11th october 2002 - ConstitutionNet

constitutionnet.org

11th october 2002 - ConstitutionNet

CONSTITUTION OF KENYA REVIEW COMMISSION

(CKRC)

Verbatim Report Of

DISSEMINATION OF REPORT AND DRAFT BILL,

TETU CONSTITUENCY, HELD AT TETU CATHOLIC MISSION

ON


11 TH OCTOBER 2002

DISSEMINATION OF REPORT AND DRAFT BILL, TETU CONSTITUENCY, HELD AT TETU CATHOLIC

MISSION ON 11 th OCTOBER 2002

The meeting started at 11.00 a.m.

Present:

1. Com. Dr. Githu Muigai

Secretariat Staff In-Attendance.

1. Anne Wairimu Miki - Assistant Program Officer

2. Grace Gitu - Verbatim Reporter

3. Johnson Mugo Nyumu - District Coordinator

Mugo Nyumu: Muthenya wa umuthi, aria makinyite na aria mari njiraini ni muthenya witu wa kuona Draft Constitution, na

tumiaririe tumenye kana maundu maria tuoigire nimo mari Katiba ini. Tutanambiriria ni nguria mutumia umwe atutongorie na

mahoya. Ninguria Margaret.

Margaret Nyathogora: Okey, kei turugame tuhoye.

Ithe Ngai wa kirikaniro thiini wa ritwa ria Jesu Kristu Baba twi haha mbere yaku, tugikuria Ngai witu na tugikuira ni wagiriirwo

kugocagwo na gukumagio Mwathani nikuria utuendete. Thengiu Baba nigutukiuria Ngai witu na gutukinyia haha Ngai ithe witu.

Ithe witu nitungikuria uharuruke Ngai witu uikaranie na ithui. Na nigetha maria mekuguo Baba maingire ngoro ini ciitu na

tu-understand maundu mothe Mwathani wa kirikaniro. Ngai witu watuika uguo ngumo na ugoci iragucokerera. Giikarie uria

wina ithui witu Baba ni Commissioner witu Mwathani witu. Muhe hinya wa gutuira Ngai witu mothe maria mariho Baba, na

2


Ngai witu weka uguo noturigukumia na tukugoce. Gitindanie na ithui Mwathani witu na twakinya guthii Ngai witu uturanie na

ithui. Tuakuria uguo thiini wa ritwa riaku na ria muruguo ucio mwega Jesu Kristu. Amen.

Mugo Nyumu: Niwega muno. Tutanambiriria hari andu ngwenda ndimumenyithie. Wambere ndimwire nii ndiraria njitagwo

Mugo, ninii ndugamiriire wira wa Katiba thiini wa Nyeri district. Kaingi nitucemanitie na inyui kinya guku Tetu tugicira uhoro wa

Katiba. Wa keri turi na andu tuteithanagia nao thiini wa Katiba thiini wa Tetu. Amwe mari njira magiuka, no twina Muthuri

umwe urungii o haria thutha. Tafadhali Bwana Karinga rugama. Bwana Karinga ni umwe wa kamati iitu ya Constitution

committee thiini wa Tetu. Acio angi moka nongumumenyithia. Wa keri hari andu mari haha mbere ngwenda ndimumenyithie.

Ndimwire ati, thutha wa ikinya riri turoya ria kuariria Katiba, thiini wa maturaini maitu, nigathii gucirirwo kuria mucii munene wa

Nairobi, kuuma mweri mirongo iri na inyanya. Thiini wa Nyeri nitucagurite delegates atatu, aria mathurirwo ni Councillors

kuringana na watho, na wa mbere twina Muthuri uri haha ugwitwo Dominic Wang’ombe wa Nderi.

Dominic Wang’ombe Nderi: Muriega andu a Tetu.

Mugo Nyumu: Ni delegate witu uria tungituma na maoni maitu na ndagathii kwirugamirira kuu. Agakorwo akirugamirira andu

othe a Nyeri ona Tetu iri oho. Mama uyu nake marigainie, etagwo Margaret Nyagathogora. Ninjui aingi anyu nimumui. Nake

niathurirwo ari delegate. Akoragwo ari mwarimu kuria King’ong’o na ni delegate wiitu na niwe tungituma haria tukuenda Katiba

hihi irungwo icuri kana haria tungienda ititithirithio. Niwe delegate witu ungi.

Margaret Nyagathogora: Muriega inyuothe.

Mugo Nyumu: Uria ungi nake timukinyu, nake akinya ningumumenyithia. Nake Muthuri uciio urandika hau wina miwani, niwe

mugeni wiitu wa gitio muthenya wa umuthi. Akoragwo ari Commissioner thiini wa Commission iyo ya Ghai. Na niwe Mwalimu

witu uria ugututhomithia uhoro wa Katiba umuthi, na ciuria ciothe iria mungikorwo na cio, ndigwiciria kuri angiremwo ni

gucokia. Tondu mwamahe uhoro nio maikarire thi, magicokaniriria maundu macio mothe. Ni wakiri thiini wa wira wake na ni

Mwalimu wa mawatho. Kwoguo ni maundu oi muno. Nake etagwo Commissioner Dr. Githu Muigai na niekumuariria thuthaini

ucio. He muiritu ungi murona haria mweru witagwo Wairimu. Nake ni wa kuandika maundu maria mothe tukuaria ni tondu ciugo

iria tukuaria haha ni cia bata na gutiri kingiendwo kiure. Hari ungi nake uri haha witagwo Miss Muigai. Nake nimukumuona

agiuka o hari inyui ringi ni kameme. Ni tondu ndeto iria ciothe mukuaria, ni tuciikiraga thiini wa cassette nigetha

itikanayegukorera.

Nake Muthuri ucio ungi o nake no mugeni witu. Niwe pilot wao. Niwe umatwaraga. Niwe umarehete guku. Mutaratara wa

umuthi ni ati Commissioner witu niekuamba atuaririe kwa njira nguhi uhoro wa Katiba, na inyui nimukuheo kamweke nigetha

muiyarie. Murie ciuria, muheane mawoni, ni tondu tukite guku nigetha tuaririe uhoro wa Katiba iitu. Ningi njoke o ngwete hanini

njuge nindirona mugemete muno na tu ribbon tutu twa yellow. O mundu o wothe uri guku. Ni njira imwe ya kuonania solidarity

3


na Katiba. Kana kuonania ati ithuothe tunyitanite na Katiba ta gikwa na mukungugu. Niwega muno, ninguhe Commissioner

kamweke nigetha amuaririe asante

Com. Muigai: Muriega andu a Tetu. Ithui nitukenete muno nigukorwo twi guku umuthi. Nigutuamukira na gukorwo mukinyite

tene nigetha tuaririe maundu maria twina mo, na nigetha tuhote kuhuthira mathaa maria twina mo wega. Uria tugwika ni ati ni

kumuririkani hanini uria twanjanirie uhoro wa guthondeka Katiba njeru. Na njoke ndimuririkanie haria tukinyite. Njoke ngerie

kuringana na kahinda karia twinako, kuruta maundu maria twandikite maria mema bata. Mothe nima bata no nguiciria he maria

me bata gukira maria mangi. Nigetha twarikia gwika uguo, nainyui mugie na mweke wa kuariria o mundu undu uria angikorwo

naguo.

Mundu wina kiuria orie. Mundu ungienda kuongerera undu ongerere. Riria twiriga guka guku nituokire tukimuira ati maundu

maria mothe mwatwira ni maundu tuguthii na tumahe hinya na tumakindire thiini wa maundu maria tukuandika. Gitumi gia guka

umuthi ni kumurehera indo ithatu. Imwe ni ripoti yanyu ya guku Tetu iria ikuonania maundu maria andu a Tetu moigire. Uria

tuamandikire maundu o mothe maria muoigire na nigetha mwarikia kuona maundu mau, muhote kuringithania na maria

marandikirwo Katiba ini na ripoti ya Katiba. Na nigetha muhote inyui enyewe gutuira ciira kana ni mathaa mwateire kana

maundu maria muogire meho na nimandikitwo. Kwoguo ripoti ino ya constituency yanyu ya Tetu igukorwo twinayo muthenya

wothe wa umuthi, icoke ituarwo wabichi iria itu I haria Nyeri. Nigetha mundu ungienda kurora arore.

Undu wa keri ngwendaga kumuririkania ni ati, riu wira uyu wa guthondeka Katiba urorete guthira. Tondu nimukuririkana

twanjaniriirie haria Commission yamureheire githomo kia muingi.Tugiuka tugiikarania na inyui na tuteithanitie na andu a

makanitha na arimu aria angi. Tukimuthomithia githomo kia uria thirikari ibangagwo, na uria watho wa Katiba uthondekagwo, na

uria uhitanie na mawatho maria mangi ma bururi.

Tukiuma hau ningi, tugicoka tugiuka o guku hindi ingi tugitindania na inyui mugituhe maoni manyu ma uria mathina maria

muonete, na mawatho maria inyui muitikitie ni magiriirwo gucenjio nigetha bururi wiitu utuike bururi wa guathwo ni watho na

bururi wa demokrasia. Kuuma hau niguo tuoka umuthi muthenya wa gatatu. Nikuga riu uhoro uyu urathii uthirite. Tutindanie na

inyui umuthi, tuthome Katiba iyo mwinayo. Kuria mundu ena kiuria akoria na kuria mwina undu mungienda tuthii tukarore ringi

nimugutuira.

Ikinya ria muthia ni riria riguthio kuria Nairobi, kiama kiria kia muthia gikuhitukia Katiba. Nimukuririkana nikio tuetire National

Conference na kiama kiu kina andu. Aingi ao niaguithurira tuithuriire guku na o district o district igutuma andu atatu, na mutumia

uyu twinake haha na Muthuri uyu, ni eri a aria mathuritwo kuuma Nyeri district. Hari o Muthuri ungi wa gatatu na ni uhuthu

nieguka na Councillor. Andu acio atatu nio meguthii kurugamirira Nyeri district kiamaini kiria riu gigatua watho wa muthia uria

wigie Katiba. Na no ithui turamathurire kuringana na watho uria warutirwo wa githurano kiu. Noningwenda kumuririkania ati

national conference tio aiki magakorwo kuo andu aya Muthurite, ona abunge aitu othe magakorwo kuu. Nikuga national

4


conference gugakorwo andu magana matandatu na mirongo itatu na eri. Acio member aitu a Parliament magakorwo me magana

meri, makorwo mari aigana? Ma mirongo itatu nituge.

Andu acio angi me iguru, ni aria mathuritwo o district o district kuuma Kenya. Riu ta aya me haha mbere iitu na aria angi ni aria

megukorwo mathuritwo ni ciama cia uteti. O kiama gia uteti gigatuma mundu umwe umwe. Andu aria angi mathuritwo ni ciama

cia ahuri a biashara, cia marigitari, cia arimu, cia mawakiri, cia cooperative. Niguo magathii uguo mahingie andu magana mau?

Andu aria mathondekire watho ucio meciragia ati nikuagiriire Katiba tondu ni kindu kieru tugukorwo tugithondeka, ikahitukio ni

andu aingi muno aria marugamiriire muingi. No ateti nao tondu ni hinya muno gutiga ateti na thutha tondu nimegugiteta muno.

Gugikirwo ateti ho no andu aria aingi magakorwo kiama ini kia ateti, ni andu ta nii, kana ta we kana riu ta aya twinao haha. Na

riria makahitukia Constitution ino, kana Katiba, tumahete mweri mirongo na inyanya mweri uyu kinya mweri mirongo iri na

inyanya mweri wa November. No riu hau ni kuigereria gwitu tondu tutiui no tuthii, kundu kuu, kiamaini kiu. Kiamaini kiu

gigakorwo kundu andu aingi anyu nimukui, gwitagwo Bomas of Kenya, kuria guthakagwo mathako megie nyimbo citu cia kia

Africa na maundu mangi maingi haria njira ya guthii Langata urorete Ongata Rongai o hau. Wahituka haria kaburi ini cia Langata

o hau. Kundu kuu nikuo tukagomana. Ithui twi Commission tubangite tukona ciumia inya ninjiganu nigetha tuthii tuaririe tondu

riria tugakinya kuu tukoya Katiba ino tucoke riu tuthii Chapter by Chapter. Niguo na Githungu moigaga. Tukorania, tukoiga

umuthi turaria uhoro wa migunda. Hingurai Chapter ya migunda. Tugakiurania he mundu urakararia uu kwiritwo kina na kina.

Nigetha tugithii tuhitukitie, tuhitukitie, kuria gukurema tukaiga mwanya. Nigetha tuthondeka committee ithii imenye uria

hangithondekwo hacoke nigetha heke atia? Riu ithui mungituria twitikitie wira ucio nduagiriire gukira ciumia inya. Nongenda

muririkane ati, ta riu uguo tuikarite haha, tutiri undu tutangihitukia tondu ithuothe tukire o mundu ena wendo wa gwika wega. Na

hangiuka mundu haha ende kurituhia maundu maria turaria nima no arituhie. Kwoguo ona korwo nitubangite ati no tukorwo

turikitie hindi iyo. No turathii tukegitira ati, hangiuka o mundu ukwenda gukoroba maundu nigetha matigathire, nake tukageria

kumenya uria uhoro ucio ungirika. Watho ugite korwo ni kuhoteke Katiba yagiriirwo ihitukio hatekuoywo kura, no kungikinya

handu gutuika andu matiraiguthania nonginya ikioywo kura.

Ndaheana uhoro ucio tondu ninjui hari anyu mekwenda kuria atiriri. Riu githurano kiria gigukari, gigathuranwo atia, na Katiba

ino niyo igakorwo kuo kana niyo engi. Ndeciria kiuria kiu nyambe njeherie. Muririkane ati wira wa Commission uria muatuheire

inyui, nituthikiririe maoni manyu, tuhuthire ugi witu uria wigie uhoro wa Katiba tucoke twandike. No thirikari ya Kenya na

maundu maria ireka, no ria ateti marariria, no ria mangienda guthii githurano, hau henaki? Hena tofauti. Twi hamwe na inyui?

Tondu Commission ni kiga githondeketwo ni thirikari. Ni bunge ikoiguthania ikoiga, wira wa guchenjia watho wothe wa Kenya

kinya wa Katiba ni wira wau? Wa bunge. No tondu wira undu uyu niukoretwo ugucaniirio ihinda iraya muno, nituthure

Commission iria iguthii irute wira ucio itari na mwena ingwenda kana mwena iguthura.

Igacoka iturehere ripoti iyo ithui twi Bunge, nigetha tuhitukie nigetha kugie Katiba iriku? No thirikari ya Kenya President uria

wikuo, kwi hindi arathana na Katiba iria njeru? Naithi ndarathana na iria nguru. Tondu iri njeru ndikiiri iroka. Iria nguru yugite

5


atiriri, angienda kubunja Bunge na ete githuranori no eke atia? No eke uguo. Riu Commission noimugirie. Ndingimugiria. Riu

ucio ni wira wa ateti. Na tondu ateti riu nimaroka guku makimuaragiria, makimuhoyaga miti na maundu maria mangi, riu ni inyui

mukimakore mumere atiriri, ithui tondu nituataririo Constitution uria ihana ri, twathima ino ya tene ri na ino njeru ri, iria turona

njega ni iriku? Nakwoguo ithui tungienda githurano githii na mbere ne eriku, kuu niinyui mugutua, na nigetha maundu mau

maikare mahana atia. Nituaiguana hau. Riu tugukinyukia tuthii hangi tuge atiriri, inyui maundu maria tukuaria na inyui umuthi.

Andu aya magaturugamirira kuria kiamaini gia conference, ni ta ndumiriri tugukimatuma nayo, nigetha riria marugama kuu

Bomas of Kenya mamenyage ati riria turathiururukire guku. Turathii kuria Mukurweini, turathii Othaya, turathii haria Karatina na

jumatatu ni tukaroka Muiga na kuria kungi. Uria andu a Nyeri othe maroigire mathii mekite atia? Moi. Tondu mathii tumatumite

nigetha mamenye maundu maria inyui murona mena bata. Ningwenda riu mundu wina Constitution ino, mwinayo? Iria ya

ngathiti. Githi mutiri nayo inyuothe. Ningwenda tuoye ndagika itari nyingi muno nigetha ndimutaririe uria Constitution ino njeru

ihana na ngerie kumutariria gitumi kiria kiratumire tugerie gwika maundu mamwe. Undu wa mbere nonyende kumuririkania ati

Constitution iria tutuire nayo Kenya niyo yarehire wiyathi. Na Constitution kuuma 1963 kinya mwaka uyu urathiriire, icenjetio

maita mirongo itatu. Icenjetio maita mirongo itatu.

