je čvrst i

ima ugrađen cable relief. Početak kabla jednofaznog

motora može biti izvučen iz svog omotača kako bi se

olakšalo pravilno postavljanje kabla.

Vrsta izolacije:

F/H.

Povezivanje kabla: Pg 11 za 5,6 - 10 mm kabl.

Motor obuhvata zaštitu od termalnog preopterećenja ili

zaštitu sopstvenom indukcijom. Stoga nije potrebna

spoljašnja zaštita motora.

ALPHA

Motor je 2 polni, asinhroni sa đradio noiseđ filterom do

VDE 0875. Priključna kutija i motor pumpe su testirani u

skladu sa VDE 0700.

Motor GRUNDFOS ALPHA pumpe je zaštićen sopstvenom

indukcijom i stoga ne zahteva spoljašnju zaštitu motora.

Ukljućujući kontrolor, priklučna kutija sadrži i priključak

za biranje i pokaznu lampicu za pokazivanje voltaže.

Kontrolor zadovoljava zahteve EN 61 800-3.

Priključna kutija je pričvršćena za kućište statora

pomoću zavrtnja i povezana za stator uz pomoć

zatvarača kutije ("terminal plug").

2

5

1

4 6

TM00 9672 5196

Instalacija

Pumpa uvek mora biti

postavljena sa vratilom

motora u horizontalnom

položaju.

Kod startovanja, kućište

rotora treba da bude

otvoreno uklanjanjem

zatvarača na vrhu motora.

U kratkom vremenskom

roku, rotor izbacuje preostali

vazduh u sistem preko

vratila.

TM00 0361 5196

8


Opšti podaci

Serija 100

Tečnosti za pumpanje

U zavisnosti od tipa, Grundfos cirkulacione pumpe su

dizajnirane za sledeće tečnosti:

• Retke, čiste, neagresivne i neeksplozivne tečnosti bez

čvrstih čestica ili vlakana.

• Tešnosti za hlađenje koje ne sadrže mineralno ulje.

• Toplu potrošnu vodu.

• Meku vodu

Kinematska viskoznost vode je ν = 1 mm 2 /s (1cSt) pri

20°C. Ako se cirkulaciona pumpa koristi za tečnost sa

većim viskozitetom, hidrauličke osobine pumpe će biti

smanjene.

Primer: 50% glikola na 20°C znači viskoznost od približno

10 mm 2 /s (10cSt) i smanjenje rada pumpe približno 15 %.

Kada se bira pumpa, mora se uzeti u obzir viskoznost

tečnosti.

Temperature okolne sredine i

tečnosti

Temperature tečnosti, videti tabelu na strani 5.

Temperatura okolne sredine za standardne pumpe sa

dozvoljenom temperaturom tečnosti od +2°C do +110°C

treba uvek da bude niža nego temperatura tečnosti, jer

može doći do pojave kondenzacije u kućištu statora.

Uslovi karakterističnih krivih

Dole navedene smernice primenjuju se za krive performansi

na sledećim listovima sa podacima:

1. Zatamnjeni delovi krivih pokazuju preporučeni opseg

performansi.

2. Tečnost za testiranje: voda bez vazduha.

3. Krive se primenjuju za gustinu od ρ = 983,2 kg/m 3 i

temperaturi tečnosti od 60°C. Merenja za UP, UPS i

UPE urađena su za temperaturu vode od 80°C za

pumpe za Veliku Britaniju (1x230/240V) i 20°C za

druge napone.

4. Sve krive pokazuju prosečne vrednosti i ne treba da

se koriste kao garantovane krive.

Ako se traži poseban minimum rada, moraju se

izvršiti individualna merenja.

5. GRUNDFOS ALPHA krive primenjuju se za kinematsku

viskoznost od n = 0,474 mm 2 /s (0,474 cSt). UP, UPS i

UPE krive primenjuju se za kinematsku viskoznost od

1 mm 2 /s (1 cSt).

6. Konverzija između napora H (m) i pritiska p (kPa) izvodi

se za vodu sa gustinom r = 1000 kg/m 3 . Za

tečnosti sa drugim gustinama, na primer toplu vodu,

izlazni pritisak je proporcionalan gustini.

Maksimalni pritisak sistema

Navojne pumpe PN 10: 1,0 Mpa (10 bar).

Pumpe sa prirubnicama PN 6/10: 0,6/1,0 Mpa (6/10 bar).

Pumpa sa Grundfos prirubnicama: 1,0 Mpa (10 bar).

Ulazni pritisak

Da bi se izbegla buka usled kavitacije i oštećenje ležajeva

pumpe, potrebni su sledeći minimalni pritisci kod

usisnog otvora pumpe:

Temperatura

tečnosti

Ulazni pritisak

85°C 90°C 110°C

0,5 m napor 2,8 m napor 11,0 m napor

0,049 bar 0,27 bar 1,08 bar

9


Tehnički podaci

Cirkulacione pumpe

za sisteme za grejanje

ALPHA 15-40, 25-40, 32-40 180 1 x 230 V, 50 Hz

p

[kPa]

30

H

[m]

3.5

3.0

G

B3

H3

2.5

20

2.0

1.5

L1

L3

L2

10

1.0

0.5

0

0.0

0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 Q [m³/h]

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 Q [l/s]

TM01 9189 2300

B1

B2

H1

H2

TM01 8641 2300

P 1 [W]

I n [A]

Min. 25 0,19

Max. 60 0,28

Povezivanje: Vidi "Kompleti sa navojima i ventilima" strana 37.

Pritisak u sistemu: Max. 10 bar

Temperatura tečnosti: +2°C do +110°C (TF 110)

Takođe u upotrebi sa: Kućištem od bronze, tip B.

Tip pumpe

Dimenzije [mm] Težina [kg]* Zapremina

L1 L2 L3 H1 H2 H3 B1 B2 B3 G neto bruto [m 3 ]

ALPHA 15-40 130 178 28 103 57 92 51 77 1 2,4 2,6 0,00351

ALPHA 25-40 130 186 240 32 103 57 92 51 77 1½ 2,4 2,6 0,00351

ALPHA 25-40 180 236 290 32 103 57 92 51 77 1½ 2,6 3,0 0,00432

ALPHA 32-40 180 244 302 39 103 57 92 51 77 2 2,7 3,1 0,00432

* Težine verzije od bronze su približno 10% veće.

ALPHA 15-60, 25-60, 32-60 180 1 x 230 V, 50 Hz

p

[kPa]

60

H

[m]

6

5

G

B3

H3

40

4

3

20

2

L1

L3

L2

1

0

0

0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 Q [m³/h]

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 Q [l/s]

TM01 9190 1400

B1

B2

H1

H2

TM01 8641 2300

P 1 [W]

I n [A]

Min. 35 0,21

Max. 90 0,40

Povezivanje: Vidi "Kompleti sa navojima i ventilima" strana 37.

Pritisak u sistemu: Max. 10 bar

Temperatura tečnosti: +2°C do +110°C (TF 110)

Takođe u upotrebi sa: Kućištem od bronze, tip B.

Tip pumpe

Dimenzije [mm] Težina [kg]* Zapremina

L1 L2 L3 H1 H2 H3 B1 B2 B3 G neto bruto [m 3 ]

ALPHA 15-60 130 178 28 103 57 92 51 77 1 2,4 2,6 0,00351

ALPHA 25-60 130 186 240 32 103 57 92 51 77 1½ 2,4 2,6 0,00351

ALPHA 25-60 180 236 290 32 103 57 92 51 77 1½ 2,6 3,0 0,00432

ALPHA 32-60 180 244 302 39 103 57 92 51 77 2 2,7 3,1 0,00432

* Težine verzije od bronze su približno 10% veće.

