prezentace Hlobilová - Envi A

envi.a.org

prezentace Hlobilová - Envi A

PROGRAM EKOŠKOLA

- trvale udržitelné školy v ČR


Ing. Ivana Hlobilová, sdružení Tereza


SDRUŽENÍ TEREZA

●Největší organizace v ČR zabývavající se

environmentální výchovou

●Od roku 1990 – vzdělávací programy s využitím aktivního

učení


Nyní asi 50 000 účastníků z 500 základních a středních

škol


PROGRAM EKOŠKOLA

●Mezinárodní – země celého světa, 10 milionů dětí,

10 000 škol s titulem, v ČR 223 škol

●Komplexní – zapojení celé školy – vede ke

spolupráci dětí, učitelů i celé místní komunity

(firmy, státní správa a samospráva, občané)


Prestižní – po splnění podmínek získávají školy

titul Ekoškola, předávaný v Senátu ČR


EKOTÝM

Biobavlna

●Členové týmu program koordinují

ZŠ SOKOLOVSKÁ 1. SVITAVY

●Velká část odpovědnosti je na samotných dětech


ANALÝZA


Prohlédli jsme budovu od sklepa po půdu, ZŠ

Lískovec

Žáci provedou analýzu ekologického stavu školy

podle pracovních listů

●Témata: odpady, energie, voda, prostředí školy


PLÁN

ČINNOSTÍ

●Škola sestaví plán na zlepšení situace


Některé školy na činnost získávají granty, žáci se

zajímají např. i o již naplánované rekonstrukce

budov


INFORMOVÁNÍ A

SPOLUPRÁCE

DĚTI Z KLADNA INFORMUJÍ O SVÉ PRÁCI

P. STAROSTU

● Školy spolupracují srodiči, státní správou a

samosprávou, firmami i veřejností

●Informují o své činnosti pomocí médií, Internetu,

nástěnek nebo konferencí či akcí jako Den Země


ZŠ ÚDLICE


TITUL

EKOŠKOLA

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ TITULU MINITREM ŠKOLSTVÍ.

●Po splnění podmínek má škola možnost získat

mezinárodní titul Ekoškola / Ecoschool a používat

vlajku programu

●Titul je udělován na dva roky

●Slavnostní předání probíhá v budově Senátu ČR


Projekt zateplení a úspor energie

ZŠ T.G.M. Moravské Budějovice

ŽÁCI INFORMUJÍ O SVÉM PROJEKTU NA KONFERENCI


Projekt zateplení a úspor energie

ZŠ T.G.M. Moravské Budějovice

ŽÁCI SI SEHNALI MAKETU ZATEPLOVACÍHO PANELU


Venkovní učebna

ZŠ Gen. Janouška, Praha 9

ŽÁCI SE PODÍLELI NA CELÉM PROCESU

More magazines by this user
Similar magazines