Nikuga ateti nimaraikaraga makamikora makamicema, magacenjio undu. Magaikarakara magacoka o ho magacenjio undu, na

maundu maingi maria maracenjetio Constitution iyo, marari maundu maria ateti maronaga nimakumateithia o e nyewe.

Nimukuririkana he hindi yacenjirio 1982, gukirwo ciama ciothe nicianinwo tiga kiama kimwe. Githi ti guo? Kuri o hindi

yanacenjio athuri a tene nimekuririkana kiambiririaini, niyacenjirio ikinina majimbo mothe. Igicenjio ikinina Senate. Igicenjio ikihe

President mahinya mothe ma kuandika andu wira na kumabuta nginya President agituika wa kubutaga andu kamemeini. Oro

uguo oro uguo. Constitution ino turageragia guthondeka na niyo turageria guthondeka na inyui ona riu, turenda ike maundu meri.

Undu wa mbere, Constitution iria twahetwo ni Muthungu ya 1962, andu aitu matioririo mamirore. Kana matioririo wega wayo

kana uru wayo. Na riria tugaga andu aria maruire wiyathii nimathire kuria Ruraya kuaria na Athungu uhoro wa Constitution.

Uhoro wa ma ni ati Constitution iria yaheirwo Kenya ndiari ya Kenya iki. Hau nondimwire ndi mwarimu wa watho. Constitution

iyo yaheagwo colonies ciothe cia ngeretha no ritwa riahearagio.

Haria handikitwo Ghana, ikeheriio hakandikwo Kenya. Haria harandikitwo Zambia hakeherio hakandikwo Kenya. Constitution

iyo yathondeketwe ni Ngeretha I ya kuheo colony ciothe iria ciari ciao ciaheagwo wiyathi. Nanoyo yacokire kuheanwo

Uganda, noyo yaheanirwo Tanganyika. Thutha mutheri niyo yaheanirwo Zimbabwe na noyo yaheanirwo Nigeria na kuria kungi

na kuria kungi. Nikuga atiriri, Constitution iyo ya tene, ndiri hindi andu maikarire thi makiurania atirir, I tondu andu a Kenya me

mathina mao mwanya ri kana ni mari maundu mao mwanya ri, maundu mau mahana atia nigetha tumandike haha nigetha

Constitution ihanane na mitugo yao. Ihanane na maundu mao. Riu undu umwe turageragia gwika haha ni kuiyuria atiriri, thutha

wa miaka mironga ina uria wiyathi wokire, twirutite atia uhoro wa Katiba. Nigetha tuandike Katiba iria ikuhanana na woni wa

andu a Kenya, na mitugo yao, na miikarire yao. Ucio niundu wa mbere. Undu wa keri turageragia kuuga atiriri, Kenya ni bururi

umwe thiini wa mabururi maingi muno thiini wa Africa, na thiini wa thi. Na he maundu marathii makionekaga thi yothe. Na ithui

tutikuenda gucoka thutha. Ni tukwenda gucoka thutha? Tugagike atia thutha. Na kwoguo nituthii tukiroraga uria mabururi maria

6


mangi marathii magithondekaga maundu, nigetha angikorwo maundu mau no matuteithie tumekire ha. Tariu twakinya gwa

ithurano, he handu ngumuthomera uria turathondekire uhoro wa ithurano na maundu mau ni kurora uria ongorwo ni kundu ta S.

Africa, tukarora uria marathurana na tukona ithurano, ciao ina kihoto makiria gukira ciitu. Riu tukona to muhaka tutinde tukiuga

ati maundu maria twathondeka ni maitu. Ungirora murimi uria muhakanite nake mugunda wone ng’ombe ciake niiragira ri, kwi

hindi ukuaga gwika uria areka. I ndugatuike ati niwakirwo meciria ni mundu ucio. Ndoiga uguo tondu kuri ateti na nimukuigua

ateti aingi makiuga, Constitution niirathondekirwo na maundu mamwe moimite thi cia kuraya. Hatiri mahitia ma kindu kuuma thi

cia kuraya. Kameme gaka ngwiciria gatithondekeirwo haha Nyeri, na nikararia wega, kana ti guo? Ona ngari iria tuoka nacio

kwi hindi igithondekeirwo kuria Nairobi na no iratutuara wega.

Riu he kundu turakinyire turorania, maundu ma Kenya na mitugo ya Kenya turathondeka. Turakinya kungi turoiga niturore uria

thi iria ingi ciikaga, uria miti itaragwo, uria kura ciandikithagio na maundu ma muthemba uriku. Namo turekira haha. Riu undu wa

muthia itanakinya kurora sections iria tukurora. He maundu maingi muno inyui mwaririe na mwamarora haha nimukumaga, na

ndingwenda murie kiuria muge atiriri, niki giatumire tuuge kina na kina na gitiikiritwo ho. Kai murekagira iriku? Kana ningi muge,

naithii tutiogire ino yeherio, niki ireka ho. Ngwenda muririkane maundu maya, meri. Undu wa mbere, Kenya kwi makabira

mirongo ina na meri, na maundu maria inyui murenda na maria marendwo ni andu aria angi, to muhaka ciike atia? Ihanane. Na

tondu Katiba ni ya bururi wothe wa Kenya ri, he maundu mamwe mwaturiire, tukamba kumaiga kando nigetha tuiguthanie na

andu ari ku. Na mangi tuerirwo ni andu angi nakuo uri namo tukarega kumekira tondu na inyui ni mukumarega. Ta riu guku

kwanyu nimuaturire atiriri, njohi cia guku micii-ini ininwo. Tondu niirugirwo muno na niirahitithia andu, andu marakorwo mari

ariu, thaa inya, thaa ithano cia ruciini. Tukiuga njohi icio ininwo niiroga andu. Riria tuathire Mombasa andu moigire, Mombasa

andu metikirio manyue mnazi tondu matuire maunyuaga na matiri hathara mathiite. Riria tuathire Kisumu tukirwo kuu

tutangitikiria changaa irugwo nitukuhitia tondu indo icio nicio ihuthagirwo kuu na matiui uru wacio. Tugithii na kuu Kakamega

nakuo tukirwo kwi njohi yakuo itagwo busaa na tutikamiingirire. Riu undu ta ucio ukuoneka, inyui mwi mwena umwe, aria angi

me mwena ungi, na aria me mwena uria. Naithi undu ucio ndukwenda wetherwo kabara kanini hau gatagatiini nigetha aria

marenda kunyuari irorwo ndigakimorage. Na aria matarenda kunyua, marorwo matikareherwo njohi miciini. Riu niguo Katiba

ihana. Ithondekagwo na kuiguithaniria. Ta riu inyui muatwirire mutikwenda majimbo. Muoigire mutikwenda majimbo na gwi

kundu tuathire tukirwo gutangigia majimbo Kenya o matingwenda. Na riu riria ndamutariria uria twathondekire thirikari, ni

mukuona kumwe ni turathii ta guthondeka jimbo tugacoka tugacokia. Nigetha inyui muikare mukenete nao aria meke atia? Reke

riu twanjie na …..hari o kaundu kangi ka muthia nguriganiirwo.

Constitution ndiandikaga maundu mothe. Constitution ndiandikaga maundu mothe. Constitution ni itugi iria irugamiriire nyumba.

Undu uria muritu biu wa bata biu tutekwenda gukurania hau tuoigite atia ri niguo wikagirwo ha. No he maundu mangi maingi

maingi matiukaga haha, mathii watho wa Kenya uria twitaga ki, laws of Kenya. Kwa muhiano. Twina, nituge o mundu ena

kamugunda gake, na kamugunda kau kena title. Title ya kamugunda kau ri ndiri haha. Ndiri Katiba ini, I watho wa Kenya

witagwo registered Land Act, niho title iri. Niki gi Katiba ini? Katiba ini tuandikite undu uria wa kurugamirira mugunda. Wa

kuuga atiriri, Kenya mundu o wothe wi title ya mugunda wake, kana plot yake. Ndagatunywo ni mundu, na ndagatunywo ni

7


thirikari, tiga thirikari ikorirwo iramuitia nigetha yake indo cia muingi. Ta cukuru, ta thibitari, ta bara. Na ona hindi iyo angitio ri,

nonginya arihwo na ndakaigirwo mbeca ciake. Mbeca icio ciake itikaiguo kahinda karaya. Iyo riu niyo yandikagwo Katiba ini.

Twi hamwe? Ni tondu uria ungi wa kuuga atiriri, mundu riria akua atiga indo ciake, indo icio ciake nonginya igayanio na kihoto,

na mutumia wake, na ciana ciake, matigatunywo indo iria imakonie.

Uguo niguo wi Katibaini. No watho uria wandikite mundu akua ugathii igoti ririku nigetha uneo iratathi ririku na indo ikagayanio

atia, na mutumia aneagwo cigana, na ciana cigana na undu uria ungi ri. Icio ciandikitwo laws of Kenya iria tuitaga succession

Act. Na Gikuyu niguo tugaga ni watho wa guthitanga gikuo. Na ithi tutiri hamwe. Kwoguo maundu maria mukuaga haha thiini

wa Constitution, mutikamake muno, twambe tuiyurie kana undu ucio niutuaritwo thiini wa laws of Kenya. Constitution yugaga

atiriri, tondu niyo watho uria munene, nditikiritie watho ungi ukararie uriku…na kuoguo Constitution tuarikia kumihitukia, wira

uria tukuruta munene muno riu, mieri iyo ingi itigarite kana ni itandatu kana ni ikumi na iri, kana itatu ni inyui mugutua. Nikugeria

kurora mawatho mothe ma Kenya na haria he watho urahitiria Constitution, watho ucio uthii wikite atia, weheretio. Kwa

muhiano. Constitution ino riu iroiga ati, mundu ohetwo njira ndangihurwo kiboko. Ndiui kana nimuitikira uguo. Constitution

iroiga ati mundu angiohwo jera ndangihurwo kiboko. Watho wa iboko niurathirire tondu turarorie uria thi yothe guthiaga na

turona wira uyu wa andu agima kuhurwo iboko, gutiri kundu utuire na nduri kindu uteithagia. Na mundu ucio urahurwo iboko,

ahurwo kiboko kiu, kiumia kiu giothe ndangiukira haria a huriirwo. Ndareteithia na ithui tutirateithika. Kaba atorwo mugunda

akarime nigetha irio iria arimire irio nu? Ni andu. Na riu angikorwo Constitution yugite gutiri watho wa iboko, tuguthii tucenjetie

mawatho maria mangi mothe maheanaga wira uyu.

Reke twambiririe riu kurora undu wigie. Chapter ya mbere iria turandikire ni iria ya preamble kana iria tureta kionereria.

Constitution itu ya tene ndirari na undu mundu angigweta oigite ati niguo uronania bururi witu uria tungienda kuwuiga na uria ithui

turekire ni kuuga tuandike preamble, na nigetha preamble iyo iheane itumi iria iratumire twende kuandika Katiba njeru. Na ria

mwinayo nimukuona he maundu meri kana matatu. Undu wa mbere nituroigire Kenya iture I bururi umwe tondu rimwe andu

nimoigaga Kenya noyaturanio ituike mabururi maingi. Turoiga ca.

Andu a Kenya mangienda Kenya iture I bururi umwe. Na Kenya uture wi bururi wa democracy na bururi wa watho, na

nimuaturirie ati tuandike Katiba ini ati gutiri mundu thiini wa Kenya ugakorwo ari iguru ria watho. Kana mundu ucio ni President,

kana ni chifu kana nuu na nimukumikora hau niyo turandikire. Article 2 turoiga watho wa Kenya, Katiba ya Kenya niyo nene

guku gukira andu aria angi othe na gukira mawatho maria mangi mothe na turoiga. Kwoguo gutiri mundu ungiuga ati President e

iguru ria watho. Kana Judge e iguru ria watho kana D.C. eiguru ria watho tondu andu othe magirire kuiganio ni Katiba ino.

Undu uria ungi muratuirire nii ati; nimuratuirire ati nikuagiirie bendera ya Kenya na rwimbo rwa taifa iria ciatutuarire kuuma hindi

ya wiyathi kinya umuthi igatukinyia hayu.

Turoiga tondu nikuiragwo kaingi kaingi ati niiricenjio anga ciongererwo ingi kana irutwo ingi turoiga ca. Riu ciikirwo Katiba ini

nigetha riu icio itikanacenjio. Ruimbo rwa taifa na bendera ya Kenya na ruri ruria runene rwa Kenya rwa miruthi, turoiga

8


ciikirwo hau na riu icio itigacenjio. Riu njiarwo na njiarwo ciigutura ciui ati indo ici nicio ciatureheire wiyathi na ciikare uguo. Na

kuri o kungi muratuirire, mbica cia andu iria in oti ini cieherio. Amwe anyu muroiga citigwo cia Muthuri uria twekirite yake tene.

Nimaroiga onake ucio ehere. Andu othe mehere, mbica itigare atia. Na nituroigire Central Bank magithondeka mbeca iria

irithondekagwo, makorwo moi ati wananchi matirenda ati o President oka, agekira mbica yake, nigetha riu tuthii tuehereire

mbica. Turacoka turoiga holidays cia Kenya, niciangihire muno, inyihio itigare ici. Itigare muthenya wa Madaraka day na

muthenya wa Jamhuri day na tuahitukia Katiba no tuthondeke muthenya wa Katiba day. Handu hau hatiri harakuo wega na

inyui nimukuruta maoni manyu. Kuri andu maroiga ihi, nituikare ona Katiba iho ri, tuikare na muthenya ungu umwe. Nigetha

ihinge iyo, na muthenya ucio ukorwo wi wa andu aria matungatite bururi uyu wa Kenya. Itungati cia bururi na niyo heroes day.

Mundu wothe kana ni mwarimu, kana ni muthigari, kana ni wakiri, kana ni murimi wa mugunda wake, uria utungatite bururi uyu,

muthenya wake ukorwo ni uriku ni ucio. Tukiume hau naho.

Undu uria ungi muratuirire wigie citizenship. Ni kuuga nuu Mkenya. Bururi witu nimui kuuma tene, Mkenya niakoretwo nituge ni

andu aingi makoragwo mari andu a Kenya, kuri Athungu aria matigirwo guku ni Mungeretha na ni andu a Kenya. Kuri Uhindi

uria wokite guku tene na tene? Amwe uhindi mokire guku, 1898, naithi ti tene. Namagiaka railway na magiaka tutuka na

makiyumiriria na biashara ciao, na ni aguku na ciana ciao iciariirwo guku na ciana cia ciana ciao na ciana na ciana cia ciana ciao.

Acio nao no andu a Kenya na nikuri arabu kuria Mombasa nao nimumoi, acio nao tuatigiirwo ni Sultan, athuri a tene

nimekuririkana, Arabu tene mari a Sultan. Mari mwena wao mwanya kuria gwetagwo Mwambao. Riria tuaheirwo wiyathi

magiuka tugitukanio tugituika Kenya. Andu aria matari a tene ndiui kana nimoi uguo ati Kenya ndiari imwe. Kenya yari igiri.

Kwari iria yetagwo colony of Kenya.

Nayo yari mwena uyu ithui turi. Na kuri iria yetagwo protectorate of Kenya, niyo yari kuria kwari gwa Sultan. Rimwe

tugatukanio tugetwo colony and protectorate of Kenya, na riria tuaheirwo wiyathi tuatukanirwo hamwe aria magiuka uu, na

magitiga gutuika andu a Sultan, magituika andu a Kenya. Nao ni mari ki? No andu a guku. Na riu nigukiri ithui andu airu. Tuge

ni andu airu a guku Kenya. Na gukiri aria mokite kuuma twaheo wiyathi. Mundu agoka akenda bururi uyu agaikara, tondu ithui

tutiri uru na mundu. Kana ni turi? Riu uria muatuirire tugithondeka uhoro ucio wa citizenship ni ati ni tukwenda undu ucio

weherio kuria wi na nganja. Undu umwe wari na nganja nene ni ati, atumia a Kenya, muiritu uciariirwo guku Kenya ndetikiritio

ni Constitution iria ya tene. Ndetikiritio ciana ciake kana Muthuri wake, ituike citizen cia Kenya. Na hau riria turathiururukire

Kenya yothe turona hatiri na kihoto, tondu mundu wa Kenya ni wa Kenya. Na mundu wa Kenya wothe agiriire gukorwo naki?