10


Tehnički podaci

Cirkulacione pumpe

za sisteme za grejanje

UPS 25-20 / UPS 32-20 180 1 x 230 V, 50 Hz

p

[kPa]

H

[m]

H3

20

2.0

3

2

G

B3

15

1.5

10

1.0

1

L1

L3

L2

5

0.5

0

0.0

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 Q [m³/h]

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 Q [l/s]

TM00 9756 0397

B1

B2

H1

H2

TM00 9694 0197

Brzina P 1 [W] I n [A]

3 65 0,26

2 40 0,18

1 25 0,11

Povezivanje:

¾" ili 1¼" navoji i ventili

Pritisak u sistemu: Max. 10 bar

Temperatura tečnosti: +2°C do +110°C (TF 110)

Tip pumpe

Dimenzije [mm] Težina [kgs] Zapremina

L1 L2 L3 H1 H2 H3 B1 B2 B3 G neto bruto

[m 3 ]

UPS 25-20 180 236 290 32 102 57 75 51 77 1½ 2,6 2,8 0,004

UPS 32-20 180 244 302 39 102 57 75 51 77 2 2,6 2,8 0,004

UPS 25-30 / UPS 32-30 180 1 x 230 V, 50 Hz

p

[kPa]

25

H

[m]

2.5

3

2

G

B3

H3

20

2.0

15

1.5

1

10

1.0

L1

L3

L2

5

0.5

0

0.0

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 Q [m³/h]

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 Q [l/s]

TM00 9748 0397

B1

B2

H1

H2

TM00 9694 0197

Brzina P 1 [W] I n [A]

3 55 0,24

2 40 0,16

1 25 0,10

PovezivanjePovezivanje: ¾" ili 1¼" navoji i ventili

Pritisak u sistemu: Max. 10 bar

Temperatura tečnosti: +2°C do +110°C (TF 110)

Tip pumpe

Dimenzije [mm] Težina [kgs] Zapremina

L1 L2 L3 H1 H2 H3 B1 B2 B3 G neto bruto

[m 3 ]

UPS 25-30 180 236 290 32 102 57 75 51 77 1½ 2,6 2,8 0,004

UPS 32-30 180 244 302 39 102 57 75 51 77 2 2,6 2,8 0,004

11


Tehnički podaci

Cirkulacione pumpe

za sisteme za grejanje

UPS 25-40 / UPS 32-40 180 1 x 230 V, 50 Hz

p

[kPa]

35

30

H

[m]

3

3

2

G

B3

H3

25

20

2

1

15

L1

L3

L2

10

1

5

0

0

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 Q [m³/h]

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 Q [l/s]

TM00 9749 0397

B1

B2

H1

H2

TM00 9694 0397

Brzina P 1 [W] I n [A]

3 60 0,26

2 45 0,20

1 30 0,13

Povezivanje:

¾", 1" ili 1¼" navoji i ventili

Pritisak u sistemu:

Max. 10 bar

Temperatura tečnosti: +2°C do +110°C (TF 110)

Verzija sa hladnom vodom: K za –25°C do +95°C (TF 95)

Tip pumpe

Dimenzije [mm] Težina [kgs] Zapremina

L1 L2 L3 H1 H2 H3 B1 B2 B3 G neto bruto [m 3 ]

UPS 25-40 180 236 290 32 102 57 75 51 77 1½ 2,6 2,8 0,004

UPS 32-40 180 244 302 39 102 57 75 51 77 2 2,6 2,8 0,004

UPS 25-50 / UPS 32-50 180 1 x 230 V, 50 Hz

p

[kPa]

H

[m]

3

H3

40

35

4.0

2

G

B3

30

3.0

25

1

20

15

2.0

L1

L3

L2

10

1.0

5

0

0.0

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 Q [m³/h]

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 Q [l/s]

TM00 9750 0397

B1

B2

H1

H2

TM00 9694 0397

Brzina P 1 [W] I n [A]

3 80 0,34

2 55 0,24

1 35 0,15

Povezivanje:

¾", 1" ili 1¼" navoji i ventili

Pritisak u sistemu:

Max. 10 bar

Temperatura tečnosti: +2°C do +110°C (TF 110)

Verzija sa hladnom vodom: K za –25°C do +95°C (TF 95)

Tip pumpe

Dimenzije [mm] Težina [kgs] Zapremina

L1 L2 L3 H1 H2 H3 B1 B2 B3 G neto bruto [m 3 ]

UPS 25-50 180 236 290 32 102 57 75 51 77 1½ 2,6 2,8 0,004

UPS 32-50 180 244 302 39 102 57 75 51 77 2 2,6 2,8 0,004

12


Tehnički podaci

Cirkulacione pumpe

za sisteme za grejanje

UPS 25-60 / UPS 32-60 180 1 x 230 V, 50 Hz

p

[kPa]

H

[m]

5.0

3

2

G

B3

H3

40

4.0

30

3.0

1

20

2.0

L1

L3

L2

10

1.0

0

0.0

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 Q [m³/h]

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2Q [l/s]

TM00 9751 0397

B1

B2

H1

H2

TM00 9694 0197

Brzina P 1 [W] I n [A]

3 90 0,40

2 65 0,30

1 45 0,20

Povezivanje:

¾", 1" ili 1¼" navoji i ventili

Pritisak u sistemu:

Max. 10 bar

Temperatura tečnosti: +2°C do +110°C (TF 110)

Verzija sa hladnom vodom: K za –25°C do +95°C (TF 95)

Tip pumpe

Dimenzije [mm] Težina [kgs] Zapremina

L1 L2 L3 H1 H2 H3 B1 B2 B3 G neto bruto [m 3 ]

UPS 25-60 180 236 290 32 102 57 75 51 77 1½ 2,6 2,8 0,004

UPS 32-60 180 244 302 39 102 57 75 51 77 2 2,6 2,8 0,004

UPS 25-80 180 1 x 230 V, 50 Hz

p

[kPa]

75

H

[m]

8.0

7.0

3

2

G

B3

H3

60

45

6.0

5.0

4.0

1

30

3.0

L1

L3

L2

15

2.0

1.0

0

0.0

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 Q [m³/h]

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 Q [l/s]

TM00 9754 0397

B1

B2

H1

H2

TM00 9701 0197

Brzina P 1 [W] I n [A]

3 245 1,04

2 210 0,92

1 140 0,63

Povezivanje:

¾" ili 1" navoji i ventili

Pritisak u sistemu: Max. 10 bar

Temperatura tečnosti: –25°C do +110°C (TF 110)

Dimenzije [mm] Težina [kgs] Zapremina

Tip pumpe

L1 L2 L3 H1 H2 H3 B1 B2 B3 G neto bruto [m 3 ]

UPS 25-80 180 236 290 32 130 72 82 52 85 1½ 4,2 4,5 0,008

13


Tehnički podaci

Cirkulacione pumpe

za sisteme za grejanje

UPS 32-80 180 1 x 230 V, 50 Hz

p

[kPa]

75

H

[m]

8.0

7.0

3

2

G

B3

H3

60

45

6.0

5.0

4.0

1

30

3.0

L1

L3

L2

15

2.0

1.0

0

0.0

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 Q [m³/h] 13.0

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 Q [l/s]

TM00 9753 0397

B1

B2

H1

H2

TM00 9701 0197

Brzina P 1 [W] I n [A]

3 245 1,05

2 220 0,95

1 145 0,65

Povezivanje:

¾" ili 1" navoji i 1¼" ventili

Pritisak u sistemu: Max. 10 bar

Temperatura tečnosti: –25°C do +110°C (TF 110)

Dimenzije [mm] Težina [kgs] Zapremina

Tip pumpe

L1 L2 L3 H1 H2 H3 B1 B2 B3 G neto bruto [m 3 ]

UPS 32-80 180 244 302 39 130 72 82 60 85 2 4,8 5,1 0,0102

UPS 25-120 180 1 x 230 V, 50 Hz

p

[kPa]

120

100

H

[m]

12

10

3

2

G

80

8

60

6

1

L1

L3

L2

40

4

20

2

0

0

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 Q [m³/h]

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 Q [l/s]

TM02 2205 3901

B1

B2

H1

H2

TM02 1329 0901

Brzina P 1 [W] I n [A]

3 235 1,02

2 180 0,78

1 120 0,53

Povezivanje:

¾"navoji i ventili.

