10.SKLO vyroba, druhy....pdf 9595KB Jan 18 2013 07:59:20 PM

arch.fsv.cvut.cz

10.SKLO vyroba, druhy....pdf 9595KB Jan 18 2013 07:59:20 PM

Trendy zasklení v moderním interiéru

ru

• Výroba skla

• Typy skel

• Ochrana před p

hlukem

• Bezpečnost a ochrana

• Protipožárn

rní odolnost

• Sklo jako dekorativní konstrukční prvek

• Architektonická řešení

Ing. Kelich David

Architectural projects Central Europe

12/3/2010 1


Trendy zasklení v moderní architektuře

• Výroba skla

• Typy skel

• Ochrana před p

hlukem

• Bezpečnost a ochrana

• Protipožárn

rní odolnost

• Sklo jako dekorativní konstrukční prvek

• Architektonická řešení

12/3/2010 2


Výroba skla - vsázka

• ≈ 73 % písek

SiO2

• ≈ 15 % Soda Na2O

• ≈ 10 % Vápenec

CaO

• ≈ 2 % přísady

→ sklo (35% střep

epů)

→ tavidlo

→ stabilizátor

tor

→ odolnost, barva, , ...

⇒ Sodnovápenatokřemičité sklo

12/3/2010 3


12/3/2010 4


Výroba skla - vsázka

písek

(70 %) Přísady

kmene

(15 %)

Stabilizační

elementy

(15 %)

Soda

vápenec

Dolomit

Tavící vana

Barvená skla

+ oxidy kovů


Výroba skla– vlastnosti skla

Perfektní pružnost

Bez trvalých deformací

Křehké

Youngův modul: : 70 000 N/mm²

pevnost v ohybu 45 N/mm²

pevnost v tlaku 1000 N/mm²

hustota 2500 kg/m³

12/3/2010 6


Trendy zasklení v moderní architektuře

• Výroba skla

• Typy skel

• Ochrana před p

hlukem

• Bezpečnost a ochrana

• Protipožárn

rní odolnost

• Sklo jako dekorativní konstrukční prvek

• Architektonická řešení

12/3/2010 7


Typy skel – základní produkty

základní produkty :

- Float

- Ornamentní skla

- Drátosklo

- (Tvarovaná skla)

- (Skleněné tvárnice)

12/3/2010 8


Základní produkty - Float

• Float

– skla probarvená (Planibel)

– skla s funkčním m povlakem (Stopsol(

Stopsol,

Stopray, Sunergy)

– skla vrstvená (Stratobel, Stratophone)

– zrcadla

– matovaná skla (Matelux(

Matelux)

– skla s nanesenou barvou (Artlite(

Artlite, Lacobel,

Matelac)

12/3/2010 9


Základní produkty – probarvená skla

Čiré Extra-čiré Zelené Bronzové Šedé Modré

12/3/2010 10


Princip použit

ití nízkoemisivního

skla

Exteriér

Interiér

Standardní řešení v ČR:

mezi U=1,1 až 1,4 W/m2.K

12/3/2010 11


Kontrola prostupu slunečního zářenz

ení

• Výkon protislunečních

skel dán d n selektivitou LT/SF

Světelná reflexe

(LR)

Světelná

prostupnost

(LT)

Odraz energie

(ER)

Absorpce

energie

(EA)

Přímá

energetická

prostupnost

(DET)

Solární

faktor

(SF)

Energie znovu

vyzářená

Energie znovu

vyzářená

12/3/2010 12


Stopsol

12/3/2010 13


Sunergy

12/3/2010 14


Stopray

12/3/2010 15


Extračir

iré sklo - Clearvision

PARAMETRY

RY (10mm)

LINEA

AZZURRA

PLANIBEL

CLEAR

CLEAR

VISION

Světeln

telná prostupnost

85.7

86.8

90.9

Solárn

rní faktor

75.2

79.7

89.5

Index podání barev

95.4

97.3

99.5

Čirost

1.1

0.5

0.1

Planibel ClearVision je nejčiřej

ejší

produkt na trhu podle

vizuáln

lní & chemické analýzy a CE značen

ení.