Na haki imwe. Na riu turoiga mwanake angihikia muiritu Muthungu, muiritu ucio niatuika Mukenya na ciana ciao ni cia Kenya.

No muiritu angihikio ni Muthungu, Muthungu ucio ndanatuika Mukenya na ciana ciao itinatuika Kenya. Riu thina munene muno

ukoimira riri, muiritu to ucio angithii atigane na Muthuri wake, riu Muthuri wake niacoka kwao, muiritu we niagicoka guku na

muiritu ni Mkenya kuoguo ni athii na mbere na gukorwo e Mkenya.

No ciana ciake nioka nacio, niciaku? Riu ti ciakuu na ti cia guku. Itiri kibande gia guku, itiri gia ku. Itiri passport ya guku na itiri.

Na ithi ti uru? Turoiga tueherie undu ucio. Mundu wothe uciaritwo ni Mkenya kana aciaritwo ni…………….ningi nituroiga ati

9


Katiba ya tene nditikiritie mundu akorwo e citizen wa Kenya na akorwo e citizen wa bururi ungi. Ithui tuarora tukaga kihoto kia

undu ucio. Tondu kuri andu aingi muno moimite guku Kenya, magathii America, magathii ruraya,magathii South Africa

guthukuma, na makinya kuu makaheo marua makuo. No riu watho witu ugite, mangiheo marua ma kuu nimagiriire gucokia ma

guku. No mundu ucio niaratuma mbeca mucie, niwe urateithia aciari ake, niarateithia andu ao niareka undu uria ungi. Tukarigwo

atiriri gitumi gia kumuitia marua ma Kenya ri nitumatuare ku? Tukaga bata. Tukoiga mundu wa Kenya angithii atuike citizen wa

America, onake nieguthii na mbere na gukorwo e citizen wa Kenya. No utuike citizen wa mabururi maigana? Na nigetha riu

ciana iria irathii guthoma Ruraya kana andu aria marathii kuruta wira kuu, agathii agaikara atari na guoya. Na nigetha hindi ya

githurano yakinya tugatuma marebe magathii kuu. O mundu, mundu Mukenya akerwo, kura ikahurirwo kuu, London kana kuria

kungi. Agagikinyia o kuo. Akahura kura. Ikainukiio tugatara. Tondu ningi ni uru muno tutuika no kuamukira mbeca, mbeca

igitumwo niwega, no kura ikihurwo ti wega. Riu turathondeka hau haraikara uguo.

Mwena uria ungi turathondikire na no guthii riu turathii, riu twi Chapter five. Ni maundu maria mwatirire turore muno ma haki za

binadamu. Nikuga ni haki iria mundu akoragwo e nayo. Iria itari mundu ungimutunya tondu niyake niundu wa gukorwo e

mundu. Na nimuatuirire turore maundu maingi muno na niturorete. Mukiuga turore uhoro wa haki ya mundu kuingira kiama kiria

ekwenda. Gukorwo e ndini iria ekwenda. Guthoma githomo kiria ekwenda. Haki cia andu aria mohetwo. Haki cia andu aria

mararehwo magotini na maundu maingi muno. Na tutiri na kahinda ga kumarora me mothe tondu mathiite kinya…kuma Article

29, mathiite kinya 75. Nikuga ni maundu maingi muno na nonyende muona kahinda muthome kahora maundu mau me ho.

Nimugukora he maundu ma atumia na Constitution ino nigeretie muno kurora maundu ma atumia nigetha atumia makorwo

marehetwo ni watho mbere nigetha manyitanire na athuri na ciana bururi witu ukure. Gwi kundu kumwe ngumuhe uria

tuthondekete maundu mau ma atumia na nitugite maundu maria mangicokia atumia na thutha nimekuniinwo ni watho wa Kenya.

Nigetha kana ni kurugama iti ta legco, kana cia kanju kana kuria kungi, atumia magakorwo watho ukwenda maikare undu

umwe na arume.

Andu aria cionje kana matekuigua kana matekuona kana maundu mau mothe. Onao niturorete undu ucio natukoiga ni wira wa

thirikari kurora andu acio na kumathondekera miikarire yao. Nitugite uhoro wa mai, uhoro wa ndawa,wa thibitari, uhoro wa

cukuru na maundu maingi hau tukoiga thirikari nonginya yamure mbeca cia guthondeka maundu mau mothe na nigetha ta ciana

cia Kenya, githomo giothe kia primary school miaka inana mundu athomage bure na gikoragwo ni kia lazima. Riu he hindi

irikinya thirikari ithiurukage guku ikinyitaga ciana iria iregete cukuru, ikinyitaga igicokagia cukuru. Nigetha tukinina miaka ikumi

Kenya, gutikanakorwo kwi mundu utari na githomo kia miaka inana. Nigetha Kenya yothe tukinina miaka ingi ikumi, gukorwo

gutiri mundu utangithoma na kuandika na kuaria akaiguo ni andu aria angi aroiga. Kana ni na Githungu kana ni na Githweri.

Nigetha bururi uhote gukura. Uguo nitugite hau. Na maundu mangi maingi megie miikarire yake.

Undu uria ungi muratuirire turore muno ni uhoro wa ithurano na mukiuga ithurano guku Kenya, kwi hindi ikinyaga tukaigua

githurano gitinathii uria tukubangite na muingi watarwo ukona miti ta ri kura yurire kana yateo kana yongererwo kana maundu

mangi. Na nimuatuirire ati, githurano miti tuhurage kura irebeini rironeka haria kura iragua. Nigetha ona rikiiyura andu

10


makamenya na riaga kuiyura andu makamenya na miti itaragirwo haria andu mamihuriire.

Maundu mau mothe niturandikire. Mugicoka mugituira andu aya maratara miti na marekithia githurano, muingi ndumenyaga

kuria mathurirwo. Ukaigua kwina chairman aretwo ng’ania, munini wake etagwo ng’ania. Ma Commissioner metagwo ng’ania.

Mugituira nimukuenda muturatara wa kuamura andu aya marugamirire mawira ta mau uthondekwo. Nigetha magekirwo

ngathitini. Tukamenya ni a mara applyire mawira mau, tukamenya nia maraheirwo mawira na magacoka magatwarwo

Parliament nigetha Parliament ikarora mundu ucio kana e kundu kungi ari ehokerwo undu. Kana niehokerwo githurano, bururi

uhitane. Uguo niturathondekire. Na turacoka turoiga kiama giki kia Electoral Commission turakiongerera hinya. Wa mbere

turoiga kirari na andu aingi muno, kirari na andu mirongo iri na tano. Turoiga gutiri wira wa andu mirongo iri na tano kuu.

Ungituma andu aingi mugunda, no mathanwa wuiguaaga magikong’orania. Ukaigua macembe nogukomorania. No wira

ndurarutwo. Turoiga nimanyihio. Tukorwo na andu anyinyi ta andu atano kana mugwanja mekuruta wira wega magayanite

wega. No timakomoranagie kuu mugunda ini. Ucio ni muti wa mbere, turacoka turoiga tumongerere wira wa kuruta, tondu

mundu uria wandikithagia ciama cia ateti ni karani kuria wabichi ya Attorney General. Turoiga aca handu hau niharahitana. Wira

ucio tuweherie kwa Attorney General, tuutware kwa Electoral Commission. Riu he mundu turoigire aheo wira ugwitwo registrar

of political parties.

Mundu ucio niwe uriugaga, ciama iria twi nacio nini ndina register yacio. Na munene wa kiama giki etagwo ng’ania na ng’ania

na niwe waguika ithurano, akarugamirira ithurano na maundu maria mangi undu ciama cia Kenya haria iri. Haha nondimuire njui

biu. Ta riu guku niturooigite nituguthii national conference, watho ugite tuite o kiama o kiama tugitie mundu umwe. Kenya gwi

ciama mirongo ina na ithathatu. Ona ndiui kana kuri bururi ungi thi yothe. Riria turatumire marua turera ma secretary general

matutumire andu a guka kiama, nuthu ya ciama icio itinacokia marua tondu ona itiri box no. Na gutiri mundu uwi kuria iri. Iri

ithanduku ini ria mwene. Inyui muatuirite thii mweherie ciama icio ciothe, itigare cigana? Ithano. Tureciria tweka uguori ateti

nimekurira muno. Turoiga reke tuthondeke wabici ya guciandikithia. Tucoke tuthondekithie maundu maria mothe kiama

kiriandikithagia o mwaka o mwaka; na nigetha munene wa ciama kiria gitandikite ageka atia? Tukinina mwaka umwe kuuma

Constitution ino yokari, ciama icio ciiothe igukorwo ithiite.

Hari undu ungu mwaturire na niturandikire wigie ciama. Muratuirire ciama ona iria njegari, niiremagwo ni wira tondu itiri mbeca.

Ciama itiri mbeca niciaguicinirira. Itingihota kuriha wabici, itingihota kuriha andu a wira. Turathondeka kamuhuko ga ciama,

karia Bunge irikagira mbeca o mwaka o mwaka. Indo cia kiama cigekirwo hau. Turagetire political parties funds. Nigetha

ciama igayagirwo mbeca ni thirikari, ihote gucoka na miciini kuruira ki? Iti. No turatua atiriri, Kenya tondu andu ni ogi muno.

Nomathondeke twama twao nigetha magirage mbeca. Riu turoiga kiama kiriheagwo mbeca kiria kina andu ku? Bunge.

Kiria githurithitie andu ti ciama ciothe. We angorwo wina giaku thiini wa mondo yaku na nduri mundu uri wa thurwo ri,

ndukuheo. No wathii wathurithia councillor aku na wathurithia Abunge aku. Tugakuhe mbeca kuringana na andu aria mekite

atia? Nigetha uthii ukarimire wira ucio wa kiama giaku. Na ti mbeca ineo mundu akarie. Nianeo akarihe wabici, akarihe aruti a

11


wira, akarihire mahuthiro make ma kiama. Nigetha ona twama turia tunini twina maundu mega turoiga ri, tuthii tuikite atia?

Tukurite tukurite kinya tutuike nituo tuguthondeka thirikari miaka iria iguka. Uguo niguo muatuirire. Thiini wa Parliament,

nituraturire Parliament njatu ici, igiri. Turoiga Parliament igukorwo ina….riu twi 112 aria mwina document. Turoigire Parliament

yaturwo njatu igiri nigetha gukorwo kwi nyumba iria ya iguru, upper chamber, na iria ingi ya thi, lower chamber. Andu aria

twinao riu me Parliament aria tuathurire, na aria tugucokia kana tuthure angi eru, meguthii Parliament iria ya tene na niyo tureta

national assembly, kana lower house. No nituguthura andu angi meguthii upper house. Na gitumi kia uhoro ucio ni tondu riri,

niturageria gwetha uria tingiiganania mwena wa githurano. Uria tungiiganania constituencies. Inyui nimui, guku gwitu gwi

constituency. Tambotige ndimwire oro riu.

Guku itura rianyu riria muiriga guthurana, muathuranire kura ngiri mirongo iri na kenda na magana mugwanja ma mirongo

mugwanja na igiri. Na mbunge wanyu uria muathurire 1992, muamuhe ngiri mirongo iri na inyanya kura. Uria murathurire 1997,

muramuhete ngiri mirongo iri na inya. Nikuga constituency teno ni constituency nene muno. Kuria North Horr na niyo largest

Constituency. Kenya yothe gutiri constituency nene kwi North Horr, ni ya andu ngiri icio, ngiri ithano aria mahuraga kura. Riu

riria turarorire muno turona ni hagiaga na utiganu wa kuria andu mari aingi na kuria ithaka ci nene. Na riu kwoguo turageragia

gwetha uria tungithondeka nigetha ihote gukorwo ina member aria marugamiriire kuria moimite na number cia andu acio. Na

nikio turarehire nyamu iretwo proportional representation. Na uria iyo yugite ni ati, yugite ati thiini wa githurano, kurikoragwo

githurano maita meri, githurano kia mbere ni githurano kia member aria mathuritwo, Constituency public sequence uria kihana

riu. Ni mwanyita?

No nitugucoka watho witie o kiama o kiama list ya andu aria marikoragwo mari andu mirongo kenda na andu acio

marithuragwo ni kiama o kiama. Gikamandika handu tukianjia githurano. Gikoiga, riria ithui tugathurwo, angikorwo kiama gitu

gitagwo Democratic party kana Safina kana Kanu. Riria tugathurwo na tuingire thiini wa Parliament, nitukaheo andu aria ninety.

Amwe ao magakorwo mari aitu niundu. Ndiratariria wega na ndi mwarimu reke riu njoke thutha hanini. Iti iria mirongo kenda ri,

irigayanagio he ciama iria cina member Parliament kuringana na kura iria ciama icio cihotanite. Ni kuuga atiriri kiama kia DP

giathii Parliament gikorwo kina forty percent gia iti iria irathuranirwo na kura. Vote, popular vote iria iraikirio. Magetikirio

gutonya mondo iria, makoya forty percent of ninety na hau magakorwo mandikite atiriri, tungikahotanari, andu aria tukanengera

iti iria ri ni ng’ania na ng’ania. Ni wanyita uria ndiroiga. Ni kuuga andu acio ri we riria urathii kuhura kura, riria urathii kuhura

kura, niuriciiragia muno uhoro wa kiama. Tondu wa hura kura yaku nituge kiama gia Safina ukamenya ati, Safina ingikaga

kuhotana. Ndungikururia mundu wi kiondo kiria kia na iguru. No ungihurira DP kura, waria maita maya, meri. Tondu wamba

watuma mu member Parliament wacoka wahe kiama kiu hinya nigetha kirute mundu ha, haria mondo ini iyo. Iyo niyo

turathondekire tureta proportional representation na andu ateti maroiga ati, turoigire ku nominatagwo andu mirongo kenda.

Niwona ti nomination? Iyo ti nomination. Na undu uria wa bata muno wa method iyo ni ati niitikagiria muhuri wa biashara,

mwarimu, murigitari, murimi, muhunjia. Handu ha akarugame githurano na ateti na ringi ndari na mbeca ona ndangikihota

gukuma kumana nao. Ikamuitikiria agathii Legco. oimite ha, haria list ino iyo. Naithii ti wega?

12


Undu wa keri uria turekire ni kuuga chamber iyo ya iguru igukorwo na andu igana rimwe. Nimuaigua iria ya thi ina andu magana

mau? Tondu ina aria tutuire nao magana meri ma ikumi, tukongerera ninety. Riu kuria iguru nakuo turathondeka Chamber ingi

ya andu igana rimwe. Iyo tureta national council. Na riu haha muthikiririe wega muno atumia. Turacoka turamura iti mirongo iyo,

tandorai njara. Iria igana rimwe, tureheria mirongo itatu turoiga icio ni cia atumia. Kana niturahitirie?

Audience: Aca.

Tondu tuarora atumia ni mathiaga makaremwo ni kuruira iti ici ingi ni tondu iti icio nacio nimukiui haro yacio. Turoiga angikorwo

nitukenda bururi uthii na mbere na atumia makinyukie, no nginya mathii nao kuria kuracirirwo nigetha meke atia? Maciragire kuu

na nigetha athuri mageria kuhitukia maundu mamwe maria magucokia bururi na thutha ri, atumia makarega. Ukona migunda

ndingiagiriire na nikio atumia moigaga ndikendio yothe. Tukoige mathii Nairobi nao macire kuu bururi ndukendio wi wothe. Iti

ciao ni mirongo iyo, itatu. Atumia marithuragwo atia guthii kuu district. Guku Nyeri district guguthii atumia aigana? Ana.

Nindaririkanio. Ni Province. Province igutuma atumia aigana. O Province igatuma atumia aigana. Nairobi nayo itume aigana?

Eri. Acio riu nio meguthii kuu. Iti iria ingi igutigara mirongo mugwanja icio nacio ikuruirwo ni district nacio icio ni cia andu othe.

Athuri aria mekuenda guthii kuu Senate meke atia. Hari undu watigara hau. Hari undu umwe ateti maroigire na ti uhoro wa ma.

Ateti maroigire atiriri, ati Constitution ino yanyu ndiramuhe hinya inyui muri raia. He hinya umwe munene muno turamuheire.

Turamuheire hinya wa guita member wa Parliament acoke. Ona angorwo ni inyui muaMuthurire angithii akome toro kuria

Nairobi, arege kuruta wira uria muamuheire. Turoigire inyui nomuthondeke petition. Ta riu guku kwanyu ri. Tambo tige ndore

hau.