Pritisak u sistemu: Max. 10 bar

Temperatura tečnosti: –25°C do +95°C (TF 110)

Dimenzije [mm] Težina [kgs] Zapremina

Tip pumpe

L1 L2 L3 H1 H2 H3 B1 B2 B3 G neto bruto [m 3 ]

UPS 25-120 180 236 290 32 130 82 69 1½ 4,4 4,6 0,006

14


Tehnički podaci

Cirkulacione pumpe

za sisteme za grejanje

UPS 25-125 180 1 x 230 V, 50 Hz

p

[kPa]

120

H

[m]

12

3

2

G

100

10

80

8

1

60

6

L1

L3

L2

40

4

20

2

0

0

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 Q [m³/h]

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 Q [l/s]

TM02 2204 3901

B1

B2

H1

H2

TM02 1329 0901

Brzina P 1 [W] I n [A]

3 270 1,18

2 210 0,93

1 135 0,61

Povezivanje:

¾" navoji i ventili.

Pritisak u sistemu: Max. 10 bar.

Temperatura tečnosti: +2°C do +95°C (TF 95).

Dimenzije [mm] Težina [kgs] Zapremina

Tip pumpe

L1 L2 L3 H1 H2 H3 B1 B2 B3 G neto bruto [m 3 ]

UPS 25-125 180 236 290 32 130 82 69 1½ 4,4 4,6 0,006

UPS 32-80 F 220 1 x 230 V, 50 Hz

p

[kPa]

75

60

45

H

[m]

8.0

7.0

6.0

5.0

4.0

3

2

1

14

140

100

90

19

H3

30

3.0

L3

15

0

2.0

1.0

0.0

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 Q [m³/h] 13.0

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 Q [l/s]

TM00 9753 0397

B1

B2

B3

L1

L2

H1

H2

TM00 9695 3997

Brzina P 1 [W] I n [A]

3 245 1,05

2 220 0,95

1 145 0,65

Povezivanje:

1¼" navojne prirubnice ili 32 mm prirubnice

za zavarivanje

Pritisak u sistemu: Max. 6/10 bar

Temperatura tečnosti: +2°C do +110°C (TF 110)

Dimenzije [mm] Težina [kgs] Zapremina

Tip pumpe

L1 L2 L3 H1 H2 H3 B1 B2 B3 G neto bruto [m 3 ]

UPS 32-80 F 220 274 298 60 130 67 85 65 110 6,5 6,8 0,0112

15


Tehnički podaci

Cirkulacione pumpe

za sisteme za grejanje

UPS 40-50 F 250 1 x 230 V, 50 Hz

p

[kPa]

45

H

[m]

5.0

4.0

3

2

1

14

150

110

100

19

H3

30

3.0

15

2.0

1.0

L1

L3

L2

0

0.0

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 Q [m³/h] 11.0

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 Q [l/s]

TM00 9755 0397

B1

B2

B3

H1

H2

TM00 9696 3997

Brzina P 1 [W] I n [A]

3 140 0,60

2 130 0,57

1 90 0,40

Povezivanje:

1½" navojne prirubnice ili 40 mm prirubnice za

zavarivanje

Pritisak u sistemu: Max. 6/10 bar

Temperatura tečnosti: –25°C do +110°C (TF 110)

Dimenzije [mm] Težina [kgs] Zapremina

Tip pumpe

L1 L2 L3 H1 H2 H3 B1 B2 B3 G neto bruto [m 3 ]

UPS 40-50 F 250 304 328 65 130 72 82 65 95 8,1 8,5 0,0122

UPS 40-80 F 250 1 x 230 V, 50 Hz

p

[kPa]

75

60

45

H

[m]

8.0

7.0

6.0

5.0

4.0

3

2

1

14

150

110

100

19

H3

30

3.0

L3

15

0

2.0

1.0

0.0

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 Q [m³/h] 13.0

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 Q [l/s]

TM00 9753 0397

B1

B2

B3

L1

L2

H1

H2

TM00 9697 3997

Brzina P 1 [W] I n [A]

3 245 1,05

2 220 0,95

1 145 0,65

Povezivanje:

1½" navojne prirubnice ili 40 mm prirubnice za

zavarivanje

Pritisak u sistemu: Max. 6/10 bar

Temperatura tečnosti: –25°C do +110°C (TF 110)

Dimenzije [mm] Težina [kgs] Zapremina

Tip pumpe

L1 L2 L3 H1 H2 H3 B1 B2 B3 G neto bruto [m 3 ]

UPS 40-80 F 250 304 328 65 130 72 82 65 95 8,1 8,5 0,0122

16


Tehnički podaci

Cirkulacione pumpe

za sisteme za grejanje

Pumpa sa separatorom vazduha

Grundfos Airlectric predstavlja kombinaciju cirkulacione

pumpe i separatora vazduha. On uklanja vazduh iz

središta sistema i na taj način pruža optimum operativnih

uslova za bilo koji automatski vazdušni ventil –

bez dodatnih troškova instalacije.

Tečnost koja sadrži vazduh vodi se od usisnog otvora do

mlaznice komore za odvajanje vazduha i izaziva priličnu

cirkulaciju u relativno velikoj komori, stvarajući na taj

način relativno niži pritisak u zadnjem delu (vrhu)

komore. Ovaj niži pritisak kombinovan sa sada smanjenom

brzinom tečnosti u komori za odvajanje vazduha

izazvaće odvajanje vazduha od tečnosti. Zbog svoje

manje gustine, vazduh će izaći kroz automatski vazdušni

ventil pričvršćen za komoru za odvajanje vazduha.

Pumpa sa separatorom vazduha dostupna je samo za

kretanje vode naviše.

Kućište pumpe ima Rp 3/8 navoj za pričvršćivanje

vazdušnog ventila. Vazdušni ventil se ne isporučuje uz

pumpu.

TM00 8966 4296

17


Tehnički podaci

Cirkulacione pumpe

za sisteme za grejanje

ALPHA 25-40 A 180 1 x 230 V, 50 Hz

p

[kPa]

30

H

[m]

3.5

3.0

G

B3

Rp 3/8

H3

2.5

20

2.0

1.5

10

1.0

L1

L3

L2

0.5

0

0.0

0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 Q [m³/h]

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 Q [l/s]

TM01 9189 2300

B1

B2

H1

H2

TM01 8642 2300

P 1 [W]

I n [A]

Min. 25 0,19

Max. 60 0,28

Povezivanje: Vidi "Kompleti sa navojima i ventilima" strana 37.

Pritisak u sistemu: Max. 10 bar

Temperatura tečnosti: +2°C do +110°C (TF 110)

Dimenzije [mm] Težina [kg] Zapremina

Tip pumpe

L1 L2 L3 H1 H2 H3 B1 B2 B3 G neto bruto [m 3 ]

ALPHA 25-40 A 180 236 290 49 113 80 78 65 92 1½ 3,6 4,0 0,00542

ALPHA 25-60 A 180 1 x 230 V, 50 Hz

p

[kPa]

60

H

[m]

6

5

G

B3

Rp 3/8

H3

40

4

3

20

2

L1

L3

L2

1

0

0

0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 Q [m³/h]

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 Q [l/s]

TM01 9190 1400

B1

B2

H1

H2

TM01 8642 2300

P 1 [W]

I n [A]

Min. 35 0,21

Max. 90 0,40

Povezivanje: Vidi "Kompleti sa navojima i ventilima" strana 37.