12/3/2010 16


Základní produkty– Ornamentní skla

12/3/2010 17


Základní produkty– Ornamentní skla

12/3/2010 18


Základní produkty– Drátoskla

12/3/2010 19


Základní produkty– Drátoskla

12/3/2010 20


Trendy zasklení v moderní architektuře

• Výroba skla

• Typy skel

• Ochrana před p

hlukem

• Bezpečnost a ochrana

• Protipožárn

rní odolnost

• Sklo jako dekorativní konstrukční prvek

• Architektonická řešení

12/3/2010 21


Protihlukové zasklení

Výrobní škála:

• Izolační dvojskla Thermobel Phonibel

• Vrstvené bezpečnostn

nostní sklo se zvýšenou zvukovou

izolací Stratophone

12/3/2010 22

Glaverbel Czech 2005


Základní hodnoty – Zvuk

Příklady na škále akustického tlaku

Pa

20

2

0,2

0,02

0,002

0,0002

0,00002

dB

120

100

80

60

40

20

0

12/3/2010 23


Výběr r protihlukového ho zasklení

Zvuková izolace fasády

> 40 dB

80 dB

12/3/2010 24


Zvuková izolace

Porovnání konstrukčních řešení fasád

60

50

40

R w

[dB]

30

20

10

0

Masivní stěna

Izolační

dvojsklo

Zvukově

izolační

dvojsklo

Dvojitá fasáda

12/3/2010 25


Škála akustických skel AGC

50

49

45

43

43

Rw (d B)

40

35

37

39

36

39

35

40

30

32

29

29

25

Planibel Stratobel Stratophone Phonibel Phonibel S Phonibel ST

Jednoduché zasklení

Izolační dvojskla

12/3/2010 26


Trendy zasklení v moderní architektuře

• Výroba skla

• Typy skel

• Ochrana před p

hlukem

• Bezpečnost a ochrana

• Protipožárn

rní odolnost

• Sklo jako dekorativní konstrukční prvek

• Architektonická řešení

12/3/2010 27


Bezpečnostn

nostní a ochranné zasklení

Klasifikace konstrukcí podle norem

EN 12600, EN 356 a EN 1063

Sklo pro interiéry ry aža

na výjimky vždy v

bezpečnostn

nostní

Bezpečnostn

nostním m sklem můžm

ůže e být již základní výrobek nebo jeho

zpracovaná forma:


vrstvené sklo x tvrzené sklo

12/3/2010 28


Bezpečnostn

nostní zasklení

12/3/2010 29


Bezpečnostn

nostní sklo

Bezpečnostn

nostní sklo chránící před poraněním m osob

Základní řešení: : tvrzené sklo (Restex(

Restex, , Structaflex)

- odolnost vůči bočnímu rázu až 5-krát vyšší než u běžného skla

- v případě rozbití se sklo rozpadne na malé neostré úlomky

12/3/2010 30


Výroba bezpečnostn

nostního tvrzeného skla

Tepelné zpracování pro bezpečnostn

nostní funkci skla

popř. . odolnost vůčv

ůči i termáln

lnímu

šoku (EN 12150)

Pec

Chlazení vzduchem

preprocessing

650°C 650°C 60°C

+ + + + + + + + + + Tlak

- - - - - - - - - - - -

Tah

+ + + + + + + + + +

Tlak

12/3/2010 31


Bezpečnostn

nostní sklo

Bezpečnostní sklo chránící před poraněním osob

Další

řešení: vrstvené sklo Stratobel

- úlomky skla při rozbití zůstavají přichycené na PVB folii

Sklo

PVB

12/3/2010 32


Bezpečnostn

nostní sklo

Bezpečnostní sklo chránící před propadnutím

Minimální složení skla 33.2

Sklo

PVB

12/3/2010 33


Bezpečnostn

nostní skla – Standardy a testy:

kyvadlový test

EN 12600 – Odolnost proti pádu osoby

STRATOBEL / STRATOPHONE

1B1 33.2 44.2

2B2 33.1 44.1

3B3 (drátosklo)

Poznámka: kalené sklo se netestuje.

12/3/2010 34


Normy a testy

EN 12600 – Kyvadlová zkouška

12/3/2010 35


Bezpečnostn

nostní skla – Standardy a testy:

ocelová koule

EN 356 – Ochrana proti

manuálnímu vloupání:

Test - koule

h

4,1 kg

Výška

pádu

h EN 356 Sklo

1,5 m P1A 33-2

3 m

STRATOBEL

STRATOPHONE

P2A

33-2

44-2

55-2

44-3

6 m P3A 33-4

33-4

9 m

P4A

44-4

55-4

110 cm

13 cm

90 cm

3 x 9 m

P5A

44-6

66-6

12/3/2010 36


Bezpečnostn

nostní skla – Standardy a testy:

sekera

EN 356 – Ochrana proti manuálnímu vloupání:

Test se sekerou

900 mm

1100 mm

Počet

úderů

31

51

71

EN 356 Sklo

P6B

P7B

P8B

502-2

502-1

802-2

603-1

303-1

304-6

803-5

504-4

12/3/2010 37


Trendy zasklení v moderní architektuře

• Výroba skla

• Typy skel

• Ochrana před p

hlukem

• Bezpečnost a ochrana

• Protipožárn

rní odolnost

• Sklo jako dekorativní konstrukční prvek

• Architektonická řešení

12/3/2010 38


Standardy a testy

Odolnost proti požáru je měřena v laboratořích a

odpovídá těmto standardům :