Registered voters guku kwanyu ni thirty eight thousand. Thirty percent ya acio no masign petition na haha ningwenda muthikiririe

wega. Tondu he handu ateti maroiga atiriri, tutingikirekwo turute wira tondu andu marithiiaga makahaka andu aitu petition igoka

tugatuika nitukurutwo. Gutiri wira ungi tugakiruta. Thirty percent ya registered voters tio akuratagwo member ni agutuma

petition. He stage icio. Inyui mugacemania mwi thirty percent, muga sign petition inyuothe.

Mukoiga ithe wa ng’ania niararemirwo ni wira uria tuamuheire. Petition iyo igathii kwa Electoral Commission. Na nikio tukugaga

Electoral Commission no nginya ikorwo irugamiriirwo ni andu agima. Nao magoka guku makoiga, ni Tetu member aremetwo ni

wira, ii. Magoka guku mageka survey ya Constituency yothe na kumuthikiria riu inyuothe. Voters othe tia aria thirty percent.

Magia na hearing ri, ni tondu mahitia ma mu member no makorwo mari matatu. Mamwe nioriire wira. Meri, nikuagania indo cia

Constituency okorwo ni mbeca munganitie akaria kana maundu maria mangi. Commission yanyita reboti iyo, yamenya uria

yamenya igatuarira Speaker. Na angikorwo ni ma maundu macio mareritwo ni maho, mundu niorire wira, ndari acoka, ndekaga

uria arerwo. Speaker aka declare giti kiu vacant nigetha githurano gigekwo. Riu nikuuga ati, gutiri hinya ungi ungikira ucio

uraheanirwo ni Section iyo na member aria murithuraga, member niariciragia maita meri kana o matatu akiinina mweri atari oka

kurora andu ake.

13


Undu uria ungi turekire, nituranyitire wabichi ya President turamieheria wira umwe turatuara wabichi ya Prime Minister. Article

150, riria tuiriga guka guku muatuiirire atiriri, President niwe munene wa kiama, niwe munene wa thirikari, niwe munene wa

bururi. Ni kuuga ena maundu maingi President areka. Na amwe anyu matuirire, rimwe ona riria kwina maundu manene ma

bururi. Ukaigua President e kundu, ni ndunyu arahingura. Kana e kundu kungi athiire kuhingura munanda. Riu andu makoiga

korwo no kuhoteke mawira ta mau metherwo mundu ungi arutage nigetha President agaikara wabichi. maundu maria maritu ma

bururi ta riu arimu matari arihe. President agakorwo ni mbeca aretha nigetha arutani marihwo indo ciao meke atia. Riu uria

turageririe gwika ni kuoya obici ya President tumihe maundu mayo mwanya. Turoiga President arugamirire bururi wi wothe.

Arugamirire uhoro wa wira wa kuheana mawira ma bururi. Ona akorwo andu aria eguthura nimegutuarwo Bunge nigetha Bunge

yuge niyetikira. Niwe wa guthura anene a Army. Niwe waguthura munene wa birithi, wa jera, ma Judge mothe, ma PS na andu

aria angi. Niwekuruithia mbara. Gutiri mundu ungi ungiruithia mbara tiga President. Niwe wagu-sign maratathi mothe ma Kenya

na maundu mangi maingi me hau na nonyende murore. No Prime Minister turoiga atiriri, nikuheanwo wabici ino ya Prime

Minister nigetha Prime Minister aikarage thiini wa Bunge. Acokagie ciuria iria Member maroria thiini wa Bunge. Na nigetha

nake arugamigirire wira wa thirikari. Nigetha ta riu ri, kungigia kwina kiuria kigie uria thirikari irathiiri. Ukamenyaga nuu

urugamiriire thirikari. Meciria maitu marari atiriri, bururi to uyu witu tondu niguthiaga rimwe gukagia ngui muno, President agiriire

kuoywo aigwo handu iguru. Handu atekuhakwo ndaka nigetha angikorwo ni tariu aarimu magite indo ciao, President niwe

waguka, agaikuruka agakora Prime Minister agakora munene wa githomo. Akamera bururi ndungithii uu. Indo cia aarimu

niciethwo. No turonaga ati President angikorwo e guku thi, riria ndaka iria yambia kuminjuka niari minjukirwo na riria turitua

gwetha mundu ungiuka ateithii kunina ngarari iria ciiho niariaga. Tondu onake atuikire waki? wa ngarari. Turoiga Prime Minister

tungimuhe thirikari arorage. Riria ariremwo niyo, aributwo nuu? Ni President.

President niakoiga we ndakuneire andu urore na niuraremirwo na kwoguo ningurehe Prime Minister ungi. Uguo niguo turendaga

kugayania mawira mau. Andu amwe maroiga ati, turageria kunina giti kia President hinya. President ndari hindi angininwo hinya.

Athuritwo ni muingi wothe wa Kenya. Prime Minister athuritwo ni President.

Kwi hindi ungininwo hinya ni mundu uria urathurire we na nowe ukumuruta. No nikuenda nigetha thirikari wira wa kumirora

weke atia? Ugie na hinya. Kwoguo riria President arathiururuka thi yothe akiaragia na ma President maria mangi. Guku Nairobi

tugakorwo, he mundu wira wake tikurura niki, ni kuruta wira uria tuhete thirikari. He undu ungi turoigire, turoiga atiriri, Kenya

ma minister nimaingihire muno. Kabururi kanini ta Kenya ke ma minister mirongo iri na mugwanja. Assistant ministers ni mirongo

ina na kindu.

Turoiga ihi, handu hau hatingithii wega. Turoiga ministries ciothe inyihio itigare ikumi na cigana, ikumi na ithano. Icio ingi irutwo

itiri na bata. Turacoka turoiga atiriri, assistant minister niwe tureta deputy minister agiriirwo ni gukorwo ari umwe. Kenya niui ni

ana. Riu tweyerio kabururi ta gaka to ni gathini, ministry imwe twina minister atano na hatiri wao utari na muthigari. He na

muthigari, ena ndereva na ena ngari ne ena nyumba na ena secretary. Indo icio naithi tikuananga. Turoiga Minister umwe na

assistant umwe. Othe matigakire ikumi na acio, ministers. Turacoka turoiga atiriri, inyui muatuirire atiriri, Ma minister aria amwe

14


mararugamirira thirikari ri nimarakorwo matari na ugi wa undu uria mareka. Ukaigua mundu arugamiriire githomo no ndoi uhoro

wa githomo. Ndoi uhoro wa arimu, ndoi uhoro wa arutani, ndoi uhoro wa mabuku. Ukaigua ungi arugamiriire thibitari. Ndoi

uhoro wa ndawa. Ukaigua ungi arugamirira ngirigaca ndari ona muti wa kahuwa. Turoiga atiriri, minister aya ikumi na atano ri,

matigakorwo mari ateti.

Methagwo Kenya yothe handu yaruma. Mwarimu wanarugamirira cukuru igathii wega akaneo Ministry iyo akarugamirira.

Arikia kandarathi agathii. Mungirigaca akaneo Ministry ya Agriculture. Mubiashara akaneo ya mbeca o uguo o uguo. Nao aria

ateti maikare bunge matete tondu wira wao ni guteta. Na nimekurega uguo tondu marenda kawira karia tondu niko kena ngari

na thigari. Riu inyui ni inyui mukuamura kana nio me right kana ni ithui twi right. Ucio ni muti ungi na riu turathii tuninite tondu

ithaa niguthira rirathira. Turacoka turaria uhoro wa Majudge. Turoiga Judge bururi wa Kenya nimuranegenire muno muroiga ati

kihoto thiini wa igotini kirathii kinyihite. Kurathii mundu utari mbeca. Na mundu utari mbeca mugunda wake ugathii. Ciira

ugacirwo miaka ikumi, miaka ikumi na itano. Aria macirithagia magakua othe. Kinya aira ni makuire kinya Judge ndari aruta.

Turoiga angikorwo Kenya ni demokrasia, gutiri mundu ugukorwo e I guru ria watho. Ti President, ti Prime Minister, ti mu

member na ti Judge. Na turoiga Judge nitukuenda tuthondeke uria mekunyorothwo mahane andu aria angi mararutira muingi

wira. Tondu tio mandikite muingi, nikuandikwo mandikitwo ni muingi. Kenya nikuo bururi wa mbere tuonete andu mandikitwo

ni mundu magatuika nio ene mugunda. Turoiga undu wa mbere, Commission iria yandikaga ma Judge yambe ithario yakwo

ringi. Ithario biu yakwo ringi nigetha mundu wothe agigathii kuria wira wa Judge na turoigire wira ucio ni kuria uriuragio.

Riu andu mandikagwo utuku tukaigua na kameme. Turoiga aca, kiu ni giti kia muingi, mundu ndarathii guikarira giti kia mundu

uria umuneire, giti nikiau? Ukandikwo ngathitini, wira wa Judge niwonekete Nyeri. Mundu wina marua maria magiriire eke atia?

Tukerwo kuratumitwo ni aya na aya na ng’ania niwe urathurirwo. Tugakirora tukona na ni ma arahotanire niundu wa githomo

kana ni ugima wake kana ni maundu mariku. Undu uria ungi turoigire, ma Judge maria mekuo, mundu wothe wanathitangwo, I

cira wake wikuo. Akerwo niariire mbeca handu kana agika waganu. Katiba ino njeru yoka, ambe arugamio wira undu ucio

uthuthurio. Tondu ithui turona atiriri, gutiri hindi tungithii na mbere gucira macira, angikorwo muingi ri nduri na ki? Na

confidence. Muthuri kana mutumia wa gucira cira no nginya akorwo ni aratio ni andu aria aracirira. Uguo niguo tugite. Lori

ciothe cia mithanga ni ciake, nigetha atuonie uria acigurire na uria akinyire hau. Kana tiguo? Na ti ma-judge maiki, ni mundu

wothe urirutaga wira wa muingi. Nigetha tuhinge nduka ici ciahingurirwo ni andu a thirikari. Gatuka gake barabaraini ga

kungania mbeca cia andu aria marahitukari. Gutiri mundu urirutaga wira wa thirikari atekuga indo ciake haria ikinyite. Nigetha

tondu mucara wake niuramenyekari, ungikorwo wi karani ka igotini, gugituike mucara waku ni ngiri ikumi. Na uthii ugure lori na

ni ya milioni imwe. Githi muingi nduagiriirwo ni kumenya nuu uragutigiire indo icio. Kana tiguo? Nigetha mundu uria u file ite

gacira gake, akona toro ndagecirie urarihire mbeca icio ni andu aria maracira nao. Uguo niguo turoiga na akorwo ni turoiga uru

mugiturunge.

Na angikorwo ma Judge nimaroiga ati; Commission nihititie. Ni tondu nituroigire Judge a retire na miaka seventy four. Andu aya

15


angi a wira wa muingi ma retire na sixty-five. Githi hau hatiatigana muno. Hau nihatigana muno muno. Ona angikorwo Judge ni

muugi gukira andu aria angi, niikinyihio yuke sixty five. Hau niho maroiga ningi ni mahitia. Nimwanyita riu haria uhoro umite?

Undu uria ungi turoigire ni ati Judge wothe aracira cira, anginegenerwo ni muingi kana ni member mwananchi tawe, ukoya

marua, ti utuare kwi Chief Justice nigetha mekirwo file ini. Aca, ugatuara gwi Commission iria yandikaga ma Judge. Nigetha ona

irua riu rimwe ni riiganite oke nigetha eke atia, ethiture. Tondu riu uria kuhana ni ati ma-judge ungienda kunegena ukuandika

marua gwi Chief Justice nake akoya file akahingira. Uguo niguo turoigire. Riu angorwo he handu tuhititie. Hau he mundu

uronerwo?

Audience: Aca.

Ona hatiri mundu ugwetetwo na ritwa agetwo Kamau na Njoroge, no thiya nayo rimwe nithuraga mundu uria ureka atia?

Nituehera hau tiga tucoke tuge ati; he igoti turoigire riuke guku miciini kuria andu mari. Igoti ria athuri. Riretwo community court

na igoti riu riguka kinya o gicagini gicagini nigetha tuundu turia tutuaraga igoti ini na kuria kungi kuraya ri uniniirwo ku?

He undu ungi muracokire muroiga ati. Muroigire ati muathii igotini, mundu arohwo ona atari aramenya cira uria eguciraga uma

uriku. Tondu ndari na wakiri na thirikari ena wakiri. O kamuiria abande oige kweli, urongo, ugaikurukio na haria. Ukambata

King’ong’o. Wananchi maroiga uguo gutuagiriire. Mundu wina mahitia eke atia? Ohwo. No mundu utari ri, cira wake ucirwo

kinya eke atia? Turathondekire wakiri wa muingi uretwo public defender. Wakili wa umma. O igoti o igoti Kenya yothe handu

yarumari, he wabici ya wakili wa umma uria uriciragira muingi. Riu we ungithitangwo, wage mbeca ciakuriha wakili, ugathii

wabici ya mundu uyu ugwitwo wakiri wa umma. Ukamwira nii cira wakwa ugakorwa jumatatu. Nduma na mundu nigetha cira

wakwa ucirwo he wakiri na wakiri ucio aririhagwo ni thirikari.

Tume hau muroigire mundu ugwitwo Attorney General niaracirithia andu ona hatari na kihoto. Tondu rimwe niarakorwo akienda

guteithia ateti aria me mwena uyu kana aria me mwena uyu. Turoiga tumugire mahinya mau tumutunye na tumanengere mundu

ungi. Mahinya ma guthitanga macira turathondekire mundu uretwo DPP, Director of Public Prosecution. Turoiga wabici yake

ikorwo I wabichi kando andikagwo agereire Bunge, nigetha Bunge makoiga ucio nituamumenya na ni mundu muega na andikwo

ndangibutwo ni ateti. Nigetha arorage macira. Akarehe macira maria magiriire. Kenya andu makuagira njera mundu etereire

gucira, na ithui tiguo? Tondu wabici ya Attorney General ikoragwo igiciria muno uria ateti mekuga.

Andu eri mangiinukania kihuaini umwe atonye mutaro ague, ucio ungi naithi ndanyitwo. Anyitwo naithi ndaikara haha mieri

itandatu kana kenda kana mwaka, ati etereire investigation. Na ithii tiguo muatiirire uguo gutiagiriire. Tukiuga cira to ucio

wagiriire kurorwa o muthenya ucio na mundu uria wina mahitia akahingirwo. Na mundu ucio akainuka o muthenya uriku. Ucio

niguo wira uria turaheire mundu uyu uretwo DPP. Nigetha gutikanakuire mundu jera kana birithi etereire gucira cira utari na uira.

Undu wa muthia nigetha ona inyui riu murie ciuria kana aria mukwenda kugweta undu mugwete. Ni thirikari, turaturire thirikari

16


njatu cigana? Inya. He thirikari iria nene ya Kenya, iyo tutiri na kiuria nayo. Ithuothe githi tutiramenya uria ihana. Turacoka

turarehe thirikari district. Thirikari iria ina hinya muno iracokire mwena wa district na thirikari iyo igutukania maundu maya meri.

maundu maria marekagwo ni DC na maria marekagwo ni County Council, riu marikagwo ni thirikari iretwo atia? District

council.

Muthenya uria Constitution ikambia kuhuthika, PC na DC na DO na Chief na Headmen, wira wao ugathira muthenya ucio

mainuke.

Clapping from the audience.

Riu Kenya gutiri mundu ugacoka gwathana Kenya ona u kana uu atathuritwo ni muingi, in a popular election. Kwoguo uria

thirikari ikuhana ni ati, thiini wa district nituguthura mundu umwe uria uriathanaga district yothe. Kwa ihinda riri turagweta district

adminstrator no nii nyendaga kumuita governor tondu ni mundu wina hinya muingi muno. Governor wa district nguiciria niwe

uriikaraga nyumba ino iragiikaragwo ni DC. Mundu uyu ni mundu ugukorwo na thirikari yake. Tondu riu ma Councillor aria othe

tuguthura. Councillor ndekuhana uria arahanaga riu. Nitukumuhaicia ndebe handu hangi. Ni muanyita riu? Tondu Councillor riu

ndarathii gucira kanju ini, arathii gucirira thirikariini ya district, nikuo ariciragira. Na kwoguo thirikariini ya district, kwina Minister

akuo meguthurwo ni governor. Ni kuuga engineer wa district, munene wa githomo kia district. Munene wa mawatho ma district.