Pritisak u sistemu: Max. 10 bar

Temperatura tečnosti: +2°C do +110°C (TF 110)

Dimenzije [mm] Težina [kg] Zapremina

Tip pumpe

L1 L2 L3 H1 H2 H3 B1 B2 B3 G neto bruto [m 3 ]

ALPHA 25-60 A 180 236 290 49 113 80 78 65 92 1½ 3,6 4,0 0,00542

18


Tehnički podaci

Cirkulacione pumpe

za sisteme za grejanje

UPS 25-20 A 180 1 x 230 V, 50 Hz

p

[kPa]

20

H

[m]

2.0

3

2

G

B3

Rp 3/8

H3

15

1.5

10

1.0

1

L4

L1

L3

L2

5

0.5

0

0.0

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 Q [m³/h]

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 Q [l/s]

TM00 9756 0397

B1

B2

H1

H2

TM00 9699 3600

Brzina P 1 [W] I n [A]

3 65 0,26

2 40 0,18

1 25 0,11

Povezivanje:

¾" ili 1" navoji i ventili

Pritisak u sistemu: Max. 10 bar

Temperatura tečnosti: +2°C do +110°C (TF 110)

Dimenzije [mm] Težina [kgs] Zapremina

Tip pumpe

L1 L2 L3 L4 H1 H2 H3 B1 B2 B3 G neto bruto [m 3 ]

UPS 25-20 A 180 236 290 65 49 112 57 61 65 77 1½ 3,5 3,7 0,0053

UPS 25-30 A 180 1 x 230 V, 50 Hz

p

[kPa]

25

H

[m]

2.5

3

2

G

B3

Rp 3/8

H3

20

2.0

15

1.5

1

L4

10

1.0

L1

L3

L2

5

0.5

0

0.0

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 Q [m³/h]

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 Q [l/s]

TM00 9748 0397

B1

B2

H1

H2

TM00 9699 3600

Brzina P 1 [W] I n [A]

3 55 0,24

2 40 0,16

1 25 0,10

Povezivanje:

¾" ili 1" navoji i ventili

Pritisak u sistemu: Max. 10 bar

Temperatura tečnosti: +2°C do +110°C (TF 110)

Dimenzije [mm] Težina [kgs] Zapremina

Tip pumpe

L1 L2 L3 L4 H1 H2 H3 B1 B2 B3 G neto bruto [m 3 ]

UPS 25-30 A 180 236 290 65 49 112 80 61 65 92 1½ 3,5 3,7 0,0053

19


Tehnički podaci

Cirkulacione pumpe

za sisteme za grejanje

UPS 25-40 A 180 1 x 230 V, 50 Hz

p

[kPa]

35

30

H

[m]

3

3

2

G

B3

Rp 3/8

H3

25

20

2

1

15

10

1

L4

L1

L3

L2

5

0

0

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 Q [m³/h]

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 Q [l/s]

TM00 9749 0397

B1

B2

H1

H2

TM00 9699 3600

Brzina P 1 [W] I n [A]

3 60 0,26

2 45 0,20

1 30 0,13

Povezivanje:

¾" ili 1" navoji i ventili

Pritisak u sistemu: Max. 10 bar

Temperatura tečnosti: +2°C do +110°C (TF 110)

Dimenzije [mm] Težina [kgs] Zapremina

Tip pumpe

L1 L2 L3 L4 H1 H2 H3 B1 B2 B3 G neto bruto [m 3 ]

UPS 25-40 A 180 236 290 65 49 112 80 61 65 92 1½ 3,5 3,7 0,0053

UPS 25-60 A 180 1 x 230 V, 50 Hz

p

[kPa]

H

[m]

5.0

3

2

G

B3

Rp 3/8

H3

40

4.0

30

3.0

1

L4

20

2.0

L1

L3

L2

10

1.0

0

0.0

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 Q [m³/h]

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2Q [l/s]

TM00 9751 0397

B1

B2

H1

H2

TM00 9699 3600

Brzina P 1 [W] I n [A]

3 90 0,40

2 65 0,30

1 40 0,20

Povezivanje:

¾" ili 1" navoji i ventili

Pritisak u sistemu: Max. 10 bar

Temperatura tečnosti: +2°C do +110°C (TF 110)

Dimenzije [mm] Težina [kgs] Zapremina

Tip pumpe

L1 L2 L3 L4 H1 H2 H3 B1 B2 B3 G neto bruto [m 3 ]

UPS 25-60 A 180 236 290 65 49 112 80 61 65 92 1½ 3,5 3,7 0,0053

20


Tehnički podaci

Cirkulacione pumpe za potrošnu toplu vodu

GRUNDFOS COMFORT

Deo pumpe za sprovođenje vode je hermetički odvojen

od statora sa loptastim separatorom od nerđajućeg

čelika. Motor može biti odvojen od kućišta pumpe,

omogućavajući lako održavanje i zamenu.

GRUNDFOS COMFORT je snadbeven sa izolirajućim

pokrivkama.

Upotreba

• Sistemi za potrošnu toplu vodu u kućama za jednu ili

dve porodice.

• Mali sistemi za grejanje.

• Sistemi za hlađenje i klimatizaciju.

Tečnosti za pumpanje

• Retke, čiste, neagresivne i neeksplozivne tečnosti bez

čvrstih čestica i vlakana.

• Tečnosti za hlađenje, koje ne sadrže mineralno ulje.

• Topla potrošna voda.

• Meka voda.

Kinematska viskoznost vode je 1 mm 2 /s (1 cSt) pri

temperaturi od 20°C. Ako se cirkulaciona pumpa koristi

za tečnost sa većom viskoznošću, hidrauličke osobine

pumpe će biti smanjene.

Primer: 50% glikola na 20°C znači viskoznost od približno

10 mm 2 /s i smanjenje rada pumpe od približno 15%.

Kada se bira pumpa, mora se uzeti u obzir viskoznost

tečnosti pumpe.

Motor

Vrsta zaštite: IP 42.

Vrsta izolacije: F.

Temperature okolne sredine i tečnosti

Temperatura tečnosti: +2°C do +95°C.

Preporučuje se da se održava što je moguće niža temperatura

(na primer +65°C) da bi se izbeglo taloženje kreča.

Potrebno je da temperatura okolne sredine uvek bude

niža od temperatura tečnosti, pošto je moguća pojava

kondenzacije u kućištu statora.

Maksimalni pritisak sistema

PN 10: 1,0 MPa (10 bar).

Ulazni pritisak

Da bi se izbegla buka usled kavitacije i oštećenje ležajeva

pumpe, potrebni su sledeći minimalni pritisci kod

usisnog otvora pumpe:

Temperatura tečnosti 85°C 95°C

Ulazni pritisak

0,5 m napor 2,8 m napor

0,049 bar 0,27 bar

TM01 9238 1500

21


Tehnički podaci

Cirkulacione pumpe za potrošnu toplu vodu

UP 15-14 80 1 x 230 V, 50 Hz

p

[kPa]

12

H

[m]

1.2

G

H3

H4

1.0

8

0.8

0.6

L2

L1

4

0.4

0.2

0

0.0

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 Q [m³/h]

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 Q [l/s]

TM01 9070 1100

B1

B2

H2

H1

TM01 8554 1602

P 1 [W]

I n [A]

25 0,11

Povezivanje: Različita armatura, vidi stranu 38.

Pritisak u sistemu: Max. 10 bar.

Temperatura tečnosti: +2°C do +95°C (TF 95).

Dimenzije [mm] Težina [kg] Zapremina

Tip pumpe Broj proizvoda

L1 L2 H1 H2 H3 H4 B1 B2 G neto bruto

[m 3 ]

UP 15-14 B 96 43 38 83 80 25 13,5 133 79,5 84 Rp ½ 1,00 1,12 0,0026

UP 15-14 BU 96 43 38 84 80 90 25 13,5 205 79,5 84 Rp ½ 1,15 1,31 0,0034

UP 15-14 BT 96 43 38 85 80 25 13,5 155 79,5 84 Rp ½ 1,05 1,24 0,0034

UP 15-14 BUT 96 43 38 86 80 90 25 13,5 205 79,5 84 Rp ½ 1,16 1,32 0,0034

UP 20-14 110 1 x 230 V, 50 Hz

p

[kPa]

12

H

[m]

1.2

G

H3

H4

1.0

8

0.8

0.6

L1

4

0.4

0.2

0

0.0

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 Q [m³/h]

0.00 0.05 0.10 0.15 Q [l/s]

TM01 9098 1100

B1

B2

H2

H1

TM01 8555 1602

P 1 [W]

I n [A]

25 0,11

Povezivanje: Različita armatura, vidi stranu 38.

