Digital library of dissertations - Fidkar

fidkar.wbp.krakow.pl

Digital library of dissertations - Fidkar

Электронная библиотека диссертаций

Digital library of dissertations

Cyfrowa biblioteka dysertacji

http://diss.rsl.ru/

1. Zawartość:

Cyfrowa biblioteka dysertacji posiada wyjątkową kolekcje prac naukowych. Co roku

dochodzi około 17 000 amatorskich i 8000 doktorskich prac naukowych. Na dzień 22 maja

2007 roku w bazie znajduje się 2626 nowych dysertacji.

2. Założyciele:

Российская государственная библиотека – www.RSL.ru

3. Historia:

Projekt istnieje od 1998 roku z inicjatywy Państwowej biblioteki rosyjskiej. Od początku

istnienia do 2003 roku gromadzono i udostępniano najważniejsze specjalizacje: nauki

ekonomiczne, pedagogiczne i psychologiczne. W tym okresie na formę elektroniczną

zamieniono 28 000 prac naukowych. W roku 2004 do projektu doszły nauki medyczne i

farmacja. Każdego roku pojawia się 25 000 nowych dysertacji.

4. Kolekcje:

Kolekcje zastąpione są przez działy poszczególnych dyscyplin naukowych:

• Nauki fizyczno-matematyczne

• Chemia

• Biologia

• Nauki techniczne

• Nauki historyczne

• Nauk ekonomiczne

• Nauki filozoficzne

• Nauki filologiczne

• Geografia

• Nauki pedagogiczne: medycyna, farmacja, weterynaria

• Nauki geologiczne: architektura

• Nauki psychologiczne

• Nauki wojenne


• Nauki socjologiczne i Nauki polityczne

Źródło: http://diss.rsl.ru/

5. Interfejs:

Język rosyjski jest językiem interfejsu. Jest możliwość zmiany języka na angielski ale to

wystarcza tylko w podstawowych czynnościach np. znalezienie ogólnych informacji o

projekcie. Na stronie głównej można od razu wpisać dowolną frazę, tytuł czy autora, przez co

jesteśmy odsyłani do wyszukiwania w katalogu komputerowym.

Wyszukiwanie podstawowe opiera się na jednym indeksie: dowolne słowo lub fraza.


Wyszukiwanie zaawansowane opiera się na trzech indeksach: dowolne słowo lub fraza, autor

i tytuł. Oprócz tego można wybrać opcje uzupełniającą.

6. Metadane:

System metadanych czyli danych o danych to MARC. Dzięki meatadanym możemy uzyskać

informacje o formie i treści dokumentów.

Źródło: http://sigla.rsl.ru/view.


7. Format zasobów:

Główny format zasobów to PDF. Można dostać się do pełnych tekstów przez zamówienie ich

droga elektroniczną. Jednak dostęp do tych tekstów jest ograniczony, ponieważ wymagana

jest karta biblioteczna. Serwis odsyła wszystkich użytkowników do korzystania z pełnego

dostępu online w Open Russian Electronical Library.

Źródło: http://orel3.rsl.ru/dissert/EBD_252A_pokopzevaEB.pdf

10. Wykorzystane źródła:

• Российская государственная библиотека – www.RSL.ru [2007-06-10]

• Электронная библиотека диссертаций- http://diss.rsl.ru /[2007-06-10]

• Открытой электронной библиотеке РГБ OREL- http://orel.rsl.ru/[2007-06-10]

Zgadzam się na publikacje mego tekstu w sieci Internet

Autor: Marzena Prokop

Kraków: 2007-06-11

More magazines by this user
Similar magazines