Munene wa ngirigaca ya district, acio othe marithuragwo nuu? Ni munene wa district iyo.

Magacoka makahitukio maritwa mao nuu? Ni district council. Riu andu a Nyeri matiri hindi makareherwo engineer umite nituge

Garbatulla. Oke erwo agerie bara haha ri, agatiga onereria indo kiondo giake ageka atia? Agathii. Engineer arithuragwo kuuma

ku? Nigetha akioya kindu kia muingi ri naithi kwao gutiramenyeka ni haria, agakorwo o kuo akerwo cokia indo. Iyo niyo

thirikari iria igukorwo I thiini wa district. Na ti Majimbo. Ona district no yuge atiriri, giti giki kia Mwalimu munene wa district itu

ri, tukwenda kianirirwo Kenya yothe gwethwo mundu uria ui wira. Nimuanyita ti majimbo meho. No uria turandika wira

akorwo ni ngombo itu ti ithui ngombo yake na riria agathukia wira marua make tutigeterera moime Nairobi, makoima ku?

Twehere hau riu tume thirikari ya district. He thirikari ingi I thiini wa gicagi. Iretwo village council. No village council ni nene

gukira gicagi uria tukiui. Village council ni sublocation. Kuu kwina thirikari yakuo ya athuri. Nimuanyita na indo ciao iriumaga

district. District niyo iritumaga indo cia kurora athuri aria marathana thiini wa village council. He Muthuri wakenio ni uhoro ucio.

Tondu muatuirire atiriri riria tuathiriurukaga guku ati athuri nio matuire icagi no matirihagwo ni mundu. Marutaga wira free.

Mbeca ineagwo headmen na chifu natio mareka atia? Riu tuguthondeka village councils nacio itume andu eri eri kuuma o

sublocation mathii location na kugie thirikari yakuo location. Ona he mundu uretwo location administrator. Ucio riu niwe

mekuhanana na Chifu wa tene. No riu tumuetheire ritwa rikaga ni inyui muriuga ritwa riake riega. Tueciria tumuite Chifu andu

makoiga ca. Chifu murenda maundu make mathii mathirite. Ni inyui muguthura ritwa riake. No nimuanyita uria thirikari iyo ihana.

Undu uria wa bata muno hau ni ati turenda kuuma President kinya Muthuri uria urugamiriire village council othe magakorwo

17


mekiritwo hau niki? Ni kura. Na kwoguo mundu agika uria areka akeiyuria atiriri, I githurano giokari, gukahana atia. Thirikari ya

district niikuheo hinya wa igoti. Nayongania igoti ri nikuo ikuruta mbeca cia kuriha ki. Nikuo ikuriha andu aria me district

council. Icoke irihe andu aria me location council na ti aingi acio ni atandatu.

Icoke irihe athuri aria me village council. Icoke thirikari ya district no itue cira yuge atiriri, Tetu, Nyeri district nitukuenda birithi

iitu. Kenya Government ina birithi yao no ithui ni undu wa kurora icagi ciitu na micii itu ni tuguthondeka birithi itu ya kanju.

Ihurage patrol guku muthenya na utuku. Nigetha andu aria marathumbura andu gicagini meke atia? Marutwo mathii. No haha

birithi ino iririhagwo na mbeca ciao? Cia district. Ni muanyita riu? Riu thirikari niguo yagiirire nigukorwo ihana. Ngunina na

kiugo kimwe tondu kiu nimuakihete uritu muno. Micara Kenya ni kundu mucara utuikite kindu kina thina muno. Tondu

muatuirire, member marathii Parliament makeyongerera micara. Mugituira mutikenda ringi andu meyongerere micara.

Turathondekire Commission iretwo Salaries Commission. Commission ya micara na wira wa Commission iyo, mucara kuuma

wa President kinya wa karani ka village council urithondekagwo nuu? Ni Commission iyo. Gutikanagie mundu ukwiyongerera

mucara kana mundu uririhagwo kamucara gatari haria kari. Nigetha micara yuke ikite atia. Iigananitio ya andu aria othe

mararuta wira wa muingi. Twi hamwe?

Riu uria ndageria gwika ihinda riu tuuma na rio ri ni kumuhe uhoro na matemo na matemo tondu document ino ni nene. Ina

ibungo magana meri ma mirongo kenda na kenda. Tungithii o kibungo o kibungo ona kiumia giki giothe tuakorwo turi o guku.

Kwoguo ndirehoka ati nimuagia na umenyo wa uria mwerekero wa Katiba ino ihana. maundu mau mangi mothe, mwainuka

muthome o kahora. Haria hena kiuria, nimwona athuri na atumia aria mutumite kuria nigetha no mumakore gutanakinya mweri

mirongo iri na inyanya. Mukimere, nomwende makinya conference makoria undu muna kana marugamirire undu muna. Riu uria

tuiguika ni tuguthiururukia kameme uguo gakero. Twambirire mwena uyu, tucoke na thutha tucokerere haha uguo turikiriirie

haha. Nigetha mundu wothe wina kiuria. Na to muhaka urie kiuria, ona undu no uge. Muitikire tutigacokere undu uria muge.

Angikorwo he kandu ukwendaga kugweta kagwetwo, ukareka gakahituka. Thank you very much.

Clapping from the audience.

Mugo Nyumu: Niwega muno Commissioner. Mundu akorwo ena kaundu ekuga. Ni egu sign mbuku ino itu. Nituendaga kugia

na record ya andu aria mekuaria kana aria mekuruta maoni. Kwoguo tafadhali u make sure o korwo ni ukuga kaundu uga sign

book.

Wa keri Bwana Commissioner ni ndaheo apology ya Mheshimiwa Muya. Niekwendaga guka no ningi niundu wa commitment

ingi ndehota guka. Kwaoguo ari hamwe na ithui. Asante. Mundu oye guoko iguru uria wina kaundu e kwenda kuuga nigetha

ngamurehera kameme ohau.

Fredrick Waciuri Ndegwa: Niwega muno Commissioners na mbere nyambe njokerie Commisison iyo ngatho niundu wa wira

18


ucio ikoretwo irutite kuandika maoni maria ithui tuakorirwo tuheanite hindi iria meriga guku. Niundu nitumonete thiini wa draft

iyo twi nayo. O hamwe na uguo thiini wa maundu macio makoretwo mandikitwo hau. Ni kuri hiihi icunji tungiongerera maoni ma

muthemba muna. Maria makonainie na uria nguona ta ingiagira makiria. Tondu tungirora ta thiini wa draft iyo turi nayo. Section

igana ya mirongo itano na ithathatu iraria iguru ria human rights. Njitagwo Fredrick Waciuri Ndegwa. Thiini wa Section 156 (B)

nihandikitwo ati uria ungithurwo President akorwo ni mundu wa kuuma miaka thirty five no ndagakirie seventy. No nii woni ini

wakwa nii nguona nigetha uria Constitution iyo turi nao, draft iyo turathoma. Ati mundu ucio mukuru ona ke niagiriirwo. Section

iyo ya 156 niirarega Section 36 (1), A kinya E. Iria ironania uria liberty cia mundu ibatie gukorwo ihana kana ni muithi kana ni

Mukuru. Kwoguo ngeciria iyo ya 156 no ithondekwo yuuge ucio ukinyite miaka thirty five na guthii na kuu iguru no miaka

seventy iyo yeherio. Ni tondu hau ni he kati.

Ningi muti wa keri uria ingiongerera hau, ni ati kuringana na uria bururi uyu tukoretwo uhana na andu magithiite muthenya ucio

mathii magarurire. Ni Constitution iyo twinayo gicunji kia mirongo mugwanja kinyagia mirongo inana na ithatu, nikio gikoretwo

kiri githuku muno niundu wa guthukia. Kana kiria gikoretwo gikihatiriria muingi niundu wa raini gukorwo ithukitio. Na icunji icio

ndagweta kinya 83 nicio umuthi igaruriirwo ni Section 29 kinya 74 niundu wa human rights. Ngona hangiaga kugarurirwo hanini

no honeke hatari hega. Ngakiuria atiriri, Section 186 (3) ya draft ino tuinayo ri. Ni haria handikitwo no judicial officer shall be

liable in an Act. Ngeciria korwo nohagarurirwo hoke atiriri, ‘a judicial officer shall liable in an action in respect of anything done

in the performance of judicial functions.’ Ni tondu Section 206 ya draft ino riu twinayo niigukorwo ihititie angikorwo…….to ria

mwarimu witu egutuiraga, tutigutuara marua gwi Chief Justice no megutuarwo kwa Judicial Service Commission.

Code Section 106 ya Constitution ino ya draft ino tuinayo ingihuka na tutuare marua kuria ati Judicial Service Commission

nihekuagira. No angikorwo Section iyo 186 ndiguthondekeka, 186 ya draft ino twinayo igukorwo ikimenererio kana itekuruta

wira. O toguo umuthi, Section 70 kinya 83 ndirutaga wira. Ni tondu nikuagiire hihi na policy ngiciria ati acio makoragwo

magitucirithia, ninguthii ndimunengere mbeca tondu na mbia akoiga, ndureke njoye mbia ndathii nakuria mbere, athii gwika

appeal ndathii akahotanagire na kuu, na undu ucio niguo umwe ungikorwo ugituthukia. Kwoguo haha ngona nihagiriire andu

acio makoragwo ota uguo tuhetwo mweke, na niho ndagweta ndirunge ati tutiguthii kwa Chief Justice no tuguthii kwa Judicial

Service Commission.

Niundu wa Section ino ingi, niyo Section 196 (1) iria itumite kinyagia ma-judge makorwo nimarahota guthii igotini makiuga ati

niundu wa retirement yao. Niharangirari hega makiria korwo onao nikurandikitwo makorwo magithii retire ota andu aya angi

mathii na miaka mirongo itano na itano. No hihi niundu wa wira uria makoretwo makiruta na ningi ona tungithii haria ugi

ugithiiaga ningi mundu atuika amekomaa. Watho niakiui biu. Niingia suggest hiihi yume sixty five yuke miaka hihi ta seventy.

Nigetha nao magistrates matige kuigananio na acio angi, mathii na miaka iyo mirongo itandatu. Handu ha sixty five o nimathii na

miaka iyo mirongo mugwanja.

Muti wa muico na niguo wa kana, thiini wa Constitution iyo twinayo umuthi na niyo draft nihari handu hakonainie na pensioners.

19


Andu aria already marikitie gukorwo ati ni maretire. Mundu uria waretireire akorwo aheagwo ciringi ikumi na ithano. Ona

umuthi, uyu aheagwo ciringi ikumi na ithano. Tuathii thiini wa eighth schedule yayo, thiini wa Section (8) (9), oigite Constitution

andu aria ma consider tu muno ni aria mara hold constitutional offices. No andu aya angi matiri handu hihi marakioneka. I ta uria

makoragwo marikuo mari ngirigaca, mari arutani kana mari mutiini uria ungi. Kwoguo ngahoya korwo Section iyo 81 igarurirwo

na thiini wa draft Constitution ino, ikirwo Chapter twenty one. Igie na Clause ya number three hundred iria igukorwo igiciria

maundu maria makonainie na pensioners mari othe in general hatari na handu ha kuandikwo ati; ni gikundi kina kana ni gikundi

kina. Gutige gu consider, o wabichi aria mari thiini wa Constitutional office. Na ngwiciria niundu wa andu aria angi magie na

mweke. Ngukinyia hau. Niwega. Thank you very much niundu wa guthikiriria.

Wandeto wa Ndumia: Njitagwo Wandeto wa Ndumia. Wambere ingienda gucokeria Commissioners a Constitution aria

mahote gukorwo makiruta wira ucio munene muno. Ona gutuika ndura appreciatwo ni andu othe, no andu aria all the right

thinking people in Kenya, gutiri mundu utarona wira uria urutitwo ni Commissioners. Ngacokia ngatho kuri o na ngahoya Ngai

ati wira ucio marutite marekwo mathii naguo na mbere gutari na interference ya kumanagia kuri Executive, Bunge matari mara

discuss uhoro wa Constitution iyo. Na niguo icoke guthii na mbere. Ndamithikiriria ni ihotete gu cater for everybody na ikahota

kuhee o mundu section yake. Ikagayukania mawira. O korwo ni ta tene, nituronaga wira. O korwo ni Chief ni kuri Minister

urarutaga wira wa Chifu. Ni kuri President urarutaga wira wa Chifu, na mawira mathiite magayukanitio, na mundu angirumirira

mawira mothe ndangihota kuruta wira uria wagiriire. Na nikio Constitution iyo ya mbere ina gitigithukania kumana na

Constitution iria iriu.

Hari uhoro wa macira, otoguo Constitution I recommend ati akorwo ni Judges mathiage na sixty four years. Nikuona nimekitwo

wega ni tondu, andu aya angi othe na ni citizen cia bururi, mathiaga na fifty five. Kwoguo o nimekitwo wega na matibataire

gukorwo makinegena. Ningi mundu akorirwo akimenya ati hari handu arihutwo niyo. Ni tondu he was not rightly here.

Ndikuona gitumi kia manegene. Tondu mundu angiigua ni upright na ni arutaga wira uria kuagiriire hatiri bata wa kunegena ona

ndangikorwo akimaka. Ni tondu…undu uria ungi ingigweta ni uhoro wa mugayukanirie wa mawira na niguo andu aria angi

mahote kuheana woni wao ngwiciria ngutigira hau.

Karuga Gichohi: Nii njitagwo Karuga wa Gichohi. Nonyende kugweta tumigambo tunini kuringana na uria twerwo uhoro wa

Constitution na uria tui. Wa mbere ni ati Commission ni ibataire gucokerio ngaatho ni mundu o wothe wa Kenya ni undu wa

wira ucio mwega marutite. Undu uria nii ingienda kugweta ngwenda kuhutia uhoro wa public holidays. Nonyende public holiday

imwe hihi ta Madaraka day, icenjio ritwa itwo ‘Thanksgiving day.’ Muthenya wa Kenyans gucokeria Ngai ngaatho niundu wa

gukorwo meho na niundu wa gukorwo ni tuaheirwo wiyathi hindi iyo twaheirwo. Kwoguo it was a thanksgiving day. Undu uria

ungi ni ati, ndathii through document ino kana draft ino, ndirona kindu gitagwo complaints commission. Nii ingihitirio ni thirikariri,

niku nii ingithii? Na tondu nii ndingiika crimes kana kindu gitagwo crime kana offences iria ciikagwo ni thirikari na ngahingirwo ri,

nii niku ingihingirwo ni thirikari tondu niyahitiria. Kwoguo nihabataire hagie na complaints commission.

20


Nigetha nii ingihitirio ni thirikari kana hitirio ni mundu wa thirikari nohote guthii kuri Commission iyo nahote gutuara mateta

makwa. Commission iyo igerie uria ingika nigetha hagie na kindu gitagwo…..undu uria ungi ni ati, history ya Kenya miaka iyo ta

itano kana ikumi iyo mithiru, ni tuonete President acenjagia maritwa ma Ministry o uria enda. Ukaigua rimwe kwina Minister

umwe. Ugacoka ukaigua kuri hindi kwina Ministry ina Minister eri. Niingienda draft ino kana Constitution yo nyene ihote

kugweta Ministry. Ministry icio ikumi na ithano ri ni iriku? Tondu woiga Ministry ikumi na ithano, nii ndoka ndi Prime Minister ri

ndiciitaga uria ngwenda. Uria ungi nake woka ariciitaga uria ekwenda. Uguo nitutuike more specific tuge Ministry nino neno

neno kinya namba ikumi na ithano.

Undu uria ungi na ndinona wi clear thiini wa draft. Ni uhoro wa A.G. Tondu ndiroiga kana A.G. ni Member of Parliament kana

ti Member of Parliament. Angikorwo nihagakorwo na Ministry itagwo Ministry of Justice, hatiri na bata wa kugia na A.G.

urithiaga Parliament. Nogukorirwo A.G niegu combine both wira wa A.G. na wira wa Ministry of Justice. Kwoguo hatiri na

bata wa kugia na A.G. urathii Parliament angikorwo hena Minister wa Justice.