Pritisak u sistemu: Max. 10 bar.

Temperatura tečnosti: +2°C do +95°C (TF 95).

Dimenzije [mm] Težina [kg] Zapremina

Tip pumpe

Broj proizvoda

L1 H1 H2 H3 H4 B1 B2 G neto bruto

[m 3 ]

UP 20-14 BX 96 43 38 87 110 25 21 133 79,5 84 G 1¼ 1,20 1,35 0,0026

UP 20-14 BXU 96 43 38 88 110 25 21 205 79,5 84 G 1¼ 1,35 1,51 0,0034

UP 20-14 BXT 96 43 38 89 110 25 21 155 79,5 84 G 1¼ 1,25 1,44 0,0034

UP 20-14 BXUT 96 43 38 90 110 25 21 205 79,5 84 G 1¼ 1,36 1,52 0,0034

22


Tehnički podaci

Cirkulacione pumpe za potrošnu toplu vodu

UP 20-07 N 150 1 x 230 V, 50 Hz

p

[kPa]

6.0

H

[m]

0.6

G

4.5

0.4

3.0

L1

L3

L2

1.5

0.2

0.0

0.0

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 Q [m³/h]

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 Q [l/s]

TM00 9760 0397

B1

B2

H1

H2

TM00 8932 1800

Brzina P 1 [W] I n [A]

1 50 0,24

Povezivanje:

¾" ili 22 mm navoji i ventili.

Pritisak u sistemu: Max. 10 bar.

Temperatura tečnosti: +2°C do +110°C (TF 110).

Dimenzije [mm] Težina [kgs] Zapremina

Tip pumpe

L1 L2 L3 H1 H2 H3 B1 B2 B3 G neto bruto

[m 3 ]

UP 20-07 N 150 198 242 25 100 75 43 1Ľ 2,1 2,3 0,004

UP 20-15 N 150 1 x 230 V, 50 Hz

p

[kPa]

H

[m]

G

10

1.0

5

0.5

L1

L3

L2

0

0.0

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 Q [m³/h]

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 Q [l/s]

TM00 9765 0397

B1

B2

H1

H2

TM00 8932 1800

Brzina P 1 [W] I n [A]

1 65 0,28

Povezivanje:

¾" ili 22 mm navoji i ventili.

Pritisak u sistemu: Max. 10 bar.

Temperatura tečnosti: +2°C do +110°C (TF 110).

Dimenzije [mm] Težina [kgs] Zapremina

Tip pumpe

L1 L2 L3 H1 H2 H3 B1 B2 B3 G neto bruto

[m 3 ]

UP 25-15 N 150 198 242 28 100 75 43 1Ľ 2,1 2,3 0,004

23


Tehnički podaci

Cirkulacione pumpe za potrošnu toplu vodu

UP 20-30 N 150 1 x 230 V, 50 Hz

p

[kPa]

30

H

[m]

3.0

G

20

2.0

L1

L3

L2

10

1.0

0

0.0

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 Q [m³/h]

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 Q [l/s]

TM00 9752 0397

B1

B2

H1

H2

TM00 8932 1800

Brzina P 1 [W] I n [A]

1 75 0,31

Povezivanje:

¾" ili 22 mm navoji i ventili.

Pritisak u sistemu: Max. 10 bar.

Temperatura tečnosti: +2°C do +110°C (TF 110).

Dimenzije [mm] Težina [kgs] Zapremina

Tip pumpe

L1 L2 L3 H1 H2 H3 B1 B2 B3 G neto bruto

[m 3 ]

UP 20-30 N 150 198 242 28 100 75 43 1Ľ 2,1 2,3 0,004

UP 20-45 N 150 1 x 230 V, 50 Hz

p

[kPa]

40

H

[m]

4

G

30

3

20

2

L1

L3

L2

10

1

0

0

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 Q [m³/h]

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 Q [l/s]

TM00 9759 0397

B1

B2

H1

H2

TM00 9388 1800

Brzina P 1 [W] I n [A]

1 115 0,50

Povezivanje:

¾" ili 22 mm navoji i ventili.

Pritisak u sistemu: Max. 10 bar.

Temperatura tečnosti: –25°C do +110°C (TF 110).

Dimenzije [mm] Težina [kgs] Zapremina

Tip pumpe

L1 L2 L3 H1 H2 H3 B1 B2 B3 G neto bruto

[m 3 ]

UP 20-45 N 150 198 242 28 123 82 51 1Ľ 4,0 4,3 0,004

24


Tehnički podaci

Cirkulacione pumpe za potrošnu toplu vodu

UPS 25-40 B 180 1 x 230 V, 50 Hz

p

[kPa]

35

30

H

[m]

3

3

2

G

B3

H3

25

20

2

1

15

L1

L3

L2

10

1

5

0

0

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 Q [m³/h]

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 Q [l/s]

TM00 9749 0397

B1

B2

H1

H2

TM00 9694 0197

Brzina P 1 [W] I n [A]

3 60 0,26

2 45 0,20

1 30 0,13

Povezivanje:

¾", 1", 22 ili 28 mm navoji i ventili.

Pritisak u sistemu:

Max. 10 bar.

Temperatura tečnosti: +2°C do +110°C (TF 110).

Dimenzije [mm] Težina [kgs] Zapremina

Tip pumpe

L1 L2 L3 H1 H2 H3 B1 B2 B3 G neto bruto

[m 3 ]

UPS 25-40 B 180 236 290 32 102 57 75 51 77 1˝ 2,9 3,1 0,004

UPS 25-60 B 180 1 x 230 V, 50 Hz

p

[kPa]

H

[m]

5.0

3

2

G

B3

H3

40

4.0

30

3.0

1

20

2.0

L1

L3

L2

10

1.0

0

0.0

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 Q [m³/h]

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2Q [l/s]

TM00 9751 0397

B1

B2

H1

H2

TM00 9694 0197

Brzina P 1 [W] I n [A]

3 90 0,40

2 65 0,30

1 45 0,20

Povezivanje:

¾", 1", 22 ili 28 mm navoji i ventili.

Pritisak u sistemu:

Max. 6/10 bar.

Temperatura tečnosti: +2°C do +110°C (TF 110).

Verzija sa hladnom vodom: Tip BK za –25°C do +95°C (TF 95).

Dimenzije [mm] Težina [kgs] Zapremina

Tip pumpe

L1 L2 L3 H1 H2 H3 B1 B2 B3 G neto bruto

[m 3 ]

UPS 25-60 B 180 236 290 32 102 57 75 51 77 1˝ 2,9 3,1 0,004

25


Tehnički podaci

Cirkulacione pumpe za potrošnu toplu vodu

UP 25-80 B 180 1 x 230 V, 50 Hz

p

[kPa]

80

70

H

[m]

8

7

G

B3

H3

60

6

50

5

40

4

30

3

L1

L3

L2

20

2

10

1

0

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 Q [m³/h]

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 Q [l/s]

TM00 9758 3497

B1

B2

H1

H2

TM00 9700 0197

Brzina P 1 [W] I n [A]

1 245 1,04

Povezivanje:

¾", 1", 22 ili 28 mm navoji i ventili.

Pritisak u sistemu: Max. 10 bar.

Temperatura tečnosti: –25°C do +110°C (TF 110).

Dimenzije [mm] Težina [kgs] Zapremina

Tip pumpe

L1 L2 L3 H1 H2 H3 B1 B2 B3 G neto bruto

[m 3 ]

UP 25-80 B 180 236 290 32 130 57 82 52 77 1˝ 4,2 4,5 0,008

UPS 32-80 B 180 1 x 230 V, 50 Hz

p

[kPa]

75

H

[m]

8.0

7.0

3

2

G

B3

H3

60

45

6.0

5.0

4.0

1

30

3.0

L1

L3

L2

15

2.0

1.0

0

0.0

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 Q [m³/h] 13.0

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 Q [l/s]

TM00 9753 0397

B1

B2

H1

H2

TM00 9701 0197

Brzina P 1 [W] I n [A]

3 245 1,05

2 220 0,95

1 145 0,65

Povezivanje:

1 ¼", 28 ili 42 mm navoji i 1 ¼"ventili.

