POPIS UDŽBENIKA 1

tusdu.hr

POPIS UDŽBENIKA 1

POPIS UDŽBENIKA 1. SLASTIČAR

PREDMET K. BR. NAZIV UDŽBENIKA AUTOR(I)

HRVATSKI JEZIK 2960 ČITANKA 1

Dragica Dujmović Markusi,

Tanja Španjić

VRSTA

IZDANJA

udžbenik

NAKLADNIK

PROFIL

POZNAVANJE ROBE I

PREHRANA

1307

POZNAVANJE ROBE ZA

UGOSTITELJE

Maja Hamel, Mirko Sagrak udžbenik Školska knjiga

BIOLOGIJA S HIGIJENOM

I EKOLOGIJOM

3111 HIGIJENA

Mirko Ruščić, Vesna

Kostović Vranješ

udžbenik

Školska knjiga

POVIJEST 1687 HRVATSKA POVIJEST Ivan Peklić, Vesna Đurić udžbenik PROFIL

GOSPODARSKA

MATEMATIKA

1580 GOSPODARSKA MATEMATIKA 1 Vesna Erceg

udžbenik i

zbirka

zadataka

HOREBA

VJERONAUK 1708

TRAŽITELJI SMISLA : udžbenik

vjeronauka za 1. razred srednjih škola

Dušan Vuletić, Mirjana

Vučica, Nikola Milanović,

Rudi Paloš, Viktorija Gadža

udžbenik

Salesiana

ENGLESKI JEZIK 1445 ENGLISH IN MIND 1 Herbert Puchta, Jeff Stranks udžbenik PROFIL

ETIKA 1700 ETIKA 1

Ćiril Čoh, Ksenija Matuš,

Marija Lamot

udžbenik

Školska knjiga

FRANCUSKI JEZIK 1534 VOYAGES VOYAGES... Blaženka Bubanj udžbenik Školska knjiga

NJEMAČKI JEZIK 1511 zweite.sprache@DEUTSCH.de 1

TALIJANSKI JEZIK 1552 BENVENUTI 1 Željka Štefan

OSNOVE TURIZMA 3156 OSNOVE TURIZMA

Irena Horvatić Čajko, Irena

Lasić

Sandra Čorak, Vesna

Mikačić, Željko Trezner

udžbenik

udžbenik s

CD-om

Udžbenik

Školska knjiga

Školska knjiga

Školska knjiga

Napomena: Udžbenike iz stranih jezika i nastavnih predmeta Računalstvo i Slastičarstvo

nabavljati tek nakon dogovora s predmetnim nastavnikom!


POPIS UDŽBENIKA 2. SLASTIČAR

PREDMET K.BR. NAZIV UDŽBENIKA AUTOR(I)

VRSTA

IZDANJA

NAKLADNIK

HRVATSKI JEZIK 3892 ČITANKA 2

Blanka Brkašić, Gordana Potnar

Matković, Tanja Španjić

udžbenik PROFIL

TALIJANSKI JEZIK 1553 BENVENUTI 2 Željka Štefan

udžbenik s CDom

VJERONAUK 1709 ODVAŽNI SVJEDOCI

Školska

knjiga

Dušan Vuletić, Nikola Milanović,

Rudi Paloš, Viktorija Gadža

udžbenik SALESIANA

GOSPODARSKA

GOSPODARSKA

udžbenik i zbirka

1581 Vesna Erceg

MATEMATIKA MATEMATIKA 2 zadataka

HOREBA

ENGLESKI JEZIK 1485

ENGLISH FOR THE CATERING

INDUSTRY Flapjacks 1

Elizabeth Harrison-Paj udžbenik Školska knjiga

UGOSTITELJSKO

POSLUŽIVANJE

1311

UGOSTITELJSKO

POSLUŽIVANJE 2 S

POZNAVANJEM JELA

Ivan Marošević udžbenik ZRINSKI

NJEMAČKI JEZIK 1526 GUTEN APPETIT 1 Nevenka Blažević udžbenik Školska knjiga

FRANCUSKI JEZIK 1534 VOYAGES VOYAGES… Blaženka Bubanj Udžbenik Školska knjiga

ETIKA 3649 JA, MI, ONI... Bruno Ćurko, Dunja Marušić Brezetić udžbenik Profil

POZNAVANJE ROBE I

POZNAVANJE ROBE ZA

Školska

1307 Maja Hamel, Mirko Sagrak udžbenik

PREHRANA UGOSTITELJE knjiga

Organizacija poslovanja

ugostiteljskih poduzeća

ORGANIZACIJA POSLOVANJA

PODUZEĆA U U

GOSTITELJSTVU 1

Marošević, I. udžbenik HoReBa

Napomena: Udžbenike iz stranih jezika i nastavnih predmeta Računalstvo, Biologija s higijenom i ekologijom i

Slastičarstvo nabavljati tek nakon dogovora s predmetnim nastavnikom!


POPIS UDŽBENIKA 3. SLASTIČAR

PREDMET K.BR. NAZIV UDŽBENIKA AUTOR(I)

VRSTA

IZDANJA

HRVATSKI JEZIK 2980 Čitanka 3

Vesna Prepelić-

Đuričković

Udžbenik Profil

NAKLADNIK

NJEMAČKI JEZIK 1526 GUTEN APPETIT 1 Nevenka Blažević Udžbenik

Školska

knjiga

Dunja Palčok, Mirjana

Školska

ENGLESKI JEZIK 1503 YOU'RE WELCOME 2 Udžbenik

Jurčić knjiga

POVIJEST HRVATSKE

KULTURNE BAŠTINE

1293 KULTURNO-POVIJESNA BAŠTINA Vesna Srnić Udžbenik Školska knjiga

GOSPODARSKA

MATEMATIKA

1582 GOSPODARSKA MATEMATIKA 3

Sanja Varošanec, Vesna

Erceg

udžbenik i

zbirka zadataka ELEMENT

ETIKA 3010 BIOETIKA Tomislav Reškovac Udžbenik Profil

TALIJANSKI JEZIK

1554

L'ITALIANO PER IL TURISMO E

L'INDUSTRIA ALBERGHIERA 1

Dolores Miškulin-

Čubrić

Udžbenik Školska knjiga

FRANCUSKI JEZIK 1538 VOYAGES, VOYAGES...2 Blaženka Bubanj udžbenik Školska knjiga

POZNAVANJE ROBE I

PREHRANA

1307

POZNAVANJE ROBE ZA

UGOSTITELJE

Maja Hamel, Mirko

Školska

Udžbenik

Sagrak knjiga

VJERONAUK 3820 Životom darovani

Dario Kustura, Dejan

Čaplar, Ivica Živković

udžbenik

Kršćanska

sadašnjost

Napomena: Udžbenike iz stranih jezika i udžbenike iz nastavnih predmeta Organizacija

poslovanja ugostiteljskih poduzeća, Računalstvo i Slastičarstvo nabavljati tek nakon dogovora

s predmetnim nastavnikom!

More magazines by this user
Similar magazines