Prijavnica i zapisnik o polaganju razrednog-predmetnog ispita.pdf

tusdu.hr

Prijavnica i zapisnik o polaganju razrednog-predmetnog ispita.pdf

____________________________________________________________________________________________

(ime i prezime učenika/ce, razredni odjel)

____________________________________________________________________________________________

(naziv i sjedište škole)

______________________________

(matični broj)

PRIJAVNICA

za polaganje razrednoga–predmetnoga

(razlikovnoga, dopunskoga) ispita

Vrsta ispita:__________________________________________________________________________________

Naziv predmeta za koji se prijavljuje ispit:

____________________________________________________________________________________________

U __________________________ ,

__________ godine.

Potpis učenika/ce:

__________________________


____________________________________________________________________________________________

(naziv i sjedište škole)

ZAPISNIK o polaganju

razrednoga – predmetnoga (razlikovnoga, dopunskoga) ispita

Ime i prezime učenika/ce:___________________________________________________

_______________

(spol)

Državljanstvo:______________________________

Matični broj učenika/ce:___________________________

Datum i vrijeme polaganja:___________________________ Vrsta ispita:_____________________________

Pravna osnova za polaganje ispita:_____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Razred za koji se ispit polaže:__________________________________________________________________

Predmet

Z a d a t a k i p i t a n j a

Ocjene - bodovi

pismena usmena ocjena

provjera provjera uspjeha

U _______________________ , ______________ 20_____ godine.


Predmet

Z a d a t a k i p i t a n j a

Ocjene - bodovi

pismena usmena ocjena

provjera provjera uspjeha

ISPITNO POVJERENSTVO:

Ime i prezime

1.

2.

3.

4.

5.

Potpis

U_______________________________ , __________________ godine.

______________________________

(Predsjednik/ca ispitnog povjerenstva)

More magazines by this user
Similar magazines