Pritisak u sistemu: Max. 10 bar.

Temperatura tečnosti: –25°C do +110°C (TF 110).

Dimenzije [mm] Težina [kgs] Zapremina

Tip pumpe

L1 L2 L3 H1 H2 H3 B1 B2 B3 G neto bruto

[m 3 ]

UPS 32-80 B 180 244 302 39 130 72 82 60 85 2 5,2 5,5 0,0102

26


Tehnički podaci

Cirkulacione pumpe za potrošnu toplu vodu

UPS 32-50 FB 220 1 x 230 V, 50 Hz

p

[kPa]

45

H

[m]

5.0

4.0

3

2

1

14

140

100

90

19

30

3.0

2.0

15

1.0

L1

L2

0

0.0

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 Q [m³/h] 11.0

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 Q [l/s]

TM00 9755 0397

B1

B2

H1

H2

TM00 9332 3997

Brzina P 1 [W] I n [A]

3 140 0,60

2 130 0,57

1 90 0,40

Povezivanje:

1 ½" navojne prirubnice ili i 40 mm prirubnice

za zavarivanje.

Pritisak u sistemu: Max. 6/10 bar.

Temperatura tečnosti: –25°C do +110°C (TF 110).

Dimenzije [mm] Težina [kgs] Zapremina

Tip pumpe

L1 L2 L3 H1 H2 H3 B1 B2 B3 G neto bruto

[m 3 ]

UPS 32-50 FB 220 274 298 60 130 82 65 5,3 5,6 0,008

UPS 40-50 FB 250 1 x 230 V, 50 Hz

p

[kPa]

45

H

[m]

5.0

4.0

3

2

1

14

150

110

100

19

H3

30

3.0

15

2.0

1.0

L1

L3

L2

0

0.0

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 Q [m³/h] 11.0

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 Q [l/s]

TM00 9755 0397

B1

B2

B3

H1

H2

TM00 9696 3997

Brzina P 1 [W] I n [A]

3 140 0,60

2 130 0,57

1 90 0,40

Povezivanje:

1 ½" navojne prirubnice ili i 40 mm prirubnice

za zavarivanje .

Pritisak u sistemu: Max. 6/10 bar.

Temperatura tečnosti: –25°C do +110°C (TF 110).

Dimenzije [mm] Težina [kgs] Zapremina

Tip pumpe

L1 L2 L3 H1 H2 H3 B1 B2 B3 G neto bruto

[m 3 ]

UPS 40-50 FB 250 304 336 75 130 72 82 75 95 9,3 9,7 0,0122

27


Tehnički podaci

Specijalne verzije

Proizvodni opseg, specijalne verzije

Tip pumpe

50 Hz

1 x 230 V

50 Hz

3 x 400 V

50 Hz

3 x 220 V

UP 25-25


UP 32-25


UPS 25-20


UPS 32-20


UPS 25-40


UPS 32-40


UPS 25-50


UPS 32-50


UPS 25-60


UPS 32-60


UP 25-80


UP 32-80


UP 20-07 N


UP 20-15 N


UP 20-30 N


UP 20-45 N • •

UP 32-80 B


UP 40-50 FB


UP 20-30 NK


UP 25-80


UP 32-80


UPSD 32-50 F


UPSD 32-80 F


UPSD 40-50 F


UPSD 40-80 F


UP 25-72

UP 40-72

UP 20-62 N

UPS 25-42

UPS 25-62

UPS 20-32 N

60 Hz

3 x 440 V
60 Hz

1 x 220 V
28


Tehnički podaci

Specijalne verzije

UPSD 32-50 F 220 1 x 230 V, 50 Hz

p

[kPa]

45

H

[m]

5

3

2

14

100

90

30

4

3

1

B1

140

B2

19

H1

H2

2

15

0

1

0

0 1 2 3 4 5 Q [m³/h]

0.0 0.5 1.0 1.5 Q [l/s]

TM00 9768 0397

L1

L3 L2

B3

L4

L5

L6

TM00 9396 4796

Brzina P 1 [W] I n [A]

3 120 0,50

2 115 0,49

1 90 0,39

Povezivanje:

1 ¼" navojne prirubnice ili 32 mm prirubnica

za zavarivanje.

Pritisak u sistemu: Max. 6/10 bar.

Temperatura tečnosti: –25°C do +110°C (TF 110).

Dimenzije [mm] Težina [kgs] Zapremina

Tip pumpe

L1 L2 L3 L4 L5 L6 H1 H2 B1 B2 B3 neto bruto [m 3 ]

UPSD 32-50 F 220 125 95 274 302 82 70 130 134 119 128 12,6 13,0 0,0126

UPSD 32-80 F 220 1 x 230 V, 50 Hz

p

[kPa]

H

[m]

3

14

100

90

60

6

2

45

5

4

1

B1

140

B2

19

H1

H2

30

3

15

0

2

1

0

0 1 2 3 4 5 6 Q [m³/h]

0.0 0.5 1.0 1.5 Q [l/s]

TM00 9769 0397

L1

L3 L2

B3

L4

L5

L6

TM00 9335 0197

Brzina P 1 [W] I n [A]

3 245 1,04

2 210 0,92

1 140 0,63

Povezivanje:

1 ¼" navojne prirubnice ili 32 mm prirubnica

za zavarivanje.

Pritisak u sistemu: Max. 6/10 bar.

Temperatura tečnosti: –25°C do +110°C (TF 110).

Dimenzije [mm] Težina [kgs] Zapremina

Tip pumpe

L1 L2 L3 L4 L5 L6 H1 H2 B1 B2 B3 neto bruto [m 3 ]

UPSD 32-80 F 220 125 95 274 302 82 70 130 134 119 128 12,6 13,0 0,0126

29


Tehnički podaci

Specijalne verzije

UPSD 40-50 F 250 1 x 230 V, 50 Hz

p

[kPa]

45

H

[m]

5

3

2

14

100

90

30

4

3

1

B1

140

B2

19

H1

H2

2

15

0

1

0

0 2 4 6 8 10 Q [m³/h]

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 Q [l/s]

TM00 9767 0397

L1

L3 L2

B3

L4

L5

L6

TM00 9335 0197

Brzina P 1 [W] I n [A]

3 140 0,60

2 130 0,57

1 90 0,40

Povezivanje:

1 ½" navojne prirubnice ili 40 mm prirubnica

za zavarivanje.

Pritisak u sistemu: Max. 6/10 bar.

Temperatura tečnosti: –25°C do +110°C (TF 110).

Dimenzije [mm] Težina [kgs] Zapremina

Tip pumpe

L1 L2 L3 L4 L5 L6 H1 H2 B1 B2 B3 neto bruto [m 3 ]

UPSD 40-50 F 250 150 100 304 336 82 75 130 134 119 128 14,1 14,5 0,0126

UPSD 40-80 F 250 1 x 230 V, 50 Hz

p

[kPa]

60

H

[m]

6

3

2

14

110

100

45

30

5

4

3

1

B1

150

B2

19

H1

H2

15

0

2

1

0

0 2 4 6 8 10 Q [m³/h]

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 Q [l/s]

TM00 9766 0397

L1

L3 L2

B3

L4

L5

L6

TM00 8972 0197

Brzina P 1 [W] I n [A]

3 245 1,05

2 220 0,95

1 145 0,65

Povezivanje:

1 ½" navojne prirubnice ili 40 mm prirubnica

za zavarivanje.

Pritisak u sistemu: Max. 6/10 bar.

Temperatura tečnosti: –25°C do +110°C (TF 110).