Handu haria hangi ingigueta ni ati o hau Muthuri ucio uma hau mbere ekuguetete uhoro wa pensioners. Ke njuge uria ndirenda

kuuga. Pensioner no nginya atuike recognized niundu wa wira uria arutite thiini wa bururi uyu hindi iria aturaga gwa thirikari na

Constitution ino draft, ndira recognize wira wa pensioners. Iragweta uhoro wa pensioner mundu uretwo niara hold constitutional

office. Na constitutional office haha ndiratwira kana civil servants ni ya constitutional office. Angikorwo ndi mwarimu kana ndi,

iyo ni constitutional office. Kana ndi mundu wa ngirigaca. Ndiugite constitutional office niyo I-recognize ni draft ino ni iriku.

Kwoguo niiratiga andu aingi muno aria marutite wira thiini wa thirikari na Constitution yao, miaka iria marutite thiini wa thirikari

ngwiciria ni kindu kia bata muno na nimabataire gukorwo magituika recognized. Niwega muno. Thank you very much.

Duncan Kamenyi Wahome: Nii njitagwo Duncan Kamenyi Wahome. Undu uria ngwika ni gucokeria andu acio othe

mahucikite na Constitution. Tondu kuuma kahinda karia njukire, maundu maria mothe mathii magwetetwo. Ni kuri rimwe uhoro

waragio ukoneka atii ona ndubataire gucoka gucambicurwo. Ati niguthiite nywe wega biu. Na undu uria ungi uriokioneka ati

niubataire kuongererwo ri, niubataire kuongererwo.

Undu uria ungi ingicoka kuuga ni atiriri, thiini wa bururi uyu witu wa Kenya ni uri na andu aria metagwo aici makaingiha muno

makiria. Na amwe matiiyaga tondu wakwenda. Ni kuaga mawira. Kindu ta kiu. Kwoguori hindi iria Constitution ino

yathondekagwo ri, andu aya nigetha mahote gukorwo manyihanyihiteri, hihi kuri undu weciririo thiini wa andu acio. Ni tondu

andu aya ri amwe ni mundu ni athomire na wira niwagire.

Joshuah N. Wachira: Ngwamba gucokia ngaatho kuri inyui Commissioners. Ritwa riakwa ni Joshuah N. Wachira. Niundu

maundu maingi maria ndoigite thiini wa recommendations iria ndaheanite nindicionete haha ngathetini na ngaigua wira ucio ni

ungenetie muno personally. Ona gutiri mbeca ingiheo ciganane na uria ndiraigua ndi na gikeno. Kwoguo ngona ninduikite a tool

thiini wa formation of Kenyan Government. Iyo ni ngaatho ngucokia. Haria hangi ndathii through draft Constitution, he tuundu

21


tuingi ndironete no ndigukihariirie as much. No ngakiiona atiriri, he tumwe ndirenda kugweta.

Wa mbere ndirenda kugweta uhoro wa andu a nja kana atumia. Ungirora thiini wa Section 35, hau yambiriirie iroiga ati, women

have equal rights with men when it comes to opportunities. Ucio niundu mwega muno no wathii thiini wa elections, he handu

clause iri hau iroiga atiriri, one third ya andu aria meguthurwo magiriire gukorwo mari women. Bwana Commissioner

tungiruthiriria population ya Kenya census iratuonia taturi na eight women to one man na tungihota kugia na situation ya one third

ya women nikuuga ati nituamahinga opportunities iria tukumahete haria thiini wa Section 35. Either Section 35 ikiaria uhoro wa

women in brief kana o korwo tiguo, haria ha elections hatuike quiet nigetha tumahe opportunity.They can be as many as

possible. As many who qualify to enter in Kenya Parliament. Tondu tukiri na Parliament igiri.

Page ya keri hari kaundu kangi ndagwetete Bwana Commissioner ngoiga uhoro wa andu a jera. Riu nindirakenire muno ati andu

matigucoka guitwo marikoragwo mari kuu njera ni undu wa human rights. No riri uria ndoigite Bwana Commissioner ndoigite ati

andu acio, wambere thigari cia jera ituike in serviced nigetha jera ndigatuike o kundu gua kuoha andu. Matuike rehabilitated

undu mangihota gugatuika andu mangituika responsible. Tondu ndikiui thirikari ingi igoka ciahota gukarora Katiba hii ituike andu

acio mahota kurekererio. Ona aria makuohwo. Iyo ni point number one.

Thiini wa jera nindaguetete ngoiga andu acio makoragwo mari kuu jera, no matuike a very good resource to the Kenyan

economy, na nyamu iyo ndinamiona thiini wa Draft Constitution. Ndakigweta atiriri, tene uniform cia jera ciatumagwo nio ene.

Nimatumaga uniform cia kinya thigari. Thigari ici ingi cia kanju na maria mangi. So, would it be possible for that clause to be

reinstituted? Iria ingi ni atiriri, andu acio nimakuragia irio. Nomahote gukuria migunda iria irikuo ya thirikari ici tuitaga crown

lands ikorwo igitumirwo ni andu aria marikoragwo mari thiini wa jera. Magikuria irio, ta riu bururi witu wa Kenya ni uraheana

irio ta Zambia na kuria kungi. Tutige kuruta irio iria irakurio ni andu guku, tukarutaga iria ikuritio ni jera ona iria iguthii

mathibitariini na kuria kungi. Kwoguo Bwana Commissioner that point should be taken.

James Ndiangui Nderitu: Nindamugeithia inyuothe na wambere nyambe njokerie Commissioners ngatho niundu wa guka

kwanyu Tetu. Hari andu turacemanitie nao tukiariria uhoro wa guka kwanyu na tukiariria recommendations iria tureciritie guka

kumurehera. Nondimorie marugame aria mangikorwo me haha. Acio nio mahototete gukinya. Turari andu ta mirongo inana na

mugwanja. Andu moimite o sublocation o sublocation ya Tetu. Turacira na turaria maundu maria me haha nguthoma. Maria

turoigire Katiba iria irathondeka okorwo nigukorwo iri people driven no nginya ikorwo iri na maundu macio. Briefly undu wa

mbere ni ati andu acio muona marugamite hau, nimaratunyitire mbaru na maroiga mutigetigire ona thuu cianyu kana thu cia

Kenya ciambiriria gutuhingica na maroiga ati gutiri ruhonge ona rumwe rwa thirikari kana ni rwa Ma Judge kana ni ruriku

rutagiriire ni kuariririo.

Undu uria ungi naguo maroigire. Maroigire hari preamble kana utangulizi ati andu a Tetu ta itura rimwe riria rioigite aria aingi

muno makuite niundu wa wiyathi. Mutiaririirie kana Katiba iria mwarutire uhoro ucio wa….ndia capture the freedom struggle.

22


Na to freedom struggle ya kuuma hindi iria kuaruagirwo Mau Mau. Kuma oriria mundu muiru, Muthungu okire, na mundu muiru

akianjiriria kuhura na Muthungu kinya agikinya kugia na wiyathi. Ona kuuma hingo ya kugia wiyathi kinya riu riria andu maturite

makiruira ihoti ciao. Kwoguo in the preamble no tuende Katiba iria ikuandikwo ikorwo ikiariria uhoro wa struggle ya andu a

Kenya. Undu ucio ungi uria turaririe ni Chapter two. Uhoro wa national holidays. Madaraka day iyo nituroigire ni njega,

Jamhuri nituroigire ni njega no muthenya wa gatatu uyu uretwo Katiba day tura suggestire kana turarecommend witwo national

heroes day. Muthenya ucio ukorwo uri muthenya wa kuririkana andu aria mekiire Kenya maundu ma bata ta Kimathi, a Ghama

Pinto, a Jomo Kenyatta, a Jaramogi, a Professor Yash Pal Ghai na Commissioners ake okorwo nimekuhota gucenjia Katiba na

njira iria yagiriire. Andu acio nio tureciririe ati muthenya ucio wa Katiba tusubstitute witwo national heroes day.

Uhoro wigie fundamental human rights. Turoigire githomo na uhoro wa thibitari icio ni human rights, na tukoiga ati lugha iria

ihuthiritwo hari the last Constitution, muhuthire lugha igu-force thirikari gu-provide services icio kuri andu.

Chapter eight on Executive, hari Article 156 (B) iria iraria uhoro wa miaka iria mundu agiriirwo ni guthurwo atuike President.

Ithui nituraregana na clause iria yugite ati mundu akinyitie miaka seventy ndangirugama atuike President. Angikorwo andu a

Kenya na ugi wao nimona mundu ati ucio niwe wagiriire na andu a Kenya mamwitikira. Hatiri na gitumi kiiganu gia kumugiria

athurwo ona ari na miaka igana angikorwo ni andu a Kenya metikira.

Undu uria ungi turaririe niundu wa University degree iri requirement ya mundu gutuika President. Nituroigire ati, nitui kuri na

andu aingi a Kenya matari degree na ni successful in their parts, na turacoka turarikana kinya mundu wetagwo Sir Wilson

Churchill wa kuria Britain uria wageririe gwika kigeranio kia Form four maita matatu akiguaga. Wathani wake wari wathani

mwega hari uthii wa mbere wa Ngeretha.

Kwoguo ithui niturenda kuuga, andu a Kenya mangiona mundu niagiriire. Hatikagie na uhoro wa kuuga ati mundu ndari na

degree. Undu uria ungi turaririe ni uhoro wa Prime Minister. Turoiga Prime Minister tondu akiri na executive powers,

turoranagia atiriri, I tungikorwo na Prime Minister uri na kiongo kihiu na President uri na kiongo kihiu. Githi to mature

macindanaga thirikariini. Kwoguo tukona handu hau nihekubatara gukorwo na very serious separation of power. Tugacoka

tukona ati Katiba ya Kenya ino turandika huthure ciugo ciao, ‘the draft Constitution need to be written bearing in mind that we

are not writing the present Constitution in order to address todays’ political expediences of giving jobs to some boys. We

should think clearly about the future of this nation.’ Hau marageragio kuga uhoro wa powers level.

Nayo Article 142 or Chapter eight iria iraria uhoro wa devolution of Parliament, ingiaga guitikira Prime Minister. Tukoiga ati

tutingienda bururi uhane India. Ati gwikagwo ithurano cia general elections every other time. Kwagia na ngarari cia Prime

Minister tondu ni tui githurano kiri hathara nene hari bururi. Undu wa muico, marogire ni kumucokeria ngatho niundu wa

guhondeka draft Constitution ino kuri na mathina macio mari kuo turamona ithui na tukoiga ati Katiba ino irandikwo, yandikwo

na lugha ciothe cia Kenya iria ithuothe tukuhota guthoma. Na tugacoka tukoiga, githurano gigikuo gikuo na Katiba njeru. Uhoro

wa gucenjia Katiba turoiga ni wa bata gukira kinya githurano na ni wa bata kinya gukira Moi succession.

23


Wairuthi Ndegwa: Ningugeragia ku-internalize that draft constitution na tumaundu tunini na ndirenda o gututhoma niundu wa

gu save time. Thiini wa draft Constitution ndinona iki address maundu ma youth. The issue about the youth has not been

addressed in the draft Constitution of Kenya. Yet the same youth who form the majority of Kenyans are jobless, landless,

despite the fact that they are the most active people in the society trying to develop family units.

Kindu kiria gia keri ndona giti address wega ni uhoro wa health, the issue of medical health here has not been properly defined

in the draft Constitution. The Constitution should provide and advocate for free medical care for all. Issue iria ingi ni uhoro wa

planning. Planning for public social amenities like building of schools, dispensaries, towns are not addressed in the draft

Constitution and therefore they should be addressed.

Issue iria ingi ni uhoro wa languages. Kenyans should be allowed in the new Constitution to develop their own official language.

Instead of (inaudible) of foreign languages. This will go a long way in a system that Kenyan society maintain and preserve their

cultural values. Ya muico ni education. The new Constitution should provide for free education upto secondary level. At the

same time, quota system should be abolished and clearly defined. Macio nimo ndageria kuona.

Charles Gathuma Biringi: Niwega muno, nii njitagwo Gathuma wa Biringi na ninii chairman wa Kenya Clinical Officers

Association. Wambere ni gucokeria Commission ngatho tondu riria twari haria Kamukunji nituetikirite. Tondu niguo tuetigirite

Prof. Ghai, that it is one of the omissions cia Commissions iria cia Moi no nituronire it is not one of the omissions. Hau

notumacokerie ngatho. Undu uria ungi tungiuga nigucokia ngatho ati njuge Commmission iyo gutiri undu ungi tiga uria ithui

tuandikite, ithui turi Kenyans na njuge Commissioners what you did nikuoya minutes cia uria tugite ithui Kenyans. Uhoro uyu wa

kuigua ati nimuratorwo igotini. Uguo tuge Kenyans no tutuarirwo igotini turi ithuothe tondu ni minute muraturehere. Tu confirm.

Umuthi nikureha murehete minutes iria tumuirite muandike tu-confirm. Ithi tiguo andu aitu? Nigu confirm turaconfirm uria

mandikite uria tuugite ithui. Kwoguo if any case nimugutuarwo igotini, ithui turi ready guthii igotini ku-defend uria tuoigire.

Uhoro uria ungi nguga ni ati; uria turaiguire Prof. Ghai a tupromise ati by 12 th December nitugukorwo na this Constitution, ni

turamubelieve nieguika uguo ona gutuika niarakorwo agithinio ni andu acio maramuthinia. Na tumuhoyere Ngai ati by 12 th tuga

celebrate our new Constitution. Tuaminyita nitui nituguthii nayo githurano kiu kingi. Nitugathii na new Constitution. Riu niku

amend tura amend. Nigetha tucoke tumikire kiara. So it is ours it is not for anybody. It is not for Moi, it is not for Ministers, it is

for us Kenyans. Ithui turi Kenyans uria tukuga it is final and we are ready for anything. Thank you.

Clapping from the audience.

Gitonga Raphael: Ingienda ku-make comment yakwa iri very brief concerning andu a jera. If at all andu acio they are citizens

of Kenya na noma-contribute towards the economy, ngwiciria nonginya makorwo na constitutional right ona ya ku-vote in the

24


general election. Halafu hena appointment ya Commissioner of the police. Ara appoint by the President no police force ni

ibataire gukorwo na like a council ithiini wayo. Iria igukorwo ati, nigukorwo ina deliberations irathii na mbere. Iracagura andu.

Niguo gukorwo it is that council iku-propose the President who should be appointed. Akorwo ni from the Parliament, then the

cabinet niguo maki-appoint.

Mathenge Koro: Njitagwo Mathenge Koro na ndina point oro imwe ngimucokagiria ngatho niundu wa guka gutucerera itura

riri ritu. Undu ukonie andu a thirikari aria marugamaga giti o giothe kana nigia Councillor kana ni kia Bunge kana ni kiria kingi.

Thutha wa ithui gukorwo na ciama nyingi cia uteti, nikuagiriire mundu wa thirikari ona angikorwo niekurugama niundu wa

democratic right yake guteta, ndagatuike wa kubutwo wira niundu arariria bururi wake. Undu uria ungi, niingiuria Commission

ino iturorere undu wigie kura. Wabici ya ibande na ya kura cikorwo cikuhaniriirie uu ati tutikahanyuka o ihinda ria muico miaka

itano yathira. Wabici ya ithurano cia Commission na ya ibande, mundu akinyia ihinda riake. Tondu ta riu wabichi iria no uthii

gutonya. Watonya wabichi ya Electoral Commission, mundu niarakinyirie miaka last week na niaraheirwo kibande no riu right

now ndagakorwo agithurana tondu wabici iri at stand still. Hau hakirorwo.

Undu uria ungi ngutigairie ni equality ya atumia. Kindu kiri kia mundu murume, gikoragwo kiri kia mundu murume na mutumia

wake na ciana ciao. Nakio kindu kia mutumia, gikoragwo kiri kia mutumia na kwoguo mwana ari wiki. Hau harorwo nigetha

kindu kingikorwo kiri a mundurume na mutumia wake na ciana ciake. Nakio kiria kiri kia mutumia tondu ona uriu atumia

nomarakigia indo ciao. Nao magie…nake mundurume akorwo ni ekuattachirwo indo icio hamwe na ciana ciake. Asanteni.

Rosebell Wanjiru: Nindamugeithia inyuothe. Nii ndiraria njitagwo Rosebell Wanjiru na wambere ni gucokeria Commission iyo

yaguthondeka Constitution ngatho niundu wa wira ucio mwega marutite tondu nironania ta iri Constitution tugucoka kumihoka

ithui turi raia. Tondu iria ikoretwo iri ho tuonaga tari guthoganagio ithogothanagio ni thirikiari igathira. Kwoguo ni thengiu muno

ni undu wa that workable Constitution iyo murathii na mbere na guthondeka.

