nica musliman kaže prof. Dr Šemso Tanković saborskii zastupnik u ...

forumbosnjaka.com

nica musliman kaže prof. Dr Šemso Tanković saborskii zastupnik u ...

REPORTAŽA » » »

vanjska temperatura prelazila 30 stepeni,

aerodromski holovi su bili klimatizovani

i u njima je bilo jako hladno,

tako da se većina nas odlučila da

vrijeme provede ispred aerodrom -

ske zgrade.

Nakon cjelodnevnog čekanja, tek

u večernjim časovima smo prošli

pasošku kontrolu i autobusima se

uputili prema Meki. Na putu do

Meke često puta smo zaustavljani,

gdje su nam naročito zadužena lica

ulazeći u autobuse nudili vodu Zem-

Zem, voće, sokove, kolače, hranu,

prospekte i drugo. U Meku smo stigli

oko 22 sata i smjestili se u hotel

Merkur u gradskom kvartu Azizija.

Bili smo zadovoljni hotelskim smještajem.

Sobe su bile

trokrevetne, sa kup -

ati lom i svim potrebnim

uslovima. Nakon

smještaja vođa crno -

gorskih hadžija mr.

Suad Ukošata, imam

iz Ulcinja, obavijestio

nas je da trebamo biti

spremni izjutra u 4 i

30 sati kako bi pošli

do Kabe i obavili

obrede umre, obzi -

rom da smo na sebi

imali hadžijsku odje -

ću - ihrame.

Sjutradan smo sa

nekoliko kombija pošli do Kabe i

nakon dolaska smo obavili sabahnamaz,

potom smo obavili obilazak

oko Kabe, koji se sastoji od sedam

krugova koji počinju od vrata Kabe

od lijevog ćoška u koji je uzidan crni

kamen (hadžerul-esved) i završavaju

se na istom mjestu. Obilazak se vrši

suprotno od smjera kazaljke na satu,

sa desne na lijevu stranu.

Prije obavljanja hadžskih obreda

podijeljeni smo u pet grupa iz praktičnih

razloga, da se brže upoznamo

i da se neko ne izgubi u masi kod

vršenja određenih obreda. Vođe grupa

su bili: mr Suad ef. Ukošata,

Mirsad ef. Mučaj, muftija Jusuf ef.

Đoković, Mujdin ef. Miljaimi i Ramiz

ef. Luboder.

Nakon izvršenog prvog obreda,

obilaska oko Kabe (tavaf), obavezni

smo bili obaviti i drugi obred koji se

zove „saj“, a to je ubrzano hodanje

između dva stjenovita brežuljka udaljenih

oko 50 metara od Kabe i zovu

se Safa i Merva, a međusobno su

udaljeni oko 375 metara. I ovu razdaljinu

treba preći sedam puta, a na

odeđenim mjestima treba malo

potrčati. Hodanje između Safe i

Merve podsjeća hodočasnike na

Hadžeru, majku Ismaila a. s. koja je

ostavljena u pustinji sa djetetom,

trčala između ova dva brežuljka

tražeći vodu da napoji žednog sina,

dok Svemogući Bog nije dao da se

pojavi vrelo Zem-Zem, čiji izvor

poslije toliko vremena nije nikad presušio,

niti se u njemu voda smanjla,

bez obzira što u pustinji kiša ne pada

i po nekoliko godina.

Sa ovim smo završili obavezne

umre i nakon što smo malo skratili

kosu, vratili smo se u hotel i skinuli

ihrame.

Narednih pet dana smo proveli

odlazeći na namaze u harem Kabe i

upoznavajući grad.

Sedmog decembra u nedelju, ili

devetog Zul-hidžeta po hidžri, dan

uoči bajrama, u jutarnjim časovima

smo ponovo obukli hadžijsku odje -

44 mart, 2009. Re vi ja FO RUM

r e v i j a

ću i autobusima pošli na visoravan

Arefat, udaljen od Meke oko 22 km.

Izlazak na Arefat pruža nesvakidašnji

prizor. Na ovom prostoru instalirano

je više od sto hiljada šatora, posebno

za muškarce i žene, sa besprijekornim

mokrim čvorovima, a čitav prostor

je zasađen niskim zelenilom koje

uspijeva u ovim krajevima.

Sve hadžije, bez obzira ko su i

odakle su, deveti dan Zul-hidžeta

moraju boraviti na Arefatu. Čak i ako

bi se hodočasnik razbolio, morao bi

se na Arefat donijeti u bolesničkoj

postelji. Arefat je mjesto koje na ovaj

dan pruža najbližu i najsličniju sliku

Sudnjeg dana prema Kur’anskom

kazivanju o Sudnjem danu. Naime

oko 3,5 miliona hadžija

koliko su procijenili loka -

lni mediji u istoj odjeći u

bijelim ihramima, okrenuti

su prema Brdu milosti

(mjestu gdje su se sreli

Adem i Hava i cijeli dan

spominju, slave i veličaju

Svevišnjeg gospodara,

moleći Ga za oprost, uputu

na pravi put i ostale blagodati.

Pod našim šatorom u

podnevsko vrijeme, tradi-

Jakub Durgut cionalno predavanje o

na ulicama Meke

značaju ovog događaja od -

ržao je Ahmed ef Kalaja,

imam iz Tirane, a obzirom da je u

ovoj grupi bilo nas 12 Bošnjaka, prevodio

nam je naš vođa mr. Suad

Ukošata.

Nakon predavanja obavili smo

podne i ikindiju zajedno, što je ovdje

jedino i moguće. Na Arefatu smo bili

obavezni da boravimo do večernjih

sati, a dio slobodnog vrijemena sam

iskoristio da napravim nekoliko snimaka

sa ovog događaja.

Obilazeći Arefat slučajno sam

došao do šatora gdje su bili smješteni

bosanske hadžije, a privukao me je

glas reisu-l-uleme Mustafe ef. Cerića,

koji je u tom trenutku držao predavanje

preko razglasnog sistema.

More magazines by this user
Similar magazines