Dimenzije [mm] Težina [kgs] Zapremina

Tip pumpe

L1 L2 L3 L4 L5 L6 H1 H2 B1 B2 B3 neto bruto [m 3 ]

UPSD 40-80 F 250 150 100 304 336 82 75 130 134 119 128 14,1 14,5 0,0126

30


Tehnički podaci

Specijalne verzije

UP 20-62 N 150 3 x 440 V, 60 Hz

p

[kPa]

60

45

H

[m]

7

6

5

4

G

30

3

L1

L3

L2

15

2

1

0

0

0 1 2 3 4 5 Q [m³/h]

0.0 0.5 1.0 Q [l/s]

TM00 9764 0397

B1

B2

H1

H2

TM00 8964 4296

Brzina P 1 [W] I n [A]

1 180 0,30

Povezivanje:

¾" ili 22 mm navoji i ventili.

Pritisak u sistemu: Max. 10 bar.

Temperatura tečnosti: –25°C do +110°C (TF 110).

Dimenzije [mm] Težina [kgs] Zapremina

Tip pumpe

L1 L2 L3 L4 H1 H2 H3 B1 B2 B3 G neto bruto [m 3 ]

UP 20-62 N 150 198 242 26 123 80 51 1¼ 4,0 4,3 0,008

UP 25-72 180 3 x 440 V, 60 Hz

p

[kPa]

60

H

[m]

7

6

G

B3

H3

45

5

4

30

3

L1

L3

L2

15

2

1

0

0

0 1 2 3 4 5 6 7 Q [m³/h]

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 Q [l/s]

TM00 9762 0397

B1

B2

H1

H2

TM00 8960 4296

Brzina P 1 [W] I n [A]

1 185 0,31

Povezivanje:

¾" ili 1" navoji i ventili.

Pritisak u sistemu: Max. 10 bar.

Temperatura tečnosti: –25°C do +110°C (TF 110).

Dimenzije [mm] Težina [kgs] Zapremina

Tip pumpe

L1 L2 L3 L4 H1 H2 H3 B1 B2 B3 G neto bruto [m 3 ]

UP 25-72 180 236 290 32 130 80 52 1½ 4,3 4,6 0,008

31


Tehnički podaci

Specijalne verzije

UP 40-72 F 250 3 x 440 V, 60 Hz

p

[kPa]

H

[m]

60

45

7

6

5

4

100

130

14

H1

H2

30

3

15

2

1

L1

L2

L3

0

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Q [m³/h]

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 Q [l/s]

TM00 9763 0397

B1

B2

TM00 8962 4296

Brzina P 1 [W] I n [A]

1 230 0,35

Povezivanje:

1 ½" navojne prirubnice ili 40 mm prirubnice

za zavarivanje.

Pritisak u sistemu: Max. 10 bar.

Temperatura tečnosti: –25°C do +110°C (TF 110).

Dimenzije [mm] Težina [kgs] Zapremina

Tip pumpe

L1 L2 L3 L4 H1 H2 H3 B1 B2 B3 G neto bruto [m 3 ]

UP 40-72 F 250 304 328 65 130 80 65 7,4 7,8 0,0122

UPS 25-42 180 1 x 220 V, 60 Hz

p

[kPa]

40

H

[m]

4.0

3

G

35

30

25

3.0

2

20

2.0

L1

L3

L2

15

10

1.0

1

5

0

0.0

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 Q [m³/h]

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 Q [l/s]

TM01 0152 0597

B1

B2

H1

H2

TM00 8930 4296

Brzina P 1 [W] I n [A]

3 95 0,45

2 55 0,26

1 30 0,16

Povezivanje:

¾" ili 22 mm navoji i

¾" ili 22 mm ventili.

Pritisak u sistemu: Max. 10 bar.

Temperatura tečnosti: +2°C do +110°C (TF 110).

Dimenzije [mm] Težina [kgs] Zapremina

Tip pumpe

L1 L2 L3 L4 H1 H2 H3 B1 B2 B3 G neto bruto [m 3 ]

UPS 25-42 180 236 290 32 102 75 51 1½ 2,6 2,8 0,004

32


Tehnički podaci

Specijalne verzije

UPS 25-62 180 1 x 220 V, 60 Hz

p

[kPa]

60

H

[m]

6

3

G

50

5

40

4

2

30

3

L1

L3

L2

20

10

2

1

1

0

0

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 Q [m³/h]

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 Q [l/s]

TM01 0153 0597

B1

B2

H1

H2

TM00 8930 4696

Brzina P 1 [W] I n [A]

3 115 0,51

2 65 0,30

1 35 0,17

Povezivanje:

¾" ili 1" navoji i ventili.

Pritisak u sistemu: Max. 10 bar.

Temperatura tečnosti: +2°C do +110°C (TF 110).

Dimenzije [mm] Težina [kgs] Zapremina

Tip pumpe

L1 L2 L3 L4 H1 H2 H3 B1 B2 B3 G neto bruto [m 3 ]

UPS 25-62 180 236 290 32 102 75 51 1½ 2,6 2,8 0,004

UP 20-32 N 150 1 x 220 V, 60 Hz

p

[kPa]

30

H

[m]

3.0

G

20

2.0

L1

L3

L2

10

1.0

0

0.0

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 Q [m³/h]

0.0 0.2 0.4 0.6 Q [l/s]

TM01 0154 0597

B1

B2

H1

H2

TM00 8932 4696

Brzina P 1 [W] I n [A]

1 95 0,43

Connections:

¾" ili 22 mm navoji i

¾" ili 22 mm ventili.

Pritisak u sistemu: Max. 10 bar.

Temperatura tečnosti: +2°C do +110°C (TF 110).

Dimenzije [mm] Težina [kgs] Zapremina

Tip pumpe

L1 L2 L3 L4 H1 H2 H3 B1 B2 B3 G neto bruto [m 3 ]

UP 20-32 N 150 198 242 28 100 75 43 1¼ 2,1 2,3 0,004

33


Dodatna oprema

Serija 100

Povezivanje cevovoda

Navoji

Rp R Rp mm mm

Povezivanje

cevovoda

TM00 9681 2097

TM00 9678 5196

TM00 9679 5196

TM00 9680 5196

TM00 9677 2097

Tip pumpe ½" ¾" 1" 1¼" 1" 1¼" ¾" 1" 1¼" ø22 ø28 ø10 ø12 ø15 ø18 ø22 ø28 ø42

20-xx

25-xx

32-xx

Prirubnice

• •

G 1¼


N,B

• • •

G 1½

• •

B


• •

G 2


B


Rp

Rp

mm

Rp

(mm)

Rp

(mm)

Povezivanje

cevovoda

TM00 9682 5196

TM00 9683 5196

TM00 9684 2097

TM00 9685 5196

TM00 9686 5196

Tip pumpe ¾" 1" 1¼" 1½" ½" ¾" 1" 1¼" ø22 ø28 ¾" 1" 1¼" 1½" 2" ø32 ø40 ø50 1¼" 1½" ø32 ø40

21-xxF Ovalni • • • •

36-xxF Kvadratni • • • • • • • •

32-xxF

• = liveno gvožde

= bakar/bronza

PN 6

PN 10

40-xxF PN 6

B

B

PN 10

PN 6

PN 10

34


Dodatna oprema

Serija 100

Grundfos kontrolori

TS 3: On/off vremenski prekidač

On/off vremenski prekidač je priključen direktno na zid.

Vremenski prekidač automatski uključuje/iskljucuje rad

pumpe u trenutnim intervalima. Može se podešavati na

24 sata ili na nedelju dana.

Tip

Vremenski prekidač

Kataloški broj

proizvoda 1 x 220 V

TS 3/T

24-časovno

podešavanje

96 40 69 92

TS 3/W nedeljno podešavanje 96 40 69 93

ST 200: On/off vremenski prekidač i vremenska

kontrola brzne

ST 200 kontrolor je projektovana da kontroliše sve

jednofazne UP i UPS pumpe.

Kontrola se automatski menja od jedne do druge brzine

u trenutnim vremenskim intervalima ili samo prebacivanjem

on/off prekidača (prema električnim instalacijama).