Wa keri, niingiuria general election ikwo na Constitution iyo njeru tondu nituona niyo iratuagirira muno. Tutiurite muno,

niithondekete maundu.

Wa gatatu nonjurie Commisssion iyo irathondeka Constitution, itige kuingirirwo muno ni thirikari iria iri riu. Commission iyio ithii

na mbere na guthondeka maundu mayo tondu irarie kuma kuri enye thirikari niguo muingi. Uguo noguo ingihoya.

Ningi mwena ini wigie githomo, nonjurie Constitution iyo tondu ndiri na conversant na kabuku kau karathii round.

Matuthondekere githomo na gicoke githomo kiria kiari gikuru, kia miaka mugwanja, ina na ingi iri. Then mwana acoke athii

University are mwana mature in mind. Uguo niguo ingihota kumoria. Angikorwo matiikirite hau thiini wa Constitution. Njoke

ndimacokerie ngaatho na ndimere mareke tuthurane na Constitution iyo njeru.

25


Samuel Nguthia: Wambere ni gucokeria wira wa Ghai ngatho na njuge Ngai aromuteithia niundu wa wira mwega tuikiire

bururi uyu wa Kenya, na tuge ni ihinda rirari ikinyu. Ngai mahoya maitu agakinya kumacokia. Turenda njamba teyo na wira

wake ndugathukangio. Ritwa riakwa njitagwo Samuel Nguthia kuuma Kihururuini. Na njuge atiriri hari interest iri haha ya

guthura President. President ni tondu riu hihi anake mari ho aria mareita alliance. Makoiga ihi tuguthura mwanake wa twenty five

kinya thirty five. Tungiuga atiriri Ngai angituteithiari kiria tuaheo ni Ngai ri, tuone mundu ni competent, ni mundu mwega, ni

mundu muuma andu, ni mundu uri na dignity yake ya umundu ona angikinyia kinya miaka mirongo inana. Timugiririe. Korwo

notuheo muthamaki. Muthamaki niuria muthure ni Ngai. Tutige kuuga o thirty five kinya sixty five. We should not have that limit.

Wa gatatu ni kuuga ati hari Commissions ici ta ya mwarimu. Tuge ya mwarimu in general. Nimoigite promotion of teachers

tugacoka tukoiga hari na chairperson na other six members. Those six members could be elaborated abit. Niguo gukorwo kuri

represented. Okorwo ni University level, kugie na representative. Gwakorwo ni Secondary level kugie na representative.

Okorwo ni primary ri, onakuo kugie na representative thiini wa Commissions. Tondu andu acio wakorwo ni policy makers.

Once they are….mari o kuria iguru, gutiri handu makoragwo na kuririkana andu aria makoragwo mari haria. Ona nursery

nituike represented tondu andu acio nio important. Tondu they are the founders ya githomo no matiririkanagwo ni andu aria mari

na kuria iguru. Once you have been driving….mundu agituara ngari ndaririkanaga mundu garagaria wi na kuria thi. Na nii ingiuga

ati makorwo mari considered. The distribution. Thank you. Asante.

Mugo Nyumu: Ningumuria tafadhali mundu ndagataririe, aheane o muti wake o muti wake. Sawasawa?

Kageera Mbuthia: Undu uria nii ingienda kuuga ni ati….njitagwo Kagera wa Mbuthia. Uria nii ingienda kuuga ni ati, thiini wa

Katiba iyo kana thiini wa draft iyo, niri na maundu maingi mega. Ninety eight percent no njuge ni mega no thiini wayo

niharonania ta mureciririe uhoro wa atumia muno. Makorwo makiheo one third. No murariganirwo ati atumia mari youth hindi

imwe tene, na muracoka muratiga uhoro wa youth muno makiria thiini wa draft. Hindi iria mungirathire mukurie youth yo nyene

yambate. Na nigetha angorwo ni airitu acio magiuka gutuika atumia, mahote guka kuhuranira iti ici hamwe na arume magiuka

gukinya age yao. Kwoguo hau hakoneka ati korwo ni tureciririe uhoro wa youth, tuthii thi, tukuranie hamwe nao, yaani moke

makurite matuike leaders. Ota uria mokaga magatucinda thiini wa irathi. Nimangirahotire guka na make bururi mwega tuambite

na tucoke gukorwo tuigananite undu umwe.

Undu uria ungi nii ingienda kuona ni ati kuringana na riu present, tutiri na Vice President thiini wa bururi uyu. Ni hari number

171, 171 ungimirora ni hari ka language hau kahuthiritwo na gakonania ati ona nohaikare more than seven days Prime Minister

ata appointitwo na kwoguo hakagia na loophole ati hau nohagie kaundu ga gutuma guikare gutari na Prime Minister thiini wa

ihinda inene ona Parliament yambiriirie. Thank you.

John Wamunyu: Nii hakwa no hamwe. Maritwa makwa ni John Wamunyu. Hakwa no hamwe. Haha affirmative action,

ibataire I address only andu aya physically disabled. Kiria mubataire mu create ni level playing ground ya mundu wothe. O

26


korwo nindirenda kuhurana giti o kiria ndireciria no huranire. Handu ha kuuga ati, nii thina wakwa ni mutumia. Nindiraheo

preference gukira mundu. Tuheo level playing ground. Thengiu.

Karinja Wa Gikonyo: Nii njitagwo Karinja wa Gikonyo. Ngwamba kumucokeria ngatho ni wira ucio murutaga na Ngai

amurathime. Number two, hari handu in this draft Constitution haroiga ati MP ndagiriire ku engage in any private profit making

business. Nonguria nguragia kana iyo no iformwo iri basis ya disqualification ya aria mekurugama kahinda gaka. Nigethat

igituike upto standard.

Number two, ciama niiraconfuse andu muno. Andu nimarathondeka tugroup twa andu haha na haria magoka makioyaga andu.

Andu moimira na gukuri you find the voting patterns igacokerera kuri ng’ania ni witu ng’ania ti witu. I will suggest as fast as

possible tondu muina hinya mu-reinforce ati; kiama kingihahanie maundu meri, ki force ki merge. Kana kiria kiarehe maundu

macio thutha gikorwo kiri disqualified nigetha gukorwo….if there must be an opposition to the ruling party ikorwo iri opposition

genuine.

Number three, niundu wa universal justice. Ni undu wa ku-avoid groups in Parliament ihana ta ri basis cia micii na families, as

much as possible ciama ira duplicate maundu na ira supportana on family line. Cigerio as much as possible ku dissolve.

Number four, ni blanket amnesty niyo status iria yageretiio kurehwo through the back door ni Parliament the other time. Tondu

ringi nimekuihitha niundu wa guoya wa uria mangikuo mangiumira na guku nja ri, andu nimetikirio as much as possible.

Mangienda kuriha nginya okorwo ni hindi ya clashes na maundu maria mangi. Ku form committees cia groups ithiage silently cia

elders. Mangienda gucokaniria no macokanirie. Mangienda kurihania uria mangirihania marihania. Without necessariry andu

gukorwo na guoya ati they would rather their way into power niundu wa ku protect may be their ill gotten wealth or something.

Makorwo na gacira kara understandwo ringi ni elders in the churches included. I would call them silent liberations.

Number five ni uhoro wa jera. Ni kuri system ya jera kuria Switzerland, whereby if I went o Switzerland today and committed a

crime, I don’t automically have to be jailed. Tondu nothii ngohwo nigetha nyume ndimutongu kuu tondu facilities iri iguru. This

way, nigetha ta ritu muroiga uhoro wa district sort of Government anga Governor guku. Urore kana there is a way crime in that

particular region ingituika shouldered in the same community nigetha ihote kunyihanyihia mehia in the community. But I am

suggesting possibly okorwo kuri kindu gikurihwo niundu wa mehia macio ri nigikuo communally ni society nigetha iigue murigo

ucio nigetha ihote kudevise way naturally cia kunyihanyihia crimes in these respective areas. Thank you very much.

Oscar Mureithi King’ori: Thank you. Nii njitagwo Oscar na nyumite kuria Muhoya. Nii ngwenda kuuga ati kuri kiuria

Commissioner aturirie uhoro wa andu aya locational administrator. Ndeciria nyonire gutiri ritwa ringi ribataire gwitwo tondu

ndangitwo Chifu. Nietwo o location administrator. Undu uria ungi, uhoro wa mundu ucio kugie na clear cut. Gutigakorwo

nimarikoragwo na conflict na mundu uguitwo councillor. Tondu councillor nake ward iyo noyo yacokire igitwo location.

27


Kwoguo mamenywo mundu ucio uguitwo administrator, ma councillor kugie na separation ya duties ciao. Undu uria ungi ni ati

hari undu Commissioner egutuirite haria, ati PC na DC na Chief nimekuinuka. Surely andu acio no aitu, na kuinuka kwao na

thirikari ndirakibutwo yothe ri, nimaheo mawira o kuu thirikariini. Nimacenjerio mawira. Tondu tio oru ni system njuru.

Nimacenjerio mawira maheo mawira kungi. Ma deploywo elsewhere no matikerwo mainuke tondu andu acio no aitu. Thank

you.

Ichera Wandaru: Nii njitagwo Icera kuuma kuria Kiandu Karundu, nangwendaga kuria uhoro wa housing. Kenyans kwina

andu aingi matari na nyumba cia guikara na kwi nyumba ciitagwo cia national youth service ciikaraga ouguo ikomagwo ni mbia.

Gugakorwo gwi kundu kungi, (inaudible) miti iyo ya Nairobi ngwiciria no tunyihie maundu macio. Ndiri na undu ungi thank you.

Karangathi Njoroge: Njitagwo Karangathi wa Njoroge, na wambere nindiracokia ngatho niundu wa Commission wira ucio

iturutiire ni mwega muno. Niiratuhe hinya ona gutuika ni kuri andu maroiga ndituhete hinya no niturawona. No ria tuataririo. No

haria nii ngwenda kuga ni uhoro wa guthii tumenyete Constitution ino iitu. Kwoguo niingiuria kugie na structure cia guthii na

mbere guthomithia andu nigetha mamenye Constitution yao. Constitution iyo ingi irakoretwo ho, turamimenyire riria turoigaga ni

tugucenjia, na tutiramiui na niturathomete tondu amwe aitu no tuthomete na tutirakoretwo tugite na exposure ya kumimenya.

Uguo kungigia na structure I uria turithomithagio nigetha tukamenya Constitution itu ni wega muno.

Undu uria ungi ni uria iriendagio nigetha tuhote kumionaga. Tondu no ukorwo ukienda kumenya uria eroiga na wage uria

ukumigura, tondu irakiendio ni government printers na me Nairobi na ithui twi guku nitukuenda ona ithui tugakigurira no

gakorwo nayo no kamenyaga ni atia iroiga.

Undu ucio ungi ni uhoro wa githomo. Githomo ingiuga korwo nokuhoteke kugie na provision. Ati tonginya urumirire steps iria

ciigitwo. No uhote gukwamira handu na ugacoka wiingire na withomithie no uhote gucoka guthii na mbere na githomo ota uria

githomo kia hau kabere kiratuheaga mieke teyo. Thengiu muno.

Gathii Gitonga: Na nii njitagwo Gathii wa Gitonga. Mine is going to be very brief. Chapter eight ama Clause 171, part 4. I am

not very comfortable with the word ‘at least.’ Then also, ‘to avoid the duplication of duties.’ We should know exactly the

Upper House and the Lower House, what are they doing. Because in some countries there is some duplication of duties.

Otherwise, the document is perfect but at least you have lost something because the Commissioners have been harassed a little

bit but the document is perfect. Thank you.

Samuel Kagia: Nii njitagwo Samuel Kagia kuma kuria Ngunjiru Kagundu na ngwendaga gucokeria Commission ngatho

niundu wa wira ucio irutite na ithii na mbere niundu nitumiumite thutha na nitukuminyita mbaru o uria tukuhota. Kana tukuhotithio

ni Mwathani. Kiria ngwendaga kuuga ni ati, kuria thiini wa grassroot nikuri na nituge aruti wira mari kuo matari mundu

marumbuyagia. Tondu akorwo nituge …. Ni kuri na thina bururiini. Ke tuge kwina andu aria mateithitio makagia na mahinya.

Kuri andu mamarutagira wira na andu acio nimahinyagiriria andu ucio muno. Tondu okorwo ni mundu oima gwake athii kurutira

28


mundu wira niageragio kana ringi niegutumirwo uru. Ona korwo ni ciana icio I miciini, iria itarathoma niukuona niiratumirwo ni

andu na njira itari njega. Hau niho nguonaga onacio niibatie kumenyererwo ni watho nigetha naguo undu ucio naguo nigetha

mundu agie na uteithio na wira uria araruta. Ngwiciria ndigire hau nigetha mundu ungi athii na mbere.

Peter Kihumba: Nii njitagwo Peter Kihumba. Ndiri ona ciuria igiri ndirenda kuria Muthuri uria wi gatagati. Hari kaundu utuirire

watuira hari magoti meguka guku icagini. Ndunahota gututariria ni mariku. Kiuria kiria kingi no wenjerekeirie. Ngakuerekeria

atiriri, mawatho macio manyu muthondekete ri ndunahota gutuiguthia ni watho uriku uragitira murimi tondu kundu guku

nituhatiririkire muno. maundu macio meri unjokerere.

Arthur Kabugu: Nindacokeria ngatho Commissioners aria mokete haha umuthi ona Commission iri yothe kwa jumla. Ona

andu a Tetu aria mekinyitie haha. Undu uria ngwenda kugweta hanini ni undu wa uhoro ukonie Chapter eleven. Uhoro wa

migunda, ownership. Hau wa migunda, ownership hau nitukuenda ugarurirwo tondu ni kuri migunda iria yari ya settlement iria

yaikariirwo ni mbari ya nyakeru na niyo yatumire andu aingi mathii githaka makimitia hamwe na wiyathi. Riria migunda iyo

yonekire na riria twaheirwo wiyathi, migunda iyo yari ngiri imwe na magana matandatu ma thirty five. Kuringana na survey ya

Kenya, migunda ta magana mana niyo ihetwo andu, ikagurwo ni company cia andu aya angi. Migunda ngiri imwe na magana

meri, iikarirwo ni andu aria anene aria mari thiini wa thirikari. Kwoguo nitukuenda kindu gitagwo maximum acreage ya migunda

iyo.

Tondu tutingitikira Muthungu mueru athii Ruraya na tukorwo na Muthungu muiru. Kwoguo hau ningwenda harorwo muno kwa

makini. Undu uria ungi ni uhoro wa squatters. Kuuma tuaheo wiyathi ni miaka ta thirty kindu na squatters matiri mareheo

migunda kana gwika atia. Megutura me squatters kinya ri? Kwoguo Katiba niibataire gutambura squatters maheo migunda.

Haria hangi ngwenda kugweta ni uhoro wa githomo hanini Section 5, githomo nikibataire gikorwo kiri free nginya secondary

level. Kuri aciari kana hihi andu tondu matikiri na uteithio munene mahotaga guthomithia ciana ciao. Mangirihaga indo na quota

system thiini wa education I abolishwo tondu iyo niroima ciana njugi right ya guthii University. No mundu athiage University

niundu wa qualifications ciake. Undu uria ungi ingienda kugweta ni uhoro wa Chapter five, Section 34, freedom from

discrimination. Haha niibataire guikirwo in name tondu riu nikuri mundu ugiragirwo guthii ta riu nikurahurnirwo iti. He mundu

utangiona giti tondu niikeriirwo gacira kao bengi ga criminal. Niundu wa petty case ya gukorwo ringi ni disturbance na

ndangiheo nyamu itagwo certificate of good conduct. Tutigacoke gutuika considered ati mundu ndangigirio kuhuranira giti tondu

wa cira tiga cira ta wa uici. Kana management ya maundu maria mangi.

Haria hangi ingienda kugweta ni uhoro wa recruitment ya police forces. Police force, prison service. Equal recruitment niibataire

gukorwo iri kuo na I consider na sub-location level. Tondu ta riu nituonaga guku gutuoyagwo jeshi, ona prison tutiui kuri

yandikagwo. Na gutiri andu a guku mari mandikwo thiini wa jera. Kwoguo recruitment niibataire guikwo equally countrywide.

Kaundu karia kangi ingienda kugweta ni undu wa maintenance cia barabara cia Kenya. Nikubataire gu creatwo fund ya road

29


maintenance fund iria district iyo irikiheagwo niundu wa barabara iria ikuo. Tondu riu turona kuri barabara ingi ciakirwo 1975

na niciathukire tondu gutiri na fund.