EN 1363 – Test odolnosti proti ohni

EN 1364 – Test odolnosti proti ohni

nenosných prvků


Standardy a testy

12/3/2010 40


Standardy a testy

Klasifikace protipožárních skel :

EN 13501-2 (EN 357)

E: Integrita

W: Redukce radiace

I: Tepelná izolace

12/3/2010 41


200 CM

E

50 CM

E W

10 CM

E I

12/3/2010 42


Druhy protipožárn

rních skel

Lepené sklo s nabobtnávající mezivrstvou : princip

12/3/2010 43


Trendy zasklení v moderní architektuře

• Výroba skla

• Typy skel

• Ochrana před p

hlukem

• Bezpečnost a ochrana

• Protipožárn

rní odolnost

• Sklo jako dekorativní konstrukční prvek

• Architektonická řešení

12/3/2010 44


Structura Vision G

12/3/2010 45


Sklo jako dekorativní konstrukční prvek

Structura DUO

12/3/2010 46


Structura support

12/3/2010 47


Structura support

12/3/2010 48


12/3/2010

49


Zábradelní aplikace

12/3/2010 50


Zábradelní aplikace Balustra P

12/3/2010 51


Izolační panely - Thermobel VIP

Použití: parapetní části fasády

Tloušťka: 20 mm

Součinitel prostupu tepla U = 0,3 W/(m 2 K)

12/3/2010

52


Extra čirá skla

12/3/2010 53


Antibakteriáln

lní skla

12/3/2010 54


Sklo + LED

Glassiled
police

příčky

fasády

Glasstronics

OLED

akustické sklo

12/3/2010

55


Řešení pro solárn

rní systémy

Crystalline

Solar Photovoltaics

CIGS Si / CdTe

Solar Thermal

Concentrating Solar

Power (CSP)

12/3/2010 56


Řešení pro solárn

rní systémy

12/3/2010 57


Řízení opto-energetických vlastností

skla

12/3/2010 58


Smart Glass

12/3/2010 59


Interierov

ová řešení

12/3/2010 60


Trendy zasklení v moderní architektuře

• Výroba skla

• Typy skel

• Ochrana před p

hlukem

• Bezpečnost a ochrana

• Protipožárn

rní odolnost

• Sklo jako dekorativní konstrukční prvek

• Architektonická řešení

12/3/2010 61


International Building Projects

12/3/2010 62


Building:

Architect:

Glass type:

JG Building

Hassan Sinan (Sinan

Architects)

Stopsol Classic clear

and Classic bronze 6 mm

12/3/2010 63


Building:

Architect:

Glass type:

CMA Project

Zaha Hadid

Stopray Safir 10mm (+stratophone

inside)

Façade:

ade: Planibel Grey 10mm, stratophone,

TopN+

12/3/2010 64


Building:

Architect:

Glass type:

Auditorio Palacio de Congresos

Principe Felipe de Oviedo

Santiago Calatrava

20.000 M2 STOPRAY CRISTAL 8 mm

12/3/2010 65


Building:

Architect:

Glass type:

Frankfurt Hoch Vier

Fuksas

11.000 m² m spectacular roof with tempered

triangles in Stopray Vision 50T in 10mm -

Tempered Stopray Vision 50T in 8mm.

3.000 m² m vertical facade with parallelograms,

5 m diagonal size.

12/3/2010 66


Building:

Architect:

Glass type:

Frankfurt Hoch Vier

Fuksas

11.000 m² m spectacular roof with tempered

triangles in Stopray Vision 50T in 10mm -

Tempered Stopray Vision 50T in 8mm.

3.000 m² m vertical facade with parallelograms,

5 m diagonal size.

12/3/2010 67


Building:

Architect:

Glass type:

Strizkov Metro Station

Patrik Kotas

Stopray Galaxy Structaflex, Stratobel

Structaflex, Planibel Azur et Planibel

Clear

12/3/2010 68


Building: Plot 2 and Plat 6

Architects: Foster & partners

Glass type:

Stopray Safir and Stopray Titanium

12/3/2010

69


Building:

Glass type:

Kindergarten

Stratobel Colour

12/3/2010

70


Building: Capital City (MIBC "Moscow City", Plot 9)

Architect:

NBBJ

Glass type:

Stopsol Supersilver Clear 100 000 sq.m

Energy N 100 000 sq. m

12/3/2010 71


WWW.YOURGLASS.COM

12/3/2010 72

More magazines by this user
Similar magazines