I

TM01 0205 0797

Tip

ST 200

ST 200/TG

ST 200/WG

Vremenski prekidač

24 - časovno

podešavanje

24 - časovno

podešavanje sa back-up

baterijom

nedeljno podešavanje

sa back-up baterijom

Kataloški broj

proizvoda 1 x 220 V

60 04 11 10

60 04 12 10

60 04 13 10

TM00 5142 5094

SAT 200: On/off vremenski prekidač i vremenska

kontrola brzine

SAT 200 kontrolor ima iste funkcije kao i gore pomenuti

ST 200 kontrolor, ali pored toga SAT 200 krakteriše

ugrađeni osigurač i kraći intervali.

SAT 200/TG

Tip

SAT 200/WG

Vremenski prekidač

24 - č asovno

podešavanje sa back-up

baterijom

nedeljno podešavanje

sa back-up baterijom

Kataloški broj

proizvoda 1 x 220 V

60 01 02 10

60 01 03 10

9

12

6

3

TM00 5143 5094

35


Dodatna oprema

Serija 100

Grundfos kontrolori

GES 200: Vremenska promena između glava pumpe

GES 200 kontrolor je projektovan za kontrolu svih jednofaznih

dvo - radnih pumpi.

Kontrolor se automatski menja između dve glave pumpe

u trenutnim intervalima.

Biranjem različitih brzina za radnu i rezervnu pumpu,

može se postići lakša kontrola brzine (na primer, leva

pumpa na brzini 3, desna pumpa na brzini 2).

Tip

GES 200/TG

GES 200/WG

Vremenski prekidač

24 - časovno

podešavanje sa back-up

baterijom

nedeljno podešavanje

sa back-up baterijom

Kataloški broj

proizvoda 1 x 220 V

60 02 02 10

60 02 03 10

TM00 9103 4396

ET 2: Temperaturski prekidač

ET 2 temperaturski prekidač može se koristiti zajedno sa

ST 200, SAT 200 i GES 200 kontrolorima.

ET 2 je prekidač koji kontroliše termperaturu prema

spoljnoj, sobnoj i temperaturama u protočnoj i

povratnoj cevi.

Kontrolni signal Tip Vremenski prekidač

Temperatura

(spoljna, sobna, u

protočnoj i povratnoj

cevi)

Moguća je i kontrola diferencijalnog pritiska.

Priključni blok

ET 2

Sa kućištem i spoljnim

senzorom

Sa senzorom za

montiranje na cev

Sa senzorom za

montiranje unutar cevi

Kataloški broj

proizvoda

1 x 220 V

ID 43 83

ID 43 84

ID 43 85

Priključni blok je pričvršćen na priklučnu kutiju i koristi

se za spajanje spoljašnjih kontrolora (na primer,

spoljašnje prebacivanje između dve brzine).

Tip

Kataloški broj proizvoda

Priključni blok 60 50 03

TM00 5144 5094

36


Dodatna oprema

Serija 100

Kompleti sa navojima i ventilima

Tip pumpe Opis Materijal

ALPHA 25-40,

25-40 A, 25-60,

25-60 A

ALPHA 25-40B,

25-60 B

ALPHA 32-40,

32-60

Izolacioni kompleti

Kataloški broj

proizvoda

¾" navoji Liveno gvožđe 52 99 21

1" navoji Liveno gvožđe 52 99 22

¾" valves MS 51 98 05

1" valves MS 51 98 06

¾" navoji MS 52 99 71

1" navoji MS 52 99 72

¾" valves MS 51 98 05

1" valves MS 51 98 06

1" navoji Liveno gvožđe 50 99 21

1¼" navoji Liveno gvožđe 50 99 22

Serija 100 može se ugraditi sa dva izolaciona plašta.

Debljina izolacije izolacionog plašta odgovara nominalnom

prečniku pumpe.

Izolacioni komplet koji je izrađen prema pojedinačnom

tipu pumpe, obuhvata kompletno kućište pumpe. Dva

dela se lako postavljaju oko pumpe.

Servisni komplet za ALPHA pumpu

Opis

Kataloški broj proizvoda

Zatvarač - GRUNDFOS ALPHA 59 55 62

Tajmer i termostat za COMFORT

pumpu

Prema donjoj tabeli tipovi pumpi B, BT, BX i BXT mogu se

podići na viši stupanj sa 24 - časovnim tajmerom. Tajmer

za pumpe tipa BT i BXT obuhvata i termostat za zamenu.

TM01 9911 3400

Snabdeven sa

Kataloški broj proizvoda

Tip pumpe

Izolacioni kompleti

ALPHA 15-40, 25-40, 32-40,

25-60, 32-60

50 58 21

ALPHA 25-40 A, 25-60 A 50 58 22

UPS 25-20 50 58 21

UPS 32-20 50 58 21

UPS 25-30 50 58 21

UPS 32-30 50 58 21

UPS 25-40 50 58 21

UPS 32-40 50 58 21

UPS 25-60 50 58 21

UPS 32-60 50 58 21

UPS 25-80 52 52 42

UPS 32-80 52 52 42

UPS 25-20 A 50 58 22

UPS 25-30 A 50 58 22

UPS 25-40 A 50 58 22

UPS 25-60 A 50 58 22

UPS 40-50 F 52 52 43

UPS 25-40 B 50 58 21

UPS 25-60 B 50 58 21

UP 25-80 B 52 52 42

UPS 32-80 B 52 52 42

UPS 40-50 FB 52 52 43

TM01 9205 1400

Tip pumpe

24-časovni tajmer

Termostat

Zaustavni i

nepovratni ventil

24-časovni tajmer

24-časovni

tajmer + termostat

UP 15-14 B 96 43 38 91

UP 15-14 BU


UP 15-14 BT • 96 43 38 92

UP 15-14 BUT • •

UP 20-14 BX • 96 43 38 91

UP 20-14 BXU • •

UP 20-14 BXT • • 96 43 38 92

UP 20-14 BXUT • • •

37


Dodatna oprema

Serija 100

Armatura za COMFORT

Tip pumpe Armatura Opis Povezivanje Materijal Kataloški br.

TM01 8539 0300

Kompenzatori

Dužina = 35 mm svaki

Rp ½ / G 1¼ MS 96 43 39 11

TM01 8540 0300

Kompenzatori

Dužina = 25 mm svaki

Rp ½ / G 1½ MS 96 43 39 12

UP 15-XX

TM01 8541 0300

Kompenzatori

Dužina = 30 mm svaki

Rp ½ / G 1 MS 96 43 39 13

TM01 8647 0300

Nepovratni ventil ½ MS 96 43 39 04

TM01 8648 0300

Zaustavni ventil ½ MS 96 43 39 05

TM01 8542 0300

Kompenzatori

Dužina = 40 mm

G 1¼ / G 1¼ MS 96 43 65 59

TM01 8643 0300

Navojni set

G 1¼ x 15 mm unutr. /

R ½ spolj.

MS 96 43 39 07

UP 20-XX

TM01 8644 0300

Navojni set G 1¼ x Rp ¾ unutr. MS 96 43 39 08

TM01 8645 0300

Navojni set

G 1¼ x Rp ½ unutr. /

R ¾ spolj.

MS 96 43 39 09

TM01 8646 0300

Navojni set G ¼ x 22 mm unutr. MS 96 43 39 10

UP 15-XX

UP 20-XX

TM01 8560 0300

Prirubnica

Prirubnica

Navojni set

Crevo

PP

CuZn40Pb2

PE

96 43 39 06

38


Odgovornost je ono čemu mi težimo

Razmišljanjem unapred ostvarujemo moguće

Suština je u inovaciji

96 48 95 30 07 02

YU

Pravo tehničkih izmena zadržano.

GRUNDFOS Predstavništvo Beograd

Dr. Milutina Ivkovića 2a/29, YU-11000 Beograd

Tel: +381 11 647 877 / +381 11 647 496

Fax: +381 11 648 340

www.grundfos.com

More magazines by this user