Haria hangi ingienda kugweta ni uhoro wa magoti. Levies na taxes. No hoke wega angikorwo igoti riria rikuma thiini wa district,

50% ya igoti riu ni riku-retainwo thiini wa district iyo no thirikari ikanengerwo 50%. Na ngwiciria ngukinyia hau Commissioner.

John Kiumu: Maritwa makwa njitagwo John Kiumu na wambere ni gucokeria Commission ngatho muno makiria niundu

maundu macio mothe nimo matuhinyiririe muno makiria kuuma kuria grassroot na kweli nimurorete masilahi ma wananchi.

Niundu ucio tungikiuria o muthii na mbere na uhoro ucio wa gutuiciria niundu uguo niguo tuturite tuhatirirwo ni thirikari ya Moi,

kuuma hindi iria ambiriirie guathana miaka mirongo iri na ina.

Kiria kingi ingienda kugweta ni hindi iria tuaruagira bururi uyu. Nikuri andu amwe aitu matunyirwo migunda. Ikigaywo na

igitunyanwo, magitunywo. Niingihoya mugeria kurora hau ati andu acio tondu nimatunyirwo migunda na andu acio mathire

githaka kuruira bururi uyu na riu migunda iyo niyathire na igitunyanwo igithii na ma chifu maria mathanaga hindi iyo. Niundu ucio

migunda iyo nayo muthii muturorere niundu uguo niguo mwekire. Na niwega muno ndiri na undu ungi. Thank you very much.

William Ruheni: Nii njitagwo William Ruheni. Ni ngatho nii ngumucokeria ni undu nimuonera raia wakiri. Tondu ta riu itura

riakwa hari mutumia utuire mortuary kuuma 1982, August, ciira ucio nduri wathira na niwa migunda. Andu ake makiaga wakiri,

riu makiaga mbeca cia wakili. Riu cira ucio nduri wathira.

Undu uria ungi ngwenda kugweta ni atiri, onakorwo ndiri na Section kugweta haha. Guku town tugithii bururi wiitu nimuthuku

muno na ukagia giko kiingi ni undu wa ciana ici iretwo cokora. Gwatuika ciana iri na human rights, mundu ari na right yake ya

kugia na kindu, ucio ringi ndari na muciari kana niorire kuuma mucii. Matikoragwo na muene tondu kinya ithomo ciatuikire ni cia

ciana cia itonga. Riu andu acio nimarorwo uhoro wao.

Undu uria nguga ni atiriri, hindi iria kuandikanagwo o uria kuandikanagwo ni gucoke kugia na undu uria wari kuo mbere, one

man one job. Tondu wahota guthikiriria mundu umwe ari na mawira ta manana ahetwo githirikariini, na andu aria angi maikaire

oro uguo matiri na uhoti.

Undu uria ungi ni atiriri, hindi iria iyo iretwo Salaries & Remunerations Commission. Niitige guikira gap nene kuuma job group

imwe kinya iria ingi. Tondu mbeca iratuika iri na andu anyinyi na bururi ti muthini muno. Handu haria hangi ni ati ni muagweta

uhoro wa mawakiri na niguo uhuthiritwo bururi uyu. No ndiui ni atia ungithira. Riu ta riu warora gutiri handu hatari (inaudible).

Undu ucio niuthukite muno. Riu aria mariandikagwo ona korwo no maborithi macio, mekuona hamwe nihega tondu ta riu

nigukugia na village councils. Niiriciraga macira maria mangituarirwo borithi tondu borithi niyathondekire kangaroo courts ati

ona igoti ritionaga mbeca nyingi ta iria iriagwo ni maborithi.

30


Ngirikia ni atiriri, kuri andu metagwo retired officers. Andu acio mationgagirirwo micara, na nii ndi umwe ninyonaga voucher ya

andu aria maheagwo micara. Kuri mundu wa ciringi magana matano mweri. Ciringi magana matano niki ingigurira riu kana

ingituria mundu mukuru na ndawa. Na niakurire na ndaroragwo ni Ngai na ndagietereire oragwo ni mundu. Niundu ucio andu

acio mamenyererwo mumahe ka allowance kangimaigana.

Ria muico ri, kuri andu mathinire na magikura, niakuru, matiari andike ni thirikari, matiri na retirement benefits. Andu acio

nimagiriire guetherwo kindu gia kumateithagia ni thirikari. Handu ha kuuga ati Mario ni thina kana andu ao mamethagire miicii

iria itagwo ya huruma nigetha mature muoyo. Thank you very much.

Mugo Nyumu: Asanteni sana. Riu Commissioner nogugucokeria microphone nigetha u make some responses.

Com. Muigai: Ni ngatho muno andu a Tetu. maundu maingi maria muoiga ni makuongerera hinya maria ngugite na guthondeka

makiria maundu maria mamwe tuandikite, na no mandikwo wega makiria. Kwoguo ndigucokera uguo mugite. Complaints

Commission iho, Muthuri umwe uririe ciiha. Ni nyingi muno commission icio na ciio nguciria nondimuonererie nigetha tuthii.

Chapter ya muthia igwitwo, Chapter seventeen ni constitutional commissions, na ni ta mugwanja uguo na complaints commission

I hau, including iria itagwo ombudsman.

Uhoro uyu wa 30% atumia, tikuga ni atumia makinya thirty percent tugatiniirie hau. Ni matigacoke thi wa thirty percent. No

mambatire na moye iti ciothe. Uguo niguo kungikorwo hihi kwina thayu. Mwena ucio ungi ni wa uhoro wa ma PC na ma DC.

Uria ithui tugite haha ni ati, ma DC na ma PC na Chief, nimacoke kuri thirikari iria yamahete wira. Thirikari iyo niyo igacoka

imethere kuria meguthii. Ingimonera kundu gwa guthii ithui niui tutiri na thina.

Kwi magoti njugire meguka guku, turameta local courts, local tribunals na watho uria uguthondeka magoti mau uria mahana,

nduri urarika biu no meguka me magoti ma district. Nigetha district ingiona angikorwo ni magoti ma land board, niyo ikumenya

uria iguthondeka. Ongorwo ni ya macira ma kimicii, niyo ikumenya uria iguthondeka. No bata uria munene ni magoti macoke

miciini kuria andu mari. Nigetha tuundu turia tungirika narua narua, tukarikirio na micii. No ona ta riu kiugo kiu Muthuri ucio

arikia nakio gia ciana iria twina cio guku town iretwo cokora. Amwe ao aciari ao turiio nao. Anake aria mamaciarite mario

guku, airitu mari guku. Na amwe ni andu mari mawira na nitukwenda magoti na guku miciini mangihota kuruta watho wa

kurumirira nigetha ciana ta icio irorwo. Na nigetha gutikagie tondu murimi indo ciake ciuraga ni andu aria athurite marugamirire

akaga gukinyirwo ni indo na hau nituthondekete na nitugite uguo. Uhoro wa migunda nituaritie uhoro wa squatter na tukaria na

mwena wa district naguo notuike uguo. Nigetha tunine kuria mundu ena mawira maingi mana, matano, matandatu and so on.

Undu wa muthia ni ucio wa micara ya muingi, salaries commission. Nituitikanitie ati undu umwe uria igwika ni kunyihia gap iria

iho nigetha micara ya wira wa muingi ikorwo ikuhaniriirie. Mucara wa mwarimu na wa ndagitari na wa muteti na wa mundu

wothe wandikitwo ni muingi. Nduagiriirwo ati umwe ena maita kumi mirongo iri. Riu mbunge tumurihaga ngiri magana matano

31


na mwarimu ngiri ikumi. Githi hau hatiri na mahitia? Na nikuo turoiga uhoro ucio uthii uroretwo nigetha urike. Riu tukinyie hau.

Nituamucokeria ngatho muno niundu wa gutindania na inyui na gutunyita ugeni wega. Muthii na mbere na kwaria na coordinator

witu. Wabici yake nimuamenya haria iri. Mundu ungigia na memorandum kana aririkane kaundu kana ende kuona document ino

ya Tetu, oige nindirenda kuona haria maroiga tuandikirwo uria tuoigire. Na mundu ungienda kumenya uria conference igathiio

muike uguo. Riu nonjokerie Muthuri muene igongona nigetha turikie.

Mugo Nyumu: Asante sana Commissioner. Niweka wega muno tondu ni watutariria muno uria Draft Constitution iikarite na

watuira ati jukumu iitu riu kuma riu kinya mweri twenty eight, niguthoma Constitution ino, tumiriore na maitho meri. Tumi

discuss, gwitu miciini, mundu mena mutumia, mundu mena Muthuri, mundu mena muratawe. Andu mari group, teno ikoragwo iri

Tetu, mumi analyze na mumi analyze ringi.

Nigetha Constitution ino tukoima nayo igakorwo ikuuite maundu maria mothe magatuteithia thiku cia thuthaini hamwe na ciana

ciitu. Toguo mwaigua, mbuku ici nituciigaga wabiciini itu iria iri haria Ruring’u. Kuria gwa County council, again kuria library itu

iria nene, ni turi na section iitu tuigaga document ciitu na no wuingire kuu na umioye uthome. Nituakimuira na ningumuririkania

oringi ati riu twina delegates aitu. Twina Muthuri ugwitwo Nderi, ucio uri hau corner ini. Twina Madam Gathogora na vile vile

nitumuonagia ajumbe aitu. Ta riu Councillor Githaiga nioka na niwe nguria atuhingire na mahoya na turie Ngai aroturathima tugie

na Katiba iitu. Muthuri umwe ndiraiguire oiga atiriri, ati riu tuhana ciana cia icirairi hindi iria ciarungie ruiini irorage Canaan niyo

iria. Niciakinyire kana citiakinyire?

Audience: Niciakinyire.

Makorire Abilisti na magikora andu aria angi no muico nimakinyire goal yao. Naithui ninjui Ghai aroigire ati, kiheo kiria agatuhe

kia jamhuri ni gia ki? Ni kia Katiba njeru ikiritwo kiara. Iyio niyo vision yake. Na ithui riu kuuma riu, ona ni kaba maru

makiunukite tukihoyera Katiba iyo. Uhoro ucio ugakinyanira. Councillor uka utuhoithie nigetha tuhinge.

Councillor Mwalimu Githaiga Gichuki: Thank you very much Bwana Mugo. Aria tutangikorwo tuaine nao. Njitagwo

Councillora Mwarimu Githaiga wa Gichuki, na ndi umwe wa andu aria mathurirwo Tetu hari constitutional review. Ngacoka

ngoiga ningucokeria Commissioner ngatho niguka guku grassroot, tondu uhoro uyu wa kuambiriria maundu kuria grassroot ni

very important. Bwana Commissioner njoke nguire acio murigainie nao hau, Bwana Nderi na Mrs. Nyathogora, riria ithui

tuerirwo andu a county council, tuthii na tuthure andu aria meku-represent Nyeri kuria Nairobi. Uguo niguo tuekire na tukiona

ati ona ithui tutiahitirie. Onawe ungikirora andu acio matiumite kundu kumwe. Twerwo tuguthura mutumia, iyo ward yakwa niyo

twagithurire tondu nayo nituamenyire yathii kuria niigutuariria na yaririe mundu wothe. Kamutangikimuhurira ruhi onayo.

Haria niurakiona nake Bwana Nderi, onake riria tuakirorire na tukiigua mawira maria arutite na mawira maria arutiire bururi uyu,

tuoigire nao nimathii kuria tondu nigukuenda mundu uguthii kumenya uria kurerwo ona mundu ukuhota ku-understand Katiba na

32


maundu maria mangi. Nii ngwenda kumucokeria ngatho niundu wa guka guku. Njuge o uguo urona tuhiana, undu uyu nitugeretie

kuwanirira na ti kuuru muno.

Kwoguo ona gukorwo hari handu harahitanire hanini, ngwiciria kahinda kangi niturigeria. Ngwenda kuuga onawe Bwana Mugo

niwega muno niundu wa communication yaku, guturehera guku na warikia gugiturehera ukona ona ithui wagitutiga mawira mothe

tutikurekagiriria tugaga ati tunyitanire tondu wira uyu ti wa mundu umwe. Wira uyu ni wa andu othe na Katiba ino Katiba ino

kindu kiria tukuga. Tukuga mundu wa kubinga ni kubinga arabinga milioni mirongo itatu na imwe na tutingitikania nayo. Uria

mugatuire kana tukoiga ithui niithui tugeka tondu gutiri hindi tungieterera tuthii tuhuragwo kana tukahinyagiririo ni Katiba iria

nguru na riu tugite ona tugithii guthurana, ithui turenda Katiba iria njeru iria iriho. Kana inyui mukuga atia?

Audience: Noguo.

Kwoguo iria nguru (inaudible) riu nii ngwamba gukinyia hau njoke njuge ona inyui mukite nindamucokeria ngatho tondu

nimukuoneka you are patriots. Andu ti andu a muthemba wothe, kuri andu mekuigua ndeto ici, mundu agaikara o mucii. Kuri

ungi akuigua akaigua akihiahia toria wonire arutwo mariirwo ni Jesu magithii Emmaus magiuka makiuga nimahinguka maitho ona

nimaigua makihia. Na inyui kuhia hia kwanyu na mugoka Tetu that one is very much welcome. Nii ngwamba gukinyia hau na

wagicoka geithania na uge andu a Tetu turio ho na nitunyitite Katiba ino na njara cieri na ni nitukumicugia ta kana karaciarwo.

Tondu kana kariguciarwo koigagirwo ngemi nagagacoka gagekirwo tukuo wega nigetha gatige kurira ni heho. Ino nayo

niinyitirirwo na icokererio tondu it is in a very very good state. Okey rekei tuhoe.

Prayers: Mwathani Ngai witu wa matuini nitugugucokeria ngatho. Mbere niundu wa gutukinyia muthenya uyu wa umuthi. Uria

Ngai ithe witu tuambiririe kuirwo ati nitugatemania, no ithui tutiamenyaga ati nitugakorwo ho no we Ngai ni woi. Tugugucokeria

Ngai witu ngatho itari muhaka niundu niuturingaringite mundu o kuma gwake na ugaturehe haha, na gitumi kiria gitumite tuke

haha Ngai witu niukiui. Ati bururi uyu tuanaikara miaka mirongo ina, iria tuhinyiriirio na Katiba iria nguru. Ngai witu urogwata

gutuiguira tha riu. Na riu Mwathani Ngai witu tondu nitui, nituerekeire guthii guthurana. Ngai witu reke ututeithie guthurana na

Katiba iyo njeru. Ngai witu reke tucoke tumenye, o to uria waheire andu a Israeli ukimahe King namagicoka makirira niundu

wa King wao. Ithui Ngai witu tutikwenda kuirira niundu wa Moi. Muhuthie ngoro Ngai witu, nigetha Katiba ino etikire irute

wira. Muhuthii ngoro Ngai witu nigetha ona arutani macoke wira. Reke amonere mbeca Ngai witu tondu niwoigire uthamaki uyu

ni witu hamwe na ciana ciitu. Reke ciana Ngai witu icoke ciike igeraniio ciao.

Nituaririkana Ngai witu, nikuri angi mari thibitari. Aria matangihota kuiyariria uguo tureyariiria. Ngai witu nitui aingi mahinyiriirio

nii wagi wa mbeca, ona ni wagi wa ndawa. Ngai witu urogwata nawe kumahutia. Namarikie gukira nigetha macoke wiraini

wao. Ni kuri angi Ngai witu matangihota guthii niundu wa ng’aragu. Ngai witu urogwata kumahe irio. Riu Mwathani Ngai witu

tuetiganiria hari we. O kuria mundu oimire Ngai witu murathime, agicoka giikaroini kiria oimire. Ngai witu reke akore ati we

niwihandite kuo. Aya nao mari haha, Ithe witu kuria mundua ari thii, Ngai witu murathime. Ithui naithui Ngai witu tuguitiganiria

33


hari we muthenya wa umuthi, tukiririkanaga ati ni muthenya munene Ngai witu, uturathime na Ngai witu Katiba ino ingikaruta

wira, ngumo na rugoco niwe igacokerera. Tugukuhoya macio tukiugaga Mwathani utuigue. Mwathani tuaguthaitha utuigue na

ritwa ria ithe na ria mwana na ria muoyo mutheru nigutuike guo. Thank you very much. Murothii na wega.

The meeting ended at 2.00 p.m.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

34

More magazines by this user
Similar magazines